Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб и спасателей

МВД
Положение, Приказ от 17.09.2014 № 963
действует с 04.11.2014

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2014

м. Київ

N 963

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2014 р. за N 1219/25996

Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників

Відповідно до частини п'ятої статті 48 Кодексу цивільного захисту України, Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року N 828, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року N 326-р "Про утворення Міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників", у зв'язку з необхідністю здійснення атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, які працюють на контрактній основі, а також громадян України, які приймаються на роботу до аварійно-рятувальних служб на контрактній основі, з метою визначення їх здатності до проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, а також надання права на проведення таких робіт

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17 листопада 2003 року N 441 "Про затвердження Положення про Центральну міжвідомчу атестаційну комісію", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2003 року за N 1120/8441 (із змінами).

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський

Міністр охорони здоров'я України

О. Мусій

Заступник Голови Держгірпромнагляду

С. Дунас

Міністр інфраструктури України

М. Ю. Бурбак

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Ю. В. Продан

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, функції, права та обов'язки Міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - МАК).

2. МАК створюється Кабінетом Міністрів України на підставі Кодексу цивільного захисту України з метою організації атестації аварійно-рятувальних служб (далі - АРС), рятувальників, які працюють на контрактній основі, а також громадян України, які приймаються на роботу до АРС на контрактній основі (далі - рятувальники і громадяни), на здатність до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж і надання права на проведення таких робіт.

3. Діяльність МАК забезпечується Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України).

4. МАК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

II. Завдання та функції МАК

1. Проведення атестації державних, регіональних, комунальних АРС, АРС громадських організацій та АРС підприємств, установ та організацій.

2. Проведення атестації рятувальників і громадян.

3. Розробка пропозицій з питань правового, науково-методичного, інформаційного, технічного забезпечення АРС, рятувальників і громадян.

4. Ведення реєстру атестованих АРС, рятувальників і громадян.

III. Права та обов'язки МАК

1. Приймати в межах своєї компетенції рішення, необхідні для організації та здійснення атестації АРС, рятувальників і громадян, розглядати інші питання, пов'язані з діяльністю АРС.

2. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, які стоять перед МАК, від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій України, які за своїми функціями займаються аварійно-рятувальними роботами та організацією діяльності АРС.

3. Залучати до участі у своїй роботі представників центральних органів виконавчої влади та АРС за попереднім погодженням з їх керівниками.

IV. Організація роботи МАК

1. Для забезпечення діяльності МАК наказом ДСНС України на відповідний структурний підрозділ ДСНС України покладається організація роботи МАК.

Основними завданнями цього підрозділу є:

перевірка повноти та наявності документів, що подаються до МАК на атестацію, відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників;

підготовка для МАК необхідних матеріалів для проведення атестації АРС, рятувальників і громадян;

забезпечення засідання МАК;

оформлення результатів атестації, ведення реєстру атестованих АРС, рятувальників і громадян.

2. МАК проводить свою роботу за річним планом, який розробляється секретарем МАК і подається на затвердження голові МАК. Після затвердження план роботи МАК доводиться до відома членів МАК.

3. Секретар МАК розробляє та подає на погодження голові МАК орієнтовний порядок денний засідання МАК і за десять днів повідомляє про дату та місце засідання членів МАК, відповідні АРС, рятувальників і громадян.

4. МАК на своєму засіданні розглядає матеріали щодо атестації АРС.

Протягом десяти робочих днів після проходження атестації МАК приймає рішення про видачу АРС свідоцтва або про відмову в його видачі, про що письмово її повідомляє.

У разі непроходження атестації МАК зазначає у протоколі засідання причини її непроходження, викладає рекомендації щодо усунення недоліків і порушень, про що письмово повідомляє засновника АРС.

Спеціалізованій АРС, укомплектованій кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт, видається свідоцтво про атестацію з урахуванням висновку про результати сертифікації водолазного підрозділу.

У разі отримання негативного висновку про сертифікацію водолазного підрозділу спеціалізованої АРС МАК приймає рішення про відмову в атестації на проведення водолазних робіт.

Для отримання допуску до проведення зазначених робіт спеціалізована АРС проходить переатестацію лише за наявності позитивного висновку про сертифікацію водолазного підрозділу.

Свідоцтво про атестацію АРС підписується головою МАК, а у разі його відсутності - визначеним головою МАК заступником голови МАК і секретарем МАК, та видається керівнику АРС.

5. МАК на своєму засіданні розглядає матеріали щодо атестації рятувальників і громадян.

Протягом десяти робочих днів після проходження атестації рятувальник і громадянин отримує посвідчення, книжку та жетон рятувальника.

У разі непроходження атестації МАК зазначає у протоколі причини її непроходження, встановлює дату проведення наступної атестації та у разі наявності вилучає посвідчення, книжку і жетон рятувальника. У такому випадку рятувальник не допускається до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж до проходження наступної атестації.

Посвідчення та книжка рятувальника підписуються головою МАК, а у разі його відсутності - визначеним головою МАК заступником голови МАК та видаються рятувальнику і громадянину особисто.

6. Засідання МАК вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше восьми членів МАК. У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні МАК.

7. Рішення МАК оформлюються відповідними протоколами, які підписуються головуючим на засіданні МАК, її секретарем та членами. Протоколи і документи щодо атестації АРС, рятувальників і громадян підлягають зберіганню в установленому законодавством порядку.

8. Рішення МАК може бути оскаржено відповідно до чинного законодавства України.

 

Начальник Департаменту юридичного
забезпечення Міністерства внутрішніх
справ України
полковник міліції

Д. В. Горбась

Опрос