Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил временного учета экспериментальных воздушных судов, предназначенных для использования в государственной авиации Украины, и предоставления им допуска к выполнению полетов

Минобороны
Приказ, Правила от 23.09.2014 № 669
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2014

м. Київ

N 669

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2014 р. за N 1225/26002

Про затвердження Правил тимчасового обліку експериментальних повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, та надання їм допуску до виконання польотів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 1 грудня 2015 року N 663)

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою врегулювання тимчасового обліку та надання допуску до виконання польотів експериментальних повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила тимчасового обліку експериментальних повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, та надання їм допуску до виконання польотів, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

В. В. Гелетей

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

П. А. Шишолін

Виконуючий обов'язки Голови
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій

А. Бойко

Міністр внутрішніх справ
України

А. Б. Аваков

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. Максюта

Заступник Міністра
фінансів України -
керівник апарату

В. Матвійчук

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

ПРАВИЛА
тимчасового обліку експериментальних повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, та надання їм допуску до виконання польотів

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок організації тимчасового обліку експериментальних повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, та надання їм допуску до виконання польотів.

1.2. Ці Правила поширюються на експериментальні повітряні судна під час проведення випробувань та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України.

1.3. Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають такі значення:

експлуатуюча організація - військова частина, розробник, ремонтне підприємство або організація будь-якої форми власності, які безпосередньо здійснюють розробку, експлуатацію державних повітряних суден та відповідають за їх технічний стан;

заява на тимчасову реєстрацію повітряного судна - офіційне звернення заявника до уповноваженого структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України (далі - Уповноважений підрозділ), що підписується керівником експлуатуючої організації та скріплюється печаткою (за наявності);

заявник - керівник експлуатуючої організації, який подав заяву до Уповноваженого підрозділу;

реєстр тимчасового обліку повітряних суден - книга, в якій Уповноважений підрозділ веде поточну реєстрацію експериментальних повітряних суден;

тимчасовий обліковий номер повітряного судна - номер, який складається з групи цифр і надається Уповноваженим підрозділом конкретному повітряному судну, що реєструється в реєстрі тимчасового обліку повітряних суден України.

Інші терміни, які використовуються в цих Правилах, вживаються в значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах України, що регламентують діяльність авіаційної галузі.

II. Облік експериментальних повітряних суден

2.1. Тимчасовий облік експериментальних повітряних суден ведеться Уповноваженим підрозділом.

2.2. Тимчасовому обліку підлягають експериментальні повітряні судна, зазначені в пункті 1.2 розділу I цих Правил, з урахуванням того, що ці повітряні судна:

не можуть бути внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України;

не підлягають тимчасовому обліку уповноваженим органом з питань цивільної авіації;

не зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України.

2.3. Експериментальні повітряні судна вносяться Уповноваженим підрозділом до реєстру тимчасового обліку повітряних суден для забезпечення проведення випробувальних, ознайомлювальних та контрольних польотів, усіх видів перельотів, польотів на особисте удосконалення льотного складу тільки на період виконання дослідно-конструкторських, експериментальних та науково-дослідних робіт, ремонту, модернізації, технічного обслуговування.

III. Порядок тимчасового обліку

3.1. З метою постановки експериментального повітряного судна на тимчасовий облік експлуатуюча організація подає Заяву на тимчасовий облік повітряного судна (додаток 1) (далі - Заява) до Уповноваженого підрозділу.

3.2. Заява розглядається Уповноваженим підрозділом протягом п'яти робочих днів від дня її реєстрації. Якщо відомості, включені в Заяву, не відповідають цим Правилам або виникла потреба в розгляді додаткових документів, то Уповноважений підрозділ надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У цьому випадку строк розгляду Заяви не може перевищувати п'яти робочих днів від дня одержання усіх необхідних документів для реєстрації Уповноваженим підрозділом.

3.3. Рішення про тимчасовий облік експериментального повітряного судна в Україні приймається Уповноваженим підрозділом на підставі наданих документів.

3.4. Після прийняття рішення про включення експериментального повітряного судна до Реєстру тимчасового обліку повітряних суден (додаток 2) (далі - Реєстр) Уповноваженим підрозділом експрементальному повітряному судну присвоюється тимчасовий обліковий номер, який заноситься до Реєстру.

3.5. Присвоєний під час реєстрації повітряного судна тимчасовий обліковий номер експериментального повітряного судна належить тільки цьому повітряному судну. У разі виключення з Реєстру цей номер не може присвоюватися іншому експериментальному повітряному судну.

3.6. Тимчасовий обліковий номер складається з чотирьох арабських цифр: 1XXX. При цьому перша цифра - "1" - ідентифікує експериментальне повітряне судно. Наступні три цифри визначають порядковий номер у Реєстрі.

3.7. Після занесення експериментального повітряного судна до Реєстру Уповноважений підрозділ видає заявнику Тимчасове облікове посвідчення повітряного судна (додаток 3) (далі - Тимчасове посвідчення), копія якого залишається на обліку в Уповноваженому підрозділі.

3.8. Тимчасове посвідчення підписується керівником Уповноваженого підрозділу (у разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки) та скріплюється гербовою печаткою.

3.9. У разі відмови в тимчасовому обліку повітряного судна Уповноважений підрозділ письмово повідомляє заявника про причини відмови.

3.10. Строк дії Тимчасового посвідчення не може перевищувати шести місяців.

Після закінчення строку дії Тимчасового посвідчення керівник експлуатуючої організації подає повторно документи до Уповноваженого підрозділу.

3.11. У разі псування, зношення або втрати Тимчасового посвідчення керівник експлуатуючої організації проводить службове розслідування та надає копію (витяг із) наказу про його результати до Уповноваженого підрозділу. Після цього видається дублікат Тимчасового посвідчення.

3.12. Експлуатуюча організація протягом десяти робочих днів після закінчення виконання польотів (перельотів), зазначених у пункті 2.3 розділу II цих Правил, або після закінчення строку дії Тимчасового посвідчення письмово повідомляє про це Уповноважений підрозділ та повертає Тимчасове посвідчення.

IV. Втрата чинності Тимчасового облікового посвідчення повітряного судна

4.1. Тимчасове посвідчення втрачає чинність у разі:

зняття повітряного судна з тимчасового обліку повітряних суден;

зміни найменування або місцезнаходження експлуатуючої організації;

втрати;

закінчення строку дії.

4.2. Тимчасове посвідчення, яке втратило чинність, повертається експлуатуючою організацією протягом 5 діб до Уповноваженого підрозділу.

V. Надання допуску до виконання польотів

5.1. Експлуатуюча організація на підставі чинного Тимчасового посвідчення видає Допуск до виконання польотів (перельотів) повітряним судном (додаток 4) за підписом керівника та завіряє його печаткою (за наявності).

5.2. Строк дії Допуску до виконання польотів (перельотів) повітряним судном не може перевищувати строку дії Тимчасового посвідчення.

5.3. За забезпечення безпеки польотів (перельотів) відповідає керівник експлуатуючої організації.

VI. Вимоги з оформлення та зберігання документації

6.1. Документи, які надсилаються до Уповноваженого підрозділу, за формою та змістом повинні відповідати законодавству України, в тому числі цим Правилам.

6.2. Уся документація підлягає обов'язковій реєстрації. Обов'язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов'язані з їх проходженням та виконанням.

6.3. Уповноважений підрозділ приймає до розгляду документи у вигляді оригіналів або завірених керівниками експлуатуючих організацій копій.

6.4. В експлуатуючій організації Тимчасові посвідчення зберігаються в окремих справах.

6.5. Документи, що надійшли до Уповноваженого підрозділу для отримання Тимчасового посвідчення, зберігаються в окремій справі разом з копією Тимчасового посвідчення.

 

Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації України

М. Б. Кушнірук

 

ЗАЯВА
на тимчасовий облік повітряного судна

Прошу поставити на тимчасовий облік повітряне судно та видати тимчасове облікове посвідчення повітряного судна

I. Причина постановки повітряного судна на облік

 

II. Відомості про повітряне судно:

 

1) позначення повітряного судна розробником

 

2) найменування виробника

 

3) заводський номер

 

4) дата виготовлення

 

III. Експлуатуюча організація, що буде виконувати польоти

 

IV. Місцезнаходження експлуатуючої організації

 

V. Місцезнаходження повітряного судна

 

VI. Документи, що додаються до заяви

 

Я цим документом заявляю, що зазначена вище інформація є достовірною.

З Правилами тимчасового обліку експериментальних повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, та надання їм допуску до виконання польотів, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 23 вересня 2014 року N 669, ознайомлений.

Підпис командира (керівника)

_____________________
(прізвище)

Дата

 

 

М. П

_____________________
(посада)

 

РЕЄСТР
тимчасового обліку повітряних суден

N з/п

Позначення повітряного судна виробником

Заводський номер

Дата виготовлення

Виробник повітряного судна, його місцезнаходження

Тимчасовий обліковий номер повітряного судна

Номер тимчасового облікового посвідчення державного повітряного судна

Дата тимчасового обліку

Експлуатуюча організація, її місцезнаходження

Дата виключення з реєстру тимчасового обліку повітряних суден

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

  

UKRAINE
MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE

ТИМЧАСОВЕ ОБЛІКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ
ПОВІТРЯНОГО СУДНА
N

1. Тимчасовий обліковий номер повітряного судна

2. Виробник повітряного судна

3. Тип повітряного судна

4. Заводський номер повітряного судна

5. Дата виготовлення повітряного судна

6. Експлуатуюча організація та її місцезнаходження

7. Цим документом засвідчено, що вищезгадане повітряне судно знаходиться на обліку відповідно до Повітряного кодексу України та Правил тимчасового обліку експериментальних повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, та надання їм допуску до виконання польотів, затверджених наказом Міністерства оборони України від 23 вересня 2014 року N 669

8. Тимчасове облікове посвідчення повітряного судна не є свідченням права власності на повітряне судно

9. Тимчасове облікове посвідчення повітряного судна дійсне до

Дата видачі ___________

Підпис _________________________

Посада _________________________


                    М. П.

 

 

 

ДОПУСК ДО ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ (ПЕРЕЛЬОТІВ)
ПОВІТРЯНИМ СУДНОМ

1. Найменування та місцезнаходження експлуатуючої організації, яка видає допуск на польоти

 

Цей допуск до виконання польотів засвідчує, що повітряне судно придатне для безпечних польотів з метою та в межах умов, що наведені нижче

2. Виробник повітряного судна:

3. Тип повітряного судна:

4. Заводський номер повітряного судна:

5. Дата виготовлення повітряного судна:

6. Допуск виданий для: (мета польотів)

7. Експлуатуюча організація, яка виконує польоти:

8. Умови/зауваження:

Без права комерційного перевезення пасажирів, багажу, вантажу, пошти та виконання авіаційних робіт

9. Строк дії:

Дата видачі ___________

Підпис _________________________

Посада _________________________


                   М. П.

 

____________

Опрос