Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (относительно упрощения порядка открытия бизнеса)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 23.09.2014 № 1250
редакция действует с 30.10.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.09.2014

м. Київ

N 1250

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 жовтня 2014 р. за N 1269/26046

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо спрощення порядку відкриття бізнесу)

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28 серпня 2018 року N 593
,
від 29 серпня 2019 року N 465
,
від 26 вересня 2019 року N 569

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Розділ I Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2012 року N 371, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за N 440/20753, доповнити новим пунктом такого змісту:

"7. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Абзац другий пункту 3 Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року N 1767, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за N 25/22557, викласти у такій редакції:

"У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки уповноваженого рейтингового агентства (у разі її наявності) та підписом керівника уповноваженого рейтингового агентства або особи, яка виконує обов'язки керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника уповноваженого рейтингового агентства (кількість) аркушів".".

4. Порядок реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року N 249, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за N 444/22976, доповнити новим пунктом такого змісту:

"12. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

5. Розділ I Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2013 року N 311, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за N 540/23072, доповнити новим пунктом такого змісту:

"6. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Положення та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

6. Розділ I Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за N 802/23334, доповнити новим пунктом такого змісту:

"13. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

7. Пункт 7 втратив чинність

8. Пункт 8 втратив чинність

9. Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року N 1284, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2013 року за N 1345/23877, доповнити новим пунктом такого змісту:

"5. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

10. Розділ I Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за N 1492/24024, доповнити новим пунктом такого змісту:

"10. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

11. Розділ I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712, доповнити новим пунктом такого змісту:

"17. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Положення та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

12. Розділ I Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за N 570/25347, доповнити новим пунктом такого змісту:

"21. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Положення та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

13. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

14. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

15. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

16. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу", але не раніше дня його офіційного опублікування.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Комісії А. Амеліна, М. Назарчука, О. Петрашка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Опрос