Идет загрузка документа (343 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость

Минфин
Положение, Приказ от 14.11.2014 № 1130
редакция действует с 28.12.2020

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2014

м. Київ

N 1130

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2014 р. за N 1456/26233

Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 2 лютого 2015 року N 21
,
 від 31 серпня 2015 року N 747
,
 від 18 березня 2016 року N 373
,
 від 25 травня 2016 року N 503
,
 від 21 грудня 2016 року N 1125
,
від 17 березня 2017 року N 368
,
від 16 січня 2018 року N 7
,
від 29 січня 2020 року N 30
,
від 21 жовтня 2020 року N 629

Відповідно до статей 180 - 184, 209 розділу V, статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, підпункту 3 пункту 12.3 статті 12 Закону України від 12 серпня 2014 року N 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 16 січня 2014 року N 26 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 232/25009.

3. Установити, що:

1) не підлягають обов'язковій перереєстрації платники податку на додану вартість, внесені до реєстру платників податку на додану вартість до набрання чинності цим наказом;

2) з 01 червня 2014 року вважати анульованою реєстрацію осіб як платників податку на додану вартість, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя. Анулювання реєстрації платників податку на додану вартість здійснюється відповідно до порядку, встановленого Положенням, затвердженим цим наказом;

3) відновлення реєстрації платників податку на додану вартість, зазначених у підпункті 2 цього пункту, проводиться після евакуації особи на іншу територію України згідно зі статтею 15 Закону України від 12 серпня 2014 року N 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" або внаслідок завершення строку тимчасової окупації шляхом реєстрації особи платником податку відповідно до порядку, встановленого Положенням, затвердженим цим наказом.

(підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368)

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

 

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

Голова Державної фіскальної
служби України

І. О. Білоус

 

Положення
про реєстрацію платників податку на додану вартість

(У тексті Положення слова "виписку податкових накладних" замінено словами "складання податкових накладних" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 2 лютого 2015 року N 21)

(У тексті Положення: цифру та слова "5 робочих днів" у всіх відмінках замінено цифрою та словами "3 робочих дні" у відповідних відмінках; слова "за ініціативою контролюючого органу" та "за ініціативою відповідного контролюючого органу" замінено словами "за самостійним рішенням контролюючого органу" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31 серпня 2015 року N 747)

(У тексті Положення слова та цифру "розмірі 4 відсотків" замінено словами ", що не передбачає сплати податку на додану вартість" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18 березня 2016 року N 373)

(У тексті Положення посилання на додатки 9 - 15 замінено відповідно посиланнями на додатки 8 - 14 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17 березня 2017 року N 368)

(У тексті Положення слова "Державна фіскальна служба України" у всіх відмінках замінено словами "Державна податкова служба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2020 року N 30)

(У тексті Положення посилання на додатки 11 - 14 замінено відповідно посиланнями на додатки 8 - 11 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2020 року N 629)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до розділів I, II, V, XIV, XVIII Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та інших нормативно-правових актів.

1.2. Цим Положенням визначається порядок:

реєстрації платників податку на додану вартість;

анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;

ведення реєстру платників податку на додану вартість (далі - Реєстр);

присвоєння індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість;

оприлюднення даних з Реєстру;

перереєстрації платників податку на додану вартість;

ведення документації при реєстрації / анулюванні реєстрації платників податку на додану вартість;

формування і надання витягів та довідок з Реєстру.

1.3. Цим Положенням визначаються форми:

заяв про реєстрацію платників податку на додану вартість;

документів про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;

журналів реєстрації платників податку на додану вартість;

інших документів з питань реєстрації / анулювання реєстрації, перереєстрації платників податку на додану вартість;

запитів про отримання витягу та довідки з Реєстру;

витягу та довідки з Реєстру.

1.4. Особа - будь-яка з осіб, наведених у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу:

а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, яка:

або є платником податків і зборів, встановлених Кодексом, крім єдиного податку;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

б) фізична особа - підприємець, яка:

або є платником податків і зборів, встановлених Кодексом, крім єдиного податку;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

в) юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка ввозить товари на митну територію України;

г) постійне представництво;

ґ) інвестор (оператор) відповідно до угоди про розподіл продукції, на якого покладено ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції.

Для цілей оподаткування дві чи більше осіб, які провадять спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Якщо інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку на додану вартість, така реєстрація здійснюється за його заявою.

Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.

Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг. Такі особи мають права, виконують обов'язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як платники податку.

1.5. Відповідно до пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу для цілей оподаткування платником податку на додану вартість (далі - платник ПДВ) є:

1) будь-яка особа, яка провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник ПДВ у порядку, визначеному статтею 183 розділу V Кодексу;

2) будь-яка особа, яка зареєстрована або підлягає реєстрації як платник ПДВ;

3) будь-яка особа, яка ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:

особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством;

особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із Кодексом, а також будь-які інші особи, які використовують податкову пільгу, яку для них не призначено.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію України фізичними особами (громадянами) чи суб'єктами підприємницької діяльності, які не є платниками ПДВ, культурних цінностей, зазначених у пункті 197.7 статті 197 розділу V Кодексу;

4) особа, яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;

5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних із використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном (далі - управитель майна).

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми цього підпункту не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону;

6) особа, яка проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 243 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством;

7) особа, уповноважена вносити податок з об'єктів оподаткування, які виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника ПДВ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

8) особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції;

9) положення цього пункту не поширюються на осіб-нерезидентів, які надають послуги з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією.

1.6. Особі, яка реєструється як платник ПДВ, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку.

Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

Використання індивідуального податкового номера, наданого при реєстрації, є обов'язковим при оформленні й користуванні всіма видами документів, пов'язаних із розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану вартість, оформленні податкового кредиту.

Індивідуальний податковий номер становить:

1) для юридичних осіб - 12-розрядний числовий код такої структури: 1 - 7-й знаки - перші 7 знаків коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - код за ЄДРПОУ) без контрольного числа; 8-й та 9-й знаки - код області за системою кодування, прийнятою в контролюючих органах; 10-й та 11-й знаки - код адміністративного району за системою кодування, прийнятою в контролюючих органах; 12-й знак - контрольний розряд, алгоритм формування якого встановлює Державна податкова служба України;

2) для фізичних осіб - 12-розрядний числовий номер такої структури: 1 - 10-й знаки - реєстраційний номер облікової картки платника податків, 11-й та 12-й знаки - контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлює Державна податкова служба України.

(абзац перший підпункту 2 пункту 1.6 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 29.01.2020 р. N 30)

Для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, стосовно яких замість реєстраційного номера облікової картки платника податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) внесено серію (за наявності) та номер паспорта, 1 - 10-й знаки 12-розрядного індивідуального податкового номера включають номер паспорта;

(абзац другий підпункту 2 пункту 1.6 із змінами, внесеними
 згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373,
від 29.01.2020 р. N 30)

3) для осіб, відповідальних за нарахування та сплату податку на додану вартість до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи, управителів майна за договорами управління майном, інвесторів (операторів) відповідно до угод про розподіл продукції, на яких покладено ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодами про розподіл продукції, - 9-значний податковий номер, який надають контролюючі органи згідно з порядком обліку платників податків і зборів, визначеним відповідно до пункту 63.10 статті 63 розділу II Кодексу (далі - Порядок обліку).

(абзац перший підпункту 3 пункту 1.6 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747)

Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання декількох договорів про спільну діяльність, або договорів управління майном, або угод про розподіл продукції, реєстрація платником ПДВ здійснюється щодо кожного із зазначених договорів або кожної із зазначених угод;

4) для постійних представництв - 12-розрядний числовий код, який формується у такому самому порядку, як і для юридичних осіб, або 9-значний податковий номер, який контролюючі органи:

надають постійним представництвам, визначеним в абзаці другому підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, при взятті їх на облік згідно з Порядком обліку;

до набрання чинності цим Положенням надали постійним представництвам, що на дату реєстрації платниками ПДВ не мали коду за ЄДРПОУ. Перереєстрація як платників ПДВ таких постійних представництв здійснюється після включення їх до ЄДРПОУ як відокремлених підрозділів іноземних організацій, крім постійних представництв, визначених в абзаці другому підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу.

II. Реєстр платників податку на додану вартість

2.1. Реєстр - автоматизований банк даних, створений відповідно до пункту 183.12 статті 183 розділу V Кодексу для забезпечення:

реєстрації та єдиного обліку платників ПДВ;

єдиних принципів ідентифікації платників ПДВ;

контролю за справлянням податку на додану вартість;

організації суцільного й вибіркового аналізу.

Абзац шостий пункту 2.1 виключено

(абзац шостий пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

2.2. У Реєстр включаються такі види даних:

ідентифікаційні - індивідуальний податковий номер, код за ЄДРПОУ, податковий номер, який надають контролюючі органи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також найменування - для юридичних осіб та прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб - підприємців;

реєстраційні - дані про реєстрацію, перереєстрацію, анулювання реєстрації платника ПДВ;

(абзац третій пункту 2.2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368)

абзац четвертий пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 17.03.2017 р. N 368,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

кількісні - дані щодо загальних сум оподатковуваних операцій та вартості поставлених товарів (послуг), які зазначаються у реєстраційних заявах;

інші дані, передбачені формами документів, встановленими цим Положенням.

До Реєстру не включаються довідкові дані, які зазначаються у реєстраційній заяві, - дані про місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ, прізвища, імена, по батькові та реєстраційні номери облікових карток платника податків керівника і особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, юридичної особи - платника ПДВ. Такі дані вносяться до електронної копії реєстраційної заяви та під час розгляду реєстраційної заяви звіряються з відомостями Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

(абзац шостий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. N 1125,
від 29.01.2020 р. N 30)

2.3. Формування та ведення Реєстру здійснює Державна податкова служба України.

Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків у Реєстрі, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.

2.4. З кола обов'язків щодо ведення Реєстру Державна податкова служба України здійснює:

розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру;

організацію реєстрації платників ПДВ;

присвоєння платникам ПДВ індивідуальних податкових номерів;

розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру;

виконання функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, їх зберіганням, захистом, контроль за правом доступу тощо);

автоматизоване ведення бази Реєстру;

розробку нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру;

оприлюднення даних з Реєстру;

формування і надання довідок з Реєстру;

(абзац десятий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. N 1125)

розгляд скарг, поданих в адміністративному порядку відповідно до статей 55, 56 розділу II Кодексу, або звернень про перегляд рішень контролюючих органів з питань реєстрації, анулювання реєстрації, перереєстрації платників податку або про внесення записів чи змін до Реєстру.

(абзац одинадцятий пункту 2.4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 29.01.2020 р. N 30)

2.5. Контролюючі органи, які є територіальними органами Державної податкової служби України, забезпечують організацію роботи з реєстрації та обліку платників ПДВ, що перебувають на їх території.

(пункт 2.5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 16.01.2018 р. N 7
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

2.6. Контролюючі органи, зазначені у пункті 2.5 цього розділу, та державні податкові інспекції, які є їхніми структурними підрозділами, здійснюють:

(абзац перший пункту 2.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 16.01.2018 р. N 7
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

приймання заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності нормативним документам;

обробку даних заяв та документів щодо реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації платників ПДВ;

(абзац третій пункту 2.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368)

реєстрацію, перереєстрацію, анулювання реєстрації платників ПДВ;

(абзац четвертий пункту 2.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368)

формування і надання витягів з Реєстру;

підготовку та обробку документів щодо відміни анулювання реєстрації;

моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру.

III. Реєстрація платників податку на додану вартість

3.1. Реєстрація осіб платниками ПДВ, перереєстрація платників ПДВ проводяться шляхом внесення записів до Реєстру із формуванням за кожним таким записом окремого ідентифікатора.

Особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати реєстрації, внесеної до Реєстру. Реєстрація платника ПДВ є анульованою з дати виключення цього платника ПДВ з Реєстру згідно з розділом V цього Положення.

3.2. Платником ПДВ можуть бути зареєстровані особи, визначені у пункті 1.4 розділу I цього Положення та які відповідають вимогам пункту 1.5 розділу I цього Положення.

Для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку відповідно до Порядку обліку (крім договорів про спільну діяльність та договорів управління майном).

(абзац другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747)

3.3. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує встановлену статтею 181 розділу V Кодексу суму (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

3.4. Відповідно до пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником ПДВ у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою.

3.5. Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника ПДВ, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою N 1-ПДВ (додаток 1):

1) заява подається засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

Суб'єкти господарювання (новостворені) можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватись як платник податку під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи - підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Щодо таких заяв або відомостей перебіг триденного строку їх розгляду контролюючими органами розпочинається з дати їх надходження до контролюючого органу, правила, порядок та строки розгляду є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих згідно з абзацом першим цього підпункту.

У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника ПДВ;

(підпункт 1 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373,
від 21.12.2016 р. N 1125,
від 29.01.2020 р. N 30,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

2) реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана контролюючому органу:

а) особами, які підлягають обов'язковій реєстрації згідно з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу (пункт 3.3 цього розділу), - не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу;

б) особами, які прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками ПДВ (пункт 3.4 цього розділу), або особами, які відповідають вимогам підпункту 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу (підпункт 6 пункту 1.5 розділу I цього Положення), - не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних;

(підпункт "б" підпункту 2 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

3) якщо багатостороння угода про розподіл продукції передбачає можливість реєстрації не лише оператора, але й інвесторів як платників ПДВ за угодою, такі інвестори мають подати реєстраційні заяви в одному звітному (податковому) періоді до 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому інвесторами було прийнято рішення про реєстрацію. Перебіг строку у 3 робочих дні, установленого для реєстрації платника ПДВ контролюючим органом, розпочинається з першого календарного дня, що настає за днем отримання контролюючими органами заяв про реєстрацію платника ПДВ від усіх інвесторів, які не діють як оператори.

Якщо з'являється новий інвестор за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, за якою всі інвестори, які не діють як оператори, вже зареєстровані як платники ПДВ, такий новий інвестор зобов'язаний подати реєстраційну заяву для реєстрації платником ПДВ за угодою до 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому така особа набула прав та обов'язків інвестора.

Оператор зобов'язаний повідомити контролюючі органи за своїм місцем обліку та за місцем обліку відповідних інвесторів про прийняття рішення про реєстрацію всіх інвесторів як платників ПДВ за угодою протягом 10 календарних днів після прийняття такого рішення;

4) реєстраційна заява обов'язково має бути підписана заявником із зазначенням дати;

(підпункт 4 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. N 1125)

5) будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, і у випадках та в порядку, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу, не подала до контролюючого органу реєстраційної заяви, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування;

6) реєстраційна заява подається особою, відповідальною за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність або договору управління майном, одночасно із документами для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном згідно з Порядком обліку.

(пункт 3.5 доповнено підпунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747)

3.6. У разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку або відмови від спрощеної системи оподаткування особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Кодексом, та за загальними правилами, встановленими цим Положенням. Реєстрація таких осіб здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням положень статті 293 розділу XIV Кодексу, якими встановлюються ставки єдиного податку для платників третьої групи, що передбачають сплату податку на додану вартість та не передбачають сплати цього податку.

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373)

абзац другий пункту 3.6 виключено

(абзац другий пункту 3.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 18.03.2016 р. N 373)

абзац третій пункту 3.6 виключено

(абзац третій пункту 3.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 18.03.2016 р. N 373
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять третій
 вважати відповідно абзацами другим - двадцять першим
)

Реєстраційна заява у таких випадках подається з урахуванням таких особливостей:

1) у разі переходу осіб зі спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, установлених Кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV Кодексу, реєстраційна заява подається:

не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, установлених Кодексом, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, при яких реєстрація платниками ПДВ є обов'язковою;

не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, та вважають за доцільне добровільно зареєструватись як платники ПДВ;

(абзац третій підпункту 1 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

2) платник єдиного податку третьої групи, який застосовує ставку єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу), у разі добровільної зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу подає реєстраційну заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного місяця, в якому буде застосовуватись ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість.

(абзац перший підпункту 2 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно
 з 
наказами Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21,
від 21.10.2020 р. N 629)

У разі відповідності таких платників єдиного податку вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, реєстрація їх платниками ПДВ діє з першого числа календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість;

(абзац другий підпункту 2 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

3) особа, яка не зареєстрована платником ПДВ та не застосовує спрощеної системи оподаткування, у разі бажання перейти на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, в обов'язковому порядку подає реєстраційну заяву та повинна одночасно відповідати вимогам:

встановленим для третьої групи платників єдиного податку (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу);

(абзац другий підпункту 3 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу.

Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість.

Якщо контролюючим органом прийнято рішення про відмову у реєстрації особи платником ПДВ, така особа відмовляється від застосування спрощеної системи оподаткування або обирає ставку єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість;

4) не зареєстровані платниками ПДВ платники єдиного податку першої - другої груп, які перевищили у календарному кварталі обсяг доходу, визначений для відповідної групи платників у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, та з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, що встановлена для третьої групи і передбачає сплату податку на додану вартість, реєструються платниками ПДВ з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу.

(абзац перший підпункту 4 пункту 3.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

абзац другий підпункту 4 пункту 3.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

абзац третій підпункту 4 пункту 3.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

абзац четвертий підпункту 4 пункту 3.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 02.02.2015 р. N 21,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий
 вважати відповідно абзацами другим та третім)

У цьому разі реєстраційна заява подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу, та одночасно із заявою про перехід на застосування ставки єдиного податку відповідно до абзацу першого цього підпункту.

(абзац другий підпункту 4 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

У разі відмови в реєстрації платником ПДВ такі платники єдиного податку переходять на застосування ставки єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування;

5) платник єдиного податку першої - третьої груп може самостійно добровільно прийняти рішення про перехід на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість, якщо така особа одночасно відповідає вимогам:

(абзац перший підпункту 5 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

встановленим для третьої групи платників єдиного податку;

(абзац другий підпункту 5 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу.

Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

6) платник єдиного податку четвертої групи реєструється платником ПДВ за загальними правилами, встановленими Кодексом та цим Положенням, незалежно від дати (періоду) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником єдиного податку четвертої групи.

(абзац перший підпункту 6 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368)

Реєстраційна заява подається у строки, встановлені для обов'язкової або добровільної реєстрації.

(пункт 3.6 доповнено підпунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

3.7. Особи, зазначені у пункті 183.3 статті 183 розділу V Кодексу (підпункт "б" підпункту 2 пункту 3.5 цього розділу), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на складання податкових накладних.

Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви до бажаного дня реєстрації в особи виникнуть обставини або операції, у зв'язку з якими реєстрація платником ПДВ є обов'язковою згідно з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу (пункт 3.3 цього розділу), така особа зобов'язана подати повторну реєстраційну заяву у строки, визначені пунктом 183.2 статті 183 розділу V Кодексу (підпункт "а" підпункту 2 пункту 3.5 цього розділу). У цьому разі реєстрація платника ПДВ з бажаного дня реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника ПДВ у загальному порядку згідно з цим Положенням.

Якщо особа, яка переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, зі спрощеної системи оподаткування, подала до контролюючого органу реєстраційну заяву без зазначення бажаного дня реєстрації й останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання реєстраційної заяви передує даті переходу такої особи на загальну систему оподаткування, то датою реєстрації такої особи платником ПДВ визначається перший день переходу такої особи на загальну систему оподаткування.

Якщо особа зазначила у реєстраційній заяві бажаний день реєстрації та такий день визначений згідно з цим пунктом, то дата реєстрації такої особи відповідає бажаному дню реєстрації, зазначеному у реєстраційній заяві.

3.8. При реєстрації платника ПДВ обов'язково проводиться перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних про платників податку - юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Відомості про заявника мають бути включені до Єдиного державного реєстру. Дані реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру.

З метою підтвердження достовірності відомостей про відповідність особи вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу, така особа відповідно до підпункту 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 розділу I Кодексу, пункту 73.3 статті 73 розділу II Кодексу подає до контролюючого органу документи, що підтверджують такі відомості.

(абзац третій пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747)

3.9. Якщо в заяві про реєстрацію не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру, то протягом 3 робочих дні від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

(абзац перший пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

При цьому нова заява може бути подана до контролюючого органу з бажаною датою реєстрації, що була вказана у попередній неприйнятій заяві, якщо особою, яка добровільно реєструється платником ПДВ, ліквідовано недоліки, встановлені абзацом першим цього пункту, та така нова заява подана не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і складання податкових накладних.

(пункт 3.9 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373
,
абзац другий пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2020 р. N 30)

3.10. Контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу (пункт 1.5 розділу I, пункти 3.3, 3.4, підпункт 1 пункту 3.5 розділу III цього Положення), або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно зі статтею 184 розділу V Кодексу (пункт 5.1 розділу V цього Положення), а також якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 - 183.7 статті 183 розділу V Кодексу.

(пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

Якщо особа обрала спосіб взаємодії з контролюючими органами в електронній формі через електронний кабінет, відмова в реєстрації або пропозиція надати нову заяву про реєстрацію надсилається контролюючим органом до електронного кабінету. Якщо особа відмовилася від використання електронного кабінету або не визначила спосіб взаємодії з контролюючими органами, відмова в реєстрації або пропозиція надати нову заяву надсилається на електронну адресу, з якої надійшла реєстраційна заява.

Відмова в реєстрації новоствореної особи платником ПДВ направляється контролюючим органом на електронну адресу, дані про яку містяться у заяві або відомостях, отриманих контролюючим органом у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Якщо дані про електронну адресу відсутні, відмова в реєстрації направляється за місцезнаходженням (місцем проживання) новоствореної особи, дані про яке містяться у такій заяві або відомостях.

(пункт 3.10 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373
,
абзац другий пункту 3.10 замінено двома новими абзацами згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

3.11. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до Реєстру запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ:

з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на складання податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ;

з першого числа місяця, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу або державному реєстратору, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;

(абзац третій пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування;

(абзац четвертий пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі зміни ставки єдиного податку третьої групи;

(пункт 3.11 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;

з дня внесення запису до Реєстру у разі обов'язкової реєстрації особи як платника ПДВ або у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.

(абзац перший пункту 3.11 замінено абзацами першим - сьомим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом
восьмим)

Перебіг строку у 3 робочих дні, установленого для реєстрації платника ПДВ, розпочинається з першого календарного дня, що настає за днем отримання контролюючим органом заяви про реєстрацію платника ПДВ. У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

(абзац восьмий пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

3.12. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру, є дата, що відповідає даті, визначеній у пункті 3.11 цього розділу.

(пункт 3.12 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

3.13. При визначенні дати реєстрації особи, яка повторно реєструється платником ПДВ, не враховуються періоди попередніх реєстрацій, які були анульовані. Датою податкової реєстрації такого платника ПДВ є дата його нової реєстрації незалежно від строку, що пройшов від дня анулювання попередньої податкової реєстрації такої особи до дня подання заяви про повторну податкову реєстрацію.

3.14. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані реєстрації платника ПДВ, реєстрація платником ПДВ діє до закінчення такого строку.

У таких випадках до Реєстру вноситься дата такого строку.

Якщо до/після закінчення зазначеного строку у порядку, визначеному законодавством, такий строк продовжується, платник ПДВ підлягає перереєстрації.

3.15. Особа, утворена у результаті реорганізації платника ПДВ (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником ПДВ як інша новоутворена особа в порядку, визначеному Кодексом та цим Положенням, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки зі сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.

Абзац другий пункту 3.15 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

1) абзац третій пункту 3.15 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

2) абзац четвертий пункту 3.15 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

Абзац п'ятий пункту 3.15 виключено

(пункт 3.15 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2018 р. N 7,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим
,
абзац п'ятий пункту 3.15 виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

Абзац шостий пункту 3.15 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

3.16. Дані про прийняті до розгляду заяви з поміткою про результати розгляду (зареєстровано, відмовлено у реєстрації, запропоновано подати нову заяву) та дані податкової реєстрації вносяться до журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою N 2-РЖ (додаток 2).

3.17. Пункт 3.17 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

IV. Перереєстрація платників податку на додану вартість

4.1. У разі перетворення юридичної особи - платника ПДВ або зміни даних про платника ПДВ, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові (за наявності)) платника ПДВ і не пов'язані з ліквідацією або реорганізацією платника ПДВ, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах Реєстру проводиться перереєстрація платника ПДВ.

У разі зміни платником ПДВ місцезнаходження (місця проживання) або його переведення на обслуговування до іншого контролюючого органу зняття такого платника з обліку в одному органі і взяття на облік в іншому здійснюються в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Для перереєстрації платник ПДВ подає відповідно до підпункту 1 пункту 3.5 розділу III цього Положення заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника ПДВ або виникли інші підстави для перереєстрації.

Перереєстрація у зв'язку із зміною найменування (крім перетворення) (прізвища, імені та по батькові (за наявності)) платника ПДВ, який включений до Єдиного державного реєстру, здійснюється контролюючим органом без подання заяви платником ПДВ на підставі відомостей з цього Єдиного державного реєстру.

Якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала у встановлений строк заяви для перереєстрації, її реєстрація платником ПДВ анулюється відповідно до розділу V цього Положення.

Контролюючий орган здійснює перереєстрацію платника ПДВ з дотриманням правил та у строки, визначені для реєстрації платників ПДВ.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів Українивід 21.10.2020 р. N 629)

4.2. Для перереєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація". Другий аркуш реєстраційної заяви платником ПДВ не заповнюється.

(абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. N 1125,
від 21.10.2020 р. N 629)

У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація".

(абзац другий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою перереєстрації може бути встановлено день до закінчення строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація". При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є бажана дата перереєстрації платником ПДВ.

(абзац третій пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

4.3. До дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації.

Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов'язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім'я, по батькові).

(абзац другий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

4.4. У разі встановлення розбіжностей у записах Реєстру або невідповідності внесених до Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру (крім випадків, визначених пунктом 4.1 цього розділу), наявності неправильних записів або помилок у записах Реєстру контролюючий орган за основним місцем обліку платника ПДВ з'ясовує причини та обставини, за яких виникли такі розбіжності.

У разі підтвердження недостовірності даних контролюючий орган інформує про виявлені розбіжності платника ПДВ та Державну податкову службу України. Відповідні коригування у Реєстрі проводяться одночасно із перереєстрацією платника ПДВ. Для цього платник ПДВ подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку із помилками (невідповідностями)" та додаток до реєстраційної заяви - згоду на проведення відповідних змін із зазначенням їх суті. При цьому датою перереєстрації є останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання реєстраційної заяви.

(абзац другий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

V. Анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

5.1. Реєстрація діє до дати анулювання, яке відбувається у випадках, визначених пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, якщо:

а) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених розділом V Кодексу;

б) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу;

в) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість;

г) особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає до контролюючого органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;

ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник ПДВ, визнані рішенням суду недійсними;

д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута;

е) платник ПДВ ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;

є) фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;

ж) підпункт "ж" пункту 5.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 18.03.2016 р. N 373)

з) припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників ПДВ, зазначених у підпунктах 4, 5 і 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу) або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ.

5.2. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт "а" пункту 5.1 цього розділу) може бути ініційоване платником ПДВ після спливу 12 календарних місяців реєстрації особи платником ПДВ, починаючи з наступного дня після дня, що відповідає числу та місяцю реєстрації особи платником ПДВ. Загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг за останніх 12 календарних місяців визначається за даними податкових декларацій за останніх 12 поточних календарних місяців, що були подані до контролюючого органу.

Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт "б" пункту 5.1 цього розділу) може бути ініційоване платником ПДВ - юридичною особою після складання комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу у разі реорганізації платника ПДВ відповідно до законодавства шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення (якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення).

При розгляді питання анулювання реєстрації згідно з підпунктом "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт "г" пункту 5.1 цього розділу) 12 місяців визначаються із урахуванням того, що:

не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня іншого ніж перший день календарного місяця;

включаються останні 12 послідовних податкових місяців, за які подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій) до отримання чи складання контролюючим органом документа, який є підставою для анулювання реєстрації.

Анулювання реєстрації здійснюється шляхом виключення платника ПДВ з Реєстру.

5.3. Анулювання реєстрації за ініціативою платника ПДВ може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах "а" - "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти "а" - "з" пункту 5.1 цього розділу).

Для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою N 3-ПДВ (додаток 3). Таку заяву платники ПДВ можуть подати засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

(абзац другий пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21,
від 29.01.2020 р. N 30
,
від 21.10.2020 р. N 629)

Якщо в заяві про анулювання реєстрації не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника ПДВ приймається контролюючим органом протягом 10 календарних днів. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника ПДВ уносяться до журналу анулювання реєстрації платників податку на додану вартість за формою N 3-РЖ (додаток 4).

5.4. Контролюючий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, та за умови проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду для випадків, визначених підпунктами "а", "б" цього пункту Кодексу. Дата анулювання реєстрації визначається згідно з пунктом 5.11 цього розділу.

Абзац другий пункту 5.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами другим - п'ятим)

У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ або якщо особа відповідає критеріям, згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов'язковою, контролюючим органом протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника ПДВ про анулювання реєстрації надається письмове пояснення (відмова в анулюванні реєстрації).

У разі якщо платником ПДВ, яким подано заяву про анулювання реєстрації у випадках, визначених підпунктами "а", "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, не проведено розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду, контролюючий орган протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника ПДВ про анулювання реєстрації звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації після проведення розрахунків із бюджетом.

Якщо заява про анулювання реєстрації платника ПДВ подана до контролюючого органу в електронній формі, відмова в анулюванні реєстрації або пропозиція надати нову заяву про анулювання реєстрації викладається контролюючим органом в електронній формі та надсилається на адресу електронної пошти, з якої надійшла така заява.

(пункт 5.4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373
,
 у зв'язку з цим абзац
четвертий вважати абзацом п'ятим)

Якщо на підставі заяви суб'єкта господарювання, який зареєстрований платником ПДВ, контролюючим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності із застосуванням ставки єдиного податку, що не передбачає сплату податку на додану вартість, то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку проводиться виключення контролюючим органом такого суб'єкта з Реєстру на підставі поданої ним заяви про анулювання реєстрації згідно з підпунктом "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Контролюючий орган виключає суб'єкта господарювання з Реєстру без подачі таким суб'єктом заяви про анулювання реєстрації у разі, якщо у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування таким суб'єктом зроблено відповідну позначку.

5.5. Анулювання реєстрації за самостійним рішенням контролюючого органу може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах "б" - "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти "б" - "з" пункту 5.1 цього розділу).

Контролюючі органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування відповідних підстав.

Рішення про анулювання реєстрації за самостійним рішенням контролюючого органу приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей). Такими документами є:

1) затверджений ліквідаційний баланс, передавальний акт, розподільчий баланс або документальне підтвердження факту затвердження цих документів (для платників ПДВ - юридичних осіб) та відомості (документи), якими підтверджується наявність у Єдиному державному реєстрі запису про прийняття рішення про припинення юридичної особи, або копія такого рішення (для юридичних осіб, відомості про яких не включаються до Єдиного державного реєстру), заява або повідомлення платника ПДВ, уповноваженого органу чи особи про прийняття рішення про припинення платника ПДВ (для постійних представництв нерезидентів, договорів про спільну діяльність, договорів управління майном, угод про розподіл продукції), відомості (документи), якими підтверджується наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (для фізичних осіб - підприємців) (підстава - підпункт "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

(підпункт 1 пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373)

2) заява про реєстрацію платника єдиного податку суб'єкта господарювання, який відповідає будь-якій із умов (підстава - підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу):

є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV Кодексу;

є платником єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплати податку на додану вартість відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу, і не переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

(абзац третій підпункту 2 пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

абзац четвертий підпункту 2 пункту 5.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 02.02.2015 р. N 21,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим)

є фізичною особою - підприємцем, яка провадить діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку має відповідати абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу;

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 5.5 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

є платником єдиного податку третьої групи та відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу самостійно переходить на сплату єдиного податку, встановленого для першої або другої групи, чи обирає ставку єдиного податку, встановлену для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку;

(абзац п'ятий підпункту 2 пункту 5.5 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

3) довідка про подання/неподання платником ПДВ контролюючому органу декларації з податку на додану вартість протягом 12 послідовних податкових місяців та/або реєстр (перелік) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за 12 послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту у таких деклараціях (податкових розрахунках) протягом 12 послідовних податкових місяців (підстава - підпункт "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу). У реєстрі (переліку) зазначаються дані про реєстрацію особи платником ПДВ та по кожній декларації (податковому розрахунку) - податковий період, дата надходження декларації (податкового розрахунку) до контролюючого органу, загальні обсяги постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту звітного періоду, вказані у відповідних рядках та колонках податкової декларації (податкового розрахунку);

4) судове рішення щодо визнання недійсними установчих документів (підстава - підпункт "ґ" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

5) ухвала суду про ліквідацію юридичної особи - банкрута, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення банкрута (підстава - підпункт "д" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

(підпункт 5 пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373)

6) судове рішення щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо такого рішення (підстава - підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

(підпункт 6 пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373)

7) судове рішення про анулювання (скасування, визнання недійсною) податкової реєстрації, про звільнення від сплати податку на додану вартість (підстава - підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

8) судове рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 01 липня 2004 року, крім судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом, відомості з Єдиного державного реєстру про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації (підстава - підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

(підпункт 8 пункту 5.5 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373)

9) інформація органів державної реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи, відомості з Єдиного державного реєстру щодо смерті фізичної особи - підприємця (підстава - підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

(підпункт 9 пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373)

10) судове рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою, про визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою, про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності, відомості з Єдиного державного реєстру щодо такого рішення (підстава - підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

(підпункт 10 пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373)

11) підпункт 11 пункту 5.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 18.03.2016 р. N 373
,
 у зв'язку з цим підпункти 12 - 14
 вважати відповідно підпунктами 11 - 13
)

11) документ, який підтверджує припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (підстава - підпункт "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

12) документ, який підтверджує закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ (підстава - підпункт "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

13) інші підтвердні документи (відомості) у випадках, передбачених Кодексом.

5.6. За наявності зазначених підтвердних документів (відомостей) контролюючий орган за місцем перебування на обліку платника податків приймає рішення про анулювання реєстрації особи - платника ПДВ незалежно від здійснення контролюючим органом документальних та камеральних перевірок такої особи і їх результатів, а також обов'язку такої особи бути зареєстрованою та/або нараховувати чи сплачувати податок на додану вартість відповідно до законодавства.

(абзац перший пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747)

Контролюючий орган, який прийняв самостійне рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, зобов'язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.

(пункт 5.6 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

Якщо щодо особи, зареєстрованої платником ПДВ, до Єдиного державного реєстру внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, або якщо до реєстру платників єдиного податку внесено запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, анулювання реєстрації проводиться контролюючим органом автоматично на підставі відповідних відомостей, отриманих згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", або за даними реєстру платників єдиного податку.

(пункт 5.6 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

Якщо на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру неможливо автоматично встановити дату анулювання реєстрації платника ПДВ, контролюючий орган самостійно визначає таку дату та приймає самостійне рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

(пункт 5.6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629,
у зв'язку з цим абзаци другий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим)

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за самостійним рішенням контролюючого органу оформляється за формою N 6-РПДВ (додаток 5). Таке рішення складається у двох примірниках комісією, утвореною відповідно до розпорядження контролюючого органу, та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу. У рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ обов'язково вказуються підстави (одна або декілька) для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Кодексу.

(абзац п'ятий пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2018 р. N 7)

Дата підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ уважається днем прийняття такого рішення. Рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у день підписання реєструються у журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою N 6-РЖ (додаток 6). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

Один примірник рішення зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Документи чи копії документів, на підставі яких контролюючий орган прийняв рішення про анулювання реєстрації, мають бути додані до цього примірника рішення.

(абзац сьомий пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2018 р. N 7)

У день виникнення підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ до Реєстру вноситься відмітка "Реєстрація особи підлягає анулюванню".

(пункт 5.6 доповнено абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2020 р. N 30
,
абзац восьмий пункту 5.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

Разом із такою відміткою до Реєстру вноситься підстава для анулювання реєстрації відповідно до пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу та дата виникнення такої підстави.

(пункт 5.6 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2020 р. N 30)

5.7. Протягом трьох робочих днів після дня анулювання один примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ надсилається контролюючим органом особі, реєстрацію якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи або за наявності відомостей про комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора такої особи - за місцезнаходженням комісії. Примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ уважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення або передано під розписку самому платнику податків - фізичній особі або відповідальній особі платника податків - юридичної особи чи будь-якій особі за наявності належним чином оформленої довіреності від платника податків (далі - Представник платника). Особа, яка отримує рішення, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Анулювання реєстрації платника або переліку платників ПДВ, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, здійснюється за рішенням контролюючого органу.

Якщо для певної групи платників ПДВ наявні однакові, визначені законодавством, підстави для анулювання реєстрації та дата анулювання реєстрації, контролюючий орган може скласти рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою N 7-РПДВ (додаток 7). Перелік платників ПДВ, яким анулюється реєстрація (далі - Перелік), наводиться у додатку до такого рішення. У цьому разі контролюючий орган направляє (видає) особі, реєстрацію якої анульовано, засвідчені копію відповідного рішення та витяг з Переліку із даними стосовно цієї особи.

5.8. Якщо контролюючий орган або пошта не може вручити платнику податків примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке рішення, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось таке рішення, на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє відповідну довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення примірника рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Зазначена довідка разом з примірником рішення про анулювання реєстрації, що не був вручений, зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Примірник рішення, що не був вручений, може бути переданий під розписку самому платнику податків чи Представнику платника в разі письмового або усного звернення до контролюючого органу, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

(пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 16.01.2018 р. N 7)

5.9. Контролюючий орган, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, з власної ініціативи, за заявою особи, реєстрацію якої анульовано, чи на підставі повідомлення третіх осіб може виправити допущені у рішенні про анулювання реєстрації описки чи помилки, не змінюючи при цьому підстав прийняття такого рішення. Такі зміни вносяться шляхом прийняття додаткового рішення про виправлення описок (помилок) у рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Якщо у зв'язку із внесенням змін до рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ необхідне внесення змін до Реєстру, засвідчена копія додаткового рішення направляється до Державної податкової служби України.

Контролюючий орган, який прийняв додаткове рішення, направляє таке рішення особі, реєстрацію якої анульовано.

5.10. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за самостійним рішенням контролюючого органу може бути оскаржене в адміністративному порядку відповідно до вимог статті 56 Кодексу або до суду.

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за самостійним рішенням контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності такого рішення актам законодавства, а також у разі скасування судових рішень чи записів у Єдиному державному реєстрі, на підставі яких було прийняте рішення про анулювання реєстрації.

Підставою для внесення до Реєстру змін щодо скасування анулювання реєстрації, що відбулось за самостійним рішенням контролюючого органу, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення контролюючого органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

(абзац третій пункту 5.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2020 р. N 30)

Якщо анулювання реєстрації платника ПДВ було здійснене згідно з рішенням про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість за формою N 7-РПДВ (додаток 7), то скасування анулювання реєстрації платника ПДВ проводиться шляхом скасування запису про такого платника у Переліку. При цьому не скасовуються рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ та анулювання реєстрації інших платників ПДВ, включених до Переліку.

Рішення контролюючого органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ викладається з описом ситуації, посиланням на Кодекс, зазначенням мотивів та обґрунтувань прийняття такого рішення, оформляється на бланку та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою). Таке рішення або його засвідчена копія направляється із супровідним листом до Державної податкової служби України у десятиденний строк після прийняття.

(абзац п'ятий пункту 5.10 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373,
від 16.01.2018 р. N 7)

У разі скасування рішення про анулювання реєстрації, якщо інше не визначено судовим рішенням, контролюючий орган вносить до Реєстру запис про реєстрацію платника ПДВ із урахуванням таких особливостей:

1) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації в особи відсутня наступна (повторна) реєстрація, дата реєстрації платником ПДВ не змінюється;

2) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації особа зареєстрована платником ПДВ повторно, дата реєстрації платником ПДВ відповідає даті попередньої реєстрації платником ПДВ;

3) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації особа зареєстрована як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість, дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, дата анулювання реєстрації відповідає даті, що передує дню переходу особи до застосування відповідної ставки єдиного податку, а причина анулювання - підпункту "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу. Анулювання реєстрації проводиться за заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ або за рішенням контролюючого органу;

4) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації в особи є анульованою наступна (повторна) реєстрація, дата реєстрації платником ПДВ відповідає даті попередньої реєстрації платником ПДВ, а дата та причина анулювання реєстрації - даті та причині анулювання повторної реєстрації.

5.11. Анулювання реєстрації здійснюється на дату:

подання заяви платником ПДВ або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації;

зазначену в судовому рішенні;

припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ;

що передує дню втрати особою статусу платника ПДВ;

(абзац п'ятий пункту 5.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

(пункт 5.11 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим)

При цьому датою анулювання реєстрації платника ПДВ визначається дата, що настала раніше.

5.12. У разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку з яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник ПДВ в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ зобов'язаний визначити податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами, виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника ПДВ внаслідок реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

З дати анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, складання податкових накладних.

У разі якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених розділом V Кодексу, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.

5.13. Відповідно до статті 337 розділу XVIII Кодексу у разі подання інвестором (його постійним представництвом), зареєстрованим як платник ПДВ за угодою про розподіл продукції, контролюючому органу декларації (податкового розрахунку) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок/придбання протягом 12 послідовних податкових місяців, анулювання реєстрації платника ПДВ не відбувається.

5.14. У разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплати податку на додану вартість (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

(пункт 5.14 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 02.02.2015 р. N 21)

5.15. Відновлення реєстрації особи, якій з 01 червня 2014 року анульовано реєстрацію як платника ПДВ у зв'язку з її місцезнаходженням (місцем проживання) та перебуванням на обліку в контролюючому органі на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя станом на 31 травня 2014 року, здійснюється на підставі реєстраційної заяви з позначкою "відновлення реєстрації", поданої до відповідного контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) або з дати завершення строку тимчасової окупації. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру, є дата, що відповідає даті здійснення запису у Реєстрі про таке відновлення.

(пункт 5.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368)

Контролюючі органи відмовляють у реєстрації платником ПДВ особам, які мають місцезнаходження (місце проживання) на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, до закінчення строку тимчасової окупації.

VI. Розділ VI виключено

(розділ VI із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21,
від 31.08.2015 р. N 747,
від 17.03.2017 р. N 368,
від 16.01.2018 р. N 7,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

VII. Порядок формування і надання витягів та довідок, оприлюднення відомостей з реєстру платників податку на додану вартість

7.1. Відповідно до пункту 183.13 статті 183 розділу V Кодексу з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією Державна податкова служба України щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та власному офіційному веб-сайті:

(абзац перший пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника ПДВ;

інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників ПДВ анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.

Абзац четвертий пункту 7.1 виключено

(абзац четвертий пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим)

Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

У разі наявності стосовно особи у Реєстрі інформації про те, що її реєстрація платником ПДВ підлягає анулюванню, разом із даними з Реєстру, до дати здійснення анулювання реєстрації оприлюднюються відмітка "Реєстрація особи підлягає анулюванню", підстава для анулювання реєстрації платника ПДВ та дата виникнення такої підстави.

(пункт 7.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2020 р. N 30)

7.2. Якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано та відомості із Реєстру про таке анулювання були оприлюднені відповідно до цього Положення, то право доступу до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання вважається доведеною до відома заінтересованих осіб.

7.3. Якщо за самостійним рішенням контролюючого органу анульовано реєстрацію особи як платника ПДВ, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до її відома з дати:

(абзац перший пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

отримання такою особою відповідного рішення про анулювання у випадку, передбаченому у пункті 5.7 розділу V цього Положення;

оприлюднення відомостей про таке анулювання відповідно до цього Положення у випадку, передбаченому у пункті 5.8 розділу V цього Положення.

7.4. За запитом платника ПДВ контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.

Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою N 1-ЗВР (додаток 8) подається особисто платником ПДВ або Представником платника або надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

(абзац другий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2020 р. N 30)

У запиті зазначаються критерії пошуку відомостей у Реєстрі (індивідуальний податковий номер платника ПДВ або податковий номер платника податків), а також вказується спосіб отримання витягу з Реєстру (поштою або безпосередньо в контролюючому органі).

Запит обов'язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.

Платники ПДВ можуть подати запит засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

(абзац п'ятий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2020 р. N 30
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

7.5. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість за формою N 2-ВР (додаток 9) формується за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Реєстру, які є актуальними на дату формування витягу.

У формі витягу зазначаються:

найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника;

індивідуальний податковий номер платника ПДВ;

дата податкової реєстрації;

термін дії реєстрації платника ПДВ;

абзац сьомий пункту 7.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 17.03.2017 р. N 368)

абзац восьмий пункту 7.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 17.03.2017 р. N 368)

абзац дев'ятий пункту 7.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 17.03.2017 р. N 368,
у зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

(пункт 7.5 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747
,
 у зв'язку з цим абзаци
сьомий, восьмий
 вважати абзацами восьмим, дев'ятим відповідно,
абзац сьомий пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368)

У витягу найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника ПДВ вказуються повністю, усі поля витягу заповнюються способом комп'ютерного друку та виконуються українською мовою прописними літерами.

(абзац восьмий пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373)

Витяг підписується посадовою особою контролюючого органу та скріплюється відповідною печаткою.

7.6. Витяг видається (направляється) платнику ПДВ у такому порядку:

1) якщо особа обрала спосіб отримання витягу поштою, він надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, указаним у запиті, з повідомленням про вручення за рахунок одержувача;

Абзац другий підпункту 1 пункту 7.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 31.08.2015 р. N 747)

2) у разі якщо особа обрала спосіб отримання витягу безпосередньо в контролюючому органі та протягом 2 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу запиту не отримала витяг з будь-яких причин, витяг зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків;

(підпункт 2 пункту 7.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747)

3) якщо пошта не може вручити платнику ПДВ витяг у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти такий витяг, відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилався витяг, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення витягу. Така довідка разом із витягом зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. При цьому контролюючий орган здійснює заходи щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ згідно з Порядком обліку;

(підпункт 3 пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747)

4) якщо особа подала запит в електронному вигляді, то Державна податкова служба України протягом 2 робочих днів від дати надходження такого запиту надсилає витяг на адресу електронної пошти платника ПДВ, з якої надійшов запит.

У випадках, визначених підпунктами 2, 3 цього пункту, платник ПДВ чи Представник платника може отримати витяг у контролюючому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації, або виникнення змін у даних про платника ПДВ, або зміни контролюючого органу, які зазначаються у витягу. Особа, яка отримує витяг, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

(пункт 7.6 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747)

7.7. За запитом у електронній формі платників ПДВ, які подають податкові декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", контролюючі органи надають безоплатно протягом 5 робочих днів від дати надходження такого запиту інформацію, що оприлюднюється відповідно до пункту 7.1 цього розділу.

(абзац перший пункту 7.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2020 р. N 30
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

Усі розділи запиту про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість за формою N 1-ЗДР (додаток 10) підлягають заповненню.

У запиті щодо кожного контрагента - об'єкта запиту вказується індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

7.8. За результатами перевірки наявності записів у Реєстрі у довідці з реєстру платників податку на додану вартість за формою N 2-ДР (додаток 11) щодо кожного об'єкта запиту надаються такі відомості:

найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника;

індивідуальний податковий номер платника ПДВ;

дата податкової реєстрації;

термін дії реєстрації платника ПДВ;

дата анулювання реєстрації;

причина анулювання реєстрації;

підстава для анулювання реєстрації.

абзац дев'ятий пункту 7.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

абзац десятий пункту 7.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

абзац одинадцятий пункту 7.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629,
у зв'язку з цим абзац дванадцятий
 вважати абзацом дев'ятим)

Державна податкова служба України протягом 3 робочих днів від дати надходження запиту надсилає довідку на адресу електронної пошти платника ПДВ, з якої надійшов запит.

7.9. Використання даних Реєстру державними органами здійснюється відповідно до законодавства України.

Порядок і умови надання Державною податковою службою України відомостей з Реєстру про реєстрацію/анулювання реєстрації платників ПДВ державним органам встановлюються договорами про взаємодію чи інформаційне співробітництво.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку на додану вартість1

 


Юридична особа

 


Фізична особа

 


Представництво нерезидента

 


Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції

 


Учасник договору про спільну діяльність

 


Управитель майна

 


Реєстрація

 


Реєстрація у зв'язку із перетворенням

 


Перереєстрація у зв'язку із
_________________________
(вказати підставу для перереєстрації згідно з
пунктом 183.15 статті 183 розділу V Кодексу)

(необхідне позначити знаком "Ц" або "+")

 

 

Індивідуальний податковий номер / податковий номер2 / серія (за наявності) та номер паспорта3
(необхідне підкреслити)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу4

Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або дата переходу на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість / дата відмови від спрощеної системи оподаткування:
"___" ____________ 20___ року
                (вказати дату)

Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють):
керівник:
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків /
серія (за наявності) та номер паспорта3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку:
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків /
серія (за наявності) та номер паспорта3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


особа, яка подає заяву (підписант):
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків /
серія (за наявності) та номер паспорта3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


для юридичної особи

 керівник

 уповноважена особа

для фізичної особи - підприємця

 підприємець

 представник

Додатки до заяви: на

 


арк.

Інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною.

 

 

 

____________________________________
(П. І. Б.)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

 

М. П. (за наявності)

 

____________
1
Подається в електронній формі. Розглядається контролюючим органом за основним місцем обліку платника.

2 За винятком учасників договорів про спільну діяльність та управителів майна під час подання реєстраційної заяви з позначкою "Реєстрація".

3 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

4 Заповнюється згідно з додатком до реєстраційної заяви. Додаток до реєстраційної заяви до контролюючого органу не подається.

Аркуш 1

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій

особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно становить

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


гривень.

Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, "___" ____________ 20__ року.

Дата початку здійснення операцій, визначених у підпунктах 3 - 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу, "___" ____________ 20__ року.

Дата припинення договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, "___" ____________ 20__ року.

____________________________________
(П. І. Б.)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

 

М. П. (за наявності)

 

____________
1
Заповнюється у разі обов'язкової реєстрації, а також інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції, учасниками договору про спільну діяльність, управителями майна.

Аркуш 2

 

Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу

Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

Пункт 181.1 статті 181 розділу V Кодексу

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує встановлену статтею 181 розділу V Кодексу суму (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої груп

Підпункт 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу

Особа проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 243 Митного Кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством

Пункт 182.1 статті 182 розділу V Кодексу

Особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, реєструється як платник податку добровільно

Рядок виключено

 

Рядок виключено

 

Абзац перший пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу

Особа переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку*

Підпункт 1 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 2 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку другої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт "в" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Особа, яка не є платником єдиного податку, переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу та абзац другий пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу

Платник єдиного податку третьої групи, який застосовує ставку єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу), добровільно змінює ставку єдиного податку та з початку наступного календарного кварталу буде застосовувати ставку єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку другої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 2 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу

Особа підлягає реєстрації в інших випадках, передбачених законодавством (зазначити) _____________________________________________________
________________________________________________________________

____________
* У разі обрання цієї позиції одночасно має бути обрана одна із попередніх позицій, що відповідає
статті 181 або 182 розділу V Кодексу та стосується відповідно умов обов'язкової або добровільної реєстрації.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21,
 від 31.08.2015 р. N 747
,
 від 25.05.2016 р. N 503
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.12.2016 р. N 1125
,
із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368,
від 29.01.2020 р. N 30
,
від 21.10.2020 р. N 629)

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ*

_____________________________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

Номер реєстрації заяви

Дата реєстрації заяви

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта**

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

Результат розгляду заяви (зареєстровано, відмовлено в реєстрації, запропоновано подати нову заяву)

Індивідуальний податковий номер платника

Дата реєстрації платником податку

Дата перереєстрації платника податку

Дата внесення до Реєстру запису про реєстрацію / перереєстрацію платника податку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних осіб.

** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747,
від 17.03.2017 р. N 368
,
від 29.01.2020 р. N 30)

 

3. Причини анулювання реєстрації платника податку на додану вартість**

Пункт, стаття Кодексу

Норма Кодексу

 

 
 
 
Дата сплати податкових зобов'язань: "___" ____________ 20__ року

Дата проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду: "___" ____________ 20__ року***.

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

"___" ____________ 20__ року.
(дата)

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

** Заповнюється згідно з додатком до заяви. Додаток до заяви до контролюючого органу не подається.

*** Заповнюється у разі повторного подання заяви.

Аркуш 1, сторінка 1

  

 

Причини анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

Підпункт "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Будь-яка особа, зареєстрована як платник податку на додану вартість протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених розділом V Кодексу

Підпункт "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Особа прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу

Підпункт "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Особа прийняла рішення про припинення в результаті перетворення та затвердила передавальний акт відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу (дата завершення перетворення є датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення)

Підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Фізична особа - підприємець є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV Кодексу

Підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Особа є платником єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплати податку на додану вартість відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу, і не переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість

Підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Фізична особа - підприємець, яка провадить діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу

Підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Фізична особа - підприємець є платником єдиного податку третьої групи та відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу самостійно переходить на сплату єдиного податку, встановленого для першої або другої групи

Підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Платник єдиного податку третьої групи відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу самостійно обирає ставку єдиного податку, встановлену для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку

Аркуш 1, сторінка 1

Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

Підпункт "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Особа, зареєстрована як платник податку на додану вартість, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту (непотрібне закреслити)

Підпункт "ґ" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Установчі документи особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, визнані рішенням суду недійсними

Підпункт "д" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута

Підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Платник податку на додану вартість ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання)

Підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Особу звільнено від сплати податку на додану вартість за рішенням суду

Підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Податкову реєстрацію особи анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду

Підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Фізична особа, зареєстрована як платник податку на додану вартість, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність

Рядок виключено

 

Підпункт "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників податку, зазначених у підпунктах 4, 5 і 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу)

Підпункт "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

Закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платника податку на додану вартість

Аркуш 1, сторінка 2

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21,
 від 31.08.2015 р. N 747
,
 від 18.03.2016 р. N 373
,
 від 25.05.2016 р. N 503
,
від 29.01.2020 р. N 30)

 

ЖУРНАЛ АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ*

_____________________________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

____________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних осіб.

** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747,
від 29.01.2020 р. N 30
,
від 21.10.2020 р. N 629)

 

"___" ____________ 20__ року N _______________
(заповнюється у разі направлення платнику примірника рішення поштою)

РІШЕННЯ N _______________
про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

_____________________________________________________________________________________
                             (найменування платника або прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________________,
                               (місцезнаходження платника або місце проживання для фізичних осіб - підприємців)
зареєстрованого ______________________________________________________________________,
                 (підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта та причина реєстрації платником податку на додану вартість)
індивідуальний податковий номер __________________________,
дата реєстрації платником податку на додану вартість: "___" ____________ _____ року.

_____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування контролюючого органу, що здійснив реєстрацію)

Складене комісією, створеною відповідно до розпорядження _________________________________
___________________________________________ від "___" ____________ 20__ року N ______
                  (найменування контролюючого органу)

Комісією встановлено*:

1. Платник ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                         (підстави для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість)
що підтверджено ______________________________________________________________________
                      (документ, який підтверджує наявність підстав для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість)
від "___" ____________ _____ року N ____________.

2. Платник ________________________________ податкові декларації з податку на додану вартість
                                              (подає та/або не подає)
протягом періоду з _______________________________ до __________________________________
з показниками, які свідчать про ___________________ постачання/придбання товарів, здійснених з
                                                                             (наявність, відсутність)
метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту, та має за останні 12 календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій ___________________ гривень.

Аркуш 1

Лицьовий бік

Продовження рішення N ___________
про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

3. Розмір податкової заборгованості з податку на додану вартість на дату складання рішення ___________ гривень.

4. Факт відсутності чи неможливість установити місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб): підтверджено повідомленням N ___________ від "___" ____________ 20__ року.
                                                                                                                                   (дані податкової міліції)

5. Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість відповідно до законодавства визначено до "___" ____________ 20__ року.
____________
* У разі отримання контролюючим органом із Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця пункти 2 - 5 можуть не виводитись на друк та/або не заповнюватись.

Висновок комісії:

Перелічені документи є підставою для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, реквізити якого вказано вище, у зв'язку з __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та відповідно до _______________________________________________________________________
                                                                                (підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта)

Днем прийняття рішення про анулювання реєстрації є дата його підписання керівником (заступником керівника або уповноваженою особою).

Датою анулювання реєстрації є __________________________________________________________
                                                                                                  (дата затвердження рішення або інша дата (указати))

Рішення складене "___" ____________ 20__ року у двох примірниках: перший - разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення; другий - платнику податків.

Керівник (заступник керівника або уповноважена особа)

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

_______________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року.
(дата)

Аркуш 2

Сторінка 1

Зворотний бік

Заповнюється тільки на примірнику рішення, що залишається в контролюючому органі.

Голова комісії

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підписи членів комісії:

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Спосіб вручення примірника рішення платнику ____________________________________________
                                                                                             (поштою або під розписку платника податків чи Представника платника)

Примірник рішення одержав(ла) _________________________________________________________
                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року                                                             _____________________
                                                                                                                                                                          (підпис)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Платник податку на додану вартість виключений із Реєстру "___" ____________ _____ року.

_____________________
(підпис)

___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові інспектора, відповідального за ведення Реєстру)

Аркуш 2

Сторінка 2

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 16.01.2018 р. N 7,
від 29.01.2020 р. N 30)

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РІШЕНЬ ПРО АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ*

_____________________________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

Номер рішення

Дата затвердження рішення

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта**

Індивідуальний податковий номер платника

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

Дата реєстрації платником податку на додану вартість

Підстава для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

Дата анулювання реєстрації

Дата внесення до Реєстру запису про анулювання реєстрації

Спосіб та дата отримання примірника рішення платником (поштою або під розписку платника чи Представника платника)

Причина неможливості вручення примірника рішення платнику та дата складання відповідної довідки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних осіб.

** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747,
від 29.01.2020 р. N 30)

 

"___" ____________ 20__ року N _______________
(заповнюється у разі направлення платнику засвідченої копії рішення поштою)

РІШЕННЯ N _______________
про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

Складене комісією, створеною відповідно до розпорядження ________________________________
___________________________________________ від "___" ____________ 20__ року N ______
                     (найменування контролюючого органу)

Комісією встановлено:

Платники ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                           (підстави для анулювання реєстрації платників податку на додану вартість)
що підтверджено ______________________________________________________________________
                 (документи, які підтверджують наявність підстав для анулювання реєстрації платників податку на додану вартість)
від "___" ____________ _____ року N ____________.

Висновок комісії:

Перелічені документи є підставою для анулювання реєстрації платників податку на додану вартість, реквізити яких вказано у додатку, у зв'язку з _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
та відповідно до _______________________________________________________________________
                                                                                   (підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта)

Датою прийняття рішення про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість є дата його підписання керівником (заступником керівника або уповноваженою особою).

Датою анулювання реєстрації є __________________________________________________________
                                                                                                 (дата затвердження рішення або інша дата (указати))

Рішення складене "___" ____________ 20__ року в одному примірнику. Перший примірник засвідченої копії рішення та витяг з додатку направляються (видаються) платнику податків, другий разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення.

Керівник (заступник керівника або уповноважена особа)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року.
(дата)

М. П.

 

 

Аркуш 1

Залишається в контролюючому органі.

Голова комісії

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підписи членів комісії:

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Спосіб вручення засвідченої копії рішення платнику ________________________________________
                                                                                             (поштою або під розписку платника податків чи представника платника)

Копію засвідченого рішення одержав(ла) __________________________________________________
                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року                                                                        _____________________
                                                                                                                                                                                          (підпис)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Платник податку на додану вартість виключений із Реєстру "___" ____________ _____ року.

_____________________
(підпис)

___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові інспектора, відповідального за ведення Реєстру)

Аркуш 2

 

ПЕРЕЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ, ЯКИМ АНУЛЮЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ

N з/п

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта*

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

Місцезнаходження (місце проживання) платника

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Дата реєстрації платником податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього анульовано реєстрацію платниками податку на додану вартість __________________________________________________ платникам.
                                                                                                                                                                                                          (кількість цифрами і словами)

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

                                               М. П.

 

 

Аркуш N _____**

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за
серією (за наявності) та номером паспорта.

** Якщо платників податків більше ніж 10, заповнюється відповідна кількість аркушів цього додатка, весь перелік скріплюється підписом та печаткою на останньому аркуші.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. N 1125,
від 16.01.2018 р. N 7
,
від 29.01.2020 р. N 30)

 

ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість

Додаток 8 виключено

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 17.03.2017 р. N 368,
у зв'язку з цим додатки 9 - 15
 вважати відповідно додатками 8 - 14)

 

ЗАЯВА
сільськогосподарського підприємства про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість

Додаток 8 виключено

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. N 21,
від 17.03.2017 р. N 368
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

 

РІШЕННЯ N ___________
про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування

Додаток 9 виключено

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368,
від 16.01.2018 р. N 7
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РІШЕНЬ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ РЕЄСТРУ СУБ'ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ

Додаток 10 виключено

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 368
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.10.2020 р. N 629,
у зв'язку з цим додатки 11 - 14
 вважати відповідно додатками 8 - 11)

 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747,
від 29.01.2020 р. N 30)

 

"___" ____________ 20__ року N _________________
   (заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

ВИТЯГ N ________
З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відомості про платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер _____________________________________

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами "відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном", а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами "оператор" або "інвестор" (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), "відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції") або прізвище, ім'я та по батькові платника
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Дата реєстрації платником податку на додану вартість      "___" ____________ 20__ року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість "___" ____________ 20__ року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:
МФО _____________, N __________________________

Частину виключено

Відомості про видачу витягу

Найменування контролюючого органу, що видав витяг ____________________________________
____________________________________________________________________________________

Дата формування витягу "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі витягу "___" ____________ 20__ року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

__________________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 


 

(додаток 9 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 31.08.2015 р. N 747
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 373,
від 17.03.2017 р. N 368)

 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. N 747,
від 29.01.2020 р. N 30)

 

"___" ____________ 20__ року
           (дата формування довідки)

ДОВІДКА N ________
З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відповідно до статей 183 Податкового кодексу України на запит
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування або прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
від "___" ____________ 20__ року за N ________
                         (дата)                                                       (номер)
надається інформація про наявність або відсутність у Реєстрі контрагентів:

"___" ____________ 20__ року
                      (дата)
                  М. П.

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.10.2020 р. N 629)

____________

Опрос