Идет загрузка документа (402 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ, Правила от 01.08.2014 № 288
редакция действует с 05.12.2017

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2014

м. Київ

N 288

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2014 р. за N 1202/25979

Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26 жовтня 2017 року N 578

Відповідно до статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину", статті 7 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", пункту 11 Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року N 857,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 13 квітня 2009 року N 85 "Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 червня 2009 року за N 519/16535 (із змінами).

3. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А. Є.

 

Міністр

І. О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

Заступник Голови Державної
ветеринарної та фітосанітарної
служби України

В. В. Башинський

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПРАВИЛА
заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють форми бланків ветеринарних документів, правила заповнення ветеринарних документів, правила зберігання та списання ветеринарних документів, вимоги до обліку ветеринарних документів.

Ветеринарні документи, форми яких наведено у додатках 1 - 13 до цих Правил, оформлюються на власних бланках компетентного органу, які виготовляються друкарським способом (у тому числі із застосуванням комп'ютерної техніки).

(абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.10.2017 р. N 578)

1.2. Міжнародні ветеринарні сертифікати, ветеринарні свідоцтва, ветеринарні довідки, ветеринарно-санітарні паспорти на тварин видаються державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини фізичним та юридичним особам.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.10.2017 р. N 578)

1.3. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про ветеринарну медицину" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.10.2017 р. N 578)

II. Правила заповнення ветеринарних документів

2.1. Посадова особа при видачі ветеринарного документа засвідчує тільки те, у чому особисто переконана, або те, що підтверджується іншими ветеринарними документами встановленої форми, виданими ветеринарними фахівцями, що мають право на оформлення цих документів.

Ветеринарні документи, написані чорнилом різного кольору або неоднаковим почерком (крім підпису), а також такі, що мають виправлення, не мають підпису та/або печатки, дати видачі, вважаються недійсними.

Дозволяється заповнювати ветеринарний документ, його другий оригінал і корінець друкарськими пристроями або кульковою ручкою під копіювальний папір, підписуючи потім кожен заповнений бланк ветеринарного документа, його другий оригінал і корінець окремо. При заповненні ветеринарних документів допускається застосування абревіатури (скорочення), яка прийнята в Україні.

Другий оригінал та корінець ветеринарного документа повинні містити оригінали підписів, відбитки печаток.

Ветеринарні свідоцтва форм N 1 та N 2 заповнюються українською мовою та супроводжують товари, які вивозяться за межі району (міста), при їх транспортуванні територією України.

Ветеринарні свідоцтва форм N 1, N 2, N 3 СНД заповнюються російською мовою та супроводжують товари територією країн СНД.

Міжнародні ветеринарні сертифікати заповнюють українською і англійською мовами та/або мовою країни-експортера (імпортера).

Заповнення та видача міжнародних ветеринарних сертифікатів на окремі види вантажів здійснюються відповідними державними інспекторами ветеринарної медицини та уповноваженими лікарями ветеринарної медицини з урахуванням форм, погоджених ветеринарними адміністраціями інших країн, та/або форм, встановлених країною призначення, і проводяться відповідно до санітарних заходів країни призначення та міжнародних норм.

Ветеринарні документи дійсні для пред'явлення до відправлення протягом 5 днів і до кінця транспортування й строків реалізації товарів при дотриманні умов зберігання та правил перевезення.

2.2. При відправленні товарів чи при переміщенні тварин автомобільним транспортом ветеринарний документ передається водію (експедитору) як додаток до товарно-транспортних документів з подальшою передачею його одержувачу в пункті призначення.

При перевезенні товарів залізничним, водним і повітряним транспортом ветеринарні свідоцтва (форм N 1, N 2) оформляються комплектом: ветеринарне свідоцтво, його другий оригінал і корінець ветеринарного свідоцтва.

2.3. Ветеринарні документи видаються на підставі безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

2.4. При перевезенні товарів залізничним, водним або авіаційним транспортом другий оригінал ветеринарного свідоцтва видають старшому провіднику (погоничу), що супроводжує тварин (форма N 1), або кладуть разом з вантажем у вагон, трюм, багаж (форма N 2).

2.5. Ветеринарні документи підписуються державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини та скріплюються печаткою державної установи ветеринарної медицини.

Після видачі відповідного ветеринарного документа заявнику або уповноваженій ним особі здійснюється відповідний запис у журналах реєстрації видачі ветеринарних документів, форми яких затверджуються головним державним інспектором ветеринарної медицини України.

Особа, яка одержала ветеринарне свідоцтво, ставить свій підпис про його отримання на корінці.

До ветеринарно-санітарного паспорта на тварину, крім загальних даних про тварину, вносять дані про проведення дегельмінтизації, обов'язкового щеплення від сказу та інших інфекційних хвороб.

(пункт 2.5 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.10.2017 р. N 578)

2.6. Опис бланків ветеринарних документів затверджується наказом Мінагрополітики України.

2.7. Спірні питання, пов'язані з видачею ветеринарного документа, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

2.8. Пункти 2.1 - 2.4, абзац третій пункту 2.5 не поширюються на правила заповнення ветеринарно-санітарних паспортів на тварин.

(розділ ІІ доповнено пунктом 2.8 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.10.2017 р. N 578)

III. Вимоги до оформлення ветеринарних документів на переміщення тварин

3.1. При відправленні тварин у кількості до 5 голів включно їх перелік із зазначенням статі, віку, ідентифікаційного номера, серії і номера паспорта, номера ветеринарної картки вноситься в графу "Особливі відмітки" ветеринарного документа.

При відправленні більше 5 голів тварин до ветеринарного документа додається опис тварин із зазначенням статі, віку, ідентифікаційного номера, серії і номера паспорта, номера ветеринарної картки, який скріплюється печаткою установи, що видала ветеринарний документ.

3.2. При перевезенні тварин обов'язково зазначається кількість голів словами.

3.3. Кількість пред'явлених до відправлення тварин або продукції тваринного походження повинна відповідати кількості, зазначеній у ветеринарному документі.

Ветеринарні довідки, які видані на передзабійний огляд птиці, дійсні протягом 1 доби.

3.4. Підставою для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта на тварину є огляд тварини державним інспектором ветеринарної медицини, уповноваженим та/або ліцензованим лікарем ветеринарної медицини та наявність відповідних діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення.

Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину дійсний до моменту її смерті.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 3.4 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.10.2017 р. N 578)

IV. Правила зберігання та списання ветеринарних документів

4.1. Заповнені корінці ветеринарних документів зберігаються протягом двох років в архіві державної установи ветеринарної медицини, яка відповідає за їх облік.

Після закінчення строку зберігання корінці виданих ветеринарних документів та бланки зіпсованих ветеринарних документів підлягають списанню та знищенню.

В актах на списання корінців виданих ветеринарних документів, строк зберігання яких закінчився, указуються їх кількість і номери.

4.2. Ветеринарні свідоцтва, видані фізичним та юридичним особам, зберігаються протягом періоду реалізації харчових продуктів.

4.3. Після доставки харчового продукту ветеринарні документи зберігаються у власника (реалізатора) або у справах офіційного лікаря ветеринарної медицини, а при реалізації на агропродовольчих ринках - у державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи.

V. Вимоги до обліку ветеринарних документів

5.1. Видачу ветеринарних документів реєструють у журналах, пронумерованих, прошнурованих, скріплених печаткою та засвідчених підписом керівника органу чи установи, що відповідає за їх видачу і зберігання, із зазначенням дати видачі, кому і на який вантаж видано, кількості вантажу, суми утриманих коштів та підписом лікаря, що видав ветеринарний документ.

5.2. Спеціалісти ветеринарної медицини бланки ветеринарних документів отримують у державних органах або установах ветеринарної медицини під підпис.

VI. Нагляд за дотриманням Правил видачі ветеринарних документів

Нагляд за дотриманням цих Правил покладається на державних інспекторів ветеринарної медицини головних управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, районах (містах), регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ВЕТЕРИНАРНА ДОВІДКА

N

 

від "___" ____________ 20__ року

Видана ______________________________________________________________________________
                   (кому - найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          та її місце проживання)
у тому, що належні йому _______________________________________________________________
                                                                                   (найменування продукції; вид, вік, стать тварин, птиці (риби))
_____________________________________________________________________________________
у кількості _____________________, ______________________, ______________________________,
                                (кг, місць, штук, голів)                          (упаковка)                                    (маркування, N і форма тавра)
піддані _______________________________________________________________________________
                                   (клінічному огляду, дослідженням, трихінелоскопії, вакцинації, обробкам, дезінфекції,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        консервації, пастеризації (стерилізації) тощо)
відправляються з______________________________________________________________________,
                                                                                                                   (місце відправки)
направляються ________________________     _____________________________________________
                                                   (вид транспорту)                                                                   (маршрут прямування)
в ____________________________________________________________________________________
для __________________________________________________________________________________
                                                (дорощування, відгодівлі, забою, реалізації, зберігання, переробки тощо)
_____________________________________________________________________________________

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
                                                                   (вказуються: ідентифікаційний номер тварини, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________
                         номер ветеринарної картки та необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин,
                                                                         що перехворіли на заразні хвороби)
_____________________________________________________________________________________

Ветеринарна довідка чинна тільки в оригіналі на території району (міста).

                  М. П.

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
лікаря ветеринарної медицини)

_______________________________________
(посада)

_______________________________________
(підпис)

 

 

 

  
ФОРМА N 1

________________________________________
                  (найменування компетентного органу)

Район (місто) ____________________________

Область ________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО N

Видане ______________________________________________________________________________
                                (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                фізичної особи та місце її проживання)
_____________________________________________________________________________________
у тому, що серед тварин ________________________________________________________________
                                                                                                                      (указати вид тварин)
у кількості ________________________________________ голів, що пред'явлені для ветеринарного
                                                                 (словами)
огляду і підлягають відправленню, хворих і підозрюваних на захворювання на заразні хвороби не виявлено, вони виходять (вивозяться) із ___________________________________________________
                                                                                                                        (назва населеного пункту,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням __________________
_____________________________________________________________________________________
                               (указати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавалися дослідженням,
_____________________________________________________________________________________
                                                                         щепленням або іншим обробкам, дати)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тварини направляються ________________________________________________________________
                                                                                                  (пункт, станція призначення та одержувач)
для __________________________________________________________________________________
                                                                            (забою, відгодівлі, продажу, розведення тощо)
і прямують: залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) за маршрутом ____________________________________________________________________________
                                                        (указати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження)

Специфікація (гуртова відомість, товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ________________ року.

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
                                                                   (дата та номер погодження на вивіз за межі адміністративної території)
_____________________________________________________________________________________
                           (ідентифікаційний номер тварини, серія та номер паспорта, серія та номер ветеринарної картки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                (необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин, що перехворіли на заразні хвороби)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                            (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво)

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці перевантаження, вивантаження

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження)

Кількість оглянутих тварин (птиці, риби тощо) (голів, місць, ваги)

Виявлено

Не вистачає (голів, місць, ваги)

Скільки тварин затримано, причини затримання і яких вжито заходів (карантин, щеплення, надання ветеринарної допомоги тощо)

Дозволено до подальшого транспортування (кількість тварин, місць тощо)

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печатка

хворих тварин

трупів тварин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ФОРМА N 1

________________________________________
                  (найменування компетентного органу)

Район (місто) ____________________________

Область ________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО N

Видане ______________________________________________________________________________
                              (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                      фізичної особи та місце її проживання)
_____________________________________________________________________________________
у тому, що серед тварин ________________________________________________________________
                                                                                                                  (указати вид тварин)
у кількості ________________________________________ голів, що пред'явлені для ветеринарного
                                                                   (словами)
огляду і підлягають відправленню, хворих і підозрюваних на захворювання на заразні хвороби не виявлено, вони виходять (вивозяться) із ___________________________________________________
                                                                                                                                   (назва населеного пункту,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням __________________
_____________________________________________________________________________________
                              (указати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавалися дослідженням,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             щепленням або іншим обробкам, дати)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тварини направляються ________________________________________________________________
                                                                                                  (пункт, станція призначення та одержувач)
для __________________________________________________________________________________
                                                                         (забою, відгодівлі, продажу, розведення тощо)
і прямують: залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) за маршрутом ___________________________________________________________________________
                                                             (указати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження)

Специфікація (гуртова відомість, товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ________________ року.

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
                                                                      (дата та номер погодження на вивіз за межі адміністративної території)
_____________________________________________________________________________________
                       (ідентифікаційний номер тварини, серія та номер паспорта, серія та номер ветеринарної картки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин, що перехворіли на заразні хвороби)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво)

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці перевантаження, вивантаження

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження)

Кількість оглянутих тварин (птиці, риби тощо) (голів, місць, ваги)

Виявлено

Не вистачає (голів, місць, ваги)

Скільки тварин затримано, причини затримання і яких вжито заходів (карантин, щеплення, надання ветеринарної допомоги тощо)

Дозволено до подальшого транспортування (кількість тварин, місць тощо)

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печатка

хворих тварин

трупів тварин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ФОРМА N 1

________________________________________
                  (найменування компетентного органу)

Район (місто) ___________________________

Область ________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

КОРІНЕЦЬ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА N

Виданий _____________________________________________________________________________
                                 (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                    фізичної особи та місце її проживання)
_____________________________________________________________________________________
у тому, що серед тварин ________________________________________________________________
                                                                                                                  (указати вид тварин)
у кількості ________________________________________ голів, що пред'явлені для ветеринарного
                                                                    (словами)
огляду і підлягають відправленню, хворих і підозрюваних на захворювання на заразні хвороби не виявлено, вони виходять (вивозяться) із ___________________________________________________
                                                                                                                                    (назва населеного пункту,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням __________________
_____________________________________________________________________________________
                               (указати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавалися дослідженням,
_____________________________________________________________________________________
                                                                     щепленням або іншим обробкам, дати)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тварини направляються ________________________________________________________________
                                                                                                 (пункт, станція призначення та одержувач)
для __________________________________________________________________________________
                                                                      (забою, відгодівлі, продажу, розведення тощо)
і прямують: залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) за маршрутом ___________________________________________________________________________
                                                                (указати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження)

Специфікація (гуртова відомість, товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ________________ року.

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
                                                                      (дата та номер погодження на вивіз за межі адміністративної території)
_____________________________________________________________________________________
                            (ідентифікаційний номер тварини, серія та номер паспорта, серія та номер ветеринарної картки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин, що перехворіли на заразні хвороби)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                         (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво)

 

 

  
ФОРМА N 2

________________________________________
                    (найменування компетентного органу)

Район (місто) ____________________________

Область ________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО N

Видане ______________________________________________________________________________
                             (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                         фізичної особи та місце її проживання)
у тому, що пред'явлені для огляду і підлягають відправленню ________________________________
                                                                                                                                                          (вид продукту або сировини)
_____________________________________________________________________________________
у кількості _________________________ місць (штук) загальною вагою ______________________ кг,
                                                  (словами)
_____________________________________________________________________________________
                                                          (указати, в якому стані: свіжі, охолоджені, морожені, прісно-сухі,
_____________________________________________________________________________________,
                                                  мокро-солоні; вовна - мита, брудна тощо, тип упаковки (без упаковки))
походження __________________________________________________________________________,
                                                                    (м'ясо - боєнське; сировина - боєнська, збірна від падежу тощо)
вивозяться із _________________________________________________________________________,
                                                      (назви населеного пункту і господарства, найменування підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (недосліджена) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані (непіддані) малеїнізації; сировина досліджена (недосліджена) на сибірку; продезінфікована (непродезінфікована) (потрібне підкреслити). Продукти (сировина) направляються до ___________________________________________________________________________________
                                                                                      (указати пункт, станцію призначення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з навантаженням на станції (пристані, в порту) ______________________________________________
                                                                                                                    (або указати маршрут проходження автотранспорту)
_____________________________________________________________________________________

Специфікація (товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ____________ ____ року.

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
                                                                                         (заповнюється при відправленні продуктів (сировини),
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        що підлягають використанню (переробці) з обмеженнями)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво)

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці вивантаження

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження)

Оглянуто продуктів, сировини тваринного походження

Кількість продуктів, сировини, вилучених через недоброякісність та псування

Кількість продуктів, сировини, допущених до подальшого транспортування

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, та печатка

місць
(штук)

вага

 

 

 

 

 

 

 

  
ФОРМА N 2

________________________________________
                  (найменування компетентного органу)

Район (місто) ____________________________

Область ________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО N

Видане ______________________________________________________________________________
                             (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                    фізичної особи та місце її проживання)
у тому, що пред'явлені для огляду і підлягають відправленню ________________________________
                                                                                                                                                         (вид продукту або сировини)
_____________________________________________________________________________________
у кількості _________________________ місць (штук) загальною вагою _______________________ кг,
                                                 (словами)
_____________________________________________________________________________________
                                                     (указати, в якому стані: свіжі, охолоджені, морожені, прісно-сухі,
_____________________________________________________________________________________,
                                              мокро-солоні; вовна - мита, брудна тощо, тип упаковки (без упаковки))
походження __________________________________________________________________________,
                                                                    (м'ясо - боєнське; сировина - боєнська, збірна від падежу тощо)
вивозяться із _________________________________________________________________________,
                                                     (назва населеного пункту і господарства, найменування підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (недосліджена) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані (непіддані) малеїнізації; сировина досліджена (недосліджена) на сибірку; продезінфікована (непродезінфікована) (потрібне підкреслити). Продукти (сировина) направляються до ___________________________________________________________________________________
                                                                                             (указати пункт, станцію призначення)
_____________________________________________________________________________________
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з навантаженням на станції (пристані, в порту) ______________________________________________
                                                                                                                       (або указати маршрут проходження автотранспорту)

Специфікація (товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ____________ ____ року.

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
                                                                                     (заповнюється при відправленні продуктів (сировини),
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  що підлягають використанню (переробці) з обмеженнями тощо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво)

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці вивантаження

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження)

Оглянуто продуктів, сировини тваринного походження

Кількість продуктів, сировини, вилучених через недоброякісність та псування

Кількість продуктів, сировини, допущених до подальшого транспортування

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, та печатка

місць
(штук)

вага

 

 

 

 

 

 

________________________________________
                  (найменування компетентного органу)

Район (місто) ____________________________

Область ________________________________

"___" ____________ 20__ року

  
ФОРМА N 2

КОРІНЕЦЬ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА N

Виданий _____________________________________________________________________________
                              (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                 фізичної особи та місце її проживання)
у тому, що пред'явлені для огляду і підлягають відправленню ________________________________
                                                                                                                                                          (вид продукту або сировини)
_____________________________________________________________________________________
у кількості ________________________ місць (штук) загальною вагою ________________________ кг,
                                            (словами)
_____________________________________________________________________________________
                                                    (указати, в якому стані: свіжі, охолоджені, морожені, прісно-сухі,
_____________________________________________________________________________________,
                                               мокро-солоні; вовна - мита, брудна тощо, тип упаковки (без упаковки))
походження __________________________________________________________________________,
                                                                   (м'ясо - боєнське; сировина - боєнська, збірна від падежу тощо)
вивозяться із _________________________________________________________________________,
                                                   (назва населеного пункту і господарства, найменування підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (недосліджена) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані (непіддані) малеїнізації; сировина досліджена (недосліджена) на сибірку; продезінфікована (непродезінфікована) (потрібне підкреслити). Продукти (сировина) направляються до ___________________________________________________________________________________
                                                                                       (указати пункт, станцію призначення)
_____________________________________________________________________________________
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з навантаженням на станції (пристані, в порту) ______________________________________________
                                                                                                                     (або указати маршрут проходження автотранспорту)

Специфікація (товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ____________ ____ року.

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
                                                                                     (заповнюється при відправленні продуктів (сировини),
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      що підлягають використанню (переробці) з обмеженнями)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                               (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво)

 

________________________________________
               (найменування компетентного органу)

Район (місто) ___________________________

Область ________________________________

"___" ____________ 20__ року

  
  
ФОРМА N 1

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО N

Видане ______________________________________________________________________________
                               (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                       фізичної особи та місце її проживання)
_____________________________________________________________________________________
у тому, що серед тварин ________________________________________________________________
                                                                                                               (указати вид тварин)
у кількості ________________________________________ голів, що пред'явлені для ветеринарного
                                                               (словами)
огляду і підлягають відправленню, хворих і підозрюваних на захворювання на заразні хвороби не виявлено, вони виходять (вивозяться) із ___________________________________________________
                                                                                                                                     (назва населеного пункту,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням __________________
_____________________________________________________________________________________
                                 (указати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавалися дослідженням,
_____________________________________________________________________________________
                                                                          щепленням або іншим обробкам, дати)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тварини направляються ________________________________________________________________
                                                                                                   (пункт, станція призначення та одержувач)
для __________________________________________________________________________________
                                                                         (забою, відгодівлі, продажу, розведення тощо)
і прямують: залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) за маршрутом _________________________________________________________________________
                                                              (указати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження)

Специфікація (гуртова відомість, товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ________________ року.

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
                                                                       (дата та номер погодження на вивіз за межі адміністративної території)
_____________________________________________________________________________________
                        (ідентифікаційний номер тварини, серія та номер паспорта, серія та номер ветеринарної картки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                      (необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин, що перехворіли на заразні хвороби)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво)

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці перевантаження, вивантаження

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження)

Кількість оглянутих тварин (птиці, риби тощо) (голів, місць, ваги)

Виявлено

Не вистачає (голів, місць, ваги)

Скільки тварин затримано, причини затримання і яких вжито заходів (карантин, щеплення, надання ветеринарної допомоги тощо)

Дозволено до подальшого транспортування (кількість тварин, місць тощо)

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печатка

хворих тварин

трупів тварин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ФОРМА N 1

________________________________________
                 (найменування компетентного органу)

Район (місто) ____________________________

Область ________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

КОРІНЕЦЬ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА N

Виданий _____________________________________________________________________________
                               (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                       фізичної особи та місце її проживання)
_____________________________________________________________________________________
у тому, що серед тварин ________________________________________________________________
                                                                                                                  (указати вид тварин)
у кількості ________________________________________ голів, що пред'явлені для ветеринарного
                                                                      (словами)
огляду і підлягають відправленню, хворих і підозрюваних на захворювання на заразні хвороби не виявлено, вони виходять (вивозяться) із ___________________________________________________
                                                                                                                                     (назва населеного пункту,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                           господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням __________________
_____________________________________________________________________________________
                                (указати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавалися дослідженням,
_____________________________________________________________________________________
                                                                        щепленням або іншим обробкам, дати)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тварини направляються ________________________________________________________________
                                                                                                 (пункт, станція призначення та одержувач)
для __________________________________________________________________________________
                                                                         (забою, відгодівлі, продажу, розведення тощо)
і прямують: залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) за маршрутом ___________________________________________________________________________
                                                                (указати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження)

Специфікація (гуртова відомість, товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ________________ року.

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
                                                                       (дата та номер погодження на вивіз за межі адміністративної території)
_____________________________________________________________________________________
                       (ідентифікаційний номер тварини, серія та номер паспорта, серія та номер ветеринарної картки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин, що перехворіли на заразні хвороби)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво)

 

________________________________________
                    (найменування компетентного органу)

Район (місто) ___________________________

Область _______________________________

"___" ____________ 20__ року

  
ФОРМА N 2

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО N

Видане ______________________________________________________________________________
                              (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                фізичної особи та місце її проживання)
у тому, що пред'явлені для огляду і підлягають відправленню ________________________________
                                                                                                                                                           (вид продукту або сировини)
_____________________________________________________________________________________
у кількості ________________________ місць (штук) загальною вагою ________________________ кг,
                                                  (словами)
_____________________________________________________________________________________
                                                     (указати, в якому стані: свіжі, охолоджені, морожені, прісно-сухі,
_____________________________________________________________________________________,
                                             мокро-солоні; вовна - мита, брудна тощо, тип упаковки (без упаковки))
походження __________________________________________________________________________,
                                                                  (м'ясо - боєнське; сировина - боєнська, збірна від падежу тощо)
вивозяться із _________________________________________________________________________,
                                                           (назви населеного пункту і господарства, найменування підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (недосліджена) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані (непіддані) малеїнізації; сировина досліджена (недосліджена) на сибірку; продезінфікована (непродезінфікована) (потрібне підкреслити). Продукти (сировина) направляються до ___________________________________________________________________________________
                                                                                         (указати пункт, станцію призначення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з навантаженням на станції (пристані, в порту) ______________________________________________
                                                                                                                    (або указати маршрут проходження автотранспорту)

Специфікація (товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ____________ ____ року.

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
                                                                                        (заповнюється при відправленні продуктів (сировини),
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                              що підлягають використанню (переробці) з обмеженнями)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво)

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці вивантаження

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження)

Оглянуто продуктів, сировини тваринного походження

Кількість продуктів, сировини, вилучених через недоброякісність та псування

Кількість продуктів, сировини, допущених до подальшого транспортування

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, та печатка

місць
(штук)

вага

 

 

 

 

 

 

 

  
ФОРМА N 2

________________________________________
                (найменування компетентного органу)

Район (місто) ____________________________

Область ________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

КОРІНЕЦЬ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА N

Виданий _____________________________________________________________________________
                               (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                       фізичної особи та місце її проживання)
у тому, що пред'явлені для огляду і підлягають відправленню ________________________________
                                                                                                                                                         (вид продукту або сировини)
_____________________________________________________________________________________
у кількості __________________________ місць (штук) загальною вагою ______________________ кг,
                                               (словами)
_____________________________________________________________________________________
                                                      (указати, в якому стані: свіжі, охолоджені, морожені, прісно-сухі,
_____________________________________________________________________________________,
                                                мокро-солоні; вовна - мита, брудна тощо, тип упаковки (без упаковки))
походження __________________________________________________________________________,
                                                                      (м'ясо - боєнське; сировина - боєнська, збірна від падежу тощо)
вивозяться із _________________________________________________________________________,
                                                        (назви населеного пункту і господарства, найменування підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (недосліджена) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані (непіддані) малеїнізації; сировина досліджена (недосліджена) на сибірку; продезінфікована (непродезінфікована) (потрібне підкреслити). Продукти (сировина) направляються до ___________________________________________________________________________________
                                                                                               (указати пункт, станцію призначення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з навантаженням на станції (пристані, в порту) ______________________________________________
                                                                                                                     (або указати маршрут проходження автотранспорту)

Специфікація (товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ____________ ____ року.

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
                                                                                   (заповнюється при відправленні продуктів (сировини),
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        що підлягають використанню (переробці) з обмеженнями)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво)

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ

Форма N 1

 

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на животных (включая птиц, рыб, насекомых), а также биологические объекты, используемые для размножения

 

 

  

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N

от "___" ____________ 20__ года

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
                                   (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О.
                                                                    физического лица и место его проживания)
в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих к отправке ________________________________
                                                                                                                                           (указать вид животных, биологических объектов)
_________________________ в количестве ________________________________ голов (мест, штук)
больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями не обнаружено и они выходят (вывозятся) из
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (указать наименование организации-отправителя,
_____________________________________________________________________________________
                                                полный адрес, в т. ч. название населенного пункта, улицы и номер дома,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      района, области, Автономной Республики Крым)
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных.

При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требованиям страны-импортера и срок их благополучия (мес., лет) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Животные находились в Украине: с рождения, не менее 6 месяцев (нужное подчеркнуть)
или ________________________________________ месяцев.

Животные перед отправкой карантинировались ____________________________________________
                                                                                                                               (место карантинирования и количество дней)
_____________________________________________________________________________________

В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежедневно клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи свидетельства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не выявлено.

В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной ветеринарной лаборатории __________________________________________________________________________
                                                                                               (указать наименование лаборатории)
и были получены следующие результаты:

Наименование болезни

Дата исследования

Метод исследования

Результаты исследования

 

 

 

 

Проведена иммунизация против:

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

Животные обработаны против паразитов:

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

Упаковочный материал и сопровождающие грузы происходят непосредственно из хозяйства-поставщика и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней.

Животные направляются _______________________________________________________________
                                                                                                              (пункт назначения и получатель)
_____________________________________________________________________________________
при спецификации (ведомость, накладная) N __________ от "___" ________________ года
для __________________________________________________________________________________
                                                                                     (откорма, разведения, продажи, убоя и т. д.)
и следуют ____________________________________________________________________________
                                                      (железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным транспортом;
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N автомобиля, вагона, название судна, N рейса и т. д.)
по маршруту: _________________________________________________________________________
                                                                                                 (указать основные пункты следования)

Транспортные средства очищены и продезинфицированы.

Особые отметки:
_____________________________________________________________________________________
                                     (заполняется при отправке животных, переболевших особо опасными заболеваниями,
_____________________________________________________________________________________
                                               перевозке на особых условиях и по специальному разрешению (указанию),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           кем оно дано, номер и дата)
_____________________________________________________________________________________
                                     (отметки органов госветнадзора об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.

Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.

М. П.

Ветеринарный врач
________________________________________
(подпись и полное наименование должности,
________________________________________
фамилия, инициалы)

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ

Форма N 1

 

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на животных (включая птиц, рыб, насекомых), а также биологические объекты, используемые для размножения

 

 

  

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N

от "___" ____________ 20__ года

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
                                       (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О.
                                                                           физического лица и место его проживания)
в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих к отправке ________________________________
                                                                                                                                           (указать вид животных, биологических объектов)
______________________________ в количестве ______________________________________ голов (мест, штук) больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями не обнаружено и они выходят (вывозятся) из
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (указать наименование организации-отправителя,
_____________________________________________________________________________________
                                                 полный адрес, в т. ч. название населенного пункта, улицы и номер дома,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       района, области, Автономной Республики Крым)
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных.

При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требованиям страны - импортера и срок их благополучия (мес., лет) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Животные находились в Украине: с рождения, не менее 6 месяцев (нужное подчеркнуть)
или ________________________________________ месяцев.

Животные перед отправкой карантинировались ____________________________________________
                                                                                                                               (место карантинирования и количество дней)
_____________________________________________________________________________________

В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежедневно клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи свидетельства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не выявлено.

В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной ветеринарной лаборатории
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (указать наименование лаборатории)
и были получены следующие результаты:

Наименование болезни

Дата исследования

Метод исследования

Результаты исследования

 

 

 

 

Проведена иммунизация против:

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

Животные обработаны против паразитов:

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

Упаковочный материал и сопровождающие грузы происходят непосредственно из хозяйства-поставщика и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней.

Животные направляются _______________________________________________________________
                                                                                                                (пункт назначения и получатель)
_____________________________________________________________________________________
при спецификации (ведомость, накладная) N __________ от "___" ________________ года
для __________________________________________________________________________________
                                                                                 (откорма, разведения, продажи, убоя и т. д.)
и следуют ____________________________________________________________________________
                                                           (железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным транспортом;
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 N автомобиля, вагона, название судна, N рейса и т. д.)
по маршруту: _________________________________________________________________________
                                                                                              (указать основные пункты следования)

Транспортные средства очищены и продезинфицированы.

Особые отметки:
_____________________________________________________________________________________
                                  (заполняется при отправке животных, переболевших особо опасными заболеваниями,
_____________________________________________________________________________________
                                             перевозке на особых условиях и по специальному разрешению (указанию),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           кем оно дано, номер и дата)
_____________________________________________________________________________________
                                 (отметки органов госветнадзора об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.

Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.

М. П.

Ветеринарный врач
________________________________________
(подпись и полное наименование должности,
________________________________________
фамилия, инициалы)

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ

Форма N 1

 

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на животных (включая птиц, рыб, насекомых), а также биологические объекты, используемые для размножения

 

 

  

КОРЕШОК
ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА N

от "___" ____________ 20__ года

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
                                 (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О.
                                                               физического лица и место его проживания)
в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих к отправке ________________________________
                                                                                                                                           (указать вид животных, биологических объектов)
_________________________ в количестве ________________________________ голов (мест, штук)
больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями не обнаружено и они выходят (вывозятся) из
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (указать наименование организации-отправителя,
_____________________________________________________________________________________
                                                полный адрес, в т. ч. название населенного пункта, улицы и номер дома,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       района, области, Автономной Республики Крым)
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных.

При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требованиям страны-импортера и срок их благополучия (мес., лет) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Животные находились в Украине: с рождения, не менее 6 месяцев (нужное подчеркнуть)
или ________________________________________ месяцев.

Животные перед отправкой карантинировались ____________________________________________
                                                                                                                                (место карантинирования и количество дней)
_____________________________________________________________________________________

В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежедневно клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи свидетельства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не выявлено.

В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной ветеринарной лаборатории
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (указать наименование лаборатории)
и были получены следующие результаты:

Наименование болезни

Дата исследования

Метод исследования

Результаты исследования

 

 

 

 

Проведена иммунизация против:

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

Животные обработаны против паразитов:

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

___________________________________________________________ "___" ________________ года

Упаковочный материал и сопровождающие грузы происходят непосредственно из хозяйства-поставщика и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней.

Животные направляются _______________________________________________________________
                                                                                                            (пункт назначения и получатель)
_____________________________________________________________________________________
при спецификации (ведомость, накладная) N __________ от "___" ________________ года
для __________________________________________________________________________________
                                                                          (откорма, разведения, продажи, убоя и т. д.)
и следуют ____________________________________________________________________________
                                                         (железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным транспортом;
_____________________________________________________________________________________
                                                                  N автомобиля, вагона, название судна, N рейса и т. д.)
по маршруту: _________________________________________________________________________
                                                                                             (указать основные пункты следования)

Транспортные средства очищены и продезинфицированы.

Особые отметки:
_____________________________________________________________________________________
                               (заполняется при отправке животных, переболевших особо опасными заболеваниями,
_____________________________________________________________________________________
                                               перевозке на особых условиях и по специальному разрешению (указанию),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  кем оно дано, номер и дата)
_____________________________________________________________________________________
                             (отметки органов госветнадзора об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.

Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.

М. П.

Ветеринарный врач
________________________________________
(подпись и полное наименование должности,
________________________________________
фамилия, инициалы)

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ

Форма N 2

 

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на продукты и продовольственное сырье животного происхождения

 

 

  

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N

от "___" ____________ 20__ года

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
                                   (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О.
                                                                       физического лица и место его проживания)
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                                     (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве __________________________, _____________________, ________________________,
                                                  (мест, штук, кг)                                         (упаковка)                                         (маркировка)
выработанная _________________________________________________________________________
                                                                             (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (дата выработки)
подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме /
изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (нужное подчеркнуть),
признана годной для ___________________________________________________________________
                                                                             (реализации без ограничений, с ограничениями - указать причины
_____________________________________________________________________________________
                                                                  или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                                  (вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки)
в _____________________________ по ____________________________________________________
           (наименование и адрес получателя)                   (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)
Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям _______________________
                                                                                                                                                                                         (наименование
_____________________________________________________________________________________
                                                          лаборатории, N экспертизы и результаты исследования)

Особые отметки: ______________________________________________________________________
                                                        (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
                                              вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,

_____________________________________________________________________________________
                                                                                  перечисляются NN клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.

Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.

Ветеринарное свидетельство получил:
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________
(должность)
________________________________________
(дата и подпись)

  
________________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
________________________________________
(должность)
________________________________________
(подпись)

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ

Форма N 2

 

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на животных (включая птиц, рыб, насекомых), а также биологические объекты, используемые для размножения

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N

от "___" ____________ 20__ года

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
                                   (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О.
                                                                  физического лица и место его проживания)
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                               (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве _______________________, ____________________, ____________________________,
                                               (мест, штук, кг)                                   (упаковка)                                             (маркировка)
выработанная _________________________________________________________________________
                                                                             (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                (дата выработки)
подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме /
изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (нужное подчеркнуть),
признана годной для ___________________________________________________________________
                                                                           (реализации без ограничений, с ограничениями - указать причины
_____________________________________________________________________________________
                                                                  или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                             (вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки)
в ______________________________ по ___________________________________________________
           (наименование и адрес получателя)                    (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)

Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям _______________________
                                                                                                                                                                                         (наименование
_____________________________________________________________________________________
                                                                     лаборатории, N экспертизы и результаты исследования)

Особые отметки: ______________________________________________________________________
                                                           (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
                                             вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       перечисляются NN клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.

Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.

Ветеринарное свидетельство получил:
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________
(должность)
________________________________________
(дата и подпись)

  
________________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
________________________________________
(должность)
________________________________________
(подпись)

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ

Форма N 2

 

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на продукты и продовольственное сырье животного происхождения

КОРЕШОК
ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА N

от "___" ____________ 20__ года

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
                               (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О.
                                                               физического лица и место его проживания)
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                               (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве ________________________, _____________________, __________________________,
                                                  (мест, штук, кг)                                      (упаковка)                                         (маркировка)
выработанная _________________________________________________________________________
                                                                            (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                     (дата выработки)
подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме /
изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (нужное подчеркнуть),
признана годной для ___________________________________________________________________
                                                                            (реализации без ограничений, с ограничениями - указать причины
_____________________________________________________________________________________
                                                                  или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                              (вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки)
в _______________________________ по __________________________________________________
              (наименование и адрес получателя)                    (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)

Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям _______________________
                                                                                                                                                                                         (наименование
_____________________________________________________________________________________
                                                                  лаборатории, N экспертизы и результаты исследования)

Особые отметки: ______________________________________________________________________
                                                           (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
                                                 вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          перечисляются NN клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.

Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.

Ветеринарное свидетельство получил:
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________
(должность)
________________________________________
(дата и подпись)

  
________________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
________________________________________
(должность)
________________________________________
(подпись)

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ

Форма N 3

 

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на техническое сырье и корма

 

 

  

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N

от "___" ____________ 20__ года

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
                                 (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О.
                                                                физического лица и место его проживания)
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                                       (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве _______________________, ________________________, ________________________,
                                                   (мест, штук, кг)                                        (упаковка)                                        (маркировка)
происхождение _______________________________________________________________________,
                                                             (боенское, палое, сборное, полученное от здоровых или больных животных)
выработана (заготовлена) под контролем госветслужбы ______________________________________
                                                                                                                               (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
признана годной для ___________________________________________________________________
                                                                                 (реализации, переработки, использования без ограничений,
                                                                                         если с ограничениями - указать причины и режим)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                                                       (вид транспорта, маршрут следования)
в ____________________________________________________________________________________
                                                                                       (наименование и адрес получателя)
по ___________________________________________________________________________________
                                                            (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)

Сырье (корма) подвергнуто _____________________________________________________________
                                                                       (дезинфекции, мойке, консервации - указать метод и наименование препаратов,
_____________________________________________________________________________________
              исследованиям - указать наименование лаборатории, N, дату выдачи экспертизы и результаты исследований)

Особые отметки: ______________________________________________________________________
                                                         (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       перечисляются NN клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.

Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.

М. П.

________________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
________________________________________
(должность)
________________________________________
(подпись)

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ

Форма N 3

 

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на техническое сырье и корма

 

 

  

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N

от "___" ____________ 20__ года

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
                                       (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О.
                                                                   физического лица и место его проживания)
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                                   (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве _______________________, ________________________, ________________________,
                                                (мест, штук, кг)                                      (упаковка)                                              (маркировка)
происхождение _______________________________________________________________________,
                                                              (боенское, палое, сборное, полученное от здоровых или больных животных)
выработана (заготовлена) под контролем госветслужбы ______________________________________
                                                                                                                                (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
признана годной для ___________________________________________________________________
                                                                                   (реализации, переработки, использования без ограничений,
                                                                                              если с ограничениями - указать причины и режим)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                                                 (вид транспорта, маршрут следования)
в ____________________________________________________________________________________
                                                                                      (наименование и адрес получателя)
по ___________________________________________________________________________________
                                                      (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)

Сырье (корма) подвергнуто _____________________________________________________________
                                                                       (дезинфекции, мойке, консервации - указать метод и наименование препаратов,
_____________________________________________________________________________________
             исследованиям - указать наименование лаборатории, N, дату выдачи экспертизы и результаты исследований)

Особые отметки: ______________________________________________________________________
                                                            (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                          вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       перечисляются NN клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.

Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.

М. П.

________________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
________________________________________
(должность)
________________________________________
(подпись)

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ

Форма N 3

 

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на техническое сырье и корма

 

 

  

КОРЕШОК
ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА N

от "___" ____________ 20__ года

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
                                   (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О.
                                                                 физического лица и место его проживания)
_____________________________________________________________________________________
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                            (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве ________________________, ________________________, _______________________,
                                                 (мест, штук, кг)                                           (упаковка)                                           (маркировка)
происхождение _______________________________________________________________________,
                                                                 (боенское, палое, сборное, полученное от здоровых или больных животных)
выработана (заготовлена) под контролем госветслужбы ______________________________________
                                                                                                                                (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
признана годной для ___________________________________________________________________
                                                                                      (реализации, переработки, использования без ограничений,
                                                                                              если с ограничениями - указать причины и режим)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                                                    (вид транспорта, маршрут следования)
в ____________________________________________________________________________________
                                                                                   (наименование и адрес получателя)
по ___________________________________________________________________________________
                                                            (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)

Сырье (корма) подвергнуто _____________________________________________________________
                                                                    (дезинфекции, мойке, консервации - указать метод и наименование препаратов,
_____________________________________________________________________________________
            исследованиям - указать наименование лаборатории, N, дату выдачи экспертизы и результаты исследований)

Особые отметки: ______________________________________________________________________
                                                             (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      перечисляются NN клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.

Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.

М. П.

________________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
________________________________________
(должность)
________________________________________
(подпись)

 

  

УКРАЇНА
UKRAINE

____________________________________________________
(найменування компетентного органу / name of the Competent Authority)

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ N
INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE
на м'ясо, м'ясні та молочні продукти, рибу і рибопродукти, які експортують з України
for meat, meat and milk products, fish and fish products exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт _______________________________________________________
Frontier Inspection Post

Найменування продукції ________________________________________________________________
Name of the product

Кількість місць ________________________________________________________________________
Number of the products

Упаковка _____________________________________________________________________________
Type of package

Маркування __________________________________________________________________________
Identification marks

Вага нетто ____________________________________________________________________________
Net weight

1. ПОХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ / ORIGIN OF THE PRODUCT

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю
_____________________________________________________________________________________
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory
_____________________________________________________________________________________

Походження продукції __________________________________________________________________
Origin of the product

2. НАПРАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ / DESTINATION OF THE PRODUCT

Країна призначення ____________________________________________________________________
Country of destination

Країни транзиту _______________________________________________________________________
Countries of transit

Пункт перетину кордону ________________________________________________________________
Point of crossing the board

Найменування та місцезнаходження одержувача ___________________________________________
Name and address of consignee

Транспорт
(вказати N вагонів, автомашин, рейси літака, судна) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Means of transport
(specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)

Маршрут руху транспорту _______________________________________________________________
Route of transportation

N накладних __________________________________________________________________________
No of consignments

3. Я, ЩО НИЖЧЕ ПІДПИСАВСЯ, ЛІКАР ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЗАСВІДЧУЮ, ЩО ПОДАНІ ДО ОГЛЯДУ М'ЯСО, М'ЯСНІ ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, РИБА І РИБОПРОДУКТИ:

I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination meat, meat and milk products, fish and fish products:

одержані від здорових тварин, визнані придатними для вживання в їжу                                                   
derived from healthy animals, recognized as fit for consumption

вироблені на підприємствах, що перебувають під постійним контролем державної ветеринарної служби, мають експлуатаційний дозвіл на експорт і відповідають ветеринарним вимогам
України                                                            
manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Services, have export permission and satisfy veterinary requirements of the Ukraine

виходять з області, благополучної щодо інфекційних захворювань тварин (за списком МЕБ) та ящуру протягом більш як                          місяців                                                                                                        
derived from the premises and locality, which are safe with respect with to infectious diseases (included in the O.I.E. list) and foot and months desease since more than ______________________ months

до забою тварини були піддані ветеринарному огляду, а туші та органи від них - післязабійній ветеринарно-санітарній експертизі, свинину було досліджено на трихінельоз з негативним результатом                                                                                                                            _                          
before slaughter the animals were subjected to the veterinary inspection; carcasses and their organs were - subjected to meat inspection; meat of swines was examined for measles, trichinellose with negative results

м'ясні та молочні продукти, рибопродукти перед відправленням досліджені на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження, рівень радіоактивного забруднення при дослідженні не перевищує                               Бк/кг                                
the meat and milk products, fish products before shipment were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory, licensed for such tests. The level of contamination did not exceed ________________________ Bk/kg

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ / ADDITIONAL INFORMATION

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні ______
Means of Transport were cleaned and disinfected by methods and means, approved in the Ukraine

Укладено / Made on "___" ____________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ініціали / title, name)

Печатка/Stamp                                           Підпис/Signature __________________

  

УКРАЇНА
UKRAINE

___________________________________________________
(найменування компетентного органу / name of the Competent Authority)

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА
                                                                                               N
COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE
на м'ясо, м'ясні та молочні продукти, рибу і рибопродукти, які експортують з України
for meat, meat and milk products, fish and fish products exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт _______________________________________________________
Frontier Inspection Post

Найменування продукції ________________________________________________________________
Name of the product

Кількість місць _________________________________________________________________________
Number of the products

Упаковка _____________________________________________________________________________
Type of package

Маркування ___________________________________________________________________________
Identification marks

Вага нетто ____________________________________________________________________________
Net weight

1. ПОХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ / ORIGIN OF THE PRODUCT

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю ______________________________________________________________________________________
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory
______________________________________________________________________________________

Походження продукції ___________________________________________________________________
Origin of the product

2. НАПРАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ / DESTINATION OF THE PRODUCT

Країна призначення ____________________________________________________________________
Country of destination

Країни транзиту _______________________________________________________________________
Countries of transit

Пункт перетину кордону ________________________________________________________________
Point of crossing the board

Найменування та місцезнаходження одержувача ____________________________________________
Name and address of consignee

Транспорт
(вказати N вагонів, автомашин, рейси літака, судна)                                                                                  
_____________________________________________________________________________________
Means of transport
(specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)

Маршрут руху транспорту ______________________________________________________________
Route of transportation

N накладних __________________________________________________________________________
No of consignments

3. Я, ЩО НИЖЧЕ ПІДПИСАВСЯ, ЛІКАР ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЗАСВІДЧУЮ, ЩО ПОДАНІ ДО ОГЛЯДУ М'ЯСО, М'ЯСНІ ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, РИБА І РИБОПРОДУКТИ:

I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination meat, meat and milk products, fish and fish products:

одержані від здорових тварин, визнані придатними для вживання в їжу                                                   
derived from healthy animals, recognized as fit for consumption

вироблені на підприємствах, що перебувають під постійним контролем державної ветеринарної служби, мають експлуатаційний дозвіл на експорт і відповідають ветеринарним вимогам
України                                                                 
manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Services, have export permission and satisfy veterinary requirements of the Ukraine

виходять з області, благополучної щодо інфекційних захворювань тварин (за списком МЕБ) та ящуру протягом більш як                               місяців                                                                                                   
derived from the premises and locality, which are safe with respect with to infectious diseases (included in the O.I.E. list) and foot and months desease since more than ______________________ months

- до забою тварини були піддані ветеринарному огляду, а туші та органи від них - післязабійній ветеринарно-санітарній експертизі, свинину було досліджено на трихінельоз з негативним результатом                                                                                                                                                        
before slaughter the animals were subjected to the veterinary inspection; carcasses and their organs were - subjected to meat inspection; meat of swines was examined for measles, trichinellose with negative results

м'ясні та молочні продукти, рибопродукти перед відправленням досліджені на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження, рівень радіоактивного забруднення при дослідженні не перевищує                             Бк/кг                                  
the meat and milk products, fish products before shipment were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory, licensed for such tests. The level of contamination did not exceed ________________________ Bk/kg

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ / ADDITIONAL INFORMATION

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні             
Means of Transport were cleaned and disinfected by methods and means, approved in the Ukraine

Укладено / Made on "___" ____________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ініціали / title, name)

Печатка/Stamp                                     Підпис/Signature __________________

 

  

УКРАЇНА
UKRAINE

____________________________________________________
(найменування компетентного органу / name of the Competent Authority)

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ N
INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE
на сировину тваринного походження, яку експортують з України
for raw of animal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт _______________________________________________________
Frontier Inspection Post

Найменування продукції / Name of the product _______________________________________________

Кількість місць / Number of packages _______________________________________________________

Упаковка / Type of package _______________________________________________________________

Маркування / Identification marks ___________________________________________________________

Вага нетто / Net weight ___________________________________________________________________

1. Походження продукції / Origin of the product

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory
_____________________________________________________________________________________

Походження продукції
Origin of the product _____________________________________________________________________
                                                                  (збірна, боєнська, інші джерела / from collected, slaughter, other sourses)

2. Направлення продукції / Destination of the product

Країна призначення / Country of destination __________________________________________________

Країни транзиту / Countries of transit ________________________________________________________

Пункт перетину кордону / Point of crossing the board ___________________________________________

Найменування та місцезнаходження одержувача
Name and address of consignee _____________________________________________________________

Транспорт / Means of transport _____________________________________________________________
                                                                                              (вказати N вагона, автомашини, рейс літака, судна /
                                                                                specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подана до огляду вказана сировина:
I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination raw product:

одержана від забою здорових тварин на підприємствах, що мають експлуатаційний дозвіл на експорт сировини;
derived from healthy animals at the premises, having permission for export of raw product;

походить з господарств і місцевості, благополучних щодо інфекційних хвороб за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також сибірки (для хутряної та шкіряної сировини) та сальмонельозу (для пуху і пір'я);
derived from the premises and locality, free from infectious diseases, included in the O.I.E. list during the 12 months, as well as anthrax (for fur, hides and skins) and salmonellosis (for down and feather);

збірну шкіряну сировину повністю досліджено щодо сибірки з негативним результатом в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.
collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the State Veterinary Laboratory, licenced for carrying out such tests.

Сировину перед відправкою досліджено ________________________ на радіоактивне забруднення в
                                                                                                             (дата дослідження)
державній ветеринарній лабораторії, рівень радіоактивного забруднення при дослідженні не вище ______________________ Бк/кг.
The products before shipment were tested _______________________ for radioactive contamination in the
                                                                                                    (date of examination)
State Veterinary Laboratory, the level of contamination did not exceed ______________________ Bk/kg.

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні.
Means of transport were cleaned and disinfected by the methods and means, approved in the Ukraine.

Укладено / Made on "___" ____________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ініціали / title, name)

Печатка/Stamp                                        Підпис/Signature ____________________________________

  

УКРАЇНА
UKRAINE

____________________________________________________
(найменування компетентного органу / name of the Competent Authority)

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА N
COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE
на сировину тваринного походження, яку експортують з України
for raw of animal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт _______________________________________________________
Frontier Inspection Post

Найменування продукції / Name of the product _______________________________________________

Кількість місць / Number of packages _______________________________________________________

Упаковка / Type of package _______________________________________________________________

Маркування / Identification marks ___________________________________________________________

Вага нетто / Net weight ___________________________________________________________________

1. Походження продукції / Origin of the product

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory
_____________________________________________________________________________________

Походження продукції
Origin of the product ____________________________________________________________________
                                                                      (збірна, боєнська, інші джерела / from collected, slaughter, other sourses)

2. Направлення продукції / Destination of the product

Країна призначення / Country of destination _________________________________________________

Країни транзиту / Countries of transit _______________________________________________________

Пункт перетину кордону / Point of crossing the board __________________________________________

Найменування та місцезнаходження одержувача
Name and address of consignee _____________________________________________________________

Транспорт / Means of transport ____________________________________________________________
                                                                                                   (вказати N вагона, автомашини, рейс літака, судна /
                                                                                specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подана до огляду вказана сировина:
I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination raw product:

одержана від забою здорових тварин на підприємствах, що мають експлуатаційний дозвіл на експорт сировини;
derived from healthy animals at the premises, having permission for export of raw product;

походить з господарств і місцевості, благополучних щодо інфекційних хвороб за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також сибірки (для хутряної та шкіряної сировини) та сальмонельозу (для пуху і пір'я);
derived from the premises and locality, free from infectious diseases, included in the O.I.E. list during the 12 months, as well as anthrax (for fur, hides and skins) and salmonellosis (for down and feather);

збірну шкіряну сировину повністю досліджено щодо сибірки з негативним результатом в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.
collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the State Veterinary Laboratory, licenced for carrying out such tests.

Сировину перед відправкою досліджено ________________________ на радіоактивне забруднення в
                                                                                                           (дата дослідження)
державній ветеринарній лабораторії, рівень радіоактивного забруднення при дослідженні не вище ______________________ Бк/кг.
The products before shipment were tested ________________________ for radioactive contamination in the
                                                                                                    (date of examination)
State Veterinary Laboratory, the level of contamination did not exceed ______________________ Bk/kg.

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні.
Means of transport were cleaned and disinfected by the methods and means, approved in the Ukraine.

Укладено / Made on "___" ____________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище, ініціали / title, name)

Печатка/Stamp                                      Підпис/Signature ____________________________________

 

  

УКРАЇНА
UKRAINE

____________________________________________________
(найменування компетентного органу / name of the Competent Authority)

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ
INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE N
на корми рослинного походження, які експортують з України
for feeds of vegetal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт
Frontier Inspection Post __________________________________________________________________

Найменування продукції
Name of the product ____________________________________________________________________

Вага нетто
Net weight ____________________________________________________________________________

1. Походження продукції / Origin of the product

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю _____________________________________________________________________________________
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory ____________________________

2. Направлення продукції / Destination of the product

Країна призначення
Country of destination ____________________________________________________________________

Країни транзиту
Countries of transit _______________________________________________________________________

Пункт перетину кордону
Point of crossing the board _________________________________________________________________

Найменування та місцезнаходження одержувача
Name and address of consignee _____________________________________________________________

Транспорт
Means of transport _______________________________________________________________________
                                                                     (вказати N вагона, автомашини / specify the number of the wagon, truck)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подані до огляду вказані корми рослинного походження походять із місцевості, вільної від інфекційних хвороб тварин за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також від інших гострозаразних інфекційних хвороб, які небезпечні для великої рогатої худоби, свиней та птиці; протягом останніх 3 місяців не мають в собі ентеропатогенної мікрофлори і сальмонел та токсигенних грибів, що підтверджується експертизою державної ветеринарної лабораторії, яка акредитована на такі дослідження. Транспортні засоби очищені та продезінфіковані засобами та методами, що прийняті в Україні.

(I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination above mentional feeds of vegetal origin: originate from the locality, free both from infectious disease included in the O.I.E. list during the last 12 months, and also from other infectious diseases, which are dangerous for cows, pigs and poultry, during the last 3 months: do not contain enteropathogenic strains of microflora and salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducting such examinations. Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means approved in Ukraine.)

Зерно перед відправкою ______________ року перевірено на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.
Експертиза N ______ на радіоактивне забруднення при дослідженні не вище ______________ Бк/кг.
The grains before shipment on ______________ were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory licensed for conducting such tests.
Analysis N ________ the level of contamination did not exceed ______________ Bk/kg.

Укладено / Made on _______________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ініціали / title, name)

Підпис/Signature
М. П./Stamp

  

УКРАЇНА
UKRAINE

____________________________________________________
(найменування компетентного органу / name of the Competent Authority)

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА
COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE N
на корми рослинного походження, які експортують з України
for feeds of vegetal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт
Frontier Inspection Post __________________________________________________________________

Найменування продукції
Name of the product ____________________________________________________________________

Вага нетто
Net weight ____________________________________________________________________________

1. Походження продукції / Origin of the product

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю _____________________________________________________________________________________
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory ____________________________

2. Направлення продукції / Destination of the product

Країна призначення
Country of destination ____________________________________________________________________

Країни транзиту
Countries of transit _______________________________________________________________________

Пункт перетину кордону
Point of crossing the board _________________________________________________________________

Найменування та місцезнаходження одержувача
Name and address of consignee _____________________________________________________________

Транспорт
Means of transport _______________________________________________________________________
                                                                          (вказати N вагона, автомашини / specify the number of the wagon, truck)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подані до огляду вказані корми рослинного походження походять із місцевості, вільної від інфекційних хвороб тварин за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також від інших гострозаразних інфекційних хвороб, які небезпечні для великої рогатої худоби, свиней та птиці; протягом останніх 3 місяців не мають в собі ентеропатогенної мікрофлори і сальмонел та токсигенних грибів, що підтверджується експертизою державної ветеринарної лабораторії, яка акредитована на такі дослідження. Транспортні засоби очищені та продезінфіковані засобами та методами, що прийняті в Україні.

(I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination above mentional feeds of vegetal origin: originate from the locality, free both from infectious disease included in the O.I.E. list during the last 12 months, and also from other infectious diseases, which are dangerous for cows, pigs and poultry, during the last 3 months: do not contain enteropathogenic strains of microflora and salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducting such examinations. Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means approved in Ukraine.)

Зерно перед відправкою ______________ року перевірено на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.
Експертиза N ______ на радіоактивне забруднення при дослідженні не вище ______________ Бк/кг.
The grains before shipment on ______________ were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory licensed for conducting such tests.
Analysis N ________ the level of contamination did not exceed ______________ Bk/kg.

Укладено / Made on _______________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ініціали / title, name)

Підпис/Signature
М. П./Stamp

 

  

УКРАЇНА
UKRAINE

____________________________________________________
(найменування компетентного органу / name of the Competent Authority)

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ
INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE N
Про стан здоров'я тварин
On origin and health of animals

Я, що нижче підписався, державний лікар ветеринарної медицини
I, signing below, state doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ініціали, посада / name, title)
засвідчую, що після проведеного мною клінічного огляду _____________________________________
hereby certify that after the testing conducted by myself                                            (дата/date)
тварини ______________________________________________________________________________
animals                                                                     (вид тварин / animals species)
в кількості ______________________________________________________________________ голів,
in number                                                                                                                                                 heads
що належать
belonging to
_____________________________________________________________________________________
      (найменування юридичної особи, населеного пункту, району, області / names of legal entity, village, district, region)
_____________________________________________________________________________________
і відправляються ______________________________________________________________________
directed to                                         (країна, пункт перетину кордону і кінцевий пункт призначення /
                                                                         country, point of crossing the board and the last station of destination)
_____________________________________________________________________________________,
                                         (N автомашин, вагонів або назва судна, рейсу літака (потрібне підкреслити) /
                                              N of carriage or ship's name, plane flight, cargo cars) (please underline)
протягом 21 дня перебували під ветеринарним наглядом і визнані клінічно здоровими.
under veterinary surveillance during 21 days and found as healthy clinically.

Тварини, які виходять з України, вільні від ящуру, везикулярного стоматиту, везикулярної хвороби свиней, чуми великої і дрібної рогатої худоби, контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби, вузликового дерматиту, пропасниці долини Рифт, блутанга, віспи овець і кіз, африканської чуми коней, африканської чуми свиней, чуми птиці.

Animals from Ukraine are free from foot-and-mouth disease, vesicular stomatitis, vesicular disease of swine, cattle goat and sheep pest, contagious pleuropneumonia of cattle, dermatitis nodulosa, Rift valley fever, blue tongue, sheep and goat pox, African pest of horses, African swine fever, poultry cholera.

Ці тварини виходять із адміністративного   __________________________________________ району,
These animals are originated from administrative                                                                                      region,
благополучного щодо класичної чуми свиней, чуми птиці, та із господарства, благополучного щодо бруцельозу, туберкульозу, лептоспірозу, кампілобактеріозу, трихомонозу, піроплазмідозів, сибірки, трихофітії, вірусної діареї, хвороби Ауєскі, паратуберкульозу, інфекційного ринотрахеїту протягом останніх 12 місяців.
free from hog cholera and from farm without brucellosis, tuberculosis, leptospirosis, campylobacillosis, trichomonosis, pyroplasmidosis, anthrax, trichophytosis, viral diarrhoea, Aujeszky disease, paratuberculosis, infectious rinotracheitis during the last 12 months.

Тварин досліджено з негативним результатом на:
Animals were tested with negative results for:

туберкульоз _____________________ - внутрішньошкірний тест, туберкулін ППД;
tuberculosis                 (дата/date)                 intracutaneous test, PPD tuberculin;

бруцельоз _____________________ - РА, РСК, РБП;
brucellosis                 (дата/date)                FN, CFT, RBA;

ензоотичний лейкоз _____________________ - реакція імунодифузії
enzootic leucemia                        (дата/date)                immunodiffusion test

Тварин вакциновано проти:
Animals are vaccinated against:

_________________________

_________________________
(дата/date)

_________________________

_________________________

_________________________
(дата/date)

_________________________

_________________________

_________________________
(дата/date)

_________________________

_________________________

_________________________
(дата/date)

_________________________

Тварин за 14 днів до відправки двічі обробили проти лептоспірозу дигідрострептоміцином у дозі по 25 мг/кг маси тіла з інтервалом у 14 днів.
Animals were treated twice 14 days before departure against leptospirosis with dihydrostreptomycinum in dose 25 mg/kg of bodyweight with 14 days interval.

М'ясо, що його одержать від забою цих тварин, за радіоактивним забрудненням не перевищуватиме міжнародних граничнодопустимих рівнів (600 Бк).
The meat obtained from these animals after slaughter will not exceed the international permissible level of radioactive contamination (600 Bk).

Тваринам не вводили синтетичні гормональні або тиреостатичні препарати та антибіотики.
The animals were not treated with synthetic hormonal or thyreostatic drugs and antibiotics.

Засоби транспортування продезінфіковано.
Transportation means are disinfected.

Укладено "___" ____________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
______________________________                                      ______________________________
                        (підпис/signature)                                                                                         (прізвище, ініціали / name)

М. П.
(Stamp)

  

УКРАЇНА
UKRAINE

____________________________________________________
(найменування компетентного органу / name of the Competent Authority)

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА
COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE N
Про стан здоров'я тварин
On origin and health of animals

Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини
I, signing below, state doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ініціали, посада / name, title)
засвідчую, що після проведеного мною клінічного огляду _____________________________________
hereby certify that after the testing conducted by myself                                                  (дата/date)
тварини ______________________________________________________________________________
animals                                                                     (вид тварин / animals species)
в кількості ______________________________________________________________________ голів,
in number                                                                                                                                                 heads,
що належать
belonging to
_____________________________________________________________________________________
       (найменування юридичної особи, населеного пункту, району, області / names of legal entity, village, district, region)
_____________________________________________________________________________________
і відправляються ______________________________________________________________________
directed to                                             (країна, пункт перетину кордону і кінцевий пункт призначення /
                                                                               country, point of crossing the board and the last station of destination)
_____________________________________________________________________________________,
                                        (N автомашин, вагонів або назва судна, рейсу літака) (потрібне підкреслити) /
                                              N of carriage or ship's name, plane flight, cargo cars) (please underline)
протягом 21 дня перебували під ветеринарним наглядом і визнані клінічно здоровими.
under veterinary surveillance during 21 days and found as healthy clinically.

Тварини виходять з України, вільні від ящуру, везикулярного стоматиту, везикулярної хвороби свиней, чуми великої і дрібної рогатої худоби, контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби, вузликового дерматиту, пропасниці долини Рифт, блутанга, віспи овець і кіз, африканської чуми коней, африканської чуми свиней, чуми птиці.
Animals from Ukraine are free from foot-and-mouth disease, vesicular stomatitis, vesicular disease of swine, cattle goat and sheep pest, contagious pleuropneumonia of cattle, dermatitis nodulosa, Rift valley fever, blue tongue, sheep and goat pox, African pest of horses, African swine fever, poultry cholera.

Ці тварини виходять із адміністративного   __________________________________________ району,
These animals are originated from administrative                                                                                      region,
благополучного щодо класичної чуми свиней, чуми птиці, та із господарства, благополучного щодо бруцельозу, туберкульозу, лептоспірозу, кампілобактеріозу, трихомонозу, піроплазмідозів, сибірки, трихофітії, вірусної діареї, хвороби Ауєскі, паратуберкульозу, інфекційного ринотрахеїту протягом останніх 12 місяців.
free from hog cholera and from farm without brucellosis, tuberculosis, leptospirosis, campylobacillosis, trichomonosis, pyroplasmidosis, anthrax, trichophytosis, viral diarrhoea, Aujeszky disease, paratuberculosis, infectious rinotracheitis during the last 12 months.

Тварин досліджено з негативним результатом на:
Animals were tested with negative results for:

туберкульоз _____________________ - внутрішньошкірний тест, туберкулін ППД;
tuberculosis                  (дата/date)              - intracutaneous test, PPD tuberculin;

бруцельоз _____________________ - РА, РСК, РБП;
brucellosis                (дата/date)                 FN, CFT, RBA;

ензоотичний лейкоз _____________________ - реакція імунодифузії
enzootic leucemia                           (дата/date)             immunodiffusion test

Тварин вакциновано проти:
Animals are vaccinated against:

_________________________

_________________________
(дата/date)

_________________________

_________________________

_________________________
(дата/date)

_________________________

_________________________

_________________________
(дата/date)

_________________________

_________________________

_________________________
(дата/date)

_________________________

Тварин за 14 днів до відправки двічі обробили проти лептоспірозу дигідрострептоміцином у дозі по 25 мг/кг маси тіла з інтервалом у 14 днів.
Animals were treated twice 14 days before departure against leptospirosis with dihydrostreptomycinum in dose 25 mg/kg of bodyweight with 14 days interval.

М'ясо, що одержать від забою цих тварин, за радіоактивним забрудненням не перевищуватиме міжнародних граничнодопустимих рівнів (600 Бк).
The meat obtained from these animals after slaughter will not exceed the international permissible level of radioactive contamination (600 Bk).

Тваринам не вводили синтетичні гормональні або тиреостатичні препарати та антибіотики.
The animals were not treated with synthetic hormonal or thyreostatic drugs and antibiotics.

Засоби транспортування продезінфіковано.
Transportation means are disinfected.

Укладено "___" ____________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
______________________________                                      ______________________________
                          (підпис/signature)                                                                                        (прізвище, ініціали / name)

М. П.
(Stamp)

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ НА ТВАРИНУ

 

PET
PASSPORT
Паспорт домашньої тварини


Код ISO України + номер паспорта


 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PET
PASSPORT
Паспорт домашньої тварини


 

 

Код ISO України + номер паспорта


Стор. 1 з Х


_____________________________________________________________________________________

 

Пояснення до заповнення паспорта
Explanatory notes for completing the passport

У всіх розділах паспорта використовується такий формат для зазначення:
дати: дд/мм/рррр
часу: 00:00.

In each Section of the passport the following format shall be used to indicate
a date: dd/mm/yyyy
a time: 00:00

Пункти 4 - 6 розділу III заповнюються у разі, якщо тварина має чітке клеймо, нанесене не пізніше 03 липня 2011 року, і не маркована шляхом імплантування мікрочипа (транспондера).
Section III, points 4 - 6: information required where the animal has a clearly readable tattoo applied before 3 July 2011 and is not marked by the implantation of a transponder.

Розділ V заповнюється тільки:
перед перевезенням до іншої держави - члена ЄС /... відповідно до законодавства ЄС у сфері здоров'я тварин; або
у випадку повернення тварини до ЄС/... після транспортування на окремі території або до третіх країн (заповнюється перед вивезенням тварини з ЄС/...); або
відповідно до вимог законодавства ЄС у сфері здоров'я тварин згідно з національним законодавством.
Section V: only required
before movement into another Member State/... in accordance with EU animal health legislation; or
where the animal re-enters the Union/... after a movement to territories or third countries (to be completed before the animal leaves the Union/...);
or
in accordance with EU animal health legislation
in accordance with national legislation.

Графу "ДІЄ З2" розділу V не потрібно заповнювати у випадку ревакцинації.
Section V, "VALID FROM2": information not required for booster vaccinations.

Код ISO України + номер паспорта


 

 

Пояснення до заповнення паспорта
Explanatory notes for completing the passport

Розділ VI заповнюється тільки у випадку повернення тварини до ЄС після транспортування на окремі території або до третіх країн відповідно до законодавства ЄС у сфері здоров'я тварин (заповнюється перед вивезенням тварини з ЄС).
Section VI: only required where the animal re enters the Union after a movement to certain territories or a third countries in accordance with EU animal health legislation (to be completed before the animal leaves the Union).

Розділ VII заповнюється тільки перед в'їздом до окремих держав - членів ЄС відповідно до законодавства ЄС у сфері здоров'я тварин.
Section VII: only required before movement into certain Member States in accordance with EU animal health legislation.

Розділи VIII - XI заповнюються, якщо цього вимагають території або треті країни, до яких здійснюється перевезення та які визнають цей паспорт.
Section VIII to XI: may be required by territories or third countries of destination which accept the passport.

Розділ X заповнюється у разі, якщо перевезення тварини здійснюється з гігієнічним сертифікатом, передбаченим законодавством ЄС у сфері здоров'я тварин.
Section X: only required where the animal is accompanied by a health certificate in accordance with EU animal health legislation.

Розділ XII: додаткова інформація, що вимагається згідно з національним законодавством.
Section XII: additional information required under national legislation.

Код ISO України + номер паспорта


 

 

I. Інформація про власника
DETAILS OF OWNERSHIP

1. Ім'я: __________________________________________________
Name:

Прізвище: _______________________________________________
Surrname:

Адреса: _________________________________________________
Addres:

Індекс: __________________________________________________
Post-Code:

Місто:___________________________________________________
City:

Країна:__________________________________________________
Country:

Тел.*: ___________________________________________________
Telephone number*:

Підпис: _________________________________________________
Signature:

____________
* Не обов'язково
* Optional

2. Ім'я: __________________________________________________
Name:

Прізвище: _______________________________________________
Surrname:

Адреса: _________________________________________________
Addres:

Індекс: _________________________________________________
Post-Code:

Місто:__________________________________________________
City:

Країна:__________________________________________________
Country:

Тел.*: __________________________________________________
Telephone number*:

Підпис: ________________________________________________
Signature:

____________
* Не обов'язково
* Optional

Код ISO України + номер паспорта


 

 

II. ОПИС ТВАРИНИ
DESCRIPTION OF ANIMAL

ФОТОГРАФІЯ ТВАРИНИ
(не обов'язково)


1. Кличка*: ______________________________________________
Name*:

2. Вид: __________________________________________________
Species:

3. Порода*: ______________________________________________
Breed*:

4. Стать:_________________________________________________
Sex:

5. Дата народження*: _____________________________________
Date of Birth*:

6. Масть: ________________________________________________
Colour:

7. Особливі або яскраво виражені прикмети:
Any notable or discernable features or characteristics: _____________

____________
* Згідно з інформацією власника
* As stated by owner

Код ISO України + номер паспорта


 

 

III. МАРКУВАННЯ ТВАРИНИ
MARKING OF ANIMAL

1. Алфавітно-цифровий код мікрочипа (транспондера)
Transponder alphanumeric code
________________________________________________________

2. Дата імплантування або зчитування* мікрочипа (транспондера)
Date of application or reading* of the transponder
________________________________________________________

3. Місце розташування мікрочипа (транспондера)
Location of the transponder
________________________________________________________

4. Алфавітно-цифровий код клейма
Tattoo alphanumeric code
________________________________________________________

5. Дата нанесення/зчитування клейма
Date of application/date of reading of the tattoo
_____________________________ / __________________________

6. Місце розташування клейма
Location of the tattoo ______________________________________

Маркування необхідно перевіряти перед внесенням будь-якого нового запису до цього паспорта.
The marking must be verified before any new entry is made on this passport.

____________
* Видалити зайве
* Delete as necessary

Код ISO України + номер паспорта


 

 

IV. ВИДАЧА ПАСПОРТА
ISSUING OF THE PASSPORT

П. І. Б. уповноваженого лікаря ветеринарної медицини:
________________________________________________________
Name of the authorised veterinarian:

Адреса: _________________________________________________
Address:

Індекс: _________________________________________________
Post-code:

Місто: __________________________________________________
City:

Країна: _________________________________________________
Country:

Тел.: ___________________________________________________
Telephone number:

E-mail: _________________________________________________
E-mail address:

Дата видачі: ____________________________________________
Date of issuing:

М. П.
ПІДПИС/
STAMP &
SIGNATURE


Код ISO України + номер паспорта


 

 

V. ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ СКАЗУ
VACCINATION AGAINST RABIES

ВИРОБНИК І НАЗВА ВАКЦИНИ
MANUFACTURER & NAME OF VACCINE

НОМЕР ПАРТІЇ
BATCH NUMBER

ДАТА ЩЕПЛЕННЯ1
VACCINATION DATE1

ДІЄ З2
VALID FROM2

ДІЄ ДО3
VALID UNTIL3

УПОВНОВАЖЕНИЙ ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
AUTHORISED VETERINARIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

VI. ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТИТР АНТИРАБІЧНИХ АНТИТІЛ
RABIES ANTIBODY TITRATION TEST

Ветеринарний лікар, який поставив підпис, підтверджує, що бачив офіційний документ, згідно з яким результати дослідження на титр антирабічних тіл зразка крові зазначеної вище тварини, що відібраний на дату, вказану нижче, яке було здійснене в лабораторії, затвердженій ЄС, свідчать про те, що в результаті щеплення проти сказу відбувається утворення сироваткових нейтралізуючих антитіл, кількість яких дорівнює або перевищує 0,5 МО/мл.
I, the undersigned, confirm that I have seen an official record stating that the rabies antibody titration test performed at an EU-approved laboratory on a sample of blood collected on the date mentioned below from the above described animal proved a response to anti-rabies vaccination at a level of serum neutralising antibody equal to or greater than 0.5 IU/ml.

Дата відбору зразка: ____________________________________________________
Sample collected on:

П. І. Б. уповноваженого лікаря ветеринарної медицини:
____________________________________________________
Name of the authorised veterinarian:

Адреса: _____________________________________________
Address:

Тел.: ________________________________________________
Telephone number:

Дата: _______________________________________________
Date:

М. П.
ПІДПИС/
STAMP &
SIGNATURE 

 

ПОДАЛЬШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
IN CASE OF A FURTHER TEST

Ветеринарний лікар, який поставив підпис, підтверджує, що бачив офіційний документ, згідно з яким результати дослідження на титр антирабічних тіл зразка крові зазначеної вище тварини, що відібраний на дату, вказану нижче, яке було здійснене в лабораторії, затвердженій ЄС, свідчать про те, що в результаті щеплення проти сказу відбувається утворення сироваткових нейтралізуючих антитіл, кількість яких дорівнює або перевищує 0,5 МО/мл.
I, the undersigned, confirm that I have seen an official record stating that the rabies antibody titration test performed at an EU-approved laboratory on a sample of blood collected on the date mentioned below from the above described animal proved a response to anti-rabies vaccination at a level of serum neutralising antibody equal to or greater than 0.5 IU/ml.

Дата відбору зразка: __________________________________
Sample collected on:

П. І. Б. уповноваженого лікаря ветеринарної медицини:
____________________________________________________
Name of the authorised veterinarian:

Адреса: _____________________________________________
Address:

Тел.: _______________________________________________
Telephone number:

Дата: _______________________________________________
Date:

М. П.
ПІДПИС/
STAMP &
SIGNATURE 

 

VII. ЛІКУВАННЯ ЕХІНОКОКОЗУ
ANTI-ECHINOCOCCUS TREATMENT

ВИРОБНИК І НАЗВА ПРЕПАРАТУ

MANUFACTURER & NAME OF PRODUCT

ДАТА1
DATE1

ЧАС2
TIME2

ВЕТЕРИНАР

VETERINARIAN

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 


 

 

VIII. ОБРОБКА ВІД ІНШИХ ПАРАЗИТІВ
OTHER ANTI-PARASITE TREATMENTS

ВИРОБНИК І НАЗВА ПРЕПАРАТУ
MANUFACTURER & NAME OF PRODUCT

ДАТА1
DATE1

ЧАС2
TIME2

ВЕТЕРИНАР
VETERINARIAN

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 


 

 

IX. ІНШІ ЩЕПЛЕННЯ
OTHER VACCINATION

ВИРОБНИК І НАЗВА ВАКЦИНИ
MANUFACTURER & NAME OF VACCINE

НОМЕР ПАРТІЇ
BATCH NUMBER

ДАТА1
DATE1

ЧАС2
TIME2

ВЕТЕРИНАР
VETERINARIAN

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 


 

 

X. КЛІНИЧНИЙ ОГЛЯД
CLINICAL EXAMINATION

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
DECLARATION

ДАТА
DATE

ВЕТЕРИНАР
VETERINARIAN

Тварина не має ознак хвороб і є придатною для запланованого перевезення
The animal shows no signs of diseases and is fit to be transported for the intended journey

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

Тварина не має ознак хвороб і є придатною для запланованого перевезення
The animal shows no signs of diseases and is fit to be transported for the intended journey

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNA TURE

Тварина не має ознак хвороб і є придатною для запланованого перевезення
The animal shows no signs of diseases and is fit to be transported for the intended journey

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNA TURE

Тварина не має ознак хвороб і є придатною для запланованого перевезення
The animal shows no signs of diseases and is fit to be transported for the intended journey

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNA TURE


 

 

XI. ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ
LEGALISATION

ОРГАН, ЩО ПРОВОДИТЬ ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ
LEGALISATION BODY

ДАТА
DATE

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE

 

 

ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС /
STAMP & SIGNATURE


 

 

XII. ІНШЕ
OTHERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Правила доповнено додатком 13 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.10.2017 р. N 578)

 

____________

Опрос