Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по вопросам осуществления депозитарной и клиринговой деятельности (относительно упрощения порядка открытия бизнеса)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 07.10.2014 № 1316
редакция действует с 25.02.2022

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.10.2014

м. Київ

N 1316

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2014 р. за N 1321/26098

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності (щодо спрощення порядку відкриття бізнесу)

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16 грудня 2021 року N 1229

Відповідно до статті 6, пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 5, статей 14, 21, 22 Закону України "Про депозитарну систему України", частини четвертої статті 192 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Розділ I Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року N 1106, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за N 1199/23731, після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3.

2. Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року N 1332, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за N 1434/23966, після пункту 12 доповнити новим пунктом 13 такого змісту:

"13. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

У зв'язку з цим пункт 13 вважати пунктом 14.

3. Унести до Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1413, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за N 1500/24032, такі зміни:

1) у пункті 4 розділу I:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Обов'язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

2) в абзаці восьмому підпункту 2 пункту 4 розділу II слово "зберігачів" замінити словами "депозитарних установ".

4. Пункт 2 розділу II Вимог до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 серпня 2013 року N 1518, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2013 року за N 1550/24082, викласти в такій редакції:

"2. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного Сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

Обов'язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю Сторін.".

5. Пункт 5 втратив чинність

6. Пункт 4 розділу I Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року N 1526, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1569/24101, викласти в такій редакції:

"4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

Обов'язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.".

7. Пункт 7 втратив чинність

8. Унести до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року N 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 241/25018, такі зміни:

1) розділ I після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3;

2) розділ V після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників може бути передбачена виплата дивідендів (доходів) у грошових коштах власникам цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою на підставі договору з емітентом, до укладання таким власником із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. У такому випадку вказаний договір повинен містити порядок та умови виплати дивідендів (доходів) у грошових коштах власникам.".

У зв'язку з цим пункти 7 - 16 вважати відповідно пунктами 8 - 17.

9. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

10. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Опрос