Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о ведомственных поощрительных знаках отличия Министерства энергетики и угольной промышленности Украины

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ от 28.08.2014 № 601
действует с 03.10.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2014

м. Київ

N 601

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2014 р. за N 1116/25893

Про затвердження Змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року N 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у відповідність до вимог чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20 лютого 2013 року N 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 389/22921, що додаються.

2. Управлінню по роботі з персоналом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Департаменту адміністративно-господарського забезпечення та документообігу забезпечити виготовлення бланків і нагрудних знаків.

4. Управлінню забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) забезпечити розміщення цього наказу на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Ю. Продан

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Комісії
державних нагород та геральдики

О. Рафальський

Голова професійної спілки
працівників атомної енергетики
та промисловості України

В. О. Матов

Голова професійної спілки працівників
енергетики та електротехнічної
промисловості України

С. С. Шишов

Голова Незалежної
профспілки гірників України

М. Я. Волинець

Голова Центрального комітету
профспілки працівників вугільної
промисловості України

В. І. Турманов

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. В. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

 

Зміни
до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"нагрудний знак "Шахтарська слава" трьох ступенів, з яких вищим є I ступінь (ескізи та описи наведено у додатках 19 - 24), до яких нагородженим видаються посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 25 - 30);

нагрудний знак "Шахтарська доблесть" трьох ступенів, з яких вищим є I ступінь (ескізи та описи наведено у додатках 31 - 36), до яких нагородженим видаються посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 37 - 42)";

2) у пункті 1.2:

абзаци перший та другий замінити абзацом першим такого змісту:

"1.2. Подякою, Грамотою та Почесною грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, нагрудними знаками: "Відмінник енергетики України", "За доблесну шахтарську працю", "Відмінник нафтогазової промисловості", "Шахтарська слава" трьох ступенів, "Шахтарська доблесть" трьох ступенів нагороджуються працівники Міненерговугілля України, підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами другим - сьомим;

в абзаці сьомому слова "абзацах першому та другому" замінити словами "абзаці першому".

2. У розділі II:

у пунктах 2.4 - 2.6 слово "другому" замінити словом "першому";

після пункту 2.6 доповнити розділ новими пунктами 2.7, 2.8 такого змісту:

"2.7. Нагрудним знаком "Шахтарська слава" нагороджуються працівники, зазначені в абзаці першому пункту 1.2 розділу I цього Положення, та працівники, постійно зайняті на підземних і відкритих роботах діючих підприємств вугільної, торф'яної та уранової промисловості, шахтах, які будуються, і розрізах, за наявності безперервного стажу роботи: III ступінь - не менше 5 років, II ступінь - 8 років, I ступінь - 10 років;

інші працівники галузі можуть нагороджуватися за наявності безперервного стажу роботи: III ступінь - не менше 8 років, II ступінь - 11 років, I ступінь - 14 років.

2.8. Нагрудним знаком "Шахтарська доблесть" нагороджуються працівники, зазначені в абзаці першому пункту 1.2 розділу I цього Положення, кавалери нагрудного знака "Шахтарська слава" та працівники, постійно зайняті на підземних і відкритих роботах діючих підприємств вугільної, торф'яної та уранової промисловості, шахтах, які будуються, і розрізах, за наявності безперервного стажу роботи: III ступінь - не менше 8 років, II ступінь - 10 років, I ступінь - 12 років;

інші працівники галузі можуть нагороджуватися за наявності безперервного стажу роботи: III ступінь - не менше 10 років, II ступінь - 12 років, I ступінь - 14 років".

У зв'язку з цим пункти 2.7, 2.8 вважати відповідно пунктами 2.9, 2.10.

3. Пункт 3.3 розділу III після слів "Відмінник нафтогазової промисловості" доповнити словами "Шахтарська слава" трьох ступенів, "Шахтарська доблесть" трьох ступенів".

4. Пункт 4.7 розділу IV доповнити новими абзацами такого змісту:

"нагрудних знаків "Шахтарська слава" трьох ступенів - 3500 шт., із них:

"Шахтарська слава" III ступеня - 1750 шт.;

"Шахтарська слава" II ступеня - 1000 шт.;

"Шахтарська слава" I ступеня - 750 шт.

нагрудних знаків "Шахтарська доблесть" трьох ступенів - 1500 шт., із них:

"Шахтарська доблесть" III ступеня - 700 шт.;

"Шахтарська доблесть" II ступеня - 500 шт.;

"Шахтарська доблесть" I ступеня - 300 шт.".

5. Доповнити Положення після додатка 18 новими додатками 19 - 42, що додаються.

У зв'язку з цим додаток 19 вважати додатком 43.

У тексті Положення посилання на додаток 19 замінити посиланням на додаток 43.

 

Заступник начальника управління -
начальник відділу роботи з
персоналом апарату Міністерства
Управління по роботі з персоналом

І. Єлєтіна

 

Ескіз
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" I ступеня

  

 

Опис
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" I ступеня

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак "Шахтарська слава" I ступеня (далі - відзнака) - виконана у вигляді п'ятикутника жовтого кольору, в центрі якого розміщений шахтний копер, на ньому схрещені молоток та відбійний молоток. У верхній частині п'ятикутника відзнаки - малий Державний Герб України. У нижній частині на білій стилізованій стрічці - напис "Шахтарська слава", внизу в овалі білого кольору зазначений ступінь знака - "I".

Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком і двох ланцюжків жовтого кольору (на колодці для цього є два вушка). Внутрішня частина колодки вкрита емаллю синього кольору, в центральній частині розміщується стилізована стрічка жовтого кольору.

На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.

Усі зображення відзнаки рельєфні.

Розмір відзнаки - 75 Х 45 мм.

 

Ескіз
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" II ступеня

  

 

Опис
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" II ступеня

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак "Шахтарська слава" II ступеня (далі - відзнака) - виконана у вигляді п'ятикутника жовтого кольору, в центрі якого розміщений шахтний копер, на ньому схрещені молоток та відбійний молоток. У верхній частині відзнаки - малий Державний Герб України. У нижній частині на білій стилізованій стрічці - напис "Шахтарська слава", внизу в овалі білого кольору зазначений ступінь знака - "II".

Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком і двох ланцюжків жовтого кольору (на колодці для цього є два вушка). Внутрішня частина колодки вкрита емаллю синього кольору, в центральній частині розміщується стилізована стрічка жовтого кольору, посередині якої є одна смужка синього кольору.

На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.

Усі зображення відзнаки рельєфні.

Розмір відзнаки - 75 Х 45 мм.

 

Ескіз
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" III ступеня

  

 

Опис
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" III ступеня

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак "Шахтарська слава" III ступеня (далі - відзнака) - виконана у вигляді п'ятикутника жовтого кольору, в центрі якого розміщений шахтний копер, на ньому схрещені молоток та відбійний молоток. У верхній частині відзнаки - малий Державний Герб України. У нижній частині на білій стилізованій стрічці - напис "Шахтарська слава", внизу в овалі білого кольору зазначений ступінь знака - "III".

Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком і двох ланцюжків жовтого кольору (на колодці для цього є два вушка). Внутрішня частина колодки вкрита емаллю синього кольору, в центральній частині розміщується стилізована стрічка жовтого кольору, посередині якої є дві смужки синього кольору.

На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.

Усі зображення відзнаки рельєфні.

Розмір відзнаки - 75 Х 45 мм.

 

Ескіз
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" I ступеня

  

 

Опис
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" I ступеня

Внутрішня частина посвідчення - поліграфічний бланк білого кольору з хвильками блакитного кольору. Усі написи на внутрішній частині посвідчення виконані літерами синього кольору. З лівого боку зверху напис "МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ". Нижче - зображення нагрудного знака "Шахтарська слава" I ступеня. З правого боку зверху великими літерами напис "НАГОРОДЖУЄ", нижче три лінії для запису прізвища, ім'я, по батькові нагороджуваного. Нижче написи: "НАГРУДНИМ ЗНАКОМ "ШАХТАРСЬКА СЛАВА" I ступеня", "Наказ N ___", "від "___" _____ 20__ р.". Внизу написи: "Міністр ________" та "М. П.".

 

Ескіз
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" II ступеня

  

 

Опис
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" II ступеня

Внутрішня частина посвідчення - поліграфічний бланк білого кольору з хвильками блакитного кольору. Усі написи на внутрішній частині посвідчення виконані літерами синього кольору. З лівого боку зверху напис "МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ". Нижче - зображення нагрудного знака "Шахтарська слава" II ступеня. З правого боку зверху великими літерами напис "НАГОРОДЖУЄ", нижче три лінії для запису прізвища, ім'я, по батькові нагороджуваного. Нижче написи: "НАГРУДНИМ ЗНАКОМ "ШАХТАРСЬКА СЛАВА" II ступеня", "Наказ N ___", "від "___" _____ 20__ р.". Внизу написи: "Міністр ________" та "М. П.".

 

Ескіз
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" III ступеня

  

 

Опис
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська слава" III ступеня

Внутрішня частина посвідчення - поліграфічний бланк білого кольору з хвильками блакитного кольору. Усі написи на внутрішній частині посвідчення виконані літерами синього кольору. З лівого боку зверху напис "МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ". Нижче - зображення нагрудного знака "Шахтарська слава" III ступеня. З правого боку зверху великими літерами напис "НАГОРОДЖУЄ", нижче три лінії для запису прізвища, ім'я, по батькові нагороджуваного. Нижче написи: "НАГРУДНИМ ЗНАКОМ "ШАХТАРСЬКА СЛАВА" III ступеня", "Наказ N ___", "від "___" ______ 20__ р.". Внизу написи: "Міністр ________" та "М. П.".

 

Ескіз
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" I ступеня

 

 

Опис
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" I ступеня

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак "Шахтарська доблесть" I ступеня (далі - відзнака) видовженої форми золотистого кольору. У верхній частині зображено сонячні промені, в центрі розміщено зображення шахтарської символіки - два схрещених молотки золотистого кольору на чорному тлі, по колу на білому полі напис жовтими літерами "ШАХТАРСЬКА ДОБЛЕСТЬ", по обидва боки нижньої частини відзнаки зображено дубове листя. Верхня частина відзнаки вкрита емаллю білого кольору, на ній червоною емаллю позначено ступінь відзнаки - "I".

Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком. Внутрішня частина колодки рельєфна, вкрита червоною емаллю із зображенням лаврової гілки жовтого кольору.

На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.

Усі зображення відзнаки - рельєфні.

Розмір відзнаки - 75 Х 40 мм.

 

Ескіз
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" II ступеня

  

 

Опис
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" II ступеня

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак "Шахтарська доблесть" II ступеня (далі - відзнака) видовженої форми золотистого кольору. У верхній частині зображено сонячні промені, в центрі розміщено зображення шахтарської символіки - два схрещених молотки золотистого кольору на чорному тлі, по колу на білому полі напис жовтими літерами "ШАХТАРСЬКА ДОБЛЕСТЬ", по обидва боки нижньої частини відзнаки зображено дубове листя. Верхня частина відзнаки вкрита емаллю синього кольору, на ній червоною емаллю позначено ступінь відзнаки - "II".

Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком. Внутрішня частина колодки рельєфна, вкрита червоною емаллю із зображенням лаврової гілки жовтого кольору.

На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.

Усі зображення відзнаки - рельєфні.

Розмір відзнаки - 75 Х 40 мм.

 

Ескіз
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" III ступеня

  

 

Опис
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" III ступеня

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак "Шахтарська доблесть" III ступеня (далі - відзнака) видовженої форми золотистого кольору. У верхній частині зображено сонячні промені, в центрі розміщено зображення шахтарської символіки - два схрещених молотки золотистого кольору на чорному тлі, по колу на білому полі напис жовтими літерами "ШАХТАРСЬКА ДОБЛЕСТЬ", по обидва боки нижньої частини відзнаки зображено дубове листя. Верхня частина відзнаки вкрита емаллю червоного кольору, на ній білою емаллю позначено ступінь відзнаки - "III".

Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком. Внутрішня частина колодки рельєфна, вкрита червоною емаллю із зображенням лаврової гілки жовтого кольору.

На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.

Усі зображення відзнаки - рельєфні.

Розмір відзнаки - 75 Х 40 мм.

 

Ескіз
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" I ступеня

  

 

Опис
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" I ступеня

Внутрішня частина посвідчення - поліграфічний бланк білого кольору з хвильками блакитного кольору. Усі написи на внутрішній частині посвідчення виконані літерами синього кольору. З лівого боку зверху напис "МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ". Нижче - зображення нагрудного знака "Шахтарська доблесть" I ступеня. З правого боку у верхній частині великими літерами напис "НАГОРОДЖУЄ", нижче три лінії для запису прізвища, ім'я, по батькові нагороджуваного. Нижче написи: "НАГРУДНИМ ЗНАКОМ "ШАХТАРСЬКА ДОБЛЕСТЬ" I ступеня", "Наказ N __", "від "___" ______ 20__ р.". Внизу написи: "Міністр ________" та "М. П.".

 

Ескіз
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" II ступеня

  

 

Опис
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" II ступеня

Внутрішня частина посвідчення - поліграфічний бланк білого кольору з хвильками блакитного кольору. Усі написи на внутрішній частині посвідчення виконані літерами синього кольору. З лівого боку зверху напис "МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ". Нижче - зображення нагрудного знака "Шахтарська доблесть" II ступеня. З правого боку зверху великими літерами напис "НАГОРОДЖУЄ", нижче три лінії для запису прізвища, ім'я, по батькові нагороджуваного. Нижче написи: "НАГРУДНИМ ЗНАКОМ "ШАХТАРСЬКА ДОБЛЕСТЬ" II ступеня", "Наказ N __", "від "___" _____ 20__ р.". Внизу написи: "Міністр _____" та "М. П.".

 

Ескіз
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" III ступеня

  

 

Опис
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака "Шахтарська доблесть" III ступеня

Внутрішня частина посвідчення - поліграфічний бланк білого кольору з хвильками блакитного кольору. Усі написи на внутрішній частині посвідчення виконані літерами синього кольору. З лівого боку зверху написи "МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ". Нижче - зображення нагрудного знака "Шахтарська доблесть" III ступеня. З правого боку зверху великими літерами напис "НАГОРОДЖУЄ", нижче три лінії для запису прізвища, ім'я, по батькові нагороджуваного. Нижче написи: "НАГРУДНИМ ЗНАКОМ "ШАХТАРСЬКА ДОБЛЕСТЬ" III ступеня", "Наказ N __", "від "___" _______ 20__ р.". Внизу написи: "Міністр _______" та "М. П.".

____________

Опрос