Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о конкурсе по определению фондовых бирж, на которых может осуществляться публичное размещение облигаций международных финансовых организаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 04.11.2014 № 1493
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.11.2014

м. Київ

N 1493

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2014 р. за N 1474/26251

Про внесення змін до Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 5 листопада 2013 року N 2516
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15 березня 2018 року N 143)

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 101 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 листопада 2013 року N 2516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 року за N 2017/24549, такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"До складу конкурсної комісії можуть входити представники міжнародних фінансових організацій, що мають намір розмістити облігації цих організацій на фондових біржах (за згодою).".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"6. Конкурс вважається таким, що не відбувся:

у разі неподання заяв про участь у конкурсі;

за умови участі в засіданні конкурсної комісії менше 2/3 членів конкурсної комісії.";

2) абзац другий пункту 2 розділу III доповнити словами "(за наявності)";

3) додаток 1 після літер "М. П." доповнити словами "(за наявності)".

2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (Заїка А. Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О. Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І. І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О. О.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

 

Опрос