Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об организации и планировании перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 20.10.2014 № 746
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2014

м. Київ

N 746

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2014 р. за N 1394/26171

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію та планування перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у Збройних Силах України

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністра оборони України
 від 10 червня 2011 року N 322
згідно з
 наказом Міністерства оборони України
 від 9 листопада 2016 року N 597)

Відповідно до Указу Президента України від 06 квітня 2011 року N 406 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України", постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами) та з метою забезпечення якісного планування і виконання перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом у Збройних Силах України, а також здійснення дієвого контролю за його використанням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію та планування перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 червня 2011 року N 322, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за N 788/19526, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

 

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію та планування перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у Збройних Силах України

1. У розділі I:

абзац другий пункту 1.2 після слів "служб забезпечення" доповнити словами ", служб забезпечення видів сил, оперативних командувань";

абзац шостий пункту 1.3 після слів "служби забезпечення" доповнити словами ", служб забезпечення видів сил, оперативних командувань".

2. У розділі II:

абзац шостий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"склад і завдання групи керівництва централізованими перевезеннями (диспетчерської групи);";

абзац дев'ятий після слів "автомобільних колон" доповнити словами ", одиноких автомобілів";

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. У разі якщо автомобільний транспорт частини забезпечення не в змозі виконати сплановані обсяги централізованих перевезень, за рішенням безпосереднього начальника (начальника Тилу Збройних Сил України, командувача виду сил, військ оперативного командування) до централізованих перевезень залучається автомобільний транспорт автомобільних (матеріального забезпечення) частин, які безпосередньо йому підпорядковані.

З цією метою за клопотанням командира (начальника) частини забезпечення начальником центральної служби забезпечення, служби забезпечення виду сил, оперативного командування на ім'я безпосереднього начальника (начальника Тилу Збройних Сил України, командувача виду сил, військ оперативного командування) подається Заявка на виконання централізованих перевезень матеріальних засобів (додаток 2 до цієї Інструкції).

Наказ (розпорядження) начальника Тилу Збройних Сил України, командувача виду сил, військ оперативного командування на здійснення централізованих перевезень доводиться до відома автомобільним (матеріального забезпечення) частинам безпосереднього підпорядкування через автотранспортне управління Тилу Збройних Сил України, автотранспортну службу Тилу виду сил, відділення транспортного забезпечення оперативного командування (за підпорядкованістю) не пізніше ніж за добу до початку перевезень.

Автомобільний транспорт автомобільних (матеріального забезпечення) частин, який залучається до централізованих перевезень, враховується в Річному і Місячному планах.";

абзац перший пункту 2.2, абзац перший пункту 2.4 після слів "служб забезпечення" доповнити словами ", служб забезпечення видів сил, оперативних командувань".

3. У розділі IV:

пункт 4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Автомобільним колонам присвоюються чотиризначні номери: перші дві цифри означають умовний номер, встановлений для військової частини, останні дві цифри - порядковий номер колони.";

пункт 4.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Крім маршрутного листа, начальнику колони видаються кроки маршруту, відомість складу і завантаження автомобільної колони (додаток 7 до цієї Інструкції), бланки актів простою (прогону) автомобіля (додаток 8 до цієї Інструкції), а також витяг з наказу командира військової частини на перевезення.

Час прибуття автомобілів (автомобільних колон) під завантаження (розвантаження) обліковується з моменту отримання начальником колони (водієм) маршрутного (дорожнього) листа на контрольно-пропускному пункті вантажовідправника (вантажоодержувача).";

абзац четвертий пункту 4.4 після слів "може не призначатися" доповнити словами "(крім випадків перевезення особового складу та вибухонебезпечних вантажів)";

у пункті 4.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.9. Під час здійснення централізованих перевезень автомобільним транспортом автомобільних (матеріального забезпечення) частин (підрозділів) вантажовідправник повинен до прибуття автомобіля (автомобільної колони) під завантаження підготувати матеріальні засоби для перевезення (здійснити сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу; накопичення, формування та дроблення партій вантажу, згрупувати за вантажоодержувачами, підготувати первинні документи для здійснення приймання-передачі та супроводу матеріальних засобів, виписати перепустки на право проїзду до місць завантаження та розвантаження матеріальних засобів) з метою зменшення часу простою автомобілів і збереження матеріальних засобів.";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Завантаження і розвантаження матеріальних засобів вважаються закінченими після оформлення документів на вантаж.

Вантажовідправник (вантажоодержувач) зобов'язаний надати засоби зв'язку начальнику колони (старшому машини) для доповіді командиру і старшому групи керівництва централізованими перевезеннями (диспетчерської групи) про час прибуття (вибуття) на пункт завантаження (розвантаження) та проходження кроків маршруту.";

пункт 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10. Водій автомобіля повинен, дотримуючись заходів безпеки, бути біля автомобіля під час завантаження матеріальних засобів та за необхідності вказувати вантажовідправнику на недоліки, виявлені під час укладання та закріплення матеріальних засобів.

Водій має право:

відмовитися від прийняття та перевезення вантажу, якщо вантаж не відповідає встановленим вимогам або вимогам щодо опломбування вантажу;

вимагати від вантажовідправника належного закріплення вантажу на автомобілі відповідно до встановлених законодавством вимог та очищення його кузова від залишків вантажу.

Водій транспортного засобу зобов'язаний:

мати при собі та передавати для перевірки уповноваженим на те посадовим особам документи, передбачені законодавством, для здійснення зазначених перевезень;

перевіряти надійність пломбування, закріплення, накриття та ув'язування вантажу для його безпечного перевезення;

забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та своєчасно його доставити вантажоодержувачу;

дотримуватися визначеного режиму праці та відпочинку.";

доповнити розділ після пункту 4.14 новими пунктами 4.15, 4.16 такого змісту:

"4.15. Перевезення пасажирів (особового складу) здійснюється відповідно до вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 (із змінами), тільки в обладнаних для цього транспортних засобах з дотриманням заходів безпеки і під керівництвом безпосередніх командирів (начальників).

4.16. Облік роботи та оцінка ефективності використання автомобільного транспорту є обов'язковими елементами його експлуатації. На підставі обліку перевіряється планування роботи автомобільного транспорту, проводяться аналіз і оцінка результатів його роботи і вживаються відповідні заходи щодо підвищення ефективності його використання.

Облік роботи автомобільного транспорту ведеться:

у кожному автомобільному (матеріального забезпечення) підрозділі - за дорожніми листами, Книгою обліку роботи машин, витрати пального і масел, Журналі обліку роботи автомобільної техніки за кожний автомобіль;

у військовій частині (частині забезпечення) - у Журналі обліку роботи автомобільної техніки за кожний підрозділ - щомісяця;

в оперативному командуванні - у Журналі обліку роботи автомобільної техніки за кожну військову частину - щокварталу.".

У зв'язку з цим пункт 4.15 вважати пунктом 4.17.

4. Доповнити Інструкцію новими додатками 7, 8 (додаються).

 

Начальник Тилу Збройних Сил України
генерал-майор

І. В. Павловський

 

ВІДОМІСТЬ
складу та завантаження автомобільної колони N ________

N
з/п

Автомобілі

Причепи

Прізвище та ініціали водія

Вантаж

Підпис

марка

військовий номер

марка

військовий номер

найменування

кількість місць

загальна вага,
т

водія про приймання вантажу

начальника колони про здавання вантажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник штабу військової частини

_______________________________________________________________
              (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Начальник колони

"___" ____________ 20__ року

_______________________________________________________________
              (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

 

АКТ
прогону (простою) автомобілів

"___" ____________ 20__ року

__________________
(населений пункт)

Автомобільна колона N _________              військової частини _______________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                      (умовний номер або дійсне найменування)

у складі: автомобілів _________________________________, причепів ________________________
                                                                           (марка, кількість)                                                                    (марка, кількість)

прибула ____________________________________________________________________________
                                                  (пункт завантаження, розвантаження, найменування та номер складу, бази)

о ________ годині ________ хвилин                  "___" ____________ 20__ року.

Начальник колони            _____________________________________________________________
(старший автомобіля, водій)                                           (військове звання, прізвище, ініціали)

Представник (супроводжувач)
вантажовідправника (вантажоодержувача)
___________________________________________________________________________________
                                       (організація, установа, посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

(Зворотний бік)

ПРИЧИНИ
прогону (простою)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Простій (прогін) _______________________ автомобілів _____________________ причепів склав
___________________________________________________________________________________
            (для простою - годин та хвилин, для прогону - кілометрів, з урахуванням в обидва кінці на один автомобіль)

Загальний простій ___________________________________________________________________
(прогін) складає                             (для простою - машино-годин, для прогону - загальну кількість кілометрів)

Начальник колони                 ___________________________________________________________
(старший автомобіля, водій)                                                        (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Представник (супроводжувач)          ____________________________________________________
вантажовідправника (вантажоодержувача)                              (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Начальник складу                               ____________________________________________________
                                                                                                                                         (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Примітки:

1. Акт простою складається у випадку простою колони понад встановлені норми.

2. При відмові представника або начальника складу підписати акт начальник колони (старший автомобіля, водій) запрошує свідка. У такому випадку до акта заносяться відомості про свідка із зазначенням адреси. За відсутності свідка акт підписується в односторонньому порядку із зазначенням відмови від підпису вищевказаних осіб.

3. Особлива думка сторін записується на зворотному боці акта.

____________

Опрос