Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации военнослужащих Службы внешней разведки Украины

Служба внешней разведки
Приказ, Инструкция от 26.08.2014 № 277
действует с 03.10.2014

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.08.2014

м. Київ

N 277

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2014 р. за N 1122/25899

Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України

Відповідно до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", розділу 6 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та з метою удосконалення порядку проведення диспансеризації у Службі зовнішньої розвідки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення диспансеризації військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Начальникам Медичного центру та Юридичного управління Служби зовнішньої розвідки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Гвоздь

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони
здоров'я України

О. Мусій

 

Інструкція
про порядок проведення диспансеризації військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України

I. Загальні положення

1. Диспансеризація військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ) є науково обґрунтованою системою лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і соціальних заходів, спрямованих на збереження, відновлення і зміцнення здоров'я військовослужбовців СЗРУ.

2. У цій Інструкції поняття і терміни вживаються у таких значеннях:

1) динамічний нагляд - комплекс планових діагностичних та лікувально-профілактичних заходів стосовно військовослужбовців, віднесених до груп динамічного нагляду (спостереження), що здійснюються Медичним центром СЗРУ (далі - МЦ);

2) диспансеризація - комплекс діагностичних, лікувально-профілактичних та організаційних заходів, що здійснюються МЦ у взаємодії з керівництвом підрозділів СЗРУ з метою активного виявлення військовослужбовців із захворюваннями на ранніх стадіях, з підвищеним ризиком виникнення захворювань, встановлення за ними за необхідності динамічного нагляду з розробкою та проведенням комплексу заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців;

3) профілактика захворювань - система заходів медичного та немедичного характеру, що здійснюються МЦ у взаємодії з підрозділами СЗРУ з метою попередження, зниження ризику розвитку відхилень у стані здоров'я та захворювань, уповільнення їх прогресування, зменшення несприятливих наслідків.

3. Диспансеризація включає:

1) медичний контроль за станом здоров'я військовослужбовців шляхом проведення щорічних поглиблених і контрольних медичних обстежень;

2) виявлення факторів, які негативно впливають на здоров'я військовослужбовців, із встановленням ступеня ризику розвитку захворювань;

3) проведення динамічного нагляду за станом здоров'я військовослужбовців;

4) проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я військовослужбовців;

5) проведення серед військовослужбовців цілеспрямованої пропаганди медичних і гігієнічних знань, здорового способу життя;

6) систематичний аналіз стану здоров'я військовослужбовців, якості та ефективності диспансеризації, розробку та здійснення заходів щодо її удосконалення.

4. За результатами диспансеризації військовослужбовці за станом здоров'я поділяються на такі групи:

1) I група - військовослужбовці, у яких відсутні хронічні захворювання та порушення функцій окремих органів і систем або які мають незначні відхилення від визначених меж норми фізіологічних характеристик, що не впливають на функціональну діяльність організму;

2) II група - військовослужбовці, які мають хронічні захворювання без порушень або з незначними порушеннями функцій органів і систем, перебіг яких характеризується відсутністю загострень протягом декількох років;

3) III група - військовослужбовці, які мають хронічні захворювання із порушеннями функцій органів і систем, періодичними загостреннями та які потребують динамічного нагляду та лікування.

5. Військовослужбовці I та II груп здоров'я займаються фізичною підготовкою з оцінкою рівня їх фізичної підготовленості для відповідних вікових груп, визначених Інструкцією про організацію фізичної та вогневої підготовки в Службі зовнішньої розвідки України, затвердженою наказом Служби зовнішньої розвідки України від 21 січня 2013 року N 15, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за N 436/22968 (далі - Інструкція з фізичної підготовки).

Військовослужбовці III групи здоров'я переводяться до наступної вікової групи, старшої від тієї, до якої військовослужбовець належить за віком.

Військовослужбовці, які за станом здоров'я не допущені до занять з фізичної підготовки, займаються фізичною культурою у групі лікувальної фізичної культури протягом строку та в порядку, визначених Інструкцією з фізичної підготовки.

6. Начальник МЦ відповідає за якість та ефективність заходів, що проводяться при диспансеризації, взаємодіє з керівниками структурних підрозділів СЗРУ щодо організації її проведення та забезпечує:

1) виявлення військовослужбовців з хронічними захворюваннями на ранніх стадіях та з підвищеним ризиком їх виникнення;

2) проведення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів, що повинні здійснюватися при диспансеризації військовослужбовців згідно з цією Інструкцією;

3) інформування керівників відповідних структурних підрозділів СЗРУ про дотримання військовослужбовцями графіка проходження поглибленого медичного обстеження, виконання інших заходів, що проводяться при диспансеризації, кількісні показники загальної захворюваності і захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також про потребу військовослужбовців у лікуванні та оздоровленні.

7. Керівники структурних підрозділів СЗРУ відповідають за своєчасність проходження підпорядкованими військовослужбовцями щорічних поглиблених медичних та контрольних медичних обстежень та зобов'язані забезпечити:

1) прибуття військовослужбовців до МЦ у визначені строки або терміни;

2) направлення військовослужбовців, які своєчасно не пройшли з поважних причин медичне обстеження, до МЦ за першої можливості;

3) врахування отриманої від МЦ інформації про потребу в санаторно-курортному лікуванні підпорядкованих військовослужбовців при складанні графіків щорічних основних відпусток;

4) впровадження в підпорядкованих підрозділах СЗРУ організаційних заходів щодо усунення шкідливих факторів або зменшення їх негативного впливу на здоров'я військовослужбовців, створення умов для реалізації лікувально-профілактичних заходів, визначених за результатами диспансеризації, проведення серед військовослужбовців цілеспрямованої пропаганди медичних і гігієнічних знань, здорового способу життя.

II. Порядок проведення диспансеризації

1. МЦ разом з кадровими підрозділами до 15 грудня поточного року уточнює списки військовослужбовців, які підлягають поглибленому медичному обстеженню, і складає графіки проведення таких обстежень у наступному році.

Наказом (розпорядженням) Голови СЗРУ або його заступника, який спрямовує і контролює організацію в СЗРУ діяльності за напрямом медичного забезпечення, проект якого готується МЦ, затверджуються графіки проходження поглибленого медичного обстеження військовослужбовцями (далі - Графіки).

Графіки, визначені в абзаці другому цього пункту, затверджуються до 20 грудня поточного року.

2. Диспансеризація в СЗРУ розпочинається з організації та проведення поглибленого медичного обстеження військовослужбовців підрозділів СЗРУ, за результатами якого здійснюються:

1) розподіл військовослужбовців за групами здоров'я, визначеними згідно з пунктом 4 розділу I цієї Інструкції;

2) розподіл військовослужбовців відповідно до стану здоров'я за віковими групами для заняття фізичною підготовкою і врахування при оцінюванні рівня їх фізичної підготовленості та віднесення їх до групи лікувальної фізичної культури у порядку згідно з пунктом 5 розділу I цієї Інструкції;

3) аналіз факторів, що негативно впливають на здоров'я кожного військовослужбовця, з подальшою розробкою рекомендацій щодо їх усунення або зменшення негативного впливу;

4) виявлення військовослужбовців, які за станом здоров'я підлягають динамічному нагляду, з подальшим проведенням діагностичних та лікувально-профілактичних заходів для осіб, які мають хронічні захворювання;

5) амбулаторне або стаціонарне лікування, реабілітація військовослужбовців після перенесених гострих захворювань, оперативних втручань;

6) формування груп військовослужбовців, які потребують санаторно-курортного лікування за профілем захворювань;

7) профілактика професійних захворювань військовослужбовців та їх ускладнень;

8) контрольні медичні обстеження;

9) цілеспрямована пропаганда санітарно-гігієнічних та медичних знань серед військовослужбовців з метою формування здорового способу життя, боротьби зі шкідливими звичками;

10) аналіз результатів диспансеризації, розробка і проведення заходів, спрямованих на підвищення якості та ефективності диспансеризації;

11) інформування керівників структурних підрозділів СЗРУ про необхідність направлення військовослужбовців на стаціонарне лікування та обстеження або на медичний огляд військово-лікарської комісії СЗРУ (далі - ВЛК) у випадках виявлення під час диспансеризації у військовослужбовців хвороб, станів, фізичних вад, що можуть впливати на ступінь їх придатності до військової служби в СЗРУ, визначених Положенням про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України, затвердженим наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 лютого 2011 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 квітня 2011 року за N 501/19239 (далі - Положення про проходження медичного огляду).

3. Щорічні поглиблені медичні обстеження військовослужбовців розпочинаються з проведення анамнестичного анкетування та медичного огляду лікарем-терапевтом (дільничним) МЦ (лікарем регіонального медичного пункту).

4. Щорічне поглиблене медичне обстеження військовослужбовців проводиться в обсязі відповідно до їх віку:

1) до 35 років, визначеному згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) від 35 до 40 років, визначеному згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

3) від 40 до 45 років, визначеному згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

4) 45 років і більше, визначеному згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

Військовослужбовцям, які віднесені до груп динамічного нагляду або високого ризику виникнення захворювань, лікарем-терапевтом (дільничним) МЦ (лікарем регіонального медичного пункту), іншими лікарями-спеціалістами призначаються додаткові медичні обстеження, що не визначені для відповідних вікових груп згідно з додатками 1 - 4 до цієї Інструкції.

5. Поглиблене медичне обстеження завершується оглядом начальника терапевтичного відділення (з денним стаціонаром), лікаря-терапевта (дільничного) МЦ (лікаря регіонального медичного пункту) з внесенням відповідних записів до медичної карти амбулаторного хворого, паспорта здоров'я військовослужбовця, форма якого наведена в додатку 5 до цієї Інструкції, та інших облікових форм.

6. Паспорт здоров'я зберігається у військовослужбовця та надається ним лікарю-терапевту (дільничному) МЦ (лікарю регіонального медичного пункту) щороку при проходженні поглибленого медичного обстеження.

7. Лікар-терапевт (дільничний) МЦ (лікар регіонального медичного пункту), лікарі-спеціалісти МЦ організовують заходи, що проводяться при диспансеризації, відповідають за їх повноту та зобов'язані:

1) здійснювати систематичний контроль за прибуттям військовослужбовців до МЦ у строки, визначені Графіками, та згідно зі списками, уточненими спільно з кадровим підрозділом СЗРУ;

2) своєчасно інформувати керівництво МЦ про стан проходження військовослужбовцями підрозділів СЗРУ поглиблених медичних обстежень, у тому числі керівників структурних підрозділів у встановлені згідно з Графіками строки;

3) контролювати проходження військовослужбовцями поглибленого медичного обстеження з урахуванням їх віку в обсязі, визначеному в додатках 1 - 4 до цієї Інструкції;

4) здійснювати систематичний контроль за прибуттям до МЦ для проходження поглибленого медичного обстеження військовослужбовців, які з будь-яких причин не пройшли його у строки, визначені згідно з Графіками;

5) виявляти осіб, які підлягають динамічному нагляду або належать до груп високого ризику виникнення захворювань, та здійснювати відповідні діагностичні та лікувально-профілактичні заходи;

6) формувати групи військовослужбовців, які потребують санаторно-курортного лікування за профілем захворювань;

7) надавати рекомендації військовослужбовцям щодо модифікації факторів ризику та здорового способу життя;

8) проводити аналіз результатів диспансеризації та стану здоров'я військовослужбовців з розробкою плану лікувально-профілактичних заходів.

8. При виявленні під час диспансеризації у військовослужбовця хвороб, станів, фізичних вад, що можуть впливати на ступінь його придатності до військової служби в СЗРУ, визначених Положенням про проходження медичного огляду, проводяться такі заходи:

1) лікарі МЦ доповідають начальникам відділень МЦ про стан здоров'я військовослужбовця;

2) начальники відділень МЦ (лікар регіонального медичного пункту) доповідають заступнику начальника центру з медико-санітарної роботи МЦ;

3) заступник начальника центру з медико-санітарної роботи МЦ доповідає начальнику МЦ;

4) начальник МЦ письмово інформує керівників структурних підрозділів СЗРУ про необхідність медичного обстеження та лікування в умовах стаціонару військовослужбовця або направлення його на медичний огляд до ВЛК;

5) керівники структурних підрозділів СЗРУ направляють підпорядкованих військовослужбовців до МЦ (регіонального медичного пункту) для медичного обстеження та лікування в умовах стаціонару або на медичний огляд до ВЛК у десятиденний строк з дня отримання відповідної інформації від начальника МЦ;

6) у разі встановлення у військовослужбовця при медичному обстеженні або лікуванні в умовах стаціонару захворювання, яке відповідно до Розкладу хвороб, станів, фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби в СЗРУ, визначеного в додатку 8 до Положення про проходження медичного огляду, зумовлює непридатність до військової служби, заступник начальника центру з медико-санітарної роботи МЦ письмово доповідає про це начальнику МЦ;

7) начальник МЦ письмово доповідає керівнику структурного підрозділу СЗРУ, де проходить службу військовослужбовець, про необхідність направлення його на медичний огляд до ВЛК;

8) рішення про направлення військовослужбовця на медичний огляд до ВЛК приймається з урахуванням стану його здоров'я відповідно до Положення про проходження медичного огляду;

9) начальник МЦ в разі ненаправлення військовослужбовця підрозділу СЗРУ до МЦ (регіонального медичного пункту) для медичного обстеження та лікування в умовах стаціонару або на медичний огляд до ВЛК письмово доповідає про це керівництву СЗРУ відповідно до розподілу функціональних обов'язків;

10) начальник МЦ про прийняте керівництвом СЗРУ рішення письмово інформує керівництво підрозділу СЗРУ, у якому проходить службу військовослужбовець.

III. Аналіз результатів диспансеризації

1. Аналіз результатів роботи МЦ щодо проведення диспансеризації та її ефективності здійснюється з метою проведення оцінки стану диспансерної роботи, виявлення недоліків, а також методів, що себе виправдали, узагальнення їх і вироблення плану подальшого її вдосконалення згідно з додатком 6 до цієї Інструкції.

2. Для оцінки якості і результативності проведеної диспансеризації враховуються показники, які надають начальники відділень МЦ (лікарі регіональних медичних пунктів):

1) результати проведення поглибленого медичного обстеження військовослужбовців із зазначенням кількості осіб, які пройшли його за звітний період, та за наявності - осіб, які його не пройшли;

2) загальна оцінка стану здоров'я військовослужбовців СЗРУ, показників загальної захворюваності та захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;

3) розподіл військовослужбовців СЗРУ за групами:

здоров'я;

віковими (для заняття фізичною підготовкою та врахування при оцінюванні рівня їх фізичної підготовленості, віднесення їх до групи лікувальної фізичної культури відповідно до стану здоров'я);

осіб, які мають високий ризик виникнення захворювань;

динамічного нагляду;

осіб, які працюють в шкідливих умовах;

осіб, які потребують санаторно-курортного лікування за профілем захворювань;

4) фактори, які негативно впливають на здоров'я військовослужбовців, та пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на усунення або зменшення їх негативного впливу;

5) загальний план профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів на наступний календарний рік.

3. Начальники відділень МЦ (лікарі регіональних медичних пунктів) доповідають про стан здоров'я керівників структурних підрозділів СЗРУ за результатами диспансеризації начальнику МЦ за формою, наведеною в додатку 7 до цієї Інструкції.

Начальник МЦ за результатами щорічної диспансеризації доповідає Голові СЗРУ про результати диспансеризації керівників структурних підрозділів СЗРУ на підставі паспорта здоров'я керівників структурних підрозділів СЗРУ, форма якого наведена в додатку 8 до цієї Інструкції.

Начальник МЦ за результатами щорічної диспансеризації подає керівникам структурних підрозділів СЗРУ паспорт здоров'я підрозділу, форма якого наведена в додатку 9 до цієї Інструкції.

4. Результати проведеної диспансеризації підсумовуються, аналізуються та доповідаються Голові СЗРУ.

 

Начальник Медичного центру

О. Перерва

 

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком до 35 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Флюорографія органів грудної порожнини в одній проекції.

5. Електрокардіографія.

6. Медичний огляд лікарями:

1) стоматологом (з обов'язковим повним оглядом ротової порожнини);

2) хірургом (з обов'язковим повним оглядом шкіри);

3) офтальмологом;

4) неврологом;

5) отоларингологом.

7. Додаткові обстеження:

1) для чоловіків:

огляд лікарем-хірургом з обстеженням грудних залоз та яєчок;

2) для жінок:

огляд лікарем-гінекологом з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією;

ультразвукове дослідження органів малого таза (один раз на 2 роки).

 

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком від 35 до 40 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Визначення рівня глюкози в крові.

5. Флюорографія органів грудної порожнини в одній проекції.

6. Електрокардіографія.

7. Пальцеве дослідження прямої кишки.

8. Медичний огляд лікарями:

1) стоматологом (з обов'язковим повним оглядом ротової порожнини);

2) хірургом (з обов'язковим повним оглядом шкіри);

3) офтальмологом;

4) неврологом;

5) отоларингологом.

9. Додаткові обстеження:

1) для чоловіків:

огляд лікарем-хірургом з обстеженням грудних залоз та яєчок;

2) для жінок:

огляд лікарем-гінекологом з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією;

ультразвукове дослідження органів малого таза (один раз на 2 роки).

 

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком від 40 до 45 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Визначення рівня глюкози в крові.

5. Визначення ліпідограми крові.

6. Флюорографія органів грудної порожнини в 2 проекціях.

7. Електрокардіографія.

8. Езофагогастродуоденоскопія (за показаннями).

9. Пальцеве дослідження прямої кишки.

10. Вимірювання очного тиску (один раз на 2 роки).

11. Ультразвукове дослідження черевної порожнини (один раз на 2 роки).

12. Ультразвукове дослідження щитоподібної залози (один раз на 2 роки).

13. Медичний огляд лікарями:

1) стоматологом (з обов'язковим повним оглядом ротової порожнини);

2) хірургом (з обов'язковим повним оглядом шкіри);

3) офтальмологом;

4) неврологом;

5) отоларингологом.

14. Додаткові обстеження:

1) для чоловіків:

огляд лікарем-хірургом з обстеженням грудних залоз та яєчок;

огляд лікарем-урологом (раз на 2 роки);

2) для жінок:

огляд лікарем-гінекологом з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією;

ультразвукове дослідження органів малого таза.

 

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком 45 років і більше

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Визначення рівня глюкози в крові.

5. Визначення ліпідограми крові.

6. Флюорографія органів грудної порожнини в 2 проекціях.

7. Електрокардіографія.

8. Езофагогастродуоденоскопія (за показаннями).

9. Пальцеве дослідження прямої кишки.

10. Фіброколоноскопія (за показаннями).

11. Вимірювання очного тиску (один раз на 2 роки).

12. Ультразвукове дослідження черевної порожнини та позаочеревинного простору (один раз на 2 роки).

13. Ультразвукове дослідження щитоподібної залози (один раз на 2 роки).

14. Медичний огляд лікарями:

1) стоматологом (з обов'язковим повним оглядом ротової порожнини);

2) хірургом (з обов'язковим повним оглядом шкіри);

3) офтальмологом;

4) неврологом;

5) отоларингологом.

15. Додаткові обстеження:

1) для чоловіків:

визначення загального простат-специфічного антигену (один раз на 2 роки);

огляд лікарем-хірургом з обстеженням грудних залоз та яєчок;

огляд лікарем-урологом (один раз на 2 роки);

2) для жінок:

ультразвукове дослідження малого таза;

мамографія або ультразвукове дослідження молочних залоз (один раз на 2 роки);

огляд лікарем-гінекологом з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією.

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВ'Я
військовослужбовця

(заповнюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних")

I. Загальні відомості

 

Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________

Дата народження __.__._____

Стать _____________

Місце проживання ___________________________________________________________

Сімейний стан _______________________________________________________________

Контактні телефони особи ____________________________________________________

Номер медичної карти _________________________

II. Сигнальні відмітки

 

Група крові ____________, резус-фактор _____________

Алергічна реакція ____________________________________________________________

Медикаментозна алергія ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Цукровий діабет _____________________________________________________________

Туберкульоз ___________________________________________________________________________

Інфекційні захворювання _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Щеплення ___________________________________________________________________________

III. Анамнестичні дані

 

Перенесені захворювання ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Хірургічні втручання __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Травми ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Вживання алкоголю ___________________________________________________________

Куріння ______________________________________________________________________

Заняття спортом _______________________________________________________________

Шкідливі фактори виробничого середовища _______________________________________

Фактори ризику розвитку соціально значимих захворювань

N з/п

Найменування

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

Захворювання батьків:
серцево-судинні;
цукровий діабет;
онкологічні

 

 

 

 

 

2

Куріння

 

 

 

 

 

3

Надмірна вага

 

 

 

 

 

4

Гіподинамія

 

 

 

 

 

5

Стрес

 

 

 

 

 

6

Підвищений артеріальний тиск

 

 

 

 

 

7

Нераціональне харчування

 

 

 

 

 

Підпис лікаря

 

 

 

 

 

IV. Показники стану здоров'я

N з/п

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

Зріст

 

 

 

 

 

2

Вага

 

 

 

 

 

3

Індекс маси тіла (норма - 20 - 25 кг/м2)

 

 

 

 

 

4

Окружність талії
(до 102 см - у чоловіків, до 88 см - у жінок)

 

 

 

 

 

5

Частота серцевих скорочень

 

 

 

 

 

6

Артеріальний тиск (не більше 140/90 мм рт. ст.)

 

 

 

 

 

7

Холестерин (не більше 5,0 ммоль/л)

 

 

 

 

 

8

Холестерин ЛПНЩ (не більше 3 ммоль/л)

 

 

 

 

 

9

Холестерин ЛПВЩ (не нижче 1,0 ммоль/л)

 

 

 

 

 

10

Тригліцериди (не більше 2,0 ммоль/л)

 

 

 

 

 

11

Глюкоза крові натщесерце (норма - менше 5,6 ммоль/л)

 

 

 

 

 

 

Інші показники

 

 

 

 

 

Підпис лікаря

 

 

 

 

 

V. Відомості про спеціальні дослідження

N з/п

Дослідження

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

 

 

 

 

 

 

 

VI. Відомості про госпіталізацію

Дата

Діагноз

Заклад охорони здоров'я (профіль)

 

 

 

VII. Відомості про санаторно-курортне та реабілітаційне лікування

Дата

Діагноз

Заклад охорони здоров'я
(профіль)

 

 

 

VIII. Результати огляду

Дата

Захворювання (у тому числі вперше виявлені)

Лікар

 

 

 

IX. Підсумкова оцінка стану здоров'я

за 20__ рік:

1. Стан здоров'я:

група здоров'я __________________________________

група фізичної підготовки ___________________________________________

функціональні відхилення ____________________________________________________________

фактори ризику захворювань __________________________________________________________

2. Рекомендації, призначення індивідуальних планів оздоровлення:

Лікар

Рекомендації, індивідуальні плани

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

3. План щеплень на наступний 20__ рік __________________________________________________

 

СХЕМА
аналізу результатів роботи Медичного центру щодо проведення диспансеризації

1. Якість диспансеризації оцінюється за такими показниками:

повнота (відсоток) охоплення поглибленими медичними обстеженнями військовослужбовців;

розподіл військовослужбовців за групами здоров'я (частка осіб, віднесених до груп здоров'я, від кількості обстежених при диспансеризації);

відсоток вперше виявлених захворювань під час поглиблених медичних обстежень від усього числа вперше виявлених хронічних захворювань;

виявлення хронічних захворювань на ранніх стадіях і причини занедбаних випадків;

своєчасність узяття хворих під динамічний нагляд, додержання обсягів поглиблених медичних обстежень;

повнота, своєчасність і якість проведення лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів особам, що знаходяться під динамічним наглядом та в групах підвищеного ризику розвитку захворювань та їх ускладнень.

2. Ефективність диспансеризації оцінюється за такими показниками у порівнянні за два останні роки:

показники захворюваності, поширеності захворювань, смертності військовослужбовців;

показники захворюваності з урахуванням звільнень військовослужбовців від виконання ними обов'язків військової служби (у випадках та днях на 100 осіб);

чисельність групи військовослужбовців, які часто та довго хворіють;

поширеність факторів ризику виникнення захворювань серед військовослужбовців (гіперхолестеринемія, порушення толерантності до глюкози (цукровий діабет), підвищений артеріальний тиск, паління, надлишкова вага (індекс Кетлє), гіподинамія);

частка військовослужбовців, які відносяться до групи високого ризику виникнення захворювань;

показники летальності серед військовослужбовців від захворювань, з приводу яких вони перебували під динамічним наглядом;

співвідношення кількості військовослужбовців, узятих на динамічний нагляд та знятих з динамічного нагляду у зв'язку з одужанням (поліпшенням) стану здоров'я;

чисельність військовослужбовців, які перебувають в групі лікувальної фізичної культури на кінець звітного періоду;

показник первинної інвалідності при звільненні з військової служби внаслідок захворювання (крім травм та поранень, отриманих під час несення військової служби), у тому числі через захворювання, за якими військовослужбовці перебували під динамічним наглядом.

 

ФОРМА
доповіді про стан здоров'я керівників структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України за результатами диспансеризації

1. Прізвище, ім'я та по батькові.

2. Військове звання та займана посада.

3. Вік (повних років).

4. Група здоров'я.

5. Вікова група фізичної підготовки.

6. Кількість випадків та загальна кількість днів звільнення від виконання обов'язків військової служби.

7. Кількість випадків та тривалість лікування в умовах стаціонару.

8. Кількість днів перебування на санаторно-курортному та/або реабілітаційному лікуванні із зазначенням найменування та профілю відповідного закладу.

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВ'Я
керівників структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України

I. Загальні відомості

1. Строки проходження поглиблених медичних обстежень керівників структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України.

2. Кількість осіб керівників структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, які:

почали проходити поглиблене медичне обстеження, ______ осіб;

пройшли поглиблене медичне обстеження, ______ осіб (____ %).

3. Список осіб керівників структурних підрозділів, які не пройшли поглиблене медичне обстеження

N з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я та по батькові

Підрозділ

 

 

 

 

4. Відомості про стан здоров'я керівників структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України

Показники

Звітний період

Попередній звітний період

кількість

%

кількість

%

1. Усього військовослужбовців:

 

 

 

 

у тому числі віком 45 років і більше

 

 

 

 

2. Хворіють на:

 

 

 

 

туберкульоз

 

 

 

 

цукровий діабет

 

 

 

 

злоякісні новоутворення

 

 

 

 

виразкову хворобу шлунка

 

 

 

 

захворювання серцево-судинної системи та нейроциркуляторну дистонію

 

 

 

 

захворювання опорно-рухового апарату

 

 

 

 

3. Кількість випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності

 

 

 

 

II. Розподіл керівників структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України за факторами та групами ризику розвитку основних захворювань та їх ускладнень

Фактори та групи ризику

Звітний період

Попередній звітний період

кількість

%

кількість

%

1. Фактори ризику:

 

 

 

 

1) артеріальна гіпертензія

 

 

 

 

2) обтяжена спадковість

 

 

 

 

3) тютюнопаління

 

 

 

 

4) надлишкова вага (ожиріння)

 

 

 

 

5) гіперхолестеринемія

 

 

 

 

6) гіподинамія

 

 

 

 

2. Групи високого ризику:

 

 

 

 

1) серцево-судинного ризику

 

 

 

 

2) онкологічного ризику

 

 

 

 

III. Розподіл керівників структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України за групами здоров'я

Група здоров'я

Звітний період

Попередній звітний період

кількість

%

кількість

%

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IV. Основні профілактичні заходи, проведені у звітному періоді ___________________________
_____________________________________________________________________________________

V. Висновки та пропозиції _____________________________________________________________

Начальник МЦ

_______________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВ'Я

____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу Служби зовнішньої розвідки України)

I. Загальні відомості

1. Керівник підрозділу Служби зовнішньої розвідки України _________________________________
                                                                                                                                          (посада, військове звання, прізвище та ініціали)

2. Начальник Медичного центру _________________________________________________________
                                                                                                                  (військове звання, прізвище та ініціали)

3. Терміни проходження поглиблених медичних обстежень військовослужбовцями підрозділу Служби зовнішньої розвідки України, визначені графіком, затвердженим наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України від __.__.20__ N __, з __.__ по __.__.20__ року.

4. Кількість військовослужбовців підрозділу Служби зовнішньої розвідки України, які:

1) почали проходити поглиблене медичне обстеження, ______ осіб;

2) пройшли поглиблене медичне обстеження, ______ осіб (____ %).

5. Список військовослужбовців, які не пройшли поглиблене медичне обстеження

N з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я та по батькові

Примітка

 

 

 

 

6. Відомості про стан здоров'я військовослужбовців

Показники

Військовослужбовці

звітний період

попередній звітний період

кількість

%

кількість

%

1. Усього військовослужбовців:

 

 

 

 

у тому числі віком 45 років і більше

 

 

 

 

2. Працюють в шкідливих умовах

 

 

 

 

3. Хворіють на:
туберкульоз

 

 

 

 

цукровий діабет

 

 

 

 

злоякісні новоутворення

 

 

 

 

виразкову хворобу шлунка

 

 

 

 

захворювання серцево-судинної системи та нейроциркуляторну дистонію

 

 

 

 

захворювання опорно-рухового апарату

 

 

 

 

4. Кількість випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності

 

 

 

 

5. Чисельність групи військовослужбовців, які часто та довго хворіють

 

 

 

 

6. Чисельність групи лікувальної фізкультури

 

 

 

 

II. Розподіл військовослужбовців за факторами та групами ризику розвитку основних захворювань та їх ускладнень

Фактори та групи ризику

Військовослужбовці

звітний період

попередній звітний період

кількість

%

кількість

%

1. Фактори ризику:

 

 

 

 

1) артеріальна гіпертензія

 

 

 

 

2) обтяжена спадковість

 

 

 

 

3) тютюнопаління

 

 

 

 

4) надлишкова вага (ожиріння)

 

 

 

 

5) гіперхолестеринемія

 

 

 

 

6) гіподинамія

 

 

 

 

7) нераціональне харчування

 

 

 

 

2. Групи високого ризику:

 

 

 

 

1) серцево-судинного ризику

 

 

 

 

2) онкологічного ризику

 

 

 

 

III. Розподіл військовослужбовців за групами здоров'я

Група здоров'я

Військовослужбовці

звітний період

попередній звітний період

кількість

%

кількість

%

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IV. Основні профілактичні заходи, проведені у звітному періоді ___________________________
_____________________________________________________________________________________

V. Висновки та пропозиції _____________________________________________________________

Начальник МЦ

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос