Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка государственной регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)

Минюст
Порядок, Приказ от 29.09.2014 № 1601/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2014

м. Київ

N 1601/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2014 р. за N 1194/25971

Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 4 червня 2015 року N 842/5)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 22, 27 березня 2015 р.)

Відповідно до частини другої статті 1118 Цивільного кодексу України, частини другої статті 367 Господарського кодексу України, пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою забезпечення захисту прав сторін договору комерційної концесії (субконцесії)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Державній реєстраційній службі України (Онищенко Г. В.) забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Личов О. В.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
реєстраційної служби України

Г. Онищенко

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

ПОРЯДОК
державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, внесення про це записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), а також внесення до Єдиного державного реєстру запису про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, скасування/визнання недійсним договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення, що набрало законної сили.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заявник:

користувач - у разі державної реєстрації договору комерційної субконцесії, договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання;

правоволоділець - у разі державної реєстрації договору комерційної концесії, договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання;

інший уповноважений представник;

Реєстраційний портал - програмне забезпечення, представлене у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання документів, необхідних для державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), договорів про внесення змін до цих договорів та договорів про їх розірвання.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Цивільному та Господарському кодексах України, Законах України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

3. Державна реєстрація договору проводиться:

комерційної концесії - після державної реєстрації (включення) правоволодільця/користувача в (до) Єдиному(го) державному(го) реєстрі(у);

комерційної субконцесії - після державної реєстрації договору комерційної концесії в Єдиному державному реєстрі;

про внесення змін та про розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) - після державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії) в Єдиному державному реєстрі.

4. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, скасування/визнання недійсним договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення здійснюється після державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії) в Єдиному державному реєстрі.

5. Державна реєстрація договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання проводиться державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державний реєстратор) в Єдиному державному реєстрі незалежно від місцезнаходження/місця проживання сторін договору у такому порядку:

прийняття документів;

перевірка комплектності документів, що подаються для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання, та повноти відомостей, що вказані в заяві про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання (далі - заява) (додатки 1 - 3);

реєстрація заяви у базі даних Єдиного державного реєстру;

перевірка документів, що подаються для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання, на відсутність підстав для відмови в проведенні державної реєстрації договору, передбачених розділом IV цього Порядку;

внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання або відмову в її проведенні;

видача витягу з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання або повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання (додаток 4).

6. Номер, дата та час реєстрації заяви у базі даних Єдиного державного реєстру, формування опису прийнятих документів, внесення запису до Єдиного державного реєстру про відмову в проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання, внесення запису до Єдиного державного реєстру та видачі витягу з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання, витягу з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, скасування/визнання недійсним договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення, відомості про особу, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру, сформувала витяг з Єдиного державного реєстру, повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання фіксуються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.

7. Формування опису прийнятих документів, витягу з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання, витягу з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, скасування/визнання недійсним договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення та повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

8. Видача опису прийнятих документів, поданих заявником особисто, поштовим відправленням, електронним документом, здійснюється відповідно особисто заявнику, простим поштовим відправленням, електронним документом.

9. Видача результатів розгляду документів, що подаються для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання (витягу з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання та повідомлення про відмову в їх реєстрації), здійснюється у спосіб, зазначений у заяві.

10. Заявник одержує інформацію про стан розгляду поданих ним в електронній формі через Реєстраційний портал заяви та доданих до неї електронних документів, а також направлені йому електронні документи шляхом доступу до цієї інформації (цих документів) на Реєстраційному порталі.

11. За проведення державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання та видачу про це витягу з Єдиного державного реєстру, внесення до Єдиного державного реєстру запису про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, скасування/визнання недійсним договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення та видачу про це витягу з Єдиного державного реєстру плата не справляється.

12. Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, ключі електронного цифрового підпису яких сумісні з Реєстраційним порталом, публікується на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру та веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру - державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр".

II. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання

1. Заява подається щодо кожного договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання окремо.

2. Документи, що подаються для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання, повинні відповідати таким вимогам:

1) заява та договір комерційної концесії (субконцесії), договір про внесення змін до цього договору, договір про його розірвання повинні бути викладені державною мовою;

2) текст заяви та доданих до неї документів повинен бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб та їх місце проживання, а також найменування юридичних осіб та їх місцезнаходження повинні бути написані повністю;

4) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

5) електронні документи повинні бути оформлені згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису;

6) договір комерційної концесії (субконцесії), договір про внесення змін до цього договору, договір про його розірвання, що оформлюються у вигляді електронного документа, засвідчуються електронними цифровими підписами сторін договору. Інші електронні документи засвідчуються електронним цифровим підписом заявника;

7) відскановані документи, які подаються в електронній формі через Реєстраційний портал, повинні бути придатні для сприйняття їх змісту людиною та повинні мати:

формат зображення: чорно-біле;

роздільну здатність: 150 х 150 точок на дюйм;

глибину кольору: 4 біти;

формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.

Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

8) документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи, та документ, що підтверджує право правоволодільця на об'єкт права інтелектуальної власності, виданий компетентним органом іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

9) у разі подання заяви та доданих до неї документів поштовим відправленням підпис заявника на заяві, копії документа, що підтверджує реєстрацію іноземної особи як суб'єкта підприємницької діяльності в державі її місцезнаходження, копії документа, що підтверджує право правоволодільця на об'єкт права інтелектуальної власності, та копії документа, що посвідчує повноваження представника, засвідчуються нотаріально;

10) судове рішення повинно бути таким, що набрало законної сили;

11) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому порядку;

12) якщо заява подається від імені юридичної особи, підпис її уповноваженого представника скріплюється печаткою.

3. Заявник забезпечує відповідність електронних копій оригіналів документів, що подаються для проведення державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання, оригіналам таких документів у паперовій формі.

III. Подання документів для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання

1. Документи для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання на вибір заявника подаються:

особисто заявником;

поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення;

в електронній формі через Реєстраційний портал.

2. Для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання подаються такі документи:

1) договору комерційної концесії:

заява згідно з додатком 1 до цього Порядку;

договір комерційної концесії;

копія документа, що підтверджує реєстрацію іноземної особи як суб'єкта підприємницької діяльності в державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі, якщо одна зі сторін договору зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності в іноземній державі;

копія документа, що підтверджує право правоволодільця на об'єкт права інтелектуальної власності;

копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;

2) договору комерційної субконцесії:

заява згідно з додатком 1 до цього Порядку;

договір комерційної субконцесії;

документ (договір, рішення, протокол, лист тощо), що підтверджує погодження правоволодільцем умов надання користувачем субкористувачу права користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або їх частиною, - у разі, якщо такі умови не визначені договором комерційної концесії;

копія документа, що підтверджує реєстрацію іноземної особи як суб'єкта підприємницької діяльності в державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі, якщо одна зі сторін договору зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності в іноземній державі;

копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;

3) договору про внесення змін до договору комерційної концесії (субконцесії):

заява згідно з додатком 2 до цього Порядку;

договір про внесення змін до договору комерційної концесії (субконцесії);

копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;

4) договору про розірвання договору комерційної концесії (субконцесії):

заява згідно з додатком 3 до цього Порядку;

договір про розірвання договору комерційної концесії (субконцесії);

копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником.

3. Заявник під час особистого подання документів пред'являє:

документ, що посвідчує його особу;

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи як суб'єкта підприємницької діяльності в державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі, якщо одна зі сторін договору комерційної концесії (субконцесії) зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності в іноземній державі;

документ, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;

документ, що підтверджує право правоволодільця на об'єкт права інтелектуальної власності, - у разі реєстрації договору комерційної концесії.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

4. На паперових копіях документів, що подані для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання, проставляється відмітка "згідно з оригіналом" із зазначенням дати та підпису державного реєстратора.

5. Державний реєстратор перевіряє наявність електронних документів для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня).

6. Під час відкриття державним реєстратором електронних документів для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання заявнику автоматично надсилається повідомлення про підтвердження факту одержання електронних документів державним реєстратором в електронній формі.

7. Заява реєструється у базі даних Єдиного державного реєстру.

8. До Єдиного державного реєстру в день одержання заяви вноситься така інформація:

дата та номер реєстрації заяви;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання та контактний телефон особи, яка подала заяву;

спосіб надходження заяви (особисто, поштовим відправленням, електронним документом);

спосіб отримання результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання (особисто, поштовим відправленням, електронним документом).

9. Під час реєстрації заяви державний реєстратор формує опис прийнятих документів у двох примірниках.

Один примірник опису прийнятих документів державний реєстратор долучає до документів, поданих заявником, а другий примірник видає (направляє простим поштовим відправленням, електронним документом) заявнику.

IV. Відмова у проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання

1. Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання в разі, якщо:

1) документи не відповідають вимогам, встановленим розділом ІІ цього Порядку;

2) документи подані не в повному обсязі;

3) документи подані особою, яка не має на це відповідних повноважень;

4) Єдиний державний реєстр не містить інформацію про державну реєстрацію правоволодільця як юридичної особи або фізичної особи - підприємця або містить інформацію про державну реєстрацію його припинення - у разі, якщо правоволоділець підлягає реєстрації на території України як юридична особа або фізична особа - підприємець;

5) Єдиний державний реєстр не містить інформацію про державну реєстрацію користувача як юридичної особи або фізичної особи - підприємця або містить інформацію про державну реєстрацію його припинення - у разі, якщо користувач підлягає реєстрації на території України як юридична особа або фізична особа - підприємець;

6) договір комерційної концесії не зареєстрований у Єдиному державному реєстрі - у разі державної реєстрації договору про внесення змін до договору комерційної концесії та державної реєстрації договору про розірвання договору комерційної концесії;

7) договір комерційної субконцесії не зареєстрований у Єдиному державному реєстрі - у разі державної реєстрації договору про внесення змін до договору комерційної субконцесії та державної реєстрації договору про розірвання договору комерційної субконцесії;

8) договором комерційної концесії не передбачено можливості укладення договору комерційної субконцесії - у разі державної реєстрації договору комерційної субконцесії;

9) у Єдиному державному реєстрі міститься інформація про державну реєстрацію розірвання договору комерційної концесії, скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії, скасування/визнання недійсним договору комерційної концесії або розірвання договору комерційної концесії на підставі судового рішення - у разі державної реєстрації договору про внесення змін до договору комерційної концесії, договору про розірвання договору комерційної концесії;

10) у Єдиному державному реєстрі міститься інформація про державну реєстрацію розірвання договору комерційної субконцесії, скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної субконцесії, скасування/визнання недійсним договору комерційної субконцесії або розірвання договору комерційної субконцесії на підставі судового рішення - у разі державної реєстрації договору про внесення змін до договору комерційної субконцесії, договору про розірвання договору комерційної субконцесії.

2. За наявності підстав для відмови в проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання державний реєстратор не пізніше п'яти робочих днів з дати надходження документів:

вносить до Єдиного державного реєстру запис про відмову в проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання;

видає (надсилає простим поштовим відправленням, електронним документом) заявнику повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання згідно з додатком 4 до цього Порядку із зазначенням підстав для відмови та документи, що подавалися для його державної реєстрації згідно з описом.

3. Запис про відмову в проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання містить такі відомості:

номер, дата та час запису;

підстава для відмови;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру.

4. Повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання підписується державним реєстратором та скріплюється печаткою.

V. Державна реєстрація договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання

1. За відсутності підстав для відмови в проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання державний реєстратор не пізніше п'яти робочих днів з дати надходження документів:

вносить до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання та долучає до нього електронну копію договору. У разі подання документів у паперовій формі електронна копія договору виготовляється шляхом сканування;

видає заявнику витяг з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання.

2. Про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання до Єдиного державного реєстру вносяться такі відомості:

1) про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії):

номер, дата та час запису про державну реєстрацію договору;

дата укладення та номер (за наявності) договору;

сторони договору комерційної концесії (субконцесії):

для юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, - повне найменування юридичної особи, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код;

для юридичних осіб, які зареєстровані в іноземній державі, - повне найменування, країна резидентства, місцезнаходження;

для фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані в Україні, - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в іноземній державі, - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства, постійне місце проживання на території України або за її межами, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (документа, що його заміняє);

предмет договору комерційної концесії (субконцесії);

строк дії документа, що підтверджує право правоволодільця на об'єкт права інтелектуальної власності;

строк дії договору комерційної концесії (субконцесії);

територія використання предмета договору комерційної концесії (субконцесії) щодо певної сфери цивільного обороту (підприємницької діяльності) (за наявності);

відмітка про право користувача укладати договір субконцесії, за яким він надає субкористувачу право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії;

відмітка про обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

відмітка про обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

відмітка про обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

відмітка про обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення;

електронна копія договору - у разі подання документів у паперовій формі або договір у вигляді електронного документа - у разі подання документів в електронній формі;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання та контактний телефон особи, яка подала документи для державної реєстрації договору;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;

2) про державну реєстрацію договору про внесення змін до договору комерційної концесії (субконцесії):

номер, дата та час запису про державну реєстрацію договору;

дата укладення та номер (за наявності) договору;

зміни відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі щодо договору комерційної концесії (субконцесії);

електронна копія договору - у разі подання документів у паперовій формі або договір у вигляді електронного документа - у разі подання документів в електронній формі;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання та контактний телефон особи, яка подала документи для державної реєстрації договору;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;

3) про державну реєстрацію договору про розірвання договору комерційної концесії (субконцесії):

номер, дата та час запису про державну реєстрацію договору;

дата укладення та номер (за наявності) договору;

електронна копія договору - у разі подання документів у паперовій формі або договір у вигляді електронного документа - у разі подання документів в електронній формі;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання та контактний телефон особи, яка подала документи для державної реєстрації договору;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру.

3. Датою державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання вважаються дата та час внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

4. У витязі з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії) зазначаються:

1) відомості про внесення запису до Єдиного державного реєстру:

номер, дата та час запису про державну реєстрацію договору;

дата укладення та номер (за наявності) договору;

сторони договору комерційної концесії (субконцесії):

для юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, - повне найменування юридичної особи, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код;

для юридичних осіб, які зареєстровані в іноземній державі, - повне найменування, країна резидентства, місцезнаходження;

для фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані в Україні, - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в іноземній державі, - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства, постійне місце проживання на території України або за її межами, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (документа, що його заміняє);

предмет договору комерційної концесії (субконцесії);

строк дії документа, що підтверджує право правоволодільця на об'єкт права інтелектуальної власності;

строк дії договору комерційної концесії (субконцесії);

територія використання предмета договору комерційної концесії (субконцесії) щодо певної сфери цивільного обороту (підприємницької діяльності) (за наявності);

відмітка про право користувача дозволяти іншим особам користуватися наданим йому комплексом прав або часткою цього комплексу прав на умовах комерційної субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі комерційної концесії;

відмітка про обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

відмітка про обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

відмітка про обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

відмітка про обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення;

2) номер, дата та час формування витягу;

3) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада особи, яка сформувала витяг.

5. У витязі з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору про внесення змін до договору комерційної концесії (субконцесії) зазначаються:

1) відомості про внесення запису до Єдиного державного реєстру:

номер, дата та час запису про державну реєстрацію договору;

дата укладення та номер (за наявності) договору;

зміни відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі щодо договору комерційної концесії (субконцесії);

2) номер, дата та час формування витягу;

3) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада особи, яка сформувала витяг.

6. У витязі з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору про розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) зазначаються:

1) відомості про внесення запису до Єдиного державного реєстру:

номер, дата та час запису про державну реєстрацію договору;

дата укладення договору;

2) номер, дата та час формування витягу;

3) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада особи, яка сформувала витяг.

7. Витяг з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання підписується державним реєстратором та скріплюється печаткою.

8. У разі виявлення стороною договору комерційної концесії (субконцесії) або уповноваженим нею представником у витязі з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання помилки, допущеної державним реєстратором, сторона договору комерційної концесії (субконцесії) або уповноважений нею представник письмово у п'ятиденний строк повідомляє про це державного реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей у Єдиному державному реєстрі інформації, наведеній у поданій заяві. Якщо факт невідповідності підтверджено, державний реєстратор виправляє допущену помилку не пізніше наступного робочого дня з дня надходження повідомлення та видає оновлений витяг з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання.

VI. Внесення до Єдиного державного реєстру запису на підставі судового рішення

1. Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, скасування/визнання недійсним договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення, що набрало законної сили.

2. Запис про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, скасування/визнання недійсним договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення містить такі відомості:

номер, дату та час запису;

зміни відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі щодо договору комерційної концесії (субконцесії), - у разі внесення до Єдиного державного реєстру запису про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору про внесення змін до договору комерційної концесії (субконцесії), скасування/визнання недійсним договору про внесення змін до договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення;

підставу внесення запису: назву документа; дату видачі документа; номер документа; ким виданий (оформлений) документ;

електронну копію судового рішення;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посаду особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру.

3. У витязі з Єдиного державного реєстру про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, скасування/визнання недійсним договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення зазначаються:

1) відомості про внесення запису до Єдиного державного реєстру:

дата, час та номер запису про скасування державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання на підставі судового рішення;

підстава внесення запису;

зміни відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі щодо договору комерційної концесії (субконцесії), - у разі внесення до Єдиного державного реєстру запису про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору про внесення змін до договору комерційної концесії (субконцесії), скасування/визнання недійсним договору про внесення змін до договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення;

2) номер, дата та час формування витягу;

3) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада особи, яка сформувала витяг.

4. Витяг з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, скасування/визнання недійсним договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення підписується державним реєстратором, скріплюється печаткою та направляється до суду, який постановив судове рішення.

VII. Доступ до відомостей про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання

1. Доступ до відомостей про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання забезпечується через Реєстраційний портал шляхом пошуку та перегляду інформації про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання.

2. Пошук інформації на Реєстраційному порталі здійснюється за такими критеріями:

за найменуванням юридичної особи - сторони договору або її ідентифікаційним кодом;

за прізвищем, ім'ям, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності, - сторони договору або реєстраційним номером облікової картки платника податку (серією та номером паспорта (документа, що його заміняє) - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган податків і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, або серією та номером паспорта (документа, що його заміняє) - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в іноземній державі).

3. На Реєстраційному порталі відображаються такі відомості про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання, що сформовані за критеріями пошуку, передбаченими пунктом 2 цього розділу:

1) про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії):

номер та дата запису про державну реєстрацію договору;

дата укладення та номер (за наявності) договору;

сторони договору комерційної концесії (субконцесії):

для юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, - повне найменування юридичної особи, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код;

для юридичних осіб, які зареєстровані в іноземній державі, - повне найменування, країна резидентства, місцезнаходження;

для фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності, - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства;

предмет договору комерційної концесії (субконцесії);

строк дії документа, що підтверджує право правоволодільця на об'єкт права інтелектуальної власності;

строк дії договору комерційної концесії (субконцесії);

територія використання предмета договору комерційної концесії (субконцесії) щодо певної сфери цивільного обороту (підприємницької діяльності) (за наявності);

відмітка про право користувача дозволяти іншим особам користуватись наданим йому комплексом прав або часткою цього комплексу прав на умовах комерційної субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі комерційної концесії;

відмітка про обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

відмітка про обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

відмітка про обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

відмітка про обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення;

2) про державну реєстрацію договору про розірвання договору комерційної концесії (субконцесії):

номер та дата запису про державну реєстрацію договору;

дата укладення та номер (за наявності) договору;

3) дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про скасування/визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, скасування/визнання недійсним договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору та договору про його розірвання, розірвання договору комерційної концесії (субконцесії) на підставі судового рішення;

4) відмітка про перебування сторін договору в процесі припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у процесі провадження у справі про банкрутство, санації (за даними Єдиного державного реєстру);

5) номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, підстава для його внесення.

VIII. Надання відомостей на запити органів державної влади у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом

1. Органи державної влади у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, одержують відомості про державну реєстрацію договорів шляхом їх пошуку та перегляду на Реєстраційному порталі відповідно до розділу VII цього Порядку або у вигляді витягу.

2. Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання (із зазначенням підстав для його надання та критеріїв, за якими необхідно здійснити пошук відомостей, відповідно до пункту 2 розділу VII Порядку) подається на офіційному бланку відповідного органу державної влади за підписом керівника, або особи, що виконує його обов'язки, або особи, уповноваженої діяти від імені органу державної влади.

3. Витяг з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання підписується державним реєстратором та скріплюється печаткою.

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

 

Вихідний N ___________
Дата "___" ____________

ЗАЯВА
про державну реєстрацію договору комерційної концесії (субконцесії)

  

  

 

Вихідний N ___________
Дата "___" ____________

ЗАЯВА
про державну реєстрацію договору про внесення змін до договору комерційної концесії (субконцесії)

  

  

  

 

Вихідний N ___________
Дата "___" ____________

ЗАЯВА
про державну реєстрацію договору про розірвання договору комерційної концесії (субконцесії)

  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про його розірвання

На заяву від "___" ____________ 20__ року N _____________, що надійшла
від __________________________________________________________________________________,
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка подала заяву)
повідомляємо про відмову в проведенні державної реєстрації
_____________________________________________________________________________________
             (договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін до цього договору, договору про
                                                                            його розірвання - необхідне зазначити)

з таких підстав: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Дата видачі повідомлення "___" ____________ 20__ року.

Державний реєстратор юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців

____________________________________________
(найменування структурного підрозділу територіального
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)

__________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

____________

Опрос