Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Инструкции о порядке и условиях содержания осужденных, взятых под стражу и задержанных военнослужащих

Минобороны
Приказ от 22.08.2014 № 563
действует с 03.10.2014

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців

1. У розділі III:

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. За порушення встановленого порядку відбування покарання (тримання) на гауптвахті засуджених, узятих під варту військовослужбовців може бути поміщено в одиночну камеру на строк до 10 діб.

У виняткових випадках з метою збереження таємниці досудового розслідування, захисту узятих під варту військовослужбовців від можливих посягань на їхнє життя чи запобігання вчиненню ними нового кримінального правопорушення або за наявності на те медичних підстав за відповідним рішенням особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження, чи начальника органу управління Служби правопорядку, санкціонованим прокурором, їх можуть тримати в одиночних камерах.

Поміщення до одиночної камери не повинно поєднуватися з погіршенням встановлених норм харчування.";

доповнити підпункт 1 пункту 3.11 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України, взятого під варту, та огляд його речей під час прийому на гауптвахту здійснюються тільки в присутності офіційних представників цього органу.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"3.17. На гауптвахтах (КТЗ) та у спеціальних палатах реалізація права на здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, пов'язані зі ставленням до релігії, підлягає лише тим обмеженням, які передбачені Кримінально-виконавчим кодексом України:

1) богослужіння, релігійні таїнства і обряди на гауптвахтах (КТЗ) та у спеціальних палатах проводяться в позаробочий час на прохання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців або за зверненням релігійної організації;

2) начальник органу управління Служби правопорядку (посадова особа підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні) сприяє у запрошенні священнослужителів, бере участь у визначенні місця, часу та інших умов проведення богослужіння, обряду або церемонії, а також не повинен виявляти свого ставлення до певної релігії чи конфесії;

3) засуджені, узяті під варту та затримані військовослужбовці не мають права, посилаючись на свої релігійні переконання, ухилятися від виконання своїх обов'язків, а також установлених вимог режиму відбування покарання (тримання);

4) відправлення релігійних таїнств та обрядів не повинно порушувати розпорядок дня, а також утискати права інших осіб, які відбувають покарання (тримаються) на гауптвахті (КТЗ) та у спеціальній палаті;

5) для відправлення релігійних таїнств та обрядів можуть допускатися тільки представники релігійних організацій, які зареєстровані у встановленому законом порядку.

3.18. У передбачених законом випадках засуджені, узяті під варту та затримані військовослужбовці несуть матеріальну відповідальність:

1) засуджені, узяті під варту та затримані військовослужбовці повинні відшкодувати збитки, заподіяні ними під час відбування покарання (тримання) на гауптвахті (КТЗ) та у спеціальній палаті, і додаткові витрати, пов'язані з припиненням їх втечі, лікуванням унаслідок навмисно заподіяного собі тілесного ушкодження. В інших випадках збитки відшкодовуються в розмірі і на підставах, встановлених цивільним законодавством;

2) у разі заподіяння матеріальних збитків кримінальним правопорушенням, вчиненим засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями під час відбування покарання (тримання) на гауптвахті (КТЗ та у спеціальній палаті), стягнення збитків проводиться на загальних підставах;

3) матеріальні збитки, заподіяні державі засудженими, узятими під варту та затриманими військовослужбовцями під час відбування покарання (тримання) на гауптвахті (КТЗ та у спеціальній палаті), стягуються з їхніх особових рахунків за наказом начальника органу управління Служби правопорядку (закладу охорони здоров'я Міністерства оборони України), у підпорядкуванні якого є гауптвахта (КТЗ, спеціальна палата), за поданням начальника гауптвахти (підрозділу Служби правопорядку в гарнізоні);

4) до видання наказу має бути проведене службове розслідування, встановлений розмір збитків, обставини, за яких їх було завдано, і ступінь вини засудженого, узятого під варту, затриманого військовослужбовця у заподіянні збитків;

5) наказ начальника органу управління Служби правопорядку (закладу охорони здоров'я Міністерства оборони України) про стягнення збитків оголошується засудженому, узятому під варту, затриманому військовослужбовцю під розписку, який може оскаржити цей наказ. Подання скарги не зупиняє виконання наказу про стягнення збитків;

6) старший начальник може скасувати наказ начальника органу управління Служби правопорядку (закладу охорони здоров'я Міністерства оборони України) про стягнення збитків або зменшити розмір суми, що підлягає стягненню;

7) неправильно відраховані суми за заподіяні матеріальні збитки підлягають поверненню засудженому, узятому під варту, затриманому військовослужбовцю і зараховуються на його особовий рахунок;

8) після звільнення засудженого, узятого під варту, затриманого військовослужбовця від покарання (скасування або зміни запобіжного заходу) збитки, не відшкодовані військовослужбовцем, можуть бути стягнені за рішенням суду в установленому законом порядку.";

2. У розділі IV:

у главі 1:

абзац шістнадцятий пункту 1.2 після слова "проведення" доповнити словами "короткострокових та тривалих";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"1.11. Кімната для проведення короткострокових та тривалих побачень обладнується житловою кімнатою, кухнею, умивальником, туалетом, душовою, місцем (шафою) для зберігання речей. Кімната забезпечується меблями, інвентарем та предметами господарчого вжитку.".

3. У розділі VI:

доповнити пункт 6.1 новим абзацом такого змісту:

"На засуджених до арешту на гауптвахті військовослужбовців поширюються права, обов'язки, заборони і обмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі.";

у пункті 6.2:

в абзаці другому слова "до однієї години" замінити словами "одна година";

абзац п'ятий після слова "листи" доповнити словами "та телеграми";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних органів, громадських організацій і службових осіб. Кореспонденція засуджених надсилається відповідно до вимог внутрішнього розпорядку гауптвахти за належністю. Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику у справі, який здійснює свої повноваження відповідно до вимог Кримінального процесуального законодавства, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подання. Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає;";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"зустрічатися з родичами та іншими особами;";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"витрачати на місяць для придбання продуктів харчування, літератури, письмового приладдя і предметів першої потреби гроші в сумі до сімдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати. Якщо дозволені кошти не витрачено протягом місяця, засуджені можуть купувати визначені речі на невитрачену суму в наступні місяці;";

доповнити пункт після абзацу тринадцятого новими абзацами чотирнадцятим - двадцять першим такого змісту:

"одержувати і відправляти посилки, бандеролі, грошові перекази, одержувати передачі. Одержані за переказами гроші зараховуються на особовий рахунок засудженого військовослужбовця;

одержувати інформацію і роз'яснення про умови відбування і порядок виконання покарання у виді арешту на гауптвахті;

отримувати медичну допомогу і лікування, у тому числі платні медичні послуги, за рахунок особистих грошових коштів чи коштів рідних та близьких в закладах охорони здоров'я, які мають ліцензію Міністерства охорони здоров'я України та не віднесені до відання Міністерства оборони України;

вести телефонні розмови з особами, які знаходяться поза межами гауптвахти, користуватися глобальною мережею Інтернет;

одержувати правову допомогу від адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;

одержувати освіту відповідно до законодавства про освіту;

розпоряджатися вільним часом, який відведений розпорядком дня, не порушуючи при цьому правил поведінки;

звертатися до адміністрації гауптвахти з проханням внести в установленому законом порядку подання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.".

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати відповідно абзацом двадцять другим;

абзац двадцять другий виключити;

у пункті 6.4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"заподіювати собі тілесні ушкодження, у тому числі за допомогою іншої особи, завдавати шкоду своєму здоров'ю з метою ухилення від відбування покарання або виконання встановлених обов'язків;";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"завдавати шкоду державному майну, майну інших юридичних чи фізичних осіб, у тому числі майну інших засуджених, створювати загрозу заподіяння шкоди такому майну;";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші одурманливі засоби;";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"чинити опір законним діям адміністрації гауптвахти та службових осіб чергової зміни Служби персоналу колонії, перешкоджати виконанню ним своїх службових обов'язків, підбурювати до цього інших засуджених;

вживати нецензурні та жаргонні слова, давати і присвоювати прізвиська;

тримати тварин;

виготовляти, зберігати саморобні електроприлади та користуватися ними.";

доповнити розділ після пункту 6.5 пунктом 6.6 такого змісту:

"6.6. З метою впливу на виправлення засуджених військовослужбовців, розвитку корисної ініціативи, соціальної активності, здорових міжособових взаємовідносин, участі у вирішенні питань організації, навчання, відпочинку, побуту з числа засуджених військовослужбовців створюються самодіяльні організації.

Участь у самодіяльних організаціях є добровільною справою кожного засудженого військовослужбовця, його соціально корисна активність заохочується адміністрацією гауптвахти і враховується при визначенні ступеня його виправлення.

Засуджені військовослужбовці, які входять до складу самодіяльних організацій, не користуються додатковими пільгами і не звільняються від виконання службових обов'язків.".

У зв'язку з цим пункти 6.6 - 6.14 вважати відповідно пунктами 6.7 - 6.15;

доповнити пункт 6.8 новим абзацом такого змісту:

"Під час відбування арешту засуджений військовослужбовець не може бути представлений до присвоєння чергового військового звання, призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби, звільнений з військової служби, крім випадку визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.";

доповнити розділ після пункту 6.11 новими пунктами 6.12 - 6.16 такого змісту:

"6.12. Лікарські засоби і вироби медичного призначення, які відповідно до медичного висновку у посилках, бандеролях та передачах одержують засуджені військовослужбовці, передаються до медичного пункту для їх лікування (непридатні лікарські засоби і вироби медичного призначення повертаються).

6.13. Засудженим військовослужбовцям надаються побачення з родичами, адвокатами та іншими особами:

1) засуджені військовослужбовці мають право на побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі - до трьох діб.

Короткострокові побачення з родичами чи іншими особами надаються один раз на місяць тривалістю до чотирьох годин у спеціально обладнаному приміщенні під контролем адміністрації гауптвахти у вільний від роботи та занять час у дні і години, встановлені начальником органу управління Служби правопорядку, у підпорядкуванні якого є гауптвахта.

Тривалі побачення надаються з правом спільного проживання і тільки з близькими родичами (подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки). Тривалі побачення можуть надаватися і подружжю, яке проживало однією сім'єю, але не перебувало у шлюбі, за умови, що в них є спільні неповнолітні діти;

2) тривалі побачення при реєстрації шлюбу надаються позачергово. Засудженим військовослужбовцям на їхнє прохання дозволяється заміняти тривалі побачення короткостроковими;

3) осіб, які прибули на побачення, приймає начальник гауптвахти, а у разі його відсутності - начальник чергової зміни. Відвідувачів інформують про поведінку засудженого військовослужбовця, попереджають про обов'язкове дотримання правил поведінки під час побачень, заборону нелегальних передач та про негайне припинення побачення, якщо буде виявлено порушення встановлених правил. Предмети, заборонені для використання на гауптвахті, здаються на зберігання начальнику гауптвахти, а у разі його відсутності - начальнику чергової зміни, зі складанням двох описів (один з яких віддається відвідувачу). Речі після закінчення побачення повертаються під підпис відвідувачам;

4) у разі спроби під час відвідування передати засудженому заборонені предмети побачення припиняється;

5) засуджені військовослужбовці після побачення підлягають перевірці шляхом проведення особистого огляду (без роздягання) і огляду їх речей;

6) до кімнати тривалих побачень дозволяється проносити харчові продукти (за винятком алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива), а також речі, предмети і вироби, зберігання яких засудженим не заборонено, які обов'язково оглядаються черговим лікарем. Фото-, відеотехніку та засоби, які надають змогу виходу в мережу Інтернет, проносити заборонено;

7) відвідувачам, які перебувають на тривалих побаченнях, дозволяється у денний час виходити за межі гауптвахти для придбання харчових продуктів, предметів першої потреби, а у разі дострокового закінчення побачення (за бажанням) - у будь-який час доби.

6.14. Для одержання правової допомоги за письмовою заявою засуджених військовослужбовців, їхніх близьких родичів, громадських організацій засудженим військовослужбовцям надається побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи:

1) за бажанням засудженого військовослужбовця або адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, побачення надаються наодинці;

2) побачення надається адміністрацією гауптвахти при пред'явленні адвокатом ордера або договору про надання правової допомоги, а іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, - іншого відповідного документа, а також документів, що посвідчують їх особи. Кількість і тривалість таких побачень не обмежені;

3) одержання правової допомоги поширюється на засуджених військовослужбовців, що перебувають на лікуванні в стаціонарних закладах охорони здоров'я.

6.15. Засудженим військовослужбовцям надається, у тому числі й під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я, право на телефонні розмови (у тому числі у мережах рухомого (мобільного) зв'язку) без обмеження їх кількості під контролем адміністрації, а також користуватися глобальною мережею Інтернет. Телефонні розмови між засудженими військовослужбовцями забороняються. Телефонні розмови та користування глобальною мережею Інтернет оплачуються з особистих коштів засуджених військовослужбовців.

6.16. У виняткових випадках засудженим військовослужбовцям може бути надано право виїзду за межі гауптвахти на території України:

1) право на короткочасний виїзд за межі гауптвахти на території України на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), може бути надано засудженому військовослужбовцю у зв'язку з такими винятковими особистими обставинами: смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого; стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому військовослужбовцю або його сім'ї; одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України;

2) заява засудженого військовослужбовця про терміновий виїзд у зв'язку з винятковими обставинами має бути розглянута протягом доби. Дозвіл на короткочасний виїзд надається начальником органу управління Служби правопорядку, у підпорядкуванні якого є гауптвахта, за поданням начальника гауптвахти та з урахуванням особи і поведінки засудженого військовослужбовця. Час перебування засудженого військовослужбовця поза межами гауптвахти зараховується в строк відбування покарання;

3) засудженим військовослужбовцям-жінкам, які мають при собі дітей, може бути дозволено короткочасний виїзд за межі гауптвахти на території України для влаштування дітей у родичів, опікунів або в дитячих будинках тривалістю не більше ніж десять діб без урахування часу перебування в дорозі (не більше ніж три доби);

4) начальник органу управління Служби правопорядку, у підпорядкуванні якого є гауптвахта, забезпечує засуджених військовослужбовців, які проходять строкову військову службу, військовими перевізними документами. Вартість проїзду іншими категоріями засуджених військовослужбовців оплачується ними особисто або їхніми родичами.".

У зв'язку з цим пункти 6.12 - 6.15 вважати відповідно пунктами 6.17 - 6.20;

у пункті 6.17:

доповнити абзац перший реченням такого змісту: "Літературу й газети засудженим видає начальник чергової зміни.";

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"Засуджені військовослужбовці мають право одержувати в бандеролях, посилках і передачах, а також без обмеження придбавати за рахунок коштів, які є на їхніх особових рахунках, літературу через книготорговельну мережу, письмове приладдя, передплачувати газети і журнали, крім тих, що пропагують насилля, міжнаціональну ворожнечу або порнографічного змісту.

Засудженому військовослужбовцю дозволяється мати при собі не більше десяти примірників книг, кількість газет і журналів не обмежується.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Література в кількості, що перевищує зазначену в абзаці третьому цього пункту, може передаватися на зберігання до книжкового фонду гауптвахти за згодою засудженого військовослужбовця або пересилатися за рахунок коштів, які зберігаються на особовому рахунку засудженого військовослужбовця, його родичам. ";

у пункті 6.18:

абзаци другий, третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

в абзаці другому слова та цифри "та накладення стягнення у вигляді переведення в одиночну камеру на строк до 10 діб" виключити;

доповнити розділ після пункту 6.18 новим пунктом 6.19 такого змісту:

"6.19. За порушення порядку відбування покарання до засуджених військовослужбовців можуть застосовуватися заходи стягнення у виді догани чи переведення в одиночну камеру на строк до 10 діб:

1) право накладення стягнення у вигляді переведення в одиночну камеру на строк до 10 діб має начальник органу управління Служби правопорядку, у підпорядкуванні якого є гауптвахта;

2) в одиночній камері засуджені військовослужбовці забезпечуються індивідуальним спальним місцем і постільними речами. Постільні речі видаються тільки на час сну, верхній одяг - на час виходу з приміщення;

3) під час тримання в одиночній камері засудженим військовослужбовцям забороняються побачення, за винятком адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними іграми;

4) засудженим військовослужбовцям, на яких накладено дисциплінарне стягнення у вигляді переведення в одиночну камеру, телефонна розмова може бути надана лише з дозволу начальника гауптвахти як виняток з метою виховного впливу або у зв'язку з винятковими особистими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду військовослужбовцю або його сім'ї);

5) засудженим військовослужбовцям, які тримаються в одиночній камері, надається щоденна прогулянка тривалістю одна година;

6) посилки (передачі) і бандеролі вручаються засудженим військовослужбовцям після закінчення строку їх тримання в одиночній камері.".

У зв'язку з цим пункти 6.19, 6.20 вважати відповідно пунктами 6.20, 6.21;

у пункті 6.20:

підпункт 1 після слова "провадження;" доповнити словами "умовно-дострокове звільнення від відбування покарання;";

у підпункті 3 цифри "6.13" замінити цифрами "6.20";

пункт 6.21 після слів "для засуджених" доповнити словами "до арешту".

4. У розділі VII:

у пункті 7.3:

в абзаці четвертому слова "до однієї години" замінити словами "одна година";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим;

у пункті 7.7 цифри "6.8" замінити цифрами "6.9";

у пункті 7.9 цифри "6.10" замінити цифрами "6.11";

в абзаці другому підпункту 2 пункту 7.18 цифри "6.13" замінити цифрами "6.20".

5. У розділі VIII:

у пункті 8.3:

в абзаці другому слова "або до" замінити словами ", а у разі утримання військовослужбовців на підставі протоколу про затримання, складеного слідчим або прокурором, до";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Військовослужбовців, затриманих за порушення військової дисципліни у нетверезому стані, до витвереження поміщають у КТЗ, але не більше ніж на одну добу.";

у підпункті 2 пункту 8.4 слова "затриманих (доставлених) осіб" замінити словами та цифрами "осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (додаток 32)";

в абзаці сьомому пункту 8.6 слова "у відповідній" замінити словом "відповідно у"; після слова "осіб" доповнити словами "або книзі обліку осіб, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення".

6. Примітку додатка 2 після слова "начальника" доповнити словом "штабу".

7. У додатку 6:

підпункт 1.1 пункту 1 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

"портативні персональні комп'ютери, мобільні телефони та аксесуари до них;".

У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами третім - тринадцятим;

абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 після слова "військовослужбовців" доповнити словами та цифрами ", крім визначених абзацом другим підпункту 1.1 пункту 1 цього додатка".

8. У додатку 17 слово "видачі" замінити словом "прийому".

9. У додатках 24 - 26 цифри "6.6" замінити цифрами "6.7".

10. У додатку 27 цифри "6.9" замінити цифрами "6.10".

11. У додатку 28 цифри "6.10" замінити цифрами "6.11".

12. Додаток 29 після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Книга обліку осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 26 вважати відповідно пунктами 3 - 27.

13. Додаток 30 після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Книга обліку осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 19 вважати відповідно пунктами 3 - 20.

14. Доповнити Інструкцію новим додатком 32, що додається.

 

Начальник Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальник Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор

О. В. Дублян

 

КНИГА
обліку осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу управління Служби правопорядку)

N з/п

Посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові затриманої особи

Найменування військової частини (установи), її підпорядкованість, поштова адреса

Дата, час та місце затримання

Дата реєстрації та номер протоколу (ким складено та коли)

Дата вчинення кримінального правопорушення та стисло суть правопорушення

Прийняті речі, документи і гроші

Кого повідомлено про місце перебування затриманого із зазначенням часу такого повідомлення

Дата та час передачі (доставлення) до органу досудового розслідування

До якої прокуратури (суду) направлено копію протоколу (вих. N та дата)

Підпис затриманого про одержані речі, документи і гроші під час звільнення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

____________

Опрос