Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Временному порядку рассмотрения заявлений для оформления вида на постоянное проживание и вида на временное проживание

МВД
Приказ от 20.11.2014 № 1259
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2014

м. Київ

N 1259

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2014 р. за N 1583/26360

Про затвердження Змін до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15 липня 2013 року N 681
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 10 червня 2019 року N 470)

Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 19 червня 2014 року N 1539-VII "Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України", пункту 2 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 251, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 липня 2013 року N 681, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за N 1335/23867, що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної прикордонної
служби України

В. О. Назаренко

Голова Державної міграційної
служби України

С. І. Радутний

 

ЗМІНИ
до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання

1. У розділі II:

пункт 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. За результатами розгляду заяви протягом семи днів з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки.

Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві або вказуються причини відмови в її видачі.

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, прийняті з порушенням вимог закону, скасовуються наказом голови ДМС повністю або в окремій частині. Посвідки, що були видані на підставі рішень, які скасовані наказом Голови ДМС, визнаються недійсними та підлягають вилученню.

Наказ Голови ДМС про скасування рішення про видачу або відмову у видачі посвідки може бути оскаржений до суду.".

2. У розділі III:

1) підпункт 7 пункту 3.1 після слів "спеціальними програмами," доповнити словами "спортсмени, які набули професійного статусу,";

2) у пункті 3.3:

підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;";

підпункт 7 після слів "освітніх, наукових," доповнити словом "спортивних,";

третє речення абзацу четвертого підпункту 12 після слів "та їх результатів" доповнити словами ", а також копіями запитів, що надсилалися з метою ідентифікації, та відповідей на них,";

3) пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. За результатами розгляду заяви у строк не більше п'ятнадцяти днів з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки.

Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві із зазначенням терміну, до якого видається посвідка, або про причини відмови в її видачі.

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, прийняті з порушенням вимог закону, скасовуються наказом голови ДМС повністю або в окремій частині. Посвідки, що були видані на підставі рішень, які скасовані наказом Голови ДМС, визнаються недійсними та підлягають вилученню.

Наказ Голови ДМС про скасування рішення про видачу або відмову у видачі посвідки може бути оскаржений до суду.";

4) у пунктах 3.11 та 3.12 слова "Тимчасового порядку" замінити словом "Порядку".

3. Абзац перший пункту 4.6 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.6. За результатами розгляду заяви протягом семи днів (для посвідки на постійне проживання) і п'ятнадцяти днів (для посвідки на тимчасове проживання) з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі нової посвідки.".

4. У тексті абревіатуру та слово "ДМС України" замінити абревіатурою "ДМС".

5. Додатки 4 та 11 викласти в новій редакції, що додаються.

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
МВС України

Д. В. Горбась

 

  

 

  

____________

Опрос