Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку выдачи лицензий на вид хозяйственной деятельности - экспорт, импорт дисков для лазерных систем считывания, матриц

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 27.08.2014 № 1035
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2014

м. Київ

N 1035

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2014 р. за N 1112/25889

Про затвердження Змін до Порядку видачі ліцензій на вид господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 8 серпня 2002 року N 244
згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 листопада 2017 року N 1626)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 634,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку видачі ліцензій на вид господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08 серпня 2002 року N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2002 року за N 704/6992, що додаються.

2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконувач обов'язків
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

А. Максюта

ПОГОДЖЕНО: 

 

Т. в. о. Голови Державної служби 
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва 
 

О. Ю. Потімков 

 

ЗМІНИ
до Порядку видачі ліцензій на вид господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць

1. У главі 2:

1) абзац третій пункту 2.1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

2) пункт 2.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"немає у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).";

3) в абзаці другому пункту 2.12 та абзаці першому пункту 2.13 слова "платіжного доручення" замінити словами "документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії".

2. У главі 3:

1) пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. У разі припинення провадження зазначеного в ліцензії виду господарської діяльності філією, відокремленим підрозділом, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у письмовій формі. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вносить відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.";

2) у пункті 3.6:

абзац другий після слів "ліцензіату" доповнити словами "на підставі даних ліцензійного реєстру";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, зазначеного в частині третій статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і строки, передбачені для видачі ліцензії.";

3) у пункті 3.11:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

в абзаці десятому слово "неможливість" замінити словами "акт про неможливість".

3. У додатку 3 до Порядку графу "номер, дата свідоцтва про державну реєстрацію (або довідки про внесення до ЄДРПО України), орган, що здійснив державну реєстрацію" виключити.

4. У тексті Порядку та додатках 1, 3 - 5 до нього слова "фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "фізичної особи - підприємця".

5. У тексті додатків 1, 3 - 5 до Порядку слова "ідентифікаційний код юридичної особи", "ідентифікаційний код - для юридичної особи" замінити словами "ідентифікаційний код (для юридичних осіб)"; слова "ідентифікаційний номер фізичної особи" та "ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів" - словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)".

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

Ю. О. Петровський

Опрос