Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обмена электронными документами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Центрального депозитария ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 28.08.2014 № 1120
действует с 10.10.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.08.2014

м. Київ

N 1120

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2014 р. за N 1127/25904

Про затвердження Порядку обміну електронними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів

Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України", пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою встановлення загальних правил обміну електронними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок обміну електронними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів, що додається.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

В. П. Звєрєв

 

 

Порядок
обміну електронними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про депозитарну систему України", "Про інформацію", "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та встановлює загальні правила обміну електронними документами між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" як Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій).

2. У рамках дії цього Порядку Центральному депозитарію можуть надсилатись такі документи:

1) розпорядчі документи;

2) нормативно-правові акти Комісії;

3) постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

4) розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийняті на підставі рішень про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів або про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

5) рішення Комісії.

3. Документи, визначені в пункті 2 цього розділу, надсилаються Комісією до Центрального депозитарію у формі електронних документів, створені як ідентичні за документарною інформацією та реквізитами документам на папері і мають однакову юридичну силу.

4. У рамках дії цього Порядку електронні документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, не надсилаються.

5. Система обміну електронними документами повинна функціонувати в рамках інформаційно-телекомунікаційних систем, що мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, та забезпечувати реалізацію таких функцій:

1) створення, відправлення, передавання, одержання, перевірка електронних документів з використанням спеціального програмного забезпечення (далі - ПЗ);

2) формування в електронному журналі ПЗ запису про відправлення електронних документів;

3) накладання на електронні документи та перевірка накладених електронних цифрових підписів (далі - ЕЦП).

Засоби (механізми) криптографічного захисту інформації, які використовуються в системі обміну електронними документами (окремо або у складі ПЗ), повинні мати сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

6. У разі одержання електронних документів адресат здійснює створення та відправлення автору повідомлення в електронній формі, яке містить дані про факт і час одержання електронних документів та про відправника цього підтвердження.

У разі ненадходження протягом однієї години до автора підтвердження про факт одержання електронних документів автор повинен з'ясувати причини ненадходження такого підтвердження та (за необхідності) повторити процедуру відправлення електронних документів.

У разі неможливості відправлення електронних документів автор передає документи у формі документів на папері.

7. Організаційні, технічні та інші умови надання послуг ЕЦП Комісії, Центральному депозитарію визначаються відповідними договорами з акредитованим центром сертифікації ключів Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".

8. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законодавстві України у сфері електронного документообігу.

II. Обмін електронними документами Комісії та Центрального депозитарію

1. Обмін електронними документами Комісії та Центрального депозитарію здійснюється за таких умов:

1) застосування Комісією та Центральним депозитарієм ЕЦП з використанням посилених сертифікатів відкритих ключів за допомогою надійних засобів ЕЦП;

2) наявність відповідних ПЗ.

2. Обмін електронними документами здійснюється виключно із застосуванням ПЗ.

3. Процес обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію складається з послідовної реалізації відповідними суб'єктами обміну електронними документами функцій, перелік яких наведено в пункті 5 розділу I цього Порядку.

4. На електронні документи Комісії, які передаються із застосуванням ПЗ, накладається ЕЦП Комісії.

5. На електронні документи Центрального депозитарію, які передаються із застосуванням ПЗ, накладається ЕЦП Центрального депозитарію.

6. Доступ підписувача до сховища особистого ключа під час накладання ним ЕЦП здійснюється шляхом введення відповідного пароля доступу.

Зберігання особистого ключа підписувача відповідає вимогам законодавства у сфері ЕЦП.

7. ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа Комісії або Центрального депозитарію.

ЕЦП є реквізитом електронного документа, який підтверджує його цілісність та ідентифікує підписувача (Комісію, Центральний депозитарій).

8. Відправлення та передавання електронних документів Комісії здійснюється уповноваженими особами Комісії.

9. Відправлення та передавання електронних документів Центрального депозитарію здійснюється уповноваженими особами Центрального депозитарію.

10. Отримані електронні документи приймаються для подальшого опрацювання за умови позитивної перевірки ЕЦП.

III. Зберігання документів

1. Зберігання електронних документів здійснюється з використанням електронних носіїв даних, на які накладено ЕЦП.

2. Строк зберігання електронних документів повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

3. Електронні документи, які повинні бути передані на постійне або тривале зберігання до архіву, мають бути підготовлені до передачі на архівне зберігання у порядку, визначеному законодавством.

 

Начальник управління
інформаційних технологій
та діловодства

А. Заїка

Опрос