Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой является Министерство финансов Украины

Минфин
Порядок, Приказ от 07.11.2014 № 1112
действует с 19.12.2014

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство фінансів України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством фінансів України (далі - Мінфін) за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Мінфін є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство фінансів України, затвердженого цим наказом.

5. Структурний підрозділ Мінфіну в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка), до Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Одночасно копія цієї заявки передається до Департаменту зв'язків з органами державної влади та громадськістю.

6. На підставі отриманої заявки Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Мінфіну, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

7. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

8. Запитувані документи надаються після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

9. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

10. У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, в аналітично-інформаційній системі "Діловодство" - Запити Мінфіну робиться позначка про відмову в отриманні відповіді за запитом на інформацію.

11. Кошти, які надійшли на рахунок центрального апарату Мінфіну, перераховуються Департаментом з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності протягом п'яти робочих днів на відновлення касових видатків загального фонду державного бюджету з придбання паперу.

 

Директор Департаменту
зв'язків з органами державної
влади та громадськістю

М. В. Чев'юк

 

ЗАЯВКА N ____________
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (назва документа)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                       (найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)
____________________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:

______________________
                       (посада)

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу,
в якому знаходиться
запитувана інформація:

_______________________
                       (посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

 

Надавач послуг Міністерство фінансів України
Реєстраційний рахунок ____________________
Код банку _______________________________
Код за ЄДРПОУ __________________________
Платник ________________________________
                ________________________________

РАХУНОК N ___________
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (назва документа)
_____________________________________________________________________________________

Найменування

Кількість сторінок

Вартість виготовлення 1 сторінки без податку на додану вартість, грн

Сума з податком на додану вартість, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство фінансів України

 

 

 

Усього до сплати _________________________________________________________________ грн
                                                                                                        (сума словами)
____________ коп., у тому числі податок на додану вартість _____________________________ грн
____________ коп.

Керівник

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос