Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка подготовки и внесения в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления ходатайств по вопросам соблюдения требований земельного законодательства

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 27.08.2014 № 317
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2014

м. Київ

N 317

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2014 р. за N 1126/25903

Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 5 березня 2018 року N 124)

Відповідно до пункту "б" статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", підпункту 14 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 459, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 14 грудня 2004 року N 407 "Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року за N 1635/10234.

3. Департаменту землеробства (Лазарь Т. І.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А. Є.

 

Міністр

І. О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

М. С. Поєдинок

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. Я. Рудик

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр екології та
природних ресурсів України

А. В. Мохник

 

ПОРЯДОК
підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 152, частини другої статті 144, статті 188 Земельного кодексу України, частини першої статті 5, підпункту "б" статті 6, статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", статті 181 та частини першої статті 19 Закону України "Про охорону земель", підпункту 14 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 459, підпункту 4.10 пункту 4, пункту 6 Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року N 770, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за N 34/20347, та встановлює процедуру підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства (далі - Клопотання), їх обліку, контролю за станом виконання та вжиття заходів реагування у разі невиконання вимог, зазначених у Клопотаннях.

1.2. Клопотання - це письмове звернення до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про необхідність вжиття заходів щодо забезпечення дотримання вимог земельного законодавства.

1.3. Від імені Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів (далі - інспекційні органи Держсільгоспінспекції України) вносити Клопотання до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування мають право: Головний державний інспектор сільського господарства України та його заступники, головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники.

1.4. Вимоги цього Порядку поширюються на:

державних інспекторів сільського господарства інспекційних органів Держсільгоспінспекції України - в частині дотримання ними встановленого порядку підготовки та внесення (вручення, надсилання) Клопотань, забезпечення їх обліку та контролю за виконанням вимог, зазначених у Клопотаннях;

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування - в частині розгляду і виконання вимог Клопотань, внесених інспекційними органами Держсільгоспінспекції України, приведення власних рішень у відповідність до вимог чинного законодавства, вжиття згідно із законом заходів для припинення порушень земельного законодавства.

II. Підстави для внесення Клопотання

2.1. Клопотання, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку, вноситься до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування у разі виявлення порушень вимог земельного законодавства.

2.2. Клопотання вносяться з метою:

приведення у відповідність до законодавства рішень, прийнятих органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення в установленому законодавством порядку освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;

припинення в установленому законодавством порядку будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.

III. Оформлення та внесення Клопотань

3.1. Клопотання оформляється на бланку відповідного інспекційного органу Держсільгоспінспекції України у двох примірниках.

3.2. Перший примірник Клопотання надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або доставляється особисто до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, другий залишається в інспекційному органі Держсільгоспінспекції України.

Спосіб внесення Клопотання визначає інспекційний орган Держсільгоспінспекції України, який оформив Клопотання.

3.3. На другому примірнику Клопотання робиться відмітка про відправку поштою або відмітка про його отримання органом, якому воно адресоване.

3.4. У разі вручення Клопотання під підпис уповноваженій посадовій особі органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування особа, яка отримала Клопотання, зазначає на другому його примірнику свою посаду, прізвище, ім'я та по батькові, дату та час отримання та засвідчує це своїм підписом.

Якщо уповноважений на прийом поштової кореспонденції представник органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відмовляється отримати Клопотання, державний інспектор сільського господарства інспекційного органу Держсільгоспінспекції України, який його вручає, робить про це відповідну відмітку на другому примірнику Клопотання і засвідчує це своїм підписом. Клопотання у таких випадках надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

3.5. Уповноважена посадова особа інспекційного органу Держсільгоспінспекції України, яка надіслала Клопотання поштою, зазначає на його другому примірнику свою посаду, прізвище, ім'я та по батькові, дату та час його відправлення.

IV. Строки внесення та облік Клопотань

4.1. У разі необхідності приведення у відповідність із законодавством рішень, прийнятих органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, Клопотання вноситься протягом п'яти робочих днів з дня виявлення порушення.

4.2. В інших випадках, зазначених у пункті 2.2 розділу II цього Порядку, Клопотання до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування вносяться протягом 30 днів з дня виявлення правопорушення.

4.3. Реєстрація Клопотань, прийнятих інспекційними органами Держсільгоспінспекції України, здійснюється структурними підрозділами, що забезпечують документообіг у цих органах.

Облік внесених до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування Клопотань здійснюється в журналі обліку клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства (далі - журнал обліку клопотань), форму якого наведено у додатку 2 до цього Порядку.

Журнал обліку клопотань ведеться у структурних підрозділах інспекційних органів Держсільгоспінспекції України, які здійснюють державний нагляд (контроль) за використанням та охороною земель. Журнал обліку клопотань повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу. Сторінки журналу обліку клопотань повинні бути пронумеровані, журнал обліку клопотань прошнурований, на останній сторінці журналу обліку клопотань проставляються відбиток печатки інспекційного органу Держсільгоспінспекції України та підпис його керівника.

V. Контроль за виконанням Клопотань

5.1. Контроль за своєчасним розглядом та повнотою виконання вимог, зазначених у Клопотаннях, забезпечується відповідними структурними підрозділами інспекційних органів Держсільгоспінспекції України, які виявили порушення та оформили Клопотання.

5.2. У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування виконати вимоги, зазначені у Клопотанні, чи при неотриманні від них протягом 30 днів з дати отримання Клопотання письмового повідомлення про результати розгляду Клопотання відповідний інспекційний орган Держсільгоспінспекції України, що вніс Клопотання, направляє копію Клопотання та матеріали, які засвідчують факт порушення земельного законодавства, до відповідного органу прокуратури для вжиття заходів згідно з вимогами чинного законодавства.

5.3. Якщо посадові особи органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, які є суб'єктами відповідальності за корупційні порушення, перелік яких визначено у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Закон), відмовляються виконати вимоги Клопотання в частині необхідності приведення у відповідність із вимогами земельного законодавства, державний інспектор письмово інформує про це керівника інспекційного органу Держсільгоспінспекції України, в якому він працює.

Про вчинення особою дій, які містять ознаки корупції, інспекційний орган Держсільгоспінспекції України письмово повідомляє відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, перелік яких визначений в абзаці другому частини п'ятої статті 5 Закону.

5.4. У повідомленні до відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції інспекційний орган Держсільгоспінспекції України зазначає посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила дії, що містять ознаки корупції, вказує вичерпний перелік норм чинного законодавства, вимоги якого порушено при прийнятті органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, а також додає (за наявності) письмове обґрунтування відповідного органу про причини відмови виконання вимог, зазначених у Клопотанні.

Повідомлення про вчинення посадовою особою органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування дій, які містять ознаки корупції, підписує керівник відповідного інспекційного органу Держсільгоспінспекції України чи особа, яка виконує його обов'язки.

VI. Оскарження Клопотань

6.1. У разі якщо Клопотання підписане заступником керівника інспекційного органу Держсільгоспінспекції України, воно може бути оскаржене керівнику цього органу або до суду.

6.2. Скарги на Клопотання розглядаються інспекційними органами Держсільгоспінспекції України протягом 30 днів з дня її отримання.

Подання в установлені строки скарги на Клопотання призупиняє виконання вимог, зазначених у ньому, до розгляду скарги по суті.

6.3. За результатами розгляду скарги керівник інспекційного органу Держсільгоспінспекції України, до якого оскаржили Клопотання, скасовує Клопотання повністю або частково (скасовує окрему його вимогу) чи залишає його без змін, про що зазначається у рішенні про розгляд скарги на Клопотання з питань дотримання вимог земельного законодавства (далі - Рішення), форму якого наведено у додатку 3 до цього Порядку.

У разі якщо за результатами розгляду скарги Клопотання залишено без змін, строк виконання оскаржуваного Клопотання продовжується з дати прийняття відповідного Рішення.

6.4. Копія Рішення, засвідчена в установленому порядку, надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під підпис представнику органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які оскаржили Клопотання, протягом трьох робочих днів з дня прийняття Рішення. Оригінал Рішення залишається в органі, який його прийняв.

Особа, яка надіслала копію Рішення поштою, зазначає на його оригіналі свою посаду, прізвище, ім'я та по батькові, дату та час його відправлення.

У разі вручення копії Рішення під підпис уповноваженій посадовій особі органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування особа, яка його отримує, зазначає на другому його примірнику свою посаду, прізвище, ім'я та по батькові, дату та час отримання, засвідчує це своїм підписом.

6.5. У разі незгоди органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які подали скаргу на Клопотання територіального органу Держсільгоспінспекції України, з прийнятим Рішенням скарга може бути подана до Держсільгоспінспекції України. У такому разі до скарги заявник додає копію Рішення, прийнятого територіальним органом Держсільгоспінспекції України.

6.6. Копія Рішення Держсільгоспінспекції України за результатами розгляду скарги на Клопотання, засвідчена в установленому порядку, надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під підпис уповноваженій посадовій особі органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування протягом трьох робочих днів з дня прийняття Рішення.

Копія Рішення Держсільгоспінспекції України про розгляд скарги на Клопотання надсилається також протягом трьох робочих днів з дня його прийняття до територіального органу Держсільгоспінспекції України, який вніс Клопотання до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

6.7. Реєстрація Рішень, прийнятих інспекційними органами Держсільгоспінспекції України, здійснюється структурними підрозділами, що забезпечують документообіг у цих органах.

Облік прийнятих Рішень здійснюється у журналі обліку рішень про розгляд скарг на клопотання з питань дотримання вимог земельного законодавства (далі - журнал обліку рішень), форму якого наведено у додатку 4 до цього Порядку.

Журнал обліку рішень ведеться у структурних підрозділах інспекційних органів Держсільгоспінспекції України, які здійснюють державний нагляд (контроль) за використанням та охороною земель.

Журнал обліку рішень повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу. Сторінки журналу обліку рішень повинні бути пронумеровані, журнал обліку рішень прошнурований, на останній сторінці журналу обліку рішень проставляються відбиток печатки інспекційного органу Держсільгоспінспекції України та підпис його керівника.

 

Директор Департаменту землеробства

Т. І. Лазарь

 

  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та номер телефону
_____________________________________________________________________________________
інспекційного органу Держсільгоспінспекції України)

_______________ N ______________

_________________________________________
(прізвище та ініціали, посада керівника органу
_________________________________________
виконавчої влади або органу місцевого
_________________________________________
самоврядування)

КЛОПОТАННЯ
з питань дотримання вимог земельного законодавства

Керуючись підпунктом "б" статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", підпунктом 14 пункту 4, пунктом 6 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 459, направляємо для відповідного реагування матеріали щодо порушення вимог земельного законодавства, яке полягає у:
_____________________________________________________________________________________
                                   (суть виявленого порушення з посиланням на законодавчі та інші нормативно-правові
_____________________________________________________________________________________
                                        акти, вимоги яких порушені та які передбачають відповідальність за це порушення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                вжиті заходи впливу (за наявності))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За результатами розгляду клопотання вимагаємо (пропонуємо)
_____________________________________________________________________________________
                                      (перелік вимог (заходів реагування), які необхідно вжити для припинення порушення
_____________________________________________________________________________________
                                                                    земельного законодавства та усунення його наслідків)

Про результати розгляду клопотання та вжиті заходи просимо повідомити до "___" ____________ 20__ року _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                  (найменування та місцезнаходження органу, який необхідно повідомити,
______________________________________________________________________________________
                                                                            із зазначенням індексу та номера телефону)

У разі неотримання повідомлення про результати розгляду клопотання матеріали будуть направлені до відповідних органів у встановленому законодавством порядку.

Додаток: копії відповідних матеріалів на ___ аркушах.

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка підписала клопотання)
_____________________________________________________________________________________

 

______________________
(підпис)

Відмітки про вручення (надсилання) клопотання

Клопотання отримав(ла):

"___" ____________ 20__ року

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої
__________________________________________
посадової особи, яка отримала клопотання)

______________________________
(підпис)

Клопотання надіслано поштою:

"___" ____________ 20__ року

__________________________________________
(посада, прізвище та ініціали
__________________________________________
уповноваженої посадової особи, яка відправила клопотання)

___________________________
(підпис)

 

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
обліку клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства

внесених _____________________________________________________________________________
                                                              (найменування інспекційного органу Держсільгоспінспекції України)
до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

Ліва сторінка журналу

N
з/п

Дата та реєстраційний номер клопотання

Найменування органу, до якого внесено клопотання

Дата вручення (відправлення) клопотання

З якого питання внесено клопотання
(зазначити стисло)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Права сторінка журналу

Результати розгляду клопотання
(дата та номер відповіді)

Подальші заходи щодо виконання вимог, зазначених у клопотанні

вирішено позитивно

відмовлено у виконанні вимог

оскаржено клопотання

не отримано відповіді

клопотання скасовано (залишено без змін), номер та дата рішення

матеріали направлені до органів прокуратури (дата та номер листа)

результати розгляду матеріалів органами прокуратури
(дата та номер відповіді)

6

7

8

9

10

11

12

 

  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та номер телефону
_____________________________________________________________________________________
інспекційного органу Держсільгоспінспекції України)

РІШЕННЯ
щодо розгляду скарги на клопотання з питань дотримання вимог земельного законодавства

"___" ____________ 20__ р.

N _____________

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування посади особи, яка розглядає скаргу,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     прізвище, ім'я та по батькові)
розглянув(ла) скаргу від "___" ____________ 20__ року N __________, що надійшла
від __________________________________________________________________________________
                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             яка направила скаргу, та найменування органу)
на клопотання з питань дотримання вимог земельного законодавства, внесене
_____________________________________________________________________________________
                                             (найменування інспекційного органу Держсільгоспінспекції України,
_____________________________________________________________________________________
                                                                           який вніс клопотання, його дата та номер)

За результатами розгляду скарги та матеріалів, на підставі яких було внесено клопотання,

ВСТАНОВИВ(ЛА):

_____________________________________________________________________________________
(результати розгляду скарги та матеріалів перевірки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВИРІШИВ(ЛА):

_____________________________________________________________________________________
(скасувати клопотання, скасувати окрему його вимогу, залишити клопотання без змін)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи, яка прийняла рішення)
_____________________________________________________________________________________

 

______________________
(підпис)

Відмітки про вручення (надсилання) копії рішення:

1. Органу, який подав скаргу

Копію рішення отримав(ла) особисто:

"___" ____________ 20__ року

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої
__________________________________________
посадової особи, яка отримала копію рішення)

______________________________
(підпис)

Копія рішення надіслана поштою:

"___" ____________ 20__ року

__________________________________________
(посада, прізвище та ініціали уповноваженої посадової
__________________________________________
особи, яка відправила копію рішення)

___________________________
(підпис)

2. Інспекційному органу Держсільгоспінспекції України, який вручив (надіслав) клопотання (вручається (надсилається) у разі розгляду скарги на клопотання Держсільгоспінспекцією України).

Копію рішення отримав(ла) особисто:

"___" ____________ 20__ року

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої
__________________________________________
посадової особи, яка отримала копію рішення)

______________________________
(підпис)

Копія рішення надіслана поштою:

"___" ____________ 20__ року

__________________________________________
(посада, прізвище та ініціали уповноваженої посадової
__________________________________________
особи, яка відправила копію рішення)

___________________________
(підпис)

 

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
обліку рішень про розгляд скарг на клопотання з питань дотримання вимог земельного законодавства,

прийнятих ____________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування інспекційного органу
_____________________________________________________________________________________

Держсільгоспінспекції України)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Ліва сторінка журналу

N
з/п

Дата та реєстраційний номер рішення

Дата та номер скарги на клопотання, найменування органу, який його оскаржив

З якого питання внесено клопотання (зазначити стисло)

1

2

3

4

 

 

 

 

Права сторінка журналу, що ведеться в
інспекційних органах Держсільгоспінспекції України

Рішення, яке прийняте за результатами розгляду скарги

Кому вручено (надіслано) копію рішення, дата вручення (надсилання)

Додаткові заходи, що вжиті для усунення порушення у разі скасування клопотання

5

6

7

 

 

 

Права сторінка журналу, що ведеться в
Держсільгоспінспекції України

Рішення, яке прийняте інспекційним органом Держсільгоспінспекції України (номер, дата прийняття та суть рішення)

Рішення Держсільгоспінспекції України, яке прийняте за результатами розгляду скарги на клопотання

Кому вручено (надіслано) копію рішення, дата вручення (надсилання)

Додаткові заходи, що вжиті для усунення порушення у разі скасування клопотання

5

6

7

8

 

 

 

 

____________

Опрос