Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия и обмена информацией между Государственной инспекцией Украины по безопасности на наземном транспорте и Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел Украины

МВД, Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 19.09.2014 № 459/977
действует с 04.11.2014

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2014

м. Київ

N 459/977

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2014 р. за N 1230/26007

Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформацією між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до статті 162 Закону України "Про транспорт", статті 6 Закону України "Про автомобільний транспорт", статей 52, 521 Закону України "Про дорожній рух", статті 7 Закону України "Про міліцію", з метою підвищення ефективності державного контролю у сфері забезпечення безпеки руху, формування об'єктивної та повної державної статистики про кількість дорожньо-транспортних пригод

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії та обміну інформацією між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 січня 2006 року N 1/6 "Про забезпечення безпеки пасажирських перевезень", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2006 року за N 48/11922, та від 19 жовтня 2010 року N 765/504 "Про внесення змін до наказу Мінтрансзв'язку, МВС від 10.01.2006 N 1/6", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1008/18303.

3. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра інфраструктури України - керівника апарату Корнієнка В. В. та заступника Міністра внутрішніх справ України Ярового С. А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр інфраструктури України

М. Ю. Бурбак

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

В. М. Черненко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок взаємодії та обміну інформацією між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Цим Порядком передбачено механізм взаємодії та обміну інформацією про дорожньо-транспортні пригоди на автомобільному і міському електричному транспорті (далі - ДТП) між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України.

2. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Законів України "Про транспорт", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про міліцію", Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року N 299, Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 341, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306, Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2006 року N 1567, Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 538, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 грудня 2005 року N 1242 "Про затвердження картки обліку дорожньо-транспортних пригод та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2006 року за N 267/12141 (із змінами).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

органи взаємодії - Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті та її територіальні органи, Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ України;

чергова частина - чергові частини Управління (Відділу) Державтоінспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - У(В) ДАІ ГУМВС), Управління (Відділу) Міністерства внутрішніх справ України в адміністративно-територіальних одиницях (далі - УМВС), які отримують інформацію про ДТП та забезпечують її надходження до відповідного територіального органу Укртрансінспекції.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про автомобільний транспорт".

II. Основні напрями взаємодії та проведення спільних заходів

1. Територіальний орган Укртрансінспекції зобов'язаний письмово повідомити відповідний підрозділ У(В) ДАІ ГУМВС, УМВС у разі виявлення ним при здійсненні заходів державного контролю порушень, віднесених до компетенції Державтоінспекції, для подальшого вжиття заходів реагування.

2. Підрозділ У (В) ДАІ ГУМВС, УМВС зобов'язаний письмово повідомити відповідний територіальний орган Укртрансінспекції про виявлені під час державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху випадки порушень законодавства, реагування на які віднесені до компетенції Укртрансінспекції, для подальшого вжиття заходів реагування.

3. Відповідно до пунктів 1, 2 цього розділу органи взаємодії щомісяця до 10 числа письмово інформують один одного про вжиті заходи реагування.

4. Для проведення відповідно до законодавства спільних заходів органами взаємодії складається графік проведення спільних заходів (далі - Графік), форма якого наведена у додатку до цього Порядку.

5. Графік складається за пропозицією одного з органів взаємодії щокварталу до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу, та погоджується іншим органом взаємодії.

6. При проведенні спільних заходів органи взаємодії діють у межах повноважень, визначених законодавством України.

7. Органи взаємодії забезпечують належне виконання Графіка.

8. Результати проведення відповідно до законодавства спільного заходу оформлюються у вигляді звіту, що складається у довільній формі у двох примірниках.

III. Обмін інформацією про ДТП

1. Органи взаємодії з метою ефективного забезпечення здійснення обміну інформацією про ДТП надають один одному свої контактні номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, оперативно інформують про їх зміну.

2. Обміну підлягає інформація про ДТП незалежно від тяжкості і наслідків, що стались з транспортними засобами загального та спеціалізованого призначення.

3. Попереднє інформування територіального органу Укртрансінспекції про ДТП здійснюється старшим інспектором-черговим чергової частини протягом однієї години з часу надходження такої інформації відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 22 жовтня 2012 року N 940 "Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за N 54/22586 (із змінами). Попереднє інформування здійснюється у телефонному режимі та включає відомості, що наявні в черговій частині (час, місце, обставини, наслідки тощо).

4. Упродовж шести годин з моменту надходження інформації про ДТП чергова частина факсом або електронною поштою надає розширену письмову інформацію про ДТП із зазначенням часу, місця, транспортних засобів учасників ДТП, кількості потерпілих, обставин ДТП та за наявності інші, в тому числі фотографічні, матеріали.

5. Територіальний орган Укртрансінспекції упродовж години після отримання первинної (у телефонному режимі) інформації про ДТП надає черговій частині У (В) ДАІ ГУМВС, УМВС у телефонному режимі інформацію про наявність ліцензій в учасників ДТП, а впродовж дванадцяти годин - письмову інформацію (довідку), що включає дані про ліцензію та ліцензійні картки.

6. У разі встановлення додаткових обставин ДТП інформація повинна уточнюватись органами взаємодії протягом трьох діб з моменту її виявлення.

7. На письмове звернення територіального органу Укртрансінспекції посадова особа У (В) ДАІ ГУМВС протягом 10 днів надає запитувану інформацію про ДТП, що стались у період з першого по останній календарний день місяця.

8. Інформація про ДТП використовується для ведення Укртрансінспекцією відомчої звітності.

 

Директор Департаменту безпеки

М. М. Горбаха

Начальник Департаменту
ДАІ МВС України

А. П. Сіренко

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління
Укртрансінспекції в
______________________________
______________________________
      (підпис)                         (П. І. Б.)
"___" ____________ 201_ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник У(В)ДАІ ГУМВС,
УМВС України в
_______________________________
_______________________________
      (підпис)                         (П. І. Б.)
"___" ____________ 201_ р.

ГРАФІК

проведення спільних заходів у ___________________________________ на _______________ 201_ р.
                                                                                           (адміністративна одиниця)                                            (місяць)

N з/п

Підстава

Місцезнаходження, дислокація

Дата проведення

Години проведення

П. І. Б., посади співробітників

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До графіка долучається Звіт про проведення спільних заходів.

____________

Опрос