Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обеспечения бланками свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния отделов государственной регистрации актов гражданского состояния управлений государственной регистрации межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины, на территориях которых осуществляется антитеррористическая операция

Минюст
Порядок, Приказ от 13.11.2014 № 1904/5
редакция действует с 15.02.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2014

м. Київ

N 1904/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2014 р. за N 1448/26225

Про затвердження Порядку забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, на територіях яких здійснюється антитерористична операція

(назва із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 09.07.2015 р. N 1189/5,
 від 02.12.2016 р. N 3447/5
,
від 03.02.2020 р. N 339/5)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 9 липня 2015 року N 1189/5
,
 від 2 грудня 2016 року N 3447/5
,
від 3 лютого 2020 року N 339/5

Відповідно до частини другої статті 18 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" та з метою забезпечення належної реалізації прав та інтересів фізичних осіб у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, на територіях яких здійснюється антитерористична операція, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 09.07.2015 р. N 1189/5,
 від 02.12.2016 р. N 3447/5
,
від 03.02.2020 р. N 339/5)

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І. В.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
реєстраційної служби України

Г. Онищенко

 

ПОРЯДОК
забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція

(У назві та тексті Порядку слова "головне управління юстиції" у всіх відмінках і числах замінено словами "головне територіальне управління юстиції" у відповідних відмінках і числах; слова "Державна реєстраційна служба України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство юстиції України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 9 липня 2015 року N 1189/5)

(У заголовку, тексті та додатку до Порядку слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції" у всіх відмінках і числах замінено словами "відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства юстиції України від 2 грудня 2016 року N 3447/5)

(У заголовку, тексті та додатку до Порядку слова "головне територіальне управління юстиції" в усіх відмінках і числах замінено словами "міжрегіональне управління юстиції" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства юстиції України від 3 лютого 2020 року N 339/5)

1. Цей Порядок регулює питання отримання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (далі - бланки свідоцтв) від підприємства, яке їх виготовляє, зберігання та обліку бланків свідоцтв відділом державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління юстиції будь-якого іншого регіону (далі - Відділ) у разі неможливості виконання вказаних повноважень відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція.

Передача Відділу цих повноважень здійснюється за письмовим погодженням Міністерства юстиції України.

2. Відділ отримує бланки свідоцтв від підприємства, яке їх виготовляє, на підставі довіреності міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції України в області, на території якої здійснюється антитерористична операція.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 09.07.2015 р. N 1189/5)

3. Прийом бланків свідоцтв від підприємства, яке їх виготовляє, та складання акта про їх прийняття здійснюється Відділом з дотриманням вимог підпункту 2.7.1 пункту 2.7 розділу II Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2012 року N 1578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за N 1845/22157 (із змінами) (далі - Порядок).

4. Відповідальним за зберігання бланків свідоцтв є керівник Відділу, про що видається наказ відповідного міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції України.

Зберігання бланків здійснюється Відділом з дотриманням вимог, встановлених пунктами 3.7, 3.8 розділу III Порядку.

5. Бланки свідоцтв обліковуються керівником Відділу в день їх отримання у книзі обліку бланків свідоцтв (додаток 6 до Порядку).

6. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції України в області, на території якої здійснюється антитерористична операція, отримує бланки свідоцтв при виникненні в них потреби у Відділі з видачею видаткової накладної.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 09.07.2015 р. N 1189/5)

При видачі бланків свідоцтв Відділ заповнює у книзі особових рахунків з обліку бланків свідоцтв (додаток 9 до Порядку) тільки номер за порядком, дату видачі бланків свідоцтв, серію і номери бланків свідоцтв, кількість виданих бланків свідоцтв.

Вказана книга ведеться окремо від книги обліку бланків свідоцтв та книги особових рахунків з обліку бланків свідоцтв Відділу.

7. Комісія, яка створена з дотриманням вимог підпункту 2.7.1 пункту 2.7 розділу II Порядку у відділі державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції України в області, на території якої здійснюється антитерористична операція, перевіряє відповідність отриманих у Відділі бланків свідоцтв супровідним документам та в обов'язковому порядку переглядає та перераховує кожний бланк свідоцтва, а також окремо перевіряє нумерацію бланків свідоцтв.

Комісія складає акт про прийняття бланків свідоцтв (додаток) у трьох примірниках, один з яких зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції України в області, на території якої здійснюється антитерористична операція, другий та третій надсилаються не пізніше п'яти робочих днів з дня одержання бланків свідоцтв відповідно Відділу та Міністерству юстиції України.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

Н. А. Козловська

 

АКТ
про прийняття бланків свідоцтв

___ ____________ 20__ року

_________________
(місце складання)

N _____

Відповідно до пункту 7 Порядку забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 листопада 2014 року N 1904/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 року за N 1448/26225, а також
згідно з наказом ________________________________________ від ___ _____________ N _____ 
                        (найменування міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції України в області)
"Про створення комісії для приймання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного
стану" комісія _________________________________________________________________________
                                                            (найменування сектору, відділу державної реєстрації актів цивільного стану)
у складі: голови комісії
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                           (посада, прізвище та ініціали)
членів комісії:
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                         (посада, прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище та ініціали)
склала цей акт про те, що ___ _____________ 20__ року від відділу державної реєстрації актів
цивільного стану _____________________________________________ було прийнято та перевірено
                                                         (найменування міжрегіонального управління юстиції)
наявність таких бланків свідоцтв: про ___________________ серії _________ з N ______ до N _____
                                                                                             (вид бланків свідоцтв)
у кількості ____________________________________________________ (__________________) штук.
                                                                                (цифрами)                                                                                (словами)

При перевірці отриманих бланків свідоцтв установлено, що свідоцтва про _____________________
                                                                                                                                                                                  (вид бланків свідоцтв)
серії ________ з N ____ до N ____ у кількості ______________ (_______________) штук є в наявності,
                                                                                                                 (цифрами)                     (словами)
що відповідає видатковій накладній від ___ ____________ 20__ року N ___.

Комісія прийняла й переглянула кожний бланк свідоцтва про ________________________________,
                                                                                                                                                                       (вид бланків свідоцтв)
окремо перевірено нумерацію бланків.

Дефектних бланків свідоцтв немає, серія і номери відповідають супровідним документам (паперовому ярлику) та видатковій накладній.

Голова комісії

________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

________________
(підпис)

__________________________;
(ініціали та прізвище)

М. П.

________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 09.07.2015 р. N 1189/5)

____________

Опрос