Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку повышения квалификации нотариусов, консультантов государственных нотариальных контор, государственных нотариальных архивов, помощников частных нотариусов

Минюст
Приказ от 16.09.2014 № 1542/5
действует с 19.09.2014

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2014

м. Київ

N 1542/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2014 р. за N 1128/25905

Про затвердження Змін до Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів

Відповідно до статей 5, 16 та 291 Закону України "Про нотаріат"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2014 року N 1422/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2014 року за N 1046/25823, що додаються.

2. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Баранова Т. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Алексєєва І. С.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент
Нотаріальної палати України

Н. Василина

 

Зміни
до Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів

1. У пункті 4:

1) в абзаці третьому слова "вищими навчальними закладами;" замінити словами "Нотаріальною палатою України.";

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"До організації навчань за професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами тематичних короткострокових семінарів Центром та Нотаріальною палатою України можуть залучатися представники вищих навчальних закладів, наукових установ, інших державних органів, громадських і професійних об'єднань.".

2. У пункті 5:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Нотаріус зобов'язаний постійно підвищувати свій професійний рівень за одним із видів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 291 Закону України "Про нотаріат", проходити підвищення кваліфікації за видом, передбаченим абзацом третім пункту 4 цього Порядку.";

2) абзац другий виключити.

3. У пункті 6:

1) слова "(журналах та інших періодичних виданнях) в Україні" замінити словами "та електронних фахових виданнях в Україні; участі у семінарах, що організовані шляхом проведення дистанційного навчання, вебінарів тощо; участі у роботі постійно діючих комісій та робочих груп Нотаріальної палати України;";

2) слова "освітнього ступеня магістра," виключити;

3) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"При підвищенні кваліфікації за цим видом можуть надаватися підтвердні документи, зокрема копії опублікованих науково-практичних статей, дипломів, сертифікатів, довідок тощо.".

4. Абзац сьомий пункту 7 викласти в такій редакції:

"складання та нотаріальне оформлення документів з метою подальшого використання їх за кордоном;".

5. У пункті 8:

1) в абзаці першому:

слова "Підвищення кваліфікації" замінити словами "Проходження підвищення кваліфікації";

після слова "Центром" доповнити абзац словами "або Нотаріальною палатою України";

2) в абзаці другому:

після слова "Центром" доповнити абзац словами "або Нотаріальною палатою України";

друге речення виключити.

6. В абзаці другому пункту 10 друге речення виключити.

7. У пункті 11 слова "самоврядними організаціями нотаріусів, науковими установами та вищими навчальними закладами, може видаватися" замінити словами "Нотаріальною палатою України, видається".

8. У пункті 12 слова "самоврядними організаціями нотаріусів, науковими установами та вищими навчальними закладами" замінити словами "Центром або Нотаріальною палатою України".

9. У пункті 13 слова "самоврядними організаціями нотаріусів спільно з науковими установами та вищими навчальними закладами" замінити словами "Нотаріальною палатою України".

 

Директор Департаменту нотаріату
та фінансового моніторингу

Т. І. Баранова

Опрос