Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о почетных званиях "Народный художественный коллектив" и "Образцовый художественный коллектив"

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 01.10.2014 № 1122
действует с 04.11.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2014

м. Київ

N 1122

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2014 р. за N 1289/26066

Про затвердження Змін до Положення про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив"

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240, з метою підтримки, визнання системної роботи, фахової майстерності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, стимулювання, заохочення педагогічних працівників - керівників творчих колективів

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2002 року N 461 "Про затвердження Положення про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2002 року за N 936/7224, такі зміни:

1) заголовок, пункти 1 та 6 після слів "Зразковий художній колектив" доповнити словами "системи Міністерства освіти і науки України";

2) у пункті 2 слова "управлінь освіти і науки" замінити словами "структурних підрозділів з питань освіти і науки".

2. Затвердити Зміни до Положення про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2002 року N 461, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2002 року за N 936/7224, що додаються.

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (Загоруйко Ю. А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

С. М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр культури України

Є. М. Нищук

 

ЗМІНИ
до Положення про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив"

1. Заголовок після слів "Зразковий художній колектив" доповнити словами "системи Міністерства освіти і науки України".

2. У главі 1:

1) пункти 1.1 - 1.3 викласти в такій редакції:

"1.1. Це Положення визначає порядок присвоєння, підтвердження, позбавлення почесних звань "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" гурткам, групам та іншим творчим об'єднанням (далі - творчі колективи), що постійно діють у загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України і працюють у різних жанрах та видах мистецтва.

Присвоєння, підтвердження почесних звань є однією з форм визнання системної роботи творчого колективу, рівня його фахової майстерності; якісним показником результативності роботи педагогічних кадрів, їх підтримки, стимулювання до творчої діяльності; заохочення колективів та керівників за високу результативність творчої і просвітницької діяльності, пропагування і примноження надбань національної культури українського народу.

1.2. Почесне звання "Народний художній колектив" присвоюється (підтверджується) творчим колективам, що мають почесне звання "Зразковий художній колектив" та плідно працюють понад 10 років, за високий художній рівень виконавської майстерності, вагомий внесок у справу поширення та примноження надбань національної культури, значні досягнення на всеукраїнських та міжнародних мистецьких заходах.

1.3. Почесне звання "Зразковий художній колектив" присвоюється (підтверджується) творчим колективам, які працюють не менше п'яти років, за високий художній рівень виконавської майстерності, активну участь у справі поширення надбань національної культури, значні досягнення на міському, регіональному та всеукраїнському рівнях.";

2) у пункті 1.6 слова "Національного центру естетичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді" замінити словами "Українського державного центру позашкільної освіти".

3. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Почесні звання присвоюються постійно діючим учнівським і студентським творчим колективам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, що досягли високого рівня майстерності, у яких ведуться системна художньо-естетична виховна робота, творча та просвітницька діяльність серед учнівської та студентської молоді.";

2) в абзаці першому пункту 2.2 слова "управління освітою і культурою" замінити словами "управління освітою";

3) пункти 2.3, 2.4 викласти в такій редакції:

"2.3. Для творчих колективів, які претендують на присвоєння (підтвердження) почесного звання "Народний художній колектив", концертна програма повинна складатися з номерів у виконанні вихованців початкового, основного та вищого рівнів навчання, а для присвоєння (підтвердження) почесного звання "Зразковий художній колектив" - з номерів у виконанні вихованців початкового і основного рівнів навчання.

На розгляд оглядових комісій або журі управлінь освітою творчі колективи, які працюють у цирковому та хореографічному видах мистецтв, представляють концертну програму (вистава, шоу-програма тощо). Під час виступу кількість сольних номерів не повинна перевищувати 20 відсотків від загальної кількості номерів програми.

Вокальні, хорові, фольклорні та етнографічні творчі колективи та колективи інструментальної музики повинні виступати без використання фонограми ("живий" звук) або можуть використовувати для супроводу фонограму типу "мінус". При підтвердженні почесних звань репертуар колективу (колекція) повинен(на) бути новим (новою) не менше ніж на 50 відсотків від загальної кількості номерів.

Творчі колективи театрального мистецтва готують вистави або їх фрагменти, тривалість яких не перевищує 60 хвилин.

Творчі колективи літературної творчості представляють авторські матеріали та збірки друкованих творів (не менше п'яти збірок).

Творчі колективи художньої фотографії та комп'ютерної графіки, декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтв демонструють розгорнуту виставку робіт, надають на електронних носіях матеріали про звітну виставку з фотографіями представлених експонатів. Кількість експонатів фотовиставки повинна бути не менше 100 робіт, виставки образотворчих робіт та декоративно-ужиткового мистецтва - не менше 40 робіт.

Кіномистецькі гуртки та творчі колективи дитячого телебачення представляють не менше двох короткометражних фільмів, загальна тривалість яких не менше 30 хвилин.

2.4. Для присвоєння (підтвердження) почесних звань "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" оглядові комісії або журі органів управління освітою готують і подають до експертної комісії Міністерства освіти і науки України такі матеріали:

клопотання щодо присвоєння (підтвердження) почесних звань;

протокол засідання оглядової комісії з рекомендацією;

характеристику творчого колективу;

характеристику керівника (керівників) творчого колективу;

репертуар або перелік виконаних робіт творчого колективу за останні п'ять років;

навчальну програму, за якою працює творчий колектив;

копії документів, що підтверджують творчі досягнення колективу (дипломи, грамоти, подяки тощо) за останні п'ять років;

друковану продукцію, що висвітлює діяльність творчого колективу (за наявності);

програму звітного концерту, вистави, шоу-програми із зазначенням прізвищ та імен режисера, автора (вокальне, музичне, театральне, хореографічне, циркове мистецтво), перелік творчих робіт, виставок (образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво, фото-, кіно-, відеотворчість), збірки авторських творів (літературна творчість);

якісний відеозапис творчого звіту колективу у форматі DVD (цифровий відеодиск).";

4) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Творчий колектив позбавляється почесного звання "Народний художній колектив", "Зразковий художній колектив" у випадку невідповідності вимогам, передбаченим у пункті 1.5 глави 1 цього Положення.";

5) у пункті 2.9 слова та цифри "з 1 січня до 10 травня та з 1 липня до 10 листопада" замінити словами та цифрами "з 01 січня до 20 квітня та з 01 вересня до 20 листопада".

4. У тексті Положення слова "управління освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "структурні підрозділи з питань освіти і науки" у відповідних відмінках.

5. Додатки 1, 2 до Положення викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В. В. Супрун

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДИПЛОМ

За високу результативність творчої і просвітницької діяльності, відродження та активну пропаганду надбань національної культури присвоїти почесне звання "Народний художній колектив" системи Міністерства освіти і науки України

______________________________________________________________________________________
(найменування творчого колективу)

______________________________________________________________________________________
(найменування закладу, в якому працює творчий колектив)

____________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

___________________
(прізвище і ініціали)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДИПЛОМ

За високу результативність творчої і просвітницької діяльності, відродження та активну пропаганду надбань національної культури присвоїти почесне звання "Зразковий художній колектив" системи Міністерства освіти і науки України

_____________________________________________________________________________________
(найменування творчого колективу)

______________________________________________________________________________________
(найменування закладу, в якому працює творчий колектив)

____________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

___________________
(прізвище і ініціали)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

 

 

____________ 

Опрос