Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Авиационных правил Украины "Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий"

Государственная авиационная служба Украины
Приказ, Правила от 24.10.2014 № 686
редакция действует с 26.03.2021

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2014

м. Київ

N 686

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2014 р. за N 1440/26217

Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної авіаційної служби України
 від 22 травня 2015 року N 274
,
 від 4 квітня 2016 року N 222
,
від 4 серпня 2017 року N 607
,
від 25 вересня 2018 року N 979
,
від 8 лютого 2021 року N 207

Відповідно до частин першої, п'ятої статті 11, статей 94, 95 Повітряного кодексу України, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року N 520, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законів України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України "Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній", що додаються.

2. Юридичному відділу (Капляр К. М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2013 року N 245 "Про затвердження Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за N 765/23297.

4. Пункт 4 виключено

(пункт 4 у редакції наказу Державної авіаційної
 служби України від 22.05.2015 р. N 274
,
 виключено згідно з наказом Державної
 авіаційної служби України від 04.04.2016 р. N 222
,
 у зв'язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 4, 5
)

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 22.05.2015 р. N 274
,
у редакції наказу Державної авіаційної
 служби України від 04.04.2016 р. N 222)

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Д. Антонюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Бараш

 

Авіаційні правила України
"Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній"

(У тексті Авіаційних правил посилання на додаток 4 замінено посиланнями відповідно на додаток 3 згідно з наказом Державної авіаційної служби України від 4 квітня 2016 року N 222)

I. Загальні положення

1.1. Ці Авіаційні правила визначають процедуру надання, анулювання, відмови у наданні та обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній українським та іноземним авіаперевізникам незалежно від форми власності, внесення змін до документів про права на експлуатацію повітряних ліній.

1.2. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

документ про право на експлуатацію повітряної лінії - документ встановленої форми (додаток 1), яким засвідчується право зазначеного в ньому авіаперевізника здійснювати повітряні перевезення в обсягах і відповідно до умов, які зазначені в цьому документі;

заява - заява на отримання права на експлуатацію повітряної лінії (додаток 2), що подається авіаперевізником до Державної авіаційної служби України (далі - Державіаслужба);

комерційні домовленості - угоди щодо спільної комерційної експлуатації повітряних ліній (у тому числі угоди про спільне використання кодів (код-шерінг)) між авіаперевізниками, які мають право на експлуатацію відповідних повітряних ліній;

ліцензія - ліцензія на провадження діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом, яка видається Державіаслужбою згідно із законодавством України;

(абзац п'ятий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 04.04.2016 р. N 222)

призначення - формальне повідомлення однією державою іншої держави шляхом дипломатичної ноти про найменування авіаперевізника, який призначений державою для використання всіх або деяких прав на доступ до конкретного ринку авіаперевезень, отриманих цією державою відповідно до угоди про повітряне сполучення з іншою державою;

сезон IATA - літній сезон IATA - в період з останньої неділі березня по останню суботу жовтня (включно); зимовий сезон IATA - в період з останньої неділі вересня по останню суботу березня (включно).

(абзац сьомий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 25.09.2018 р. N 979)

Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених в Повітряному кодексі України та стандартах ІКАО.

1.3. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення:

ПС - повітряне судно;

ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації;

IATA - Міжнародна асоціація повітряного транспорту.

1.4. Питання щодо надання, анулювання, відмови у наданні, обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній та внесення змін до документів про права на експлуатацію повітряних ліній розглядаються комісією з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній (далі - Комісія), яка утворюється наказом Державіаслужби.

1.5. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цими Авіаційними правилами.

1.6. До повноважень Комісії належить розгляд питань щодо надання, відмови у наданні, обмеження обсягу, анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії.

1.7. Комісія утворюється з представників Державіаслужби у складі голови Комісії, його заступника, членів та секретаря. Склад Комісії затверджується наказом Державіаслужби.

1.8. Основною формою роботи Комісії є засідання, яке збирається за рішенням голови Комісії. Голова Комісії повідомляє про час і місце проведення засідання Комісії.

Засідання Комісії проводиться у період з 26 по останнє число кожного місяця (за наявності хоча б однієї заяви або іншого питання, віднесеного до повноважень Комісії) і є правочинним, якщо в ньому беруть участь дві третини її членів.

1.9. У разі надходження до Державіаслужби заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, щодо якої міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, не передбачені обмеження щодо частоти перевезень та/або кількості призначених авіаперевізників, заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах, заяви щодо збільшення обсягу права на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, щодо якої міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, не передбачені обмеження щодо частоти перевезень та/або кількості призначених авіаперевізників, заяви щодо обмеження обсягу права на експлуатацію повітряної лінії, заяви на анулювання права на експлуатацію повітряної лінії такі заяви розглядаються відповідним структурним підрозділом Державіаслужби.

(абзац перший пункту 1.9 у редакції наказу
 Державної авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

Заява авіаперевізника щодо зміни обсягу права на експлуатацію повітряної лінії (його обмеження або збільшення) розглядається у порядку, передбаченому для розгляду заяви щодо отримання нового права на експлуатацію повітряної лінії.

(пункт 1.9 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

За відсутності підстав для відмови у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, Державіаслужба приймає рішення про надання права на експлуатацію повітряної лінії та повідомляє про це заявника протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви. Рішення, прийняті Державіаслужбою відповідно до цього пункту, розміщуються на офіційному сайті Державіаслужби протягом трьох робочих днів з дати їх прийняття.

За наявності підстав, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, заява щодо отримання права на експлуатацію повітряної лінії розглядається на черговому засіданні Комісії.

На засіданні Комісії мають бути розглянуті та прийняті рішення щодо всіх заяв, які надійшли до Державіаслужби до 20 числа включно місяця, в якому проводиться засідання Комісії, з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

(пункт 1.9 у редакції наказу Державної
 авіаційної служби України від 25.09.2018 р. N 979)

1.10. Порядок денний засідання Комісії та відомості про заяви, які будуть на ньому розглядатися, розміщуються на офіційному сайті Державіаслужби з дотриманням вимог законодавства України не пізніше першого робочого дня після 20 числа місяця, в якому має відбутися таке засідання.

1.11. На засіданні Комісії мають право бути присутніми представники авіаперевізників та інші заінтересовані особи.

Для участі у засіданні Комісії до Державіаслужби надсилається лист, в якому зазначаються дані для направлення повідомлення про час, дату та місце проведення засідання Комісії. Особи, які направили листи про участь у засіданні Комісії, мають бути повідомлені про час, дату та місце його проведення за 3 дні до засідання Комісії.

1.12. Підготовку матеріалів до засідання Комісії, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання справ здійснює секретар Комісії.

1.13. За результатами своєї роботи Комісія приймає вмотивоване рішення, в якому може рекомендувати Голові Державіаслужби:

надати право на експлуатацію повітряної лінії;

відмовити в наданні права на експлуатацію повітряної лінії;

обмежити обсяг прав на експлуатацію повітряної лінії;

внести зміни до документа про право на експлуатацію повітряної лінії;

анулювати право на експлуатацію повітряної лінії;

залишити заяву без розгляду.

1.14. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням та оформлюються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії та затверджується головою Комісії або особою, що його заміщує.

(пункт 1.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 25.09.2018 р. N 979)

1.15. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії.

1.16. Інформація щодо прийнятих рішень Комісії та їх зміст розміщуються на офіційному сайті Державіаслужби протягом 3 робочих днів з дня їх затвердження.

1.17. Рішення Комісії може бути оскаржено Голові Державіаслужби протягом 20 днів з дня його затвердження або в судовому порядку.

II. Порядок розгляду питань щодо надання, відмови у наданні або обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній, залишення заяви без розгляду

2.1. Обов'язковими умовами надання права на експлуатацію повітряної лінії є наявність у авіаперевізника сертифіката експлуатанта та ліцензії (у випадках, передбачених законодавством).

(пункт 2.1 у редакції наказів Державної
 авіаційної служби України від 04.04.2016 р. N 222
,
від 04.08.2017 р. N 607)

2.2. Право на експлуатацію повітряної лінії не може бути передано авіаперевізником іншому авіаперевізнику. Авіаперевізник має право експлуатувати повітряну лінію згідно з комерційними домовленостями з іншими авіаперевізниками, які мають право на експлуатацію відповідної повітряної лінії.

Абзац другий пункту 2.2 виключено

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної авіаційної служби України від 22.05.2015 р. N 274
,
 виключено згідно з наказом Державної
 авіаційної служби України від 04.04.2016 р. N 222)

2.3. Якщо заява подається на лінію, яка вже експлуатується іншим авіаперевізником, Державіаслужба повідомляє такого авіаперевізника про подану заяву в перший робочий день після 20 числа місяця, в якому вона надійшла.

Авіаперевізник, який експлуатує лінію, щодо якої надійшла заява іншого авіаперевізника, до дня проведення засідання Комісії має право подати до Державіаслужби вимогу про застосування Комісією частини восьмої статті 94 Повітряного кодексу України та надати документи, що обґрунтовують його вимогу.

2.4. Якщо до Державіаслужби надійшли заяви на отримання прав або збільшення обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній, щодо яких міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, передбачені обмеження щодо частоти перевезень та/або кількості призначених авіаперевізників і всі такі частоти зайняті іншими авіаперевізниками, але не використовуються ними повністю або частково протягом 12 місяців, що передують місяцю, в якому надійшли такі заяви, голова Комісії зобов'язаний включити до порядку денного засідання Комісії питання наявності чи відсутності підстав для анулювання чи обмеження наявних у інших авіаперевізників прав на експлуатацію повітряних ліній. Державіаслужба інформує таких авіаперевізників про включення цього питання до порядку денного в день розміщення порядку денного на офіційному веб-сайті Державіаслужби.

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

На засіданні Комісії авіаперевізники мають право надати обґрунтування причин невикористання наданих частот за відповідною повітряною лінією, які розглядаються Комісією при прийнятті відповідного рішення.

(розділ II доповнено новим пунктом 2.4 згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 25.09.2018 р. N 979,
у зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.16 вважати відповідно пунктами 2.5 - 2.17)

2.5. Право на експлуатацію повітряної лінії надається щодо певних повітряних ліній для виконання:

регулярних повітряних перевезень у межах України;

регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України;

чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію - не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, за виключенням повітряних перевезень до 19 пасажирів включно;

повітряних перевезень в інших державах.

Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах не надається у разі виконання авіаперевізником польотів у якості орендодавця на підставі договорів "сухого" або "мокрого" лізингу ПС.

(пункт 2.5 у редакції наказу Державної
 авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

2.6. Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України надається на необмежений строк, якщо інший строк не встановлений законодавством України та міжнародними договорами України або не зазначений в заяві.

Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України надається без обмеження частоти виконання рейсів.

(пункт 2.6 у редакції наказу Державної
 авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

2.7. Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію - не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, надається на кожний сезон IATA.

2.8. Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах надається на строк, зазначений у договорі із замовником рейсів, якщо інший строк не встановлений законодавством України та міжнародними договорами України.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

2.9. Заява на отримання права на експлуатацію повітряної лінії подається до Державіаслужби за формою, наведеною у додатку 2 до цих Авіаційних правил. Український авіаперевізник подає заяву українською мовою, іноземний - українською та англійською.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної авіаційної служби України від 22.05.2015 р. N 274
,
від 25.09.2018 р. N 979,
у редакції наказу Державної авіаційної
 служби України від 08.02.2021 р. N 207)

2.10. У разі якщо авіаперевізник подає заяву щодо виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять серію - не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, до аеропортів, до яких вже виконуються регулярні рейси українським авіаперевізником, крім аеропортів, віднесених до переліку курортних, до заяви додається письмова згода такого українського перевізника на виконання серії чартерних рейсів.

Перелік курортних місць затверджується наказом Державіаслужби за два місяці до початку наступного сезону IATA та розміщується на офіційному веб-сайті в день його затвердження. Право на експлуатацію повітряної лінії для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць за маршрутами до курортних місць, надається без обмеження частоти виконання рейсів.

(пункт 2.10 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 25.09.2018 р. N 979)

2.11. До заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах додаються перелік країн (із зазначенням аеропортів), де планується виконання польотів, у паперовому та електронному вигляді та копії договорів з відповідними юридичними та/або фізичними особами, на замовлення яких виконуватимуться польоти.

У разі подання заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в державах, стосовно яких резолюціями Ради безпеки організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, або національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовуються процедури державного експортного контролю, до заяви також додається копія посвідчення про реєстрацію суб'єкта господарювання України як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, виданого Державною службою експортного контролю України.

(пункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 25.09.2018 р. N 979
,
у редакції наказу Державної авіаційної
 служби України від 08.02.2021 р. N 207)

2.11. Пункт 2.11 виключено

(згідно з наказом Державної авіаційної
 служби України від 04.04.2016 р. N 222
,
 у зв'язку з цим пункти 2.12 - 2.17
 вважати відповідно пунктами 2.11 - 2.16
)

2.12. Якщо до Державіаслужби надійшли заяви від двох або більше авіаперевізників на один і той самий маршрут, щодо якого міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, передбачені обмеження щодо частоти перевезень або призначених авіаперевізників, відповідне право надається авіаперевізнику, який отримав більшу кількість балів за критеріями, що враховуються Комісією під час розгляду заяви щодо надання прав на експлуатацію повітряних ліній (додаток 3).

Переможець за кожним критерієм отримує максимальну кількість балів.

Кількість балів решти учасників за відповідним критерієм розраховується за формулою

Бу = Мб ґ Пуп,

де

Мб - максимальна кількість балів;

Бу - кількість балів учасника (крім переможця за відповідним критерієм);

Пу - показник учасника за відповідним критерієм;

Пп - показник переможця за відповідним критерієм.

Отриманий результат підлягає округленню до сотих. Після цього результати додаються. Переможцем визнається авіаперевізник, який отримав найбільшу кількість балів за всіма критеріями.

З метою реалізації вищенаведених положень за запитом Державіаслужби відповідні авіаперевізники у встановлений в ньому строк повинні надати документи, що містять відомості про:

(пункт 2.12 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

обсяг сплачених коштів до Державного бюджету України за останні 12 місяців поспіль, що передували місяцю, в якому подана заява;

(пункт 2.12 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

регулярність виконання рейсів за останні 6 місяців, що передували дню подачі заяви.

(пункт 2.12 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

2.13. Комісія приймає вмотивоване рішення щодо надання права на експлуатацію повітряної лінії, якщо авіаперевізник відповідає вимогам цих Авіаційних правил та відсутні підстави, передбачені частиною восьмою статті 94 Повітряного кодексу України.

Комісія приймає вмотивоване рішення про обмеження права або відмову у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, якщо є підстави, передбачені частиною восьмою статті 94 Повітряного кодексу України.

(абзац другий пункту 2.13 у редакції наказу Державної
 авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

Абзац третій пункту 2.13 виключено

(згідно з наказом Державної авіаційної
 служби України від 08.02.2021 р. N 207,
у зв'язку з цим абзац четвертий
 вважати відповідно абзацом третім)

Комісія приймає вмотивоване рішення щодо залишення заяви без розгляду, якщо авіаперевізником подані не всі документи, які передбачені пунктами 2.10, 2.11 цього розділу.

(абзац третій пункту 2.13 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державної авіаційної служби України від 25.09.2018 р. N 979,
від 08.02.2021 р. N 207)

2.14. Державіаслужба приймає рішення щодо кожної заяви та кожного питання, які розглядалися на засіданні Комісії, на підставі затвердженого відповідно до пункту 1.14 розділу I цих Авіаційних правил протоколу.

Кожне рішення Державіаслужби оформлюється окремим наказом в день затвердження протоколу Комісії.

2.15. Документ про право на експлуатацію повітряної лінії оформлюється протягом 5 робочих днів з дня прийняття Державіаслужбою відповідного рішення.

2.16. Копія рішення Державіаслужби про відмову у наданні, або обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряної лінії, або залишення заяви без розгляду надсилається авіаперевізнику рекомендованим листом в день його прийняття.

2.17. Державіаслужба протягом 5 робочих днів з дня видачі авіаперевізнику документа про право на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України направляє до Міністерства закордонних справ України відповідну інформацію для оформлення призначення.

III. Порядок розгляду питань щодо анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній

3.1. Право на експлуатацію повітряної лінії анулюється у разі:

подання авіаперевізником заяви про анулювання права на експлуатацію повітряної лінії, яка складається в довільній формі;

порушення авіаперевізником умов, на підставі яких йому надано право на експлуатацію повітряної лінії, та/або недотримання визначених у документі про право на експлуатацію повітряної лінії обмежень та обов'язків;

абзац четвертий пункту 3.1 виключено

(згідно з наказом Державної авіаційної
 служби України від 25.09.2018 р. N 979,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

нездійснення авіаперевізником експлуатації повітряної лінії, щодо якої надано право, протягом 12 місяців або припинення експлуатації такої повітряної лінії на 12 місяців;

припинення дії чи анулювання сертифіката експлуатанта або зупинення дії чи анулювання ліцензії (для іноземного авіаперевізника - відповідної ліцензії та сертифіката або аналогічного документа, виданого авіаційним органом влади іншої держави чи компетентною організацією, якщо це передбачено міжнародним договором України та відповідними міжнародно-правовими актами);

(абзац п'ятий пункту 3.1 у редакції наказу Державної
 авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

якщо права на експлуатацію повітряної лінії були надані на підставі поданих авіаперевізником документів, які містять недостовірні дані.

абзац восьмий пункту 3.1 виключено

(згідно з наказом Державної авіаційної
 служби України від 25.09.2018 р. N 9790

абзац дев'ятий пункту 3.1 виключено

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Державної авіаційної служби України від 22.05.2015 р. N 274
,
у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим
,
абзац дев'ятий пункту 3.1 виключено згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 04.04.2016 р. N 222)

абзац десятий пункту 3.1 виключено

(згідно з наказом Державної авіаційної
 служби України від 04.04.2016 р. N 222)

3.2. Після того як Державіаслужбі стало відомо про виникнення передбачених абзацами третім - шостим пункту 3.1 цього розділу підстав анулювання права авіаперевізника на експлуатацію повітряної лінії, йому направляється повідомлення із зазначенням обставин, які стали відомі Державіаслужбі, та пропозицією надати відповідні пояснення та підтвердні документи до них.

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Державної авіаційної служби України від 22.05.2015 р. N 274,
від 25.09.2018 р. N 979)

Авіаперевізник може надати до Державіаслужби відповідні пояснення та підтвердні документи до них протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.

Питання щодо анулювання прав авіаперевізника на експлуатацію повітряних ліній розглядається на найближчому засіданні Комісії після спливу строку, передбаченого для надання авіаперевізником до Державіаслужби пояснень та підтвердних документів до них.

3.3. Державіаслужба приймає рішення про анулювання права авіаперевізника на експлуатацію повітряних ліній на підставі протоколу Комісії, затвердженого відповідно до пункту 1.14 розділу I цих Авіаційних правил.

Рішення Державіаслужби про анулювання права на експлуатацію повітряних ліній оформлюється наказом в день затвердження протоколу Комісії та його копія надсилається авіаперевізнику в той самий день рекомендованим листом.

3.4. Авіаперевізник зобов'язаний повернути документ, який надає право на експлуатацію повітряної лінії, до Державіаслужби протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідного рішення.

IV. Порядок розгляду питань щодо внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії

4.1. Внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії здійснюється за заявою авіаперевізника або на підставі рішення Державіаслужби про обмеження обсягу права авіаперевізника на експлуатацію повітряної лінії відповідно до пункту 2.4 розділу II цих Авіаційних правил.

(пункт 4.1 у редакції наказу Державної
 авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

4.2. За заявою авіаперевізника, яка складається в довільній формі, внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії здійснюється в разі зміни:

найменування авіаперевізника;

місцезнаходження авіаперевізника;

відомостей щодо ліцензії авіаперевізника;

обсягу наданого авіаперевізнику права (його обмеження або збільшення) на експлуатацію повітряної лінії відповідно до пункту 1.9 розділу I цих Авіаційних правил.

(пункт 4.2 у редакції наказу Державної
 авіаційної служби України від 08.02.2021 р. N 207)

4.3. Державіаслужба приймає рішення про внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії на підставі протоколу, затвердженого відповідно до пункту 1.14 розділу I цих Авіаційних правил.

Рішення Державіаслужби про внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії оформлюється наказом в день затвердження протоколу Комісії. Копія наказу надсилається авіаперевізнику в той самий день рекомендованим листом.

 

Заступник директора департаменту
авіаційних перевезень та аеропортів

В. І. Марчук

 

Форма документа про право на експлуатацію повітряної лінії

  

Україна
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

UKRAINE
CIVIL AVIATION

AUTHORITY

Право на експлуатацію повітряної лінії

Traffic Right

Номер ___________

Number ____________________

Дата ____________

Date ______________________

Найменування авіаперевізника
____________________________

Air Carrier's title
_______________________________

Місцезнаходження авіаперевізника
____________________________

Legal address
_______________________________

Ліцензія ____________

Дата видачі та номер ____________

Operating Licence _________________

Date of issue and number ____________

Повітряна лінія:
_______________________________

Route:
_______________________________

для виконання: регулярних повітряних перевезень в межах України / регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України / чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію - не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць / авіаційних перевезень в інших державах.

for scheduled domestic operations within Ukraine / scheduled international operations from/to Ukraine / charter domestic and international operations / operations in other countries.

Цим правом на експлуатацію повітряної лінії засвідчується, що авіаперевізнику надано право здійснювати повітряні перевезення в обсягах і відповідно до умов, зазначених у цьому документі.

Present Traffic Right certifies that this Air Carrier was given the right to operate flights under conditions stipulated by current document.

Обов'язки авіаперевізника:

Air carrier's obligations:

Частота рейсів _________________.

Fights frequency ________________.

Це право на експлуатацію повітряної лінії не підлягає передаванню чи продажу.

This Traffic Right is nontransferable and cannot be sold.

Це право на експлуатацію повітряної лінії діє
з ___________________ 20__
до ______________________

Present Traffic Right is valid from
____________________ 20__
until _____________________

Керівник Державної авіаційної служби України
______________________________

Head of Civil Aviation Authority
_____________________________

Підпис ________________________

Дата видачі ____________________

Signature _____________________

Date of issue __________________


 

 

Керівник уповноваженого
органу з питань цивільної авіації

ЗАЯВА
на отримання права на експлуатацію повітряної лінії /
Traffic Right Application Form

Заявник/Applicant ______________________________________________________________________,
                                                         (найменування / прізвище, ім'я, по батькові авіаперевізника / Air Carrier's title)
_____________________________________________________________________________________,
                                                      (місцезнаходження / місце проживання авіаперевізника / address)
_____________________________________________________________________________________,
                       (прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи / name and surname of Applicant's Director)
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) / ID number
_____________________________________________________________________________________,
поточний рахунок / Bank account _________________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса / Telephone, fax, e-mail ______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
ліцензія / valid Operating Licence ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                         (номер та дата видачі / number and date of issue)

Прошу надати право на експлуатацію повітряної лінії / applies for Traffic Right to operate flights
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (повітряна лінія)
_____________________________________________________________________________________
(на виконання регулярних повітряних перевезень у межах України / регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України / чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію - не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць / авіаційних перевезень в інших державах / Route for scheduled domestic operations within Ukraine / scheduled international operations from/to Ukraine / charter domestic and international operations / operations in other countries).

Частота рейсів / Flights frequency
_____________________________________________________________________________________
на строк з / for the period starting from _____________________ 20__  до/until _____________________

До заяви додаються такі документи / The following documents are attached to the application _____________________________________________________________________________________.

Підпис керівника авіаперевізника / Signature of Air Carrier's Director ______________________________

Дата/Date __________________ 20__

 

Розрахунок максимально дозволеної кількості частот для надання авіаперевізнику права на експлуатацію повітряних ліній для здійснення регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України

Додаток 3 виключено
(згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 4 квітня 2016 року N 222
,
 у зв'язку з цим додаток 4 вважати відповідно додатком 3
)

 

КРИТЕРІЇ,
що враховуються Комісією під час розгляду заяви щодо надання прав на експлуатацію повітряних ліній

(додаток 3 у редакції наказів Державної
 авіаційної служби України від 22.05.2015 р. N 274
,
від 08.02.2021 р. N 207)

____________

Опрос