Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке направления представителя Национального центрального бюро Интерпола в представительство в Международную организацию уголовной полиции - Интерпол

МВД
Приказ, Инструкция от 17.10.2014 № 1088
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2014

м. Київ

N 1088

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2014 р. за N 1383/26160

Про затвердження Інструкції про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу у представництво до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 25 квітня 2016 року N 319,
 який застосовується з
7 листопада 2015 року)

Відповідно до Указу Президента України від 06 серпня 2004 року N 872 "Про представника Національного центрального бюро Інтерполу України у Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол", постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2004 року N 1043 "Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол" та з метою врегулювання питань, пов'язаних із направленням у представництво до Генерального секретаріату МОКП - Інтерполу працівника МВС України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу у представництво до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, що додається.

2. Робочому апарату Укрбюро Інтерполу (Неволя В. В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Євдокимова В. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра фінансів -
керівник апарату

В. М. Матвійчук

 

Інструкція
про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу у представництво до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок направлення працівників МВС до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол (далі - МОКП - Інтерпол).

2. Інструкція розроблена відповідно до Конституції України, Закону України "Про міліцію", Указу Президента України від 06 серпня 2004 року N 872 "Про представника Національного центрального бюро Інтерполу України у Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол", постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року N 220 "Про Національне центральне бюро Інтерполу" та від 11 серпня 2004 року N 1043 "Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол", інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів МВС, Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, Положення про персонал, затвердженого резолюцією Генеральної Асамблеї Інтерполу AG-2004-RAP-03 2004 року, інших актів МОКП - Інтерпол.

3. Терміни в цій Інструкції вживаються в таких значеннях:

направлення Представника - здійснення Представником представництва у Французькій Республіці, м. Ліон, для роботи в Генеральному секретаріаті МОКП - Інтерпол;

представник Національного центрального бюро Інтерполу в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол (далі - Представник) - працівник МВС, який направлений у представництво до Генерального секретаріату МОКП - Інтерпол, м. Ліон, Французька Республіка;

представництво - перебування працівника МВС у Генеральному секретаріаті Інтерполу за принципом ротації у строки, передбачені цією Інструкцією.

4. Направлення Представника здійснюється відповідно до домовленостей МВС з Генеральним секретаріатом МОКП - Інтерпол і в порядку, передбаченому чинним законодавством України та актами МОКП - Інтерпол.

5. Представник призначається Міністром внутрішніх справ України за поданням керівника Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, за погодженням з Генеральним секретаріатом МОКП - Інтерпол та Кабінетом Міністрів України.

II. Порядок направлення Представника

1. Направлення Представника у представництво до Генерального секретаріату МОКП - Інтерпол оформлюється наказом МВС. У наказі вказується період представництва із зазначенням конкретних дат, що визначаються відповідно до пропозиції Генерального секретаріату Інтерполу.

2. Строк направлення Представника у представництво встановлюється до трьох років.

3. Рішення про відкликання Представника до закінчення строку представництва узгоджується між МВС та Генеральним секретаріатом Інтерполу й оформлюється наказом МВС.

4. За три місяці до завершення представництва Представника МВС офіційно звертається до Генерального секретаріату Інтерполу з пропозицією про продовження строку перебування Представника в Генеральному секретаріаті Інтерполу або про його ротацію. Продовження строку перебування Представника у представництві оформлюється наказом МВС.

5. Службові відрядження Представника в межах держави перебування, а також в Україну в період представництва за рішенням керівництва МВС погоджуються з Генеральним секретаріатом Інтерполу та оформлюються наказами МВС.

III. Забезпечення Представника

1. На період направлення на Представника поширюються соціальні гарантії, передбачені законодавством України.

2. Для забезпечення належних умов проживання та роботи Представника на території Французької Республіки під час представництва МВС:

1) закріплює за Представником службовий автомобіль;

2) виплачує Представникові кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, пов'язаної із соціальним страхуванням у розмірі, що не перевищує 2500 євро на рік;

3) виплачує Представникові кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, у розмірі 3400 євро на місяць.

3. МВС також відшкодовує Представникові в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658:

1) витрати, пов'язані з переїздом Представника до Французької Республіки, а також поверненням в Україну;

2) витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями Представника в Україну або в межах держави перебування.

4. У разі службового відрядження Представника в межах держави перебування МВС відшкодовує йому добові витрати в розмірі 80 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98. У разі службового відрядження Представника в межах держави перебування строком на одну добу МВС відшкодовує йому добові витрати в розмірі 40 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови, для відповідної держави.

5. Представник подає до МВС документи, що підтверджують понесені витрати, пов'язані зі службовим відрядженням, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного після здійснення такого відрядження. При поверненні в Україну після завершення представництва відповідні документи подаються ним у терміни, визначені Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658.

6. Представник подає до МВС документи, що підтверджують понесені ним витрати, пов'язані із соціальним страхуванням, щороку до 05 січня року, наступного за звітним.

IV. Організація роботи Представника

1. Завданням Представника в Генеральному секретаріаті МОКП - Інтерпол є координація взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами іноземних держав з питань, що належать до сфери компетенції МОКП - Інтерпол.

2. Функціональні обов'язки Представника визначаються керівником Робочого апарату Укрбюро Інтерполу та відповідними актами МОКП - Інтерпол.

3. Координація діяльності Представника здійснюється Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу.

4. Контроль за діяльністю Представника здійснюється першим заступником або заступником Міністра внутрішніх справ України, який відповідно до розподілу обов'язків координує і контролює діяльність Робочого апарату Укрбюро Інтерполу.

5. Звіти про результати своєї роботи в Генеральному секретаріаті МОКП - Інтерпол Представник до 15 січня наступного за звітним року надає першому заступнику або заступнику Міністра внутрішніх справ України, який відповідно до розподілу обов'язків координує і контролює діяльність Робочого апарату Укрбюро Інтерполу.

 

Керівник Робочого апарату
Укрбюро Інтерполу
генерал-майор міліції

В. В. Неволя

Опрос