Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о прекращении депозитарным учреждением осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 18.11.2014 № 1541
действует с 31.12.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.11.2014

м. Київ

N 1541

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 грудня 2014 р. за N 1558/26335

Про внесення змін до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 5 та частини другої статті 20 Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236, такі зміни:

1) розділ I після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:

"7. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення потребують засвідчення печаткою (печатками), засвідчуються за наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8;

2) у розділі II:

в абзаці другому пункту 5 слово "робочих" замінити словом "календарних";

абзац п'ятий пункту 8 викласти в такій редакції:

"депонентів, з якими укладені договори про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах, рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів, із зазначенням попередження, що у разі незакриття рахунку(ів) у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи) цінні папери, права на які обліковуються на такому (таких) рахунку(ах) в цінних паперах, будуть надалі обліковуватися:";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Якщо протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи) не всі депоненти закрили свої рахунки у цінних паперах, то Депозитарна установа здійснює дії, визначені розділом IV цього Положення.";

3) у пункті 1 глави 3 розділу IV:

абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах/договори про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, та документи, на підставі яких були відкриті ці рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі, документи, на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, документи, що були підставою для обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані Депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього) (за наявності);";

абзаци п'ятий та шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий уважати абзацами п'ятим - одинадцятим;

після абзацу дев'ятого доповнити підпункт новим абзацом десятим такого змісту:

"копію рішення уповноваженого органу Депозитарної установи про припинення нею провадження депозитарної діяльності або припинення депозитарної установи як юридичної особи (за наявності).".

У зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий уважати абзацами одинадцятим та дванадцятим.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
банку України

В. О. Гонтарева

 

Опрос