Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила безопасности в угольных шахтах

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ от 24.09.2014 № 661
действует с 31.10.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.09.2014

м. Київ

N 661

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 жовтня 2014 р. за N 1270/26047

Про внесення змін до Правил безпеки у вугільних шахтах

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Гірничого закону України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил безпеки у вугільних шахтах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22 березня 2010 року N 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за N 398/17693 (із змінами), що додаються.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Ю. Продан

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України

О. Мусій

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Іванкевич

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

Виконуючий обов'язки
Голови Державної служби України
з надзвичайних ситуації

А. Бойко

Президент НАН України
академік НАН України

Б. Є. Патон

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

С. Божко

Перший заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

В. Шайтан

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Зміни
до Правил безпеки у вугільних шахтах

1. Розділ II після пункту 9 доповнити новими пунктами 10, 11 такого змісту:

"10. Єдина система моніторингу - одна або кілька автономних автоматизованих систем з подібним призначенням, об'єднаних для виконання певних функцій з метою виключення їх дублювання.

11. Автоматизована система протиаварійного захисту - комплекс взаємозв'язаних засобів технічного, програмного, інформаційного і організаційного забезпечення для запобігання аварійним ситуаціям.".

У зв'язку з цим пункти 10 - 25 вважати відповідно пунктами 12 - 27.

2. У розділі IV:

1) у главі 1:

пункт 2 після слів "з дотриманням вимог Законів України" доповнити словами "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності";

у пункті 11:

абзац перший викласти в такій редакції:

"11. Проекти на будівництво шахт, розкриття і підготовку горизонтів, блоків, панелей, реконструкцію і ліквідацію шахт розробляються відповідно до вимог Законів України "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності" та Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554.";

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"Інші проекти та технологічна проектна документація, які не вказані в абзаці першому цього пункту, розробляються технічними службами шахт відповідно до вимог чинного законодавства.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

абзац другий пункту 23 викласти в такій редакції:

"Комплекс заходів, який є складовою частиною ТПД виїмкових дільниць та підготовчих виробок у частині щодо боротьби з високими температурами рудникового повітря, повинен затверджуватися технічним керівником або уповноваженою ним особою для діючих виробок - до початку календарного року, а для нових виробок - до початку ведення гірничих робіт.";

2) у главі 2:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Машини, механізми та устаткування підвищеної небезпеки допускаються до експлуатації на вугільних шахтах за наявності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107 (із змінами).";

у пункті 13 слова ", відповідно до проведених НДР" виключити;

3) у главі 3:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформація про стан безпеки від усіх автоматизованих систем протиаварійного захисту повинна надходити до відповідного центру для здійснення контролю і моніторингу та вжиття невідкладних заходів реагування у разі виникнення передумов аварійних ситуацій.";

абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

"12. Зовнішній вигляд і герметичність саморятівників, що знаходяться в ламповій, перевіряються посадовими особами дільниці ВТБ щомісяця, а за участю командного складу ДАРС (ДВГРС) - щокварталу. Саморятівники, що знаходяться в пунктах переключення в шахті, перевіряються посадовими особами дільниці ВТБ за участю командного складу ДАРС (ДВГРС) не рідше одного разу на три місяці.".

3. У розділі VI:

1) у главі 1:

абзац перший пункту 1 доповнити новим реченням такого змісту: "Вміст кисню необхідно визначати автоматичними переносними приладами або газовизначальниками.";

абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

"У привибійних просторах очисних виробок, обладнаних механізованими комплексами, на пластах з природною вологістю вугілля понад 8 % допускається швидкість повітря до 6 м/с за умови відсутності працівників у зоні пилового потоку.";

абзац п'ятий пункту 8 викласти в такій редакції:

"Відведення метану по виробках, що не підтримуються, здійснюється за відповідним проектом, розробленим згідно з вимогами чинного законодавства.";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Не допускається підводити свіже повітря в діючі камери, тупикові та очисні виробки, а також відводити повітря з них через завали, виробки, які не обстежуються, за винятком робіт з ліквідації аварій.

Допускається провітрювання гірничих виробок, що погашаються, через завал за рахунок загальношахтної депресії.";

2) у главі 7:

абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

"До складу засобів боротьби з пилом гірничих машин повинні входити системи знепилювання.";

абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

"13. На шахтах, що розробляють пласти, небезпечні за вибухами пилу, повинні здійснюватися заходи щодо попередження та локалізації вибухів вугільного пилу, основані на застосуванні інертного пилу (сланцевий пиловибухозахист), води (гідропиловибухозахист) або води та інертного пилу (комбінований пиловибухозахист), чи інші засоби пиловибухозахисту, що допущені до застосування відповідно до вимог чинного законодавства.";

3) абзац третій пункту 4 глави 8 викласти в такій редакції:

"Метанометрична техніка, що відпрацювала граничний строк експлуатації, повинна бути виведена з експлуатації або пройти експертне обстеження на право подальшої експлуатації відповідно до вимог абзацу другого пункту 9 глави 2 розділу IV цих Правил.".

4. У розділі VII:

1) пункт 2 глави 2 викласти в такій редакції:

"2. Експлуатація транспортних машин з дизельним приводом повинна здійснюватися за відповідними проектами, розробленими згідно з вимогами чинного законодавства.";

2) перше речення підпункту "г" пункту 1 глави 6 викласти в такій редакції: "у виробках з кутом нахилу більше ніж 10 град. - пристроями, що вловлюють вантажну вітку стрічки вантажно-людського конвеєра при її розриві, або пристроями, які контролюють цілісність тросів і стикових з'єднань гумотросових стрічок.";

3) перше речення підпункту "г" пункту 5 глави 7 викласти в такій редакції: "захистами від провисання струни каната та засобами сигналізації машиністу підйому про напуск каната у ствол для вантажно-людських вертикальних підйомних установок з машинами барабанного типу.".

5. У розділі VIII:

1) у підпункті "ґ" пункту 1 глави 3 слова "або гнучкі екрановані кабелі, стійкі до механічних пошкоджень і міжфазних коротких замикань;" виключити;

2) у пункті 8 глави 11 слова та цифри "та рівень світлового потоку не менше ніж 30 лм." виключити;

3) друге речення пункту 7 глави 12 виключити.

6. У розділі IX:

1) у главі 1:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. На кожній шахті повинен бути розроблений проект протипожежного захисту відповідно до вимог чинного законодавства. ППЗ шахти має бути спроектований і виконаний так, щоб запобігти виникненню пожежі, а у разі її появи - забезпечити можливість її ефективної локалізації та гасіння на початковій стадії.

Проекти ППЗ шахт коригуються та погоджуються з підрозділами ДАРС (ДВГРС) двічі на рік спільно з ПЛА.";

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 2 - 4.

2) у главі 5:

підпункт "д" пункту 2 доповнити словами ", у тому числі вмісту оксиду вуглецю, метану, етилену та ацетилену у вихідному струмені дільниці";

друге речення абзацу другого пункту 3 викласти в такій редакції: "За наявності у вихідному струмені дільниці після відновлення нормального режиму провітрювання вмісту оксиду вуглецю, етилену або ацетилену більше за фонові значення рішення щодо продовження провітрювання або закриття отворів у перемичках приймається на підставі висновку спеціалізованого галузевого інституту.".

7. У тексті Правил слова та цифри "Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 12.10.2004 N 638, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за N 1533/10132 (далі - НАПБ Б.01.009-2004)", "НАПБ Б.01.009-2004" у всіх відмінках замінити словами "відповідно до нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки".

 

Директор Департаменту промислової
безпеки, охорони праці, цивільного
та фізичного захисту, трудової
та соціальної політики

О. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В. Акопян

Опрос