Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении положений о Центральной жилищной комиссии и комиссии по распределению жилой площади в общежитиях Министерства внутренних дел Украины

МВД
Положение, Приказ от 27.08.2014 № 873
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2014

м. Київ

N 873

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2014 р. за N 1117/25894

Про затвердження положень про Центральну житлову комісію та комісію з розподілу житлової площі в гуртожитках Міністерства внутрішніх справ України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 22 квітня 2015 року N 466
,
 від 16 жовтня 2015 року N 1252

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 29 грудня 2015 року N 1641)

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР, пункту 3 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року N 470, статті 22 Закону України "Про міліцію", наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10 вересня 2004 року N 1039 "Про надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2004 року за N 1255/9854, Примірного положення про гуртожитки, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 03 червня 1986 року N 208, з метою безумовного дотримання принципів соціальної справедливості при розгляді житлових питань осіб рядового і начальницького складу, працівників, пенсіонерів апарату МВС України, членів їх сімей

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Положення про Центральну житлову комісію Міністерства внутрішніх справ України, що додається;

2) Положення про комісію з розподілу житлової площі в гуртожитках Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Департаменту матеріального забезпечення МВС України (Бакумов С. Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законодавством строк.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Чеботаря С. І.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Об'єднаного комітету
профспілки МВС України

Л. А. Кирилюк

Голова Первинної профспілкової
організації атестованих
працівників МВС України

І. О. Ткаченко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну житлову комісію Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційно-правові основи діяльності Центральної житлової комісії МВС України (далі - ЦЖК) щодо надання жилих приміщень особам рядового і начальницького складу, працівникам, пенсіонерам апарату МВС України, членам їх сімей (далі - працівники).

2. ЦЖК є колегіальним органом, утвореним для вирішення житлових питань працівників.

3. ЦЖК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

4. Склад ЦЖК затверджується відповідними наказами МВС України.

Головою ЦЖК (далі - Голова) є заступник Міністра - керівник апарату.

Секретарем ЦЖК є працівник Департаменту матеріального забезпечення МВС.

(абзац третій пункту 4 розділу І у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 22.04.2015 р. N 466)

Перший заступник Голови, заступник Голови (далі - Заступники) та члени ЦЖК є працівниками із числа керівного складу структурних підрозділів апарату МВС України.

До складу ЦЖК входять голова Первинної профспілкової організації атестованих працівників МВС України та голова Об'єднаного комітету профспілки МВС України, представники громадських організацій (за згодою).

5. ЦЖК здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться не менше ніж два рази на рік.

6. Засідання ЦЖК є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин її складу з правом голосу.

Рішення ЦЖК приймається більшістю голосів і оформляється протоколом, який підписує Голова або Заступники.

7. Підготовку матеріалів на розгляд ЦЖК здійснює Департамент матеріального забезпечення МВС разом зі структурними підрозділами апарату МВС.

(абзац перший пункту 7 розділу І у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 22.04.2015 р. N 466)

Питання виноситься на розгляд ЦЖК тільки після отримання позитивного або негативного висновку Департаменту юридичного забезпечення МВС України.

8. У своїй діяльності ЦЖК взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями відповідно до чинного законодавства України.

9. У разі незгоди з рішенням ЦЖК окрема думка члена комісії зазначається в протоколі засідання.

10. Рішення (доручення) ЦЖК є обов'язковими для виконання, їх оскарження здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

II. Основні завдання та функції Центральної житлової комісії МВС України

1. Основними завданнями у ЦЖК є:

1) забезпечення ведення квартирного обліку працівників, які потребують поліпшення житлових умов, в апараті МВС України;

2) розгляд рапортів (заяв), контроль повноти та якості формування квартирних справ працівників;

3) прийняття рішення про взяття на квартирний облік в апараті МВС України, внесення змін до квартирних справ, зняття з квартирного обліку працівників відповідно до чинного законодавства України;

4) прийняття рішення про надання жилих приміщень працівникам, які перебувають на квартирному обліку в апараті МВС України;

5) розгляд пропозицій, заяв і скарг з питань, які належать до компетенції ЦЖК;

6) здійснення контролю за веденням квартирного обліку працівників в апараті МВС України, надходженням жилих приміщень, правильністю ведення їх обліку.

2. З метою виконання завдань ЦЖК:

1) забезпечує розгляд рапортів (заяв) працівників, звернень структурних підрозділів апарату МВС України щодо взяття на квартирний облік працівників в апараті МВС України, внесення змін до квартирних справ, зняття з квартирного обліку, надання жилих приміщень, а також прийняття відповідних рішень за результатами їх розгляду;

2) розглядає питання про внесення працівників пільгових категорій до списків осіб, які відповідно до чинного законодавства України мають право на першочергове або позачергове отримання житла, виключення осіб із зазначених списків, виключення осіб зі списків осіб, які перебувають на квартирному обліку в апараті МВС України, переведення осіб з однієї черги в іншу;

3) здійснює додаткове опрацювання матеріалів щодо правомірності перебування працівників на квартирному обліку в апараті МВС України та перегляд рішень стосовно надання їм житла в порядку, установленому чинним законодавством України;

4) приймає рішення щодо надання службового жилого приміщення працівникам відповідно до чинного законодавства України;

5) розглядає документи та забезпечує розподіл жилих приміщень відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів МВС України;

6) вносить пропозиції до МВС України щодо звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають житловий фонд, з питання передачі МВС України жилої площі в порядку, установленому законодавством;

7) на підставі матеріалів Департаменту юридичного забезпечення МВС України опрацьовує питання щодо виконання судових рішень стосовно житлового забезпечення працівників, а також їх перебування на квартирному обліку в апараті МВС України;

8) організовує ведення в апараті МВС України квартирного обліку працівників, які потребують поліпшення житлових умов;

9) розглядає питання щодо клопотання про виключення (включення) житла зі (до) списку службового.

III. Голова Центральної житлової комісії МВС України

1. Голова зобов'язаний:

1) здійснювати керівництво діяльністю ЦЖК та вести її засідання;

2) визначати дату та затверджувати порядок денний проведення засідань ЦЖК;

3) попередньо розглядати матеріали, які будуть обговорюватися на засіданні ЦЖК;

4) затверджувати рішення ЦЖК;

5) покладати письмово виконання своїх функцій на Заступників з правом затвердження ними протоколів засідання (у разі відсутності Голови на засіданні);

6) щороку звітувати Міністрові внутрішніх справ України за результатами діяльності ЦЖК;

7) забезпечувати дотримання вимог законодавства України в діяльності ЦЖК.

2. Голова має право:

1) позачергово скликати засідання ЦЖК;

2) уносити пропозиції на засіданні ЦЖК для прийняття рішень з питань, які відповідно до цього Положення належать до компетенції ЦЖК;

3) вимагати від керівників структурних підрозділів апарату МВС України виконання рішень ЦЖК;

4) звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо необхідності надання роз'яснень з питань застосування законодавства в роботі ЦЖК;

5) доручати членам ЦЖК підготовку матеріалів з окремих питань для винесення їх на розгляд ЦЖК.

IV. Заступники Голови Центральної житлової комісії МВС України

1. Заступники виконують доручення Голови.

2. Перший заступник Голови в разі відсутності Голови виконує його обов'язки.

3. Заступник Голови в разі відсутності Голови та першого заступника Голови виконує обов'язки Голови.

4. На Заступників поширюються права та обов'язки членів ЦЖК.

V. Члени Центральної житлової комісії МВС України

1. Член ЦЖК повинен бути присутнім на всіх засіданнях ЦЖК.

У разі неможливості члена ЦЖК бути присутнім на засіданні замість нього має бути присутнім інший представник підрозділу, уповноважений керівником, без права голосу.

2. Член ЦЖК за дорученням Голови здійснює підготовку матеріалів з окремих питань для розгляду їх на засіданні ЦЖК.

3. Член ЦЖК має право висловлювати свої думки, пропозиції з питань, які опрацьовуються на засіданні.

4. Член ЦЖК вносить пропозиції стосовно організації роботи ЦЖК, внесення до порядку денного окремих питань, що стосуються поліпшення житлових умов працівників, ведення квартирного обліку в апараті МВС України, та інших питань, які належать до компетенції ЦЖК.

 

Директор Департаменту
матеріального забезпечення
МВС України

С. Ф. Бакумов

Опрос