Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 23 июля 2012 года N 10

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 04.09.2014 № 81
действует с 31.10.2014

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

04.09.2014

м. Київ

N 81

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2014 р. за N 1185/25962

Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 10

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 4, частини третьої статті 18 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 04 липня 2014 року N 1586-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 10 "Про затвердження Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за N 1370/21682, такі зміни:

1) заголовок рішення викласти в такій редакції: "Про затвердження Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

2) пункт 1 рішення викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додається)".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 10, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за N 1370/21682 (додаються).

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення.

 

Директор-розпорядник

В. В. Пасічник

 

Зміни до Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб

1. Заголовок Положення викласти в такій редакції:

"Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

2. У тексті слова "Урядовий кур'єр" та "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Голос України" замінити словами "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

3. У пункті 1.2 розділу I слова "вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб" замінити словами "громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та фінансової грамотності населення".

4. У розділі II:

1) у підпунктах "а", "б" пункту 2.4 слово "запровадження" замінити словом "початку";

2) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Інформація про запровадження в банку тимчасової адміністрації має містити:

1) назву, дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду;

2) дату та номер рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

3) найменування та реквізити неплатоспроможного банку, в якому запроваджується тимчасова адміністрація;

4) прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Фонду;

5) строк, на який запроваджується тимчасова адміністрація.";

3) після пункту 2.5 доповнити розділ новими пунктами 2.6 - 2.8 такого змісту:

"2.6. Фонд розміщує інформацію про продовження строку тимчасової адміністрації:

1) на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду;

2) у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пізніше ніж через десять днів після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.

2.7. Фонд розміщує інформацію про початок виплат коштів за вкладами вкладників під час дії тимчасової адміністрації за рахунок цільової позики Фонду на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.

2.8. Фонд інформує боржників і кредиторів неплатоспроможного банку про продаж банку інвестору чи про передачу частини або всіх активів і зобов'язань приймаючому/перехідному банку шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет після підписання відповідного договору з інвестором або приймаючим банком.".

У зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.15 вважати відповідно пунктами 2.9 - 2.18;

4) у пункті 2.12 цифри "2.8" замінити цифрами "2.11";

5) пункт 2.13 викласти в такій редакції:

"2.13. Фонд розміщує інформацію про зміну уповноваженої особи Фонду:

1) на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду;

2) у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пізніше ніж через сім днів після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.";

6) після пункту 2.13 доповнити розділ новими пунктами 2.14, 2.15 такого змісту:

"2.14. Інформація про прийом громадян уповноваженою особою Фонду та/або посадовою особою неплатоспроможного банку оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, на сторінці банку в мережі Інтернет та в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів.

2.15. Фонд розміщує інформацію про продовження строку ліквідації банку:

1) на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду;

2) у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пізніше ніж через сім днів після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.".

У зв'язку з цим пункти 2.14 - 2.18 вважати відповідно пунктами 2.16 - 2.20;

7) у пункті 2.16 слово "прийняття" замінити словами "отримання Фондом";

8) пункт 2.18 викласти в такій редакції:

"2.18. Повідомлення про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів та визначений уповноваженою особою Фонду порядок ознайомлення із затвердженим реєстром акцептованих вимог кредиторів оприлюднюються протягом двадцяти днів з дня прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів на офіційних сайтах Фонду та неплатоспроможного банку в мережі Інтернет, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.";

9) після пункту 2.18 доповнити розділ новим пунктом 2.19 такого змісту:

"2.19. Інформація про початок задоволення акцептованих вимог кредиторів банку оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет та на сторінці банку в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про погодження задоволення вимог кредиторів.".

У зв'язку з цим пункти 2.19, 2.20 вважати відповідно пунктами 2.20, 2.21;

10) пункт 2.20 викласти в такій редакції:

"2.20. Фонд інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування інформації на офіційному сайті Фонду, а також шляхом проведення прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні та в інший спосіб.

Фонд не рідше ніж раз на два роки проводить оцінювання рівня поінформованості громадськості за рішенням виконавчої дирекції Фонду в межах річного плану діяльності Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду.".

5. Розділ III після пункту 3.2 доповнити новим пунктом 3.3 такого змісту:

"3.3. Банки зобов'язані включати до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку умови гарантування Фондом відшкодування коштів за даним вкладом.".

У зв'язку з цим пункт 3.3 вважати пунктом 3.4.

6. У додатку 2:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.";

2) друге речення абзацу другого пункту 4 виключити;

3) у пункті 5 слова "прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та" виключити;

4) у пункті 6:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"за вкладами у банківських металах.".

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного
забезпечення

Н. О. Лапаєва

Опрос