Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку расследования и ведения учета несчастных случаев с военнослужащими Службы безопасности Украины

СБУ
Приказ от 03.10.2014 № 636
действует с 14.11.2014

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

03.10.2014

м. Київ

N 636

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2014 р. за N 1307/26084

Про затвердження Змін до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків з військовослужбовцями Служби безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", з метою врегулювання окремих питань, пов'язаних з розслідуванням і веденням обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Служби безпеки України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків з військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 грудня 2002 року N 443, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 січня 2003 року за N 11/7332, що додаються.

2. Начальнику Центру охорони праці і пожежно-технічного нагляду Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Наливайченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
гірничого нагляду та промислової
безпеки України

О. Хохотва

 

ЗМІНИ
до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків з військовослужбовцями Служби безпеки України

1. У розділі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Цей Порядок визначає процедуру розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Служби безпеки України (далі - військовослужбовці) під час виконання обов'язків військової служби.";

у пункті 1.2 слова "при виконанні" замінити словами "під час виконання";

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. За результатами розслідування нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями під час виконання обов'язків військової служби, складається акт про нещасний випадок за формою НВС-1 (додаток 1).

Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби:

а) на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових поїздок, повернення до місця служби;

б) на території підрозділу Центрального управління, регіонального органу, закладу, установи, організації, підприємства Служби безпеки України, навчального військового підрозділу Служби безпеки України у складі іншого навчального закладу, Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - підрозділи, органи, заклади СБУ) або в іншому місці служби (роботи, занять) протягом службового (робочого, навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

в) за межами території підрозділу, органу, закладу СБУ, якщо перебування там відповідає обов'язкам військовослужбовця або його було направлено туди за наказом відповідного командира (начальника);

г) під час виконання державних обов'язків, у тому числі у випадках, якщо ці обов'язки не були пов'язані з військовою службою;

ґ) під час виконання обов'язку з урятування людського життя, охорони державної власності, підтримання військової дисципліни та охорони правопорядку;

д) використання власного транспортного засобу в інтересах підрозділу, органу, закладу СБУ з дозволу або за дорученням керівництва підрозділу, органу, закладу СБУ в установленому законодавством порядку.";

у пункті 1.4 слова "порушення кримінальної справи" замінити словами "початку кримінального провадження";

пункт 1.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розслідування нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями під час їх участі в антитерористичних операціях, на шляху прямування в район проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об'єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, виконання обов'язків військової служби в місцевостях, де введено воєнний стан (далі - особливі нещасні випадки), проводяться відповідно до вимог цього Порядку.".

2. У розділі 2:

абзац перший пункту 2.1 після слів "де стався нещасний випадок" доповнити словами "(при особливих нещасних випадках - також начальника підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий),";

пункти 2.2 - 2.5 викласти в такій редакції:

"2.2. Начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий, або начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, де стався нещасний випадок, зобов'язаний:

а) терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому і в разі необхідності доставити його до лікувально-профілактичного закладу;

б) якщо потерпілий є представником іншого підрозділу, органу, закладу СБУ, повідомити начальника цього підрозділу, органу, закладу СБУ;

в) зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку та устаткування в такому стані, у якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших людей і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів щодо недопущення подібних випадків (при особливих нещасних випадках здійснюється за можливості).

Також при особливих нещасних випадках старший за службовим становищем військовослужбовець СБУ (у разі відсутності такого - старший за військовим званням), якому підпорядковувався або підлеглим якого був потерпілий на момент нещасного випадку, за можливості невідкладно:

а) опитує свідків нещасного випадку і осіб, причетних до нього, отримує їх пояснення (за згодою осіб, які опитуються або надають пояснення), вживає заходів щодо отримання копій (витягів) розпорядчих актів персонального характеру, відповідно до яких потерпілий виконував обов'язки військової служби на момент нещасного випадку;

б) складає довідку, у якій зазначаються:

дата і час нещасного випадку;

місце нещасного випадку і стисла характеристика місця нещасного випадку;

відомості про потерпілого: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада, військове звання, місце служби, характер травм або поранень;

стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку;

відомості про свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нього;

дата, час складання довідки, посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали військовослужбовця СБУ, який склав довідку;

в) надсилає начальнику підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий, отримані пояснення свідків нещасного випадку і осіб, причетних до нього, копії (витяги) документів та складену ним довідку.

2.3. Начальники підрозділів, органів, закладів СБУ, де стався нещасний випадок (при особливих нещасних випадках - начальники підрозділів, органів, закладів СБУ, військовослужбовцями яких є потерпілі), які мають у своєму складі підрозділи роботи з особовим складом, отримавши повідомлення про нещасний випадок, організовують його розслідування, для чого наказом призначають комісію, до складу якої входять:

спеціаліст з охорони праці підрозділу, органу, закладу СБУ або особа, відповідальна за організацію роботи з охорони праці (голова комісії);

начальник або заступник начальника структурного підрозділу СБУ, де стався нещасний випадок, а при особливих нещасних випадках - начальник або заступник начальника структурного підрозділу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий;

посадова особа підрозділу роботи з особовим складом.

Начальники підрозділів Центрального управління СБУ, де стався нещасний випадок (при особливих нещасних випадках - начальники підрозділів, органів, закладів СБУ, військовослужбовцями яких є потерпілі), які не мають у своєму складі підрозділів роботи з особовим складом, готують накази про призначення комісії з розслідування у вищевказаному складі за підписом керівництва Служби безпеки України.

У разі потреби до складу комісії можуть входити й інші посадові особи та спеціалісти.

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, давати відповідні пояснення, у тому числі викладати в усній і письмовій формах особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

У підрозділах, органах, закладах СБУ, де немає штатних спеціалістів з охорони праці, головою комісії з розслідування нещасного випадку призначається особа, відповідальна за організацію роботи з охорони праці, на яку покладено виконання таких функцій наказом начальника цього підрозділу, органу, закладу СБУ.

При особливих нещасних випадках комісія з розслідування нещасного випадку призначається незалежно від надходження матеріалів, визначених пунктом 2.2 розділу 2 цього Порядку.

2.4. Строк розслідування нещасного випадку становить три робочих дні з дати утворення комісії з розслідування нещасного випадку. Протягом цього строку комісія зобов'язана:

а) за можливості обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, які причетні до нього, та отримати пояснення потерпілого (у разі якщо при особливих нещасних випадках отримано матеріали, визначені пунктом 2.2 розділу 2 цього Порядку, - також опрацювати такі матеріали);

б) визначити відповідність умов служби вимогам нормативно-правових актів, у тому числі з охорони праці (при особливих нещасних випадках - за можливості);

в) з'ясувати обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, визначити, пов'язаний чи не пов'язаний цей випадок з виконанням обов'язків військової служби, дотриманням визначених нормативними документами технологічних процесів, розпоряджень начальників;

г) визначити осіб, які порушили вимоги нормативно-правових актів, у тому числі з охорони праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

ґ) скласти акт розслідування нещасного випадку, що стався, за формою НВС-2 (додаток 3) у трьох примірниках, а також акт за формою НВС-1 або акт за формою НТВС у п'яти примірниках і подати їх на затвердження начальнику підрозділу, органу, закладу СБУ, який призначив комісію з розслідування нещасного випадку.

У разі потреби встановлений абзацом першим цього пункту строк розслідування може бути продовжений посадовою особою, яка призначила комісію з розслідування нещасного випадку. У випадках, зазначених у пункті 2.11 розділу 2 цього Порядку, строк розслідування продовжується щонайменше до отримання матеріалів відповідних державних органів нагляду за безпекою руху.

До першого примірника акта розслідування за формою НВС-2 (далі - акт розслідування нещасного випадку) додаються пояснення свідків, потерпілого, а також витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують стан службового місця (устаткування, машин, механізмів, апаратури і військової техніки), медичний висновок щодо діагнозу ушкодження здоров'я потерпілого внаслідок нещасного випадку, а також про наявність в організмі потерпілого алкоголю чи наркотичних речовин, у разі необхідності, матеріали розслідування відповідних державних органів нагляду за безпекою руху та інші необхідні матеріали, отримані від державних органів, закладів чи установ. При особливих нещасних випадках до акта розслідування нещасного випадку також додаються копії (витяги) розпорядчих актів персонального характеру, відповідно до яких потерпілий виконував обов'язки військової служби на момент нещасного випадку, та інші документи, що надійшли в порядку, визначеному пунктом 2.2 розділу 2 цього Порядку.

Нещасні випадки, про які складаються акти за формою НВС-1 або НТВС, беруться на облік і реєструються підрозділом, органом, закладом СБУ в журналі реєстрації потерпілих від нещасних випадків (додаток 4).

2.5. Начальник підрозділу, органу, закладу СБУ повинен розглянути і затвердити акт розслідування нещасного випадку, акти за формою НВС-1 або НТВС протягом доби після закінчення розслідування, а щодо нещасних випадків, які сталися за межами підрозділу, органу, закладу СБУ, - протягом доби після отримання необхідних матеріалів.

Зазначені акти протягом трьох діб надсилаються:

начальнику структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам - акт за формою НВС-1 або НТВС;

до Центру охорони праці і пожежно-технічного нагляду СБУ (далі - ЦОП і ПН) - акт за формою НВС-1 або НТВС разом з актом розслідування нещасного випадку;

спеціалісту з охорони праці підрозділу, органу, закладу СБУ або посадовій особі, на яку покладено виконання функцій з питань охорони праці (далі - спеціаліст з охорони праці підрозділу, органу, закладу СБУ), - акт за формою НВС-1 або НТВС разом з першим примірником акта розслідування нещасного випадку та іншими матеріалами розслідування;

до підрозділу роботи з особовим складом підрозділу, органу, закладу СБУ для долучення до особової справи потерпілого військовослужбовця - акт за формою НВС-1 або НТВС;

потерпілому або особі, яка представляє його (її) інтереси, - акт за формою НВС-1 або НТВС разом з актом розслідування нещасного випадку.";

пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Нещасний випадок, про який своєчасно не повідомили начальника потерпілого та начальника підрозділу, органу, закладу СБУ, де стався нещасний випадок (при особливих нещасних випадках - начальника підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий), незалежно від терміну, коли він стався, або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, незалежно від терміну, коли він стався, розслідується згідно з цим Порядком протягом місяця після надходження письмового повідомлення від потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси. Питання про складання акта за формою НВС-1 вирішується комісією з розслідування нещасного випадку.";

пункт 2.9 після слів "Нещасний випадок з військовослужбовцем" доповнити словами "(окрім особливого нещасного випадку)";

в абзаці другому пункту 2.11 слова "припустилися порушення" та "порушення кримінальної справи" замінити словами "порушили вимоги" та "початку кримінального провадження" відповідно;

у пункті 2.12 слова "Нещасні випадки" замінити словами "Особливі нещасні випадки, а також нещасні випадки";

у пункті 2.13:

абревіатури "ІПН та ОП" замінити абревіатурами "ЦОП і ПН";

слова "нормативних актів з охорони праці" замінити словами "нормативно-правових актів, у тому числі з охорони праці";

абзац третій викласти в такій редакції:

"У разі відмови підрозділу, органу, закладу СБУ скласти акти про нещасний випадок за формами НВС-1 і НВС-2 чи незгоди потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, зі змістом зазначеного акта, надходження скарги, або незгоди з висновками про обставини та причини нещасного випадку, або його приховування посадова особа ЦОП і ПН має право надавати начальнику підрозділу, органу, закладу СБУ обов'язкові для виконання приписи за встановленою формою НВС-4 (додаток 6) щодо необхідності проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта за формами НВС-1 і НВС-2.";

пункт 2.14 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рішення комісії щодо результатів повторного розслідування обставин і причин нещасного випадку може бути оскаржено тільки у судовому порядку.".

3. У розділі 3:

пункт 3.1 доповнити новим підпунктом 3.1.1 такого змісту:

"3.1.1. При нещасних випадках, що підлягають спеціальному розслідуванню, дотримуються вимог розділів 1, 2, 4, 5 цього Порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.";

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Про нещасні випадки, зазначені у пункті 3.1 розділу 3 цього Порядку (окрім особливих нещасних випадків), начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, де він стався, зобов'язаний негайно скласти повідомлення про нещасний випадок (додаток 7) та доповісти керівництву Служби безпеки України, у ЦОП і ПН.

При нещасних випадках, зазначених у пункті 3.1 розділу 3 цього Порядку, які належать до особливих нещасних випадків:

1) старший за службовим становищем військовослужбовець СБУ (у разі відсутності такого - старший за військовим званням), якому підпорядковувався або підлеглим якого був потерпілий на момент нещасного випадку, за можливості невідкладно:

а) опитує свідків нещасного випадку і осіб, причетних до нього, отримує їх пояснення (за згодою осіб, які опитуються або надають пояснення), вживає заходів щодо отримання копій (витягів) розпорядчих актів персонального характеру, відповідно до яких потерпілий виконував обов'язки військової служби на момент нещасного випадку;

б) складає довідку, у якій зазначаються:

дата і час нещасного випадку;

місце нещасного випадку і стисла характеристика місця нещасного випадку;

відомості про потерпілого: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада, військове звання, місце служби, характер травм або поранень;

стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку;

відомості про свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нього;

дата, час складання довідки, посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали військовослужбовця СБУ, який склав довідку;

в) надсилає начальнику підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий, отримані пояснення свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нього, копії (витяги) документів та складену ним довідку.

2) начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий, негайно після отримання інформації з будь-яких достовірних джерел про нещасний випадок (не очікуючи надходження до нього матеріалів, передбачених підпунктом 1 цього пункту) складає повідомлення про нещасний випадок (додаток 7) та доповідає керівництву Служби безпеки України, в ЦОП і ПН, а також повідомляє про це орган прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері за місцем настання нещасного випадку.

3.2.1. Повідомлення про нещасний випадок (додаток 7) надсилається також у разі, якщо смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше. Спеціальне розслідування щодо цього випадку здійснюється в установленому законодавством порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.";

абзаци п'ятий, шостий пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"спеціаліст з охорони праці підрозділу, органу, закладу СБУ або особа, відповідальна за організацію роботи з охорони праці;

начальник або заступник начальника структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, а при особливих нещасних випадках - начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий;";

абзаци третій, четвертий пункту 3.4 розділу 3 викласти в такій редакції:

"Акт розслідування нещасного випадку підписується головою і всіма членами комісії зі спеціального розслідування та затверджується начальником підрозділу, органу, закладу СБУ, де стався нещасний випадок (при особливих нещасних випадках - начальником підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий, або посадовою особою, яка призначила комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку).

Акт за формою НВС-1 стосовно кожного потерпілого складається відповідно до акта розслідування нещасного випадку у трьох примірниках, підписується головою та членами комісії зі спеціального розслідування і затверджується начальником підрозділу, органу, закладу СБУ, де стався нещасний випадок (при особливих нещасних випадках - начальником підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий, або посадовою особою, яка призначила комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку), протягом доби після отримання ним цих документів.";

пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Комісія зі спеціального розслідування має право вимагати від начальника підрозділу, органу, закладу СБУ, де стався нещасний випадок (при особливих нещасних випадках - від начальника підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий, або від посадової особи, яка призначила комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку), залучення за рахунок відповідного підрозділу, органу, закладу СБУ до розслідування експертів-спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій для встановлення причин нещасного випадку і розроблення заходів щодо запобігання подібним випадкам.";

у пункті 3.7:

після слів "нещасний випадок" доповнити словами "(при особливих нещасних випадках - будь-який підрозділ, орган, заклад СБУ)";

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"д) забезпечити отримання з інших державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ, організацій необхідних матеріалів, що стосуються обставин нещасного випадку.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

в абзаці восьмому слова ", де стався нещасний випадок," виключити;

пункт 3.9 викласти в такій редакції:

"3.9. Начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, де стався нещасний випадок (при особливих нещасних випадках - начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий), який має у своєму складі підрозділ роботи з особовим складом, у п'ятиденний строк з дати підписання акта розслідування нещасного випадку чи одержання припису посадової особи ЦОП і ПН щодо взяття на облік нещасного випадку зобов'язаний розглянути ці матеріали і видати наказ про здійснення запропонованих заходів щодо запобігання подібним випадкам, а також про притягнення до відповідальності осіб, які порушили вимоги нормативно-правових актів.

Начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, де стався нещасний випадок (при особливих нещасних випадках - начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий), який не має у своєму складі підрозділу роботи з особовим складом, у п'ятиденний строк з дати підписання акта розслідування нещасного випадку чи одержання припису посадової особи ЦОП і ПН щодо взяття на облік нещасного випадку зобов'язаний розглянути ці матеріали і надати пропозиції керівництву Служби безпеки України про здійснення запропонованих заходів щодо запобігання виникненню подібних випадків.

Начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, де стався нещасний випадок (при особливих нещасних випадках - начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий), у строк, зазначений в акті розслідування, якщо відповідним наказом керівництва Служби безпеки України не встановлені інші строки, у письмовій формі повідомляє в ЦОП і ПН про здійснення запропонованих комісією заходів.";

у пункті 3.10:

абревіатури "ІПН та ОП" замінити абревіатурами "ЦОП і ПН";

у підпункті "д" слова "копія акта" замінити словом "акт";

підпункт "і" викласти в такій редакції:

"і) витяги з нормативно-правових актів, у тому числі з охорони праці, вимоги яких були порушені;";

доповнити новим підпунктом "к" такого змісту:

"к) копії (витяги) розпорядчих актів персонального характеру, відповідно до яких потерпілий виконував обов'язки військової служби на момент нещасного випадку.";

пункт 3.11 викласти в такій редакції:

"3.11. Начальник підрозділу, органу, закладу СБУ, де стався нещасний випадок (при особливих нещасних випадках - голова комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку), у п'ятиденний строк після закінчення розслідування нещасного випадку забезпечує надсилання матеріалів, зазначених у пункті 3.10 розділу 3 цього Порядку, до ЦОП і ПН, а також до підрозділу, органу, закладу СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий.

Перший примірник матеріалів розслідування залишається у підрозділі, органі, закладі СБУ, де стався нещасний випадок (при особливих нещасних випадках - у підрозділі, органі, закладі СБУ, військовослужбовцем якого є потерпілий).

Потерпілому або членам його сім'ї чи особі, яка представляє його інтереси, надсилається затверджений акт за формою НВС-1 або НТВС разом з актом розслідування нещасного випадку.".

4. У розділі 4:

у пунктах 4.1, 4.2 абревіатури "ІПН та ОП" замінити абревіатурами "ЦОП і ПН".

у пункті 4.3:

абревіатури "ІПН та ОП" замінити абревіатурами "ЦОП і ПН";

слово "її" замінити словом "його".

5. У додатку 1:

підпункт 2.4 пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 2.5 вважати підпунктом 2.4;

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Особи, які порушили вимоги нормативно-правових актів, у тому числі з охорони праці:

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, підрозділ, орган, заклад СБУ,
_____________________________________________________________________________________
порушення вимог нормативно-правових актів,
___________________________________________________________________________________.";
у тому числі з охорони праці, із зазначенням статей, пунктів)

у розділі "Пояснення щодо заповнення акта за формою НВС-1 та формою НТВС" слова "припустилися порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці" замінити словами "порушили вимоги нормативно-правових актів, у тому числі з охорони праці";

пункт 1.18 розділу 1 замінити трьома новими пунктами такого змісту:

"1.18. Травмування (вбивство) під час ведення бойових дій.

1.19. Травмування під час проведення занять (змагань) з фізичної та вогневої підготовки.

1.20. Інші.";

у розділі 2:

пункт 2.2 доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

"2.2.17. Ведення бойових дій.

2.2.18. Необережне поводження зі зброєю.

2.2.19. Порушення вимог безпеки під час застосування, використання вогнепальної зброї.";

підпункт 2.3.6 пункту 2.3 замінити двома новими підпунктами такого змісту:

"2.3.6. Травмування внаслідок виконання вправ з фізичної та вогневої підготовки.

2.3.7. Інші причини.";

розділ 3 доповнити новим пунктом 3.36 такого змісту:

"3.36. Військова техніка, обладнання військового та спеціального призначення.".

6. У додатку 2:

підпункт 2.4 пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 2.5 пункту 2 вважати підпунктом 2.4;

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Особи, які порушили вимоги нормативно-правових актів, у тому числі з охорони праці:

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, підрозділ, орган, заклад СБУ,
_____________________________________________________________________________________
порушення вимог нормативно-правових актів,
___________________________________________________________________________________.".
у тому числі з охорони праці, із зазначенням статей, пунктів)

7. У додатку 3:

слова та цифри "провела за період з ___ ____________ 20__ р." замінити словами та цифрами "керуючись вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків з військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого наказом СБУ від 12 грудня 2002 року N 443, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 січня 2003 року за N 11/7332, провела за період з ___ ____________ 20__ р.";

абзац четвертий розділу 1 викласти в такій редакції:

"Відомості про членів сім'ї, батьків та утриманців потерпілого - прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, сімейні відносини, рід занять. Ці відомості можуть бути викладені у формі таблиці. Члени сім'ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.";

у розділі 4 слова "законодавства і нормативних актів з питань охорони праці" замінити словами "нормативно-правових актів, у тому числі з охорони праці";

у розділі 6:

у абзаці першому слова "вимог законодавчих і нормативних актів про охорону праці" замінити словами "нормативно-правових актів, у тому числі з охорони праці";

у абзаці третьому після абревіатури "НВС-1" доповнити словом та абревіатурою "або НТВС".

8. У додатку 6 слова "Інспекція технічного і пожежного нагляду та охорони праці в СБУ департаменту забезпечення оперативно-службової діяльності служби безпеки України" замінити словами "Центр охорони праці і пожежно-технічного нагляду Служби безпеки України".

9. У додатку 7 слова "Стислі обставини і передбачувані причини нещасного випадку" замінити словами "Стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку".

 

Начальник Центру охорони праці і
пожежно-технічного нагляду

А. Катещенок

Опрос