Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об Оперативном штабе Министерства здравоохранения Украины по локализации и ликвидации вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 24.10.2014 № 770
действует с 02.12.2014

ПОЛОЖЕННЯ
про Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з локалізації та ліквідації спалаху хвороби, спричиненої вірусом Ебола

1. Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України (далі - Оперативний штаб) створюється на центральному рівні в разі виявлення на території України хвороби, спричиненої вірусом Ебола (далі - ХСВЕ) або загрози завезення та поширення ХСВЕ у складі посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, представників інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії медичних наук (за згодою), науково-дослідних установ МОЗ України.

Оперативний штаб є консультативно-дорадчим органом, утвореним Міністерством охорони здоров'я України з метою розробки та організації дій Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що направлені на попередження розповсюдження ХСВЕ.

2. Оперативний штаб у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Оперативного штабу є:

1) розробка оперативного плану дій, спрямованих на попередження розповсюдження ХСВЕ;

2) інформування про ситуацію, що склалася, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Експертної групи Міністерства охорони здоров'я України з питань Міжнародних медико-санітарних правил, склад якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 липня 2014 року N 503 "Про утворення Експертної групи Міністерства охорони здоров'я України з питань Міжнародних медико-санітарних правил";

3) організація та координація заходів з локалізації та ліквідації осередку ХСВЕ;

4) підготовка рекомендацій стосовно вирішення проблемних питань щодо попередження розповсюдження ХСВЕ;

5) здійснення комунікацій із засобами масової інформації та проведення роз'яснювальної роботи.

4. Оперативний штаб відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

2) вносить у разі потреби на розгляд центральних органів виконавчої влади розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації;

3) бере участь у розробленні нормативно-правових актів з питань попередження розповсюдження ХСВЕ.

5. Оперативний штаб має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6. Оперативний штаб утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Оперативного штабу.

Персональний склад Оперативного штабу формує та затверджує Міністерство охорони здоров'я України.

Головою Оперативного штабу є один із заступників Міністра охорони здоров'я України.

7. Формою роботи Оперативного штабу є засідання, що скликаються його головою в разі потреби.

Засідання Оперативного штабу веде його голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні Оперативного штабу забезпечується секретарем Оперативного штабу.

Засідання Оперативного штабу вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів.

8. На своїх засіданнях Оперативний штаб готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Оперативного штабу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Оперативного штабу.

Член Оперативного штабу, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації Оперативного штабу можуть бути реалізовані шляхом прийняття Міністерством охорони здоров'я України наказу, проект якого вносить Оперативний штаб.

10. В адміністративно-територіальних одиницях утворюються оперативні штаби при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

11. Оприлюднення інформації про прийняті накази МОЗ України за результатами роботи Оперативного штабу здійснюється на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України з урахуванням вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06 травня 2014 року N 299 "Про організацію виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Міністерстві охорони здоров'я України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 року за N 557/25334.

12. Матеріально-технічне забезпечення засідань Оперативного штабу здійснюється МОЗ України.

 

Начальник Управління
громадського здоров'я

А. А. Григоренко

Опрос