Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 23 июля 2012 года N 12

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 01.09.2014 № 78
Утратил силу

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

01.09.2014

м. Київ

N 78

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2014 р. за N 1288/26065

Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 12

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 23 липня 2012 року N 12
згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 28 березня 2016 року N 434)

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на виконання пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 04 липня 2014 року N 1586-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 12 "Про затвердження Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за N 1364/21676, такі зміни:

1) заголовок рішення викласти в такій редакції:

"Про затвердження Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку";

2) пункт 1 рішення викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку (додається).".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за N 1364/21676 (додаються).

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Департаменту врегулювання неплатоспроможності банків разом з відділом зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями не пізніше десяти днів з дня набрання чинності цим рішенням забезпечити розміщення переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет.

 

Директор-розпорядник

В. В. Пасічник

 

Зміни до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку

1. Заголовок Положення викласти в такій редакції:

"Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку".

2. У розділі II:

1) пункт 1 доповнити новими підпунктом 7 та абзацом такого змісту:

"7) "Радник уповноваженої особи Фонду".

Конкурсний відбір не проводиться для укладання договорів про надання послуг (виконання робіт), які забезпечують господарську діяльність банку, зокрема договорів про оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг, послуг зв'язку, охорони.";

2) у пункті 2:

підпункт 3 підпункту 2.3 викласти в такій редакції:

"3) протягом останніх двох років мати досвід з організації та проведення конкурсів, аукціонів, торгів та/або реалізації майна суб'єктів господарювання;";

підпункт 4 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 4;

у підпункті 4 цифри "1 - 4" замінити цифрами "1 - 3";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"2.7. За напрямом діяльності "Радник уповноваженої особи Фонду" учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати високі професійні та моральні якості;

2) мати бездоганну ділову репутацію;

3) мати вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права;

4) мати професійний досвід, необхідний для роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку.";

3) у пункті 5 слова "публікується в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" і" виключити;

4) абзац перший пункту 6 доповнити словами ", якщо умови конкурсу передбачають наявність конкурсної документації";

5) у пункті 8:

підпункт 3 доповнити словами ", строків їх виконання за підписом керівника юридичної особи та печаткою (за наявності) або заявника - фізичної особи чи фізичної особи - підприємця";

підпункт 4 після слова "осіб" доповнити словами "чи фізичних осіб - підприємців";

підпункт 5 після слова "печаткою" доповнити словами "(за наявності)";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"8) інформація про регіональну мережу відокремлених підрозділів, філій, представництв (для юридичних осіб) (для осіб за напрямами діяльності "Організація зберігання майна" - місце розташування складських площ із зазначенням їх розмірів).";

6) у пункті 12:

слова "одного з перших опублікувань у газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та" виключити;

слово "десять" замінити словами "встановлену рішенням виконавчої дирекції кількість календарних днів, але не більше двадцяти";

7) друге речення абзацу першого пункту 13 виключити;

8) абзац другий пункту 14 викласти в такій редакції:

"Заявки на участь у конкурсному відборі, отримані після закінчення строку прийому заявок, не опрацьовуються.";

9) в абзаці другому пункту 15 слово "п'яти" замінити словом "семи";

10) пункт 19 виключити.

У зв'язку з цим пункти 20 - 23 вважати відповідно пунктами 19 - 22;

11) у пункті 19 слова "не пізніше наступного робочого дня" замінити словами "протягом п'яти робочих днів";

12) у пункті 21:

в абзаці першому слова "зі списку" замінити словами "з переліку";

у підпункті 2 цифри "21" замінити цифрами "20";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"3) відмови від пропозиції уповноваженої особи Фонду укласти договір.";

13) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"23. У разі зміни особою, яка включена до переліку, свого найменування/прізвища, імені, по батькові та/або місцезнаходження/місця проживання така особа має не пізніше 5 робочих днів з дня настання відповідних змін повідомити про такі зміни Фонд шляхом направлення Фонду відповідного листа разом з копіями підтвердних документів.

Відповідальний структурний підрозділ Фонду у строк до семи робочих днів опрацьовує лист та виносить на розгляд виконавчої дирекції Фонду питання про необхідність внесення змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору.

Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, відповідна інформація направляється уповноваженій особі Фонду та розміщується на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет (щодо найменування/прізвища, імені, по батькові) у порядку, визначеному абзацом першим пункту 1 розділу III цього Положення.".

3. У розділі III:

1) в абзаці першому пункту 1:

слова "не пізніше наступного робочого дня" замінити словами "протягом трьох робочих днів";

доповнити абзац словами "та розміщує його на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет";

2) в абзаці дев'ятому пункту 2 слово "оплату" замінити словами "надання цільової позики на покриття";

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Радники, аудитори, юристи та інші особи надають послуги уповноваженій особі Фонду на підставі цивільно-правового договору. Такий договір може бути розірвано в односторонньому порядку в день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством.".

4. У тексті Положення:

слова "консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку" та "консультантів, експертів, інших фахівців для здійснення Фондом виведення неплатоспроможного банку з ринку" замінити словами "радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації";

слова "консультанти, експерти або інші фахівці", "консультанти, експерти, інші фахівці" та "консультанти, експерти, фахівці" у всіх відмінках і числах замінити словами "радники, аудитори, юристи та інші особи" у відповідних відмінках і числах;

слова "(освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста)" виключити.

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного
забезпечення

Н. О. Лапаєва

Опрос