Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Украины от 05 марта 2012 года N 122

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 27.10.2014 № 817
действует с 02.12.2014

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.10.2014

м. Київ

N 817

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2014 р. за N 1420/26197

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 05 березня 2012 року N 122

Відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905 (зі змінами), та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 389 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 05 березня 2012 року N 122 "Про затвердження форм документів з питань усиновлення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за N 441/20754, такі зміни:

доповнити наказ після пункту 2 новим пунктом такого змісту:

"3. Затвердити форми заяв щодо скасування усиновлення, що додаються.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 4 - 7;

форму Акта про ознайомлення заявників з порядком та умовами усиновлення, правами і обов'язками кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правовими наслідками усиновлення, порядком здійснення контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту захисту прав дітей та усиновлення (Колбаса Р. С.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федорович Н. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту України

В. Звєрєв

 

Заява
усиновлювачів про скасування усиновлення

Ми, подружжя (один із подружжя, який усиновлював за згодою іншого з подружжя) _____________________________________________________________________________________‚
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

просимо скасувати усиновлення дитини/дітей

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження до усиновлення та після усиновлення)

у зв'язку з

______________________________________________________________________________________
(підстава відповідно до ст. 238 Сімейного кодексу України)

З правовими наслідками скасування усиновлення ознайомлені.

До заяви додаємо висновок щодо доцільності (недоцільності) скасування усиновлення або визнання його недійсним та відповідності його інтересам дитини (дітей).

____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

___ __________ 20__ р.

 

____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

___ __________ 20__ р.

 

 

Заява
усиновленої дитини віком від 14 років про скасування усиновлення або визнання його недійсним

Я, ___________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, рік народження до усиновлення та після усиновлення)

прошу скасувати моє усиновлення громадянами

______________________________________________________________________________________
(назва країни, прізвище та ім'я кожного з усиновлювачів)

у зв'язку з_____________________________________________________________________________,
(зазначається підстава скасування усиновлення відповідно до ст. 238 Сімейного кодексу України)

що унеможливлює наше спільне проживання та суперечить моїм інтересам.

Прошу змінити/залишити моє прізвище, ім'я, по батькові після скасування усиновлення.

З правовими наслідками скасування усиновлення ознайомлений/ознайомлена.

___ __________ 20__ р.

_______________
(підпис)

Згідно зі статтею 29 Цивільного процесуального кодексу України заява подається дитиною віком від 14 до 18 років.

 

АКТ
про ознайомлення заявників з порядком та умовами усиновлення, правами і обов'язками кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правовими наслідками усиновлення, порядком здійснення контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини

Ми (я), _______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

місце проживання _____________________________________________________________________,

цим засвідчуємо (ю), що _________________________________________________________________
                                                                                                                                          (дата)

працівник _____________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

служби у справах дітей __________________________________________________________________
                                                             (найменування служби у справах дітей)

ознайомив(ла) нас (мене) з порядком та умовами усиновлення, правами і обов'язками кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правовими наслідками усиновлення, порядком здійснення контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини.

Ми (я), _____________________________________________________________, зобов'язуємось (юсь):
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

особисто забрати дитину із закладу (сім'ї), в якому (якій) вона виховується, у присутності представника служби у справах дітей;

надавати можливість представникові служби у справах дітей відвідувати усиновлену нами (мною) дитину за місцем нашого (мого) проживання, спілкуватися з нею та здійснювати контроль за умовами її проживання і виховання;

у разі зміни місця проживання не пізніше ніж за десять днів до переїзду на нове місце проживання повідомити про це службу у справах дітей;

у разі виїзду за кордон на строк більше 90 днів поставити усиновлену нами дитину на облік у консульській установі чи дипломатичному представництві України;

поставити дитину на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України протягом місяця після в'їзду до країни проживання ______________________________________________________________________________________
                 (зазначаються у разі наявності відповідної інформації із зазначенням установи, представництва, його адреси)

забезпечити право усиновленої дитини зберігати громадянство України до досягнення нею 18 років;

подавати консульській установі чи дипломатичному представництву України не менш як один раз на рік протягом перших трьох років після усиновлення та в подальшому один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років Звіт про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини за формою, наведеною у додатку 5 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905;

надавати можливість представникові консульської установи чи дипломатичного представництва України спілкуватися з дитиною;

повідомляти консульську установу чи дипломатичне представництво України про зміну місця проживання усиновленої дитини;

протягом 20 робочих днів повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу під опіку (піклування) усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки;

негайно, але не пізніше ніж через три дні, повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про випадки порушення прав та законних інтересів усиновленої дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть.

_________________________
(ініціали та прізвище чоловіка)

_____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище дружини)

_____________________
(підпис)

Факт складання цього акта засвідчую

__________________________
(найменування посади керівника
служби у справах дітей)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких у разі виїзду усиновленої дитини за межі України надсилається до МЗС.

____________

Опрос