Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке выдачи лицензии провайдера программной услуги

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания
Решение от 06.11.2014 № 1187
действует с 19.12.2014

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

06.11.2014

м. Київ

N 1187

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2014 р. за N 1520/26297

Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги

Керуючись статтями 1, 24, 31, 39, 40 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 13, 14, 17, частиною другою статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 28 грудня 2011 року N 2979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за N 351/20664, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційного забезпечення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Г. Шверка.

 

Голова

Ю. Артеменко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає механізм реалізації вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо ліцензування провайдерів програмної послуги та щорічної перереєстрації загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам).

1.2. Для цілей цього Положення під ліцензуванням провайдерів програмної послуги розуміється видача, переоформлення, анулювання ліцензій провайдерів програмної послуги, видача дублікатів ліцензій провайдерів програмної послуги.

1.3. Ліцензія провайдера програмної послуги видається за заявою про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги, форма якої наведена у додатку 1 до цього Положення, яку подає суб'єкт господарювання, який має на меті надавати програмну послугу з використанням ресурсу багатоканальної телемережі, незалежно від технології надання послуги.

II. Порядок ліцензування провайдерів програмної послуги

2.1. Ліцензія провайдера програмної послуги є єдиною законною підставою на здійснення діяльності з надання програмної послуги.

2.2. Ліцензія провайдера програмної послуги є документом державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) та засвідчує право ліцензіата надавати програмні послуги з використанням ресурсу багатоканальних телемереж. У ліцензії провайдера програмної послуги зазначається відповідна інформація, що наведена в додатку 2 до цього Положення.

2.3. Провайдер програмної послуги зобов'язаний виконувати умови ліцензії. Національна рада контролює виконання провайдерами програмної послуги умов ліцензії, а в разі її порушення застосовує санкції відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2.4. Суб'єкт господарювання, який має на меті отримати ліцензію провайдера програмної послуги, або провайдер програмної послуги, який має на меті продовжити ліцензію провайдера програмної послуги, подає до Національної ради заяву про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", до якої додаються:

копії завірених у встановленому законодавством порядку установчих документів;

документи, які підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника (згідно з інформацією про програми, які провайдер програмної послуги має намір ретранслювати, що наведена у додатку 3 до цього Положення);

загальна концепція пакетування (перелік) програм, придбаних для ретрансляції, за формою згідно з додатком 4 до цього Положення (загальна кількість програм програмної послуги, кількість вітчизняних програм, перелік телерадіопрограм). Перелік телерадіопрограм не повинен містити програми, ретрансляція яких є обмеженою відповідно до вимог законодавства України;

копія повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України "Про телекомунікації" або копія угоди з оператором телекомунікацій на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації багатоканальної телемережі та копія ліцензії оператора на відповідний вид діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (у разі якщо оператором телекомунікацій є інший суб'єкт господарювання).

2.5. Заява про видачу ліцензії провайдера програмної послуги розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня її надходження до Національної ради.

2.6. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення:

про видачу ліцензії провайдера програмної послуги;

про залишення заяви без розгляду у разі подання заявником неповного пакета документів та (або) документів, оформлених з порушенням вимог, установлених пунктом 2.4 цього розділу, про що протягом семи робочих днів після прийняття рішення повідомляє заявника у письмовій формі з викладенням причин;

про затвердження пакета (пакетів) програм універсальної програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах) та (або) на території (територіях), де передбачається надання програмної послуги.

Після усунення заявником порушень, що стали підставою для залишення заяви про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги без розгляду, Національна рада приймає відповідне рішення за результатами розгляду цієї заяви та документів.

2.7. Ліцензія провайдера програмної послуги видається заявнику на підставі рішення Національної ради про видачу ліцензії не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про видачу ліцензії. Ліцензійний збір за видачу ліцензії провайдера програмної послуги сплачується відповідно до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2.8. Ліцензія провайдера програмної послуги може бути продовжена, якщо ліцензіат не пізніше ніж за 60 днів до строку її закінчення подасть до Національної ради документи згідно з пунктом 2.4 цього розділу. Заява про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня її надходження до Національної ради. У разі подання заявником неповного пакета документів та (або) документів, оформлених з порушенням пункту 2.4 цього розділу, Національна рада приймає рішення відповідно до абзацу третього пункту 2.6 цього розділу. Ліцензія провайдера програмної послуги з продовженим строком дії видається на підставі рішення Національної ради про видачу ліцензії провайдера програмної послуги та вручається не пізніше ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору.

2.9. Видача дубліката ліцензії провайдера програмної послуги здійснюється за заявою про видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги, форма якої наведена у додатку 5 до цього Положення, у порядку, встановленому статтею 34 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2.10. Підставами для переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги є зміна відомостей, що містяться у ліцензії провайдера програмної послуги та додатку до неї, або заява ліцензіата.

2.11. Для переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги ліцензіат подає заяву про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги, форма якої наведена у додатку 6 до цього Положення, до якої додаються завірені в установленому порядку копії документів, які підтверджують необхідність внесення змін.

2.12. За результатами розгляду заяви про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги Національна рада протягом строків, визначених статтею 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", з дня надходження цієї заяви приймає рішення:

про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги;

про залишення заяви без розгляду, про що протягом семи робочих днів після ухвалення рішення повідомляє заявника у письмовій формі з викладенням причин.

2.13. Переоформлена ліцензія провайдера програмної послуги видається заявнику не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про переоформлення ліцензії. Плата за переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги здійснюється відповідно до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2.14. У разі зміни відомостей, що містилися у переліку телерадіопрограм, ліцензіат повідомляє про це Національну раду протягом десяти робочих днів після настання змін шляхом подання особисто або направлення інформації щодо каналів, які вимкнені та (або) включені до переліку, і документа, передбаченого в абзаці четвертому пункту 2.4 цього розділу, із відповідним підтвердженням направлення цієї інформації.

2.15. Національна рада анулює ліцензію провайдера програмної послуги на підставі:

клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії;

рішення суду про втрату чинності ліцензії провайдера програмної послуги, яке набрало законної сили;

інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про наявність запису щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

2.16. Загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) є додатком до ліцензії провайдера програмної послуги та підлягає щорічній перереєстрації.

2.17. Протягом строку дії ліцензії провайдера програмної послуги для щорічної перереєстрації загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) провайдер програмної послуги повинен щороку за місяць до дати (число, місяць) видачі ліцензії провайдера програмної послуги подати особисто або направити до Національної ради інформацію про виконання загальної концепції (принципів, підстав) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) протягом попереднього року із відповідним підтвердженням направлення цієї інформації.

2.18. Ліцензія провайдера програмної послуги видається за реєстраційним принципом без конкурсу на строк 10 років.

III. Ліцензування провайдерів програмної послуги з використанням багатоканальних ефірних телемереж (в тому числі технологій "Телесело", "МІТРІС", "MMDS", цифрових мультиплексів, мереж операторів мобільного зв'язку тощо)

3.1. Суб'єкти господарювання, які мають на меті використання багатоканальних ефірних телемереж, отримують ліцензію провайдера програмної послуги.

3.2. Ліцензія провайдера програмної послуги з використанням ресурсу багатоканальних ефірних телемереж видається на підставі рішення Національної ради про видачу ліцензії провайдера програмної послуги не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати заявником ліцензійного збору та підтвердження сплати відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про видачу ліцензії.

3.3. Ліцензування провайдера програмної послуги з використанням ресурсу багатоканальних ефірних телемереж здійснюється за наявності виданого на замовлення Національної ради висновку, передбаченого частиною третьою статті 50 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", та відповідного рішення Національної ради щодо створення багатоканальної ефірної телемережі.

3.4. Рішення про видачу ліцензії провайдера програмної послуги із використанням багатоканальної ефірної телемережі приймається в місячний строк після закінчення строку розгляду пропозицій (заяв) суб'єктів господарювання в частині технічної розробки багатоканальної ефірної телемережі на підставі Закону України "Про телебачення і радіомовлення", Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року N 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за N 1294/18589, відповідного рішення Національної ради щодо створення таких телемереж та цього Положення.

3.5. Внесення додаткових передавачів (ретрансляторів, повторювачів) до ліцензії провайдера програмної послуги в багатоканальних ефірних телемережах розглядається за наявності виданого на замовлення Національної ради висновку, передбаченого частиною третьою статті 50 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" в межах території розташування (прийому) телемереж або у визначеному законодавством порядку.

 

Начальник управління
ліцензування телерадіомовлення

Л. Запорожець

 

ЗАЯВА
про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги

1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи - підприємця, банківські реквізити, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (телефон, факс, електронна адреса)

3. Власники __________________________________________________________________________
                                                    (для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб: прізвище,
                                                                                               ім'я, по батькові, місце проживання)

4. Відомості про особовий склад керівних та наглядових органів _______________________________
                                                                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

5. Порядок розгляду заяви ______________________________________________________________.
                                                                                                                                       (без конкурсу)

6. Оператор телекомунікацій багатоканальної телемережі _____________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, місцезнаходження, місце проживання, ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації: номер і дата видачі або повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій)

7. Місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу
_____________________________________________________________________________________

8. Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі ______________________________________
                                                                                                                             (кількість каналів і технології, що використовуються для
_____________________________________________________________________________________
   ретрансляції (трансляції) програм (аналогова, цифрова, IPTV, MMDS, "Телесело", МІТРІС, DTH, MobileWiMAX тощо))

9. Територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі _____________________________
                                                                                                                                                       (адміністративно-територіальна одиниця)

10. Кількість населення на зазначеній території _____________________________________________
                      (згідно з офіційними даними органів державної статистики в межах адміністративно-територіальної одиниці)

11. Загальна кількість програм програмної послуги _______________, з них вітчизняних __________

До заяви додаються: ___________________________________________________________________

Сплату ліцензійного збору гарантуємо.

Заявник

Головний бухгалтер (за наявності)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П. (за наявності)

 

Інформація, яка зазначається в ліцензії провайдера програмної послуги та додатках до неї

У ліцензії провайдера програмної послуги зазначаються:

повне найменування Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, серія та номер ліцензії;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та її місце реєстрації, якій видано ліцензію;

код за ЄДРПОУ юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну відмітку в паспорті);

строк дії ліцензії та дата її видачі;

строк дії продовженої ліцензії;

підписи уповноважених посадових осіб Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, скріплені печаткою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

дата прийняття та номер рішення про видачу (продовження, переоформлення) ліцензії провайдера програмної послуги;

територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі;

перелік програм універсальної програмної послуги (номер, телевізійний канал прийому, програма);

загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), яка, зокрема, складається із загальної кількості програм програмної послуги та кількості вітчизняних програм;

технологія розповсюдження телепрограм.

 

Інформація про програми, які провайдер програмної послуги має намір ретранслювати

Заявник _______________________________________________________________________________

Загальна кількість програм, придбаних для ретрансляції в мережі, становить ____, з них вітчизняних ____.

N з/п

Найменування правовласника

Назва телепрограми та (або) логотип (зображення або його офіційний опис) або позивні (для радіо)

Сторони договору (крім заявника)

Номер та дата укладення договору

Строк надання прав

1

2

3

4

5

6

Умови розповсюдження

Територія розповсюдження

Спосіб прийому або вид мовлення

Обмеження по часу ретрансляції програми

Технологія розповсюдження програм

7

8

9

10

11

Керівник

_______________
              (підпис)

_________________________
               (ініціали, прізвище)

______________
              (дата)

 

Загальна концепція пакетування (перелік) програм, придбаних для ретрансляції

Заявник _______________________________________________________________________________

Загальна кількість програм, придбаних для ретрансляції в мережі, становить ____, з них вітчизняних ____.

N з/п

Канал прийому

Найменування правовласника

Назва телепрограми та (або) логотип (зображення або його офіційний опис) або позивні (для радіо)

1

2

3

4

Керівник

_______________
         (підпис)

________________________
              (ініціали, прізвище)

______________
              (дата)

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги

1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи - підприємця, банківські реквізити, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (телефон, факс, електронна адреса)

3. Номер та дата видачі ліцензії ___________________________________________________________

4. Строк дії ліцензії _____________________________________________________________________

5. Причини видачі дубліката ліцензії провайдера програмної послуги ___________________________

До заяви додаються: ____________________________________________________________________

Сплату ліцензійного збору гарантуємо.

Заявник

Головний бухгалтер (за наявності)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П. (за наявності)

 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги

1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи - підприємця, банківські реквізити, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (телефон, факс, електронна адреса)

3. Зміни, що відбулися ___________________________________________________________________

4. Документи, що підтверджують зміни до ліцензії ___________________________________________
                                                                                                                           (копії документів, завірені в установленому порядку)

Було

Стало

 

 

До заяви додаються: ____________________________________________________________________

Сплату ліцензійного збору гарантуємо.

Заявник

Головний бухгалтер (за наявності)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

________________
            (підпис)

________________
(прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П. (за наявності)

____________

Опрос