Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок согласования приобретения лицом существенного участия в профессиональном участнике фондового рынка или увеличения его таким образом, что указанное лицо будет прямо или опосредованно владеть или контролировать 10, 25, 50 и 75 процентов уставного капитала такого участника или права голоса приобретенных акций (долей) в его органах управления

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 30.09.2014 № 1287
действует с 14.11.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.09.2014

м. Київ

N 1287

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2014 р. за N 1308/26085

Про внесення змін до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

Відповідно до пункту 373 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 1, 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року N 394 (далі - Порядок), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за N 635/20948 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року N 1101), такі зміни:

1) абзац другий пункту 2 розділу I після слів "погодження Комісії та" доповнити словом "/або";

2) у розділі II:

у пункті 1:

в абзаці другому:

перше речення після слів "завірені печаткою" доповнити словами "(за наявності)";

друге речення після слів "засвідчений печаткою" доповнити словами "(за наявності)";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

в абзаці другому пункту 5 слова "довідку органу державної податкової служби України про отримані доходи за останній звітний рік" замінити словами "довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку) (подається заявником у разі прямого набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку)";

3) у розділі V:

пункт 3 після слів "відповідне рішення" доповнити словами "та надсилає письмове повідомлення";

підпункт 1 пункту 7 після слів "державне регулювання ринку фінансових послуг" доповнити словами "або цього Порядку";

4) у додатку 4:

у розділі I:

пункт 1 після слів "прізвище, ім'я, по батькові" доповнити словами "або найменування юридичної особи";

пункт 3 після слова "Громадянство" доповнити словами "(країна реєстрації - для юридичних осіб)";

пункт 4 після слів "місця проживання" доповнити словами "(місцезнаходження - для юридичних осіб)";

пункт 5 після слів "Реєстраційний номер облікової картки платника податків" доповнити словами "або ідентифікаційний код юридичної особи";

у розділі II:

у пункті 1 слово "Ви" замінити словом "особа";

у пункті 2 слова "маєте Ви" замінити словами "має особа";

у пункті 3 слова "виступаєте Ви особою" замінити словами "є особа";

у розділі III:

у пункті 2 слова "були Ви" замінити словами "була особа";

у пункті 6 слова "маєте Ви" замінити словами "має особа";

після слів "(П. І. Б. друкованими літерами)" доповнити додаток словами:

"Підпис керівника юридичної особи
М. П. (у разі наявності)

_____________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)";

5) у додатку 7:

у пункті 7:

у таблиці 1:

графи 8 - 10 замінити графою 8 такого змісту:

"

Відсоток опосередкованої частки статутного капіталу заявника

8

".

У зв'язку з цим графи 11 - 14 вважати відповідно графами 9 - 12;

назву графи 12 викласти в такій редакції:

"Загальний розмір впливу на заявника";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі якщо у прямого власника з істотною участю у заявника є опосередкована частка (опосередковане володіння у будь-якому розмірі) у заявника, така частка вказується у графі 8.

У графі 11 зазначається інформація, яка є підсумком інформації у графах 5 та 9.

У графі 12 зазначається інформація, яка є підсумком інформації у графах 5, 8, 9.";

у пункті 8:

у таблиці 2:

заголовок таблиці викласти в такій редакції:

"Загальний розмір впливу заявника у професійному учаснику фондового ринку становить __________ відсотків статутного капіталу цього учасника, у тому числі:";

графи 4 - 6 замінити графою 4 такого змісту:

"

Відсоток опосередкованої частки статутного капіталу

4

".

У зв'язку з цим графи 7 - 10 вважати відповідно графами 5 - 8;

назву графи 8 викласти в такій редакції:

"Загальний розмір впливу";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі якщо у заявника є опосередкована частка (опосередковане володіння у будь-якому розмірі) у професійному учаснику фондового ринку, то така частка вказується у колонці 4.

У графі 7 зазначається інформація, яка є підсумком інформації у графах 1 та 5.

У графі 8 зазначається інформація, яка є підсумком інформації у графах 1, 4, 5.";

у пункті 16 таблицю 8 та абзаци перший - п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами першим - шостим;

6) у додатках 1 - 3, 6 після літер "М. П." доповнити словами "(за наявності)".

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

В. о. Голови Державної
служби фінансового
моніторингу України

В. П. Зубрій

 

Опрос