Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку использования средств государственного бюджета, предусмотренных на осуществление мер по предупреждению распространения возбудителей инфекционных болезней животных

Минфин, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 27.08.2014 № 318/838
действует с 03.10.2014

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2014

м. Київ

N 318/838

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2014 р. за N 1125/25902

Про затвердження Змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та з метою ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 10 лютого 2007 року N 80/177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2007 року за N 161/13428 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України від 12 лютого 2013 року N 84/114), що додаються.

2. Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України (Гетя А. А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України - керівника апарату Сеня О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр аграрної політики
та продовольства України

І. О. Швайка

Міністр фінансів України

О. В. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фінансової інспекції України

М. Г. Гордієнко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

 

Зміни
до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

1. Пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідальним виконавцем - Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.".

2. Пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам на часткову компенсацію виробничих витрат з проведення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин (збір, транспортування, заготівля, переробка та утилізація трупів тварин і вилученої з обігу неякісної і небезпечної продукції, крім боєнських відходів та інших відходів тваринного походження) (далі - заготовлена небезпечна сировина).

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України щороку затверджує план заходів із збору, транспортування, заготівлі, переробки та утилізації обсягів небезпечної сировини і норми компенсації на 1 тонну відповідно до бюджетних призначень, визначає одержувачів бюджетних коштів відповідно до кваліфікаційних критеріїв, зазначених в пункті 4 цього Порядку.".

3. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.".

4. У пункті 11:

в абзаці першому слова "Міністерству аграрної політики та продовольства України:" замінити словами "Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України:";

абзац другий викласти у такій редакції:

"щомісяця до 07 числа наступного місяця (за грудень - до 25 числа поточного місяця) - звіт про обсяги заготовленої небезпечної сировини за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;".

5. Додаток 2 до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
тваринництва Міністерства
аграрної політики та
продовольства України

А. А. Гетя

Директор Департаменту
фінансів виробничої сфери
та майнових відносин
Міністерства фінансів України

С. І. Мельниченко

 

ЗВІТ
про використання коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

за ____ рік
на __________________________

N
з/п

Обсяг збору небезпечної сировини,
тонн

Норма компенсації на 1 тонну,
грн

Підлягає відшкодуванню за рахунок державного бюджету,
тис. грн

(гр. 2 х гр. 3)

Отримано коштів державного бюджету,
тис. грн

Використано коштів державного бюджету,
тис. грн

Залишилось коштів на кінець звітного періоду,
тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

____________

Опрос