Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил одобрения организаций по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники государственной авиации (Часть-145В)

Минобороны
Приказ, Правила от 04.08.2014 № 495
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2014

м. Київ

N 495

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 жовтня 2014 р. за N 1212/25989

Про затвердження Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 23 грудня 2016 року N 714)

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України, статті 12 Господарського кодексу України, підпункту 86 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 406, та з метою забезпечення державного контролю і регулюючого впливу на діяльність підприємств, що здійснюють ремонт та технічне обслуговування авіаційної техніки державної авіації, а також з метою впровадження в Україні європейських технічних правил і стандартів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В), що додаються.

2. Уповноважити першого заступника Міністра оборони України видавати сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування та ремонту.

3. Компетентним органом визначити Управління регулювання діяльності державної авіації України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

В. В. Гелетей

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр внутрішніх
справ України

А. Б. Аваков

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

П. А. Шишолін

 

ПРАВИЛА
схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють технічні вимоги до організацій та процедури для компетентного органу (Управління регулювання діяльності державної авіації України) щодо схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (далі - організація).

1.2. Ці Правила застосовуються до організацій, що здійснюють ремонт, переведення на експлуатацію за технічним станом, модифікацію, модернізацію, технічне обслуговування та беруть участь у збільшенні ресурсів, продовженні строків служби - технічне обслуговування і ремонт (далі - ТОР) державних повітряних суден (далі - ДПС), їх компонентів та обладнання (далі - компоненти), у тому числі іноземних держав.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в значеннях, що наведені у Повітряному кодексі України.

1.4. Компетентний орган відповідає за:

загальну організацію процесу схвалення організацій;

впровадження процедури схвалення організацій;

підписання додатка до сертифіката схвалення;

подання пропозицій щодо прийняття рішень стосовно видачі, підтримання дії сертифіката схвалення, анулювання, призупинення дії та розширення чи обмеження сертифіката схвалення організацій;

ведення реєстру виданих сертифікатів;

прийняття рішень за претензіями організацій.

1.5. Заявка на видання або внесення змін до схвалення (додаток 1) подається компетентному органу у визначений цим органом спосіб.

1.6. Організація розробляє відповідний документ організації з ТОР ДПС (далі - Керівництво організації з ТОР), що є документом, який містить відомості про сферу діяльності, яка планується для схвалення, перелік робіт (видів діяльності, послуг), які становитимуть предмет схвалення, за класами та класифікаціями, що наведені у заявці на видання або внесення змін до схвалення.

II. Технічні вимоги

1. Вимоги до виробничих приміщень та площ

1.1. Організація гарантує, що:

1) для виконання всіх запланованих (заявлених) видів робіт (діяльності) в організації забезпечено відповідні виробничі приміщення та площі, які гарантують, зокрема, захист від погодних умов;

спеціалізовані майстерні й бокси належним чином ізольовані, щоб унеможливлювати несанкціонований доступ до них, гарантувати малоймовірність забруднення робочої зони та навколишнього середовища:

для ТОР ДПС забезпечені авіаційні ангари, достатньо просторі, щоб вмістити повітряне судно;

для ТОР компонентів забезпечені цехи (майстерні, дільниці), достатньо просторі, щоб вмістити компоненти;

2) забезпечені відповідні офісні приміщення для організації всієї запланованої роботи, зазначеної в підпункті 1 цього пункту, а також для персоналу, який засвідчує ТОР, щоб він міг виконувати поставлені завдання у спосіб, що сприяє дотриманню відповідних авіаційних правил (нормативно-правових актів, стандартів тощо) стосовно ТОР;

3) робоче середовище, включаючи авіаційні ангари, цехи (майстерні, дільниці) для компонентів, та офісні приміщення відповідають роботам за призначенням і, зокрема, спеціальним вимогам, що до них пред'являються. Окрім випадків, коли інше передбачено вимогами до середовища для виконання спеціальних робіт, робоче середовище має бути таким, щоб забезпечити належну результативність роботи персоналу, виробничі приміщення та площі повинні утримуватися в стані, придатному до виконання робіт, та забезпечувати:

можливість організації робочих місць, розміщення служб та персоналу, обладнання, стендів, засобів вимірювальної техніки, контрольно-перевірочної апаратури, пристосувань та інструменту, складських та побутових приміщень;

достатню кількість оснащених відповідно до встановлених вимог, у тому числі особливих, робочих місць для виконання виробничої програми організації та контролю за її виконанням;

виконання складальних, налагоджувальних, регулювальних робіт та спеціальних видів робіт на ізольованих дільницях з дотриманням усіх вимог до робіт, що виконуються;

захист авіаційної техніки від шкідливого впливу навколишнього середовища, від потрапляння в її робочі зони та внутрішні порожнини пилу, опадів, сторонніх предметів;

контроль за безпекою робочих зон (протипожежний стан, захист від шкідливих і токсичних впливів (недопущення екологічного забруднення чи забруднення робочої зони));

наявність внутрішнього зв'язку між підрозділами та термінового зв'язку із іншими підприємствами, установами і організаціями.

1.2. Умови роботи виробничого персоналу повинні бути прийнятними і пристосованими для виконання конкретних завдань. Також мають дотримуватися спеціальні вимоги та умови, що не знижують ефективності роботи персоналу. У виробничих приміщеннях повинні бути забезпечені:

температурний режим для нормальної роботи персоналу, а саме: температура має підтримуватися на такому рівні, щоб персонал міг виконувати необхідні роботи, не відчуваючи надмірного дискомфорту;

достатня чистота і освітленість, щоб забезпечити можливість ефективного проведення будь-яких перевірок (інспектувань), ремонтних робіт та робіт з технічного обслуговування;

захищеність від шуму навколишнього середовища і поблизу розташованих виробничих дільниць. Шум не повинен відволікати персонал від проведення перевірочних робіт (робіт з інспектування). У разі якщо контролювати джерело шуму практично неможливо, такий персонал слід забезпечити необхідним особистим спорядженням для припинення впливу надмірного шуму, який відволікає увагу під час проведення перевірок (інспектувань);

захищеність від шкідливого впливу навколишнього середовища, а саме: пил та інші забруднення повітря зведені до мінімуму, а в робочій зоні не дозволяється досягнення ними рівня, коли видиме забруднення поверхонь ДПС/компонента є очевидним. У разі якщо пил / інше забруднення повітря призводить до видимого забруднення поверхні, всі чутливі до такого забруднення системи ізолюються, доки не буде відновлено прийнятні умови;

спеціальні умови, що передбачені відповідною документацією, для виконання виробничої програми / заявлених видів робіт (діяльності).

1.3. Для зберігання компонентів (комплектувальних виробів), знарядь (обладнання, інструменту) та матеріалів мають використовуватися склади, що охороняються. Складські та допоміжні приміщення і площі повинні забезпечувати роздільне і надійне зберігання запасних частин, витратних матеріалів, комплектувальних виробів і готової продукції, можливість їх вільного та безпечного пересування, безпеку під час зберігання токсичних, пожежо- і вибухонебезпечних, а також радіоактивних речовин. Умови зберігання повинні забезпечити роздільне зберігання справної (придатної до експлуатації) продукції від несправної і запобігання виходу її з ладу (псуванню) та пошкодженню. Доступ у ці приміщення має бути обмежений та дозволений лише уповноваженому персоналу організації.

1.4. У разі якщо приміщення та площі не належать організації, вона повинна мати документацію, що підтверджує правомірність використання приміщень та площ, що належать іншим організаціям.

2. Вимоги до персоналу

2.1. Організація повинна мати організаційну структуру і достатню кількість кваліфікованих керівних працівників. Організація призначає відповідального (підзвітного) керівника. На відповідального (підзвітного) керівника організації покладаються повноваження в частині фінансування та своєчасного виконання ТОР відповідно до норм, передбачених цими Правилами.

Відповідальний (підзвітний) керівник зобов'язаний:

забезпечити наявність усіх необхідних ресурсів для виконання ТОР;

розробити та впровадити політику в сфері безпеки польотів та якості ТОР;

розуміти основні положення цих Правил.

2.2. Організація повинна мати в штатному розписі керівний персонал, який призначається відповідальним (підзвітним) керівником та відповідає за:

підтримання відповідності організації вимогам цих Правил;

дотримання правил та процедур, що встановлені організацією;

організацію та забезпечення виробничої програми / заявлених видів робіт (діяльності);

управління якістю (з обов'язком здійснювати нагляд за системою якості, включаючи систему пов'язаного з нею зворотного зв'язку).

2.3. Керівний персонал організації повинен володіти відповідними знаннями, досвідом роботи та навичками, які необхідні для ТОР. При цьому організація повинна:

встановити підпорядкованість (безпосереднє звітування) керівного персоналу виключно відповідальному (підзвітному) керівнику;

вести облік особистих відомостей уповноважених представників керівного персоналу до рівня керівників виробничих підрозділів (посада, прізвище, ім'я, по батькові (повністю), реквізити засобів зв'язку), а також відомостей про їх освіту та досвід роботи;

забезпечити процедури заміщення з виконанням обов'язків кожного з конкретних осіб на випадок їх довготривалої відсутності.

2.4. Організація повинна мати в наявності достатню (відповідно до плану трудовитрат) кількість компетентного персоналу служб, що виконують роботи, здійснюють контроль та управління (з урахуванням виробничої програми ТОР).

2.5. До самостійного виконання робіт та контролю за їх виконанням, а також до безпосереднього управління цими роботами наказом по організації допускається тільки персонал, який має відповідну кваліфікацію, допуск до виконання певних видів робіт та запис про це в своїх кваліфікаційних документах. До виконання робіт із спеціальних технологічних процесів (неруйнівний контроль, розшифрування матеріалів засобів об'єктивного контролю, зварювальні роботи та інше) наказом по організації допускається персонал, який пройшов навчання та атестований на право виконувати ці роботи в установленому законодавством порядку.

2.6. Організація повинна вести облік персоналу, який допущено до виконання робіт, із зазначенням переліку видів робіт кожного виконавця. Порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та допуску до роботи персоналу, що зайнятий виконанням, контролем і управлінням робіт, повинен бути документований та відповідати вимогам, що встановлені законодавством України.

Кожний працівник незалежно від займаної посади зобов'язаний діяти в межах посадової інструкції та інших документів, що регламентують його права та обов'язки.

На кожного працівника повинна бути заведена особова справа, де зазначено такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові; посада; освіта; фах; кваліфікація; стаж роботи на посаді; службові переміщення; результати навчання та атестації; виробнича діяльність (заохочення, стягнення).

2.7. Організація повинна вести облік всього сертифікованого персоналу, включаючи детальні дані будь-якого свідоцтва, будь-яку пройдену підготовку та сферу сертифікаційного допуску. Облік повинен включати всіх тих, хто має обмежені чи одноразові сертифікаційні повноваження.

Сертифікаційне повноваження означає згоду, надану персоналу, який засвідчує ТОР, що виконані організацією, і яка підтверджує той факт, що згадані працівники мають право підписувати від імені схваленої організації сертифікати передачі до експлуатації в рамках обмежень, встановлених у такій згоді.

Сертифікаційне повноваження має бути оформлене таким чином, щоб персоналу, який засвідчує ТОР, та будь-якій уповноваженій особі компетентного органу, яка здійснюватиме перевірку цього допуску, була зрозуміла сфера його застосування. У разі якщо для визначення сфери застосування використовуються умовні коди, розшифровка цих кодів має бути легкодоступна в межах організації.

3. Обладнання, інструменти та матеріали

3.1. Засоби виконання робіт:

організація повинна мати необхідне обладнання, стенди, оснастку, інструменти та матеріали для виконання виробничої програми / заявлених видів робіт (діяльності);

засоби виконання робіт повинні відповідати за своїми технічними характеристиками вимогам, що зазначені в технологічній документації.

Якщо розробник/виробник авіаційної техніки визначив застосування конкретного обладнання або інструменту, то організація повинна використовувати це обладнання або інструмент, за винятком випадків, коли організація документально установила процедури щодо застосування інших видів обладнання або інструменту, погоджені компетентним органом, у тому числі шляхом схвалення відповідних процедур у Керівництві організації з ТОР.

Усі засоби, що застосовуються для виконання робіт, повинні бути ідентифіковані (маркування, паспортизація) відповідно до встановлених вимог;

застосування засобів виконання робіт повинно забезпечуватися впровадженою системою утримання їх у справному стані, зберігання, періодичних перевірок, калібрування (повірки), обліку надходження та видачі на виробничі ділянки (робочі місця), а також ізоляції (утилізації) засобів, що не відповідають установленим вимогам.

Документація на засоби виконання робіт повинна бути облікована, зберігатися та вестися відповідно до установлених вимог.

У випадку, якщо засоби виконання робіт не належать організації, вона повинна мати документацію, що підтверджує правомірність використання засобів виконання робіт, які належать іншим організаціям. Засоби виконання робіт повинні відповідати вимогам організації до таких засобів.

3.2. Матеріали та компоненти:

для ТОР повинні використовуватись тільки ті матеріали та компоненти, що відповідають типовій конструкції авіаційної техніки та на які є документальне підтвердження про відповідність необхідним специфікаціям, а їхнє походження можна належним чином простежити;

усі матеріали повинні супроводжуватися документацією, чітко пов'язаною з конкретним матеріалом, що містить підтвердження відповідності вимогам специфікації, а також дані про виробника та постачальника;

організація повинна переконатися в якості продукції, що надходить від сторонніх організацій.

Перевірка матеріалів та компонентів повинна здійснюватися персоналом служби контролю якості та відповідних підрозділів організації в обсязі вимог діючої нормативно-технічної документації, документів на поставку, а процедури перевірки повинні забезпечувати видачу у виробництво відповідних (кондиційних) матеріалів та компонентів.

Організація повинна передбачити заходи, що унеможливлюють потрапляння матеріалів та компонентів з виявленими відхиленнями від технічних вимог на виробничі ділянки. У цих випадках повинно бути проведено їх маркування та ізоляцію.

Документація з обліку матеріалів та компонентів повинна містити такі відомості: найменування; позначення; кількість; номер партії; дату перевірки; відмітку про відповідність установленим вимогам; дату видачі у виробництво; опис дефектів (за наявності); підпис уповноважених осіб;

організація має право виготовляти обмежену (перелік схвалений/затверджений компетентним органом / уповноваженою посадовою особою) номенклатуру компонентів (запасних частин) для використання у власному виробництві під час виконання ТОР, якщо організацією дотримана встановлена процедура освоєння їх виготовлення, а відповідні процедури та технології їх виробництва будуть документально установлені організацією і зазначені в Керівництві організації з ТОР;

компоненти, які відпрацювали встановлені для них ресурси (строки служби) або ті, що мають неремонтопридатний технічний стан, повинні класифікуватися організацією як такі, що не підлягають відновленню. Організація повинна не допускати ці компоненти в обіг, крім випадків, коли ресурс (строк служби) компонента продовжено в установленому порядку або розроблено та затверджено документацію на його ремонт.

4. Приймання компонентів

4.1. Вхідний контроль:

організація повинна здійснювати вхідний контроль сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів згідно з переліками продукції та параметрів (показників), що контролюються;

робочі місця та персонал, що здійснює вхідний контроль, повинні бути атестовані у встановленому порядку;

засоби вимірювальної техніки, випробувальне обладнання та стенди, які використовуються під час вхідного контролю, мають відповідати вимогам нормативно-технічної документації на продукцію, що контролюється;

організація має право залучати до проведення вхідного контролю сторонні організації, які мають відповідні можливості, що документально підтверджено;

організація повинна забезпечити окреме зберігання продукції, що надійшла від підприємства-постачальника до проведення вхідного контролю, від прийнятої та забракованої під час вхідного контролю;

організація повинна оформлювати облікові документи щодо вхідного контролю за встановленими формами. Інформація про результати вхідного контролю повинна бути в службі контролю якості організації.

4.2. Зберігання, ідентифікація, транспортування компонентів та матеріалів:

організація повинна забезпечити складування, зберігання, ідентифікацію та транспортування компонентів та матеріалів з метою:

збереження фізико-хімічних властивостей, геометричних параметрів та характеристик, що задані конструкторськими документами і умовами поставки;

захисту від пошкоджень, змін форми та забруднень;

збереження цілісності супровідної документації, бирок, етикеток та інших ознак ідентифікації;

збереження комплектності та запобігання переплутуванню;

під час зберігання компонентів та матеріалів організація повинна передбачати їх облік та запобігання несанкціонованому доступу до них;

організація має передбачити процедури ідентифікації матеріалів та компонентів з моменту проведення їх вхідного контролю до застосування (встановлення) на основному виробі авіаційної техніки, а також ідентифікації виконавців усіх робіт;

організація повинна встановити порядок транспортування компонентів та матеріалів, що запобігає їх пошкодженню та потраплянню сторонніх предметів на всіх етапах ТОР;

організація повинна забезпечити своєчасну ізоляцію та окреме зберігання матеріалів і компонентів з відхиленнями від технічних вимог від тих, що відповідають вимогам нормативно-технічної документації.

4.3. Метрологічне забезпечення:

організація повинна мати відповідні акти законодавства та необхідну нормативну документацію з метрологічного забезпечення, на підставі яких мають бути розроблені процедури організації та здійснення метрологічного забезпечення, ведення обліку, експлуатації та зберігання засобів вимірювальної техніки, здійснення метрологічного нагляду і нагляду за дотриманням вимог стандартів, норм та правил;

персонал метрологічної служби організації повинен пройти відповідне навчання та атестацію згідно з установленими вимогами;

метрологічна та вимірювальна лабораторії організації повинні бути атестовані (уповноважені) в установленому законодавством порядку на виконання робіт у визначеній галузі уповноваження (атестації) та мати документ, який засвідчує факт офіційного визнання компетентності та повноважень. В окремих випадках організація має право залучати до проведення метрологічних (вимірювальних) робіт атестовані (уповноважені) у встановленому порядку лабораторії сторонніх організацій з відповідним документальним підтвердженням;

усе обладнання організації, яке використовується для калібрування (повірки), повинно мати точність, необхідну для визначення відповідності характеристик, що калібруються (повіряються);

документація на засоби вимірювальної техніки повинна визначати порядок їх технічного обслуговування та зберігання;

засоби вимірювальної техніки, що пройшли повірку, повинні мати чітке маркування про придатність та дату наступної повірки. Результати повірок повинні бути занесені у відповідні облікові документи. Засоби вимірювальної техніки, що не пройшли повірку, повинні бути позначені та вилучені з користування до виконання їх ремонту або тарування. Організація повинна забезпечити неможливість використання засобів вимірювальної техніки з простроченою датою повірки;

облік засобів вимірювальної техніки у підрозділах організації повинен вестись у відповідних книгах. До обліку включаються як засоби вимірювальної техніки, що калібруються (повіряються), так і засоби вимірювальної техніки, які не підлягають калібруванню (повірці). Дані про всі засоби вимірювальної техніки повинні бути внесені до документів метрологічної служби організації. Ці записи включають такі відомості: найменування; позначення (шифр); заводський номер; місцезнаходження; перелік проведених ремонтів, форм технічного обслуговування, повірок; інтервал повірок; дату виконання наступної повірки. Зведений облік засобів вимірювальної техніки в цілому по організації може вестись в електронному вигляді.

5. Документація (дані) для ТОР

5.1. Організація повинна мати обліковані копії конструкторських, експлуатаційних та ремонтних документів, бюлетені, директивну документацію (розпорядження, директиви тощо) щодо льотної придатності, робочу технологічну документацію та внутрішню документацію, що необхідні для виконання виробничої програми / заявлених видів робіт (діяльності).

5.2. Організація повинна забезпечити можливість безперешкодного використання документації з виконання ТОР для свого персоналу, що виконує та контролює роботи.

5.3. Організація повинна встановити процедури контролю за станом документації, що гарантують її своєчасне оновлення, внесення змін та доведення до персоналу, облік та зберігання.

5.4. Виконання ТОР ДПС та компонентів повинно здійснюватися за технологічною документацією, яка розроблена/затверджена виробниками/розробниками та введена в дію у встановленому порядку. Можливе застосування організацією технологічної документації, яка розроблена нею на підставі конструкторської та технологічної документації виробника/розробника, а також діючих стандартів за умови збереження типової конструкції авіаційної техніки. Процедура, за якою розробляється така документація, повинна бути зазначена в Керівництві організації з ТОР.

5.5. Види діяльності організації, що пов'язані з проведенням ремонтних робіт, повинні здійснюватися з використанням робочої технологічної документації, яка визначає технології виконання операцій безпосередньо на робочих місцях і дільницях організації та забезпечує відповідність відремонтованих виробів авіаційної техніки встановленим вимогам. Процедури, за якими розробляється робоча технологічна документація, проводяться її метрологічна експертиза, нормоконтроль, організовуються облік, зберігання, вивчення та внесення змін, повинні бути зазначені в Керівництві організації з ТОР.

6. Планування виробництва

6.1. Організація повинна мати систему планування виробництва, що відповідає обсягу та складності заявлених видів робіт (діяльності). Система планування виробництва використовується для планування всіх ресурсів організації, необхідних для безпечного завершення робіт з ТОР.

6.2. У разі виробничої необхідності в організації може використовуватися позмінна робота персоналу. Планування завдань з ТОР та організації робочих змін має здійснюватися з урахуванням обмежень, пов'язаних із характеристиками людської працездатності.

6.3. Організація повинна мати процедури передачі продовження або завершення робіт наступній виробничій зміні або у випадку зміни складу виконавців. У таких випадках відповідна інформація має адекватно передаватися від персоналу, що змінюється, до персоналу, що приступає до роботи.

7. Перевірки та випробування

7.1. Кожний виріб авіаційної техніки, який пройшов ТОР в організації, повинен пройти перевірку, наземні (стендові) випробування у порядку та обсязі, які передбачені конструкторською, ремонтною та експлуатаційною документацією.

7.2. Кожне відремонтоване організацією ДПС підлягає льотним випробуванням відповідно до затвердженої у встановленому порядку програми льотних випробувань.

7.3. Льотно-випробувальна станція організації, що виконує після ТОР льотні випробування (обльоти після виконання ТО) ДПС, повинна відповідати встановленим вимогам.

7.4. Усі відхилення, що виявлені під час випробувань (перевірок) та пов'язані з працездатністю ДПС і компонентів, повинні бути документовані та усунуті під контролем служби технічного контролю (якості) організації.

7.5. Параметри та технічні характеристики авіаційної техніки, що пройшла випробування (перевірки), повинні фіксуватися в протоколах (контрольних картах) установленої форми.

8. Записи про ТОР

8.1. Організація повинна документально підтверджувати виконані роботи з ТОР ДПС і компонентів. Організація має зберігати записи, необхідні для підтвердження того, що були виконані всі вимоги щодо видачі документів/сертифікатів передачі до експлуатації, включаючи всі документи про передачу, оформлені субпідрядними організаціями, в установлені законодавством строки.

8.2. На кожний виріб авіаційної техніки, на якому здійснюється ТОР, на всіх етапах виконання робіт організація повинна оформляти виробничо-контрольну документацію. На кожний виріб, що пройшов ремонт в організації, оформляється справа ремонту.

Перелік виробничо-контрольної документації зазначається в Керівництві організації з ТОР.

Оформлена під час ТОР виробничо-контрольна документація (справа ремонту) на кожний виріб авіаційної техніки комплектується та зберігається в організації в установлені законодавством строки. Порядок зберігання виробничо-контрольної документації (справи ремонту) повинен бути зазначений у Керівництві організації з ТОР.

8.3. Організація має передавати на вимогу замовника копію кожного документа/сертифіката передачі до експлуатації ДПС/компонента разом із копією будь-яких даних про затверджені індивідуальні ремонти/модифікації, які використовувались під час проведення ремонтів/модифікацій.

8.4. Організація має зберігати копії усіх детальних записів про ТОР та всіх пов'язаних з ним даних для ТОР після того, як ДПС або компонент, на якому були проведені роботи, було передано з організації, до чергового їх надходження для проведення однотипних робіт, але не більше 10 років:

записи, про які йдеться у цьому пункті, мають зберігатися у безпечний спосіб, який унеможливлює їх втрату внаслідок пошкодження, пожежі, затоплення, зміни або викрадення;

резервні копії комп'ютерних дисків, плівок тощо мають зберігатися в іншому місці, ніж робочі копії комп'ютерних дисків, плівок тощо, в середовищі, яке гарантує їх підтримання в належному стані;

у разі припинення діяльності організації усі записи щодо ТОР, що перебувають на зберіганні, повинні бути передані останньому власникові або користувачеві відповідного ДПС/компонента або підлягають зберіганню у спосіб, визначений компетентним органом.

8.5. Приймання ДПС/компонента після ТОР здійснюється у встановленому порядку уповноваженими представниками замовника з оформленням відповідних документів.

9. Повідомлення про дефекти

9.1. Організація повинна інформувати компетентний орган, експлуатанта (державу, в якій зареєстровано ДПС), виробника/розробника (за наявності їх супроводу) про всі несправності, дефекти та інші порушення, що впливають або можуть вплинути негативно на льотну придатність, а також про ті, що були виявлені під час виконання ТОР виробів авіаційної техніки (про стан ДПС чи компонента, що призвів чи може призвести до небезпечних умов, які серйозно загрожують безпеці польотів).

9.2. В організації має діяти внутрішня система повідомлень про дефекти, про що зазначається в Керівництві організації з ТОР. Ця система забезпечує дієвість процедур виявлення, збирання, обліку, доведення (інформування) та реагування на дефекти, у тому числі стосовно тих дефектів, про які необхідно інформувати відповідно до вимог пункту 9.1 цієї глави. Ці процедури мають забезпечити виявлення негативних тенденцій та вибір коригуючих заходів щодо усунення недоліків.

9.3. Організація повинна подавати такі повідомлення (звіти про дефекти) за формою та у спосіб, визначені компетентним органом, містити докладні відомості про дефекти або стан авіаційної техніки, яка не придатна до експлуатації, а також гарантувати повноту і правдивість інформації.

9.4. Організація має формувати і подавати такі повідомлення у строк до трьох робочих днів з моменту виявлення обставин, що пов'язані з дефектом, про який необхідно інформувати відповідно до вимог пункту 9.1 цієї глави.

10. Політика у сфері безпеки польотів та якості, процедури ТОР та система якості

10.1. Організація повинна розробити, впровадити у виробництво та проводити політику щодо безпеки польотів та якості. Ця політика організації має міститися в документі з якості організації. Інформація про політику та систему її забезпечення, а також зобов'язання відповідального керівника організації щодо її підтримання розміщуються в Керівництві організації з ТОР.

10.2. Під час виконання ТОР авіаційної техніки в організації повинен здійснюватися ефективний контроль якості робіт:

організація повинна розробити документально оформлену систему забезпечення якості як засіб, що забезпечує відповідність авіаційної техніки установленим вимогам під час і після виконання ТОР відповідно до встановлених вимог;

повноваження та взаємодія керівного, виконавчого персоналу організації, а також персоналу, що здійснює контроль, повинні бути чітко визначені та документовані;

система контролю та забезпечення якості, що застосовується в організації, повинна охоплювати всі засоби та процедури, які використовуються для забезпечення гарантії якості робіт;

організація повинна планувати та проводити незалежні внутрішні комплексні перевірки якості відповідно до програми внутрішніх перевірок. Планування внутрішніх перевірок повинно базуватися на важливості виду діяльності, що перевіряється, та виконуватися персоналом, у функції якого не входить безпосередньо відповідати за ділянку роботи, яка перевіряється. Результати внутрішніх перевірок повинні бути документально оформлені і доведені до відома персоналу організації, що відповідає за перевірену ділянку роботи. Керівний персонал організації, що відповідає за перевірену ділянку роботи, повинен організувати виконання своєчасних коригувальних дій та усунення невідповідностей, які виявлені під час внутрішньої перевірки.

10.3. В організації повинна існувати система зворотного зв'язку, що дає змогу персоналу, який займається питаннями забезпечення якості, отримувати інформацію для підтвердження прийняття коригувальних заходів та доведення інформації про результати перевірки до відома осіб, що мають відношення до недоліків, які виявлені під час перевірки.

10.4. Керівництво організації повинно систематично аналізувати результати внутрішніх перевірок для визначення ефективності дії системи якості.

11. Керівництво організації з ТОР

11.1. Керівництво організації з ТОР має бути затверджено керівником організації.

Організація має право робити посилання в Керівництві організації з ТОР на інші документи без повторення інформації, що міститься в них.

Керівництво організації з ТОР містить такі основні відомості про організацію:

1) підпис відповідального (підзвітного) керівника організації про відповідність (гарантування відповідності) виробничої діяльності організації національним (міжнародним) правилам та/або цим Правилам і зобов'язання щодо їх дотримання у будь-який момент. Зміна відповідального (підзвітного) керівника організації має супроводжуватись переоформленням заяви про підтвердження (гарантування) відповідності. Якщо відповідальний (підзвітний) керівник не є головним виконавчим керівником організації, цю заяву про підтвердження (гарантування) відповідності також має підписати зі свого боку й головний виконавчий керівник;

2) основні юридичні відомості мають містити:

повне та скорочене найменування організації (українською або російською та англійською мовами);

місцезнаходження організації;

реквізити засобів зв'язку;

завірену в установленому порядку копію статуту організації (витягу з нього, в якому вказані відомості про найменування, місцезнаходження та види робіт (предмет діяльності)). Допускається не включати до Керівництва організації з ТОР статут організації, а подавати його (на вимогу) як окремий документ;

3) процедури внесення змін до Керівництва організації з ТОР та повідомлення про зміни в організації;

4) опис виробничих площ, який має містити графічне зображення територіального плану організації з прив'язкою до поштової адреси місцезнаходження виробничої бази. Графічне зображення має надавати уявлення про розташування всіх виробничих підрозділів до рівня цеху або дільниці для організацій, у яких відсутня цехова структура;

5) структурну схему, яка має графічно відображати структуру організації з позначенням рівнів підлеглості персоналу та взаємозв'язків керівних працівників (від вищого керівництва до керівників виробничих підрозділів) організації;

6) список керівного персоналу організації до рівня керівників її структурних підрозділів (посада, прізвище, ім'я, по батькові (повністю), реквізити засобів зв'язку тощо);

7) права та обов'язки керівного персоналу організації та керівників її структурних підрозділів;

8) відомості про загальний обсяг ресурсів персоналу організації, в яких мають зазначатися:

укомплектованість організації виробничим та інженерно-технічним персоналом;

наявність системи підготовки, підвищення кваліфікації та атестації кадрів;

наявність власної навчальної бази (навчальний центр, класи технічної підготовки та їх спеціалізація, оснащення навчально-методичною літературою, наочними посібниками, макетами виробів авіаційної техніки, демонстраційною технікою);

перелік посад, спеціальностей та спеціалізацій, що потребують наявності документів (допусків) на право виконання робіт, які оформляються організацією та іншими підприємствами, установами і організаціями;

список інших підприємств, установ і організацій, що проводять навчання;

9) перелік видів діяльності (робіт, послуг), що належать до виробничої програми, заявляються і пропонуються організацією до включення в додаток до сертифіката схвалення, в якому вказуються відомості про типи (модифікації) авіаційної техніки та види робіт, які організація виконує на них;

10) відомості про документи, на підставі яких встановлюються ресурси (строки служби), в тому числі гарантійні, на відремонтовану авіаційну техніку;

11) копії документів, що містять висновок про освоєння видів діяльності (робіт), оформлені за участю розробника, та/або виробника, та/або уповноваженого органу, у разі відсутності авторського нагляду та конструкторсько-технологічного супроводження;

12) відомості про ремонтну (технологічну), конструкторську документацію (найменування, ким і коли розроблена, підстава для розробки, відомості про погодження тощо), яка використовується під час виконання виробничої програми / заявлених видів діяльності (робіт) на виробах авіаційної техніки (ДПС та компонентах, включаючи головний редуктор вертольота) та визначає обсяг і технологію робіт. Мають бути зазначені реквізити відповідних документів із ремонту та/або документів (перелік, відомість тощо), які визначають склад ремонтної (технологічної) документації;

13) перелік компонентів, що ремонтуються організацією, який має містити відомості про компоненти, що мають паспорти або етикетки. У переліку вказують компоненти без віднесення їх до типів (модифікацій) ДПС або компонентів, на які вони встановлюються;

14) реєстр кадрів (перелік посадових осіб) організації, що мають право (уповноважені) до підпису документації (формулярів, паспортів, етикеток) на передачу авіаційної техніки в експлуатацію (допуск виробу до експлуатації), та зразки їх підписів. Реєстр кадрів можливо надавати як окремий документ. Зміни до реєстру кадрів вносяться в порядку, який передбачено для внесення змін до Керівництва організації з ТОР;

15) процедури організації щодо виконання ТОР, викладені в будь-якому прийнятному для організації вигляді, що дозволить сприйняти організацію технологічного процесу (укрупнений маршрутний опис, блок-схема тощо). Надається інформація про виконання організацією основних етапів ТОР, які передбачені ремонтною (конструкторською, експлуатаційною) документацією (наприклад: приймання в ремонт; розбирання; дефектація; ремонт; збирання; випробування; видавання з ремонту), а також про структурні підрозділи організації, що беруть участь на кожному етапі, з викладенням їх функцій на кожному з етапів. У разі виконання організацією неповного циклу робіт мають викладатися особливості організації технологічного процесу робіт, що застосовуються під час виконання виробничої програми;

16) перелік підрядних організацій, у тому числі й тих, що не потребують схвалення, але виконують роботи з ТОР для організації;

17) відомості про види та інструментальні засоби неруйнівного контролю, що застосовуються організацією під час виконання виробничої програми, заявляються, а також про персонал, який виконує неруйнівний контроль. Відомості про персонал, який виконує неруйнівний контроль, можливо надавати як окремий документ. Зазначається джерело інформації про номенклатуру деталей та вузлів, що підлягають неруйнівному контролю, за кожним типом виробів авіаційної техніки, які ремонтуються (затверджений/наданий розробником/виробником перелік деталей та вузлів, що підлягають неруйнівному контролю, відповідні розділи ремонтної документації тощо);

18) відомості про службу технічного контролю (якості) в організації, в яких зазначаються:

графічне зображення структури служби технічного контролю (якості);

реквізити документа (положення тощо), яким визначаються функції, повноваження та права служби технічного контролю (якості);

укомплектованість підрозділів організації персоналом, що здійснює контроль;

19) відомості про метрологічне забезпечення, в яких зазначаються:

наявність спеціального підрозділу, його забезпеченість необхідним обладнанням та документацією;

укомплектованість персоналом, що пройшов навчання та має відповідний допуск;

інформація про наявність реєстру засобів вимірювальної техніки та його утримувача;

копії відповідних атестатів акредитації (свідоцтв про атестацію) на виконання метрологічних робіт (метрологічної експертизи технічної, технологічної документації; калібрування (метрологічного обслуговування) засобів вимірювальної техніки, наявних в організації);

копії відповідних атестатів акредитації (свідоцтв про атестацію) на виконання вимірювальних робіт (вимірювання фізичних величин під час визначення хімічного складу, фізико-хімічних, фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин та матеріалів, вимірювання під час визначення показників очищеної стічної води гальванічного виробництва);

20) загальний опис забезпеченості виробництва енергоносіями та комунікаціями, їх відповідність вимогам ремонтної (технологічної) документації;

21) відомості про приміщення з особливими вимогами до умов виконання робіт (температура, вологість, запорошеність, освітленість, загазованість тощо), в яких зазначаються:

перелік приміщень, параметри середовища яких підлягають контролю. До переліку мають бути включені всі приміщення, де такий контроль визначений вимогами відповідної нормативної, ремонтної (технологічної) документації, а також експлуатаційної документації на засоби вимірювальної техніки, що застосовуються у такому приміщенні;

інформація про засоби, за допомогою яких організація створює необхідні умови виконання робіт;

22) відомості про постачальників та субпідрядників (можуть бути окремим документом), в яких зазначаються:

перелік постачальників авіаційно-технічного майна з їх класифікацією за групами:

матеріали:

постачальник-виробник;

постачальник-посередник;

компоненти:

постачальник-виробник (офіційний дилер підприємства-виробника);

постачальник-посередник;

перелік постачальників послуг (субпідрядників) для виконання заявлених видів робіт (діяльності);

відомості про результати аналізу достатності наявних в організації засобів ремонту, передбачені ремонтною (технологічною) документацією. Вказуються методи, за допомогою яких здійснюється маркування ремонтно-монтажного інструменту, вид та зміст записів про маркування;

23) відомості про випробувальні підрозділи (контрольно-випробувальна станція, льотно-випробувальна станція, випробувальна станція авіаційних двигунів / головних редукторів), в яких зазначаються:

відомості про кваліфікацію персоналу, що виконує випробування;

реєстр випробувального обладнання;

результати атестації випробувального обладнання (копії відповідних атестатів);

24) відомості про виробничо-контрольну документацію, в яких зазначаються:

перелік діючих в організації еталонних справ ремонту (модифікації) за типами ДПС та компонентів, включаючи головний редуктор вертольота, в якому вказується комплектність (кількість томів);

інформація про особливості комплектування виробничо-контрольної документації на компоненти (комплектувальні вироби), що ремонтуються за окремими замовленнями;

інші додаткові відомості, погоджені з компетентним органом.

11.2. Керівництво організації з ТОР та усі подальші зміни до нього, що вносяться організацією для відображення її поточного стану, схвалюються компетентним органом.

11.3. Незначні зміни до Керівництва організації з ТОР можуть бути затверджені в порядку, передбаченому в Керівництві організації з ТОР (непряме схвалення).

12. Привілеї організації

Відповідно до Керівництва організації з ТОР організація отримує право виконувати такі роботи в інтересах державної авіації України:

здійснювати ТОР ДПС/компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, у місцях, визначених у Сертифікаті схвалення за формою 2 (додаток 2) та Керівництві організації з ТОР;

здійснювати ТОР ДПС/компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, у будь-якому місці, якщо потреба в такому ТОР виникне внаслідок непридатності ДПС до експлуатації;

підписувати документи (формуляри, паспорти, етикетки) на передачу авіаційної техніки в експлуатацію (допуск ДПС/компонента до експлуатації), видавати сертифікати передачі до експлуатації у зв'язку із завершенням ТОР.

13. Обмеження організації

Організація має право здійснювати ТОР лише тих ДПС та/або компонентів, на які поширюється отримане нею схвалення.

14. Зміни в організації

З метою забезпечення виконання вимог цих Правил організація повинна заздалегідь повідомляти компетентний орган про наміри щодо проведення змін, якщо вони можуть вплинути на чинність схвалення. Компетентний орган обов'язково повідомляється про зміну:

найменування організації;

основного місця розташування організації;

додаткових місць розташування організації;

відповідального (підзвітного) керівника;

осіб, призначених відповідно до вимог пункту 2.2 глави 2 цього розділу;

виробничих приміщень та площ, обладнання, інструментів, матеріалів, процедур, сфери діяльності та персоналу, який засвідчує ТОР.

15. Підтримання схвалення

15.1. Сертифікат схвалення надається на необмежений строк і залишається чинним за умови, що:

організація і надалі відповідає вимогам цих Правил;

представникам компетентного органу надано доступ до організації з метою перевірки відповідності вимогам цих Правил;

сертифікат схвалення не було здано або анульовано.

15.2. У разі анулювання схвалення сертифікат підлягає поверненню до компетентного органу.

16. Недоліки

16.1. Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам цих Правил, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

16.2. Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, яка може знизити стандарт безпеки і ймовірно становить серйозну загрозу безпеці польотів.

16.3. Після отримання повідомлення про невідповідність згідно з пунктом 11.1 глави 11 розділу III цих Правил утримувач сертифіката схвалення організації з ТОР повинен розробити план дій із коригування і вжити коригувальних заходів, які задовольняють компетентний орган, протягом періоду, погодженого із цим органом.

III. Процедури для компетентного органу

1. Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні процедури, яких має дотримуватися компетентний орган, виконуючи свої завдання та функції стосовно видачі, підтримання, зміни, призупинення дії та анулювання сертифікатів схвалень організацій з ТОР відповідно до цих Правил.

2. Компетентний орган

2.1. Функції компетентного органу:

на компетентний орган покладаються функції щодо видачі, підтримання, зміни, призупинення дії та анулювання сертифікатів схвалень організацій з ТОР;

на компетентний орган покладається розробка порядку процедури та організаційної структури.

2.2. Кількість персоналу має відповідати обсягу робіт, передбачених вимогами цього розділу.

2.3. Весь персонал, залучений до схвалень, передбачених цими Правилами, повинен:

мати відповідну кваліфікацію і всі необхідні знання, досвід та підготовку для виконання покладених на нього завдань;

пройти підготовку/поточну підготовку з вивчення вимог цих Правил, у тому числі ознайомитися з поняттями та стандартами, що використовуються в їхній роботі.

2.4. Процедури:

компетентний орган встановлює процедури, що детально визначають, як виконуються вимоги цього розділу;

процедури слід періодично переглядати та вносити до них необхідні зміни з метою забезпечення сталої відповідності.

3. Прийнятні методи встановлення відповідності

Компетентний орган організовує розробку прийнятних методів встановлення відповідності, які базуються на методах, передбачених Постановою Європейського Союзу N 2042/2003 (EASA (Європейське Агентство з безпеки польотів) Part-145) та правилами EMAR-145 REQUIREMENTS FOR MAINTENANCE ORGANISATIONS. Прийнятні методи встановлення відповідності використовуються для встановлення відповідності організації з ТОР вимогам розділу II цих Правил. У разі використання прийнятних методів встановлення відповідності вважається, що відповідні вимоги цих Правил виконані.

4. Первинне схвалення

4.1. Для встановлення відповідності вимогам пунктів 2.1, 2.2 глави 2 розділу II цих Правил компетентний орган підтверджує у письмовому вигляді своє погодження персоналу, зазначеного в пунктах 2.1, 2.2 глави 2 розділу II цих Правил.

4.2. Компетентний орган перевіряє відповідність процедур, зазначених у Керівництві організації з ТОР, вимогам цих Правил і наявність підпису відповідального (підзвітного) керівника під твердженням про зобов'язання.

4.3. Компетентний орган організовує перевірку відповідності організації вимогам цих Правил.

4.4. Під час проведення процедури схвалення проводяться обов'язкові зустрічі (як мінімум одна) з відповідальним (підзвітним) керівником організації, щоб переконатися, що він/вона повною мірою розуміє значення схвалення та причину необхідності підписання зобов'язань у Керівництві організації з ТОР про відповідність (гарантування відповідності) виробничої діяльності організації національним (міжнародним) правилам та/або цим Правилам і зобов'язання щодо їх дотримання у будь-який момент часу.

4.5. Усі невідповідності, що виявлені під час перевірки організації, мають бути підтверджені в письмовій формі та надані організації.

4.6. Компетентний орган організовує документування у письмовій формі усіх невідповідностей, заходів щодо їх усунення та рекомендацій.

4.7. Для отримання первинного схвалення усі невідповідності повинні бути усунені до моменту видачі сертифіката схвалення.

5. Видача сертифіката схвалення

5.1. Компетентний орган схвалює Керівництво організації з ТОР і видає заявникові Сертифікат схвалення за формою 2. Компетентний орган видає такий сертифікат лише за умови відповідності організації вимогам цих Правил.

5.2. Компетентний орган указує умови схвалення в сертифікаті схвалення.

5.3. Номер схвалення вказується у сертифікаті схвалення.

6. Підтримання схвалення

Підтримання схвалення контролюється відповідно до вимог цих Правил.

Додатково до цього:

компетентний орган зберігає та оновлює програму, яка містить перелік схвалених організацій з ТОР, що здійснюють свою виробничу діяльність під його наглядом, дати запланованих і проведених перевірок;

кожна організація повністю перевіряється на відповідність вимогам цих Правил за період, що не перевищує два роки;

не рідше одного разу на два роки має проводитися зустріч з відповідальним (підзвітним) керівником, щоб переконатися, що він належним чином поінформований про основні питання, які виникають під час перевірок.

7. Зміни

7.1. Організація зобов'язана повідомляти компетентний орган про будь-які заплановані зміни відповідно до глави 14 розділу II цих Правил.

Компетентний орган організовує виконання відповідних елементів первинного процесу схвалення, що стосуються будь-яких змін в організації.

7.2. Компетентний орган має право визначати умови, за яких організація може працювати під час впровадження зазначених змін, крім випадків, коли за його рішенням надання схвалення призупиняється.

8. Зміни до Керівництва організації з ТОР

Для будь-яких змін до Керівництва організації з ТОР:

у разі прямого схвалення змін до Керівництва організації з ТОР відповідно до пункту 11.3 глави 11 розділу II цих Правил компетентний орган, перш ніж надіслати схваленій організації повідомлення про це, має переконатися в тому, що процедури, зазначені у Керівництві організації з ТОР, відповідають вимогам цих Правил;

у разі застосування процедури непрямого схвалення для схвалення змін до Керівництва організації з ТОР відповідно до пункту 11.3 глави 11 розділу II цих Правил компетентний орган має гарантувати, що ці зміни залишаються незначними та він може здійснювати усвідомлений контроль над процесом схвалення змін з метою забезпечення того, що вони будуть відповідати вимогам цих Правил.

9. Анулювання, призупинення дії та обмеження сертифіката схвалення

Компетентний орган повинен:

призупинити дію сертифіката схвалення у разі наявності достатніх підстав вважати реальною потенційну загрозу безпеці польотів;

призупинити дію, анулювати або обмежити сертифікат схвалення відповідно до вимог пункту 11.1 глави 11 цього розділу.

10. Недоліки

10.1. Якщо під час перевірок або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам цих Правил, компетентний орган має вжити таких заходів:

у разі недоліків рівня 1 - негайно анулювати, обмежити або призупинити дію сертифіката схвалення організації з ТОР в цілому або частково, залежно від серйозності недоліків рівня 1, доки організацією не буде вжито ефективних коригувальних заходів;

у разі недоліків рівня 2 - визначити період здійснення коригувальних заходів залежно від характеру невідповідності, але не більше ніж три місяці. За певних обставин і залежно від характеру недоліку уповноважений орган може продовжити цей період у разі наявності задовільного плану коригувальних дій, погодженого з компетентним органом.

10.2. У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із часткового або повного призупинення дії наданого організації схвалення.

11. Документування

11.1. Компетентний орган організовує створення системи документування з базовими критеріями зберігання документів, яка надає можливість належним чином простежити процес видачі, продовження, внесення змін, призупинення дії або анулювання кожного сертифіката схвалення, наданого організації з ТОР.

11.2. Записи повинні включати:

заявку на видання або внесення змін до схвалення від організації з ТОР;

програму постійного нагляду, який здійснює компетентний орган, включаючи всі записи перевірок;

сертифікат схвалення організації з ТОР, включаючи усі зміни до нього;

копію програми перевірок із зазначенням дат запланованих і проведених перевірок;

копії усієї офіційної кореспонденції, включаючи інформацію про керівний персонал форма 3 (додаток 3) або її еквівалент;

деталі усіх винятків та санкцій;

усі інші форми звітів про проведення перевірок компетентним органом;

Керівництво організації з ТОР.

11.3. Компетентний орган обирає систему паперового або електронного документування або будь-яку комбінацію обох цих систем за умови наявності відповідних засобів контролю.

12. Винятки

Усі винятки повинні бути задокументовані та мають зберігатися в компетентному органі.

 

Начальник Управління регулювання
діяльності державної авіації України

М. Б. Кушнірук

 

ЗАЯВКА
на видання або внесення змін до схвалення

Форма 1

  

 
Міністерство оборони України
[Найменування компетентного органу]

 

Знак
компетентного
органу

  
Схвалення відповідно до Правил схвалення
організацій з технічного обслуговування та
ремонту авіаційної техніки державної авіації
 

 

Заявка на
первинне
схвалення

 

Заявка на зміну

1. Зареєстроване найменування заявника:

 

2. Торгова марка (якщо відрізняється):

 

3. Адреси виробничих баз заявника, що потребують схвалення:

 

3.1. Основна:

N телефону:

 

N факсу:

 

E-mail:

 

3.2. Інші (у разі необхідності використовуйте додатковий аркуш):

N телефону:

 

N факсу:

 

E-mail:

 

4. Обсяг схвалення, який заявляється:

 

5. Чи має організація схвалення відповідно до EASA Part-145 (EMAR Part-145, Part-145)?

N схвалення:

 

6. Посада та П. І. Б. (запропонованого*) відповідального керівника:

 

7. Підпис (запропонованого*) відповідального керівника:

 

8. Дата:

 

Після заповнення направте цю форму у закритому конверті до компетентного органу

____________
* Запропонований лише у випадку нового заявника.

Можливий обсяг схвалення відповідно до Правил

Клас
Class

Класифікація
Rating

Обмеження
Limitation

Види робіт
(послуг)
Operations
(service)
content

Первинна
підстава для
допуску
Організації
Primary document for admittance of
Organisation

Повітряні
(військові)
судна
Military
Aircraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигуни
Engines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші компоненти,
крім цілих двигунів або допоміжних силових установок
Componenets other than complete Engines or APUs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціалізовані послуги
Speciliced
Services

 

 

 

 

Примітка. Ця заявка на видання або внесення змін до схвалення подається разом з інформацією про керівний склад, Керівництвом організації з ТОР та установчими документами (статутом, довідкою про реєстрацію, установчим договором).

 

СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ

Форма 2

  

Міністерство оборони України
Ministry of Defence of Ukraine

[Найменування компетентного органу]
[Certification authority name]

 

Знак
компетентного
органу

 СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ
MAINTENANCE AND REPAIR ORGANISATION APPROVAL
CERTIFICATE

                                           НОМЕР СХВАЛЕННЯ:
                                           REFERENCE:

145В.ХХХХ


Відповідно до законодавства України та вимог Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації і зазначених далі умов Міністерство оборони України цим сертифікатом засвідчує, що:
In accordance with the laws of Ukraine and the Rules approval of a maintenance and aircraft repair and aircraft mentioned state then the Ministry of Defence of Ukraine this certificate attesting that:

[НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ КОМПАНІЇ]
[COMPANY NAME AND ADDRESS]

як організація з технічного обслуговування та ремонту відповідно до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації отримує схвалення на здійснення технічного обслуговування та ремонту виробів, частин та пристроїв, зазначених у додатку до цього сертифіката схвалення, та видачу відповідних сертифікатів передачі до експлуатації, використовуючи зазначений вище номер схвалення.
as an organization for the maintenance and repair in accordance with the Rules of the approval of a maintenance and aircraft repair aircraft receives state approval to perform maintenance and repair products, parts and appliances referred to in the Annex to this approval, and issuing certificates of release to service, using the aforementioned approval number.

УМОВИ:
CONDITIONS:

1. Це схвалення обмежується обсягами робіт, зазначеними у відповідному розділі схваленого Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту.
This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance and repair organisation's exposition.

2. Це схвалення вимагає забезпечення відповідності процедурам, визначеним у схваленому відповідно до Правил Керівництві організації з технічного обслуговування та ремонту.
This approval is required to ensure compliance with procedures established in accordance with the Rules adopted Guidelines of maintenance and repair.

3. Це схвалення залишається чинним, доки схвалена організація з технічного обслуговування та ремонту відповідає вимогам Правил.
This approval shall remain in force until approved maintenance organization and maintenance of the requirements of the Rules.

4. За умови відповідності наведеним вище умовам чинність цього схвалення не обмежено у часі, за винятком, якщо схвалення раніше здано, замінено, анульовано або зупинено його дію.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Дата видачі:
Date of issue:

Підпис:
Signed:

Посада [перший заступник
Міністра оборони України]:
Position [For the competent authority]:

П. І. Б.:
Name:

 


 

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА СХВАЛЕННЯ
Maintenance and repair organisation approval schedule

Організація:
Organisation:

Номер Сертифіката:
Reference:

145B.ХХХХ


 

Клас
Class

Класифікація
Rating

Обмеження
Limitation

Види робіт
(послуг)
Operations
(service)
content

Первинна
підстава для допуску Організації
Primary
document
for
admittance
of Organisation

Повітряні
(військові)
судна
Military
Aircraft

A1 Літаки більше ніж 5700 кг
Aeroplanes above 5700 Kg

 

 

 

A2 Літаки 5700 кг і менше
Aeroplanes 5700 Kg and below

 

 

 

A3 Вертольоти Helicopters

 

 

 

A4 Інші повітряні судна, окрім тих, що належать до класифікацій А1, А2 та А3
Aircraft other than A1, A2 and A3

 

 

 

Двигуни
Engines

B1 Газотурбінні
Turbine

 

 

 

B2 Поршневі
Piston

 

 

 

В3 Допоміжні силові установки (ДСУ)
APU

 

 

 

Інші компоненти,
крім цілих двигунів або ДСУ
Components other than complete Engines or APUs 

C1 Кондиціювання і герметизація
Air Cond & Press

 

 

 

C2 Автопілот
Auto Flight

 

 

 

C3 Апаратура зв'язку і навігаційне обладнання
Comms and Nav

 

 

 

C4 Двері і люки
Doors - Hatches

 

 

 

C5 Джерела електроживлення
Electrical Power

 

 

 

C6 Обладнання
Equipment

 

 

 

C7 Двигун - ДСУ
Engine - APU

 

 

 

C8 Органи управління польотом
Flight Controls

 

 

 

С9 Паливо
Fuel

 

 

 

C10 Вертоліт-гвинти
Helicopter-Rotors

 

 

 

C11 Вертоліт-трансмісія
Helicopter-Trans

 

 

 

C12 Гідравліка
Hydraulic

 

 

 

C14 Шасі
Landing Gear

 

 

 

С15 Кисень
Oxygen

 

 

 

C16 Повітряні гвинти
Propellers

 

 

 

C17 Пневмосистема
Pnewmatic

 

 

 

C18 Захист від обмерзання/
дощу/вогню
Protection ice/rain/fire

 

 

 

C19 Ілюмінатори та вікна
Windows

 

 

 

C20 Конструктивні елементи
Structural

 

 

 

C21 Водяний баласт
Water Ballast

 

 

 

C22 Засоби підвищення
тягоозброєності
Propultion Augmentation

 

 

 

C51 Системи прицілювання
Attack systems

 

 

 

C52 Радіолокатор/
спостереження
Radar/surveillance

 

 

 

C53 Системи озброєння
Weapons systems

 

 

 

C54 Засоби рятування екіпажу
Crew Escape

 

 

 

C55 Ракети / безпілотні літальні апарати /
засоби телеметрії
Missiles/drones/
telemetry

 

 

 

C56 Розвідка
Reconnaisance

 

 

 

C57 Радіоелектронна боротьба
Electronic warfare

 

 

 

Спеціалізовані послуги
Speciliced
Services

D1 Неруйнівні методи контролю
Non destructive testing

 

 

 

Цей перелік схвалення обмежується виробами, частинами та пристроями і видами робіт, зазначеними у відповідному розділі схваленого відповідно до Правил Керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту.
This list is limited to approval of products, parts and appliances, and types of work referred to in the section approved under Regulation Manual of maintenance and repair.

Посилання на Керівництво організації з технічного обслуговування та ремонту:
Maintenance and repair Organisation Exposition reference:

Дата видачі:
Date of issue:

Дата схвалення останнього видання:
Date of last revision approved:

Видання N:

Revision No.


Від компетентного органу:
For the Certification authority:

Підписи:
Signed:
 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про керівний персонал

Форма 3

  

Міністерство оборони України
[Найменування компетентного органу]

 

Керівний персонал

 

Знак
компетентного
органу

 Детальна інформація про керівний персонал, який має бути погоджений

відповідно до Частини-145В

1. Прізвище, ім'я, по батькові:
 

2. Посада:
 

3. Кваліфікація (підготовка), що відповідає посаді, зазначеній у пункті 2:
 

4. Досвід роботи на посаді, зазначеній у пункті 2 (у разі необхідності використовуйте додатковий аркуш):

 

 

 

Підпис:

Дата:


 

Використовує тільки компетентний орган

Прізвище, ініціали та підпис уповноваженої посадової особи компетентного органу, яка погоджує цей персонал.

Підпис:

П. І. Б.

Дата:


____________

Опрос