Идет загрузка документа (313 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации в Министерстве обороны Украины работы по исчислению выслуги лет для назначения пенсий военнослужащим и обеспечению социальными выплатами лиц, уволенных с военной службы в Вооруженных Силах Украины, и членов их семей

Минобороны
Положение, Приказ от 14.08.2014 № 530
редакция действует с 02.07.2019

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2014

м. Київ

N 530

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2014 р. за N 1294/26071

Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей

(заголовок у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
від 17.05.2019 р. N 240)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства оборони України
 від 12 лютого 2018 року N 58
,
від 17 травня 2019 року N 240

Відповідно до Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, що додається.

(пункт 1 у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
від 17.05.2019 р. N 240)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 19 серпня 2008 року N 407 "Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2008 року за N 1079/15770.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

І. С. Руснак

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови правління
Пенсійного фонду України

В. О. Кравчук

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Міністр соціальної політики України

Л. Денісова

 

Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей

(заголовок Положення у редакції наказів
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
від 17.05.2019 р. N 240)

(У тексті Положення слова "військовий комісаріат" в усіх відмінках замінено словами "військовий комісаріат (ТЦКСП)" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 17 травня 2019 року N 240)

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок:

обчислення вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсій за вислугу років особам, звільненим з військової служби, відповідно до статті 171 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей" (зі змінами);

(абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення та перерахунку пенсій за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника відповідно до Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року N 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393" (зі змінами) та постанови правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року N 3-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за N 135/13402;

(абзац третій пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві" (зі змінами);

(абзац четвертий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

оформлення документів для виплати компенсаційних сум відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року N 290 "Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов'язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках" (зі змінами);

(абзац п'ятий пункту 1.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

організації роботи стосовно визначення розміру грошового забезпечення для призначення та перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби (крім колишніх військовослужбовців строкової військової служби);

проведення ревізій та перевірок з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

(абзац сьомий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
від 17.05.2019 р. N 240)

Організація роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, які проходили службу і звільнилися з інших військових формувань та правоохоронних органів, і членів їх сімей здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, нормативно-правових актів, які регулюють діяльність цих формувань та органів.

(пункт 1.1 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

1.2. Призначення і виплата пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей здійснюються органами Пенсійного фонду України відповідно до Закону.

1.3. Військовослужбовцям, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону, пенсії призначаються і виплачуються після звільнення їх з військової служби.

Пенсіонерам з числа колишніх військовослужбовців у разі повторного прийняття їх на військову службу у Збройні Сили України, інші утворені відповідно до законів України військові формування, у Державну спеціальну службу транспорту, службу в органи внутрішніх справ, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію та Державну кримінально-виконавчу службу України виплата пенсій здійснюється відповідно до статті 2 Закону.

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

Військові комісаріати (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦКСП)) у 10-денний строк повідомляють відповідні органи Пенсійного фонду України про повторне прийняття на військову службу таких осіб.

(абзац третій пункту 1.3 у редакції наказів
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
від 17.05.2019 р. N 240)

Після звільнення зі служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років з дати призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до дати фактичного звільнення.

(абзац четвертий пункту 1.3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

1.4. Особам, звільненим з військової служби за віком, за станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів чи організаційними заходами без права на пенсію, протягом одного року після звільнення зі служби обласними та Київським міським військовими комісаріатами (ТЦКСП) (далі - обласні військові комісаріати (ТЦКСП)) виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за військовим званням.

Особам, звільненим з військової служби відповідно до Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" (зі змінами), які не мають права на пенсію, на період працевлаштування, але не більше одного року, виплачується щомісячна допомога в розмірі посадового окладу та окладу за військовим званням. У разі реєстрації в установленому порядку цих осіб у державній службі зайнятості зазначена виплата не здійснюється.

II. Порядок обчислення вислуги років для призначення пенсії

2.1. Особам, звільненим з військової служби, які мають право на пенсію відповідно до Закону, до вислуги років для призначення пенсії зараховуються:

1) військова служба;

(підпункт 1 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

2) служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;

(підпункт 2 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

3) дійсна військова служба в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому разі обчислюється в порядку, установленому законодавством СРСР, якщо цим Положенням не передбачено більш пільгових умов зарахування часу служби для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (перелік внутрішніх військ СРСР наведений у додатку 1 до цього Положення);

4) служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);

5) час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу в навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України, з 01 січня 1961 року до 11 жовтня 1991 року - у системі Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту СРСР;

6) час роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у закладах вищої освіти із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;

(підпункт 6 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

7) час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;

(підпункт 7 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

8) час перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі особами, які мають право на пенсію за Законом, безпідставно притягнутими до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованими та згодом реабілітованими;

9) час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового тримання осіб, у тому числі дітей, які були насильно вивезені з тимчасово окупованої території колишнього Союзу РСР у період Другої світової війни та які після звільнення з цих місць були відразу призвані або прийняті на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, якщо за час перебування в зазначених місцях примусового тримання ними не було вчинено злочину проти миру і людства;

(підпункт 9 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

10) час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства;

11) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах офіцерського та начальницького складу, в Службі судової охорони на посадах середнього і вищого складу;

(підпункт 11 пункту 2.1 у редакції наказів
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
від 17.05.2019 р. N 240)

12) військова служба у збройних силах, органах внутрішніх справ, Національній поліції, органах державної безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД) та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах СНД.

(абзац перший підпункту 12 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку, встановленому законодавством держав - учасниць СНД, на території яких військовослужбовці проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Національній поліції, органах державної безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

(абзац другий підпункту 12 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

13) час роботи у державних органах у разі переходу на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органи внутрішніх справ, Національну поліцію, державну пожежну охорону, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію або Державну кримінально-виконавчу службу України на посади офіцерського та начальницького складу згідно з переліками посад, що затверджуються відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, державної фінансової політики, а також у разі переходу на службу до Служби судової охорони на посади середнього і вищого складу згідно з переліком посад, що затверджується Головою Служби судової охорони;

(підпункт 13 пункту 2.1 у редакції наказів
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
від 17.05.2019 р. N 240)

14) час перебування на посадах службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом за переліком посад і на умовах, які визначаються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки;

(підпункт 14 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

15) час проходження військової служби за межами України в порядку військового співробітництва або в складі національного контингенту чи персоналу відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

(підпункт 15 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

16) служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 16 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
підпункт 16 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

2.2. До вислуги років поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України під час призначення пенсії на умовах Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних закладах вищої освіти, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, Служби судової охорони, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.

(абзац перший пункту 2.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

Час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною зараховується до вислуги років у календарному обчисленні.

(пункт 2.2 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Відповідно до статті 2 Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державного страхування військовослужбовців держав - учасниць СНД, підписаної в місті Ташкент 15 травня 1992 року, статті 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про пенсійне забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей, підписаної 02 жовтня 1999 року, статті 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про пенсійне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей і державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців, підписаної 16 березня 2000 року, статті 3 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей та інші види соціального захисту таких осіб, підписаної 21 жовтня 2007 року в м. Києві, вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) обчислюється в порядку, установленому в державах - учасницях СНД та державах, з якими Кабінет Міністрів України уклав відповідні Угоди, на території яких військовослужбовці проходили військову службу.

2.3. При обчисленні вислуги років для призначення пенсій (крім пенсій, які призначаються з урахуванням страхового стажу) окремі періоди служби військовослужбовців зараховуються на пільгових умовах (з урахуванням вимог пунктів 2.4 та 2.5 цього розділу):

1) один місяць служби за три місяці:

участь у бойових діях у воєнний час;

час безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах унаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань, одержаних військовослужбовцями у військових частинах, штабах та установах, які входили до складу діючої армії;

час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;

час виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, - з 26 квітня 1986 року до 01 січня 1988 року;

час виконання обов'язків у складі національного контингенту і національного персоналу відповідно до Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

(абзац шостий підпункту 1 пункту 2.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції;

період проходження служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення;

(підпункт 1 пункту 2.3 доповнено новим абзацом восьмим
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

час служби, зазначений у постанові Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 30 "Про пільги щодо обчислення вислуги років військовослужбовцям Збройних Сил України, які брали участь в операціях Миротворчих Сил ООН" (зі змінами);

(підпункт 1 пункту 2.3 доповнено новим абзацом дев'ятим
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий
 вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим)

час проходження служби військовослужбовцями Служби безпеки України, направленими у відрядження до Республіки Ірак з метою забезпечення в умовах посилення терористичних посягань безпеки дипломатичних установ України, їх співробітників та членів їх сімей;

інші періоди, зазначені в підпункті "а" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей" (зі змінами);

(абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 2.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

крім вищезазначених, періоди дійсної військової служби у Збройних Силах СРСР, які підлягають зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, наведені в додатку 2 до цього Положення;

2) один місяць служби за два місяці:

у з'єднаннях, військових частинах і підрозділах, які брали участь у підтриманні режиму надзвичайного стану;

на льотній роботі в реактивній і турбогвинтовій авіації - на умовах, передбачених підпунктом 1 пункту 2.5 цього розділу;

у складі екіпажів кораблів-екранопланів, віднесених до літальних апаратів (літаків) турбогвинтової авіації;

на атомних підводних крейсерах, атомних підводних човнах, дизельних підводних човнах, обладнаних допоміжними атомними енергетичними установками, та підводних човнах із спеціальними енергетичними установками (у тому числі у складі других екіпажів атомних підводних крейсерів, що будуються, та атомних підводних човнів). При цьому зазначена служба зараховується на пільгових умовах з початку навчання у навчальному центрі, а військовослужбовцям, які не підлягають навчанню, - з початку роботи реактора підводного крейсера (човна). Служба на підводних човнах з парогазовими турбінними установками та з дизелями, що працюють за замкнутим циклом, зараховується до вислуги років на пільгових умовах у період перебування їх у строю, а на тих човнах, що будуються, - з початку ходових заводських випробувань. У складі технічних екіпажів атомних підводних крейсерів, крейсерських атомних та великих атомних підводних човнів і атомних глибоководних станцій (включаючи ті, що будуються) за час фактичного несення служби на вказаних кораблях та станціях. При цьому зазначена служба зараховується на пільгових умовах не раніше ніж з дня початку роботи реактора корабля (станції);

на посадах водолазів, які виконують роботу в умовах тривалого перебування під підвищеним тиском під водою або в барокамерах, на умовах, передбачених підпунктом 6 пункту 2.5 цього розділу, - з 01 січня 1986 року;

час служби в лепрозорних і протичумних відділеннях, у відділеннях з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, відділеннях анестезіології та реанімації військових госпіталів (територіальних медичних центрів), у судово-медичних установах і патолого-анатомічних лабораторіях;

час служби військовослужбовців Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України на острові Зміїний - з 18 грудня 1995 року;

інші періоди, зазначені в підпункті "б" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей" (зі змінами);

(абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 2.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

крім вищезазначених, періоди дійсної військової служби у Збройних Силах СРСР, які підлягають зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, наведені в додатку 2 до цього Положення;

3) один місяць служби за півтора місяця:

на льотній роботі в авіації (за винятком видів авіації, зазначених у підпункті 2 цього пункту) - на умовах, передбачених підпунктом 1 пункту 2.5 цього розділу;

на атомних надводних кораблях - із строків, установлених Міністерством оборони України, Службою зовнішньої розвідки України та Службою безпеки України;

на підводних човнах (крім зазначених у підпункті 2 цього пункту) у період перебування їх у строю;

на мінних тральщиках під час тралення бойових мін;

в управліннях з'єднань підводних човнів, що перебувають у строю, і з'єднань мінних тральщиків під час тралення бойових мін на посадах, що визначаються Міністром оборони України, і на умовах, передбачених відповідно підпунктами 3 і 4 пункту 2.5 цього розділу. Перелік посад управлінь, з'єднань підводних човнів, що перебувають у строю, і з'єднань тральщиків у період тралення бойових мін, служба в яких підлягає зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, затверджується Міністром оборони України та Головою Служби безпеки України;

на посадах водолазів усіх найменувань і спеціальностей (крім водолазів, зазначених у підпункті 2 цього пункту);

на посадах, де виконання обов'язків пов'язане із систематичними стрибками з парашутом при виконанні річних норм, встановлених Інструкцією про порядок зарахування до вислуги років на пенсію періодів служби військовослужбовців, виконання обов'язків яких пов'язане із систематичними стрибками з парашутом, затвердженою наказом Міністра оборони України від 25 лютого 2010 року N 82, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 16 березня 2010 року за N 222/17517 (зі змінами);

(абзац восьмий підпункту 3 пункту 2.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

у військових частинах і підрозділах внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, у підрозділах Управління державної охорони України, що визначаються в установленому порядку, а також у підрозділах спеціального призначення Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, установ виконання покарань органів внутрішніх справ, воєнізованих формуваннях Державної кримінально-виконавчої служби України, у частинах і підрозділах (загонах) спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та у підрозділах міліції особливого призначення за переліком посад і умовами, що визначаються керівниками відповідних міністерств і центральних органів виконавчої влади;

на заставах, постах, у комендатурах, відділеннях контрольно-пропускних пунктів, маневрових групах зі змінними заставами, на кораблях і катерах, що несуть службу з охорони державного кордону України, в інших підрозділах Державної прикордонної служби України за переліком посад, затвердженим Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

у складі других екіпажів дизель-електричних підводних човнів, що перебувають у строю;

у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче згідно з Переліком військових частин, підрозділів і установ, які дислокуються (дислокувалися) у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче, особовому складу яких вислуга років на пенсію зараховується на пільгових умовах, затвердженим наказом Міністра оборони України від 02 квітня 2003 року N 85, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 квітня 2003 року за N 279/7600 (зі змінами);

в укріплених районах СРСР військовослужбовцям, які несли бойове чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;

на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, - з 01 січня 1988 року по 31 грудня 1993 року;

у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого відселення, передбачених пунктами 2 і 3 частини другої статті 2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - згідно з Переліком військових частин, установ, організацій і підприємств Міністерства оборони України, дислокованих (які дислокувалися) у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, затвердженим наказом Міністра оборони України від 08 вересня 1997 року N 322, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1997 року за N 457/2261 (зі змінами);

на посадах, де виконання обов'язків пов'язане з роботами із знешкодження вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, переліки яких визначаються керівниками відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

у складі підрозділів, залучених для виконання завдань у зоні особливого режиму в районі державного кордону України з Республікою Молдова в період, визначений згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року N 456 "Про грошове утримання і пільги військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, залучених для виконання завдань у зоні особливого режиму в районі державного кордону України з Республікою Молдова" та від 01 жовтня 1993 року N 824 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 456", - з 17 березня 1992 року до 01 жовтня 1993 року;

проходження служби у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України, Національній гвардії України військовослужбовцями, які виконують обов'язки з охорони та оборони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності;

проходження служби особами рядового і начальницького складу державної пожежної охорони в її підрозділах на атомних електростанціях, об'єктах з ядерними установками і матеріалами;

проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для тримання інфекційно хворих засуджених;

у високогірних місцевостях на висоті 1500 і більше метрів над рівнем моря;

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах з підбирання та транспортування трупів у морг за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України;

час проходження служби військовослужбовцями внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у підрозділах з конвоювання осіб, узятих під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі, та охорони їх під час судового засідання за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України;

час проходження служби в Національній гвардії України військовослужбовцями, які виконують обов'язки з конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у тому числі під час їх екстрадиції, а також забезпечують охорону осіб, які тримаються під вартою, під час судових засідань у судах, за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України;

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Міністерством юстиції України;

інші періоди, зазначені в підпункті "в" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей" (зі змінами);

(абзац двадцять шостий підпункту 3 пункту 2.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

інші періоди дійсної військової служби у Збройних Силах СРСР, які підлягають зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, наведені в додатку 2 до цього Положення;

4) один місяць служби за сорок днів:

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи, які проходять службу у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальниках для осіб, підданих адміністративному арешту, підрозділах конвойної служби міліції, та військовослужбовцями постійного складу, які проходять службу у дисциплінарних військових частинах, за переліком посад і на умовах, затверджених наказом Міністра оборони України від 24 березня 2003 року N 72 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних військових частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 квітня 2003 року за N 252/7573.

2.4. За наявності двох і більше підстав для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах одного й того самого періоду служби вислуга обчислюється за тією підставою, що дає найбільші пільги.

2.5. До вислуги років для призначення пенсії військовослужбовцям зараховуються на пільгових умовах:

1) служба на льотній роботі (підпункти 2 і 3 пункту 2.3 цього розділу) на посадах льотного складу, визначених наказом Міністра оборони України від 12 січня 2004 року N 9 "Про затвердження Переліку посад льотного складу, який має право виконувати польоти у складі екіпажів повітряних суден, авіації Збройних Сил України, військова служба на яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, і Єдиних річних норм нальоту годин для нарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах льотному складу авіації, який має право виконувати польоти у складі екіпажів повітряних суден авіації Збройних Сил України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2004 року за N 103/8702 (зі змінами);

в авіаційних частинах, з'єднаннях, об'єднаннях і штабах Повітряних Сил Збройних Сил України та авіації, інших видів Збройних Сил України, в авіаційно-навчальних закладах, науково-дослідних і науково-випробних організаціях, у військових представництвах Повітряних Сил Збройних Сил України на промислових підприємствах. При цьому служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах тим військовослужбовцям, які мають наліт годин на літаках, вертольотах (далі - літаки) не менше встановленої річної норми нальоту годин (з урахуванням абзаців п'ятого, шостого та сьомого цього підпункту), а до 01 січня 1960 року - не менш як 25 годин на рік.

Норма нальоту годин, яка дає право на пільгове обчислення вислуги років, у випадках, коли військовослужбовець перебував на льотній роботі неповний календарний рік, визначається пропорційно часу фактичного перебування на льотній роботі.

У такому самому порядку (пропорційно часу фактичного перебування на льотній роботі) визначається норма нальоту годин, що дає право на відповідне пільгове обчислення вислуги років стосовно військовослужбовців, які одну частину календарного року виконували льотну роботу на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами, а іншу - на літаках з поршневими двигунами. При цьому, якщо зазначені військовослужбовці не виконали норму нальоту годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами за відповідну частину року, їх фактичний наліт годин на цих літаках включається в наліт годин на літаках з поршневими двигунами. За умови виконання річної норми нальоту цей календарний рік служби зараховується зазначеним військовослужбовцям до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 3 пункту 2.3 цього розділу.

Військовослужбовцям, які мають змішаний наліт годин протягом календарного року, тобто виконували льотну роботу і на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами, і на літаках з поршневими двигунами, цей календарний рік служби зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 2 пункту 2.3 цього розділу, якщо вони мають наліт годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами не менше зазначеної річної норми. При меншому нальоті годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами фактичний наліт годин зазначених військовослужбовців на цих літаках включається в їх наліт годин на літаках з поршневими двигунами. За умови виконання річної норми нальоту цей календарний рік служби зараховується зазначеним військовослужбовцям до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 3 пункту 2.3 цього розділу.

Час перебування у відрядженнях за кордоном військовослужбовців, які займали посади льотного складу до направлення за кордон і які в період перебування в цих відрядженнях фактично виконували льотну роботу, зараховується їм до вислуги років на пільгових умовах (підпункти 2 і 3 пункту 2.3 цього розділу) незалежно від виконання ними норми нальоту годин.

Військовослужбовцям льотного складу, які перенавчаються на інших типах літаків, час перенавчання (але не більше одного року) зараховується до вислуги років на пільгових умовах (підпункти 2 і 3 пункту 2.3 цього розділу) незалежно від виконання ними встановленої норми нальоту годин. При цьому на пільгових умовах, передбачених підпунктом 2 пункту 2.3 цього розділу, час перенавчання зараховується до вислуги років у тому разі, якщо військовослужбовці до перенавчання виконували льотну роботу на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами і перенавчалися на літаках з такими самими двигунами.

Час перебування військовослужбовців льотного складу на перепідготовці або вдосконаленні в авіаційних військових навчальних закладах зараховується до вислуги років на пільгових умовах (підпункти 2 і 3 пункту 2.3 цього розділу) незалежно від виконання ними встановленої норми нальоту годин, якщо вони були направлені на навчання із збереженням за ними у військовій частині штатної посади, у період навчання виконували льотну роботу та після закінчення навчання знову призначені на посади льотного складу.

Військовослужбовцям, які припинили льотну роботу, час служби з дня фактичного закінчення льотної роботи зараховується до вислуги років у календарному обчисленні;

2) служба у високогірних місцевостях України зараховується до вислуги років на пільгових умовах (підпункт 3 пункту 2.3 цього розділу) з дня прибуття військовослужбовців у високогірні місцевості по день вибуття з цих місцевостей включно.

При цьому на пільгових умовах зараховуються до вислуги років і періоди тимчасового вибуття військовослужбовців з високогірних місцевостей із збереженням штатної посади за місцем служби - на лікування, у відпустку, а також у службове відрядження (у тому числі на збори та курси).

У разі надання відпустки військовослужбовцям, які проходили службу у високогірних місцевостях, при звільненні їх надалі з військової служби або переведенні їх по службі з цих місцевостей з подальшим виключенням зі списків особового складу частини час цієї відпустки незалежно від місця її проведення військовослужбовцями зараховується до вислуги років у календарному обчисленні;

3) служба на підводних човнах (крім зазначених у пункті 2.3 цього розділу) у період їх будівництва, перебування на консервації, поточному, середньому та капітальному ремонті, на переобладнанні, модернізації та в інші періоди, коли підводні човни не перебувають у строю, зараховується до вислуги років у календарному обчисленні;

4) служба на мінних тральщиках зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 3 пункту 2.3 цього розділу, у дні фактичного тралення бойових мін незалежно від тривалості їх тралення протягом дня;

5) служба на посадах, де виконання обов'язків пов'язане із систематичними стрибками з парашутом, за умови виконання встановлених річних норм. Служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах, визначених наказом Міністра оборони України від 25 лютого 2010 року N 82 "Про деякі питання призначення пенсій та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військова служба яких пов'язана із стрибками з парашутом", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 березня 2010 року за N 222/17517 (зі змінами);

(підпункт 5 пункту 2.5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

6) служба на посадах водолазів, які виконують роботу за умов тривалого перебування під підвищеним тиском під водою або в барокамерах, зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 2 пункту 2.3 цього розділу, військовослужбовцям, які зайняті на цій роботі не менше 30 годин протягом календарного року.

Служба на посадах водолазів, які не виконують роботи, зазначеної в абзаці першому цього підпункту, або які виконують цю роботу тривалістю менше 30 годин на рік і, крім того, зайняті на інших роботах, зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 3 пункту 2.3 цього розділу, військовослужбовцям, які виконали протягом року такі мінімальні норми годин роботи під водою: на посадах водолазних спеціалістів - 30 годин, на інших водолазних посадах - 60 годин. При цьому військовослужбовцям, які займали зазначені посади неповний календарний рік, норма годин роботи під водою, що дає право на пільгове обчислення вислуги років, визначається пропорційно часу служби на цих посадах;

7) служба в укріплених районах СРСР військовослужбовців, які несли бойове чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг, зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 3 пункту 2.3 цього розділу, з дня залучення військовослужбовця до несення бойового чергування по день вибуття з укріпленого району або вступу в укріпленому районі на посаду, не пов'язану з несенням бойового чергування, включно, але не раніше ніж з 01 січня 1980 року;

8) строкова військова служба зараховується до вислуги років для призначення пенсій у календарному обчисленні, а в разі проходження цієї служби відповідно до умов, які визначені у пункті 2.3 цього розділу або які згідно із законодавством СРСР були підставою для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, - у відповідному пільговому обчисленні;

9) умови зарахування до вислуги років на пенсію дійсної військової служби (у тому числі дійсної строкової військової служби) в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті викладені в додатку 2 до цього Положення.

2.6. До вислуги років для призначення пенсій не зараховуються періоди:

1) перебування у військових частинах як вихованці та юнги, а також навчання у військових ліцеях, суворовському та нахімовському училищах;

2) перебування громадян у запасі та у військовому резерві Збройних Сил України, у тому числі перебування їх на зборах (командирських заняттях) у військових частинах;

3) відбування покарання, такого як арешт (крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України), строк самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад 10 діб незалежно від причини залишення, а також відбування військовослужбовцем покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

(підпункт 3 пункту 2.6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

2.7. Вислуга років для призначення пенсій військовослужбовцям обчислюється з дня зарахування їх на військову службу по день звільнення з військової служби. Водночас днем зарахування на військову службу є:

день відправлення до військової частини з обласного збірного пункту - для громадян, призваних на строкову військову службу;

(абзац другий пункту 2.7 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

день відправлення до військової частини з районного (міського) військового комісаріату (ТЦКСП) - для громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період та на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

(пункт 2.7 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим)

день зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) - для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, у тому числі військовозобов'язаних, які проходять збори, та резервістів під час мобілізації;

день вибуття у відпустку, зазначений військовим комісаріатом (ТЦКСП) у відпускному квитку, - для офіцерів запасу, призначених на військову службу безпосередньо після закінчення цивільного вищого (або колишнього середнього спеціального) навчального закладу з одночасним наданням відпустки. За відсутності даних про день прибуття у військовий комісаріат (ТЦКСП) для відправлення у військову частину або вибуття до місця служби чи у відпустку днем зарахування на військову службу вважається дата зарахування військовослужбовця до списків особового складу наказом командира військової частини;

день призначення на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - для громадян, які не проходили військової служби, та військовозобов'язаних.

Днем закінчення військової служби є:

день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

2.8. При призначенні пенсій військовослужбовцям ураховуються тільки повні роки вислуги років або загального страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги чи страхового стажу в бік збільшення.

2.9. Обчислення вислуги років для призначення пенсії здійснюється за послужним списком з особової справи військовослужбовця.

Документами, що підтверджують окремі періоди військової служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, є:

довідки архівних і військово-лікувальних закладів;

переліки посад льотного складу, посад управлінь з'єднань підводних човнів і з'єднань тральщиків, служба в яких підлягає зарахуванню до вислуги років на пільгових умовах, затверджені наказами Міністра оборони України;

листи обліку: льотної роботи військовослужбовців льотного складу, стажу плавання військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України (Військово-Морського Флоту СРСР) та Державної прикордонної служби України (Прикордонних військ СРСР), виконання стрибків з парашутом військовослужбовців, служба яких пов'язана із систематичними стрибками з парашутом, роботи водолазами під водою;

витяги з наказів командирів військових частин або повідомлення військових частин, управлінь (відділів) особового складу (персоналу), управлінь (відділів) кадрів або управлінь (відділів) мобілізації та комплектування відповідних штабів про час проходження військовослужбовцями служби у високогірних місцевостях, в укріплених районах СРСР із залученням до несення бойового чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;

довідки кадрових органів Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, про службу в цих військових формуваннях, яка підлягає зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах;

дипломи, посвідчення, довідки і повідомлення цивільних вищих та інших навчальних закладів про час навчання в цих навчальних закладах для зарахування часу навчання до вислуги років та загального страхового стажу;

інші документи, що підтверджують періоди дійсної військової служби в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, служби в органах Міністерства внутрішніх справ СРСР та держав - учасниць СНД.

2.10. Перед представленням військовослужбовців до звільнення з військової служби управління (відділ) персоналу уточнює дані про проходження ними служби, а в необхідних випадках і дані про навчання в цивільних вищих (або колишніх середніх) навчальних закладах до прийняття (призову) на військову службу, підтверджує в послужних списках з їх особових справ періоди служби та іншої діяльності, що підлягає зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні, і окремо - на умовах, передбачених пунктом 2.2 цього розділу, або на пільгових умовах, після чого разом з відповідними підрозділами персоналу та фінансовими органами (пункт 2.12 цього розділу) обчислює вислугу років для призначення пенсії.

(абзац перший пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

Щодо військовослужбовців, пенсія яким призначається з урахуванням страхового стажу, управління (відділ) персоналу поряд з військовою службою уточнює і підтверджує також загальний страховий стаж (включаючи час навчання).

(абзац другий пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

2.11. До загального страхового стажу для призначення пенсій за вислугу років з урахуванням страхового стажу включаються в календарному обчисленні періоди, указані в статтях 56 - 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2.12. Обчислення вислуги років чи загального страхового стажу для призначення пенсій здійснюється:

Департаментом фінансів Міністерства оборони України за поданням Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Кадрового центру Збройних Сил України, Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, управлінь персоналу командувань видів Збройних Сил України, управлінь персоналу оперативних командувань та штатних підрозділів персоналу органів військового управління, підпорядкованих Генеральному штабу Збройних Сил України, а також структурних підрозділів, які відповідають за роботу з персоналом у структурних підрозділах апарату Міністерства оборони України, - генералам, адміралам, офіцерам, військовослужбовцям військової служби за контрактом рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу в апараті Міністерства оборони України, у Генеральному штабі Збройних Сил України, командуваннях видів Збройних Сил України та військових частинах безпосереднього підпорядкування;

(абзац другий пункту 2.12 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

фінансово-економічними управліннями командувань видів Збройних Сил України за поданням відповідних управлінь (відділів) персоналу - офіцерам, військовослужбовцям військової служби за контрактом рядового складу, сержантського та старшинського складу управлінь (відділів) оперативних (повітряних) командувань, з'єднань і військових частин, що належать до їх складу, а також офіцерам, військовослужбовцям військової служби за контрактом рядового складу, сержантського та старшинського складу військових частин, підпорядкованих Міністерству оборони України, що займають посади, призначення на які здійснюються наказами командувачів військ оперативних командувань, командирів повітряних командувань (по особовому складу), їм відповідних і нижче;

(абзац третій пункту 2.12 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

фінансово-економічним управлінням військової частини А0515 разом з кадровим органом цієї військової частини - офіцерам, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом до цієї військової частини та до підпорядкованих їй військових частин.

В окремих випадках з метою забезпечення збереження особових справ і своєчасного обчислення вислуги років спільним рішенням Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України і Департаменту фінансів Міністерства оборони України на фінансово-економічні управління та управління персоналу видів Збройних Сил України може бути покладене обчислення вислуги років військовослужбовцям деяких з'єднань і об'єднань з урахуванням їх дислокації.

(абзац п'ятий пункту 2.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

2.13. При обчисленні вислуги років на пенсію військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби, складається розрахунок вислуги років військовослужбовця на пенсію (додаток 3). У розрахунку зазначаються всі календарні періоди військової служби і окремо періоди, що зараховуються до вислуги років на пільгових умовах, а також загальна вислуга років на пенсію.

2.14. Якщо військовослужбовець, який підлягає звільненню з військової служби, має право на пенсію, що призначається відповідно до підпункту "б" частини першої статті 12 Закону, то в розрахунку загального страхового стажу (в календарному обчисленні) на пенсію за вислугу років (додаток 4) зазначаються всі календарні періоди військової служби та окремо календарні періоди роботи як працівника, а також навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, школах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Обчислення вислуги років у разі кількох періодів служби (страхового стажу) здійснюється з урахуванням того, що рік складається з 12 місяців, а місяць у середньому - з 30 днів.

(пункт 2.14 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

2.15. Попередній розрахунок вислуги років (страхового стажу) на пенсію складається відповідним управлінням (відділом) персоналу та передається разом з особовою справою до фінансового органу (пункт 2.12 цього розділу), який складає основний розрахунок вислуги років (страхового стажу) на пенсію і повертає його в управління (відділ) персоналу для долучення до особової справи військовослужбовця.

(абзац перший пункту 2.15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

Вислуга років розраховується не пізніше ніж за два місяці до дати, на яку планується звільнення військовослужбовця. Розрахунок вислуги років (страхового стажу) на пенсію не складається для військовослужбовців, щодо яких на дату запланованого звільнення не дотримуються умови призначення пенсії, зазначені у статті 12 Закону.

(пункт 2.15 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Після звільнення військовослужбовця з військової служби зазначений примірник особової справи разом з основним розрахунком вислуги років надсилається в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) за обраним військовослужбовцем місцем проживання, а попередній розрахунок залишається у справах фінансового органу та зберігається протягом трьох років.

2.16. Підставою для призначення пенсії громадянам інших держав з числа військовослужбовців, звільнених зі збройних сил держав СНД, або з Об'єднаних Збройних Сил СНД, або збройних сил держав, з якими Кабінет Міністрів України уклав відповідні угоди, які обрали для постійного проживання Україну, є розрахунок вислуги років (страхового стажу), складений відповідним фінансовим органом зазначених збройних сил згідно із законодавством цих держав.

2.17. Розрахунок вислуги років (страхового стажу) на пенсію в разі затримки з поданням військовослужбовця до звільнення з військової служби вважається дійсним протягом одного року, а якщо після його складання відсутні підстави для врахування нових періодів служби, які зараховуються до вислуги років на пільгових умовах, - протягом трьох років після складення розрахунку вислуги років до звільнення військовослужбовця з військової служби.

(пункт 2.17 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

2.18. Обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) при призначенні пенсій перевіряє розрахунки вислуги років і додатково включає період неврахованої служби військовослужбовців з дня складення розрахунку вислуги років по день звільнення з військової служби. При цьому невраховані періоди служби, передбаченої підпунктами 2 і 3 пункту 2.3 цього розділу, зараховуються до вислуги років на відповідних пільгових умовах. Підставою для зарахування цих періодів є підтвердження управління (відділу) персоналу або військової частини про те, що військовослужбовець у відповідний період мав право на таку пільгу, а для зарахування служби у високогірних місцевостях України - витяг з наказу командира військової частини.

(пункт 2.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

2.19. Вислуга років на пенсію, обчислена органами, зазначеними в пункті 2.12 цього розділу, доводиться під підпис військовослужбовцю, який представляється до звільнення з військової служби, на звороті відповідного розрахунку. Заперечення військовослужбовця щодо складеного розрахунку повинні бути розглянуті до його звільнення з військової служби.

Спірні питання щодо зарахування до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби в календарному обчисленні або на пільгових умовах за поданнями начальників відповідних управлінь персоналу вирішує комісія Міністерства оборони України в складі, що затверджується наказом Міністерства оборони України. На розгляд комісії виносяться тільки ті спірні питання, які не можуть бути вирішені на місці підрозділами персоналу та фінансовими органами, зазначеними в пункті 2.12 цього розділу.

(абзац другий пункту 2.19 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

Для винесення питання на розгляд комісії управління (відділ) персоналу з'ясовує всі обставини, пов'язані зі спірними періодами служби, подає всі документи разом з особовою справою військовослужбовця і своїми висновками до управління персоналу вищого рівня (за підпорядкованістю), яке після ретельного вивчення цього питання направляє документи на розгляд зазначеної комісії.

(абзац третій пункту 2.19 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

2.20. Обчислена в установленому порядку вислуга років (календарна та окремо на пільгових умовах) зазначається в наказах про звільнення військовослужбовців з військової служби і є підставою для призначення їм пенсії за вислугу років. Щодо військовослужбовців, пенсія яким призначається з урахуванням загального страхового стажу, то в наказах про їх звільнення зазначаються загальний страховий стаж і окремо вислуга років на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ у календарному обчисленні.

2.21. При виявленні помилок в обчисленні вислуги років на пенсію, що пов'язані з правом на пенсію за вислугу років, або факту зарахування до вислуги років періоду служби, не підтвердженого документами, що викликало необґрунтоване завищення вислуги років, обласні військові комісаріати (ТЦКСП) повідомляють відповідний орган Пенсійного фонду України, який виплачує пенсію, про наявність підстав для припинення виплати призначеної пенсії, а за наявності права на подальше одержання пенсії - перераховують вислугу років, про що повідомляють орган Пенсійного фонду України для здійснення перерахунку пенсії з одночасним порушенням перед відповідним управлінням (відділом) персоналу питання про внесення змін до наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби.

(абзац перший пункту 2.21 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
від 17.05.2019 р. N 240)

Зміни до наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби щодо зменшення вислуги років уносяться начальником, який видав наказ, або керівником органу, що є його правонаступником.

2.22. Вислуга років для призначення чи поновлення виплати пенсії за вислугу років, яка була раніше обчислена військовослужбовцю відповідно до законодавства, що діяло на день попереднього звільнення військовослужбовця з військової служби, перегляду не підлягає.

III. Порядок оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення та перерахунку пенсій

3.1. Оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та пенсій в разі втрати годувальника членам сімей померлих військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) відповідно до Закону, а також визначення розміру грошового забезпечення, що враховується при обчисленні та перерахунках пенсій колишнім військовослужбовцям (крім колишніх військовослужбовців строкової військової служби), здійснюються уповноваженими органами Міністерства оборони України - обласними військовими комісаріатами (ТЦКСП) згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року N 3-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (зі змінами), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за N 135/13402 (далі - Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій).

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

Розмір грошового забезпечення, що враховується при обчисленні та перерахунках пенсій особам, звільненим з військової служби у військовій частині А0515 та підпорядкованих їй військових частинах, визначається фінансово-економічним управлінням цієї військової частини.

3.2. Заяви про призначення/перерахунок пенсій за формою, передбаченою додатком 1 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", подаються до головних управлінь Пенсійного фонду України за місцем проживання заявника через відділи соціального забезпечення (відділи оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) обласних військових комісаріатів (ТЦКСП).

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

Указані заяви разом з необхідними документами, зазначеними в пунктах 3.3 - 3.6 цього розділу, реєструються в книзі обліку пенсійних документів (додаток 5).

За цим самим номером у книзі обліку пенсійних документів реєструється особова справа колишнього військовослужбовця, яка надійшла до обласного військового комісаріату (ТЦКСП). Одночасно на заявника оформлюється алфавітна картка (додаток 6).

Копії документів, необхідних для призначення пенсії, що подаються обласними військовими комісаріатами (ТЦКСП) до органів Пенсійного фонду України, мають бути завірені в установленому порядку.

Органи Пенсійного фонду України на підставі документів, що надійшли з обласних військових комісаріатів (ТЦКСП), визначають право заявників на пенсію за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника, а також розміри та терміни призначення цих пенсій згідно зі статтями 12 - 42 Закону.

Групи інвалідності, їх причини і час установлення визначаються медико-соціальними експертними комісіями (далі - МСЕК), які діють на підставі Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року N 1317 (зі змінами).

(абзац шостий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

3.3. Для оформлення документів щодо призначення пенсії за вислугу років або по інвалідності подаються:

заява;

грошовий атестат (розрахункова книжка) і довідка про додаткові види грошового забезпечення;

військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарської комісії);

документи про страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з пунктом "б" частини другої статті 12 Закону);

довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копія сторінки паспорта з такою відміткою);

довідка публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України" (далі - АТ "Ощадбанк") або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, найменування та номер відділення АТ "Ощадбанк";

копії сторінок паспорта (1, 2, 10, 11 та сторінки з відміткою про останнє місце реєстрації);

копії посвідчень, які дають право на пільги (ветерана війни та військової служби, особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, донора тощо).

3.4. Для оформлення документів щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються:

заява;

копія свідоцтва про смерть годувальника;

витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв'язку зі смертю;

висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби чи при виконанні обов'язків військової служби;

довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім'ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;

грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення годувальника;

довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копія сторінки паспорта з такою відміткою);

копії сторінок паспорта (1, 2, 10, 11 та сторінки з відміткою про останнє місце реєстрації);

копії посвідчень, які дають право на пільги (ветерана війни, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, донора тощо).

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника особам, зазначеним у пункті "а" частини четвертої статті 30 Закону, додатково подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

довідка з навчального закладу про навчання із зазначенням дати його закінчення, а також про перебування (неперебування) на повному державному утриманні;

довідка лікарсько-консультативної комісії про визнання особи з інвалідністю з дитинства або довідка МСЕК про визнання особи з інвалідністю з дитинства;

(абзац п'ятнадцятий пункту 3.4 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які підтверджують відсутність батьків (у разі призначення пенсії братам, сестрам, онукам);

копія рішення суду про усиновлення;

копія рішення про опіку чи піклування (у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків).

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам, дружині (чоловіку), зазначеним у пунктах "б", "в", "д" частини четвертої статті 30 Закону, додатково подаються такі документи:

копія свідоцтва про шлюб;

довідка МСЕК про визнання особи з інвалідністю;

(абзац двадцять перший пункту 3.4 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

копія трудової книжки або довідка з органів державної податкової служби про облік платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності (для осіб, зазначених у пункті "д" частини четвертої статті 30 Закону).

3.5. Для оформлення документів щодо встановлення до пенсії надбавок, підвищень, додаткових пенсій згідно з чинним законодавством України подаються копії документів, що дають право на пільги, установлені чинним законодавством.

3.6. Для призначення надбавки на непрацездатних членів сім'ї (відповідно до пункту "а" частини першої статті 16 та статті 24 Закону) подаються такі документи:

заява;

довідка уповноваженого органу за місцем проживання про склад сім'ї;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія свідоцтва про шлюб;

довідка з навчального закладу про навчання;

копія трудової книжки або довідка з органів державної податкової служби про облік платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності.

3.7. Заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається членами сім'ї померлого годувальника, якому на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії, через обласні військові комісаріати (ТЦКСП). У такому самому порядку подаються заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника членами сім'ї померлого годувальника, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а також у разі відсутності в органах Пенсійного фонду України пенсійної справи померлого годувальника.

Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії у разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсію.

3.8. Обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) у 10-денний строк з дня одержання заяви про призначення пенсії:

приймає від заявника необхідні документи, донараховує вислугу років до дня звільнення військовослужбовця з військової служби та оформлює подання про призначення пенсії за формою, встановленою додатком 2 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій;

абзац третій пункту 3.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 вважати відповідно абзацами третім - сьомим)

передає перший примірник подання та документи, зазначені в пунктах 3.3 - 3.6 цього розділу, до головного управління Пенсійного фонду України за місцем реєстрації особи;

копію подання долучає до особової справи колишнього військовослужбовця, яка зберігається в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП);

(абзац четвертий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

організовує ознайомлення з поданням особи, якій оформлюється пенсія.

(пункт 3.8 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

Номер подання про призначення пенсії має відповідати номеру, за яким була зареєстрована в Книзі обліку пенсійних документів (додаток 5) заява про призначення пенсії.

Подання складається посадовою особою відділу соціального забезпечення (відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) обласного військового комісаріату (ТЦКСП), перевіряється та підписується начальником цього відділу, обласним військовим комісаром та завіряється гербовою печаткою.

(абзац сьомий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

Вносити виправлення в подання не дозволяється.

3.9. Днем звернення за призначенням пенсії є день надходження до відповідного органу Пенсійного фонду України, що призначає пенсії, письмової заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою - дата їх відправлення.

У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) роз'яснює заявнику, які документи він повинен надати додатково.

При поданні заявником документів до закінчення тримісячного строку з дня отримання роз'яснення днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви або дата відправлення документів поштою.

Пенсії призначаються у строки, визначені в статті 50 Закону.

3.10. Після подання документів для призначення пенсії до органу Пенсійного фонду України в графі 5 "Коли і яке прийнято рішення" книги обліку пенсійних документів (додаток 5) зазначаються дата та вихідний номер супровідного листа до надісланих документів. Аналогічний запис робиться в пункті 3 алфавітної картки (додаток 6).

Копія подання разом з документами, на підставі яких воно було оформлене, долучається до другого розділу особової справи колишнього військовослужбовця для постійного зберігання (з унесенням відповідних змін до опису документів).

3.11. Орган Пенсійного фонду України, що призначає пенсію, видає розписку-повідомлення за формою, встановленою додатком 4 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, із зазначенням дати прийняття заяви, а також переліку одержаних та відсутніх документів, які необхідно подати в тримісячний строк з дня прийняття заяви.

Після одержання документів розписка-повідомлення у 5-денний строк надсилається (передається через довірену особу) обласним військовим комісаріатом (ТЦКСП) заявнику. Дата відправлення (передання) зазначається на копії розписки-повідомлення, яка долучається до особової справи.

3.12. У разі переїзду пенсіонера до іншої області в межах України або на постійне місце проживання до інших держав, які підписали міждержавні угоди про порядок пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців та членів їхніх сімей (Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Грузія, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан), обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) надсилає особово-пенсійну справу колишнього військовослужбовця на підставі запиту до обласного військового комісаріату (ТЦКСП) за новим місцем проживання пенсіонера.

(абзац перший пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

Після одержання підтвердження про отримання особово-пенсійної справи про її надходження повідомляється в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) за попереднім місцем проживання пенсіонера та вносяться відповідні записи в Книгу обліку пенсійних документів (додаток 5) та в пункт 3 алфавітної картки (додаток 6).

(абзац другий пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

3.13. Усі документи, що надійшли до обласного військового комісаріату (ТЦКСП) після призначення пенсії та стосуються уточнення грошового забезпечення або вислуги років, а також матеріали листування з цих питань долучаються до особової справи військовослужбовця, звільненого з військової служби.

3.14. За запитом органів Пенсійного фонду України обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) (у межах своєї компетенції) доопрацьовує подані документи для призначення пенсії, а також надсилає додаткові документи (або їх завірені копії), які впливають на розмір пенсії. Водночас розрахунок вислуги років для призначення пенсії та витяги з наказів про звільнення і виключення військовослужбовця із списків військової частини долучаються до його особової справи для постійного зберігання.

3.15. Заяви про виплату недоодержаної пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера, одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей" (зі змінами), а також допомоги на поховання подаються до органів Пенсійного фонду України за місцеперебуванням на обліку померлого пенсіонера.

(пункт 3.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

3.16. У разі підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється відповідно до статті 63 Закону та Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року N 45 (зі змінами) (далі - Порядок проведення перерахунку пенсій).

(пункт 3.16 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

3.17. Пенсійний фонд України після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо перерахунку пенсій та отримання відповідного повідомлення від Міністерства соціальної політики України повідомляє своїм головним управлінням про підстави для проведення перерахунку пенсій і про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, та надсилає відповідну інформацію Міністерству оборони України.

(абзац перший пункту 3.17 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

Головні управління Пенсійного фонду України складають у десятиденний строк з моменту надходження зазначеної інформації списки осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перерахунку пенсій та подають їх до обласних військових комісаріатів (ТЦКСП) та військової частини А0515.

3.18. На підставі списків обласні військові комісаріати (ТЦКСП) та військова частина А0515 готують для перерахунку пенсій довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення перерахунку пенсій та в місячний строк подають їх до головних управлінь Пенсійного фонду України.

Особам, що відряджалися для виконання службових обов'язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені зі служби у зв'язку з виходом на пенсію безпосередньо з посад, на яких вони перебували, перерахунок пенсій проводиться на підставі довідок про розмір грошового забезпечення, виданих зазначеними органами, установами, організаціями і підприємствами.

У разі ліквідації таких органів, установ, організацій чи підприємств довідки видаються правонаступниками, а в разі їх відсутності або перейменування (відсутності) посад - у порядку, встановленому Міністерством соціальної політики України.

Зазначені довідки надсилаються до державних органів, у яких особи проходили службу до відрядження, а їх уповноважені органи подають довідки у п'ятиденний строк головним управлінням Пенсійного фонду України.

3.19. Перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частинами другою, третьою статті 51 Закону.

(пункт 3.19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

3.20. Для перерахунку пенсій враховується грошове забезпечення, визначене у Порядку проведення перерахунку пенсій.

(абзац перший пункту 3.20 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

абзац другий пункту 3.20 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

абзац третій пункту 3.20 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

абзац четвертий пункту 3.20 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

абзац п'ятий пункту 3.20 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

Абзац шостий пункту 3.20 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом другим)

Відповідною вважається посада, яка за кваліфікаційними характеристиками, зокрема назвою, розміром посадового окладу, функціональністю та організаційним рівнем підрозділу в структурі органу (організації, установи, військової частини тощо), прирівнюється до посади, з якої особа була звільнена.

3.21. Особам з числа колишніх військовослужбовців збройних сил інших держав, які постійно проживають в Україні, відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та членам їх сімей, які мають право на призначення пенсії, довідки видаються обласними військовими комісаріатами (ТЦКСП) за відповідними посадами на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

3.22. Особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону і проходили службу в державних органах, ліквідованих до виникнення права на перерахунок пенсії, та членам їх сімей довідки видаються державними органами, у яких вони перебували на пенсійному обліку до 01 січня 2007 року.

3.23. Пенсійний фонд України та його головні управління мають право перевіряти правильність складення довідок.

IV. Порядок оформлення документів для виплати компенсаційних сум та одноразової грошової допомоги

4.1. Компенсаційні суми виплачуються згідно з Положенням про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов'язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року N 290 (зі змінами), у разі:

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

установлення інвалідності в межах трьох років з дня поранення, контузії, травми або каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби в складі національного контингенту чи національного персоналу;

(абзац другий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

загибелі військовослужбовця в період виконання обов'язків військової служби в складі національного контингенту чи національного персоналу або його смерті протягом трьох років внаслідок одержання в період цієї служби поранення, контузії, травми або каліцтва;

(абзац третій пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

надходження від Секретаріату ООН коштів для забезпечення виплати компенсаційних сум в інших окремих випадках, які визначаються Організацією Об'єднаних Націй.

Окремі випадки, за якими здійснюється відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою компенсаційних сум, визначаються згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 17 червня 1997 року N 51/218 Е та пунктом 142а порядку денного п'ятдесят другої сесії Генеральної Асамблеї ООН від 17 вересня 1997 року N А/52/369.

Виплата компенсаційних сум проводиться Пенсійним фондом України за рахунок коштів державного бюджету в конвертованій валюті (доларах США) або в національній валюті України (за бажанням одержувачів) за офіційним курсом Національного банку України на день виплати, що перераховуються в кожному конкретному випадку Пенсійному фонду України Міністерством оборони України на підставі списків військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю під час виконання обов'язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, або списків військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу (додатки 7, 8).

(абзац шостий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

4.2. Коло осіб, які мають право на одержання компенсаційних сум за загиблих (померлих) військовослужбовців, визначається відповідно до статей 30 і 31 Закону. При цьому батьки і дружина (чоловік) мають право на їх одержання незалежно від віку та працездатності.

(абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

Визначення причинного зв'язку загибелі (смерті), травми, поранення, контузії, каліцтва або захворювання здійснюється згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року N 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за N 1109/15800 (зі змінами).

4.3. Для отримання компенсаційних сум до обласного військового комісаріату (ТЦКСП) подаються такі документи:

1) особами з інвалідністю:

(абзац перший підпункту 1 пункту 4.3 у редакції
 наказу Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

заява (довільної форми) на ім'я Голови правління Пенсійного фонду України про виплату компенсаційних сум згідно з постановою, зазначеною у пункті 4.1 цього розділу (із зазначенням валюти, найменування банку та його місцезнаходження, номера особистого рахунку, на який необхідно перерахувати кошти);

копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності;

копія виписного епікризу чи витягу з історії хвороби від лікувальної установи національного контингенту або іншого військово-медичного документа, який підтверджує факт і дату отримання поранення, контузії чи каліцтва під час виконання обов'язків військової служби в складі національного контингенту чи національного персоналу;

висновок Міністерства охорони здоров'я України про ступінь втрати працездатності у відсотках згідно з Керівними принципами оцінки стійких порушень Американської медичної асоціації, складений відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06 листопада 2006 року N 731 "Про проведення медико-соціальної експертизи колишніх військовослужбовців Українського миротворчого контингенту під егідою ООН", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2006 року за N 1223/13097;

витяг з наказу командира військової частини про настання нещасного випадку із зазначенням дати, місця, причин нещасного випадку, прізвища, імені та по батькові постраждалого;

копія довідки командира військової частини або військового комісаріату (ТЦКСП) про проходження служби, у тому числі в складі національного контингенту чи національного персоналу;

копії сторінок паспорта (1, 2, 10, 11 та сторінки з відміткою про останнє місце реєстрації);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копія сторінки паспорта з такою відміткою).

2) членами сімей загиблих (померлих) військовослужбовців:

заява (довільної форми) від кожного повнолітнього члена сім'ї загиблого (померлого) на ім'я Голови правління Пенсійного фонду України про виплату компенсаційної суми згідно з постановою, зазначеною у пункті 4.1 цього розділу (із зазначенням валюти, найменування банку та його місцезнаходження, номера особистого рахунку, на який необхідно перерахувати кошти);

(абзац другий підпункту 2 пункту 4.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

копія свідоцтва про смерть;

копія документа, який підтверджує факт загибелі військовослужбовця в складі національного контингенту чи національного персоналу;

довідка про склад сім'ї загиблого із зазначенням родинного зв'язку з ним;

копії сторінок паспортів членів сім'ї (1, 2, 10, 11 та сторінки з відміткою про останнє місце реєстрації);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копія сторінки паспорта з такою відміткою);

копія свідоцтва про шлюб;

копія свідоцтва про народження померлого;

витяг з наказу командира військової частини про настання нещасного випадку із зазначенням дати, місця, причин трагедії, прізвища, імені та по батькові загиблого (померлого);

копія довідки командира військової частини або військового комісаріату (ТЦКСП) про проходження служби, у тому числі в складі національного контингенту чи національного персоналу.

Зазначені у підпунктах 1, 2 цього пункту документи мають бути засвідчені в установленому порядку відповідними посадовими особами.

На підставі вищезазначених документів складається список військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю під час виконання обов'язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, або список військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу (додатки 7, 8), які підписуються військовим комісаром і начальником відділу соціального забезпечення (відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) обласного військового комісаріату (ТЦКСП) та скріплюються печаткою.

(абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 4.3 у редакції
 наказу Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

Оформлені списки і документи надсилаються в Департамент фінансів Міністерства оборони України.

Посадові особи, відповідальні за оформлення документів на виплату компенсаційних сум, призначаються наказами обласних військових комісарів.

4.4. При оформленні документів для отримання виплати від ООН обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) подає до Департаменту фінансів Міністерства оборони України:

висновок Міністерства охорони здоров'я України про ступінь втрати працездатності у відсотках згідно з Керівними принципами оцінки стійких порушень Американської медичної асоціації, складений відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06 листопада 2006 року N 731 "Про проведення медико-соціальної експертизи колишніх військовослужбовців Українського миротворчого контингенту під егідою ООН", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2006 року за N 1223/13097;

копію військово-медичного документа, який підтверджує факт і дату отримання поранення, контузії, каліцтва чи захворювання під час виконання обов'язків військової служби в складі національного контингенту чи національного персоналу;

(абзац третій пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

копію довідки командира військової частини або військового комісаріату (ТЦКСП) про проходження служби в складі національного контингенту чи національного персоналу;

(абзац четвертий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

копії сторінок паспорта постраждалого або копії сторінок паспортів членів сім'ї загиблого (1, 2, 10, 11 та сторінки з відміткою про останнє місце реєстрації);

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

витяг з наказу командира військової частини про настання нещасного випадку із зазначенням дати, місця, причин нещасного випадку, прізвища, імені та по батькові постраждалого;

список військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю під час виконання обов'язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, або список військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу (додатки 7, 8).

(абзац восьмий пункту 4.4 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

4.5. За рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України, здійснюється виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої статтею 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", відповідно до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 (зі змінами) (далі - Порядок виплати допомоги).

(абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

Командир (начальник) військової частини, установи (організації), у якій проходив (проходить) службу військовослужбовець, зобов'язаний:

роз'яснити права та пільги, установлені чинним законодавством для військовослужбовця (членів сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця), у тому числі щодо права на виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

(абзац третій пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

сприяти своєчасному оформленню документів, визначених Порядком виплати допомоги;

забезпечити належний контроль за виплатою одноразової грошової допомоги.

У разі звернення заявника до суду з позовом до військової частини або до військового комісаріату (ТЦКСП) щодо відмови у виплаті грошової допомоги командир військової частини або військовий комісар (чи його представник) зобов'язаний письмово повідомити відповідний суд про те, що ні він, ні структурні підрозділи Міністерства оборони України не відносяться до належного відповідача, оскільки прийняття рішення про призначення допомоги належить до повноважень головного розпорядника кошів.

(абзац шостий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

4.6. Право на одержання одноразової грошової допомоги відповідно до пунктів 1 - 3 частини другої статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" мають члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого).

(абзац перший пункту 4.6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

Члени сім'ї та батьки загиблого (померлого) визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

(абзац другий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

З метою визначення причинного зв'язку загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста командиром військової частини, де проходив службу (збори) військовослужбовець, військовозобов'язаний чи резервіст, здійснюються такі заходи:

на розгляд штатної військово-лікарської комісії (далі - ВЛК), яка приймає постанову про причинний зв'язок загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста, надсилаються копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста, зокрема про те, що загибель (смерть) не пов'язана із вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства (висновок ВЛК про причинний зв'язок загибелі (смерті) військовослужбовця, лікарське свідоцтво про смерть, акт спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком командира військової частини або Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи документи правоохоронних органів за результатами перевірки обставин смерті).

(абзац четвертий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

З метою визначення причинного зв'язку смерті особи, звільненої з військової служби, яка померла протягом року після звільнення з військової служби внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби (внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов'язаних з проходженням військової служби), на розгляд ВЛК, яка приймає постанову про причинний зв'язок смерті протягом року після звільнення з військової служби особи, військовий комісар надсилає копії документів, що свідчать про причини та обставини смерті, зокрема про те, що смерть не пов'язана із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства (лікарське свідоцтво про смерть, витяги з документів правоохоронних органів за результатами перевірки обставин смерті).

(пункт 4.6 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять перший
 вважати відповідно абзацами шостим - двадцять другим)

Документи на одержання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) оформлюються та подаються в Департамент фінансів Міністерства оборони України обласними військовими комісаріатами (ТЦКСП).

Обласні військові комісаріати (ТЦКСП) для призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) подають у Департамент фінансів Міністерства оборони України такі документи:

висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги членам сім'ї, батькам або утриманцям особи, зазначеної в пунктах 1 - 3 частини другої статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (додаток 9);

(абзац восьмий пункту 4.6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

заяву кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги (додаток 10);

копію свідоцтва про смерть військовослужбовця;

витяг з наказу про виключення особи, зазначеної в пунктах 1 - 3 частини другої статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", зі списків особового складу військової частини;

(абзац одинадцятий пункту 4.6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) особи, зазначеної в пунктах 1 - 3 частини другої статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", зокрема про те, що загибель (смерть) не пов'язана із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства. Такими документами можуть бути копія акта про нещасний випадок військової частини або Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, витяги з документів правоохоронних органів за результатами перевірки обставин смерті (поранення, контузії, каліцтва, травми), матеріали службового розслідування, судове рішення, інші медичні або військово-облікові документи;

(абзац дванадцятий пункту 4.6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

копію довідки про склад сім'ї особи, зазначеної в пунктах 1 - 3 частини другої статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", виданої відповідно до чинного законодавства;

(абзац тринадцятий пункту 4.6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

витяг з послужного списку особової справи (облікової картки) про склад сім'ї особи, зазначеної в пунктах 1 - 3 частини другої статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

(абзац чотирнадцятий пункту 4.6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

копію свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

копію свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

копію свідоцтва про народження особи, зазначеної в пунктах 1 - 3 частини другої статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблої (померлої) особи;

(абзац сімнадцятий пункту 4.6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

рішення районної, районної у місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки чи піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста) - для виплати одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого (померлого);

рішення суду або нотаріально посвідчений правочин, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);

копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і останнє місце реєстрації;

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою).

Одноразова грошова допомога виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її одержання. У разі відмови якоїсь з осіб від одержання одноразової грошової допомоги або якщо одна з осіб у трирічний строк не реалізувала своє право на одержання такої допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її одержання. Особам, які мають право на одержання одноразової грошової допомоги, її виплата здійснюється незалежно від реалізації права на призначення та отримання такої допомоги будь-якою з осіб, які мають право на допомогу. Заява про відмову має бути нотаріально засвідчена в установленому законодавством порядку.

(абзац двадцять другий пункту 4.6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

4.7. У разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва) в період проходження військової служби військовослужбовець направляється на медичний огляд до ВЛК для визначення ступеня його придатності до військової служби та встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання з виконанням обов'язків військової служби або з проходженням військової служби.

Рішення ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовця оформлюється свідоцтвом про хворобу, довідкою ВЛК, витягом з протоколу засідання ВЛК.

Після проходження ВЛК у разі звернення військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби) лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я оформляє необхідні документи на МСЕК для встановлення йому групи інвалідності та (або) відсотка втрати працездатності.

На військовослужбовців строкової військової служби, стосовно яких винесена постанова ВЛК з формулюванням: "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби", командир військової частини (військовий комісар) подає документи на МСЕК тільки в тому разі, якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) не пов'язане із вчиненням військовослужбовцем злочину чи адміністративного порушення та не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження.

(абзац четвертий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

У разі якщо особа має право на одержання одноразової грошової допомоги відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та на інші допомоги або компенсаційні виплати у зв'язку з ушкодженням здоров'я, які установлені іншими нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за її вибором.

Документи на одержання одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцям, військовозобов'язаним та резервістам оформляє та подає в Департамент фінансів Міністерства оборони України командир військової частини.

Документи на одержання одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності особам, звільненим з військової служби (зборів, резерву), оформляє та подає в Департамент фінансів Міністерства оборони України обласний військовий комісар за місцем проживання цих осіб.

У разі часткової втрати працездатності внаслідок поранення, травми, контузії, каліцтва, захворювання (без установлення групи інвалідності) подаються такі документи:

(абзац восьмий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцю, який отримав поранення, контузію, травму, каліцтво, захворювання (додаток 11);

(абзац дев'ятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

заява про виплату одноразової грошової допомоги (додаток 12);

копія довідки МСЕК про встановлення відсотка та причинного зв'язку втрати працездатності;

копії довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу, витягу з протоколу засідання ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва);

у разі втрати працездатності внаслідок отриманої травми (поранення, контузії, каліцтва) - копія документа про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), зокрема про те, що травма (поранення, контузія, каліцтво) не пов'язана з учиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, а саме копія довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), або копія акта про нещасний випадок (архівної довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)), або інші документи про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), зазначені в абзаці першому пункту 21.8 глави 21 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за N 1109/15800;

(абзац тринадцятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я, по батькові та місце реєстрації;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копія сторінки паспорта з такою відміткою).

У разі настання інвалідності подаються такі документи:

висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцю, який визнаний особою з інвалідністю (додаток 13);

(абзац сімнадцятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

заява про виплату одноразової грошової допомоги (додаток 12);

копія довідки МСЕК про встановлення групи та причинного зв'язку інвалідності;

копії свідоцтва про хворобу, постанови чи довідки відповідної ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва);

витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини (для військовослужбовців строкової військової служби - копія військового квитка);

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я, по батькові та місце реєстрації;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копія сторінки паспорта з такою відміткою);

копії довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), або копія акта про нещасний випадок (архівної довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)), або інші документи про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), зазначені в абзаці першому пункту 21.8 глави 21 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за N 1109/15800, зокрема про те, що травма (поранення, контузія, каліцтво) не пов'язана з учиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, - у разі встановлення інвалідності внаслідок отриманого поранення, травми, контузії або каліцтва.

(абзац двадцять четвертий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

У разі якщо особа має право на одержання одноразової грошової допомоги відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та на інші допомоги або компенсаційні виплати у зв'язку з ушкодженням здоров'я, які встановлені іншими нормативно-правовими актами, до документів додаються довідки про те, що інші виплати не проводилися.

У всіх випадках уповноважені органи, які здійснюють оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги (військові частини, військові навчальні заклади, установи, організації та військові комісаріати (ТЦКСП)), мають отримати від заявників згоду на обробку даних про фізичну особу відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

(абзац двадцять шостий пункту 4.7 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58)

4.8. Висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги уповноважені органи (військові частини, військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, установи, організації та військові комісаріати (ТЦКСП)), які здійснюють оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги, подають до Департаменту фінансів Міністерства оборони України в 15-денний строк з дня реєстрації всіх документів.

Якщо документи, необхідні для прийняття рішення про виплату одноразової грошової допомоги, відсутні, уповноважені органи (військові частини, військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, установи, організації та військові комісаріати (ТЦКСП)), які здійснюють оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги, надають заявникам допомогу в їх розшуку.

(пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони Українии від 17.05.2019 р. N 240)

4.9. Заява та документи, що до неї додаються, щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги, подані з порушенням вимог Порядку виплати допомоги, розглядаються уповноваженим органом (військовою частиною, військовим навчальним закладом, військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу, установою, організацією та військовим комісаріатом (ТЦКСП)), що здійснює оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги, відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

(пункт 4.9 у редакції наказу Міністерства
оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

4.10. Департамент фінансів Міністерства оборони України доводить рішення головного розпорядника бюджетних коштів до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня щодо права на виплату одноразової грошової допомоги та у разі її призначення в порядку черговості відповідно до дати подання документів готує та надає Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, які мають власну мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, доводять ці рішення до уповноважених органів (військових частин, військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, установ, організацій та військових комісаріатів (ТЦКСП)), які подавали висновки щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги, та впродовж трьох робочих днів готують та надають Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дня відкриття асигнувань розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня шляхом перерахування коштів на рахунок, зазначений отримувачем допомоги у своїй заяві.

Уповноважені органи (військові частини, військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, установи, організації та військові комісаріати (ТЦКСП)), які здійснювали оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги, повідомляють заявників про прийняте головним розпорядником коштів рішення щодо призначення або відмови в призначенні одноразової грошової допомоги.

(пункт 4.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

4.11. Після отримання коштів для виплати одноразової грошової допомоги розпорядники коштів третього ступеня протягом трьох робочих днів уточнюють рахунки отримувачів допомоги та подають платіжні документи до органів Державної казначейської служби України.

(пункт 4.11 доповнено новим абзацом першим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
у зв'язку з цим абзаци перший - третій
 вважати відповідно абзацами другим - четвертим)

Абзац другий пункту 4.11 виключено

(абзац другий пункту 4.11 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

абзац третій пункту 4.11 виключено

(абзац третій пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

абзац четвертий пункту 4.11 виключено

(абзац четвертий пункту 4.11 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

4.12. Зразки документів, які оформлюються для здійснення одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктами 4.6, 4.7 цього розділу, наведені в додатках 9 - 16 до цього Положення.

4.13. Порядок оформлення, призначення, фінансування та виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 4.7 цього розділу, у військовій частині А0515 та підпорядкованих їй військових частинах визначається наказом командира військової частини А0515.

V. Розділ V виключено

(розділ V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240,
у зв'язку з цим розділ VI вважати розділом V)

V. Керівництво роботою органів соціальних виплат Міністерства оборони України, організація і проведення ревізій та перевірок роботи обласних військових комісаріатів (ТЦКСП) з питань забезпечення соціальними виплатами військовослужбовців та членів їх сімей

5.1. Керівництво роботою органів забезпечення соціальними виплатами Міністерства оборони України здійснює Департамент фінансів Міністерства оборони України.

Контроль за роботою органів забезпечення соціальними виплатами Міністерства оборони України здійснюють відповідні структурні підрозділи Департаменту фінансів Міністерства оборони України, фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

5.2. Під час проведення ревізій та перевірок особливого контролю потребують такі питання:

своєчасність оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

правильність оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", своєчасність проведення її виплати;

правильність визначення розмірів грошового забезпечення, що враховується органами Пенсійного фонду України під час призначення та перерахунків пенсій особам, звільненим з військової служби;

правильність оформлення документів для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям відповідно до Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов'язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року N 290 (зі змінами);

організація роботи з роз'яснення вимог законодавства з питань забезпечення соціальними виплатами, а також щодо пільг, установлених чинним законодавством для осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

організація роботи із забезпечення санаторно-курортного лікування;

розгляд письмових звернень, заяв та прийом відвідувачів із питань забезпечення соціальними виплатами.

(розділ V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант

І. Ю. Марко

 

ПЕРЕЛІК
внутрішніх військ СРСР*

Внутрішні війська (війська НКВС, МВС, МОГП, внутрішня охорона).

Конвойні війська (конвойна охорона), у тому числі і конвойна варта.

Конвойна охорона виправно-трудових установ, у тому числі в період, коли ця охорона іменувалася воєнізованою охороною виправно-трудових установ.

Інженерно-протихімічні частини МППО.

Штаби МППО країни, республік, країв, областей, міст і районів (у складі міст).

Військово-будівельні частини та їх управління (відділи).

Особливий дорожньо-будівельний корпус.

Війська з охорони тилу діючої армії.

Війська з охорони залізничних споруд.

Війська з охорони особливо важливих підприємств промисловості.

Військові підрозділи (батальйони, роти, взводи та відділення (транспортні, автотранспортні, навантажувально-розвантажувальних робіт, охорони тощо) складів і баз, які до травня 1962 року належали до складу органів військового постачання НКВС, МВС, МОГП), а також органи військового постачання НКВС - до 08 березня 1939 року.

Військові навчальні заклади військ МВС (НКВС, МОГП) і відділ військово-навчальних закладів військ МВС (НКВС).

Військові прокуратури військ.

Військові трибунали військ.

Спеціальні моторизовані частини міліції - з 23 липня 1966 року.

Управління, частини та підрозділи воєнізованої пожежної охорони, які комплектуються призваними на дійсну військову службу: особами рядового та сержантського складу - з 01 листопада 1965 року й особами офіцерського складу - з 01 січня 1968 року.

____________
* Підстава: наказ Міністра внутрішніх справ СРСР 1973 року N 0480.

 

ПЕРІОДИ
дійсної військової служби у Збройних Силах СРСР, які підлягають зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах

1. При обчисленні вислуги років для призначення пенсій, крім періодів військової служби, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 2.3 Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей (далі - Положення), на пільгових умовах зараховуються такі періоди дійсної військової служби у Збройних Силах СРСР (з урахуванням вимог додатка 1 до постанови Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1990 року N 1290 "Про вислугу років для призначення пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і допомоги цим військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу та їх сім'ям" та пунктів 2.4 - 2.6 Положення):

1) один місяць служби за три місяці:

у військових частинах, штабах та установах, які входили до складу діючої армії, у партизанських загонах і з'єднаннях у період бойових дій;

у військових частинах, штабах та установах, які не входили до складу діючої армії, але перебували в період Великої Вітчизняної війни у містах-героях: Одеса - з 10 серпня по 16 жовтня 1941 року, Ленінград - з 08 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року, Севастополь - з 05 листопада 1941 року по 04 липня 1942 року і Волгоград - з 12 липня по 19 листопада 1942 року. За такими самими умовами зараховується до вислуги років на пенсію час безперервного перебування на лікуванні в лікувальних установах унаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань, одержаних військовослужбовцями у відповідні періоди в містах-героях, зазначених у цьому абзаці;

час перебування військовослужбовців у період Великої Вітчизняної війни у змінному складі штрафних рот і батальйонів діючої армії у випадках, коли направлення в ці частини було пов'язане з перебуванням їх в оточенні, полоні або проживанням на тимчасово окупованій території, якщо вони не скоїли там злочину проти Батьківщини;

час участі в складі військових частин і підрозділів у бойових операціях з ліквідації націоналістичного підпілля (бандитизму) на території Української РСР, Білоруської РСР, Латвійської РСР, Литовської РСР і Естонської РСР у період з 01 січня 1944 року по 31 грудня 1951 року, а військовослужбовцям, які одержали в цих операціях поранення, контузії або каліцтва, - і час безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах;

у складі 64 винищувального авіаційного корпусу, який брав участь у бойових діях, - у період з листопада 1950 року по липень 1953 року;

у військових частинах, штабах та установах, які перебували на території Угорщини в період бойових дій у цій країні, - з 24 жовтня по 10 листопада 1956 року, а військовослужбовцям, які одержали в зазначений період поранення, контузії або каліцтва, - і час безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах;

у країнах, армії яких вели бойові дії або надавали воєнну допомогу іншим державам, - відрядженим у ці країни радянським військовим спеціалістам льотного складу незалежно від участі зазначених військовослужбовців у бойових діях - у період з 01 січня 1961 року по 31 грудня 1982 року;

на території Республіки Афганістан, а також в інших країнах, які ведуть (вели) бойові дії, якщо військовослужбовці брали участь у цих діях (крім військовослужбовців, звільнених з дійсної військової служби або відряджених з цих країн за вчинення проступків, які дискредитують звання військовослужбовця), - з 01 грудня 1979 року і час безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні в лікувальних закладах унаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань, отриманих у цих країнах;

2) один місяць служби за два місяці:

у період Великої Вітчизняної війни (пункт 2 цього додатка) у військових частинах, штабах та установах, які не входили до складу діючої армії (крім випадків, зазначених в абзацах третьому, п'ятому підпункту 1 цього пункту);

час перебування в полоні в період Великої Вітчизняної війни (з дотриманням умов, передбачених підпунктом 11 пункту 2.1 Положення);

у віддалених місцевостях СРСР, перелічених у пункті 4 цього додатка, - зі строків, зазначених у цьому пункті;

у країнах, армії яких вели бойові дії або надавали воєнну допомогу іншим державам, - відрядженим у ці країни радянським військовим спеціалістам (крім льотного складу) незалежно від участі зазначених військовослужбовців у бойових діях - у період з 01 січня 1961 року по 31 грудня 1982 року;

у високогірних місцевостях СРСР на висоті 2500 метрів і більше над рівнем моря - з 01 січня 1976 року;

3) один місяць служби за півтора місяця:

в управліннях з'єднань підводних човнів (у тому числі учбових), що перебувають у строю, та з'єднань мінних тральщиків у період тралення бойових мін на посадах, визначених Міністром оборони СРСР, та на умовах, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 24 Положення, - з 22 січня 1952 року. Перелік посад управлінь з'єднань підводних човнів, що перебували у строю, та з'єднань тральщиків у період тралення бойових мін, служба в яких підлягає зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, уведений в дію наказом Міністра оборони СРСР 1986 року N 02;

на посадах, виконання обов'язків на яких пов'язане із систематичним здійсненням стрибків з парашутом у повітрянодесантних військах, повітрянодесантних з'єднаннях КДБ СРСР, Військово-Повітряних Силах та авіації інших видів Збройних Сил СРСР, частинах спеціального призначення та військово-навчальних закладах, що готують офіцерів для повітрянодесантних військ, - з 01 жовтня 1967 року, а в десантно-штурмових з'єднаннях і частинах, розвідувальних десантних підрозділах (розвідувальних пунктах) Сухопутних військ і морської піхоти - з 14 березня 1980 року. При цьому служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах у разі виконання ними річних норм стрибків з парашутом, визначених в "Инструкции о порядке применения постановления Совета Министров СССР от 14 марта 1980 г. N 231-65 "О льготах военнослужащим Советской Армии и Военно-Морского Флота, действительная военная служба которых связана с совершением прыжков с парашутом, при исчислении выслуги лет на пенсию", яка введена в дію наказом Міністра оборони СРСР від 02 квітня 1980 року N 056;

у віддалених місцевостях СРСР, перелічених у пункті 4 цього додатка, - зі строків, зазначених у цьому пункті;

у складі експедицій особливого призначення з проведення кораблів і суден Північним морським шляхом за час перебування в Мурманській області, переходу в порти призначення та повернення до місця постійної служби після закінчення експедиції - з 22 жовтня 1971 року;

у високогірних місцевостях СРСР на висоті 1500 метрів і більше над рівнем моря (крім служби, зазначеної в абзаці шостому підпункту 2 цього пункту) - з 01 квітня 1973 року;

у високогірних місцевостях СРСР на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках і нижче - за Переліком військових частин, підрозділів та установ, затвердженим наказом Міністра оборони СРСР 1988 року N 0290, - з 01 січня 1988 року;

у військових частинах залізничних і внутрішніх військ, зайнятих на будівництві та обслуговуванні (у період будівництва) Байкало-Амурської залізничної магістралі та залізничної лінії БАМ - Тинда - Беркакіт, - з 08 липня 1974 року;

у військових частинах залізничних військ, зайнятих на будівництві комплексу підприємств будівельної індустрії Байкало-Амурської залізничної магістралі на станції Шимановська, - з 10 березня 1975 року;

у військових частинах та військово-будівельних загонах, які належали до Міністерства зв'язку СРСР та були зайняті на будівництві радіорелейної лінії зв'язку уздовж траси Байкало-Амурської залізничної магістралі, - з 29 липня 1976 року;

у військових частинах залізничних військ, зайнятих на будівництві дільниці залізничної лінії Сургут - Уренгой на території Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області, - з 04 липня 1977 року;

у військових частинах, з'єднаннях, на підприємствах і в організаціях Міністерства оборони СРСР, зайнятих на будівництві Байкало-Амурської залізничної магістралі, - з 23 серпня 1979 року;

в укріплених районах військовослужбовцям, які несли бойове чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойової обслуги, - з 01 січня 1980 року;

у дорожньо-будівельних частинах і частинах їх забезпечення, зайнятих на будівництві та реконструкції автомобільних шляхів у Нечорноземній зоні колишньої РРФСР, - з 01 квітня 1988 року;

у з'єднаннях, військових частинах і підрозділах, які виконують завдання з охорони громадського порядку та забезпечення державної безпеки за надзвичайних обставин, пов'язаних з масовими антигромадськими проявами, - у періоди, визначені Міністром оборони СРСР;

на території Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія та Республіки Грузія (крім місцевостей, зазначених в абзаці шостому підпункту 2, абзацах сьомому та восьмому підпункту 3 цього пункту) - з 01 січня 1991 року;

у підрозділах спеціального призначення внутрішніх військ та органів внутрішніх справ - з 01 січня 1991 року за переліками підрозділів, посад і на умовах, визначених Міністром внутрішніх справ СРСР.

2. Зарахування окремих періодів служби військовослужбовців до вислуги років на пенсію на пільгових умовах (пункт 1 цього додатка) проводиться з урахуванням нижчезазначеного:

1) на пільгових умовах, установлених за службу на льотній роботі (підпункти 2 і 3 пункту 1 цього додатка), зараховується служба на посадах льотного складу, визначених Міністром оборони СРСР, в авіаційних частинах, з'єднаннях, об'єднаннях і штабах Військово-Повітряних Сил та авіації інших видів Збройних Сил СРСР, в авіаційних військово-навчальних закладах, науково-дослідних та науково-випробних організаціях, у військових представництвах Військово-Повітряних Сил на промислових підприємствах. Водночас служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах тим військовослужбовцям, які мають наліт годин на літаках (вертольотах): до 01 січня 1960 року - не менше 25 годин на рік, з 01 січня 1960 року - не менше встановленої річної норми нальоту годин.

Військовослужбовцям, які мають змішаний наліт протягом календарного року, тобто виконували льотну роботу і на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами, і на літаках з поршневими двигунами, цей календарний рік служби зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 2 пункту 1 цього додатка, якщо вони мають наліт годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами не менше встановленої річної норми, а до 01 січня 1960 року - не менше 25 годин на рік. При меншому нальоті годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами фактичний наліт годин зазначених військовослужбовців на цих літаках включається в їх наліт годин на літаках з поршневими двигунами. За умови виконання річної норми нальоту цей календарний рік служби зараховується зазначеним військовослужбовцям до вислуги років на пільгових умовах, визначених підпунктом 3 пункту 1 цього додатка;

2) служба у віддалених і високогірних місцевостях СРСР зараховується до вислуги років на відповідних пільгових умовах (підпункти 2 і 3 пункту 1 цього додатка) з дня прибуття військовослужбовців у віддалені або високогірні місцевості до дня вибуття з цих місцевостей включно.

Днем прибуття у віддалену або високогірну місцевість вважається: для військовослужбовців, які прибули в окремому порядку, - день зарахування у списки особового складу наказом командира військової частини; для військовослужбовців, які прибули у складі військової частини (підрозділу), - день прибуття частини (підрозділу) у пункт дислокації у віддаленій або високогірній місцевості, оголошений наказом командира військової частини.

Днем вибуття з віддаленої або високогірної місцевості вважається:

для військовослужбовців, які вибули в окремому порядку, - день виключення зі списків особового складу наказом командира військової частини;

для військовослужбовців, які вибули в складі військової частини (підрозділу), - день вибуття частини (підрозділу) з пункту постійної дислокації у віддаленій або високогірній місцевості, оголошений наказом командира військової частини.

Якщо військовослужбовець переміщується до нового місця служби з однієї віддаленої або високогірної місцевості в іншу, для яких установлені різні умови зарахування служби до вислуги років на пільгових умовах, час перебування в дорозі зараховується до вислуги років з розрахунку один місяць служби за півтора місяця;

3) служба в управліннях з'єднань підводних човнів, які перебувають у строю, на відповідних посадах, визначених Міністром оборони СРСР, - з 01 січня 1983 року зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом 3 пункту 1 цього додатка, якщо стаж плавання військовослужбовця на підводних човнах становить не менше 60 ходових днів за рік, а до 01 січня 1983 року - незалежно від стажу плавання;

4) до вислуги років на пенсію не зараховуються періоди:

перебування у військових частинах як вихованці та юнги, а також навчання у військових ліцеях, у суворовському військовому, нахімовському військово-морському та військово-музичному училищах, у військових підготовчих (спеціальних) школах та училищах;

проживання на тимчасово окупованій території, перебування у змінному складі штрафних рот і батальйонів;

роботи у воєнізованих установах та організаціях, працівники яких вважалися такими, що перебувають у лавах Робітничо-селянської Червоної Армії, але військовослужбовцями не були;

5) на пільгових умовах, передбачених підпунктом 1 пункту 1 цього додатка, зараховується до вислуги років для призначення пенсій служба військовослужбовців у військових частинах, штабах та установах, які належали згідно з відповідними переліками (підпункт 3 пункту 3 цього додатка) до складу діючої армії, у межах таких періодів:

на Китайській Східній залізниці - з 15 липня по 31 грудня 1929 року; біля озера Хасан - з 29 липня по 11 серпня 1938 року; на річці Халхін-Гол - з 11 травня по 16 вересня 1939 року;

при возз'єднанні з СРСР Західної України та Західної Білорусії - з 17 по 28 вересня 1939 року;

під час війни з Фінляндією - з 30 листопада 1939 року по 13 березня 1940 року;

під час Великої Вітчизняної війни: з фашистською Німеччиною та її союзниками - з 22 червня 1941 року по 09 (11) травня 1945 року; з імперіалістичною Японією - з 09 серпня по 03 вересня 1945 року.

3. Обчислення вислуги років для призначення пенсії проводиться за послужним списком з особової справи військовослужбовця.

Основними документами, що підтверджують окремі періоди військової служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, крім перелічених у пункті 2.9 Положення, є:

1) довідки архівних та військово-лікувальних закладів;

2) довідки штабів партизанського руху періоду Великої Вітчизняної війни або партійних архівів крайових та обласних комітетів КПРС або ЦК компартій союзних республік;

3) переліки: військових частин, з'єднань, армій, фронтів, флотів і флотилій Радянської Армії та Військово-Морського флоту, іноземних формувань на території СРСР, штабів партизанського руху та представництв цих штабів при військових радах напрямів, фронтів та армій, які належали до складу діючої армії в періоди Великої Вітчизняної війни, війни з Фінляндією у 1939 - 1940 роках, бойових дій при возз'єднанні з СРСР Західної України та Західної Білорусії у 1939 році, боїв на річці Халхін-Гол у 1939 році та біля озера Хасан у 1938 році; армійських управлінь, з'єднань, частин та тилових установ, що перебували на території Угорщини в період бойових дій у 1956 році, і з'єднань та частин Радянської Армії, які перебували у 1950 - 1953 роках у спецвідрядженні в складі 64 винищувального авіаційного корпусу; країн для пільгового обчислення вислуги років на пенсію військовослужбовцям, які перебували в спеціальних урядових відрядженнях і брали участь у бойових діях у Китаї, Іспанії, Югославії, Греції та Кореї;

4) переліки посад льотного складу, посад в управліннях з'єднань підводних човнів та з'єднань тральщиків, служба в яких підлягає зарахуванню до вислуги років на пільгових умовах, що були введені в дію наказами Міністра оборони СРСР;

5) листи обліку: льотної роботи військовослужбовців льотного складу, стажу плавання військовослужбовців Військово-Морського Флоту, виконання стрибків з парашутом військовослужбовців повітрянодесантних військ, служба яких пов'язана із систематичним виконанням стрибків з парашутом, роботи водолазів під водою;

6) витяги з наказів командирів військових частин або повідомлення військових частин, управлінь (відділів) кадрів чи організаційно-мобілізаційних управлінь (відділів) відповідних штабів про час проходження військовослужбовцями служби у віддалених та високогірних місцевостях СРСР та держав СНД;

7) довідки управлінь (відділів) кадрів органів державної безпеки та органів внутрішніх справ держав СНД, кадрових органів КДБ та Військово-Морських Сил СРСР про службу в цих органах, яка підлягає зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах;

8) довідки управлінь (відділів) кадрів прикордонних військ держав СНД про службу на прикордонних кораблях, катерах і суднах, що відбували службу з охорони державного кордону СРСР, на заставах, у комендатурах і прирівняних до них підрозділах прикордонних військ, яка підлягає зарахуванню до вислуги років на пільгових умовах;

9) перелік військових частин і з'єднань внутрішніх військ, які належали до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни, довідки Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації або військово-мобілізаційного управління СРСР про входження зазначених частин та з'єднань до складу діючої армії.

4. Перелік віддалених місцевостей СРСР, у яких служба осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової та строкової служби зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах:

1) віддалені місцевості СРСР, у яких служба зараховується до вислуги років на пільгових умовах, - один місяць служби за два місяці:

на Курильських островах та островах Берингового моря - з 14 вересня 1945 року;

на островах Охотського моря та острові Моржовець - з 25 червня 1949 року;

на островах Північного Льодовитого океану - з 30 серпня 1954 року;

в Архангельській області - у місцевостях Ненецького автономного округу на північ від Полярного кола - з 25 червня 1949 року;

у Комі АРСР - у місцевостях на північ від Полярного кола - з 25 червня 1949 року;

у Тюменській області - у місцевостях Ямало-Ненецького автономного округу на північ від Полярного кола; у місті Салехард з територією, яка перебувала в адміністративному підпорядкуванні Салехардської міської ради народних депутатів, - з 25 червня 1949 року;

у Красноярському краї - у Таймирському (Долгано-Ненецькому) автономному окрузі; у місцевостях Евенкійського автономного округу та Туруханського району на північ від Полярного кола - з 25 червня 1949 року;

в Якутській АРСР - у місцевостях на північ від Полярного кола - з 25 червня 1949 року;

у Магаданській області - у Чукотському автономному окрузі та на території Північно-Евенкійського району, який раніше входив до складу Коряцького автономного округу Камчатської області, - з 14 вересня 1945 року; а на іншій території Магаданської області - з 25 червня 1949 року;

у Камчатській області - з 14 вересня 1945 року;

у Хабаровському краї - в Охотському, Аяно-Майському та Тугуро-Чумиканському районах - з 25 червня 1949 року;

2) віддалені місцевості СРСР, у яких служба зараховується до вислуги років на пільгових умовах, - один місяць служби за півтора місяця:

у Мурманській області - з 25 червня 1949 року, а в місті Мурманськ - з 30 квітня 1951 року;

у Карельській АРСР - у Біломорському, Калевальському, Кемському, Костомукшському (Костомукшський район виділений зі складу Калевальського району), Лоухському, Медвежогірському, Муєзерському, Сегезькому та Суоярвському районах - з 01 січня 1988 року;

в Архангельській області - у Виноградівському, Лешуконському, Мезенському, Новодвінському (Новодвінський район виділений зі складу Приморського району), Пінезькому, Онезькому, Плесецькому, Приморському, Соловецькому (Соловецький район виділений зі складу Приморського району) та Холмогорському районах, у містах Архангельськ, Онега, Северодвінськ з територією, яка перебуває в адміністративному підпорядкуванні Северодвінської міської ради народних депутатів, у місцевостях Ненецького автономного округу на південь від Полярного кола - з 01 січня 1988 року;

у Комі АРСР (крім місцевостей, зазначених у підпункті "а" пункту 4 цього додатка) - з 07 серпня 1969 року, а в Ханти-Мансійському автономному окрузі - з 01 січня 1988 року;

в Алтайському краї - в Онгудайському, Улаганському, Усть-Канському, Усть-Коксинському та Шебалинському районах Гірсько-Алтайської автономної області - з 01 січня 1988 року;

у Томській області - в Олександрівському, Бакчарському, Верхньокетському, Каргасокському, Колпашівському, Кривошеїнському, Молчанівському, Парабельському, Тегульдетському та Чаїнському районах, у містах Колпашево та Стрежевий, у селищі Ітака Томського району - з 01 січня 1988 року;

у Красноярському краї - у місцевостях Евенкійського автономного округу та Туруханського району, розташованих на південь від Полярного кола, у Північно-Єнісейському районі - із 07 серпня 1969 року, а в Богучанському, Єнісейському, Кежемському та Мотигінському районах, у містах Єнісейськ та Лісосибірськ з територією, що перебуває в адміністративному підпорядкуванні Лісосибірської міської ради народних депутатів, - з 01 січня 1988 року;

у Тувинській АРСР - з 01 січня 1988 року;

в Іркутській області - у Катаганському районі - із 07 серпня 1969 року, а на решті території області - з 01 січня 1985 року;

в Якутській АРСР (крім місцевостей, зазначених у підпункті "а" пункту 4 цього додатка) - із 07 серпня 1969 року;

у Бурятській АРСР, Читинській та Амурській областях - з 01 січня 1985 року;

у Приморському краї - на території Тернейського району на північ від ріки Самарга - з 25 червня 1949 року, а на решті території краю - з 01 січня 1985 року;

у Хабаровському краї - у Ванінському, Ніколаєвському, Совєтсько-Гаванському та Ульчському районах, у містах Ніколаєвськ-на-Амурі та Совєтська Гавань - з 25 червня 1949 року, а на решті території краю - з 01 січня 1985 року;

у Сахалінській області - на острові Сахалін - з 14 вересня 1945 року, а на острові Монерон - з 01 листопада 1980 року;

в Абхазькій АРСР - у селищі Абанагдарі Гульріпшського району - з 01 січня 1988 року;

в Азербайджанській РСР - у Нахічеванській АРСР; селищах Гюздек, Перекішкюль та Ситалчай Апшеронського району, місті Астар та селищі Тангеруда Астарінського району, місті Пришиб Джалілабадського району, селищі Ханлик Кубатлінського району, місті Кюрдамір Кюрдамірського району, місті Масалли, селищі Кизилагадж Масаллинського району, селищі Банкі Нефтечалинського району, місті Фізулі Фізулінського району - з 01 січня 1988 року;

у Казахській РСР - у місті Ленінськ з територією, яка перебувала в адміністративному підпорядкуванні Ленінської міської ради народних депутатів, - з 01 січня 1988 року;

в Актюбінській області - у Байганинському та Мугоджарському районах - з 01 січня 1988 року;

в Алма-Атинській області - у Джамбульському, Ілійському, Кегенському, Наринкольському, Талгарському, Уйгурському та Енбекшиказахському районах - з 01 січня 1985 року, а на решті території області (за винятком міста Алма-Ати) - з 01 січня 1988 року;

у Східно-Казахській області - у Зайсанському, Катон-Карагайському, Курчумському, Маркакольському і Тарбагатайському районах - з 01 січня 1985 року;

у Гур'євській області - у Махамбетському районі (до складу Махамбетського району входить територія колишнього Баликшинського району) - з 01 січня 1985 року, а на решті території області - з 01 січня 1988 року;

у Джамбульській області - у Курдайському (до складу Курдайського району входить територія колишнього Красногорського району), Мойінкумському районах та в місті Жанатас - з 01 січня 1985 року, а в Талаському, Свердловському та Чуйському районах - з 01 січня 1988 року;

у Джезказганській області - в Агадирському та Джездинському районах, місті Каражалі та селищі Жайремі Джезказганської міської ради народних депутатів - з 01 січня 1985 року, а на решті території області - з 01 січня 1988 року;

у Карагандинській області - у Мічурінському та Каркаралинському районах - з 01 січня 1985 року, а в Єгіндибулакському та Нуринському районах - з 01 січня 1988 року;

у Кзил-Ординській області - у Чиілійському районі - з 01 січня 1985 року, а на решті території області - з 01 січня 1988 року;

у Кокчетавській області - у Володарському районі - з 01 січня 1985 року;

у Мангістауській області - в Єралієвському районі, містах Новий Узень, Форт-Шевченко та Шевченко (Єралієвський район, міста Новий Узень, Форт-Шевченко та Шевченко раніше входили до складу Мангишлакської області, а потім - до складу Гур'євської області) - з 01 січня 1985 року, а в Бейнеуському та Мангістауському районах - з 01 січня 1988 року;

у Павлодарській області - у Майському районі - з 01 січня 1988 року;

у Семипалатинській області - в Аксуатському, Аягузькому, Жарминському, Маканчинському, Чубартауському районах та місті Аягуз - з 01 січня 1985 року, а в Абайському, Бескарагайському, Жанасемейському (за винятком міста Семипалатинськ) і Таскескенському районах - з 01 січня 1988 року;

у Талди-Курганській області - в Алакульському, Андрієвському, Бурлютобинському, Гвардійському (до складу Гвардійського району входить територія Кербулакського району), Капальському, Кіровському, Саркандському, Талди-Курганському (за винятком міста Талди-Курган), Панфіловському районах і в місті Текєлі - з 01 січня 1985 року;

у Тургайській області - у Державінському та Жаксинському районах (Державінський і Жаксинський райони входили також до складу Целіноградської області) - з 01 січня 1985 року, а в місті Аркалик (місто Аркалик належало також до Кустанайської області) - з 01 січня 1988 року;

в Уральській області - у Джангалинському, Тайпакському та Урдинському районах - з 01 січня 1988 року;

у Целіноградській області - у Селетинському та Вишневському районах - з 01 січня 1985 року, а в Кургальджинському (до складу Кургальджинського району раніше входила частина території Тенгізького району Карагандинської області) та Целіноградському районах (за винятком міста Целіноград) - з 01 січня 1988 року;

у Чимкентській області - у Сузакському, Сариагачському районах і в місті Туркестан - з 01 січня 1985 року, а в місті Сариагач - з 01 січня 1988 року;

у Киргизькій РСР - в Ак-Суйському, Ат-Башинському та Джеті-Огузькому районах Іссик-Кульської області, Алайському та Совєтському районах Ошської області - з 01 січня 1985 року, а в Тогуз-Тороуському районі Ошської області (Ат-Башинський район Іссик-Кульської області та Тогуз-Тороуський район Ошської області раніше входили до складу Наринської області), Московському та Панфіловському районах - з 01 січня 1988 року;

у Таджицькій РСР - у Горно-Бадахшанській автономній області, у Дангаринському, Ленінградському, Московському та Пархарському районах Кулябської області, у Джилікульському, Кабодієнському, Кумсангірському, Пянджському, Шаартузькому та Яванському районах Курган-Тюбинської області (Дангаринський, Ленінградський, Московський і Пархарський райони Кулябської області, Джилікульський, Кабодієнський, Кумсангірський, Пянджський, Шаартузький та Яванський райони Курган-Тюбинської області входили також до складу Хатлонської області), у селищі Табошар Чкаловської міської ради народних депутатів Ленінабадської області, у селищі Пастакон Нурекської міської ради народних депутатів - з 01 січня 1985 року, а на решті території республіки (за винятком міста Душанбе) - з 01 січня 1988 року;

у Туркменській РСР - у Марійській області, у Керкинському та Чаршангинському районах, місті Керки та селищі Нафтозаводськ Чарджоуської міської ради народних депутатів Чарджоуської області, в Ашгабатському, Бахарденському, Геок-Тепинському, Каахкинському, Казанджикському, Кизил-Арватському, Кизил-Атрекському, Красноводському, Серахському та Тедженському районах (Ашгабадський район, включаючи територію колишнього Гяурського району, Бахарденський, Геок-Тепинський, Каахкинський, Серахський і Тедженський райони раніше входили до складу Ашгабатської області; Казанджикський, Красноводський, Кизил-Арватський райони, включаючи територію Кара-Калинського району, і Кизил-Атрекський район, включаючи територію Гасан-Кулійського району, раніше входили до складу Красноводської області, а Достлукський район - до складу Чарджоуської області), містах Кизил-Арват, Красноводськ, Небіт-Даг, Теджен та Челекен - з 01 січня 1985 року, а на решті території республіки (за винятком міста Ашгабат) - з 01 січня 1988 року;

в Узбецькій РСР - у місті Караулбазар Каганського району Бухарської області, у місті Мубарек Кашкадар'їнської області, у Каттакурганському та Совєтабадському районах Самаркандської області, у містах Зарафшан та Учкудук, селищі Басапан Зарафшанської міської ради народних депутатів і Кокпатас Учкудукської міської ради народних депутатів Бухарської області (міста Зарафшан та Учкудук раніше входили до складу Навоїнської області, а потім - до Самаркандської області), в Ангорському, Гагарінському, Джаркурганському, Термезькому та Шерабадському районах, місті Термез Сурхардар'їнської області - з 01 січня 1985 року, а на решті території республіки (за винятком міста Ташкент) - з 01 січня 1988 року;

на островах Аральського, а також Каспійського морів, які перебували в адміністративному підпорядкуванні Казахської РСР, Туркменської РСР та Азербайджанської РСР, - з 01 січня 1988 року.

Військовослужбовці, які проходили службу в містах обласного або республіканського підпорядкування, що розташовані на території відповідних районів, зазначених у переліку, користуються правом на пільгове обчислення вислуги років на пенсію на загальних підставах (крім винятків, передбачених у цьому Переліку).

5. Перелік місцевостей СРСР, у яких прикордонна служба до 01 січня 1976 року зараховується особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби до вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах, - один місяць служби за півтора місяця:

застави, комендатури та прирівняні до них підрозділи прикордонних військ (прикордонні пости, пости технічного нагляду, контрольні радіостанції та контрольно-пропускні пункти), що розташовувалися на державному кордоні СРСР на північ від Полярного кола, у Туркменській РСР, на узбережжі Японського моря від міста Находка і далі на північ узбережжям Татарської протоки та Охотського моря, у Чукотському автономному окрузі, Камчатській і Сахалінській областях, а також у високогірних районах на висоті 1500 та більше метрів над рівнем моря на державному кордоні СРСР у Грузинській РСР, Вірменській РСР, Азербайджанській РСР, Таджицькій РСР, Киргизькій РСР, Казахській РСР, Бурятській АРСР, Тувинській АРСР, Горно-Алтайській автономній області та Читинській області.

Прикордонні морські кораблі та катери, які несли службу на Баренцовому, Японському, Охотському, Беринговому морях та на Тихому океані.

Якщо в деяких із зазначених місцевостей після 14 вересня 1945 року встановлені більш пільгові умови зарахування служби, прикордонна служба в них з відповідних строків зараховується на таких, більш пільгових, умовах.

6. Перелік місцевостей та установ, у яких служба осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ до 01 січня 1970 року зараховується до вислуги років для призначення їм пенсії на пільгових умовах:

1) місцевості та установи, у яких служба до 01 січня 1970 року зараховується до вислуги років на пільгових умовах, - один місяць служби за два місяці:

у Камчатській області, на території Північно-Евенського району Магаданської області, що раніше входила до складу Корякського автономного округу Камчатської області, у Чукотському автономному окрузі Магаданської області, на Курильських островах, на островах Берингового моря - з 14 вересня 1945 року;

на узбережжі Північного Льодовитого океану від Чукотського півострова до півострова Канін включно з південним кордоном вздовж Полярного кола, у місті Салехард Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області та на території, яка перебувала в адміністративному підпорядкуванні Салехардської міської ради народних депутатів, в Охотському, Аяно-Майському і Тугуро-Чумиканському районах Хабаровського краю та на острові Моржовець - з 25 червня 1949 року (крім міліції);

у системі Дальбуду Міністерства внутрішніх справ СРСР - у період з 29 жовтня 1945 року (у бухті Ваніно - з 17 лютого 1947 року) і до 18 березня 1953 року, а для осіб начальницького та рядового складу Дальбуду, які продовжували службу в системі Міністерства кольорової металургії СРСР, - до звільнення з кадрів Міністерства внутрішніх справ СРСР, але не пізніше ніж до 31 грудня 1954 року;

у Магаданській області (за винятком Чукотського автономного округу та території Північно-Евенського району, яка раніше входила до складу Корякського автономного округу Камчатської області) - з 17 грудня 1953 року;

у Печорському вугільному басейні та на Ухтинському комбінаті в період з 30 грудня 1945 року до таких строків: на території, що належала до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей, - до 01 січня 1970 року (пізніше зазначеної дати тільки на території, розташованій на північ від Полярного кола); на території, яка не належить до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей, - до дня припинення дії пільг, але не довше ніж до 01 липня 1959 року;

на будівництві та експлуатації Північно-Печорської залізничної магістралі - у період з 29 квітня 1946 року до таких строків: на території, яка належить до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей, - до дня припинення дії пільг, але не довше ніж до 01 січня 1970 року (пізніше зазначеної дати тільки на території, розташованій на північ від Полярного кола); на території, яка не належить до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей, - до дня припинення дії пільг, але не довше ніж до 01 липня 1959 року;

на Норильському комбінаті - з 01 червня 1946 року;

на будівництві N 501 і в Північному управлінні залізничного будівництва Головного управління залізничного будівництва - у період з 22 квітня 1947 року до 18 березня 1953 року, а для осіб начальницького та рядового складу, які продовжували працювати на будівництві N 501 і в Північному управлінні залізничного будівництва Головного управління залізничного будівництва, - до дня звільнення з кадрів Міністерства внутрішніх справ СРСР, але не довше ніж до 31 грудня 1954 року;

на будівництві N 503 - у період з 14 квітня 1948 року до 18 березня 1953 року; а для осіб начальницького та рядового складу, які продовжували працювати на будівництві N 503, - до дня звільнення з кадрів Міністерства внутрішніх справ СРСР, але не довше ніж до 31 грудня 1954 року;

2) місцевості, у яких служба до 01 січня 1970 року зараховується до вислуги років на пільгових умовах, - один місяць служби за півтора місяця:

на острові Сахалін - з 14 вересня 1945 року;

на території Тернейського району Приморського краю на північ від ріки Самарга, у Ванінському, Ніколаєвському, Совєтсько-Гаванському та Ульчському районах, у містах Ніколаєвськ-на-Амурі та Совєтська Гавань Хабаровського краю, у Мурманській області (крім територіальної міліції) - з 25 червня 1949 року, а в місті Мурманськ - з 30 квітня 1951 року.

 

РОЗРАХУНОК
вислуги років військовослужбовця на пенсію

_______________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)

  

М. П.
"___" ____________ 20__ р.

Начальник
Розрахунок склав

 

РОЗРАХУНОК
загального страхового стажу (в календарному обчисленні) на пенсію за вислугу років

______________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)

Число, місяць, рік народження

 

Роки

Місяці

Дні

 

 

Роки

Місяці

Дні

1. Періоди військової служби

 

 

 

 

2. Періоди роботи робітником, службовцем, членом колгоспу, кооперативу, навчання тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Стаж роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Загальний трудовий стаж

 

 

 

Загальна тривалість військової служби

 

 

 

5. Повні роки стажу    ______________

М. П.
"___" ____________ 20__ р.

Начальник
Розрахунок склав

 

Книга обліку пенсійних документів

N
з/п

Вхідний номер у книзі обліку звернень громадян

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця, а якщо за пенсією чи допомогою звернулися члени сім'ї, - також прізвища, імена і по батькові цих членів сім'ї

Від кого одержані документи.
Документи на пенсію з витягом з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Збройних Сил

Дата надходження документів або донесення РВК про відсутність членів сім'ї, які мають право на пенсію

Коли і яке прийнято рішення

Відмітка про пересилання документів до інших комісаріатів

1

 

2

3

4

5

6

1

489

Капітан Марчук Петро Миколайович

Подані особисто

15.12.2007

Призначена пенсія по інвалідності 20.02.2008 (пенсійна справа у Пенсійному фонді N 33)

 

2

497

Лейтенант Ткач Іван Петрович,
дружина Ткач Тетяна Олексіївна

Гадячський РВК

18.12.2007

Відмовлено в призначенні пенсії 22.12.2007

 

3

523

Ст. лейтенант Крас Ігор Ярославович,
дружина Крас Наталія Вадимівна

Наказ надійшов 01.12.2006
Копія направлена до Янівського РВК 05.12.2006

30.12.2007

Установлено, що дружина уклала другий шлюб, а інших членів сім'ї немає

 

 

АЛФАВІТНА КАРТКА

1. __________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)

2. Пенсію призначено або відмовлено в призначенні пенсії:

за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника - батькам, дружині (чоловіку), дітям, братам, сестрам і онукам (підкреслити і вказати прізвище, ім'я та по батькові одержувача пенсії з числа членів сім'ї військовослужбовця) __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Відмітки про припинення або поновлення виплати пенсії, про пересилання або надходження пенсійної справи (облікової картки) _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

СПИСОК
військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю, виконуючи обов'язки військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця

Дата поранення, контузії, травми або каліцтва

Місце проживання

Група інвалідності

Строк інвалідності

Дата зміни групи інвалідності (протягом одного року)

Розмір виплаченої одноразової грошової допомоги

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Іванов Ігор Миколайович

09 січня 2005 року

Одеська обл.,
м. Болград,
вул. 25 Чапаївської дивізії, буд. 30, кв. 14

III група
з 15 липня 2005 року

До 01 липня 2006 року

Не змінювалась

Не отримував

Командир військової частини
(військовий комісар)

        М. П.

 
_________________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

 

СПИСОК
військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, військове звання

Дата загибелі (смерті)

Прізвище, ім'я,
по батькові отримувача пенсії

Місце проживання отримувача пенсії

Члени сім'ї, яким призначена пенсія, та дата їх народження

Розмір пенсії (грн)

Розмір одноразової грошової допомоги

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Бондар Олексій Вікторович, капітан

18 січня 2003 року

Мати:
Бондар Надія Миколаївна
 
батько:
Бондар Віктор Петрович

м. Запоріжжя,
вул. Нижня, 5
 
м. Запоріжжя,
вул. Нижня, 5

Мати:
Бондар Надія Миколаївна
 
1944 р. н.
батько:
Бондар Віктор Петрович
1938 р. н.

550
 
 
 
559,9

Не виплачувалася
 
 
Не виплачувалася

 

Командир військової частини
(військовий комісар)

         М. П.

 
_________________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

 

Штамп військової частини
(військового комісаріату (ТЦКСП))

Директору Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
(особовий рахунок військової частини)

Відповідно до пункту 13 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 (зі змінами), подається висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги членам сім'ї, батькам або утриманцям військовослужбовця ________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)

військовозобов'язаного чи резервіста (особи, звільненої з військової служби, яка померла протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов'язаних з проходженням військової служби), який помер (загинув) ______ під час _____________________________________________________
                                                    (дата)                                       (зазначається причинний зв'язок загибелі (смерті)
____________________________________________________________________________________
                                               під час виконання обов'язків або проходження військової служби)

На підставі поданих документів командування вважає, що члени сім'ї, батьки, утриманці, а саме:
1. _________________________________________________________________________________
                                                           (ступінь родинного зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові)
2. _________________________________________________________________________________
                                                           (ступінь родинного зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові)
3. _________________________________________________________________________________
                                                          (ступінь родинного зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові)
4. _________________________________________________________________________________
                                                          (ступінь родинного зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові)
мають право / не мають права (зазначити необхідне) на одержання рівними частками зазначеної грошової допомоги.

Додаток: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Військовий комісар

М. П.

_________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
від 17.05.2019 р. N 240)

 

ЗАЯВА

Прошу Вас виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв'язку із загибеллю (смертю)
____________________________________________________________________________________
                                        (зазначаються ступінь родинного зв'язку, військове звання, прізвище, ім'я
____________________________________________________________________________________
                                                                            та по батькові військовослужбовця)

Виплату прошу здійснити через ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування та реквізити банку, номер рахунку)

Мене поінформовано про можливе стягнення комісії (плати) установою банку, що зазначений мною у цій заяві, з перерахованої Міністерством оборони України мені (особам, зазначеним у цій заяві) одноразової грошової допомоги.

До заяви додаю такі документи (згідно з пунктом 10 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 (зі змінами), та пунктом 4.6 розділу IV Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2014 року N 530, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за N 1294/26071 (зі змінами)):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

 

Штамп військової частини
(військового комісаріату (ТЦКСП))

Директору Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
(особовий рахунок військової частини)

Відповідно до пункту 13 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 (зі змінами), подається висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги _______________________________________,
                                                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)

який отримав поранення, контузію, травму, каліцтво, захворювання і якому ___________________
                                                           (залишити необхідне)                                                                             (дата)
встановлено ___ % втрати працездатності, до якого додаються документи.

Командування вважає, що _____________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
має право / не має права (зазначити необхідне) на отримання зазначеної грошової допомоги в розмірі ___ % ___-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 01 січня ______ року.

Додаток: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Командир військової частини
(військовий комісар)

М. П

 
_________________
(підпис)

 
___________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
від 17.05.2019 р. N 240)

 

ЗАЯВА

Прошу Вас виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв'язку із
____________________________________________________________________________________
                                                          (зазначаються підстава для виплати (інвалідність, поранення,
____________________________________________________________________________________
                                                                              контузія, травма, каліцтво або захворювання)
____________________________________________________________________________________
                                           та зв'язок з проходженням чи виконанням обов'язків військової служби)

Виплату прошу здійснити через ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування та реквізити банку, номер рахунку)
____________________________________________________________________________________

Мене поінформовано про можливе стягнення комісії (плати) установою банку, що зазначений мною у цій заяві, з перерахованої Міністерством оборони України мені (особам, зазначеним у цій заяві) одноразової грошової допомоги.

До заяви додаю такі документи (згідно з пунктом 11 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 (зі змінами), та пунктом 4.7 розділу IV Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2014 року N 530, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за N 1294/26071 (зі змінами)):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

 

Штамп військової частини
(військового комісаріату (ТЦКСП))

Директору Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
(особовий рахунок військової частини)

Відповідно до пункту 13 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 (зі змінами), подається висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги __________________________________________________________, який _____________визнаний
                                (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)                                                        (дата)

особою з інвалідністю __ групи, до якого додаються документи.

Командування вважає, що _________________________________________________ має право / не
                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)
має права (зазначити необхідне) на отримання зазначеної грошової допомоги в розмірі ___-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 01 січня ____ року.

Додаток: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Командир військової частини
(військовий комісар)

М. П.

 
_________________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства оборони України від 12.02.2018 р. N 58,
від 17.05.2019 р. N 240)

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
командира військової частини _____

"___" ____________ 20__ р.

N ______

Про виплату грошової допомоги

_______________________________________________________________________________, який
                                            (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
___________ отримав травму внаслідок __________________________________________________
         (дата)                                                                                                (причинний зв'язок з виконанням обов'язків
____________________________________________________________________________________
                                                                         або з проходженням військової служби)
і має право на одноразову грошову допомогу в розмірі ___ % ___-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 (зі змінами) "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві" та довідки МСЕК N _____ від ______, виданої ___________________ медико-соціальною експертною комісією,

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику фінансово-економічної служби кошти, отримані для виплати одноразової грошової допомоги, перерахувати
____________________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
на рахунок N _______ у відділенні ___________________________________________ банку в сумі
______________________________________________________________ (______) грн.
                                                               (словами та цифрами)

2. Начальнику фінансово-економічної служби повідомити ___________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
про перерахування йому одноразової грошової допомоги.

3. Начальнику штабу надіслати витяг із цього наказу до органу, через який здійснюється фінансування цієї виплати.

Командир військової частини

_________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
командира військової частини _____

"___" ____________ 20__ р.

N ______

Про виплату грошової допомоги

_______________________________________________________________________________, який
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
__________ визнаний особою з інвалідністю __ групи внаслідок _____________________________
        (дата)                                                                                                                                    (причинний зв'язок
____________________________________________________________________________________
                                                   з виконанням обов'язків або з проходженням військової служби)

і має право на одноразову грошову допомогу в розмірі ___-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення групи інвалідності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 (зі змінами) "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві" та довідки МСЕК N _____ від ______, виданої __________________________ медико-соціальною експертною комісією,

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику фінансово-економічної служби кошти, отримані для виплати одноразової грошової допомоги, перерахувати
____________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)

на рахунок N ________ у відділенні __________________________________________ банку в сумі
________________________________________________________________________ (______) грн.
                                                                                 (словами та цифрами)

2. Начальнику фінансово-економічної служби повідомити __________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
про перерахування йому одноразової грошової допомоги.

3. Начальнику штабу надіслати витяг із цього наказу до органу, через який здійснюється фінансування цієї виплати.

Командир військової частини

_________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
__________________ обласного військового комісара

"___" ____________ 20__ р.

N ______

Про виплату грошової допомоги
членам сім'ї (утриманцям)

____________________________
(військове звання, прізвище, ім'я
та по батькові військовослужбовця)

______ загинув (помер) _______________________________________________________________
   (дата)                                                                                       (військове звання, прізвище, ім'я
____________________________________________________________________________________
                                                                              та по батькові військовослужбовця)
унаслідок ___________________________________________________________________________
                                                 (причинний зв'язок з виконанням обов'язків або з проходженням
___________________________________________________________________________________.
                                                                                      військової служби)

Члени сім'ї, батьки, утриманці, а саме:
1. _________________________________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, родинний зв'язок)
2. _________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, родинний зв'язок)
мають право на одноразову грошову допомогу в рівних частках кожному, виходячи із загального розміру допомоги в розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на день загибелі (смерті) військовослужбовця.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 (зі змінами) "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві", свідоцтва про смерть N ____ від ________, виданого __________________________________________________,
                                                                                                           (найменування органу, який видав свідоцтво)
наказу командира в/ч _____ від _____ N _____ про виключення із списків особового складу

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику фінансово-економічної служби кошти, отримані для виплати одноразової грошової допомоги, перерахувати:
1) _________________________________________________________________________________
                                              (прізвище, ім'я та по батькові члена сім'ї, батька, матері або утриманця)
на рахунок N _______ у відділенні _________________________________ банку в сумі __________
________________________________________________________________________ (______) грн;
                                                                                           (словами та цифрами)
2) _________________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові члена сім'ї, батька, матері або утриманця)
на рахунок N _______ у відділенні ________________________________ банку в сумі ___________
________________________________________________________________________ (______) грн.
                                                                                        (словами та цифрами)

2. Начальнику фінансово-економічної служби повідомити
________________________________________ та ________________________________________
                          (прізвище, ім'я та по батькові)                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)
про перерахування їм належної частини одноразової грошової допомоги.

Військовий комісар

_________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.05.2019 р. N 240)

____________

Опрос