Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о работе с общественными формированиями по охране государственной границы

МВД
Приказ, Инструкция от 15.09.2014 № 948
действует с 31.10.2014

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2014

м. Київ

N 948

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 жовтня 2014 р. за N 1210/25987

Про затвердження Інструкції про роботу з громадськими формуваннями з охорони державного кордону

Відповідно до статті 33 Закону України "Про державний кордон України", частини другої статті 22 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", частини третьої статті 3 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" та з метою забезпечення участі громадян України в охороні державного кордону України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про роботу з громадськими формуваннями з охорони державного кордону, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
прикордонної служби України

М. М. Литвин

 

ІНСТРУКЦІЯ
про роботу з громадськими формуваннями з охорони державного кордону

I. Загальні положення

1.1. Громадські формування з охорони державного кордону (далі - громадські формування), що створені відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" і здійснюють свою діяльність у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, є елементом участі громадськості у забезпеченні захисту національних інтересів України у сфері безпеки державного кордону України, демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами.

1.2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", інших нормативно-правових актів.

1.3. Ця Інструкція регламентує діяльність органів та уповноважених посадових осіб Державної прикордонної служби України щодо організації, спрямування та контролю повсякденної діяльності (далі - діяльність) громадських формувань, порядок підготовки та залучення їх членів до виконання завдань з охорони державного кордону.

1.4. Організація діяльності громадських формувань полягає у визначенні форм та способів їх застосування в охороні державного кордону із врахуванням специфіки місцевих умов, плануванні спільно з керівними і виконавчими органами (штабами, координаційними радами, правліннями) громадських формувань (далі - керівні органи) порядку використання їх членів на певний період, узагальненні проведених заходів та підбитті підсумків діяльності.

1.5. Спрямування діяльності громадських формувань полягає у проведенні уповноваженими службовими особами органів та підрозділів охорони державного кордону спільно з керівними органами громадських формувань заходів з організації їх діяльності з виконання завдань з охорони державного кордону.

1.6. Контроль за діяльністю громадських формувань здійснюється уповноваженими посадовими особами Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь, органів охорони державного кордону на підставі службового завдання, а також уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону під час:

спільного патрулювання і виставлення спільних прикордонних нарядів у межах контрольованого прикордонного району, прикордонної смуги;

виконання конкретних доручень начальника відповідного підрозділу охорони державного кордону;

спільного з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування заслуховування повідомлень і звітів керівників громадських формувань.

II. Повноваження органу охорони державного кордону в роботі з громадськими формуваннями

2.1. Орган охорони державного кордону в наказі про організацію оперативно-службової діяльності на певний період визначає:

загальні підходи та порядок діяльності підрозділів охорони державного кордону щодо роботи з громадськими формуваннями на ділянці відповідальності залежно від специфіки завдань, що виконуються;

порядок здійснення контролю за організацією діяльності громадських формувань уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону.

2.2. Штаб спільно з іншими структурними підрозділами управління органу охорони державного кордону:

розробляє підходи та порядок залучення громадських формувань до охорони державного кордону та за потреби опрацьовує рекомендації щодо їх застосування;

надає пропозиції до місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо створення, організації та здійснення діяльності громадських формувань;

координує діяльність підрозділів охорони державного кордону із залучення членів громадських формувань до охорони державного кордону, взаємодіє з асоціаціями громадських формувань;

здійснює контроль за роботою уповноважених службових осіб підрозділів охорони державного кордону з громадськими формуваннями та залученням їх членів до виконання завдань з охорони державного кордону, надає їм методичну та практичну допомогу;

контролює організацію використання членами громадських формувань під час охорони державного кордону спеціальних засобів;

узагальнює та аналізує результати застосування в охороні державного кордону громадських формувань та опрацьовує пропозиції щодо удосконалення такої діяльності;

готує та надсилає звіт з питань залучення членів громадських формувань до виконання завдань з охорони державного кордону до регіонального управління у строки, визначені Адміністрацією Держприкордонслужби;

готує проекти наказів про заохочення членів громадських формувань;

розробляє програму правової та спеціальної підготовки членів громадських формувань, яких планується залучити до охорони державного кордону вперше;

здійснює контроль за реалізацією програми правової та спеціальної підготовки членів громадських формувань, яких планується залучити до охорони державного кордону вперше, та інших заходів, які проводяться щомісяця підрозділами охорони державного кордону з метою вивчення членами громадських формувань законодавства України про державний кордон;

спрямовує діяльність підрозділів охорони державного кордону із залучення громадських формувань до проведення роз'яснювальної та профілактичної роботи з місцевим населенням;

забезпечує підрозділи охорони державного кордону бланками протоколів про адміністративне правопорушення, довідок про участь в охороні державного кордону та довідок про проходження правової та спеціальної підготовки;

готує матеріали про діяльність громадських формувань і активну участь в охороні державного кордону їх членів для розміщення у засобах масової інформації;

забезпечує підрозділи охорони державного кордону матеріалами для проведення занять з членами громадських формувань;

готує інформаційні матеріали про зміни у законодавстві України про державний кордон для доведення до відома членів громадських формувань.

2.3. Оперативно-розшуковий відділ органу охорони державного кордону подає пропозиції штабу щодо використання громадських формувань в охороні державного кордону та удосконалення їх діяльності.

2.4. Під час виїздів до підрозділів охорони державного кордону уповноважені службові особи органу охорони державного кордону, при визначенні у службовому завданні беруть участь у роботі з громадськими формуваннями, які зареєстровані та діють на ділянках відповідальності, через:

проведення зустрічей з керівництвом громадських формувань з питань організації їх діяльності, підбиття підсумків, заохочення членів громадських формувань;

взяття участі у проведенні правової та спеціальної підготовки, проведення тренувань та інших заходів із членами громадських формувань;

здійснення перевірки несення служби прикордонними нарядами, до складу яких включено членів громадських формувань;

участь у несенні служби прикордонних нарядів, до складу яких включено членів громадських формувань;

моніторинг громадської думки щодо ефективності роботи громадських формувань.

2.5. За активну участь в охороні державного кордону начальник органу охорони державного кордону має право заохочувати членів громадських формувань відповідно до законодавства України.

За особливі заслуги члена громадського формування під час виконання свого громадського обов'язку та виявлення при цьому героїзму і мужності начальник органу охорони державного кордону за поданням начальника підрозділу охорони державного кордону в установленому порядку подає пропозиції про його нагородження державними нагородами України.

Заохочення членів громадських формувань здійснюється за клопотанням начальників підрозділів охорони державного кордону за певний період (квартал, півріччя, рік) або за конкретними фактами їхньої активної участі в охороні державного кордону.

2.6. У разі виявлення в ході контролю систематичних порушень у діяльності громадського формування щодо невиконання вимог положення (статуту) та конкретних доручень начальника відповідного підрозділу охорони державного кордону уповноважені службові особи органу охорони державного кордону за поданням начальника підрозділу охорони державного кордону можуть ініціювати перед органом, що проводив реєстрацію цього громадського формування, чи прокурором питання про заборону його діяльності.

III. Повноваження підрозділу охорони державного кордону в роботі з громадськими формуваннями

3.1. Основними формами роботи уповноважених службових осіб підрозділів охорони державного кордону з громадськими формуваннями є:

несення служби у прикордонних нарядах спільно з членами громадських формувань;

контроль за виконанням поставлених завдань та чергуванням членів громадських формувань;

координація та контроль діяльності громадських формувань під час участі їх у заходах, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень;

організація співпраці службових осіб підрозділів охорони державного кордону та членів громадських формувань;

організація та проведення правової і спеціальної підготовки з членами громадських формувань, яких планується залучити до охорони державного кордону вперше, та інформування членів громадських формувань тощо;

участь у підбитті підсумків діяльності громадських формувань;

подання пропозицій про заохочення членів громадських формувань за активну участь в охороні державного кордону або за конкретними фактами їх активної участі в охороні державного кордону;

подання матеріалів у місцеві засоби масової інформації щодо висвітлення даних про діяльність громадських формувань та активну участь їх членів в охороні державного кордону.

3.2. Начальник підрозділу охорони державного кордону:

організовує та спрямовує діяльність громадських формувань, які зареєстровані та діють на ділянці відповідальності підрозділу охорони державного кордону;

визначає конкретні доручення членам громадських формувань;

організовує роботу підлеглих і безпосередньо проводить з членами громадських формувань інформування, правову і спеціальну підготовку.

3.3. Уповноважені службові особи підрозділів охорони державного кордону в межах своєї компетенції:

взаємодіють з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, іншими заінтересованими органами та асоціаціями громадських формувань з питань створення, організації та здійснення діяльності громадських формувань;

конкретизують завдання кожного громадського формування в межах завдань, визначених законодавством України про державний кордон, та беруть участь у плануванні спільних заходів;

організовують роботу підпорядкованих службових осіб підрозділу охорони державного кордону з громадськими формуваннями;

здійснюють контроль за виконанням членами громадських формувань конкретних доручень начальника підрозділу охорони державного кордону;

беруть участь у несенні та перевірці несення служби прикордонних нарядів, до складу яких входять члени громадських формувань;

проводять організаційну роботу із залучення нових членів громадських формувань до виконання завдань з охорони державного кордону.

3.4. Повноваження службових осіб підрозділів охорони державного кордону щодо роботи з громадськими формуваннями визначаються начальником підрозділу охорони державного кордону в їхніх посадових обов'язках, виходячи з напрямів їхньої діяльності, особливостей ділянки відповідальності та обстановки, що склалася.

3.5. Мета використання та відповідні завдання кожному громадському формуванню в охороні державного кордону визначаються начальником підрозділу охорони державного кордону в рішенні на охорону державного кордону, що приймається щомісяця.

3.6. Облік залучення членів громадських формувань до охорони державного кордону здійснюється в розділі "Служба з охорони державного кордону" Плану охорони державного кордону зміною прикордонних нарядів відділу прикордонної служби на відповідний період (далі - План охорони) та розділі "План охорони державного кордону" книги прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби з окремим місцем дислокації (далі - Книга прикордонної служби).

3.7. Результати участі уповноважених службових осіб органів та підрозділів охорони державного кордону в несенні служби та перевірці несення служби прикордонних нарядів, до складу яких входять члени громадських формувань, обліковуються у додатку до рапорту старшого зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби "Результати моніторингу державного кордону, контролюючих засобів, служби прикордонних нарядів та їх перевірки" та в розділі "Результати моніторингу державного кордону служби, перевірки нарядів, прикордонних знаків і контролюючих засобів, уточнення взаємодії, події, які мали місце за добу" Книги прикордонної служби.

3.8. Для узгодження спільного з членами громадських формувань виконання завдань з охорони державного кордону керівним органом громадського формування за пропозиціями начальника підрозділу охорони державного кордону складається графік чергування членів громадського формування (далі - графік чергування) на календарний місяць за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

3.9. Графік чергування розробляється керівним органом громадського формування у двох примірниках, які підписують керівник відповідного громадського формування і начальник підрозділу охорони державного кордону, на ділянці відповідальності якого зареєстроване громадське формування. Один з примірників графіка чергування зберігається у керівному органі громадського формування, другий - у начальника підрозділу охорони державного кордону, який після закінчення календарного місяця підшивається у справу як додаток до календарного плану оперативно-службової діяльності.

3.10. Старший зміни прикордонних нарядів під час планування служби з охорони державного кордону уточнює у керівного органу громадського формування інформацію щодо залучення його членів до виконання завдань з охорони державного кордону відповідно до графіка чергування.

3.11. Відомості про затримання осіб, виявлення порушення законодавства України про державний кордон або підготовку до нього, отримані членами громадського формування, у тому числі під час виконання конкретних доручень начальника підрозділу охорони державного кордону, обліковуються в додатку до рапорту старшого зміни прикордонних нарядів "Результати моніторингу державного кордону, контролюючих засобів, служби прикордонних нарядів та їх перевірки" та в розділі "Результати моніторингу державного кордону служби, перевірки нарядів, прикордонних знаків і контролюючих засобів, уточнення взаємодії, події, які мали місце за добу" Книги прикордонної служби.

3.12. На прохання члена громадського формування з метою отримання пільг, гарантій та компенсацій, передбачених законом, начальник підрозділу охорони державного кордону видає йому довідку про участь в охороні державного кордону за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції.

Про отримання довідки член громадського формування ставить свій підпис на корінці довідки, який зберігається в підрозділі охорони державного кордону.

Загальний час участі члена громадського формування в охороні державного кордону складається на підставі обліків у розділі "Виставлено прикордонних нарядів" рапорту про результати охорони державного кордону зміною прикордонних нарядів відділу прикордонної служби.

IV. Порядок використання громадських формувань в охороні державного кордону

4.1. Члени громадського формування залучаються відповідно до законодавства України підрозділом охорони державного кордону до охорони державного кордону за місцем реєстрації цих формувань.

4.2. Члени громадського формування виконують завдання з охорони державного кордону разом з дільничними інспекторами прикордонної служби, а в сільській місцевості - самостійно шляхом виконання конкретних доручень начальників підрозділів охорони державного кордону.

4.3. Прикордонні наряди, до складу яких входять члени громадського формування, очолюють військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Під час несення служби старший прикордонного наряду керує діями членів громадського формування.

Забороняється включення членів громадського формування до прикордонних нарядів, що складаються тільки з військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які проходять стажування (курсантів, слухачів навчальних закладів), та військовослужбовців, які проходять службу в підрозділі менше ніж шість місяців.

4.4. Визначення завдань прикордонним нарядам, до складу яких входять члени громадського формування, здійснюється у підрозділі охорони державного кордону керівництвом підрозділу або старшим зміни прикордонних нарядів.

У разі значного віддалення підрозділу охорони державного кордону від місця реєстрації громадського формування або місця проживання його членів начальником підрозділу охорони державного кордону з керівним органом громадського формування попередньо узгоджується місце зустрічі прикордонного наряду із членами громадського формування, що призначені на чергування. У цьому разі уточнення завдань членам громадського формування здійснює старший прикордонного наряду.

Перед постановкою завдань уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону, яка визначає завдання, перевіряє у членів громадського формування наявність нарукавних пов'язок та посвідчень члена громадського формування.

4.5. У разі потреби громадському формуванню на період чергування його членів або проведення цільових заходів підрозділами охорони державного кордону можуть надаватись на договірних засадах мобільні радіотехнічні та спеціальні засоби, інші предмети екіпіровки прикордонних нарядів.

4.6. Під час спільного з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України чергування члени громадського формування, які мають відповідний дозвіл на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів індивідуального захисту та самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, мають право застосовувати власні або видані на договірних засадах спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, які дозволені для придбання і використання (застосування) громадянами України відповідно до вимог Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1993 року N 706.

За власним бажанням члена громадського формування під час виконання ним завдань з охорони державного кордону може використовуватися свій або інший приватний транспортний засіб за згодою власника або особи, у володінні якої він перебуває.

4.7. Завдання щодо спостереження за місцевістю в районах перебування членів громадського формування при здійсненні ними господарської або приватної діяльності у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі визначаються начальником підрозділу охорони державного кордону спільно з керівним органом громадського формування.

4.8. У разі постійного перебування члена громадського формування на певній ділянці сільської місцевості (маршруті) начальник підрозділу охорони державного кордону дає доручення з метою ведення спостереження за окремою ділянкою місцевості (об'єктом), виявлення умов та причин, які можуть призвести до протиправної діяльності у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, а також перевірки у громадян документів, що посвідчують їхню особу, після обов'язкового пред'явлення посвідчення члена громадського формування.

Облік виконання доручень начальника підрозділу охорони державного кордону членами громадського формування з метою ведення спостереження за місцем їх роботи ведеться в Плані охорони.

4.9. Члени громадського формування залучаються до участі у проведенні роз'яснювальної та профілактичної роботи серед місцевого населення контрольованих прикордонних районів з метою правового виховання місцевого населення, профілактики правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, формування позитивної громадської думки щодо діяльності Державної прикордонної служби України та необхідності надання допомоги її особовому складу в охороні державного кордону.

Члени громадських формувань можуть брати участь у роз'яснювальній роботі шляхом проведення бесід, інформування серед різних категорій громадян спільно з особовим складом Державної прикордонної служби України або самостійно.

4.10. Доставляти у підрозділ Державної прикордонної служби України осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, для встановлення особи правопорушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення.

4.11. У разі самостійного виявлення ознак правопорушення на державному кордоні члени громадського формування повідомляють уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону.

4.12. Перевірка несення служби прикордонними нарядами, до складу яких входять члени громадського формування, за рішенням начальника підрозділу охорони державного кордону, здійснюється офіцерами підрозділу охорони державного кордону самостійно або спільно з представниками керівного органу громадського формування, при цьому опитування складу прикордонного наряду з числа особового складу підрозділу охорони державного кордону проводиться окремо від членів громадського формування.

Перевірка несення служби членами громадського формування, які входять до складу прикордонних нарядів, представниками керівного органу цих формувань здійснюється тільки за присутності офіцера підрозділу охорони державного кордону.

Перевірка виконання поставлених завдань членам громадського формування, які виконують доручення начальника підрозділу охорони державного кордону, здійснюється офіцерами, уповноваженими начальником підрозділу охорони державного кордону, самостійно.

4.13. Порядок доповіді членами громадського формування про результати участі в охороні державного кордону уповноваженим службовим особам підрозділу охорони державного кордону визначається керівним органом громадського формування спільно з начальником підрозділу охорони державного кордону.

Повернення членів громадського формування після закінчення чергування у підрозділ охорони державного кордону для доповіді про результати чергування, якщо вони не отримували в підрозділі охорони державного кордону спеціальних засобів та інших предметів екіпіровки, не є обов'язковим.

V. Порядок організації та проведення правової і спеціальної підготовки та інформування членів громадського формування

5.1. Правова та спеціальна підготовка (далі - підготовка) членів громадського формування, яких планується залучити до виконання завдань з охорони державного кордону вперше, організовується та проводиться уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону. Така підготовка проводиться з членами громадського формування відповідно до списку, поданого керівним органом громадського формування, у зручний для членів громадського формування та попередньо узгоджений з керівним органом громадського формування час. Строк підготовки становить не більше двох місяців.

5.2. Підготовка здійснюється за напрямами:

1) правова підготовка:

правова основа діяльності та засади організації громадських формувань;

основні завдання, права та обов'язки громадських формувань та їх членів у сфері охорони державного кордону;

законодавство України, що регулює режим державного кордону, прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон, та документи, що регламентують встановлення державного кордону на певній ділянці;

склад адміністративних правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України та громадських формувань з охорони державного кордону;

порядок в'їзду і перебування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

2) спеціальна підготовка:

основні способи діяльності громадських формувань під час охорони державного кордону;

порядок застосування членами громадського формування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів;

тактика дій осіб, що порушують вимоги законодавства України про державний кордон, та їх демаскуючі ознаки;

підстави та порядок перевірки членами громадського формування документів, що посвідчують особу;

дії членів громадського формування під час виявлення та затримання осіб, що порушують вимоги законодавства України про державний кордон;

порядок та вимоги до складання процесуальних документів про адміністративне правопорушення.

З урахуванням особливостей обстановки та місцевих умов тематика підготовки членів громадських формувань може за потреби розширюватися.

5.3. Програма підготовки членів громадських формувань, яких планується залучити до охорони державного кордону вперше, затверджується щороку до 15 грудня наказом органу охорони державного кордону та до 30 грудня надсилається в підпорядковані підрозділи охорони державного кордону.

5.4. Реалізація заходів підготовки здійснюється особовим складом Державної прикордонної служби України, який має необхідну теоретичну підготовку та досвід служби, за місцем роботи, навчання, проживання членів громадського формування або за місцем дислокації підрозділу охорони державного кордону.

5.5. На підставі програми підготовки підрозділом охорони державного кордону спільно з керівним органом громадського формування складається у двох примірниках розклад занять, який підписується керівником громадського формування та начальником підрозділу охорони державного кордону. Один з примірників розкладу занять, в якому ставляться відмітки про проведення занять, зберігається в підрозділі охорони державного кордону, другий - у штабі громадського формування.

5.6. Підготовка проводиться у формі теоретичних та практичних занять.

Теоретичні заняття включають у себе вивчення із членами громадських формувань передбачених програмою підготовки нормативно-правових актів, теоретичних положень порядку організації спільного виконання завдань з охорони державного кордону та конкретних доручень, застосування спеціальних засобів індивідуального захисту та самооборони, отримання інших теоретичних знань, передбачених програмою підготовки.

Практичні заняття проводяться з метою закріплення отриманих теоретичних знань.

5.7. Після закінчення підготовки членів громадського формування, яких планується залучити до виконання завдань з охорони державного кордону вперше, спеціально утворена комісія, склад якої визначається наказом органу охорони державного кордону, приймає у них залік. До складу комісії входять посадові особи управління підрозділу охорони державного кордону, керівник громадського формування (за згодою) та за потреби - посадові особи органу охорони державного кордону.

За результатами складання членами громадського формування заліку складається відомість за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції, яка разом із копією статуту громадського формування зберігається в підрозділі охорони державного кордону.

5.8. Після проходження підготовки і складання заліку членам громадського формування видається довідка за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції. Довідка підписується керівником підрозділу охорони державного кордону і скріплюється печаткою підрозділу охорони державного кордону.

Про отримання довідки член громадського формування ставить свій підпис на корінці довідки, який зберігається в підрозділі охорони державного кордону.

5.9. Навчання членів громадського формування способам прикордонної служби здійснюється у ході виконання завдань з охорони державного кордону під час спільного несення служби (чергування), а також не менше одного разу на місяць шляхом проведення інструктажів, занять тощо.

VI. Порядок придбання, видачі та зберігання спеціальних засобів членів громадських формувань

6.1. Порядок придбання спеціальних засобів індивідуального захисту та самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії (далі - спеціальні засоби), членами громадських формувань з охорони державного кордону установлено Положенням про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1993 року N 706.

6.2. Придбання спеціальних засобів може провадитися за рахунок коштів громадського формування в порядку, визначеному його положенням (статутом), а також відповідно до законодавства.

6.3. З метою виконання завдань з охорони державного кордону та за умови укладеного між громадським формуванням та органом охорони державного кордону договору членам громадського формування виділяється у підрозділах охорони державного кордону певна кількість спеціальних засобів, які знаходяться на озброєнні Державної прикордонної служби України.

6.4. Видача спеціальних засобів членам громадських формувань, які залучаються до охорони державного кордону, здійснюється за наявності в особи посвідчення члена громадського формування та на підставі списку, підписаного керівником громадського формування або особою, що його заміщує.

Списки завіряються печаткою громадського формування (у разі відсутності - печаткою виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради) та затверджуються начальником підрозділу охорони державного кордону або особою, що його заміщує.

Про отримання спеціальних засобів членами громадських формувань робиться відповідний запис у книзі обліку майна, виданого у тимчасове користування або прийнятого для зберігання.

6.5. Після виконання завдань з охорони державного кордону спеціальні засоби здаються черговому по відповідному підрозділу охорони державного кордону (далі - черговий). Під час приймання спеціальних засобів черговий звіряє їх номери й кількість, перевіряє стан і справність, робить відповідні відмітки у книзі обліку майна, виданого у тимчасове користування або прийнятого для зберігання.

6.6. Зберігання спеціальних засобів членів громадських формувань здійснюється відповідно до законодавства.

6.7. Спеціальні засоби, які виділяються у підрозділі охорони державного кордону членам громадських формувань, зберігаються у металевих шафах (ящиках) під відповідальність чергового разом із засобами активної оборони цього підрозділу. Приймання-передавання зазначених спеціальних засобів здійснюється під час зміни чергових за книгою приймання і здавання зброї і боєприпасів.

У металевій шафі (ящику) вивішується опис із зазначенням виду і кількості спеціальних засобів, які в ній зберігаються. Опис складається в одному примірнику та підписується начальником підрозділу охорони державного кордону.

6.8. Шафи (ящики), в яких зберігаються спеціальні засоби, замикаються й запечатуються мастиковою печаткою чергового. Ключі від шаф (ящиків) повинні постійно знаходитися у чергового.

6.9. Контроль за наявністю й дотриманням порядку зберігання та обліку спеціальних засобів членами громадських формувань проводиться відповідно до законодавства.

6.10. У разі втрати або пошкодження членами громадських формувань спеціальних засобів, виданих підрозділом охорони державного кордону, проводиться службове розслідування.

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
полковник міліції

Д. В. Горбась

 

ГРАФІК
чергування членів громадського формування з охорони державного кордону

                            "__________" у ____________ 20__ року
                                              (назва)                        (місяць)

N
з/п

П. І. Б.

Дні місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

П. І. Б.

Дні місяця

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник громадського формування з охорони
державного кордону "__________"
                                                       (назва)
____________             _____________________
          (підпис)                                               (П. І. Б.)
"___" ____________ 20__ року

Начальник відділу прикордонної служби "___________"
________________ прикордонного загону      (назва)
________________   _________   ___________________
      (військове звання)             (підпис)                         (П. І. Б.)
"___" ____________ 20__ року

 

  

 

ВІДОМІСТЬ
результатів складання заліку членами громадського формування з охорони державного кордону "__________"

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові члена громадського формування

Відмітка щодо складання заліку

Номер та дата видачі довідки про проходження правової та спеціальної підготовки

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії:

______________

________________

 

Члени комісії:

______________

________________

 

 

______________

________________

 

 

______________

________________

 

 

  

____________

Опрос