Идет загрузка документа (208 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Требования к тренажерному и другому оборудованию, предназначенному для подготовки и проверки знаний лиц командного состава и судовой команды по борьбе с пожаром

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 07.10.2014 № 491
действует с 28.05.2015

ВИМОГИ ДО ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОСІБ КОМАНДНОГО СКЛАДУ ТА СУДНОВОЇ КОМАНДИ ПО БОРОТЬБІ З ПОЖЕЖЕЮ

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до Модельних курсів Міжнародної морської організації (далі - ІМО) 1.20 "Протипожежна безпека та боротьба з пожежею" (Fire Prevention and Fire Fighting) (далі - Модельний курс ІМО 1.20) та 2.03 "Підготовка з боротьби з пожежею за розширеною програмою" (Advanced Training in Fire Fighting) (далі - Модельний курс ІМО 2.03), глави II-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками, щодо конструкції та обладнання, Міжнародного кодексу по системах пожежної безпеки (International Code for Fire Safety Systems), видання 2007 року, резолюцій ІМО A.951 (23) "Удосконалене керівництво по морських переносних вогнегасниках" (Improved Guidelines for Marine Portable Fire Extinguishers) та A.952 (23) "Графічні символи суднових схем протипожежного захисту" (Graphical Symbols for Shipboard Fire Control Plans), прийнятих 05 грудня 2003 року.

1.2. Ці Вимоги застосовуються до тренажерного та іншого обладнання по боротьбі з пожежею (далі - Обладнання) підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку за напрямами "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" у частині підготовки з протипожежної безпеки та боротьби з пожежею або "Боротьба з пожежею за розширеною програмою" відповідно до вимог Правил VI/1 та VI/3 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), частини I розділу A-I/12, розділів A-VI/1 та A-VI/3 і таблиць A-VI/1 та A-VI/3 Міжнародного кодексу з підготовки, дипломування моряків і несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ) та відповідних національних вимог (навчально-тренажерний заклад (далі - НТЗ)), інструкторів та слухачів, які використовують це Обладнання.

1.3. Ці Вимоги встановлюють єдині стандарти щодо устаткування, технічних засобів, документації Обладнання, вимог до робочих місць інструкторів та слухачів, до інструкторського складу для усіх НТЗ, що здійснюють підготовку з протипожежної безпеки та з боротьби з пожежею на суднах.

II. Призначення Обладнання

2.1. Обладнання використовується для підготовки членів екіпажів суден з метою:

1) відпрацювання практичних навичок плавскладу в екстремальних ситуаціях для досягнення мінімальних стандартів компетентності:

для усіх моряків - у частині зведення до мінімуму ризику пожежі та підтримання стану готовності до дій у випадку аварійних ситуацій, пов'язаних з пожежею, та до боротьби з пожежею відповідно до вимог розділу A-VI/1 та таблиці A-VI/1-2 Кодексу ПДНВ;

додатково для моряків, призначених керувати операціями по боротьбі з пожежею за розширеною програмою, - у частині організації, тактики та управління боротьбою з пожежею відповідно до вимог розділу A-VI/3 та таблиці A-VI/3 Кодексу ПДНВ;

2) практичної демонстрації досягнення мінімальних стандартів компетентності, визначених у колонці 4 таблиць A-VI/1-2 та A-VI/3 Кодексу ПДНВ.

2.2. Підготовка має здійснюватися відповідно до стандартів, викладених у:

розділі A-VI/1 Кодексу ПДНВ щодо функцій з протипожежної безпеки та боротьби з пожежею, які є частиною початкової підготовки та інструктажу з питань безпеки для моряків;

розділі A-VI/3 Кодексу ПДНВ щодо функцій, які стосуються мінімальних вимог до підготовки по боротьбі з пожежею за розширеною програмою;

Модельних курсах ІМО 1.20 та 2.03;

національних вимогах з протипожежної безпеки та боротьби з пожежею.

2.3. Основними завданнями теоретичної та практичної підготовки фахівців по боротьбі з пожежами є:

навчання правильним, швидким та послідовним діям при боротьбі з пожежами на суднах в умовах, що максимально наближені до реальних, а також виховання впевненості та готовності діяти в екстремальних умовах, пов'язаних із загрозою для життя;

навчання слухачів упевненому використанню протипожежного обладнання та впевненому розпізнаванню типових протипожежних символів ІМО, що використовуються на суднах;

відпрацювання у слухачів практичних навичок щодо способів і методів гасіння пожеж;

надання або поновлення навичок гасіння пожеж переносними засобами пожежогасіння;

надання психологічної підготовки слухачів до боротьби з пожежею на судні;

перевірка рівня знань і вмінь слухачів щодо дій під час пожежі після проведення теоретичної та практичної підготовки.

III. Вимоги до Обладнання

3.1. Обладнання по боротьбі з пожежею повинно бути власністю НТЗ або використовуватись на договірних умовах.

3.2. Обладнання повинно відповідати вимогам та стандартам до обладнання по боротьбі з пожежею, викладеним у Міжнародному кодексі по системах пожежної безпеки (International Code for Fire Safety Systems) та Удосконаленому керівництві по морських переносних вогнегасниках (Improved Guidelines for Marine Portable Fire Extinguishers), затвердженому Резолюцією ІМО A.951(23), прийнятою 05 грудня 2003 року.

3.3. Обладнання повинно моделювати та імітувати процеси, які можуть виникнути на судні в разі надзвичайних обставин, дозволяти відпрацьовувати практичні навички з пожежогасіння в зачинених приміщеннях та на відкритих палубах, а також не допускати забруднення навколишнього середовища мастильними, хімічними та іншими небезпечними речовинами.

3.4. Обладнання повинно складатися з реального суднового обладнання, що використовується для боротьби з пожежами на суднах, або максимально наближеного до нього та може бути встановлено на березі або на навчально-тренувальному, навчальному чи стоянковому судні за проектом, розробленим відповідною проектно-конструкторською організацією. Проектно-технічна документація на тренажерне обладнання повинна бути наявна в НТЗ.

3.5. У разі проведення підготовки по боротьбі з пожежею в навчальному процесі на суднах, які за діючими класифікаційними документами мають статус навчально-тренувальних, навчальних або стоянкових (далі - навчальне судно), майно, яке використовується для навчання, повинно бути відокремлено від обладнання та майна, яке фактично призначено для боротьби екіпажу з пожежею. Зазначене майно має бути визнано як навчальне та повинно входити виключно до складу Обладнання.

3.6. Майно для боротьби з пожежею (вогнегасники, АСП тощо), яке входить до складу Обладнання та розміщено на борту суден, які знаходяться в експлуатації, і призначене для використання екіпажем, не може бути визнане навчальним та використовуватись для проведення підготовки слухачів, що не є членами екіпажу.

3.7. На суднах, що використовуються як тренажери для боротьби з пожежею, мають бути встановлені плакати (графічні символи) "Графічні символи суднових схем протипожежного захисту" (Graphical Symbols for Shipboard Fire Control Plans) для позначення конструкційного та протипожежного захисту, шляхів та засобів виходу назовні.

Графічні символи можуть використовуватися без тексту з урахуванням того, що такий формат є найбільш доцільним для навчання слухачів, що будуть працювати на суднах, де англійська мова не є рідною мовою пасажирів і членів екіпажу.

3.8. Усе протипожежне обладнання (вогнегасники, дихальні апарати тощо), яке використовується для підготовки, повинно бути справним, безпечним для використання, зарядженим та готовим до використання при проведенні практичних занять.

3.9. Під час використання Обладнання повинні виконуватися встановлені вимоги щодо техніки безпеки.

3.10. Кожен АСП, що використовується для виконання практичних вправ, повинен мати паспорт або формуляр з відповідними записами про технічне обслуговування.

3.11. Відповідно до вимог частини II-2 Конвенції SOLAS місця розташування протипожежного обладнання повинні бути позначені люмінесцентними знаками або мати відповідне постійне освітлення.

3.12. Аварійні виходи тренажерного обладнання для відпрацювання практичних вправ по боротьбі з пожежею (далі - Тренажер) повинні бути обладнані світловідбивною індикацією.

3.13. Тренажер повинен відповідати вимогам Модельних курсів ІМО 1.20 та 2.03 щодо кількості та призначення приміщень, які використовуються для тренування, необхідних санітарно-побутових приміщень та бути розташованим мінімум у двох рівнях.

3.14. Тренажер має складатися з низки блоків та приміщень. Основний блок для відпрацювання практичних навичок по боротьбі з пожежею повинен бути побудований та обладнаний згідно з проектно-технічною документацією.

3.15. Тренажер складається з двох 20-футових контейнерів розміром приблизно 7 х 3 х 2 м, з'єднаних один з одним та розташованих у двох рівнях або які мають аналогічну конструкцію, або може розміщуватись у приміщеннях навчально-тренувального судна.

Кожен рівень для забезпечення безпеки осіб, які використовують комплекс, повинен мати легкий доступ ззовні.

Перший рівень повинен мати мінімум два виходи, другий - мінімум один.

Тренажер повинен мати трап для переходу з першого рівня на другий, два вертикальних зовнішніх трапи на першому та другому рівнях, природне та безпечне штучне освітлення всередині приміщень, систему примусової вентиляції, бути обладнаним різноманітними видами сповіщувачів про виникнення пожежі, електричною системою для надання сигналу тривоги.

3.16. Приміщення Тренажера обладнуються та розташовуються таким чином:

перший рівень:

коридор/відкрита кімната;

станція вуглецевого гасіння (імітація), яка з'єднується з димовим лабіринтом;

димовий лабіринт;

каюта або інше подібне приміщення;

коридор з нахиленим або вертикальним трапом для переходу на другий рівень, який з'єднується з приміщеннями другого рівня через люк;

тамбур або інше проміжне приміщення, яке з'єднується через двері з вогневою камерою з піддоном для вогнища, що імітує машинне відділення із заґратованою палубою, та електричним щитком, для імітації пожежі електрообладнання. Камера повинна бути обладнана примусовою витяжною вентиляцією і мати можливість поливання стін водою зі шлангів;

другий рівень:

коридор або подібне відкрите приміщення, яке має вхід з дверима в каюту;

каюта;

аварійний вихід з каюти, що виходить на стелю першого рівня та має зовнішній вертикальний трап для спуску на перший рівень;

окремо розташовані санітарно-побутові приміщення комплексу:

приміщення для збереження дихальних апаратів з робочим місцем для перевірки та обслуговування дихальних апаратів;

роздягальня для слухачів з місцями для зберігання особистого майна;

туалет з умивальником та стаціонарна душова.

3.17. Допускається інше аналогічне планування приміщень, виходів, трапів тощо Тренажера згідно з проектно-технічною документацією.

3.18. Підготовка на Тренажері має бути найбільш наближеною до реальних суднових умов і забезпечувати набуття (поновлення) навичок з гасіння пожеж і евакуації потерпілих, а також безпеку під час виконання завдань, що відпрацьовуються.

Ширина і висота приміщень повинна забезпечувати безпечний прохід у повному пожежному спорядженні в будь-якому місці (висота не менше ніж 200 см, ширина не менше ніж 100 см).

3.19. До складу Обладнання повинен входити відкритий полігон (майданчик) для відпрацювання практичних завдань по боротьбі з пожежею на відкритому просторі. Територія, на якій розташовано полігон (майданчик), не повинна мати обмежень у розповсюдженні диму.

3.20. Для відпрацювання практичних вправ по боротьбі з пожежею повинно бути наявно достатньо запасу вуглецевовмісних та вуглецевих видів палива (дерево, дизельне паливо тощо) для підпалювання в піддонах.

3.21. При проведенні практичної підготовки має бути забезпечена безперебійна подача води із стаціонарної протипожежної системи, передбачена можливість її стоку або очищення (чи здача води для очищення) після відпрацювання практичних завдань, а також примусова вентиляція приміщень, у яких відпрацьовується практична підготовка.

3.22. Слухачі повинні відпрацьовувати в умовах, що максимально наближені до реальних (суднових), як мінімум такі дії, пов'язані з гасінням пожеж:

пожежа на відкритій палубі;

пожежа в каюті;

пожежа в машинному відділенні;

пожежа електрообладнання;

евакуація потерпілого із задимленого приміщення.

3.23. Під час відпрацювання практичних вправ на Тренажері повинно бути забезпечено можливість демонстрації слухачами практичних навичок і вмінь, які викладені в колонці 4 таблиць A-VI/1-2 або A-VI/3 Кодексу ПДНВ, та оцінки їх рівня знань.

3.24. Під час практичної підготовки на Тренажері мають вирішуватися як мінімум такі завдання, пов'язані з гасінням різних видів пожеж:

1) завдання, що відпрацьовуються на пожежному посту (у приміщенні, що обладнане для зберігання спорядження для боротьби з пожежею і засобами захисту):

збір та екіпірування аварійної партії за тривогою;

інструктаж, визначення завдань аварійній партії і групам гасіння пожежі;

завдання, що відпрацьовуються для організації боротьби з пожежею на відкритій палубі:

гасіння пожежі переносними засобами пожежогасіння;

прокладання рукавних ліній і гасіння пожежі водою;

створення водяних завіс;

гасіння нафтових пожеж за допомогою водяного туману і розпилювальних стволів, сухих хімічних порошків або піни;

2) завдання, що відпрацьовуються для організації боротьби з пожежею в каюті:

локалізація пожежі, визначення небезпечних суміжних суднових конструкцій;

відкриття приміщення під час пожежі;

створення водяної завіси;

проведення пінної або водяної атаки на пожежу;

евакуація потерпілого;

3) завдання, що відпрацьовуються для організації боротьби з пожежею в машинному відділенні:

розвідка пожежі та рятування людей;

гасіння пожежі паливно-мастильних матеріалів;

4) завдання, що відпрацьовуються для організації боротьби з пожежею електрообладнання:

гасіння пожежі в електричних щитах;

гасіння пожежі в електропроводці;

5) завдання, що відпрацьовуються для організації рятування людей під час пожежі із задимлених приміщень, наближених до суднових (димовий лабіринт):

захист людей від небезпечних факторів пожежі;

розвідка пожежі;

використання шляхів евакуації та рятування людей;

евакуація потерпілого з аварійного приміщення через внутрішні приміщення, двері та лази;

вхід та прохід через приміщення, в яке була введена високократна піна, із запобіжним тросом, але без дихального апарата.

3.25. З метою належного використання Обладнання для проведення якісної підготовки членів екіпажів суден відповідно до міжнародних та національних вимог НТЗ повинен мати необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на ньому.

3.26. Процес підготовки, яка проводиться на Обладнанні, повинен бути охоплений впровадженою системою управління якістю відповідно до розділу A-I/8 Кодексу ПДНВ, сертифікованою органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.

Процедури системи управління якістю повинні містити опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею документального доказу підготовки (свідоцтва) і збереженням даних про проходження підготовки.

3.27. Тривалість підготовки повинна бути не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами "Протипожежна безпека та боротьба з пожежею" або "Боротьба з пожежею за розширеною програмою", наведених у додатках 1 та 2 до цих Вимог, розроблених відповідно до Модельних курсів ІМО 1.20 та 2.03.

У разі повторного проходження моряком підготовки тривалість такої підготовки може бути скорочена, але не більше ніж на 50 %. Зазначена скорочена програма підготовки затверджується керівником НТЗ та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.28. На підставі типових планів підготовки, Модельних курсів ІМО 1.20 або 2.03 та вимог Конвенції ПДНВ і Кодексу ПДНВ НТЗ розробляють власні робочі плани та програми підготовки, які затверджуються керівником НТЗ та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

У цих робочих планах і програмах назва напряму підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ, містити посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО.

3.29. Робочі програми підготовки повинні містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначати критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю.

3.30. У разі видання нової редакції відповідного Модельного курсу ІМО НТЗ повинен внести відповідні корективи до робочих планів і програм підготовки у строк не більше шести місяців після видання такої нової редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.31. Група для теоретичної підготовки слухачів не повинна перевищувати 25 осіб за умови, що кожен слухач має бути забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування.

3.32. Практична підготовка на Тренажері повинна проводитись у малокомплектних групах, у яких кількість слухачів на одного інструктора не перевищує дев'яти осіб.

3.33. Навчальна година становить 45 хвилин. Щоденне навантаження на слухача не може перевищувати 8 навчальних годин.

3.34. Між інструкторами та НТЗ мають бути укладені трудові договори.

3.35. До підготовки можуть бути залучені інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

3.36. На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на Обладнанні, кожен слухач має бути забезпечений пояснювальним матеріалом.

3.37. Для теоретичної підготовки по боротьбі з пожежею повинен використовуватися окремий клас або класи, в кожному з яких мають бути наявні:

одна дошка з письмовим приладдям;

один демонстраційний стіл;

столи та стільці для усіх слухачів, що забезпечують можливість для роботи з документами та конспектування;

необхідна для підготовки кількість навчально-методичних посібників;

навчально-демонстраційні засоби: стенди, плакати, а також DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура; допускається використання слайдів, фотографій тощо.

3.38. Приміщення класу повинно відповідати встановленим в Україні санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам. Мінімальна площа на одного слухача у класі повинна бути не менше ніж 2,4 кв. м.

3.39. У класі має бути наявний набір DVD-, або відео-, або мультимедійних навчальних демонстраційних матеріалів, які відповідають плану та програмі підготовки згідно з Модельними курсами ІМО 1.20 і 2.03.

3.40. У класі повинні бути розміщені:

1) зразки різних типів пристроїв сповіщення про пожежу (пожежних сповіщувачів) та/або демонстраційні плакати, що роз'яснюють принцип їх дії;

2) демонстраційні плакати (стенди) з протипожежної безпеки та методів боротьби з пожежею на суднах, які повинні відображати:

процедури боротьби з пожежею на морі і в порту (організація, тактика і керування);

боротьбу з пожежею, яка пов'язана з небезпечними вантажами;

процедуру координації спільних дій з береговими пожежними командами;

стратегію і тактику боротьби з вогнем у різних частинах судна;

організацію і підготовку пожежних партій;

плани дій у надзвичайних ситуаціях;

сигнали, що подаються у надзвичайних ситуаціях, і приклади конкретних обов'язків, закріплених за членами екіпажу в розкладі за тривогами;

системи виявлення пожежі;

стаціонарні системи пожежогасіння;

переносне і стаціонарне устаткування для гасіння пожежі, включаючи насоси, устаткування з рятування людей, їх місцезнаходження на судні;

особисте захисне спорядження та устаткування зв'язку;

використання спорядження особистої безпеки;

пожежний трикутник;

знаки і символи, рекомендовані ІМО з протипожежної безпеки;

гасіння нафтових пожеж за допомогою водяного туману і розпилювальних стволів, сухих хімічних порошків або піни;

склад та функціонування системи об'ємного пожежогасіння інертними газами;

склад та функціонування системи об'ємного пожежогасіння вуглекислим газом (CO2);

склад та функціонування системи повітряно-пінного пожежогасіння.

Плакати (стенди) можуть мати інший аналогічний зміст відповідно до змісту робочих програм НТЗ.

3.41. Під час проведення підготовки по боротьбі з пожежею за розширеною програмою необхідно навести не менше п'яти прикладів різних характерних випадків пожеж на суднах з аналізом причин пожеж та способів їх гасіння (зразком можуть бути приклади, наведені в Модельному курсі ІМО 2.03).

3.42. Під час підготовки повинен використовуватися та заповнюватися журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки. У журналі зазначаються: назва напряму підготовки, прізвища слухачів, дати занять, навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка), відмітки про присутність слухачів на занятті, результати вихідного контролю (залік/іспит), прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку. Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису.

3.43. Вихідний контроль та практична демонстрація компетентності мають здійснюватися за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до Модельного курсу ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) та критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць A-VI/1-2 та A-VI/3 Кодексу ПДНВ.

3.44. У разі успішного проходження курсу підготовки за напрямом "Підготовка з боротьби з пожежею за розширеною програмою" слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво).

3.45. У зв'язку з тим, що підготовка з протипожежної безпеки та боротьби з пожежею є складовою частиною підготовки за напрямом "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків", після завершення підготовки з протипожежної безпеки та боротьби з пожежею окреме свідоцтво не видається. Свідоцтво про підготовку за напрямом "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" видається після проходження повного курсу підготовки за цим напрямом.

3.46. Інформація про видані свідоцтва повинна заноситися в журнал реєстрації видачі свідоцтв, який повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ.

3.47. Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки має бути своєчасно (у якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направлена до Державного реєстру документів моряків України.

3.48. Пропускна спроможність Обладнання для проведення практичної підготовки, а також перелік основних обов'язкових засобів для підготовки відносно функцій, які стосуються ознайомлення, початкової підготовки та інструктажу з питань безпеки для усіх моряків, та підготовки членів екіпажу, призначених керувати операціями з боротьби з пожежею за розширеною програмою відповідно до Модельних курсів ІМО 1.20 або 2.03, зазначена у додатку 3 до цих Вимог.

3.49. Тренажер може використовуватися для практичної підготовки з боротьби з пожежами за декількома напрямами підготовки, якщо підготовка з цих напрямів не проводиться одночасно.

При одночасній підготовці за напрямами, пов'язаними з використанням тренажерного обладнання, кількість осіб, які одночасно мають змогу проходити практичну підготовку за кожним із напрямів, лімітується кількістю задіяних у практичній підготовці інструкторів (не більше ніж 9 слухачів на одного інструктора) та визначеною кількістю наявного протипожежного обладнання, розташованого на комплексі з урахуванням кількості комплектів захисного одягу та робочих апаратів АСП.

3.50. Навантаження Тренажера та термін його використання повинні підтверджуватись зведеним розкладом занять.

3.51. Відповідність Обладнання і організації підготовки в НТЗ цим Вимогам здійснюється шляхом заповнення чек-листа, наведеного в додатку 4 до цих Вимог.

IV. Вимоги до робочого місця інструктора

4.1. Під час відпрацьовування практичних вправ щодо гасіння пожежі на Тренажері місце інструктора повинно бути обладнане голосовим зв'язком (або дзвінковою чи іншою звуковою сигналізацією) для забезпечення постійного звукового контакту зі слухачами, а також візуального контролю за їх діями та обставинами в районі пожежі.

4.2. Інструктор повинен мати можливість призупинити або припинити тренування та забезпечити швидке виведення людей і примусову вентиляцію приміщення Тренажера.

V. Вимоги до робочого місця слухача

5.1. Для проведення теоретичної підготовки кожному слухачеві має бути виділено окремо місце в класі, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування.

5.2. Для проведення практичної підготовки кожному слухачеві має бути виділено окреме місце у складі тренувальної партії відповідно до розкладу занять. Це місце має дозволити йому виконувати практичні вправи, спостерігати за сигналами, які подає інструктор, а також за діями інших членів тренувальної партії.

5.3. Кожен слухач під час відпрацювання практичних вправ з гасіння пожежі має бути забезпечений повним комплектом захисного одягу пожежного та заправленим дихальним апаратом.

5.4. Кожен слухач після відпрацювання повинен мати можливість прийняти душ, висушити волосся та переодягтися.

5.5. Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі повинні виконувати вимоги техніки безпеки. Персонал НТЗ має вимагати від слухачів виконання правил техніки безпеки.

VI. Інструкторський склад

6.1. Інструктори, що здійснюють підготовку по боротьбі з пожежею, повинні мати:

диплом про закінчення вищого морського, або річкового, або військово-морського навчального закладу, або вищого навчального закладу, що здійснює підготовку фахівців з боротьби з пожежами;

документально підтверджений стаж роботи на суднах на посаді особи командного складу (або в спеціалізованому береговому пожежному підрозділі) не менше трьох років;

свідоцтво про спеціальну підготовку по боротьбі з пожежею на суднах за розширеною програмою відповідно до вимог Правила VI/3 Конвенції ПДНВ, виданого схваленим НТЗ;

практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки по боротьбі з пожежею на суднах не менше одного року або у спеціалізованому береговому центрі підготовки або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки по боротьбі з пожежею на суднах) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування;

документ щодо стану здоров'я інструктора, що проводить практичну підготовку по боротьбі з пожежею;

документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ.

6.2. Інструктор, що проводить практичну підготовку по боротьбі з пожежею, має бути достатньо кваліфікованим для надання першої медичної допомоги потерпілим під час відпрацювання практичних завдань, що засвідчується відповідним документом.

У разі відсутності у цього інструктора такої кваліфікації при відпрацюванні практичних вправ під час та у місці проведення практичної підготовки додатково має бути присутній кваліфікований медичний працівник або особа, яка має документ, що підтверджує кваліфікацію для надання першої медичної допомоги.

6.3. Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку слухачів по боротьбі з пожежею, залежить від кількості слухачів і наявного обладнання та повинна бути не меншою, ніж визначено у додатку 3 до цих Вимог.

VII. Перелік публікацій, що мають бути наявні в НТЗ

7.1. В НТЗ, що здійснює підготовку по боротьбі з пожежею, повинні бути публікації в кількості, достатній для навчання слухачів відповідно до обсягу підготовки, але не менше ніж зазначено у додатку 5 до цих Вимог.

7.2. Текст публікацій, зазначених у додатку 5 до цих Вимог, має враховувати усі внесені до них зміни.

7.3. Допускається часткове використання публікацій, зазначених у додатку 5 до цих Вимог, в електронному вигляді у разі забезпечення робочих місць у класі персональними комп'ютерами, що дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту -
начальник відділу логістики
та аналітичного забезпечення

Р. Когут

 

Типовий план
підготовки за напрямом
"Протипожежна безпека та боротьба з пожежею"
(Fire Prevention and Fire Fighting)
як частина підготовки за напрямом
"Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків"
(Safety Familiarization, Basic Training and Instruction for All Seafarers)
відповідно до вимог Правила VI/1 Конвенції ПДНВ,
розділу A-VI/1 (підпункт 2.1.1.2) Кодексу ПДНВ та
Модельного курсу ІМО 1.20 "Протипожежна безпека та боротьба з пожежею"
(Fire Prevention and Fire Fighting)

Таблиця 1

Обсяг навчального часу (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

9,5

5,5

Здійснюються під час практичної підготовки за результатами відпрацювання практичних вправ

15,0

Типовий план
підготовки за напрямом
"Протипожежна безпека та боротьба з пожежею"
(Fire Prevention and Fire Fighting)
як частина підготовки за напрямом
"Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків"

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.20

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина

1.1. Безпека та принципи підготовки рятування під час пожежі

 

 

 

Усього за темою

0,5

-

0,5

2. Мінімізація ризику пожежі

2.1. Концепція та виникнення "пожежного трикутника" для створення умов для пожежі або вибуху:
Причини пожеж
Властивості горючих матеріалів

0,5

-

0,5

2.2. Типи та джерела загоряння:
Принципи запобігання пожежі

0,25

-

0,25

2.3. Горючі матеріали, які зазвичай знаходяться на борту судна:
Розповсюдження вогню
Техніка протипожежної безпеки

0,75

-

0,75

2.4. Необхідність постійного протипожежного контролю:
Необхідність постійного протипожежного контролю
Система періодичних оглядів судна

0,5

-

0,5

2.5. Небезпеки пожежі:
Небезпеки пожежі

0,5

-

0,5

Усього за темою

2,5

-

2,5

3. Підтримання стану готовності до боротьби з небезпечною ситуацією, пов'язаною з пожежею

3.1. Організація боротьби з пожежею на борту судна:
Звуковий сигнал загальносуднової тривоги
Протипожежні плани та розклад за тривогами
Зв'язок під час пожежі
Правила особистої безпеки
Періодичність суднових навчань

1

-

1

3.2. Розташування протипожежного обладнання та шляхи евакуації:
Конструктивні заходи пожежогасіння
Аварійний пожежний насос (на вантажних суднах)
Хімічні порошкові засоби пожежогасіння
Шляхи евакуації

0,75

-

0,75

3.3. Розповсюдження вогню в різноманітних частинах судна

0,25

-

0,25

3.4. Засоби повідомлення про вогонь та дим на судні та автоматичні системи пожежної сигналізації:
Засоби повідомлення про вогонь та дим на судні Автоматичні системи пожежної сигналізації

0,75

-

0,75

3.5. Класифікація пожеж та засоби, що використовуються під час гасіння різних типів пожеж

0,25

-

0,25

Усього за темою

3,0

-

3,0

4. Боротьба з пожежею та її гасіння

4.1. Вибір протипожежних засобів та обладнання:
Пожежні шланги та насадки
Переносні протипожежні засоби
Переносні вогнегасники
Одяг пожежного
Протипожежні ковдри
Знання заходів пожежної безпеки
Пожежна тривога та перші дії під час тривоги
Боротьба з пожежею
Протипожежні середовища
Процедури боротьби з пожежею
Невеликі пожежі
Великі пожежі

2

3

5

4.2. Заходи безпеки з використання стаціонарних протипожежних систем та догляду за ними:
Загальні вимоги
Системи гасіння пожежі шляхом ефекту запобігання доступу кисню: система CO2 та система подання піни
Системи інгібування: подача порошку
Системи об'ємного охолодження: спринклери, розпилювання води під тиском

1

-

1

4.3. Використання дихальних апаратів для боротьби з пожежею:
Дихальні апарати
Практичні навчання в повністю задимленому приміщенні

0,5

2

2,5

4.4. Використання дихального апарата для ефективного рятування:
Використання дихального апарата

-

0,5

0,5

Усього за темою

3,5

5,5

9,0

Усього за напрямом підготовки

9,5

5,5

15,0

 

Типовий план
підготовки за напрямом
"Боротьба з пожежею за розширеною програмою"
(Advanced Fire Fighting)
відповідно до вимог Правила VI/3 Конвенції ПДНВ,
розділу A-VI/3 (пункти 1 - 4) Кодексу ПДНВ,
Модельного курсу ІМО 2.03 "Підготовка з боротьби з пожежею за розширеною програмою" (Advanced Training in Fire Fighting)

Таблиця 1

Обсяг навчального часу (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

21,25

7,75

1,0

30,0

Типовий план
підготовки за напрямом
"Боротьба з пожежею за розширеною програмою"

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 2.03

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Управління операціями по боротьбі з пожежею на борту судна

1.1. Вступна частина, безпека та принципи боротьби з пожежею

0,5

-

0,5

1.2. Райони небезпеки

0,75

-

0,75

1.3. Заходи протипожежної безпеки

0,75

-

0,75

1.4. Суха дистиляція

0,5

-

0,5

1.5. Хімічні реакції

0,5

 

0,5

1.6. Небезпека розповсюдження пожежі через основні та допоміжні вихлопні труби вогнетрубних котлів

0,5

-

0,5

1.7. Вогонь у водотрубних котлах

0,5

-

0,5

1.8. Тактики та процедури управління пожежею під час знаходження судна в морі

0,5

-

0,5

1.9. Тактики та процедури управління пожежею під час знаходження судна в порту

0,5

-

0,5

1.10. Тактики та процедури управління пожежею під час перевезення небезпечних вантажів

0,5

-

0,5

1.11. Тактики та процедури управління пожежею на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах та танкерах-газовозах

0,5

-

0,5

1.12. Використання води для гасіння пожежі, ефект остійності, запобіжні заходи та коригувальні заходи

0,25

-

0,25

1.13. Зв'язок та координація дій під час операцій з гасіння пожежі

0,25

-

0,25

1.14. Управління вентиляцією, включаючи димові витяжки

0,25

-

0,25

1.15. Управління паливною та електричною системами

0,25

-

0,25

1.16. Запобіжні протипожежні заходи і небезпеки, пов'язані зі зберіганням матеріалів (зокрема фарби)

0,25

-

0,25

1.17. Управління та догляд за особами, які отримали травми

0,5

1,0

1,5

1.18. Процедури для координації з береговими пожежними службами

0,25

 

0,25

Усього за темою

8,0

1,0

9,0

2. Організація і тренування протипожежної аварійної партії

2.1. Підготовка плану дій у надзвичайних ситуаціях

0,25

-

0,25

2.2. Склад та розміщення персоналу протипожежної аварійної партії

0,75

-

0,75

2.3. Практичні тренування членів екіпажу по боротьбі з пожежею

-

3,5

3,5

2.4. Протипожежний план

0,25

-

0,25

2.5. Організація практичних навчань по боротьбі з пожежею та залишення судна

0,75

-

0,75

2.6. Стратегія і тактика управління пожежею в різних частинах судна

0,5

-

0,5

Усього за темою

2,5

3,5

6,0

3. Перевірки та обслуговування систем виявлення пожеж і протипожежних систем та обладнання

3.1. Пожежна сигналізація

0,25

-

0,25

3.2. Обладнання систем виявлення пожежі

1,0

-

1,0

3.3. Обладнання стаціонарних протипожежних систем

1,75

-

1,75

3.4. Водяна протипожежна система, пожежні гідранти, шланги, насадки та насоси

1,0

-

1,0

3.5. Стаціонарні та переносні протипожежні засоби та обладнання

1,0

-

1,0

3.6. Протипожежний одяг та інше захисне обладнання для персоналу

1,5

-

1,5

3.7. Обладнання для рятування та підтримання життя

0,25

1,0

1,25

3.8. Обладнання для рятування судна, на якому виникла пожежа

0,5

-

0,5

3.9. Обладнання зі зв'язку: зовнішнього та внутрішнього

0,5

0,25

0,75

3.10. Вимоги щодо періодичних та класифікаційних перевірок протипожежного обладнання та систем

1,0

-

1,0

Усього за темою

8,75

1,25

10,0

4. Розслідування та складання звітів про інциденти, пов'язані з вогнем

4.1. Розслідування пожеж та складання звітів

2,0

-

2,0

4.2. Досвід слухачів з гасіння пожеж на суднах

-

1,0

1,0

4.3. Навчання з документального оформлення доповідей про пожежі, які мали місце на реальних суднах, та умовних навчальних завдань

-

1,0

1,0

Усього за темою

2,0

2,0

4,0

Усього за напрямом підготовки

21,25

7,75

29,0

Іспити та практична демонстрація компетентності

 

 

1,0

Усього

 

 

30,0

 

Пропускна спроможність тренажерного обладнання для проведення практичної підготовки, а також перелік обов'язкових засобів для підготовки відносно функцій, які стосуються ознайомлення, початкової підготовки та інструктажу з питань безпеки для усіх моряків та членів екіпажу, призначених керувати операціями по боротьбі з пожежею за розширеною програмою відповідно до Модельних курсів ІМО 1.20 або 2.03

Таблиця

Пропускна спроможність тренажерного обладнання для проведення практичної підготовки (кількість осіб)

9

18

27

Кількість викладачів-інструкторів, що проводять практичну підготовку на тренажерному обладнанні

1

2

3

N з/п

Найменування основного обладнання

Мінімально необхідна кількість обладнання

1

Металевий піддон (1 х 1 х 0,3 м або аналогічний)

1

1

2

2

Тристоронній цегляний піддон

1

1

2

3

Пожежний гідрант з двома виходами або подібний засіб водопостачання

1

2

2

4

Манекен для рятувальних робіт та рятувальних (реанімаційних) заходів

2

2

2

5

Пожежний шланг (діаметром 65 мм або аналогічний)

2

3

6

6

Пожежний шланг (діаметром 35 мм або аналогічний)

1

2

3

7

Пожежні насадки

1

2

2

8

Стовбур для подання піни

1

2

2

9

Генератор високократної піни з одним пінним з'єднанням

1

1

1

10

Колонка з ключами та заглушками для роботи гідранта

2

2

2

11

Вогнегасник пінний (9 л або аналогічний) для демонстрації

1

1

1

12

Вогнегасник вуглецевий (5 кг або аналогічний)

2

3

6

13

Вогнегасник порошковий (10 кг або аналогічний)

4

8

10

14

Комплект захисного пожежного одягу, до якого входять: комбінезон, рукавиці-краги, вогнетривкі чоботи, шолом, водонепроникний одяг

10

20

30

15

Дихальні апарати в наборі, укомплектовані запасними балонами, запасними частинами та інструментом для обслуговування (у тому числі набір, що використовується викладачем)

7

11

15

16

Генератор диму

1

1

1

17

Маска пожежного з подачею повітря

1

1

1

18

Ноші

1

1

1

19

Набір невідкладної медичної допомоги

1

1

1

20

Реанімаційний кисневий прилад

1

1

1

21

Костюм пожежного, що відбиває тепло

2

2

2

22

Шолом із захисним екраном та накидкою для шиї

2

2

2

23

Пожежна сокира

2

2

2

24

Запобіжний металевий трос (довжиною 36 м) з карабінами

2

2

2

 

ЧЕК-ЛИСТ
З ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАКЛАДУ ВИМОГАМ ДО ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОСІБ КОМАНДНОГО СКЛАДУ ТА СУДНОВОЇ КОМАНДИ ПО БОРОТЬБІ З ПОЖЕЖЕЮ

В ___________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування навчально-тренажерного закладу)
(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного та іншого обладнання з підготовки по боротьбі з пожежею:

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

Так     Ні
        

"Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" (частина підготовки за напрямом "Підготовка з протипожежної безпеки та боротьби з пожежею")

Заявлений обсяг підготовки ____ осіб

Так     Ні
        

"Боротьба з пожежею за розширеною програмою"

Заявлений обсяг підготовки ____ осіб

Відомості про Обладнання

Так     Ні
        

Обладнання для відпрацювання практичних навичок по боротьбі з пожежею є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Якщо ні, зазначити реквізити договору та строк використання Обладнання (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)
______________________________________________

Так     Ні
        

Обладнання відповідає вимогам та стандартам до обладнання по боротьбі з пожежею, викладеним у Міжнародному кодексі по системах пожежної безпеки (International Code for Fire Safety Systems) та Удосконаленому керівництві по морських переносних вогнегасниках (Improved Guidelines for Marine Portable Fire Extinguishers), затвердженому Резолюцією ІМО A.951(23), прийнятою 05 грудня 2003 року

Так     Ні
        

Обладнання моделює та імітує процеси, які можуть виникнути на судні в разі надзвичайних обставин

Так     Ні
        

Обладнання дозволяє відпрацьовувати практичні навички з пожежогасіння в зачинених приміщеннях та на відкритих палубах

Так     Ні
        

Під час використання Обладнання навколишнє середовище не забруднюється мастильними, хімічними та іншими небезпечними речовинами

Так     Ні
        

Обладнання складається з реального суднового обладнання, що використовується для боротьби з пожежами на суднах, або максимально наближеного до нього

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання встановлене на березі

Так     Ні
        

Чи використовуються в практичній підготовці по боротьбі з пожежею судна, які за діючими класифікаційними документами мають статус навчально-тренувальних, навчальних або стоянкових (далі - навчальне судно)

У разі встановлення тренажерного обладнання на навчальному судні:

Так     Ні
        

майно, яке використовується для навчання, відокремлено від обладнання та майна, яке фактично призначено для боротьби екіпажу з пожежею. Зазначене майно визнано виключно як навчальне

Так     Ні
        

майно для боротьби з пожежею (вогнегасники, АСП тощо), яке входить до складу Обладнання, розміщується на борту суден, які знаходяться в експлуатації, і призначене для використання екіпажем, не визнане навчальним та не використовується для проведення підготовки слухачів, що не є членами екіпажу

Так     Ні
        

на суднах, що використовуються як тренажери для боротьби з пожежею, встановлені плакати (графічні символи) "Графічні символи суднових схем протипожежного захисту" (Graphical Symbols for Shipboard Fire Control Plans) для позначення конструкційного та протипожежного захисту, шляхів та засобів виходу назовні

Так     Ні
        

Усе протипожежне обладнання (вогнегасники, дихальні апарати тощо), яке використовується для підготовки, є справним, безпечним для використання, зарядженим та готовим до використання при проведенні практичних занять

Так     Ні
        

Кожен АСП, що використовується для виконання практичних вправ, має паспорт з відповідними записами про технічне обслуговування, зарядження стисненим повітрям

Так     Ні
        

Відповідно до вимог частини II-2 Конвенції SOLAS місця розташування протипожежного обладнання позначені люмінесцентними знаками або мають відповідне постійне освітлення

Так     Ні
        

Аварійні виходи тренажерного обладнання для відпрацювання практичних вправ по боротьбі з пожежею обладнані світловідбивною індикацією

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання для відпрацювання практичних вправ по боротьбі з пожежею складається з двох 20-футових контейнерів, що мають розміри приблизно 7 х 3 х 2 м, з'єднаних один з одним та розташованих у двох рівнях

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання має іншу аналогічну конструкцію

Так     Ні
        

Тренажер розміщується у приміщеннях навчально-тренувального судна

Так     Ні
        

Кожен рівень для забезпечення безпеки осіб, які використовують комплекс, має легкий доступ ззовні

Так     Ні
        

Перший рівень має мінімум два виходи, другий - мінімум один

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання має трап для переходу з першого рівня на другий та два вертикальних зовнішніх трапи на першому та другому рівнях

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання має природне та безпечне штучне освітлення усередині приміщень

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання має систему примусової вентиляції

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання оснащено різноманітними видами сповіщувачів про виникнення пожежі та електричною системою для надання сигналу тривоги

Так     Ні
        

Основний блок тренажерного обладнання для відпрацювання практичних навичок по боротьбі з пожежею побудований та обладнаний згідно з проектно-технічною документацією

Так     Ні
        

Проектно-технічна документація на тренажерне обладнання наявна в НТЗ

На першому рівні приміщень тренажерного обладнання розташовані:

Так     Ні
        

коридор/відкрита кімната

Так     Ні
        

станція вуглецевого гасіння (імітація), яка з'єднується з димовим лабіринтом

Так     Ні
        

димовий лабіринт

Так     Ні
        

каюта або інше подібне приміщення

Так     Ні
        

коридор з нахиленим або вертикальним трапом для переходу на другий рівень, який з'єднується з приміщеннями другого рівня через люк

Так     Ні
        

тамбур або інше проміжне приміщення, яке з'єднується через двері з вогневою камерою з піддоном для вогнища, що імітує машинне відділення, із заґратованою палубою, електричним щитком, для імітації пожежі електрообладнання

Так     Ні
        

камера для відпрацювання практичних вправ з боротьби з пожежею

Так     Ні
        

у камері є можливість поливання стін водою зі шлангів

На другому рівні приміщень тренажерного обладнання розташовані:

Так     Ні
        

коридор або подібне відкрите приміщення, яке має вхід з дверима в каюту

Так     Ні
        

каюта

Так     Ні
        

аварійний вихід з каюти, що виходить на стелю першого рівня та має зовнішній вертикальний трап для спуску на перший рівень

Безпосередньо біля тренажерного обладнання розташовані санітарно-побутові приміщення:

Так     Ні
        

для зберігання дихальних апаратів

Так     Ні
        

роздягальня для слухачів з місцями для зберігання особистого майна

Так     Ні
        

туалет і стаціонарна душова

Так     Ні
        

Тренажер має інше аналогічне планування приміщень, виходів, трапів тощо для відпрацювання практичних вправ по боротьбі з пожежею за відповідним проектом

Так     Ні
        

Приміщення для зберігання дихальних апаратів має робоче місце для перевірки та обслуговування дихальних апаратів

Так     Ні
        

Ширина і висота приміщень забезпечують безпечний прохід у повному пожежному спорядженні в будь-якому місці (висота не менше ніж 200 см, ширина не менше ніж 100 см)

Так     Ні
        

У наявності є відкритий полігон (майданчик) для відпрацювання практичних завдань по боротьбі з пожежею на відкритому просторі

Так     Ні
        

Територія, на якій розташовано полігон, не має обмежень у розповсюдженні диму

Так     Ні
        

Для відпрацювання практичних вправ з боротьби з пожежею в наявності достатньо запасу вуглецевовмісних та вуглецевих видів палива (дерево, дизельне паливо, мастила тощо) для підпалювання в піддонах

Так     Ні
        

При проведенні тренажерної підготовки забезпечена безперебійна подача води зі стаціонарної протипожежної системи, а також передбачена можливість стоку чи очищення води (або передбачена здача води на очищення) після відпрацювання практичних завдань

Так     Ні
        

Забезпечена примусова вентиляція приміщень, у яких відпрацьовується практична підготовка

Тренажерне обладнання забезпечує імітацію в умовах, що максимально наближені до реальних (суднових):

Так     Ні
        

пожежі на відкритій палубі

Так     Ні
        

пожежі в каюті

Так     Ні
        

пожежі в машинному відділенні

Так     Ні
        

пожежі електрообладнання

Так     Ні
        

евакуації потерпілих із задимленого приміщення

Так     Ні
        

Під час відпрацювання дій на тренажерному обладнанні є можливість демонстрації слухачами практичних навичок і вмінь, як викладено в колонці 4 таблиць A-VI/1-2, A-VI/3 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання надає змогу відпрацювання завдань на пожежному посту (у приміщенні, що обладнане для зберігання спорядження для боротьби з пожежею і засобами захисту):

Так     Ні
        

збір та екіпірування аварійної партії за тривогою

Так     Ні
        

інструктаж, постановка задач аварійній партії та групам гасіння пожежі

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання надає змогу відпрацювання завдань для організації боротьби з пожежею на відкритій палубі:

Так     Ні
        

гасіння пожежі переносними засобами пожежогасіння

Так     Ні
        

прокладка рукавних ліній і гасіння пожежі водою

Так     Ні
        

створення водяних завіс

Так     Ні
        

гасіння нафтових пожеж за допомогою водяного туману і розпилювальних стволів, сухих хімічних порошків або піни

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання надає змогу відпрацювання завдань для організації боротьби з пожежею в каюті:

Так     Ні
        

локалізація пожежі, визначення небезпечних суміжних суднових конструкцій

Так     Ні
        

відкриття приміщення під час пожежі

Так     Ні
        

створення водяної завіси

Так     Ні
        

проведення пінної або водяної атаки на пожежу

Так     Ні
        

евакуація потерпілого

Так     Ні
        

Пожежний тренажер надає змогу відпрацювання завдань для організації боротьби з пожежею в машинному відділенні:

Так     Ні
        

розвідка пожежі і рятування людей

Так     Ні
        

гасіння пожежі паливно-мастильних матеріалів

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання надає змогу відпрацювання завдань для організації боротьби з пожежею електрообладнання (гасіння пожежі в електричних щитах та електропроводці)

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання надає змогу вирішувати завдання, що відпрацьовуються для організації рятування людей під час пожежі із задимлених приміщень, наближених до суднових (димовий лабіринт):

Так     Ні
        

захист людей від небезпечних факторів пожежі

Так     Ні
        

розвідка пожежі

Так     Ні
        

використання шляхів евакуації і рятування людей

Так     Ні
        

евакуація потерпілого з аварійного приміщення через внутрішні приміщення, двері та лази

Так     Ні
        

вхід та прохід через приміщення, в яке була введена високократна піна, із запобіжним тросом, але без дихального апарата

Так     Ні
        

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки

Так     Ні
        

НТЗ має впроваджену у діяльність систему управління якістю

Так     Ні
        

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Так     Ні
        

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Так     Ні
        

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами "Протипожежна безпека та боротьба з пожежею" або "Боротьба з пожежею за розширеною програмою", розроблених відповідно до Модельних курсів ІМО 1.20 або 2.03

Так     Ні
        

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Так     Ні
        

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50 % від визначеної Модельними курсами ІМО 1.20 або 2.03

Так     Ні
        

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

Так     Ні
        

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Так     Ні
        

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Так     Ні
        

Група для теоретичної підготовки слухачів не перевищує 25 осіб

Так     Ні
        

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
        

Практична підготовка на тренажерному обладнанні проводиться у групах, у яких кількість слухачів на одного викладача-інструктора не перевищує дев'яти осіб

Так     Ні
        

Навчальна година становить 45 хвилин

Так     Ні
        

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Так     Ні
        

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

Так     Ні
        

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

Так     Ні
        

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Так     Ні
        

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Так     Ні
        

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, є в наявності

Так     Ні
        

Приміщення є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

Так     Ні
        

У кабінеті є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Так     Ні
        

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
        

Навчальні класи відповідають встановленим в Україні санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам

Так     Ні
        

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

Так     Ні
        

У наявності є проекційна апаратура

Так     Ні
        

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Так     Ні
        

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Так     Ні
        

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Так     Ні
        

Демонстраційний стіл у наявності

Так     Ні
        

Навчально-методичні посібники в наявності

Так     Ні
        

У навчальному класі розміщені зразки різних типів пристроїв сповіщення про пожежу (пожежних сповіщувачів) та/або демонстраційні плакати, що роз'яснюють принцип їх дії

У класі розміщені демонстраційні плакати (стенди) з протипожежної безпеки та методів боротьби з пожежею на суднах, які відображають:

Так     Ні
        

процедури боротьби з пожежею на морі і в порту (організація, тактика і керування)

Так     Ні
        

боротьбу з пожежею, яка пов'язана з небезпечними вантажами

Так     Ні
        

процедури координації спільних дій з береговими пожежними командами

Так     Ні
        

стратегію і тактику боротьби з вогнем у різних частинах судна

Так     Ні
        

організацію і підготовку пожежних партій

Так     Ні
        

плани дій у надзвичайних ситуаціях

Так     Ні
        

сигнали, що подаються у надзвичайних ситуаціях, і приклади конкретних обов'язків, закріплених за членами екіпажу в розкладі за тривогами

Так     Ні
        

системи виявлення пожежі

Так     Ні
        

стаціонарні системи пожежогасіння

Так     Ні
        

переносне і стаціонарне устаткування для гасіння пожежі, включаючи насоси, устаткування з рятування людей та майна, їх місцезнаходження на судні

Так     Ні
        

особисте захисне спорядження та устаткування зв'язку

Так     Ні
        

використання спорядження особистої безпеки

Так     Ні
        

пожежний трикутник

Так     Ні
        

знаки і символи, рекомендовані ІМО з протипожежної безпеки

Так     Ні
        

гасіння нафтових пожеж за допомогою водяного туману і розпилювальних стволів, сухих хімічних порошків або піни

Так     Ні
        

склад та функціонування системи об'ємного пожежогасіння інертними газами

Так     Ні
        

склад та функціонування системи об'ємного пожежогасіння вуглекислим газом (CO2)

Так     Ні
        

склад та функціонування системи повітряно-пінного пожежогасіння

Так     Ні
        

Під час проведення підготовки по боротьбі з пожежею за розширеною програмою наводиться не менше п'яти прикладів різних характерних випадків пожеж на суднах з аналізом причин пожеж та способів їх гасіння

Так     Ні
        

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

Так     Ні
        

назва НТЗ та напряму підготовки

Так     Ні
        

прізвища слухачів

Так     Ні
        

дати занять

Так     Ні
        

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

Так     Ні
        

відмітки про присутність слухачів на занятті

Так     Ні
        

вихідний контроль (залік/іспит)

Так     Ні
        

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Так     Ні
        

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць A-VI/1 та A-VI/3 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Так     Ні
        

Перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп'ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

Так     Ні
        

У разі успішного проходження курсу підготовки за напрямом "Боротьба з пожежею за розширеною програмою" слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Так     Ні
        

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Так     Ні
        

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Так     Ні
        

У разі успішного проходження підготовки з протипожежної безпеки та боротьби з пожежею свідоцтво видається після проходження повного курсу підготовки за напрямом "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків"

Так     Ні
        

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Так     Ні
        

Пропускна здатність тренажерного обладнання для здійснення практичної підготовки, а також основні обов'язкові засоби для підготовки відповідають додатку 3 до Вимог та становлять:

Пропускна здатність тренажерного обладнання для проведення практичної підготовки по боротьбі з пожежею (кількість осіб) відповідно до Модельних курсів 1.20 та 2.03

9

18

27

Кількість інструкторів тренажерного комплексу

1

2

3

Найменування основного обладнання
(відмітити наявне обладнання)

Мінімально необхідна кількість

Так     Ні
        

Металевий піддон (1 х 1 х 0,3 м або аналогічний)

1

1

2

Так     Ні
        

Тристоронній цегляний піддон

1

1

2

Так     Ні
        

Пожежний гідрант з двома виходами або подібне водопостачання

1

2

2

Так     Ні
        

Манекен для рятувальних робіт та рятувальних (реанімаційних) заходів

2

2

2

Так     Ні
        

Пожежний шланг (діаметром 65 мм або аналогічний)

2

3

6

Так     Ні
        

Пожежний шланг (діаметром 35 мм або аналогічний)

1

2

3

Так     Ні
        

Пожежні насадки

1

2

2

Так     Ні
        

Стовбур для подання піни

1

2

2

Так     Ні
        

Генератор високократної піни з одним пінним з'єднанням

1

1

1

Так     Ні
        

Колонка з ключами та заглушками для роботи гідранта

2

2

2

Так     Ні
        

Вогнегасник пінний (9 л або аналогічний) для демонстрації

1

1

1

Так     Ні
        

Вогнегасник вуглецевий (5 кг або аналогічний)

2

3

6

Так     Ні
        

Вогнегасник порошковий (10 кг або аналогічний)

4

8

10

Так     Ні
        

Комплект захисного пожежного одягу, до якого входять: комбінезон, рукавиці-краги, вогнетривкі чоботи, шолом, водонепроникний одяг

10

20

30

Так     Ні
        

Дихальні апарати в наборі, укомплектовані запасними балонами, запасними частинами та інструментом для обслуговування (у тому числі набір, що використовується викладачем)

7

11

15

Так     Ні
        

Генератор диму

1

1

1

Так     Ні
        

Маска пожежного з подачею повітря

1

1

1

Так     Ні
        

Ноші

1

1

1

Так     Ні
        

Набір невідкладної медичної допомоги

1

1

1

Так     Ні
        

Реанімаційний кисневий прилад

1

1

1

Так     Ні
        

Костюм пожежного, що відбиває тепло

2

2

2

Так     Ні
        

Шолом із захисним екраном та накидкою для шиї

2

2

2

Так     Ні
        

Пожежна сокира

2

2

2

Так     Ні
        

Запобіжний металевий трос (довжиною 36 м) з карабінами

2

2

2

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання використовується для практичної підготовки з боротьби з пожежами за декількома напрямами підготовки

Так     Ні
        

При цьому підготовка з кількох напрямів не проводиться одночасно

Так     Ні
        

При одночасній підготовці за напрямами, пов'язаними з використанням тренажерного обладнання, кількість осіб, які одночасно мають змогу проходити практичну підготовку за кожним з напрямів, не перевищує кількості задіяних у практичній підготовці інструкторів (не більше ніж 9 слухачів на одного інструктора) та визначеної у додатку 3 до Вимог кількості наявного протипожежного оснащення, розташованого на тренажерному обладнанні, з урахуванням кількості комплектів захисного одягу та робочих апаратів АСП

Так     Ні
        

Навантаження тренажерного обладнання та термін його використання підтверджуються зведеним розкладом занять

Відомості про інструкторів

Так     Ні
        

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Так     Ні
        

Під час відпрацьовування практичних завдань щодо гасіння пожежі на тренажерному обладнанні є місце інструктора, обладнане голосовим зв'язком (або дзвінковою чи іншою звуковою сигналізацією) для забезпечення постійного звукового контакту зі слухачами та візуального контролю за їх діями, а також обстановкою в районі пожежі

Так     Ні
        

Для проведення теоретичної підготовки кожному слухачеві виділено окреме місце в навчальному класі, що дозволяє здійснювати роботу з документами та конспектування

Так     Ні
        

Для проведення практичної підготовки кожному слухачеві виділено окреме місце у складі тренувальної партії відповідно до розкладу занять

Так     Ні
        

Це місце дозволяє слухачеві виконувати практичні вправи, що стосуються підготовки, спостерігати за сигналами, які подає інструктор, та іншими членами пожежної партії

Так     Ні
        

Кожен слухач забезпечений повним комплектом захисного одягу пожежного та заправленим дихальним апаратом

Так     Ні
        

Кожен слухач після відпрацювання має можливість прийняти душ, висушити волосся та переодягтися

Так     Ні
        

Під час підготовки усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Так     Ні
        

Персонал НТЗ вимагає від слухачів виконання правил техніки безпеки

Так     Ні
        

Кількість слухачів на одного викладача-інструктора не перевищує дев'яти осіб

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського, або річкового, або військово-морського навчального закладу, або вищого навчального закладу, що здійснює підготовку фахівців по боротьбі з пожежами

Так     Ні
        

Інструктори мають документально підтверджений стаж роботи на суднах на посаді особи командного складу (або в спеціалізованому береговому пожежному підрозділі) не менше трьох років

Так     Ні
        

Інструктори мають свідоцтво про спеціальну підготовку по боротьбі з пожежею на суднах за розширеною програмою відповідно до вимог Правила VI/3 Конвенції ПДНВ, видане схваленим НТЗ

Так     Ні
        

Інструктори мають практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки по боротьбі з пожежею на суднах за розширеною програмою або в спеціалізованому береговому пожежному центрі підготовки не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки по боротьбі з пожежею на суднах) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Так     Ні
        

Інструктори, що проводять практичну підготовку по боротьбі з пожежею, мають документ щодо спроможності за станом здоров'я здійснювати діяльність по боротьбі з пожежею

Так     Ні
        

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Інструктори, що проводять практичну підготовку по боротьбі з пожежею, мають документи, що підтверджують кваліфікацію для можливості надання першої медичної допомоги потерпілим під час відпрацювання практичних завдань

Так     Ні
        

У разі відсутності такої кваліфікації у інструкторів, що проводять практичну підготовку по боротьбі з пожежею, під час та у місці відпрацювання практичних завдань додатково присутній кваліфікований медичний працівник або особа, яка має документ, що підтверджує кваліфікацію для надання першої медичної допомоги

Так     Ні
        

Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку слухачів по боротьбі з пожежею, є не меншою, ніж визначено у додатку 3 до Вимог

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з Манільськими поправками - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками - 1 примірник

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс по системах пожежної безпеки видання 2007 року (International Code for Fire Safety Systems) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем, видання 2010 року (International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.20 "Протипожежна безпека та боротьба з пожежею" (Fire Prevention and FireFfighting) - 1 примірник

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 2.03 "Підготовка з боротьби з пожежею за розширеною програмою" (Advanced Training in Fire Fighting) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.951 (23) від 05 грудня 2003 року "Удосконалене керівництво по морських переносних вогнегасниках" (Improved Guidelines for Marine Portable Fire Extinguishers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.952 (23) від 05 грудня 2003 року "Графічні символи суднових схем протипожежного захисту" (Graphical Symbols for Shipboard Fire Control Plans) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.830(19) від 23 листопада 1995 року "Кодекс по аварійно-попереджувальній сигналізації та індикаторах" (Code on Alarms and Indicators) - 2 примірники

Так     Ні
        

Кодекс цивільного захисту України - 2 примірники

Так     Ні
        

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" - 2 примірники

Так     Ні
        

Правила пожежної безпеки на морських суднах, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 лютого 2007 року N 159, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 року за N 806/14073, - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

Так     Ні
        

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

Так     Ні
        

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп'ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди по боротьбі з пожежею

____________
(дата)

____________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

Перелік публікацій, що мають бути в наявності в НТЗ, що здійснює підготовку по боротьбі з пожежею

Таблиця

N з/п

Найменування

Кількість

1

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з Манільськими поправками

2

2

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками

2

3

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками

1

4

Міжнародний кодекс по системах пожежної безпеки видання 2007 року (International Code for Fire Safety Systems)

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

5

Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем, видання 2010 року (International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code)

2

6

Модельний курс ІМО 1.20 "Протипожежна безпека та боротьба з пожежею" (Fire Prevention and Fire Fighting)

2

7

Модельний курс ІМО 2.03 "Підготовка з боротьби з пожежею за розширеною програмою" (Advanced Training in Fire Fighting)

2

8

Модельний курс ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, Examination and Certification of Seafarers)

2

9

Резолюція ІМО A.951 (23) від 05 грудня 2003 року "Удосконалене керівництво по морських переносних вогнегасниках" (Improved Guidelines for Marine Portable Fire Extinguishers)

2

10

Резолюція ІМО A.952 (23) від 05 грудня 2003 року "Графічні символи суднових схем протипожежного захисту" (Graphical Symbols for Shipboard Fire Control Plans)

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

11

Резолюція ІМО A.830(19) від 23 листопада 1995 року "Кодекс по аварійно-попереджувальній сигналізації та індикаторах" (Code on Alarms and Indicators)

2

12

Кодекс цивільного захисту України

2

13

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів"

2

14

Правила пожежної безпеки на морських суднах, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 лютого 2007 року N 159, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 року за N 806/14073

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

____________

Опрос