Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам предоставления полномочий и аттестации в государственной метрологической системе

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 03.09.2014 № 1059
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.09.2014

м. Київ

N 1059

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2014 р. за N 1141/25918

Про затвердження Змін до Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23 вересня 2015 року N 1192)

З метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити до Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 року N 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за N 392/10672, Зміни, що додаються.

2. Департаменту технічного регулювання та метрології (Віткін Л. М.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконувач обов'язків Міністра

А. Максюта

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

1. Абзац другий пункту 1.4 розділу 1 викласти в такій редакції:

"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (далі - ЦОВМ);".

2. У розділі 3:

1) у графі 4 пункту 2 таблиці 2 слова "Національний науковий центр "Інститут метрології" замінити словами "метрологічні центри";

2) абзац восьмий пункту 3.3 виключити;

3) пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Метрологічні центри виконують такі функції:

за рішенням ЦОВМ здійснюють уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань згідно з пунктом 5 таблиці 1 відповідно до закріплених видів вимірювань та подають національному науковому метрологічному центру відповідну інформацію;

здійснюють атестацію на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки згідно з пунктом 3 таблиці 2;

за рішенням ЦОВМ беруть участь у проведенні перевірки додержання умов проведення метрологічних робіт уповноваженими ЦОВМ організаціями;

перевіряють додержання умов проведення метрологічних робіт атестованими ними організаціями;

здійснюють науково-методичне забезпечення робіт з уповноваження на проведення державних приймальних і контрольних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки;

здійснюють науково-методичне забезпечення робіт з уповноваження на проведення повірки (калібрування) вимірювальних і вимірювальних інформаційних систем.".

3. У розділі 5:

1) в абзаці третьому пункту 5.3 слово "Укрметртестстандарту" замінити абревіатурою "ЦОВМ";

2) в абзаці першому пункту 5.5 слово "Укрметртестстандарт" виключити;

3) пункт 5.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.7 - 5.24 вважати відповідно пунктами 5.6 - 5.23;

4) пункт 5.6 викласти в такій редакції:

"5.6 Договори на проведення робіт з експертизи поданих заявниками документів під час проведення уповноваження укладаються між заявниками та метрологічними центрами.

Договори на проведення робіт з атестації укладаються між заявниками та метрологічними центрами або органами з атестації.";

5) у пункті 5.7:

в абзаці першому слова "і розроблення програм перевірки заявників" виключити;

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

в абзаці третьому цифри "1 - 3" замінити цифрами "1 - 4";

в абзаці четвертому слово "Термін" замінити словом "Строк", слова "та розроблення програми перевірки заявників" виключити, цифри "5.7" замінити цифрами "5.6";

6) у пункті 5.8:

в абзаці другому цифри "5.8" замінити цифрами "5.7";

в абзаці третьому слова "щодо можливості проведення подальших робіт з уповноваження (атестації)" виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Експертний висновок щодо кожної поданої документації повинен бути з чіткими посиланнями на зауваження, а також рекомендаціями.

Керівники метрологічних центрів або органів з уповноваження (атестації) забезпечують проведення експертизи документів, поданих заявниками на уповноваження (атестацію), відповідно до закону.";

7) пункт 5.9 викласти в такій редакції:

"5.9. Метрологічні центри, які за рішенням ЦОВМ виконують окремі етапи робіт з уповноваження (атестації), подають до ЦОВМ експертні висновки.";

8) пункт 5.14 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Члени комісії забезпечують достовірність інформації, викладеної в акті, відповідно до закону.";

9) в абзаці другому пункту 5.15 слово "Укрметртестстандарту" замінити словами "метрологічним центрам";

10) пункт 5.16 викласти в такій редакції:

"5.16. Метрологічні центри протягом 5 робочих днів перевіряють комплекти документів, зазначені в пункті 5.15 цього розділу, і надсилають по одному примірнику проекту галузі уповноваження (атестації) та акта до ЦОВМ для прийняття рішення щодо уповноваження (атестації) заявника.";

11) в абзаці другому пункту 5.20 слова "ННЦ "Інститут метрології" замінити словами "метрологічних центрів".

4. У тексті Правил слова "Держспоживстандарт України" у всіх відмінках замінити абревіатурою "ЦОВМ".

5. Пункт 4 додатка 3 до Правил виключити.

 

Директор департаменту технічного
регулювання та метрології

Л. Віткін

Опрос