Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке и форме ведения реестра радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Решение от 09.09.2014 № 628
действует с 24.10.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

09.09.2014

м. Київ

N 628

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2014 р. за N 1201/25978

Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Відповідно до пунктів 10 - 12 частини другої статті 14 та частини тринадцятої статті 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03 листопада 2005 року N 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за N 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 листопада 2011 року N 637), що додаються.

2. Департаменту регулювання та ліцензування подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

М. Я. Бараш

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

1. У розділі II:

1) у пункті 2.1:

в абзаці першому:

слово "постачальник" замінити словами "імпортер продукції";

після цифр "815" доповнити абзац словами "(далі - План)";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) Заявник надає разом із заявою щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України (далі - заява) додаткову інформацію щодо технічних характеристик заявленого типу РЕЗ або ВП, яка включає:

версії, визначені виробником програмного забезпечення, або прошивки, які впливають на дотримання (регулюють потужність, класи випромінювання тощо) та забезпечують виконання вимог у сфері користування радіочастотним ресурсом, а також фотографії або ілюстрації, які відображають зовнішній вигляд, нанесення маркування на продукцію або на упаковку, фотографії конструктивних (зовнішніх) антен (за наявності);

порівняння відхилень параметрів РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), які планує застосовувати Заявник для підтвердження відповідності у разі застосування нормативних документів щодо підтвердження відповідності (далі - НДП) інших, ніж визначені Планом як основні загальні стандарти для відповідної радіотехнології.";

2) у пункті 2.2 слово "підписуються" замінити словами "засвідчуються в установленому законодавством порядку";

3) у пункті 2.3 слова "Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон)" замінити словом "Закону";

4) пункт 2.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Оцінка відповідності національним стандартам або НДП, заявленим Заявником у документах згідно з пунктом 2.1 цього розділу та наведеним у рішенні про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України або в узагальнених умовах застосування, що використані Заявником відповідно до пункту 2.7 цього розділу, є обов'язковою.".

2. У розділі III:

1) пункти 3.1 - 3.3 викласти в такій редакції:

"3.1. Реєстр формується з метою забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб, у тому числі користувачів радіочастотного ресурсу України, до інформації стосовно:

конкретних типів РЕЗ та ВП (продукції, до складу якої входять РЕЗ), що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, з визначенням для них умов застосування (експлуатації) в радіотехнологіях, що заявлені Заявником;

відповідності умові застосування в Україні конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), визначеної частиною першою статті 25 Закону;

виконання рішень про визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ та ВП на території України в смугах радіочастот загального користування.

3.2. Внесення інформації до Реєстру здійснюється на підставі рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації:

про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП;

про внесення інформації до Реєстру.

3.3. Позитивне рішення про внесення інформації до Реєстру приймається з урахуванням рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України або відповідних узагальнених умов застосування за наявності документа про підтвердження відповідності РЕЗ або ВП, виданого відповідно до вимог частини другої статті 25 Закону та пункту 2.8 розділу II цього Положення. Рішення оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом трьох робочих днів після його прийняття.

Під час підготовки інформації для внесення її до Реєстру перевіряються:

наявність та відповідність форми декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року N 679 (далі - Технічний регламент радіообладнання) (при цьому перевіряються повноваження особи, що підписала декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання (далі - декларація про відповідність), підтверджені документально);

наявність сертифіката дослідження конструкції, звіту про перевірку та оцінку системи управління якості або висновку призначеного органу з оцінки відповідності пристроїв за результатами виконання процедури оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом радіообладнання.

Копії документів засвідчуються відповідно до ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року N 55.

Якщо Заявник використав узагальнені умови застосування відповідно до пункту 2.7 розділу II цього Положення, перевіряються відповідність тактико-технічних даних РЕЗ або ВП, які подаються за формою, наведеною в додатку 3 або 4, для РЕЗ або ВП відповідно.";

2) у пункті 3.4 слова "до Реєстру нового типу РЕЗ або ВП" замінити словами "інформації до Реєстру".

3. Розділ IV Положення викласти у такій редакції:

"IV. Інформація у Реєстрі щодо документа про підтвердження відповідності

4.1. До Реєстру включена інформація (за її наявності) щодо документа про підтвердження відповідності конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) за формою, яка діяла на дату першого внесення інформації про ці пристрої до Реєстру.

4.2. Подальша експлуатація конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), включеного до Реєстру до набрання чинності пунктом 16 розділу I Закону України від 09 квітня 2014 року N 1193-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", здійснюється згідно з визначеними умовами експлуатації РЕЗ або ВП для відповідної радіотехнології без обов'язкової наявності в Реєстрі інформації щодо документа про підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання.".

4. Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V після слів "умови застосування" доповнити словами "чи порушення процедури підтвердження або оцінки відповідності РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ)".

5. Додаток 2 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

6. Додатки 5 та 6 до Положення виключити.

 

Директор департаменту
регулювання та ліцензування

М. С. Сокирко

 

Номер у Реєстрі:

 

(заповнюється в Національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації, після прийняття позитивного
рішення про визначення можливості застосування
заявленого типу РЕЗ або ВП)

"___" ___________ 20__ року N ____________
(дата прийняття (підписання) заяви та її вихідний номер)

Заява
щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України

1. Відомості про заявника:

Виробник1

  

Уповноважена особа2

  

Імпортер продукції3

  

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця:

 

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) / реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті):

 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця:

 

Банківські реквізити (за наявності):

 

Керівник суб'єкта господарювання
(для юридичної особи):

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта, поштова адреса):

 

(Зворотний бік заяви)

2. Прошу визначити можливість застосування такого типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ):

Новий тип РЕЗ або ВП

  

Модернізація технічних характеристик4

  

Уточнення або доповнення4

  

Необхідно указати номер та дату рішення про визначення можливості (неможливості) застосування відповідного типу РЕЗ або ВП у разі уточнення або модернізації технічних характеристик: _____________________________________________________________________________________

Назва:

Торгова марка, тип, модель:

Найменування виробника:

Країна походження виробника:

Тип (модель, марка) радіомодулів
(за необхідності для продукції,
до складу якої входить РЕЗ):

Радіотехнологія(ї)5:

Смуги радіочастот6:

 

 

 

 

 

 

Призначення РЕЗ або ВП:

 

Відомості про строк початку виробництва
(продукція серійного випуску / обмежена партія, обсяг),
орієнтовний строк реалізації в Україні (із зазначенням початку та закінчення):

3. Рішення прошу надіслати:

  

На адресу електронної пошти:                або
_____________________________

  

На поштову адресу:
_____________________________

4. Документи, що додаються до заяви:

1. Картка ТТД РЕЗ або ВП, на ____ арк.

2. Пояснювальна записка, додаткова інформація (на бажання Заявника), на ____ арк.

3. Додаткова інформація щодо заявленого типу РЕЗ або ВП, яка необхідна для підготовки рішення про визначення можливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП, на ____ арк.

Усі відомості, подані в заяві та доданих документах, правдиві й повні.

Заявник

_________________________________
   (підпис керівника суб'єкта господарювання)

________________
  (ініціали та прізвище)

____________
1 Фізична чи юридична особа - резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа - резидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодавства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа - резидент України, яка відновлює продукцію.

2 Будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та уклала з виробником письмовий договір або одержала від виробника довіреність діяти від його імені щодо визначених завдань стосовно обов'язків виробника, встановлених Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Технічним регламентом радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року N 679.

3 Будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави.

4 Ініціювати модернізацію технічних характеристик, уточнення або доповнення рішення про визначення можливим або неможливим застосування конкретного типу РЕЗ або ВП може тільки суб'єкт господарювання, який подав попередню заяву, або його правонаступник. Детальний опис відомостей для уточнення або доповнення, модернізація технічних характеристик наводиться як додаткова інформація щодо заявленого типу РЕЗ або ВП, яка необхідна для підготовки рішення про визначення можливості застосування відповідного типу РЕЗ або ВП.

5 Радіотехнологія, що зазначається відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року N 815 (далі - План).

6 Смуги радіочастот, у яких застосовується РЕЗ (ВП), відповідно до виділених у Плані для даної радіотехнології (передавання/приймання).

____________

Опрос