Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику оценки финансовой стойкости Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 18.09.2014 № 93
действует с 07.11.2014

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

18.09.2014

м. Київ

N 93

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2014 р. за N 1218/25995

Про внесення змін до Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою реалізації пункту 11 частини другої статті 4 та частини третьої статті 19 цього Закону, що визначають підходи до оцінки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової стійкості системи гарантування вкладів у зв'язку із виконанням функцій та повноважень, пов'язаних із процедурою виведення неплатоспроможних банків із ринку, пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 04 липня 2014 року N 1586-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28 лютого 2013 року N 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 року за N 482/23014, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

В. В. Пасічник

 

Методика оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Ця Методика розроблена відповідно до частини шостої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) з метою реалізації пункту 11 частини другої статті 4 і частини третьої статті 19 Закону та визначає підходи до оцінки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) фінансової стійкості системи гарантування вкладів у зв'язку з виконанням функцій та повноважень, пов'язаних з процедурою виведення неплатоспроможних банків з ринку.

2. Терміни, що використовуються в цій Методиці, вживаються у таких значеннях:

фінансова стійкість Фонду (ФСФ) - достатність коштів для забезпечення виконання Фондом функцій і повноважень та оцінки ризику їх суттєвого зменшення, передбачених Законом, мінімальний обсяг яких не може бути нижчим за 2,5 відсотка від суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, яка має надійти протягом поточного кварталу;

фінансові ресурси Фонду (ФРФ) - грошові кошти в касі та на рахунках Фонду, а також кошти, які розміщені в державних цінних паперах.

Інші терміни використовуються у значеннях, визначених Законом.

3. Розрахунок фінансової стійкості Фонду (ФСФi) здійснюється щомісяця станом на 01 число місяця, у якому здійснюється розрахунок. Розрахунок прогнозних значень фінансової стійкості Фонду (ФСФi+1) здійснюється щомісяця з метою прогнозування необхідності поповнення коштів Фонду у разі зменшення мінімального обсягу коштів від рівня, визначеного Законом, на наступні (плинні) дванадцять періодів (i-місяців з набуттям значень від 1 до 12).

II. Розрахунок фінансової стійкості Фонду

1. Фінансова стійкість Фонду визначається як співвідношення коштів Фонду та суми гарантованих Фондом коштів за такою формулою:

ФСФi = КФi / ГФКi х 100 %,

де

ФСФi - фінансова стійкість Фонду станом на початок i-го періоду;

КФi (кошти Фонду) - фінансові ресурси Фонду, крім коштів, розміщених в облігації внутрішньої державної позики, які передбачається використати як виконання зобов'язань за кредитом Національного банку України, що розраховуються як сума коштів Фонду на початок поточного (i-го) періоду і сума зборів з учасників Фонду, яка має надійти протягом поточного кварталу, за такою формулою:

КФi = ФРФi - ЦПзi + ПЗУi-кварталу,

де

ФРФi - фінансові ресурси Фонду станом на початок i-го періоду;

ЦПзi - амортизована собівартість цінних паперів, які знаходяться у заставі станом на початок i-го періоду;

ПЗУi-кварталу - прогноз суми зборів (початкового, регулярного та спеціального (у разі його фактичного встановлення)) з учасників Фонду, яка має надійти протягом поточного кварталу (у разі розрахунку фінансової стійкості на початок другого та третього місяця в поточному кварталі сума надходжень від зборів не враховує надходження за період, що вже відбувся), що розраховується за такою формулою:

ПЗУi-кварталу = е(ПЗi-кварталу + РЗi-кварталу + СЗi-кварталу),

де

ПЗi-кварталу - прогноз суми початкового збору з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го кварталу;

РЗi-кварталу - прогноз суми регулярного збору з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го кварталу;

СЗi-кварталу - сума спеціального збору (у разі його фактичного встановлення) з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го кварталу;

ГФКi (гарантовані Фондом кошти) - сума можливого відшкодування за вкладами фізичних осіб, визначена станом на початок i-го періоду. Розраховується відповідно до поданого банками Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форми звітності N 1Ф, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за N 1314/21626 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08 вересня 2014 року N 88) (далі - форма N 1Ф).

Фінансова стійкість Фонду (ФСФi) не повинна бути менше 2,5 %.

2. Прогнозна щомісячна оцінка фінансової стійкості Фонду на наступні (плинні) дванадцять періодів (і місяців з набуттям значень від 1 до 12) розраховується за такою формулою:

ФСФi + 1 = КФi + 1 / ГФКi + 1 х 100 %,

де

ФСФi + 1 - фінансова стійкість Фонду станом на початок майбутнього i + 1 періоду;

КФi + 1 (кошти Фонду) - фінансові ресурси Фонду, крім коштів, розміщених в облігації внутрішньої державної позики, які передбачається використати як виконання зобов'язань за кредитом Національного банку України, що розраховуються як сума коштів Фонду на початок поточного періоду та прогнозна сума надходжень протягом поточного періоду, у тому числі регулярний збір, за мінусом прогнозних витрат поточного періоду. До розрахунку приймається амортизована собівартість облігацій внутрішньої державної позики, які знаходяться у заставі за кредитом Національного банку України;

ГФКi + 1 (гарантовані Фондом кошти) - сума можливого відшкодування за вкладами фізичних осіб, визначена станом на початок майбутнього i + 1 періоду. Розраховується з використанням методів математичного моделювання на основі статистичної обробки даних форми N 1Ф з урахуванням тенденцій розвитку ринку ресурсів та економічної ситуації в країні.

Значення показника КФi + 1 визначається за такою формулою:

КФi + 1 = (ФРФi + Нi - Вi) - ЦПзi+1 + ПЗУi+1-кварталу,

де

КФi + 1 (кошти Фонду) - фінансові ресурси Фонду, крім коштів, розміщених в облігації внутрішньої державної позики, які передбачається використати як виконання зобов'язань за кредитом Національного банку України, що розраховуються як сума коштів Фонду на початок поточного періоду та прогнозна сума надходжень протягом поточного періоду, у тому числі регулярний збір, за мінусом прогнозних витрат поточного періоду. До розрахунку приймається амортизована собівартість облігацій внутрішньої державної позики, які знаходяться у заставі за кредитом Національного банку України;

ФРФi - фінансові ресурси Фонду станом на початок i-го періоду;

Нi - прогнозні надходження коштів Фонду протягом i-го періоду;

Вi - прогнозні витрати коштів Фонду протягом i-го періоду;

ЦПзi+1 - амортизована собівартість цінних паперів, які знаходяться у заставі станом на початок майбутнього i + 1 періоду;

ПЗУi+1-кварталу - прогноз суми зборів (початкового, регулярного та спеціального (у разі його фактичного встановлення)) з учасників Фонду, яка має надійти протягом майбутнього i + 1 кварталу.

Зниження фінансової стійкості Фонду станом на початок майбутнього періоду (ФСФi+1) до рівня нижче 2,5 % свідчить про ризик суттєвого зменшення обсягу коштів Фонду.

3. Прогнозні надходження коштів Фонду розраховуються за такою формулою:

Нi = ПЗУi + ДІi + ДПi + ДПВi + ІДi,

де

Нi - прогнозні надходження коштів до Фонду протягом i-го періоду;

ПЗУi - прогноз суми зборів (початкового, регулярного та спеціального (у разі його фактичного встановлення)) з учасників Фонду, яка має надійти протягом поточного періоду, що розраховується за такою формулою:

ПЗУi = ПЗi + РЗi + СЗi,

де

ПЗi - прогноз суми початкового збору з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го періоду;

РЗi - прогноз суми регулярного збору з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го періоду;

СЗi - сума спеціального збору (у разі його фактичного встановлення) з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го періоду;

ДІi - прогноз надходжень від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України, які мають надійти протягом i-го періоду;

ДПi - прогноз доходів у вигляді процентів, нарахованих Національним банком України за залишками коштів на рахунках Фонду, відкритих у Національному банку України, які мають надійти протягом i-го періоду;

ДПВi - прогноз надходжень від виконання заходів, передбачених планом врегулювання, зокрема від продажу неплатоспроможного банку або перехідного банку, ліквідації банку, а також надходжень від банків, що ліквідуються за процедурою, визначеною відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом;

ІДi - прогноз інших надходжень (штрафи, пені, кредити, внески, доходи від цільових позик, позик на умовах субординованого боргу, благодійні внески, гранти, гарантійні внески тощо), які мають надійти протягом i-го періоду.

Оцінка загальної прогнозної суми регулярного збору до Фонду, яка має надійти протягом i-го періоду, здійснюється за такою формулою:

РЗi = ПСВнац. х (С1 / 4) + ПСВiн. х (С2 / 4) + СЗi,

де

РЗi - прогнозна сума регулярного збору, яка має надійти протягом i-го періоду;

ПСВнац. - прогнозна сума вкладів у національній валюті (база нарахування за вкладами в національній валюті) протягом i-го періоду;

ПСВiн. - прогнозна сума вкладів в іноземній валюті (база нарахування за вкладами в іноземній валюті) протягом i-го періоду;

С1 - базова річна ставка регулярного збору за вкладами в національній валюті у відсотках (зважена за ступенем ризику у разі запровадження Фондом регулярних зборів у вигляді диференційованих зборів);

С2 - базова річна ставка регулярного збору за вкладами в іноземній валюті у відсотках (зважена за ступенем ризику у разі запровадження Фондом регулярних зборів у вигляді диференційованих зборів);

СЗi - сума спеціального збору (у разі його фактичного встановлення) з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го періоду.

Розрахунок ПСВнац. та ПСВiн. проводиться з використанням методів математичного моделювання на основі статистичної обробки даних форми N 1Ф з урахуванням тенденцій розвитку ринку ресурсів та економічної ситуації в країні.

Прогноз суми початкового збору з учасників Фонду (ПЗi) здійснюється відповідно до інформації, отриманої від Національного банку України, щодо реєстрації банків.

Прогноз надходжень від інвестування коштів Фонду у державні цінні папери України (ДІi), які будуть направлені на поповнення коштів Фонду протягом i-го періоду, складається на основі графіка надходження купонних платежів або у разі короткострокових облігацій внутрішньої державної позики як різниця між ціною погашення та ціною купівлі.

Прогноз доходів у вигляді процентів, нарахованих Національним банком України за залишками коштів на рахунках Фонду, відкритих у Національному банку України (ДПi), складається на основі договору між Фондом та Національним банком України.

Прогноз надходжень від виконання заходів, передбачених планом врегулювання, зокрема від продажу неплатоспроможного банку або перехідного банку, ліквідації банку, а також надходжень від банків, що ліквідуються за процедурою, визначеною відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом, складається згідно з графіком задоволення вимог кредиторів та/або затвердженим планом врегулювання неплатоспроможного банку.

4. При прогнозуванні витрат коштів Фонду враховуються прогнозні витрати, передбачені частиною другою статті 20 Закону. Прогнозні витрати коштів Фонду розраховуються за такою формулою:

Вi = ВГСВi + ВКВi + ВНВi + ВПВiБi,

де

Вi - прогнозні витрати коштів Фонду протягом i-го періоду;

ВГСВi - прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів за вкладами протягом i-го періоду;

ВКВi - витрати на забезпечення діяльності Фонду, що визначаються на підставі затвердженого адміністративною радою Фонду кошторису витрат Фонду на відповідний рік або його прогнозної суми на наступний рік;

ВНВi - витрати на забезпечення виплати відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються, та/або надання цільової позики для виплат вкладникам банків, у яких запроваджена тимчасова адміністрація, у тому числі за якими вкладники не звернулися до Фонду згідно з вимогами законодавства. Сума розраховується на підставі фактичних даних;

ВПВi - витрати на забезпечення погашення облігацій і виплати доходів за ними (сплати фінансових векселів), враховуючи витрати, пов'язані з їх випуском (видачею) та розміщенням;

ВБi - витрати на забезпечення надання фінансової підтримки та фінансової допомоги, надання цільової позики банку для оплати витрат, пов'язаних із здійсненням діяльності банку, формування статутного капіталу (перехідного банку та спеціалізованої установи), повернення гарантійних внесків тощо.

Для розрахунку прогнозної гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВi) використовуються дані форми N 1Ф та форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс" розділу 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674, та інформація від Національного банку України щодо застосованих до банків заходів впливу та/або виявлених порушень.

Прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВi) протягом i-го періоду розраховується як сума множників гарантованих сум відшкодування вкладникам коштів за вкладами у відповідному періоді в кожному g-му банку на ймовірність віднесення до категорії неплатоспроможних g-го банку протягом i-го періоду за такою формулою:

ВГСВi = еГСВg х ВБg),

де

ВГСВi - прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів за вкладами протягом i-го періоду (набуває значень від 1 до 12);

ВГСВg - розмір гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами в кожному g-му банку, який прогнозується віднести до категорії неплатоспроможних, відповідно до поданих банками даних за формою N 1Ф. При цьому сума можливого відшкодування (ВГСВg) визначається відповідно до поданої черговості діапазону від одного до семи місяців форми N 1Ф за таким принципом: сума до одного місяця відноситься до місяця, у якому прогнозується ймовірність віднесення банку до категорії неплатоспроможних. До наступних місяців до розрахунку приймається діапазон від двох до семи місяців відповідно до зазначеного принципу;

ВБg - ймовірність віднесення g-го банку до категорії неплатоспроможних (розраховується відповідно до Методики розрахунку ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних, визначеної у додатку до цієї Методики).

Прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВi) на плинні 12 періодів поділяється на місячні періоди за такими принципами:

банки, у яких коефіцієнт ймовірності віднесення до категорії неплатоспроможних (ВБg) становить від 80 % і більше, відносяться у перший прогнозований тримісячний період. Місяць першого прогнозованого періоду, у якому може настати ймовірність неплатоспроможності банку, визначається з урахуванням збалансованості грошових потоків банку, які відображені у Звіті про структуру активів та пасивів за строками (форма N 631 розділу 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674);

банки, у яких коефіцієнт ймовірності віднесення до категорії неплатоспроможних (ВБg) в діапазоні від 74,00 до 79,99 %, відносяться у прогнозований період від чотирьох місяців з розподілом від четвертого прогнозного періоду;

банки, у яких коефіцієнт ймовірності віднесення до категорії неплатоспроможних (ВБg) в діапазоні від 70,00 до 73,99 %, відносяться у прогнозований період від семи місяців з розподілом від сьомого прогнозного періоду;

банки, у яких коефіцієнт ймовірності віднесення до категорії неплатоспроможних (ВБg) в діапазоні від 65,00 до 69,99 %, відносяться у прогнозований період від десяти місяців з розподілом від десятого прогнозного періоду.

 

Начальник фінансового відділу

О. В. Нужненко

 

Методика розрахунку ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних

1. Метою оцінювання є визначення ступеня ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних для подальшого прогнозування витрат Фонду, що розраховується за такою формулою:

ВГСВi = еГСВg х ВБg),

де

ВГСВi - прогнозна гарантована сума відшкодувань коштів за вкладами;

ВГСВg - розмір прогнозної гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами в кожному g-му банку, який прогнозується віднести до категорії неплатоспроможних;

ВБg - ймовірність віднесення g-го банку до категорії неплатоспроможних.

2. Оцінювання банків відбувається за такими блоками:

А. Фінансово-економічний блок;

Б. Блок ліквідності;

В. Блок зовнішнього впливу.

3. Оцінювання блоків А, Б здійснюється за результатами показників трьох місяців, які передують даті розрахунку. Оцінювання відбувається шляхом порівняння середньоарифметичної величини показника g-го банку із середньосистемним показником аналогічного періоду в цілому за учасниками Фонду. Обрахунки здійснюються за банками, які не віднесені Національним банком України до категорії неплатоспроможних. У разі відсутності оборотно-сальдового балансу g-го банку для оцінювання блоків А, Б приймається існуюче значення попереднього розрахунку блоків А, Б.

Підрахунок системного показника здійснюється за такою формулою:

  

,

де

Pa - середньосистемне значення за місяць;

a - місяць, що набирає значень 1, 2, 3;

n - кількість банків;

Sg - сума за балансовим чи позабалансовим рахунком або сума групи рахунків g-го банку.

Розрахунок середньосистемного показника здійснюється за такою формулою:

Pс =

Pa1 + Pa2 + Pa3 
___________________
3

,

де

Pс - середньосистемне значення показника;

Pa1 + Pa2 + Pa3 - системне значення показника у розрахунковому періоді.

4. Залежно від отриманої середньоарифметичної величини показника кожному банку присвоюється оцінка за п'ятибальною шкалою з присвоєнням балів. Бали 1, 2, 3, 4, 5 присвоюються від кращого до гіршого результату відповідно.

5. Шкала оцінювання визначається таким чином: залежно від отриманого середньосистемного показника визначається діапазон у межах 10 % (+/-), але не менше 20 банків з присвоєнням бала "3". При цьому, якщо у 10 %-ний діапазон потрапляє менша кількість банків, діапазон підлягає рівномірному розширенню в обидві сторони з округленням у більший бік. Решта даних, які залишаються поза визначеним діапазоном, підлягає поділу з присвоєнням балів 1, 2 в один бік та 4, 5 - в інший бік.

Формула розширення діапазону має такий вигляд:

 

Бмін - Бф 
___________
2

,

де

Бмін - мінімальна кількість банків;

Бф - фактична кількість банків діапазону.

Формула поділу банків для присвоєння балів 1, 2, 4, 5 має такий вигляд:

 

Бф1245 
_________
2

,

де

Бф1245 - кількість банків, які підлягають поділу для присвоєння балів 1, 2 або 4, 5.

Якщо отримане значення формули поділу банків не є цілим числом, відбувається округлення числа в більший бік у діапазоні балів 2 або 4.

6. Оцінювання відбувається за трьома блоками (А, Б, В). Ці блоки містять набір показників, сумарне значення яких визначає ступінь ймовірності g-го банку в кожному блоці.

Максимальна загальна кількість балів g-го банку за блоками становить 100 одиниць, що відповідає 100 % ймовірності настання фінансових ризиків для Фонду.

Ступінь ймовірності за блоками має такий вигляд:

N блоку

Назва

Ступінь ймовірності

А

Фінансово-економічний блок

50 %

Б

Блок ліквідності

30 %

В

Блок зовнішнього впливу

20 %

Фінансово-економічний блок (А) налічує 10 показників. Максимальна кількість набраних балів за цим блоком становить 50 одиниць (балів), що відповідає 50 % ймовірності.

Блок ліквідності (Б) налічує 6 показників. Максимальна кількість набраних балів за блоком ліквідності становить 25 одиниць (балів), що відповідає 30 % ймовірності.

Ступінь ймовірності за блоками А, Б підраховується за такою формулою:

ТБанк gj =

(Bgj х Fj)
___________
Мgj

,

де

ТБанк gj - ступінь ймовірності g-го банку для блоку j;

Bgj - кількість набраних балів g-го банку у блоці j;

Fj - ступінь ймовірності блоку j;

J - відповідає блоку А або Б;

Мgj - максимально допустима кількість балів для блоку j.

Блок зовнішнього впливу (В) налічує 9 показників з присвоєнням балів. Загальна кількість балів g-го банку за блоком В підраховується шляхом сумування набраних балів банком у цьому блоці, але до обрахунків приймається загальна кількість балів не більше 20 одиниць (балів), що відповідає 20 % ймовірності.

До обрахунків прогнозної гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВg) приймаються банки, ймовірність віднесення до категорії неплатоспроможних (ВБg) яких з урахуванням коригуючого коефіцієнта за блоками А, Б, В становить 65 % і більше.

7. Група показників фінансово-економічного блоку включає такий перелік показників:

покриття власними коштами ризикової заборгованості;

здатність генерувати доходи Г1;

здатність генерувати доходи Г2;

достатність сформованих резервів за кредитами;

розрахунок обсягу отриманої застави у вигляді нерухомого майна;

раціональне управління ресурсами;

прибутковість капіталу банку;

чистий процентний та комісійний доходи до чистих активів;

чистий спред;

інвестиційний ризик.

В обрахунку показників використовуються сальдо балансових/позабалансових рахунків.

Ряд складових з показників блоків А та Б передбачають приведення певних сум до річних значень або підрахунок складових показника через середньохронологічну величину.

Приведення до річного значення розраховується за такою формулою:

R =

еKg = 1 Sg 
_______________
K

х 12,

де

R - річне значення за рахунком або групою рахунків;

K - звітний місяць, за який здійснюється вибірка, що набирає значення від 1 до 12 місяців;

Sg - сума за балансовим або позабалансовим рахунком або сума групи рахунків g-го банку.

Показник покриття власними коштами ризикової заборгованості характеризує ступінь покриття потенційних збитків за рахунок власних коштів. Показник розраховується як співвідношення відкоригованих власних коштів банку до ризикової заборгованості за кредитним портфелем та інвестиційного ризику за такою формулою:

Пк =

Вк - [Рп] - Прнд + Сб + Рбк 
______________________________
Прк + АЦП+ 1

х 100 %,

де

Пк - показник покриття власними коштами ризикової заборгованості;

Вк - капітал банку, що складається з таких елементів: статутний капітал банку, внески за незареєстрованим статутним капіталом, емісійні різниці, загальні резерви та фонди банку, результати минулих років, результати звітного року, результати переоцінки;

Рп - результати переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інструментів;

Прнд - прострочені доходи;

Сб - субординований борг;

Рбк - сформовані резерви під заборгованість банків та під кредити, надані клієнтам;

Прк - прострочена заборгованість за наданими кредитами;

АЦП - цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю, за мінусом сформованих резервів, цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи за мінусом сформованих резервів, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

Показники здатності генерувати доходи оцінюються головним чином за рахунок знаходження оптимального балансу між вартістю ресурсів і доходами від їх розміщення з урахуванням адміністративних витрат. Ці показники дають змогу виявляти проблеми на ранній стадії, як тільки вони справили свій вплив на баланс банку, і розраховуються за такими формулами:

Г1 =

(П + ІОв - [еПрндг - еПрнд1] - [еНдг - еНд1]) + Р - [ПІФ] - [еАІг - еАІ1]
___________________________________________________________________________________
Ач

х 100 %;

Г2 =

(П - [еПрндг - еПрнд 1] - [еНдг - еНд 1]) - [ПІФ] - [еАІг - еАІ1]
__________________________________________________________________________
Ач

х 100 %,

де

Г1, Г2 - показники здатності генерувати доходи;

П - результат поточного року;

ІОв - інші операційні витрати;

Прндг - прострочені доходи на звітну дату;

Прнд1 - прострочені доходи на 01 січня;

Ндг - нараховані доходи на звітну дату;

Нд1 - нараховані доходи на 01 січня;

Р - відрахування в резерви;

ПІФ - пасивне сальдо результату від торговельних операцій з похідними фінансовими інструментами;

[еАІг - еАІ1] - активне сальдо переоцінки акцій та інших фінансових інвестицій і боргових цінних паперів за період між звітною датою і станом на 01 січня.

До річного значення приводяться такі складові показники: П, ІОв, різниця сум Прндг і Прнд1, різниця сум Ндг і Нд1;

Ач - обсяг чистих активів за середньохронологічним підрахунком з початку року.

Показник достатності сформованих резервів за кредитами показує співвідношення суми фактично сформованих резервів за кредитним портфелем та розрахункової суми проблемної заборгованості і розраховується за такою формулою:

ДР =

Рбк 
___________________________________
рз - Прк) х 0,02 + Прк + Прнд

х 100 %,

де

ДР - показник достатності сформованих резервів за кредитами;

Рбк - сформовані резерви під заборгованість банків та під кредити, надані клієнтам;

Крз - загальна сума наданих кредитів;

Прк - прострочена заборгованість за наданими кредитами;

Прнд - прострочені доходи;

0,02 - коефіцієнт зважування, що є сталою величиною.

Показник розрахунку співвідношення обсягу отриманої застави у вигляді нерухомого майна як забезпечення виконання зобов'язань боржника та обсягу наданих кредитів розраховується за такою формулою:

З =

ЗН + 1000
_______________
Крк + 1

х 100 %,

де

З - показник розрахунку обсягу отриманої застави у вигляді нерухомого майна;

ЗН - отримана застава;

Крк - кредити, надані клієнтам;

1000, 1 - сталі величини.

Показник раціонального управління ресурсами визначає міру співвідношення розміщених коштів на кореспондентських рахунках в інших банках та наявних обсягів коштів суб'єктів господарювання і розраховується за такою формулою:

УР =

рн - Крл]
______________
Сгдп + 1

,

де

УР - показник раціонального управління ресурсами;

Крн - кореспондентські рахунки банку в інших банках;

Крл - кореспондентські рахунки інших банків у банку;

Сгдп - кошти суб'єктів господарювання на поточних рахунках в банку.

Показник прибутковості капіталу банку характеризує ефективність використання капіталу. За його допомогою оцінюється рівень поточного фінансового результату до капіталу банку. Показник розраховується за такою формулою:

ПВк =

П
_______
Вк

,

де

ПВк - показник прибутковості капіталу банку;

П - результат поточного року;

Вк - капітал банку.

При цьому результат поточного року приводиться до річного значення, а сума капіталу банку розраховується за середньохронологічним підрахунком від початку року.

Показник співвідношення чистого процентного і комісійного доходу та чистих активів дає змогу оцінити ефективність діяльності банку і розраховується за такою формулою:

ЧПКД =

ЧПД - [еПрндг - еПрнд1] - [ендг - енд1] + ЧКД
_________________________________________________________
Ач

х 100 %,

де

ЧПКД - показник співвідношення чистого процентного і комісійного доходу та чистих активів;

ЧПД - чистий процентний дохід банку. Вираховується як різниця між процентними доходами та процентними витратами;

Прндг - прострочені доходи на звітну дату;

Прнд1 - прострочені доходи на 01 січня;

Ндг - нараховані доходи на звітну дату;

Нд1 - нараховані доходи на 01 січня;

ЧКД - чистий комісійний дохід банку. Вираховується як різниця між комісійними доходами та комісійними витратами;

Ач - обсяг чистих активів за середньохронологічним підрахунком з початку року.

Чисельник цієї формули приводиться до річного значення.

Чистий спред визначається як реальна здатність банку до управління процентними ставками за своїми інструментами та розраховується за такою формулою:

ЧС =

ПД
______
Ап

-

Пв
______
Зп

х 100 %,

де

ЧС - чистий спред;

ПД - процентний дохід;

Ап - підпроцентні активи;

Пв - процентні витрати;

Зп - підпроцентні зобов'язання.

Обсяг процентних доходів та процентних витрат приводиться до річних значень, а обсяг підпроцентних активів та підпроцентних зобов'язань розраховується за середньохронологічним підрахунком.

Показник інвестиційного ризику визначає частку найбільш ризикових цінних паперів в доходних активах банку та розраховується за такою формулою:

АЦП/А31 х 100 %,

де

АЦП - цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю, за мінусом сформованих резервів, цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи за мінусом сформованих резервів, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії;

А31 - доходні активи.

8. Група показників блоку ліквідності представлена шістьма показниками, сукупність яких дає змогу оцінити ступінь ризику банку щодо втрати ліквідності та, як наслідок, неспроможності виконувати зобов'язання перед кредиторами.

Опис показників блоку ліквідності:

процентна ставка за залученими коштами в національній валюті;

загальна вартість зобов'язань;

темпи приросту зобов'язань;

збалансованість грошових потоків;

достатність обсягу коштів;

наявність документів клієнтів банку, що не виконані в строк з вини банку.

Для розрахунку процентної ставки за залученими коштами в національній валюті використовуються дані про процентні ставки із форми N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" розділу 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674, у частині фізичних осіб - резидентів.

Показник загальної вартості зобов'язань розраховується за такою формулою:

Звз =

Пв 
_________
Зп + 1

,

де

Звз - показник загальної вартості зобов'язань;

Пв - процентні витрати;

Зп - підпроцентні зобов'язання.

Обсяг процентних витрат приводиться до річних значень, а обсяг підпроцентних зобов'язань розраховується за середньохронологічним підрахунком.

Темпи приросту зобов'язань за минулий місяць розраховуються за такою формулою:

Z =

(TSг - TSг-1)
_______________
TSг-1

х 100 %,

де

Z - темпи приросту зобов'язань;

TSг - різниця між сумою сукупних зобов'язань та іншими зобов'язаннями і кредиторською заборгованістю на кінець розрахункового місяця;

TSг-1 - різниця між сумою сукупних зобов'язань та іншими зобов'язаннями і кредиторською заборгованістю на початок періоду, що передує розрахунковому.

Значення TSг розраховується за такою формулою:

TSг = Зс - З - Зкр,

де

г - місяць (г = 1, 2, 3 ... 12);

Зс - сукупні зобов'язання;

З - інші зобов'язання;

Зкр - кредиторська заборгованість.

До розрахунку збалансованості грошових потоків приймаються високоліквідні активи та частина інших активів, які банк може швидко перетворити на ліквідні кошти, із співвідношенням до поточних зобов'язань банку та частини інших зобов'язань, яка може бути виставлена клієнтами до вимоги термінового повернення. Показник збалансованості грошових потоків розраховується за такою формулою:

Zm =

((A12 + (Крн х 0,2)) + (([A8 - Z20]) х 0,2) + (A3 х 0,7) + (P10 х 0,05))
___________________________________________________________________________________________
((Z7 + (Z8 х 0,2)) + (Z10 + (Z11 х 0,2)) + (Z2 + (Крл х 0,2)) + (([Z20 - A8]) х 0,2))

х 100 %,

де

Zm - показник збалансованості потоків;

A12 - група рахунків готівкових коштів, банківських металів та коштів в Національному банку України;

Крн - кореспондентські рахунки в інших банках;

A8 - кошти в інших банках;

A3 - державні цінні папери;

P10 - строкові кредити;

Z7 - кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ на вимогу;

Z8 - строкові кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ;

Z10 - кошти на вимогу фізичних осіб;

Z11 - строкові кошти фізичних осіб;

Z2 - кошти бюджету та кореспондентський рахунок Національного банку України в банку;

Z20 - кошти інших банків;

Крл - кореспондентські рахунки інших банків;

0,05, 0,2, 0,7 - коефіцієнти зважування, що є сталими величинами.

Показник достатності обсягу коштів розраховується за такою формулою:

A12 / (Z7 + Z10 + 1) Х 100,

де

A12 - група рахунків готівкових коштів, банківських металів та коштів в Національному банку України;

Z7 - кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ на вимогу;

Z10 - кошти на вимогу фізичних осіб.

Показник наявності документів клієнтів банку, що не виконані в строк з вини банку, враховується, якщо за останній звітний місяць підрахунку у банку наявні документи клієнтів банку, що не виконані в строк з вини банку.

При підрахунку використовується сума за позабалансовими рахунками 9804, 9806.

Наявність сум за зазначеними позабалансовими рахунками на останню звітну дату підвищує ризик порушення ліквідності до максимального рівня, тобто за блоком Б банк отримує 25 одиниць (балів), що відповідає 30 % ймовірності.

9. Блок зовнішнього впливу направлений на врахування при оцінці негативних факторів, що можуть вплинути на можливість віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Оцінювання цього блоку ґрунтується на проведенні аналізу застосованих Національним банком України заходів впливу до банку та виявлених інших порушень.

Вибірка даних здійснюється за останнім звітним місяцем з урахуванням відомих змін поточного місяця.

Застосовані заходи / виявлені порушення

Бали

Обмеження операції з приймання вкладів (депозитів) фізичних осіб

5

Зупинення/припинення операцій з приймання вкладів (депозитів) фізичних осіб

10

Інформація про порушення економічних нормативів капіталу

20

Наявність письмової угоди між Національним банком України та банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов'язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо

15

Інформація про введення Національним банком України до банку куратора

15

Віднесення банку до категорії проблемного

20

Інші порушення/заходи впливу Національного банку України

5

Інформація за останньою аудиторською перевіркою містить модифіковану думку - умовно-позитивну або негативну думку

2

Наявність більше 10 звернень за минулий та поточний місяці вкладників щодо порушення банком умов договору, затримок у поверненні вкладникам коштів, у тому числі отримання зазначеної інформації із сайтів в мережі Інтернет та телефонних звернень вкладників до Фонду

5

____________

Опрос