Идет загрузка документа (253 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении требований к тренажерному и другому оборудованию, предназначенному для подготовки и проверки знаний лиц командного состава и судовой команды

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 07.10.2014 № 491
действует с 28.05.2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2014

м. Київ

N 491

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2014 р. за N 1325/26102

Про затвердження вимог до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди

Відповідно до абзаців вісімнадцятого та двадцять дев'ятого статті 163 Закону України "Про транспорт", з метою виконання вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, з урахуванням вимог Модельних курсів Міжнародної морської організації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з рятування на воді;

2) Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди по боротьбі з пожежею;

3) Вимоги до обладнання, призначеного для медичної підготовки осіб командного складу та суднової команди;

4) Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв із судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки;

5) Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем;

6) Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією;

7) Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань суднових механіків з управління складом вахти машинного відділення;

8) Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах;

9) Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах;

10) Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань персоналу пасажирських суден;

11) Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці;

12) Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з питань охорони суден;

13) Вимоги до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань радіооператорів Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

14) Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв малих/маломірних суден.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України;

3) контроль за виконанням зазначених у пункті 1 цього наказу вимог підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку членів екіпажів морських, річкових та маломірних суден.

3. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

О. Малін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському та річковому
транспорті

П. Буланович

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

А. І. Широков

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський

Міністр охорони здоров'я України

О. Мусій

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

І. С. Руснак

 

ВИМОГИ ДО ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОСІБ КОМАНДНОГО СКЛАДУ ТА СУДНОВОЇ КОМАНДИ З РЯТУВАННЯ НА ВОДІ

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до Модельних курсів Міжнародної морської організації (далі - ІМО) 1.19 "Фахівець з персональної техніки виживання" (Proficiency in Personal Survival Techniques) (далі - Модельний курс ІМО 1.19), 1.23 "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats) (далі - Модельний курс ІМО 1.23) та 1.24 "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок" (Proficiency in Fast Rescue Boats) (далі - Модельний курс ІМО 1.24) згідно з технічними вимогами та робочими стандартами до рятувального обладнання, викладеними у відповідних розділах Міжнародного кодексу по рятувальних засобах 2010 року видання (Life-Saving Appliance Code 2010), глави III Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками, резолюцій ІМО A.760 (18) та MSC82 (70).

1.2. Ці Вимоги застосовуються до тренажерного та іншого обладнання з підготовки до рятування на воді (далі - Обладнання) підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку за напрямами "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" у частині підготовки з техніки особистого виживання, "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" або "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок", відповідно до вимог Правил VI/1 та VI/2 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), а також розділів A-VI/1 та/або A-VI/2 Міжнародного кодексу з підготовки, дипломування і несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ) та відповідних національних вимог (навчально-тренажерний заклад (далі - НТЗ)), інструкторів та слухачів, які використовують Обладнання.

1.3. Ці Вимоги встановлюють єдині стандарти щодо устаткування, технічних засобів, документації Обладнання, вимог до робочих місць інструкторів та слухачів, до інструкторського складу для усіх НТЗ, що здійснюють ознайомлення, початкову підготовку та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків та підготовку фахівців з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками, або фахівців швидкісних чергових шлюпок.

II. Призначення Обладнання

2.1. Обладнання використовується для підготовки членів екіпажів суден з метою:

відпрацювання практичних навичок з рятування плавскладу суден в екстремальній ситуації для досягнення мінімальних стандартів компетентності в частині особистого виживання;

досягнення стандартів компетентності в частині використання та командування рятувальними шлюпками, рятувальними плотами та черговими шлюпками, що не є швидкісними черговими шлюпками;

досягнення стандартів компетентності в частині використання та командування швидкісними черговими шлюпками;

практичної демонстрації досягнення мінімальних стандартів компетентності, визначених в колонці 4 таблиць A-VI/1-1, A-VI/2-1 або A-VI/2-2 Кодексу ПДНВ.

2.2. Підготовка має здійснюватися відповідно до стандартів, викладених у:

розділі A-VI/1 Кодексу ПДНВ відносно обов'язкових мінімальних вимог стосовно ознайомлення, початкової підготовки та інструктажу з питань безпеки для всіх моряків;

розділі A-VI/2 (пункти 1 - 4) Кодексу ПДНВ відносно функцій, які стосуються мінімальних вимог до підготовки фахівців з рятувальних шлюпок і плотів, чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками;

розділі A-VI/2 (пункти 7 - 10) Кодексу ПДНВ відносно функцій, які стосуються мінімальних вимог до підготовки фахівців зі швидкісних чергових шлюпок;

Модельних курсах ІМО 1.19, 1.23 або 1.24;

національних вимогах щодо рятування на воді та використання рятувальних засобів.

2.3. Основними завданнями Обладнання є:

навчання використанню індивідуальних та колективних рятувальних засобів;

навчання спуску рятувальної шлюпки та рятувального плота на воду та підйому на борт судна;

навчання спуску швидкісної чергової шлюпки на воду та підйому на борт судна;

навчання порядку залишення судна під час аварійної ситуації;

навчання рятуванню та перебуванню в рятувальній шлюпці;

навчання рятуванню та перебуванню на рятувальному плоту і його поверненню в робочий стан у разі перевертання;

відпрацювання стрибків у воду в рятувальних засобах;

навчання виживанню у разі знаходження у воді;

навчання рятуванню людей, що знаходяться у воді;

відпрацювання інших практичних завдань з використанням індивідуальних та колективних рятувальних засобів;

перевірка рівня знань і вмінь слухачів щодо дій з рятування на воді після проведення теоретичної та практичної підготовки.

III. Вимоги до Обладнання

3.1. Обладнання повинно бути власністю НТЗ, за винятком навчально-тренувального судна та/або басейна, які можуть використовуватися на договірних умовах.

3.2. Договір або угода НТЗ на підготовку слухачів іншого навчального закладу, що не має власного обладнання, не є підставою для визнання такого іншого навчального закладу за цим напрямом та внесення його до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ.

3.3. Обладнання повинно моделювати та імітувати процеси з урахуванням рекомендацій відповідних розділів Модельних курсів ІМО 1.19 (у частині підготовки з техніки особистого виживання), 1.23 або 1.24 і дозволяти відпрацьовувати практичні навички, які можуть включати аварію, небезпечні або надзвичайні ситуації, пов'язані з цілями підготовки, а також забезпечити попередження забруднення навколишнього середовища мастильними, хімічними та іншими небезпечними речовинами.

3.4. Під час практичної підготовки повинно використовуватись реальне спорядження та обладнання, наближене до того, що використовується на суднах, яке має бути встановлено на березі відкритої водойми, в басейні або на навчально-тренувальному судні.

3.5. Схема водного полігона, який використовується для відпрацювання практичних вправ, затверджується керівником НТЗ. При цьому мають бути визначені розміри акваторії, порядок та час її використання для практичної підготовки й умови, зокрема погодні, за якими практична підготовка не може проводитися.

3.6. У разі використання під час підготовки суден, які за чинними документами кваліфікаційних товариств мають статус навчальних, навчально-тренувальних або стоянкових (далі - навчально-тренувальні судна), обладнання суден, яке використовується для підготовки з рятування на воді, повинно бути відокремлено від обладнання та майна для рятування екіпажу й визнано навчальним.

3.7. При використанні для підготовки з рятування на воді рятувального майна навчально-тренувального судна з борту, з якого здійснюється спуск рятувальних засобів, що використовуються для навчання, не повинно бути будь-яких перешкод.

3.8. Майно суден, що перебувають в експлуатації, призначене для рятування екіпажу (колективні та індивідуальні рятувальні засоби), не може бути визнане навчальним та не може використовуватись для проведення підготовки слухачів, що не є членами екіпажу.

3.9. Тренажерне обладнання, призначене для відпрацювання практичних вправ з рятування на воді, повинно бути оснащено майданчиком для відпрацьовування стрибків у воду в жилеті або гідрокостюмі, шторм-трапом та шкентелем з мусінгами. Під час відпрацювання стрибків має бути забезпечено безпечний вхід у воду та вихід з води.

3.10. Має бути передбачено наявність критого санітарно-побутового приміщення для переодягання слухачів з місцями для зберігання одягу.

3.11. На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач має бути забезпечений пояснювальним матеріалом.

3.12. У разі виконання практичних вправ у темний час доби має бути наявне обладнання для освітлення ділянки води, на якій опрацьовуються вправи, та плавзасобів.

3.13. Мінімальний перелік основних обов'язкових засобів для підготовки з техніки особистого виживання наведено в додатку 1 до цих Вимог.

3.14. Мінімальний перелік основних обов'язкових засобів для підготовки фахівців рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками, наведено в додатку 2 до цих Вимог.

3.15. Мінімальний перелік основних обов'язкових засобів для підготовки фахівців швидкісних чергових шлюпок наведено в додатку 3 до цих Вимог.

3.16. Під час відпрацювання практичних завдань усі слухачі повинні мінімум по одному разу практично запустити двигун рятувальної шлюпки від акумулятора та вручну.

3.17. Під час відпрацювання практичних завдань з техніки особистого виживання усі слухачі мають пройти навчання та продемонструвати:

уміння гребти;

одягання рятувального жилета;

одягання та використання гідрокостюма;

виконання безпечного стрибка з висоти у воду;

плавання в рятувальному жилеті;

порядок спуску рятувальної шлюпки та рятувального плота;

використання супутникових аварійних радіобуїв та транспондерів;

надання допомоги особам, які отримали поранення, з використанням аптечки першої допомоги;

надання допомоги особам, які знаходяться у воді;

перевертання перекинутого рятувального плота в одягненому жилеті;

уміння триматись на воді без рятувального жилета;

здійснення посадки на рятувальну шлюпку та пліт із судна та води в рятувальному жилеті;

виконання першочергових дій після посадки в рятувальну шлюпку або пліт для підвищення шансів виживання;

роботу з обладнанням рятувальних шлюпок і плотів;

використання аптечки першої допомоги.

3.18. Під час відпрацювання практичних завдань за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок і плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" слухачі мають додатково пройти навчання та продемонструвати:

уміння управляти шлюпкою за компасом;

навички буксирування шлюпкою інших шлюпок та плотів;

розподілення запасів їжі та води на шлюпці;

здійснення відходу та підходу до борту судна;

використання пристроїв для визначення місцезнаходження шлюпки;

використання аварійного шлюпочного радіообладнання;

подачу команд для посадки та спуску на воду рятувальних шлюпок і плотів під час відходу від судна і висадки людей з рятувальних шлюпок і плотів;

підготовку та безпечний спуск на воду рятувальних шлюпок та плотів, управління механізмами відокремлення без навантаження і під навантаженням та швидкий відхід від судна;

безпечний підйом рятувальної шлюпки, плота і чергової шлюпки з води, належне встановлення механізмів відокремлення без навантаження і під навантаженням;

використання надувного рятувального плота та рятувальної шлюпки;

уміння керувати рятувальною шлюпкою;

використання сигнального обладнання;

використання сигнальної апаратури та піротехнічних засобів (дозволяється імітація);

вміння зупинити кровотечу;

виведення з шокового стану;

приведення потерпілого до свідомості;

використання засобів переносного радіообладнання з рятувальною метою;

постановка плавучого якоря;

розуміння маркування рятувальних шлюпок і плотів стосовно кількості людей, на яку вони розраховані;

прийоми порятунку за допомогою гелікоптера.

3.19. Під час відпрацювання практичних завдань за курсом "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок" слухачі мають додатково пройти навчання та продемонструвати:

використання пристроїв для спуску та підйому чергових рятувальних шлюпок;

спуск та підйом швидкісної чергової шлюпки;

спуск та підйом швидкісної чергової шлюпки під час хвилювання;

маневрування швидкісної чергової шлюпки на малій та великій швидкостях;

рух швидкісної чергової шлюпки під бортом на ходу судна;

перевертання перекинутої шлюпки;

рятувальні операції в морі на швидкісній черговій шлюпці.

3.20. У разі настання несприятливих погодних умов: сильний вітер, хвилювання, сильний дощ, гроза, град тощо відпрацювання практичних навичок має бути припинено до настання сприятливої погоди. Слухачі повинні бути укриті в захищене приміщення.

3.21. За наявності льоду скупченістю більше ніж два бали на тренажерному обладнанні, розташованому на відкритому водному узбережжі, відпрацювання практичних вправ на відкритій воді проводитись не може.

3.22. З метою належного використання Обладнання для проведення якісної підготовки членів екіпажів суден відповідно до міжнародних та національних вимог НТЗ повинен мати необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні.

3.23. Процес підготовки, яка проводиться на Обладнанні, повинен бути охоплений впровадженою системою управління якістю відповідно до розділу A-I/8 Кодексу ПДНВ, сертифікованою органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.

Процедури системи управління якістю повинні містити опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею документального доказу підготовки (свідоцтва) і збереженням даних про проходження підготовки.

3.24. Тривалість підготовки повинна бути не меншою, ніж зазначено у Типових планах підготовки за напрямами "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" у частині підготовки з техніки особистого виживання, "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" або "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок", наведених у додатках 4, 5, 6 до цих Вимог, розроблених відповідно до Модельних курсів ІМО 1.19, 1.23, 1.24 відповідно.

У разі повторного проходження моряком підготовки тривалість такої підготовки може бути скорочена, але не більше ніж на 50 %. Зазначена скорочена програма підготовки затверджується керівником НТЗ та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.25. На підставі типових планів підготовки, Модельних курсів ІМО 1.19, 1.23 або 1.24 та вимог Конвенції ПДНВ і Кодексу ПДНВ НТЗ розробляють власні робочі плани та програми підготовки, які затверджуються керівником НТЗ та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

У цих робочих планах і програмах назва напряму підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ, містити посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО.

3.26. Робочі програми підготовки повинні містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначати критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю.

3.27. У разі видання нової редакції відповідного Модельного курсу ІМО НТЗ повинен внести відповідні корективи до робочих планів і програм підготовки у термін не більше шести місяців після видання такої нової редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.28. Група слухачів для теоретичного навчання не повинна перевищувати 25 осіб за умови, що кожен слухач має бути забезпечений робочим місцем, що дозволяє здійснювати роботу з документами та конспектування.

3.29. Група з практичної підготовки з техніки особистого виживання не повинна перевищувати 18 осіб.

3.30. Група з практичної підготовки слухачів за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" не повинна перевищувати 18 осіб за умови, що кожен слухач забезпечений окремим посадочним місцем на рятувальному засобі.

3.31. Група з практичної підготовки слухачів за напрямом "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок" не повинна перевищувати 6 осіб за умови, що кожен слухач має бути забезпечений робочим місцем на швидкісній черговій шлюпці.

3.32. Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку з техніки особистого виживання, повинна бути не меншою, ніж 1 інструктор на групу до 18 слухачів.

3.33. Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку слухачів за напрямом "Фахівець зі рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками", залежить від кількості слухачів і посадочних місць рятувальних засобів та повинна бути не меншою, ніж 1 інструктор на групу не більше ніж 9 слухачів або 2 інструктори на групу до 18 слухачів.

3.34. Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку слухачів за напрямом "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок", залежить від кількості слухачів і посадочних місць рятувальних засобів та повинна бути не меншою, ніж 1 інструктор на групу не більше ніж 6 слухачів та 2 інструктори на групу до 12 слухачів.

3.35. Навчальна година становить 45 хвилин. Щоденне навантаження на слухача не може перевищувати 8 навчальних годин.

3.36. Між інструкторами та НТЗ мають бути укладені трудові договори.

3.37. До підготовки можуть бути залучені інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

3.38. Обладнання, що використовується для рятування на воді, повинно бути діючим та безпечним для використання. Це має бути документально засвідчено відповідними чинними документами класифікаційного товариства та інших організацій, уповноважених відповідно до законодавства.

3.39. Під час використання Обладнання повинні виконуватися встановлені вимоги щодо техніки безпеки.

3.40. Для теоретичної підготовки плавскладу з рятування на воді повинен використовуватися клас або класи, у кожному з яких мають бути наявні мінімум:

одна навчальна дошка з письмовим приладдям;

один демонстраційний стіл;

столи та стільці для всіх слухачів, що забезпечують можливість для роботи з документами та конспектування;

необхідна для навчального процесу кількість навчально-методичних посібників;

відповідні навчально-демонстраційні матеріали: стенди, плакати, а також DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура; допускається використання слайдів, фотографій тощо. Використання в навчальній підготовці проектора або будь-якого іншого засобу відображення інформації не виключає обов'язкову наявність у навчальному класі вищезазначеного навчально-демонстраційного матеріалу.

3.41. Приміщення класу повинно відповідати встановленим в Україні санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам.

Мінімальна площа класу на одного слухача повинна бути не менше ніж 2,4 кв. м.

3.42. У класі з підготовки з техніки особистого виживання має бути наявний мінімальний набір демонстраційних плакатів (стендів) з методів рятування на воді, які повинні відображати:

порядок рятування членів екіпажу під час загибелі судна;

сигнали, що подаються у надзвичайних ситуаціях, і приклади конкретних обов'язків, закріплених за членами екіпажу в розкладі за тривогами;

знаки і символи, рекомендовані ІМО на судні для рятування членів екіпажу під час аварійної події;

процедури зв'язку під час залишення судна та рятування на воді;

використання супутникових транспондерів;

індивідуальні та колективні засоби рятування;

порядок спуску рятувального плота на воду;

порядок спуску шлюпки на воду;

обладнання рятувальної шлюпки;

обладнання рятувального плота;

правила техніки безпеки під час спуску шлюпки;

порядок запуску двигуна чергової шлюпки;

порядок відходу шлюпки та плота від борту судна;

порядок перевертання плота, що перекинувся;

порядок подання сигналів лиха;

порядок дій моряка для рятування у разі знаходження у відкритому морі;

конструкції і спорядження рятувальних шлюпок, плотів та чергових шлюпок, а також окремі предмети їх постачання;

різні типи шлюпбалок;

різні типи пліт-балок;

рятувальні шлюпки вільного падіння та їх спуск;

обладнання для самовідділення плота.

3.43. У класі з підготовки за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" має бути наявний мінімальний набір демонстраційних плакатів (стендів) з методів рятування на воді та управління рятувальними шлюпками і плотами, які повинні відображати:

порядок рятування членів екіпажу під час загибелі судна;

сигнали, що подаються у надзвичайних ситуаціях, і приклади конкретних обов'язків, закріплених за членами екіпажу в розкладі за тривогами;

знаки і символи, рекомендовані ІМО на судні для рятування членів екіпажу під час аварійної події;

процедури зв'язку під час залишення судна та рятування на воді;

використання супутникових транспондерів;

індивідуальні та колективні засоби рятування;

порядок спуску рятувального плота на воду;

порядок спуску шлюпки на воду;

обладнання рятувальної шлюпки;

обладнання рятувального плота;

правила техніки безпеки під час спуску шлюпки;

порядок запуску двигуна чергової шлюпки;

порядок відходу шлюпки та плота від борту судна;

порядок перевертання плота, що перекинувся;

використання парусного спорядження на шлюпці;

використання плавучого якоря;

порядок подання сигналів лиха;

порядок буксирування рятувальною шлюпкою інших шлюпок та плотів;

порядок дій моряка для рятування у разі знаходження у відкритому морі;

порядок підходу шлюпки та плота до необладнаного берега;

порядок підходу шлюпки та плота до рятувального судна;

конструкції і спорядження рятувальних шлюпок, плотів та чергових шлюпок, а також окремі предмети їх постачання;

маркування рятувальних шлюпок;

різні типи шлюпбалок;

різні типи пліт-балок;

рятувальні шлюпки вільного падіння та їх спуск;

обладнання для самовідділення плота;

системи охолодження двигуна шлюпки;

автономну систему забезпечення повітрям двигуна;

прийоми порятунку за допомогою гелікоптера.

3.44. У навчальному класі має бути наявний набір DVD-, або відео-, або мультимедійних навчальних демонстраційних матеріалів, які відповідають плану та програмі підготовки згідно з Модельним курсом IMO 1.19, 1.23, 1.24 або аналогічним.

3.45. Під час підготовки повинен використовуватися та заповнюватися журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки, у якому має бути зазначено: назва НТЗ та курсу підготовки, прізвища слухачів, дати занять, навчальні теми підготовки (теоретична та практична/тренажерна підготовка), відмітки про присутність слухачів на занятті, вихідний контроль (залік/іспит), прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку. Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису.

3.46. Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до Модельного курсу ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) згідно з критеріями оцінки компетентності, наведеними в колонці 4 таблиць A-VI/1-1, A-VI/2-1 або A-VI/2-1 Кодексу ПДНВ.

3.47. У разі успішного проходження курсу підготовки за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" або "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок" слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво).

3.48. Інформація про видані свідоцтва має заноситися в журнал реєстрації видачі свідоцтв, який повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ.

3.49. У зв'язку з тим, що підготовка з техніки особистого виживання є складовою підготовки за напрямом "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків", після завершення підготовки з техніки особистого виживання окреме свідоцтво не видається. Свідоцтво про підготовку за напрямом "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" видається після проходження повного курсу підготовки за цим напрямом.

3.50. Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки має бути своєчасно (у якомога стислий термін після завершення курсу підготовки) направлена до Державного реєстру документів моряків України.

3.51. Відповідність Обладнання і організації підготовки в НТЗ цим Вимогам здійснюється шляхом заповнення чек-листа, наведеного у додатку 7 до цих Вимог.

IV. Вимоги до робочого місця інструктора

4.1. Конкретне робоче місце інструктора не передбачається.

4.2. Під час відпрацьовування практичних завдань з підготовки до рятування на воді інструктор повинен мати постійний звуковий контакт зі слухачами і візуальний контроль за їх діями та обстановкою в районі навчань.

4.3. Інструктор повинен мати можливість у разі необхідності призупинити або припинити тренування та забезпечити швидке виведення людей з води, рятувальних засобів та з місця тренування.

V. Вимоги до робочого місця слухача та вступні вимоги

5.1. Робоче місце слухача має відповідати вимогам до колективних рятувальних засобів, викладеним у відповідних розділах Міжнародного кодексу по рятувальних засобах видання 2010 року та Міжнародній конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками.

5.2. Кожному зі слухачів має бути виділено окреме місце у класі та на місцях відпрацювання практичних навичок.

5.3. Кожен слухач після відпрацювання практичних вправ повинен мати можливість висушити волосся та переодягтися.

5.4. Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі повинні виконувати вимоги техніки безпеки. Персонал НТЗ має вимагати від слухачів виконання правил техніки безпеки.

5.5. На підготовку за напрямом "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок" приймаються особи, які пройшли підготовку за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок і плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками".

VI. Інструкторський склад

6.1. Інструктори, що здійснюють підготовку до рятування на воді, повинні мати:

диплом про закінчення морського навчального закладу;

диплом особи командного складу морських суден або кваліфікаційний документ боцмана;

наявність свідоцтва про спеціальну підготовку фахівця з рятувальних засобів відповідно до вимог Правила VI/2 Конвенції ПДНВ (пункт 1 - для підготовки з техніки особистого виживання та підготовки за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок і плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" або пункт 2 - для підготовки за напрямом "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок"), виданого схваленим НТЗ;

практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки фахівців з рятувальних засобів не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки фахівців з рятувальних засобів) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування;

документ щодо стану здоров'я інструктора;

документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ.

6.2. Інструктор має бути достатньо кваліфікованим для надання першої медичної допомоги потерпілим під час відпрацювання практичних завдань, що засвідчується відповідним документом.

У разі відсутності у інструктора такої кваліфікації при відпрацюванні практичних завдань під час та у місці проведення практичної підготовки додатково має бути присутній кваліфікований медичний працівник або особа, яка має документ, що підтверджує кваліфікацію для надання першої медичної допомоги.

VII. Перелік публікацій, що мають бути наявні в НТЗ

7.1. В НТЗ, що здійснює підготовку з рятування на воді, повинні бути публікації в кількості, достатній для навчання слухачів відповідно до обсягу підготовки, але не менше ніж зазначено у додатку 8 до цих Вимог.

7.2. Текст публікацій, зазначених у додатку 8 до цих Вимог, має ураховувати усі внесені до них зміни.

7.3. Допускається часткове використання публікацій, зазначених у додатку 8 до цих Вимог, в електронному вигляді у разі забезпечення робочих місць у класі персональними комп'ютерами, що дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового транспорту -
начальник відділу логістики
та аналітичного забезпечення

Р. Когут

 

Мінімальний перелік основних обов'язкових засобів для підготовки з техніки особистого виживання

Таблиця

N з/п

Найменування

Кількість

 

Індивідуальні рятувальні засоби

 

1

Рятувальні жилети різних типів

Обчислюється загальною кількістю слухачів

2

Гідрокостюми

3

3

Теплові захисні костюми

3

4

Непромокальні костюми

3

5

Рятувальне коло

2

6

Рятувальний гелікоптерний пояс та/або рятувальний кошик

1

 

Колективні рятувальні засоби

 

7

Рятувальний пліт надувний не менше ніж на шість осіб для проведення занять на воді

1

8

Контейнер для рятувального плота, встановлений на стаціонарну підставку з гідростатом

1

9

Пліт-балка для спуску надувного рятувального плота

1

10

Повний комплект постачання рятувального плота
(не вимагається на комплексі тренажерного обладнання за наявності цих комплектів у класі теоретичного навчання)

1

11

Повний комплект постачання рятувальної шлюпки
(не вимагається на комплексі тренажерного обладнання за наявності цих комплектів у класі теоретичного навчання)

1

12

Радіобуй (EPIRB), який працює на частоті 460 МГц

1

13

Шторм-трап

1

14

Шкентель з мусінгами

1

15

Майданчик для відпрацювання стрибків у воду в жилеті або гідрокостюмі

1

 

Обладнання первинної допомоги

 

16

Ноші

1

17

Аптечка первинної медичної допомоги

1

 

Мінімальний перелік основних обов'язкових засобів для підготовки фахівців рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками

Таблиця

N з/п

Найменування

Кількість

 

Індивідуальні рятувальні засоби

 

1

Рятувальні жилети (не менше двох типів) зі світловідбивними стрічками для слухачів, інструкторів

Обчислюється загальною кількістю посадочних місць у колективних рятувальних засобах, що використовуються при навчанні

2

Гідрокостюми

3

3

Теплові захисні костюми

3

4

Непромокальні костюми

3

5

Рятувальне коло

2

6

Пристрій, який імітує рятування за допомогою гелікоптера

1

7

Рятувальний гелікоптерний пояс та/або рятувальний кошик

1

 

Колективні рятувальні засоби

 

8

Схвалена рятувальна шлюпка, що відповідає вимогам глави IV розділу 4.5 або 4.6 Кодексу LSA, довжиною близько 8 метрів, обладнана стаціонарним дизельним двигуном, з гравітаційними шлюпбалками для забезпечення спуску, підйому та кріплення

1

9

Шлюпбалка для спуску та підйому рятувальної шлюпки

1

10

Чергова шлюпка з підвісним двигуном та веслами зі шлюпбалкою та приладом для спуску та підйому

1

11

Комплект спорядження для швидкісної чергової шлюпки

1

12

Рятувальний пліт надувний не менше ніж на шість осіб для проведення занять на воді

1

13

Контейнер для рятувального плота, встановлений на стаціонарну підставку, з гідростатом

1

14

Пліт-балка для спуску надувного рятувального плота

1

15

Повний комплект постачання рятувального плота
(не вимагається на комплексі тренажерного обладнання за наявності цих комплектів у класі теоретичного навчання)

1

16

Повний комплект постачання рятувальної шлюпки
(не вимагається на комплексі тренажерного обладнання за наявності цих комплектів у класі теоретичного навчання)

1

17

Переносні УКХ-радіостанції для використання з рятувальною метою

3

18

Демонстраційний комплект піротехніки для використання в рятувальному засобі
(не вимагаються на комплексі тренажерного обладнання за наявності цих комплектів або муляжів у класі теоретичного навчання)

1

19

Лінеметальний апарат у комплекті або муляж

1

20

Радіолокаційний відповідач (SART), що працює на частоті 9 ГГц

 

21

Радіобуй (EPIRB), що працює на частоті 460 МГц

1

22

Обладнання для освітлення для виконання вправ у темний час доби

1

23

Шторм-трап

1

24

Шкентель з мусінгами

1

25

Майданчик для відпрацювання стрибків у воду в жилеті або гідрокостюмі

1

 

Обладнання первинної допомоги

 

26

Швидкісна рятувальна шлюпка, що споряджена та готова до використання, при виконанні вправ на відкритій водній поверхні за межами басейну

1

27

Ноші для використання у практичних вправах

1

28

Фантом у натуральний розмір людини для навчання реанімаційним діям

1

29

Аптечка первинної медичної допомоги

1

30

Реанімаційний набір з кисневим приладом

1

 

Мінімальний перелік основних обов'язкових засобів для підготовки фахівців швидкісних чергових шлюпок

N з/п

Найменування

Кількість

1

Схвалена швидкісна чергова шлюпка, що відповідає вимогам глави V Кодексу LSA

1

2

Комплект обладнання для розміщення швидкісної чергової шлюпки, розташований таким чином, щоб дозволити спуск шлюпки на воду

1

3

Пристрій для підйому з води швидкісної чергової шлюпки

1

4

Схвалена рятувальна шлюпка / чергова шлюпка / швидкісна чергова шлюпка зі стаціонарним двигуном і веслами і кран-балкою та з комплектом обладнання для спуску шлюпки, розташованим таким чином, щоб дозволити спуск шлюпки на воду

1

5

Пристрій для підйому шлюпки з води

1

6

Непромокальні та промокальні костюми, рятувальні жилети зі світловідбивними стрічками для усіх слухачів, інструкторів

Обчислюється загальною кількістю посадочних місць у рятувальних шлюпках

7

Гідрокостюми або захисні костюми

3

8

Переносні УКХ-радіостанції для використання з рятувальною метою для зв'язку між шлюпками та з береговою рятувальною командою

3

9

Рятувальний гелікоптерний пояс та/або рятувальний кошик

1

10

Комплект спорядження для швидкісної чергової шлюпки

1

11

Комплект спорядження для рятувальної шлюпки / чергової шлюпки / швидкісної чергової шлюпки, зазначеної в пункті 4

1

12

Ноші для використання у практичних вправах

1

 

Обладнання з безпеки та надання першої медичної допомоги

 

13

Ремонтний комплект для рятувальної шлюпки

1

14

Аптечка першої медичної допомоги

1

15

Ноші

1

16

Реанімаційний набір з кисневим приладом

1

 

Типовий план
підготовки за напрямом
"Техніка особистого виживання"
(Personal Survival Techniques)
як частина підготовки за напрямом
"Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків"
(Safety Familiarization, Basic Training and Instruction for All Seafarers)
відповідно до вимог Правила VI/1 Конвенції ПДНВ,
розділу A-VI/1 (пункти 1.1.2 - 1.1.4, 2.1.1.1) Кодексу ПДНВ,
Модельного курсу ІМО
1.19 "Фахівець з персональної техніки виживання"
(Proficiency in Personal Survival Techniques)

Таблиця 1

Обсяг навчального часу (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

7,5

5,75

1,0

14,25

Типовий план
підготовки за напрямом
"Техніка особистого виживання"

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу 1.19

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина, безпека та виживання:
Керівництво з безпеки
Принципи виживання на морі
Визначення, рятувальні засоби та їх використання
Навчальний посібник СОЛАС з рятування
Символи, що стосуються безпеки

 

 

 

Усього за темою

0,75

-

0,75

2. Небезпечні ситуації:
Різні види небезпечних ситуацій
Запобіжні заходи
Умови для початку пожежі
Затоплення
Загальне ознайомлення екіпажу з питань безпеки
Розклад за тривогами та сигнали тривог
Інструкції для екіпажу та інструкції з дій під час небезпечних ситуацій
Додаткове обладнання та засоби виживання
Залишення судна; ускладнення, пов'язані із залишенням судна

 

 

 

Усього за темою

1,5

-

1,5

3. Залишення судна:
Залишення судна як останній захід рятування
Особиста підготовка до залишення судна
Необхідність запобігання паніці
Обов'язки екіпажу стосовно пасажирів
Обов'язки команди стосовно посадки в рятувальні засоби
Команди капітана про залишення судна
Засоби виживання

 

 

 

Усього за темою

0,75

-

0,75

4. Рятувальні засоби та чергові шлюпки:
Рятувальні шлюпки
Рятувальні плоти
Чергові шлюпки

 

 

 

Усього за темою

2

-

2

5. Індивідуальні рятувальні засоби
Рятувальні кола
Рятувальні жилети
Водозахисні костюми / захисні костюми
Гідротермокостюми

 

 

 

Усього за темою

0,75

-

0,75

6. Індивідуальні рятувальні засоби (демонстрація):
Рятувальні кола
Рятувальні жилети
Надувні рятувальні жилети
Водозахисні костюми або захисні костюми
Гідротермокостюми
Персональне виживання без рятувального жилета
Посадка в рятувальний засіб

 

 

 

Усього за темою

-

3,75

3,75

7. Виживання в морі:
Небезпеки для осіб, що вижили під час залишення судна
Правильне використання рятувального засобу та його обладнання

 

 

 

Усього за темою

0,75

-

0,75

8. Аварійне радіообладнання:
Переносні двосторонні УКХ-радіостанції для рятувальних засобів (VHF)
Аварійні радіобуї - покажчики місцезнаходження (EPIRBs)
Аварійні радіолокаційні відповідачі (SARTs)

 

 

 

Усього за темою

0,5

1

1,5

9. Рятування людей за допомогою гелікоптера:
Зв'язок з гелікоптером
Евакуація з судна та з рятувального засобу
Підйом у гелікоптер
Правильне використання троса гелікоптера та рятувального пояса

 

 

 

Усього за темою

0,5

1

1,5

Усього за напрямом підготовки

7,50

5,75

13,25

Вихідний контроль

 

 

1,0

Усього

 

 

14,25

 

Типовий план
підготовки за напрямом
"Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками"
(Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats)
відповідно до вимог Правила VI/2 (пункт 1) Конвенції ПДНВ,
розділу A-VI/2 (пункти 1 - 4) Кодексу ПДНВ,
Модельного курсу ІМО 1.23 "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками"
(Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats)

Таблиця 1

Обсяг навчального часу (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

16,5

15,0

Здійснюються під час практичної підготовки за результатами відпрацювання практичних вправ

31,5

Типовий план
підготовки за напрямом
"Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками"

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.23

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина та питання безпеки:
1.1. Вступна частина
1.2. Керівництво з безпеки

 

 

 

Усього за темою

0,5

-

0, 5

2. Загальна інформація:
2.1. Небезпечні ситуації
2.2. Тренування, навчання та операційна готовність до небезпечних ситуацій
2.3. Дії, які необхідно здійснювати під час виклику до рятувальних засобів

 

 

 

Усього за темою

1,5

-

1,5

3. Залишення судна:
3.1. Дії, які необхідно здійснювати у разі необхідності залишити судно
3.2. Дії, які необхідно здійснювати, знаходячись у воді

 

 

 

Усього за темою

0,5

-

0,5

4. Рятувальні засоби та чергові шлюпки:
4.1. Рятувальні шлюпки
4.2. Рятувальні плоти
4.3. Чергові шлюпки

 

 

 

Усього за темою

0,75

-

0,75

5. Устаткування для спускання шлюпок і плотів:
5.1. Шлюпбалки
5.2. Пліт-балки
5.3. Кран-балки для чергових шлюпок
5.4. Спускання вільним падінням
5.5. Обладнання для самовідділення плота
5.6. Морські евакуаційні системи

 

 

 

Усього за темою

1,25

-

1,25

6. Евакуація та підйом рятувального засобу або чергової шлюпки:
6.1. Спуск
6.2. Вивільнення борта судна, з якого спускаються рятувальні засоби
6.3. Управління рятувальним плотом та рятування осіб, що знаходяться у воді
6.4. Перевертання перекинутого рятувального плота або чергової шлюпки
6.5. Спуск рятувального плота або чергової шлюпки в умовах штормової погоди
6.6. Перевертання перекинутої чергової шлюпки в умовах штормової погоди

 

 

 

Усього за темою

1,25

-

1,25

7. Дії, які необхідно здійснювати, знаходячись у воді безпечно від судна, що тоне

 

 

 

Усього за темою

0,25

-

0,25

8. Двигун рятувальної шлюпки і його оснащення:
8.1. Запуск двигуна
8.2. Система охолодження
8.3. Зарядження батарей
8.4. Вогнегасник
8.5. Система зрошення водою
8.6. Автономна система забезпечення повітрям

 

 

 

Усього за темою

1,5

-

1,5

9. Зовнішній двигун чергової шлюпки

 

 

 

Усього за темою

1,0

-

1,0

10. Управління рятувальним плотом та черговою шлюпкою в умовах штормової погоди

 

 

 

Усього за темою

0,75

-

0,75

11. Дії, які необхідно здійснювати на борту рятувального засобу:
11.1. Першочергові дії
11.2. Дії для збереження життя
11.3. Використання обладнання рятувального засобу
11.4. Пропорційний розподіл їжі та питної води
11.5. Дії, які необхідно здійснювати для максимальної можливості виявлення та визначення місцезнаходження рятувального плота

 

 

 

Усього за темою

1,5

-

1,5

12. Методи рятування за допомогою гелікоптера
12.1. Зв'язок із гелікоптером
12.2. Евакуація з судна та з рятувального засобу
12.3. Підйом у гелікоптер

 

 

 

Усього за темою

1,25

-

1,25

13. Гіпотермія

 

 

 

Усього за темою

1,0

-

1,0

14. Радіообладнання
14.1. Переносні двосторонні УКХ-радіостанції для рятувальних засобів (VHF)
14.2. Аварійні радіобуї - покажчики місцезнаходження (EPIRBs)
14.3. Аварійні радіолокаційні відповідачі (SARTs)
14.4. Сигнали лиха, сигнальне обладнання та піротехніка

 

 

 

Усього за темою

1,5

-

1,5

15. Перша медична допомога
15.1. Методи реанімації
15.2. Використання аптечки першої допомоги

 

 

 

Усього за темою

2,0

-

2,0

16. Практичні навчання зі спуску та підйому рятувальної шлюпки

 

 

 

Усього за темою

-

3,0

3,0

17. Практичні навчання зі спуску рятувального плота
17.1. Рятувальні плоти, що спускаються за допомогою кран-балок
17.2. Рятувальні плоти, що спускаються шляхом скидання за борт
17.3. Посадка в рятувальний пліт з води
17.4. Перевертання перекинутого рятувального плота

 

 

 

Усього за темою

-

3,0

3,0

18. Практичні навчання зі спуску та підйому чергової шлюпки

-

3,0

3,0

Усього за темою

 

 

 

Практичні вправи та оцінка

-

6,0

6,0

Усього за напрямом підготовки

16,5

15,0

31,5

 

Типовий план
підготовки за напрямом
"Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок"
(Proficiency in Fast Rescue Boats)
відповідно до вимог Правила VI/2 (пункт 2) Конвенції ПДНВ,
розділу A-VI/2 (пункти 7 - 10) Кодексу ПДНВ,
Модельного курсу ІМО 1.24 "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок"
(Proficiency in Fast Rescue Boats)

Таблиця 1

Обсяг навчального часу (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

14,5

9,0

Здійснюються під час практичної підготовки за результатами відпрацювання практичних вправ

23,5

Типовий план
підготовки за напрямом
"Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок"

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.24

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина та питання безпеки

 

 

 

Усього за темою

0,5

-

0,5

2. Конструкція і устаткування швидкісних чергових шлюпок та їх індивідуальне обладнання
2.1. Конструкція й устаткування швидкісних чергових шлюпок
2.2. Індивідуальне обладнання швидкісних чергових шлюпок

 

 

 

Усього за темою

1,0

-

1,0

3. Особливі характеристики та можливості швидкісних чергових шлюпок

 

 

 

Усього за темою

0,5

-

0,5

4. Навігаційне обладнання та обладнання з безпеки, яке використовується на швидкісних чергових шлюпках
4.1. Обладнання шлюпки
4.2. Навігаційне обладнання
4.3. Обладнання з безпеки
4.4. Аварійне обладнання

 

 

 

Усього за темою

1,0

-

1,0

5. Запобіжні заходи під час спуску і підйому швидкісних чергових шлюпок
5.1. Організація спуску швидкісної чергової шлюпки
5.2. Спуск та підйом швидкісної чергової шлюпки
5.3. Спуск та підйом швидкісної чергової шлюпки під час штормової погоди
5.4. Навчання зі спуску та підйому швидкісних чергових шлюпок

 

 

 

Усього за темою

1,5

2,0

3,5

6. Поводження зі швидкісною черговою шлюпкою у звичайних та несприятливих метеорологічних та морських умовах
6.1. Відхід від борта судна та підхід до борту
6.2. Маневрування на малій швидкості
6.3. Маневрування на великій швидкості
6.4. Поводження зі шлюпкою в несприятливу погоду
6.5. Буксирування
6.6. Знаходження та рух чергової шлюпки під бортом судна на ходу та прийом/передача людей
6.7. Операції з гелікоптером
6.8. Навчання поводженню з черговою шлюпкою
6.9. Навчання буксируванню
6.10. Навчання із знаходження та руху чергової шлюпки під бортом судна на ходу та прийом/передача людей

 

 

 

Усього за темою

4,5

3,0

7,5

7. Порядок повернення в робоче положення швидкісної чергової шлюпки, що перекинулася
7.1. Перевертання та повернення в робоче положення швидкісної чергової шлюпки, що перекинулася
7.2. Навчання з перевертання та повернення в робоче положення швидкісної чергової шлюпки, що перекинулася

 

 

 

Усього за темою

1,0

1,5

2,5

8. Схема пошуку та природні фактори, що впливають на процес пошуку
8.1. Первинні інформація та дії
8.2. Схема пошуку
8.3. Рятування потерпілого з води
8.4. Надання допомоги потерпілим
8.5. Навчання з пошуку та рятування

 

 

 

Усього за темою

3,0

1,5

4,5

9. Оцінка готовності швидкісної чергової шлюпки та відповідного обладнання до негайного використання
9.1. Готовність швидкісної чергової шлюпки
9.2. Готовність обладнання

 

 

 

Усього за темою

0,5

-

0,5

10. Знання порядку технічного обслуговування, аварійного ремонту, звичайного процесу наповнення повітрям та випуску повітря з відсіків плавучості надутих швидкісних чергових шлюпок

 

 

 

Усього за темою

0,5

-

0,5

11. Метод запуску та експлуатації двигуна швидкісної чергової шлюпки і його обладнання
11.1. Стаціонарний двигун
11.2. Підвісний двигун
11.3. Водометний двигун
11.4. Навчання з експлуатації двигуна

 

 

 

Усього за темою

0,5

1,0

1,5

Усього за напрямом підготовки

14,5

9,0

23,5

 

ЧЕК-ЛИСТ
З ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАКЛАДУ ВИМОГАМ ДО ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОСІБ КОМАНДНОГО СКЛАДУ ТА СУДНОВОЇ КОМАНДИ З РЯТУВАННЯ НА ВОДІ

У ___________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування навчально-тренажерного закладу)
(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного та іншого обладнання з рятування на воді:

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

Так     Ні
       

"Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" у частині підготовки з техніки особистого виживання

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
       

"Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
       

"Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Відомості про Обладнання

Так     Ні
       

Обладнання є власністю НТЗ

Так     Ні
       

НТЗ використовує в підготовці навчально-тренувальне судно
__________________________________________________________

Так     Ні
       

Навчально-тренувальне судно є власністю НТЗ

Так     Ні
       

Якщо навчально-тренувальне судно використовується на договірних умовах, зазначити реквізити договору (номер та строк дії)
______________________________________________________________

Так     Ні
       

Під час практичної підготовки використовується реальне спорядження та обладнання, наближене до того, що використовується на суднах

Так     Ні
       

Тренажерне обладнання встановлено на березі відкритої водної поверхні

Так     Ні
       

Тренажерне обладнання встановлено в басейні

Так     Ні
       

Тренажерне обладнання встановлено на навчально-тренувальному судні

Так     Ні
       

Схема водного полігона, який використовується для відпрацювання практичних вправ, затверджена керівником НТЗ

Так     Ні
       

На схемі визначено розміри акваторії

Так     Ні
       

Визначено порядок та час використання акваторії для цілей практичної підготовки

Так     Ні
       

Визначено умови, за якими практична підготовка не може проводитися

Так     Ні
       

У разі використання під час підготовки судна, яке за документами кваліфікаційного товариства має статус навчального, навчально-тренувального або стоянкового, обладнання судна, яке використовується для підготовки з рятування на воді, відокремлено від обладнання та майна для рятування екіпажу та визнано навчальним

Так     Ні
       

При використанні для підготовки з рятування на воді рятувального майна навчально-тренувального судна з борту, з якого здійснюється спуск рятувальних засобів, що використовуються для навчання, відсутні будь-які перешкоди

Так     Ні
       

Майно судна, що знаходиться в експлуатації, яке призначене для рятування екіпажу (колективні та індивідуальні рятувальні засоби), не визнається навчальним та не використовується для проведення підготовки слухачів, що не є членами екіпажу

Так     Ні
       

Тренажерне обладнання оснащено майданчиком для реального відпрацювання стрибків у воду в жилеті або гідрокостюмі

Так     Ні
       

Тренажерне обладнання оснащено шторм-трапом

Так     Ні
       

Тренажерне обладнання оснащено шкентелем з мусінгами

Так     Ні
       

Під час відпрацювання стрибків забезпечено безпечний вхід у воду та вихід з води

Так     Ні
       

Передбачено наявність укритого санітарно-побутового приміщення для переодягання слухачів з місцями для зберігання одягу

Так     Ні
       

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Так     Ні
       

У разі виконання практичних вправ у темний час доби наявне обладнання для освітлення ділянки води, на якій опрацьовуються вправи, та плавзасобів

Для підготовки з техніки особистого виживання в наявності такі засоби:

Так     Ні
       

Рятувальні жилети різних типів

Відповідає обсягу підготовки

Так     Ні
       

Гідрокостюми

3

Так     Ні
       

Теплові захисні костюми

3

Так     Ні
       

Непромокальні костюми

3

Так     Ні
       

Рятувальне коло

2

Так     Ні
       

Рятувальний гелікоптерний пояс та/або рятувальний кошик

1

Так     Ні
       

Рятувальний пліт надувний не менше ніж на шість осіб для проведення занять на воді

1

Так     Ні
       

Контейнер для рятувального плота, встановлений на стаціонарну підставку, з гідростатом

1

Так     Ні
       

Пліт-балка для спуску надувного рятувального плота

1

Так     Ні
       

Повний комплект постачання рятувального плота
(не вимагається на комплексі тренажерного обладнання за наявності цих комплектів у класі теоретичного навчання)

1

Так     Ні
       

Повний комплект постачання рятувальної шлюпки
(не вимагається на комплексі тренажерного обладнання за наявності цих комплектів у класі теоретичного навчання)

1

Так     Ні
       

Радіобуй (EPIRB), який працює на частоті 460 МГц

1

Так     Ні
       

Шторм-трап

1

Так     Ні
       

Шкентель з мусінгами

1

Так     Ні
       

Майданчик для відпрацювання стрибків у воду в жилеті або гідрокостюмі

1

Так     Ні
       

Ноші

1

Так     Ні
       

Аптечка первинної медичної допомоги

1

На тренажерному обладнанні для підготовки фахівців рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками, наявні такі засоби:

Так     Ні
       

Рятувальні жилети (не менше двох типів) зі світловідбивними стрічками для слухачів, інструкторів

Відповідає загальній кількості посадочних місць у колективних рятувальних засобах, що використо-
вуються при навчанні

Так     Ні
       

Гідрокостюми

3

Так     Ні
       

Теплові захисні костюми

3

Так     Ні
       

Непромокальні костюми

3

Так     Ні
       

Рятувальне коло

2

Так     Ні
       

Пристрій, який імітує рятування за допомогою гелікоптера

1

Так     Ні
       

Рятувальний гелікоптерний пояс та/або рятувальний кошик

1

Так     Ні
       

Схвалена рятувальна шлюпка, що відповідає вимогам глави IV розділу 4.5 або 4.6 Кодексу LSA, довжиною близько 8 метрів, обладнана стаціонарним дизельним двигуном, з гравітаційними шлюпбалками для забезпечення спуску, підйому та кріплення

1

Так     Ні
       

Шлюпбалка для спуску та підйому рятувальної шлюпки

1

Так     Ні
       

Чергова шлюпка з підвісним двигуном та веслами, зі шлюпбалкою та приладом для спуску та підйому

1

Так     Ні
       

Комплект спорядження для швидкісної чергової шлюпки

1

Так     Ні
       

Рятувальний пліт надувний не менше ніж на шість осіб для проведення занять на воді

1

Так     Ні
       

Контейнер для рятувального плота, встановлений на стаціонарну підставку з гідростатом

1

Так     Ні
       

Пліт-балка для спуску надувного рятувального плота

1

Так     Ні
       

Повний комплект постачання рятувального плота
(не вимагається на комплексі тренажерного обладнання за наявності цих комплектів у класі теоретичного навчання)

1

Так     Ні
       

Повний комплект постачання рятувальної шлюпки
(не вимагається на комплексі тренажерного обладнання за наявності цих комплектів у класі теоретичного навчання)

1

Так     Ні
       

Переносні УКХ-радіостанції для використання з рятувальною метою

3

Так     Ні
       

Демонстраційний комплект піротехніки для використання в рятувальному засобі
(не вимагається на комплексі тренажерного обладнання за наявності цих комплектів або муляжів у класі теоретичного навчання)

1

Так     Ні
       

Лінеметальний апарат у комплекті або муляж

1

Так     Ні
       

Радіолокаційний відповідач (SART), що працює на частоті 9 ГГц

 

Так     Ні
       

Радіобуй (EPIRB), що працює на частоті 460 МГц

1

Так     Ні
       

Обладнання для освітлення для виконання вправ у темний час доби

1

Так     Ні
       

Шторм-трап

1

Так     Ні
       

Шкентель з мусінгами

1

Так     Ні
       

Майданчик для відпрацювання стрибків у воду в жилеті або гідрокостюмі

1

Так     Ні
       

Швидкісна рятувальна шлюпка, що споряджена та готова до використання, при виконанні вправ на відкритій водній поверхні за межами басейну

1

Так     Ні
       

Ноші для використання в практичних вправах

1

Так     Ні
       

Фантом у натуральний розмір людини для навчання реанімаційним діям

1

Так     Ні
       

Аптечка первинної медичної допомоги

1

Так     Ні
       

Реанімаційний набір з кисневим приладом

1

Для підготовки фахівців швидкісних чергових шлюпок у наявності такі засоби:

Так     Ні
       

Схвалена швидкісна чергова шлюпка, що відповідає вимогам глави V Кодексу LSA

1

Так     Ні
       

Комплект обладнання для розміщення швидкісної чергової шлюпки, розташований таким чином, щоб дозволити спуск шлюпки на воду

1

Так     Ні
       

Пристрій для підйому з води швидкісної чергової шлюпки

1

Так     Ні
       

Схвалена швидкісна чергова шлюпка зі стаціонарним двигуном, веслами, кран-балкою та з комплектом обладнання для спуску шлюпки, розташованим таким чином, щоб дозволити спуск шлюпки на воду

1

Так     Ні
       

Пристрій для підйому шлюпки з води

1

Так     Ні
       

Непромокальні та промокальні костюми, рятувальні жилети зі світловідбивними стрічками для усіх слухачів, інструкторів

Відповідає загальній кількості посадочних місць у шлюпці

Так     Ні
       

Гідрокостюми або захисні костюми

3

Так     Ні
       

Переносні УКХ-радіостанції для використання з рятувальною метою для зв'язку між шлюпками та з береговою рятувальною командою

3

Так     Ні
       

Рятувальний гелікоптерний пояс та/або рятувальний кошик

1

Так     Ні
       

Комплект спорядження для швидкісної чергової шлюпки

1

Так     Ні
       

Обладнання з безпеки та надання першої медичної допомоги, яке включає:

 

Так     Ні
       

ремонтний комплект для рятувальної шлюпки

1

Так     Ні
       

аптечку першої медичної допомоги

1

Так     Ні
       

ноші для використання у практичних вправах

1

Так     Ні
       

реанімаційний набір з кисневим приладом

1

Так     Ні
       

Під час відпрацювання практичних завдань усі слухачі мінімум по одному разу практично запускають двигун рятувальної шлюпки від акумулятора та вручну

Під час відпрацювання практичних завдань з техніки особистого виживання усі слухачі проходять навчання та демонструють:

Так     Ні
       

уміння гребти

Так     Ні
       

одягання рятувального жилета

Так     Ні
       

одягання та використання гідрокостюма

Так     Ні
       

виконання стрибка з висоти у воду

Так     Ні
       

плавання в рятувальному жилеті

Так     Ні
       

порядок спуску рятувальної шлюпки та рятувального плота

Так     Ні
       

використання супутникових аварійних радіобуїв та транспондерів

Так     Ні
       

надання допомоги особам, які отримали поранення, з використанням аптечки першої допомоги

Так     Ні
       

надання допомоги особам, які знаходяться у воді

Так     Ні
       

перевертання перекинутого рятувального плота в одягненому жилеті

Так     Ні
       

уміння триматись на воді без рятувального жилета

Так     Ні
       

здійснення посадки на рятувальну шлюпку та пліт із судна та води в рятувальному жилеті

Так     Ні
       

виконання першочергових дій після посадки в рятувальну шлюпку або пліт для підвищення шансів виживання

Так     Ні
       

роботу з обладнанням рятувальних шлюпок і плотів

Так     Ні
       

використання аптечки першої допомоги

Під час відпрацювання практичних завдань за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" слухачі додатково до підготовки з техніки особистого виживання проходять навчання та демонструють:

Так     Ні
       

уміння управляти шлюпкою за компасом

Так     Ні
       

навички буксирування шлюпкою інших шлюпок та плотів

Так     Ні
       

розподілення запасів їжі та води на шлюпці

Так     Ні
       

здійснення відходу та підходу до борту судна

Так     Ні
       

використання пристроїв для визначення місцезнаходження шлюпки

Так     Ні
       

використання аварійного шлюпочного радіообладнання

Так     Ні
       

подачу команд для посадки та спуску на воду рятувальних шлюпок і плотів під час відходу від судна і висадки людей з рятувальних шлюпок і плотів

Так     Ні
       

підготовку та безпечний спуск на воду рятувальних шлюпок і плотів, управління механізмами відокремлення без навантаження і під навантаженням та швидкий відхід від судна

Так     Ні
       

безпечний підйом рятувальної шлюпки, плота і чергової шлюпки з води, належне встановлення механізмів відокремлення без навантаження і під навантаженням

Так     Ні
       

використання надувного рятувального плота і рятувальної шлюпки

Так     Ні
       

уміння керувати рятувальною шлюпкою

Так     Ні
       

використання сигнального обладнання

Так     Ні
       

використання сигнальної апаратури та піротехнічних засобів (дозволяється імітація)

Так     Ні
       

уміння зупинити кровотечу

Так     Ні
       

виведення з шокового стану

Так     Ні
       

приведення потерпілого до свідомості

Так     Ні
       

використання засобів переносного радіообладнання з рятувальною метою

Так     Ні
       

постановку плавучого якоря

Так     Ні
       

прийоми порятунку за допомогою гелікоптера

Так     Ні
       

розуміння маркування рятувальних шлюпок і плотів стосовно кількості людей, на яку вони розраховані

Так     Ні
       

Під час відпрацювання практичних завдань за курсом "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок" слухачі додатково проходять навчання та демонструють:

Так     Ні
       

використання пристроїв для спуску та підйому чергових рятувальних шлюпок

Так     Ні
       

спуск та підйом швидкісної чергової шлюпки

Так     Ні
       

спуск та підйом швидкісної чергової шлюпки на хвилюванні

Так     Ні
       

маневрування швидкісної чергової шлюпки на малій та великій швидкостях

Так     Ні
       

рух швидкісної чергової шлюпки під бортом на ходу судна

Так     Ні
       

перевертання перекинутої шлюпки

Так     Ні
       

рятувальні операції в морі на швидкісній черговій шлюпці

Так     Ні
       

У разі настання несприятливих погодних умов: сильний вітер, хвилювання, сильний дощ, гроза, град тощо - відпрацювання практичних навичок припиняється до настання сприятливої погоди

Так     Ні
       

Слухачі при цьому мають можливість укритися в захищене приміщення

Так     Ні
       

За наявності льоду скупченістю більш ніж 2 бали на тренажерному обладнанні, розташованому на відкритому водному узбережжі, відпрацювання практичних вправ на відкритій воді не проводиться

Так     Ні
       

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки

Так     Ні
       

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю наявна

Так     Ні
       

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Так     Ні
       

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Так     Ні
       

Тривалість підготовки повинна бути не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" у частині підготовки з техніки особистого виживання, "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" або "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок", розроблених відповідно до Модельних курсів ІМО 1.19, 1.23 та 1.24 відповідно

Так     Ні
       

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Так     Ні
       

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50 % від визначеної Модельними курсами ІМО 1.19, 1.23 або 1.24

Так     Ні
       

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

Так     Ні
       

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Так     Ні
       

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Так     Ні
       

Група з теоретичної підготовки слухачів не перевищує 25 осіб

Так     Ні
       

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
       

Група з практичної підготовки з техніки особистого виживання не перевищує 18 осіб

Так     Ні
       

Група з практичної підготовки слухачів за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" не перевищує 18 осіб

Так     Ні
       

При цьому кожен слухач забезпечений окремим посадочним місцем на рятувальному засобі

Так     Ні
       

Група з практичної підготовки слухачів за напрямом "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок" не перевищує 6 осіб

Так     Ні
       

Кожен слухач забезпечений робочим місцем на швидкісній черговій шлюпці

Так     Ні
       

Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку з техніки особистого виживання, не менша, ніж 1 інструктор на групу до 18 слухачів

Так     Ні
       

Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку слухачів за напрямом "Фахівець зі рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками", не менша, ніж 1 інструктор на групу не більше ніж 9 слухачів або 2 інструктори на групу до 18 слухачів

Так     Ні
       

Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку слухачів за напрямом "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок", не менша, ніж 1 інструктор на групу не більше ніж 6 слухачів або 2 інструктори на групу до 12 слухачів

Так     Ні
       

Навчальна година становить 45 хвилин

Так     Ні
       

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Так     Ні
       

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

Так     Ні
       

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

Так     Ні
       

Обладнання, що використовується для рятування на воді, є діючим та безпечним для використання. Це документально засвідчено відповідними чинними документами класифікаційного товариства та інших організацій, уповноважених відповідно до законодавства

Так     Ні
       

Під час використання обладнання виконуються встановлені вимоги щодо техніки безпеки

Так     Ні
       

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Так     Ні
       

Документи, що підтверджують право власності або право оперативного користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, наявні

Так     Ні
       

Приміщення є власністю НТЗ

Так     Ні
       

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та термін дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

Так     Ні
       

У кабінеті є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Так     Ні
       

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
       

Приміщення класу (класів) відповідає(ють) встановленим в Україні санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам

Так     Ні
       

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

Так     Ні
       

У наявності проекційна апаратура

Так     Ні
       

У наявності DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Так     Ні
       

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки

Так     Ні
       

Дошка з письмовим приладдям наявна

Так     Ні
       

Демонстраційний стіл наявний

Так     Ні
       

Навчально-методичні посібники наявні

У класі в наявності демонстраційні плакати (стенди) з рятування на воді, які відображають:

Так     Ні
       

порядок рятування членів екіпажу під час загибелі судна

Так     Ні
       

сигнали, що подаються у надзвичайних ситуаціях, і приклади конкретних обов'язків, закріплених за членами екіпажу в розкладі за тривогами

Так     Ні
       

знаки і символи, рекомендовані ІМО на судні для рятування членів екіпажу під час аварійної події

Так     Ні
       

процедури зв'язку під час залишення судна та рятування на воді

Так     Ні
       

використання супутникових транспондерів

Так     Ні
       

індивідуальні та колективні засоби рятування

Так     Ні
       

порядок спуску рятувального плота на воду

Так     Ні
       

порядок спуску шлюпки на воду

Так     Ні
       

обладнання рятувальної шлюпки

Так     Ні
       

обладнання рятувального плота

Так     Ні
       

правила техніки безпеки під час спуску шлюпки

Так     Ні
       

порядок запуску двигуна чергової шлюпки

Так     Ні
       

порядок відходу шлюпки та плота від борту судна

Так     Ні
       

порядок перевертання плота, що перекинувся

Так     Ні
       

порядок подання сигналів лиха

Так     Ні
       

порядок дій моряка для рятування у разі знаходження у відкритому морі

Так     Ні
       

конструкції і спорядження рятувальних шлюпок, плотів та чергових шлюпок, а також окремі предмети їх постачання

Так     Ні
       

різні типи шлюпбалок

Так     Ні
       

різні типи пліт-балок

Так     Ні
       

рятувальні шлюпки вільного падіння та їх спуск

Так     Ні
       

обладнання для самовідділення плота

У класі з підготовки за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" в наявності демонстраційні плакати (стенди) з методів рятування на воді та управління рятувальними шлюпками і плотами, які відображають:

Так     Ні
       

порядок рятування членів екіпажу під час загибелі судна

Так     Ні
       

сигнали, що подаються у надзвичайних ситуаціях, і приклади конкретних обов'язків, закріплених за членами екіпажу в розкладі за тривогами

Так     Ні
       

знаки і символи, рекомендовані ІМО на судні для рятування членів екіпажу під час аварійної події

Так     Ні
       

процедури зв'язку під час залишення судна та рятування на воді

Так     Ні
       

використання супутникових транспондерів

Так     Ні
       

індивідуальні та колективні засоби рятування

Так     Ні
       

порядок спуску рятувального плота на воду

Так     Ні
       

порядок спуску шлюпки на воду

Так     Ні
       

обладнання рятувальної шлюпки

Так     Ні
       

обладнання рятувального плота

Так     Ні
       

правила техніки безпеки під час спуску шлюпки

Так     Ні
       

порядок запуску двигуна чергової шлюпки

Так     Ні
       

порядок відходу шлюпки та плота від борту судна

Так     Ні
       

порядок перевертання плота, що перекинувся

Так     Ні
       

використання парусного спорядження на шлюпці

Так     Ні
       

використання плавучого якоря

Так     Ні
       

порядок подання сигналів лиха

Так     Ні
       

порядок буксирування рятувальною шлюпкою інших шлюпок та плотів

Так     Ні
       

порядок дій моряка для рятування у разі знаходження у відкритому морі

Так     Ні
       

порядок підходу шлюпки та плота до необладнаного берега

Так     Ні
       

порядок підходу шлюпки та плота до рятувального судна

Так     Ні
       

конструкції і спорядження рятувальних шлюпок, плотів та чергових шлюпок, а також окремі предмети їх постачання

Так     Ні
       

маркування рятувальних шлюпок

Так     Ні
       

різні типи шлюпбалок

Так     Ні
       

різні типи пліт-балок

Так     Ні
       

рятувальні шлюпки вільного падіння та їх спуск

Так     Ні
       

обладнання для самовідділення плота

Так     Ні
       

системи охолодження двигуна шлюпки

Так     Ні
       

автономна система забезпечення повітрям двигуна

Так     Ні
       

прийоми порятунку за допомогою гелікоптера

Так     Ні
       

У наявності набір DVD-, або відео-, або мультимедійних навчальних демонстраційних матеріалів, які відповідають плану та програмі підготовки згідно з Модельним курсом IMO 1.19, 1.23 або 1.24, або аналогічних

Так     Ні
       

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

Так     Ні
       

назва НТЗ та курсу підготовки

Так     Ні
       

прізвища слухачів

Так     Ні
       

дати занять

Так     Ні
       

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

Так     Ні
       

відмітки про присутність слухачів на занятті

Так     Ні
       

вихідний контроль (залік/іспит)

Так     Ні
       

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Так     Ні
       

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Так     Ні
       

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Так     Ні
       

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць A-VI/1-1, A-VI/2-1 або A-VI/2-1 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
       

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers)

Так     Ні
       

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Так     Ні
       

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Так     Ні
       

При цьому перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Так     Ні
       

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп'ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Так     Ні
       

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Так     Ні
       

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

Так     Ні
       

У разі успішного проходження курсу підготовки за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" або "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок" слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Так     Ні
       

Інформація щодо виданих свідоцтв заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Так     Ні
       

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Так     Ні
       

У разі успішного проходження підготовки з техніки особистого виживання свідоцтво за напрямом "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" видається після проходження повного курсу підготовки за напрямом "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків"

Так     Ні
       

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Відомості про інструкторів:

Так     Ні
       

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Так     Ні
       

Під час відпрацьовування практичних завдань з підготовки до рятування на воді на тренажерному обладнанні інструктор має постійний звуковий контакт зі слухачами і візуальний контроль за їх діями та обставинами в районі навчань

Так     Ні
       

Інструктор має можливість у разі необхідності призупинити або припинити тренування та забезпечити швидке виведення людей з води, рятувальних засобів та з місця тренування

Так     Ні
       

Робоче місце слухача відповідає вимогам до колективних рятувальних засобів, викладених у відповідних розділах Міжнародного кодексу по рятувальних засобах видання 2010 року

Так     Ні
       

Кожному зі слухачів виділено окремо місце в класі та на місцях відпрацювання практичних навичок

Так     Ні
       

Кожен слухач після відпрацювання практичних вправ має можливість висушити волосся та переодягтися

Так     Ні
       

Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Так     Ні
       

Персонал НТЗ вимагає від слухачів виконання правил техніки безпеки

Так     Ні
       

На підготовку за напрямом "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок" приймаються особи, які пройшли підготовку за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок і плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками"

Так     Ні
       

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу

Так     Ні
       

Інструктори мають диплом особи командного складу морських суден або кваліфікаційний документ боцмана

Так     Ні
       

Інструктори, що здійснюють підготовку з техніки особистого виживання та підготовки за напрямом "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками", мають свідоцтва про спеціальну підготовку відповідно до Правила VI/2 Конвенції ПДНВ (пункт 1), виданого схваленим НТЗ

Так     Ні
       

Інструктори, що здійснюють підготовку за напрямом "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок", мають свідоцтва про спеціальну підготовку відповідно до Правила VI/2 Конвенції ПДНВ (пункт 2), видані схваленим НТЗ

Так     Ні
       

Інструктори мають практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки фахівців з рятувальних засобів не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки фахівців з рятувальних засобів) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Так     Ні
       

Інструктори, що проводять практичну підготовку, мають документ щодо стану здоров'я інструктора

Так     Ні
       

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
       

Інструктори, що проводять практичну підготовку фахівців з рятувальних засобів, мають документи, що підтверджують кваліфікацію для надання першої медичної допомоги потерпілим під час відпрацювання практичних завдань

Так     Ні
       

У разі відсутності такої кваліфікації у інструкторів, що проводять практичну підготовку фахівців з рятувальних засобів, під час та у місці відпрацювання практичних завдань додатково присутній кваліфікований медичний працівник або особа, яка має документ, що підтверджує кваліфікацію для надання першої медичної допомоги

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Так     Ні
       

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з Манільськими поправками - 2 примірники

Так     Ні
       

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Так     Ні
       

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками - 1 примірник

Так     Ні
       

Міжнародний кодекс по рятувальних засобах, видання 2010 року (Life-Saving Appliance Code 2010) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
       

Модельний курс ІМО 1.19 "Фахівець з персональної техніки виживання" (Proficiency in Personal Survival Techniques) - 2 примірники

Так     Ні
       

Модельний курс ІМО 1.23 "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats) - 2 примірники

Так     Ні
       

Модельний курс ІМО 1.24 "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок" (Proficiency in Fast Rescue Boats) - 2 примірники (у разі підготовки за цим напрямом)

Так     Ні
       

Модельний курс ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers) - 2 примірники

Так     Ні
       

Резолюція ІМО А.657 (17) "Інструкція з дій на рятувальному засобі" (Instructions for action in survival craft) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
       

Циркулярний лист ІМО від 26 травня 2006 року MSC.1/Circ.1206 "Заходи для запобігання нещасним випадкам з рятувальними шлюпками" (Measures to prevent accidents with lifeboats) - 1 примірник

Так     Ні
       

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

Так     Ні
       

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

Так     Ні
       

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп'ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з рятування на воді

____________
(дата)

____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

Перелік публікацій, що мають бути наявні в НТЗ, що здійснює підготовку з рятування на воді

Таблиця

N з/п

Найменування

Кількість

1

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з Манільськими поправками

2

2

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками

2

3

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками

1

4

Міжнародний кодекс по рятувальних засобах видання 2010 року (Life-Saving Appliance Code 2010)

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

5

Модельний курс ІМО 1.19 "Фахівець з персональної техніки виживання" (Proficiency in Personal Survival Techniques)

2

6

Модельний курс ІМО 1.23 "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками" (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats)

2

7

Модельний курс ІМО 1.24 "Фахівець зі швидкісних чергових шлюпок" (Proficiency in Fast Rescue Boats)
(у разі підготовки за цим напрямом)

2

8

Модельний курс ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers)

2

9

Резолюція ІМО A.657 (17) "Інструкція з дій на рятувальному засобі" (Instructions for action in survival craft)

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

10

Циркулярний лист ІМО від 26 травня 2006 року MSC.1/Circ.1206 "Заходи для запобігання нещасним випадкам з рятувальними шлюпками" (Measures to prevent accidents with lifeboats)

1

____________

Опрос