Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в сфере технической защиты информации (согласно перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины), Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в сфере технической защиты информации (согласно перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины)

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Условия, Приказ от 14.10.2014 № 532
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.10.2014

м. Київ

N 532

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2014 р. за N 1387/26164

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 2 грудня 2016 року N 750)

Відповідно до статей 6, 8 і 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 17 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України).

2. Директору Департаменту технічного захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон про ліцензування), "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про державну таємницю", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", постанов Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" та від 18 травня 2011 року N 517 "Про затвердження переліку послуг у галузі технічного захисту інформації, господарська діяльність щодо надання яких підлягає ліцензуванню" (далі - Постанова N 517).

1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (далі - ТЗІ) (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України).

1.3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми їх власності, які провадять господарську діяльність або звернулися із заявою про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі ТЗІ (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) (далі - господарська діяльність у галузі ТЗІ).

Суб'єкт господарювання може провадити господарську діяльність у галузі ТЗІ з усіх або з окремих видів послуг, визначених Постановою N 517.

Якщо суб'єкт господарювання провадить господарську діяльність у галузі ТЗІ з окремих видів послуг, Ліцензійні умови поширюються на нього виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження обраного ним виду послуг.

1.4. Надання послуг у галузі ТЗІ, господарська діяльність щодо надання яких підлягає ліцензуванню, без відповідної ліцензії, після визнання ліцензії недійсною або її анулювання не допускається.

1.5. За наявності у суб'єкта господарювання, який має ліцензію Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв'язку), філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність у галузі ТЗІ на підставі отриманої ним ліцензії, за дотримання ними вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, відповідає зазначений суб'єкт господарювання.

II. Терміни та визначення

2.1. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

атестація комплексу ТЗІ - оцінка відповідності комплексу ТЗІ та показників захищеності інформації (у тому числі їх визначення) від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності (об'єктах електронно-обчислювальної техніки) вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ТЗІ;

експертні оцінювання у сфері ТЗІ - організація та проведення експертних робіт та/або експертних випробувань з метою перевірки, аналізу та оцінки об'єктів експертизи щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів системи ТЗІ;

засоби ТЗІ - технічні та програмні засоби, основним функціональним призначенням яких є захист інформації від загроз витоку, порушення цілісності та блокування; технічні засоби, в яких додатково до основного призначення передбачено функції захисту інформації; засоби, що призначені, спеціально розроблені або пристосовані для пошуку закладних пристроїв або контролю захищеності захисту інформації;

закладний пристрій - технічний засіб негласного отримання інформації, розміщений на об'єкті інформаційної діяльності з приховуванням від виявлення особою, яка не має відношення до застосування технічного засобу, факту його наявності та/або застосування, внаслідок чого створюється загроза витоку інформації з об'єкта інформаційної діяльності;

комплекс (система) захисту інформації - сукупність заходів і засобів, призначених для реалізації ТЗІ в інформаційній системі або на об'єкті;

послуги з виявлення закладних пристроїв - проведення пошукових дій щодо виявлення технічних каналів витоку інформації, що утворюються за рахунок використання закладних пристроїв;

послуги з оцінювання захищеності інформації, що підлягають ліцензуванню, - атестація комплексів ТЗІ та експертні оцінювання у сфері ТЗІ.

2.2. Терміни "електронний документ", "інформаційна (автоматизована) система", "комплекс технічного захисту інформації", "комплексна система захисту інформації", "об'єкт інформаційної діяльності", "суб'єкт системи ТЗІ", "технічний захист інформації" вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", Положенням про технічний захист інформації в Україні, затвердженим Указом Президента України від 27 вересня 1999 року N 1229.

III. Види послуг, господарська діяльність щодо надання яких підлягає ліцензуванню

3.1. Оцінювання захищеності інформації.

3.2. Виявлення закладних пристроїв.

IV. Кваліфікаційні вимоги

4.1. Суб'єкт господарювання повинен мати штатних або найманих за договором спеціалістів, що відповідають заявленому виду діяльності та обсягу послуг за чисельністю та освітою.

Усі спеціалісти суб'єкта господарювання, які залучаються (передбачено їх залучення) до надання послуг у галузі ТЗІ, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у цьому розділі.

4.2. Провадження господарської діяльності з надання послуг, визначених цими Ліцензійними умовами, суб'єкт господарювання здійснює за умови наявності спеціалістів з повною чи базовою вищою освітою за напрямом підготовки "Інформаційна безпека" або повною чи базовою вищою інженерно-технічною освітою фахового спрямування відповідно до обраного виду послуг з додатковою підготовкою на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань ТЗІ за напрямами підготовки відповідно до обраного виду послуг.

4.3. Спеціалісти відповідно до своїх функціональних обов'язків повинні знати:

положення нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ТЗІ, що регламентують надання обраних видів послуг;

принципи роботи і технічні характеристики засобів ТЗІ, засобів вимірювальної техніки, контролю, допоміжних засобів і обладнання (далі - обладнання), що забезпечують виконання обраних видів послуг.

4.4. Спеціалісти відповідно до своїх функціональних обов'язків повинні вміти:

користуватися наявним обладнанням, що забезпечує виконання обраного виду послуг;

здійснювати обробку результатів наданих за ліцензією послуг та оформляти звітні (підсумкові) документи.

V. Організаційні вимоги

5.1. Примірники звітних (підсумкових) документів, розроблених під час надання за ліцензією послуг, у тому числі примірники протоколів з результатами вимірювань, а також розрахунками, які виконувались при визначенні показників захищеності інформації від витоку технічними каналами, повинні зберігатися ліцензіатом у вигляді паперових носіїв або електронних документів протягом строку, визначеного в угоді між ним і замовником послуг, але не менше ніж п'ять років.

5.2. Прийняття та оформлення на роботу громадян, яких передбачається залучати для провадження діяльності за ліцензією у галузі ТЗІ, необхідно здійснювати з дотриманням установленого чинним законодавством порядку відповідно до глави III Кодексу законів про працю України.

VI. Технологічні вимоги

6.1. Суб'єкт господарювання повинен мати:

нормативно-правову базу (нормативно-правові акти та нормативні документи з питань ТЗІ в електронному або паперовому вигляді (акти та документи, що мають гриф обмеження доступу, лише у вигляді паперових носіїв));

власне або орендоване згідно з довгостроковими договорами (на строк не менше ніж один рік) обладнання, в тому числі повірені засоби вимірювальної техніки (для виду послуг, визначеного пунктами 3.1 (у разі одержання ліцензії з правом надання послуг з ТЗІ усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну таємницю) та 3.2 розділу III цих Ліцензійних умов). Склад обладнання повинен забезпечувати надання обраного виду послуг. Договір про оренду, якщо інше не встановлено законодавством, повинен містити відомості про переліки: орендованого обладнання (заводський номер, найменування, тип (марка)); експлуатаційної документації до обладнання (найменування, позначення документа); документів, що засвідчують повірку засобів вимірювальної техніки;

приміщення для роботи із замовниками послуг, зберігання обладнання, що забезпечує надання обраного виду послуг, обробки та зберігання документів, розроблених під час надання послуг за ліцензією;

розроблену з урахуванням наявного апаратурного забезпечення та погоджену Адміністрацією Держспецзв'язку методику виявлення закладних пристроїв (для виду послуг, визначеного пунктом 3.2 розділу III цих Ліцензійних умов).

6.2. Суб'єкт господарювання при провадженні діяльності за ліцензією повинен виконувати вимоги нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ТЗІ, що регламентують надання обраних видів послуг.

VII. Особливі умови провадження господарської діяльності у галузі ТЗІ

7.1. Залежно від правового режиму доступу до інформації встановлюються особливі умови надання послуг у галузі ТЗІ:

з правом надання послуг з ТЗІ усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну таємницю;

з правом надання послуг з ТЗІ, що не становить державної таємниці.

7.2. Для провадження господарської діяльності з надання послуг з ТЗІ, що становить державну таємницю, суб'єкт господарювання, його філії, інші відокремлені підрозділи повинні мати:

спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею. Зазначена в спеціальному дозволі категорія режиму секретності повинна відповідати ступеню секретності відомостей, використання яких передбачено за обраними видами послуг;

допуски до державної таємниці на спеціалістів, які залучаються (передбачено їх залучення) до надання послуг з ТЗІ, що становить державну таємницю. Форма допуску повинна відповідати ступеню секретності відомостей, до яких ці спеціалісти допускаються (передбачено їх допущення);

приміщення для проведення секретних нарад, обговорень і надання послуг у галузі ТЗІ зі створеними та атестованими на відповідність вимогам нормативних документів з ТЗІ комплексами ТЗІ від витоку технічними каналами (за потреби);

інформаційні (автоматизовані) системи та/або технічні засоби обробки секретної інформації, в яких створено систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю (атестований комплекс). При цьому категорія об'єкта електронно-обчислювальної техніки, де розташовані інформаційні (автоматизовані) системи та/або технічні засоби обробки інформації, повинна відповідати ступеню секретності (обмеження доступу) відомостей, використання яких передбачено за обраним видом послуг у галузі ТЗІ (для виду послуг, визначеного пунктом 3.1 розділу III цих Ліцензійних умов, - обов'язково, а для виду послуг, визначеного пунктом 3.2 розділу III цих Ліцензійних умов, - за потреби).

7.3. Послуги з ТЗІ, що становить державну таємницю, дозволяється надавати в межах строку дії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та за наявності у спеціалістів, що залучаються до надання цих послуг, відповідних допусків до державної таємниці.

7.4. Одержання суб'єктом господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності у галузі ТЗІ з надання виду послуг, визначеного у пункті 3.1 розділу III цих Ліцензійних умов, з правом надання послуг з ТЗІ усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну таємницю, дозволяє йому проводити роботи з атестації комплексів ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності (об'єктах електронно-обчислювальної техніки) та експертних оцінювань у сфері ТЗІ об'єктів експертизи, які призначаються для захисту інформації усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну таємницю.

Одержання суб'єктом господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності у галузі ТЗІ з надання виду послуг, визначеного у пункті 3.1 розділу III цих Ліцензійних умов, з правом надання послуг з ТЗІ, що не становить державної таємниці, дозволяє йому проводити тільки роботи з експертних оцінювань у сфері ТЗІ об'єктів експертизи, які призначаються для захисту інформації, що не становить державної таємниці.

7.5. При наданні послуг згідно з пунктом 3.2 розділу III цих Ліцензійних умов ліцензіат у разі виявлення закладних пристроїв зобов'язаний діяти в установленому законодавством порядку.

VIII. Особливості ліцензування у галузі ТЗІ

8.1. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність у галузі ТЗІ та відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, подає до Адміністрації Держспецзв'язку заяву про видачу ліцензії, форма якої наведена у додатку 1 до цих Ліцензійних умов.

За наявності у суб'єкта господарювання філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть господарську діяльність у галузі ТЗІ на підставі отриманої ним ліцензії та відповідають вимогам цих Ліцензійних умов, у заяві про видачу ліцензії зазначається про необхідність видачі їм копії ліцензії.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається (надсилається) заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, передбачені статтею 10 Закону про ліцензування та постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", які оформлюються за формами, наведеними у додатках 2 - 5 до цих Ліцензійних умов.

Для отримання права надання послуг у галузі ТЗІ, що становить державну таємницю, до заяви додаються відомості про наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, за формою, наведеною у додатку 6 до цих Ліцензійних умов.

Якщо за отриманою ліцензією провадитимуть господарську діяльність філії та інші відокремлені підрозділи заявника, додатки 2 - 6 до цих Ліцензійних умов заповнюються з урахуванням кожної філії та відокремленого підрозділу.

8.2. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську діяльність у галузі ТЗІ згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до Адміністрації Держспецзв'язку заяву про видачу копії ліцензії, форма якої наведена у додатку 7 до цих Ліцензійних умов.

До заяви додаються документи, визначені у пункті 8.1 цього розділу.

У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу чи з дати припинення подати до Адміністрації Держспецзв'язку відповідне повідомлення в письмовій формі.

8.3. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, що визначені у статті 16 Закону про ліцензування, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Адміністрації Держспецзв'язку заяву про переоформлення ліцензії за формою, наведеною в додатку 8 до цих Ліцензійних умов, або заяву про переоформлення ліцензії у зв'язку зі змінами, що пов'язані з провадженням господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації, за формою, наведеною в додатку 9 до цих Ліцензійних умов (залежно від підстав переоформлення), разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зазначені зміни. У разі переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з ТЗІ, що становить державну таємницю, до заяви про переоформлення ліцензії додаються відомості про наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, форма яких наведена у додатку 6 до цих Ліцензійних умов.

8.4. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до Адміністрації Держспецзв'язку із заявою про видачу дубліката ліцензії, форма якої наведена у додатку 10 до цих Ліцензійних умов. До такої заяви додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а в разі її пошкодження (бланк ліцензії непридатний для користування) - непридатна для користування ліцензія.

8.5. Плата за видачу та переоформлення ліцензії, видачу копії та дубліката ліцензії вноситься суб'єктом господарювання на рахунок територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації. Розмір плати за видачу ліцензії, порядок зарахування плати за видачу та переоформлення ліцензії, а також за видачу копії та дубліката ліцензії визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу". Розмір плати за переоформлення ліцензії, видачу копії та дубліката ліцензії визначено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Ліцензія (копія, дублікат) оформляється та видається Адміністрацією Держспецзв'язку після надходження від заявника (ліцензіата) документа, що підтверджує внесення плати за її видачу.

8.6. Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат зобов'язаний письмово повідомляти Адміністрацію Держспецзв'язку протягом десяти робочих днів з моменту виникнення таких змін разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

8.7. Відомості про зміст наданих протягом року послуг з технічного захисту інформації за ліцензією, форма яких наведена у додатку 11 до цих Ліцензійних умов, подаються ліцензіатом до Адміністрації Держспецзв'язку щороку до 01 лютого наступного року.

 

Директор Департаменту
технічного захисту інформації
Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

П. І. Ковальов

 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Місцезнаходження:

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                               (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_____________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 ким і коли виданий, місце проживання)*
організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України _____________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ______________________________________________________,
поточний рахунок N ___________, в _______________________________________, МФО ________,
                                                                                                  (найменування фінансової установи)*
поштові реквізити для таємного листування (за потреби) ____________________________________,
E-mail (за наявності) ___________________________________________________________________,
номери телефонів _____________________________________________________________________,
номер факсу __________________________________________________________________________,
просить видати ліцензію та її _____ копії (за необхідності) на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) в частині:
_____________________________________________________________________________________
                                              (види послуг згідно з розділом III Ліцензійних умов провадження господарської
                                                           діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації
                                                       (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України))*

Особливі умови провадження діяльності (згідно з пунктом 7.1 розділу VII Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За отриманою ліцензією провадитимуть господарську діяльність такі філії, інші відокремлені підрозділи (за необхідності):

Повне найменування філії, іншого відокремленого підрозділу

Поштова адреса

Місцезнаходження філії, відокремленого підрозділу

Номер факсу

Номер телефону

 

 

 

 

 

З порядком отримання ліцензії ознайомлений, Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) відповідаю і зобов'язуюся їх виконувати.

Достовірність даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії та в документах, що до неї додаються, підтверджую.

Додатки:

1. ________________________________________.

 

2. ________________________________________.

 

3. ________________________________________.

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)*

___.____________.20__

____________
* При заповненні форми підрядковий текст не відтворюється.

 

ВІДОМОСТІ
про наявність спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

N, дата наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, призначення на посаду

Диплом
(серія, N, освітньо-
кваліфікаційний рівень освіти (спеціальність, кваліфікація), найменування освітньої установи, яка видала диплом, дата видачі, рік закінчення)

Свідоцтво про перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань ТЗІ (серія, N, найменування освітньої установи, яка видала свідоцтво, дата видачі, напрям підготовки
(за потреби))

Стаж роботи у галузі ТЗІ (кількість років, де і коли набутий, найменування органу, установи, підприємства, організації, посада та строк перебування, дата внесення до реєстрів організаторів експертизи або експертів у сфері технічного захисту інформації)

Форма допуску
(за потреби)

Суб'єкт господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

Філія (відокремлений підрозділ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)*

___.____________.20__

____________
* При заповненні форми підрядковий текст не відтворюється.

 

ВІДОМОСТІ
про наявність засобів вимірювальної техніки, контролю, допоміжних засобів та обладнання, що забезпечують надання відповідних видів послуг

N
з/п

Найменування

Тип

Заводський та/або інвентарний номер

Реквізити документа, що підтверджує право власності або користування обладнанням (з ким та на який строк укладено договір оренди обладнання)

Дата проведення останньої повірки, реквізити документа, що підтверджує проведення повірки, найменування організації, що її проводила
(для засобів вимірювальної техніки)

Суб'єкт господарювання

 

 

 

 

 

 

Філія (відокремлений підрозділ)

 

 

 

 

 

 

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)*

___.____________.20__

____________
* При заповненні форми підрядковий текст не відтворюється.

 

ВІДОМОСТІ
про наявність нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного захисту інформації, необхідних для провадження господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації

N
з/п

Найменування (позначення) нормативно-правового акта, нормативного документа, внутрішніх документів, необхідних для провадження господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації

Затверджено

найменування органу

дата та номер

Суб'єкт господарювання

 

 

 

 

Філія (відокремлений підрозділ)

 

 

 

 

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)*

___.____________.20__

____________
* При заповненні форми підрядковий текст не відтворюється.

 

ВІДОМОСТІ
про наявність атестованих приміщень та/або об'єктів електронно-обчислювальної техніки

N
з/п

Назва приміщень та (або) об'єктів електронно-
обчислювальної техніки

Відомості про атестацію (категорія приміщення та (або) об'єкта електронно-обчислювальної техніки, ким і коли проведено атестацію)

Суб'єкт господарювання

 

 

 

Філія (відокремлений підрозділ)

 

 

 

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)*

___.____________.20__

____________
* При заповненні форми підрядковий текст не відтворюється.

 

ВІДОМОСТІ
про наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею

Спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею

Місцезнаходження режимно-секретного органу

реєстраційний номер спеціального дозволу

дата видачі

строк дії

категорія

ким виданий

 

 

 

 

 

 

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)*

___.____________.20__

____________
* При заповненні форми підрядковий текст не відтворюється.

 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Місцезнаходження:

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                         (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                          посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_____________________________________________________________________________________
                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 ким і коли виданий, місце проживання)*
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України _____________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ______________________________________________________,
поточний рахунок N __________, в __________________________________________, МФО ______,
                                                                                                        (найменування фінансової установи)*
поштові реквізити для таємного листування (за потреби) ____________________________________,
E-mail (за наявності) ___________________________________________________________________,
номери телефонів _____________________________________________________________________,
номер факсу __________________________________________________________________________,
просить видати копію ліцензії, серія _______ N __________, у зв'язку зі створенням нової філії (нового відокремленого підрозділу), а саме:

Повне найменування філії, іншого відокремленого підрозділу

Поштова адреса

Місцезнаходження філії, відокремленого підрозділу

Номер факсу

Номер телефону

 

 

 

 

 

Достовірність даних, зазначених у заяві про видачу копії ліцензії, підтверджую.

Додатки:

1. ________________________________________.

 

2. ________________________________________.

 

3. ________________________________________.

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)*

___.____________.20__

____________
* При заповненні форми підрядковий текст не відтворюється.

 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Місцезнаходження:

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

у зв'язку зі ____________________________________________________________________________
                                                                (зміною найменування юридичної особи, не пов'язаною з реорганізацією
                                                            юридичної особи, прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця,
                                                              зміною місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної
                                                                                                                     особи - підприємця)

Заявник
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                              посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_____________________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  ким і коли виданий, місце проживання)*
організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України _____________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ______________________________________________________,
поточний рахунок N __________, в __________________________________________, МФО ______,
                                                                                                        (найменування фінансової установи)*
поштові реквізити для таємного листування (за потреби) ____________________________________,
E-mail (за наявності) ___________________________________________________________________,
номери телефонів _____________________________________________________________________,
номер факсу __________________________________________________________________________,
просить переоформити ліцензію, серія ___ N ________, та її ___ копії (за необхідності) у зв'язку із (зазначити причину):
_____________________________________________________________________________________
                                                  (зміна найменування, що не пов'язана з реорганізацією юридичної особи;
_____________________________________________________________________________________
                                зміна місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи - підприємця)*

За переоформленою ліцензією провадитимуть господарську діяльність такі філії, інші відокремлені підрозділи (за необхідності):

Повне найменування філії, іншого відокремленого підрозділу

Поштова адреса

Місцезнаходження філії, відокремленого підрозділу

Номер факсу

Номер телефону

 

 

 

 

 

З порядком отримання ліцензії ознайомлений, Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) відповідаю і зобов'язуюся їх виконувати.

Достовірність даних, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії, підтверджую.

Додатки:

1. ________________________________________.

 

2. ________________________________________.

 

3. ________________________________________.

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)*

___.____________.20__

____________
* При заповненні форми підрядковий текст не відтворюється.

 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Місцезнаходження:

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії у зв'язку зі змінами, що пов'язані з провадженням господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації

Заявник _____________________________________________________________________________
                                                                         (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                               посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_____________________________________________________________________________________
                                      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                ким і коли виданий, місце проживання)*
організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України _____________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _______________________________________________________,
поточний рахунок N __________, в ________________________________________, МФО ________,
                                                                                                       (найменування фінансової установи)*
поштові реквізити для таємного листування (за потреби) ____________________________________,
E-mail (за наявності) ___________________________________________________________________,
номери телефонів _____________________________________________________________________,
номер факсу __________________________________________________________________________,
просить переоформити ліцензію, серія ___ N ________, та її ___ копії (за необхідності) у зв'язку із (зазначити причину):
_____________________________________________________________________________________
                                                    (зміни, пов'язані з провадженням господарської діяльності у галузі ТЗІ)*
та надати право провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) в частині:
_____________________________________________________________________________________
                                       (види послуг згідно з розділом III Ліцензійних умов провадження господарської
                                                    діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації
                                                   (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України))*

Особливі умови провадження діяльності (згідно з пунктом 7.1 розділу VII Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За переоформленою ліцензією провадитимуть господарську діяльність такі філії, інші відокремлені підрозділи (за необхідності):

Повне найменування філії, іншого відокремленого підрозділу

Поштова адреса

Місцезнаходження філії, відокремленого підрозділу

Номер факсу

Номер телефону

 

 

 

 

 

З порядком отримання ліцензії ознайомлений, Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) відповідаю і зобов'язуюся їх виконувати.

Достовірність даних, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії та в документах, що до неї додаються, підтверджую.

Додатки:

1. ________________________________________.

 

2. ________________________________________.

 

3. ________________________________________.

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)*

___.____________.20__

____________
* При заповненні форми підрядковий текст не відтворюється.

 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Місцезнаходження:

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                          посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_____________________________________________________________________________________
                                     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              ким і коли виданий, місце проживання)*
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України _____________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ______________________________________________________,
поточний рахунок N __________, в _________________________________________, МФО _______,
                                                                                                       (найменування фінансової установи)*
просить видати дублікат ліцензії, серія ____ N ___________, у зв'язку із (зазначити причину): _____________________________________________________________________________________
                                                                                   (втрата ліцензії, пошкодження ліцензії)*

Достовірність даних, зазначених у відомостях, підтверджую.

Додатки:

1. ________________________________________.

 

2. ________________________________________.

 

3. ________________________________________.

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)*

___.____________.20__

____________
* При заповненні форми підрядковий текст не відтворюється.

 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Місцезнаходження:

ВІДОМОСТІ
про зміст наданих протягом ____ року послуг з технічного захисту інформації за ліцензією від _________, серія ___ N ________

Ліцензіат _____________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, посада,
_____________________________________________________________________________________
                                                              прізвище, ім'я та по батькові керівника, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
                                    реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**)*

Спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею _____________________________________________________________________________________
                                                                  (реєстраційний номер спеціального дозволу, дата видачі,
_____________________________________________________________________________________,
                                          термін дії, категорія, ким виданий, місцезнаходження режимно-секретного органу)*
поштові реквізити для таємного листування (за потреби) ____________________________________,
E-mail (за наявності) ___________________________________________________________________,
номери телефонів _____________________________________________________________________,
номер факсу __________________________________________________________________________,

1. Відомості про зміст наданих послуг з оцінювання захищеності інформації

N
з/п

Найменування, місцезнаходження замовника, N телефону

N і дата договору

Зміст наданих послуг
(стислий опис наданих послуг із зазначенням категорії приміщення та (або) об'єкту електронно-обчислювальної техніки, де проводилися роботи)

 

 

 

 

2. Відомості про факти виявлення закладних пристроїв (ЗП) (кількість проведених робіт з виявлення ЗП; спосіб встановлення, демаскуючі ознаки, спосіб або метод виявлення, тип та технічні характеристики ЗП (у разі виявлення)).

Підпис керівника ______________________________________________________________________
                                                                                                                        (посада, ініціали, прізвище)*

___.____________.20__

____________
* При заповненні форми підрядковий текст не відтворюється.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів та зборів і мають відмітку в паспорті.

____________

Опрос