Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка зачисления в государственный бюджет платы за предоставление административных услуг и продукцию и документы, используемые для оформления этих услуг

Минфин, МВД
Порядок, Приказ от 21.08.2014 № 846/825
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2014

м. Київ

N 846/825

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 вересня 2014 р. за N 1101/25878

Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України,
 Міністерства фінансів України
 від 6 березня 2015 року N 239/302)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про адміністративні послуги" і "Про Державний бюджет України на 2014 рік" та з метою визначення механізму зарахування, розподілу і перерахування до доходів загального та спеціального фондів державного бюджету коштів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, що надаються Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою України та їх територіальними органами і підрозділами, за продукцію та документи, що видаються при наданні цих послуг,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок зарахування до державного бюджету плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам органів Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України та Державної казначейської служби України забезпечити виконання вимог цього наказу.

3. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Тахтай О. В.) Міністерства внутрішніх справ України:

у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України.

4. Уповноважити Міністерство внутрішніх справ України надавати роз'яснення з питань застосування Порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України - керівника апарату Чеботаря С. І.

 

Міністр внутрішніх
справ України

А. Б. Аваков

Міністр фінансів України

О. В. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
міграційної служби України

С. І. Радутний

 

ПОРЯДОК
зарахування до державного бюджету плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг

1. Цей Порядок розроблений на виконання Бюджетного кодексу України, Законів України "Про адміністративні послуги" та "Про Державний бюджет України на 2014 рік".

2. Цей Порядок визначає механізм зарахування, розподілу і перерахування до доходів загального та спеціального фондів державного бюджету коштів, що надходять як плата за надання адміністративних послуг, продукцію та документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до Законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух".

Норми цього Порядку застосовуються МВС України, ДМС України та їх територіальними органами і територіальними підрозділами (далі - суб'єкти надання адміністративних послуг) і Державною казначейською службою України та її територіальними органами (далі - органи Казначейства України).

3. Плата, яка вноситься суб'єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, видачу дубліката замість втраченої або пошкодженої ліцензії та копії ліцензії, зараховується до відповідного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства України за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності".

4. Для зарахування до державного бюджету коштів, що надходять як плата за надання адміністративних послуг, продукцію та документи, що видаються при наданні цих послуг, суб'єкти надання адміністративних послуг відкривають рахунки в органах Казначейства України за місцем обслуговування в загальновстановленому порядку за балансовим рахунком 3711 "Інші рахунки клієнтів Казначейства України" (далі - рахунок 3711) та повідомляють про відкриті рахунки відповідним суб'єктам звернення.

5. Плата за надання адміністративних послуг, уключаючи вартість продукції та документів, що видаються при наданні адміністративних послуг, вноситься суб'єктом звернення одноразово на рахунок 3711, відкритий на ім'я суб'єкта надання адміністративних послуг.

6. Суб'єкти надання адміністративних послуг не пізніше одного робочого дня після надходження коштів від суб'єктів звернення на рахунок 3711 здійснюють операції з обробки платежів у такій послідовності:

1) повертають помилково або надміру сплачені кошти;

2) розподіляють кошти між загальним і спеціальним фондами державного бюджету відповідно до встановлених законодавством розмірів плати за надання таких послуг та перераховують таким чином:

частину коштів, визначену як плата за надання адміністративних послуг (крім коштів від вартості продукції та документів, що видаються при наданні адміністративних послуг), - на рахунки з обліку доходів загального фонду державного бюджету, відкриті в органах Казначейства України за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" за кодом класифікації доходів бюджету 22012500 "Плата за надання інших адміністративних послуг" (далі - рахунок 3111) та відомчою ознакою;

кошти, визначені як плата за продукцію та документи, що видаються при наданні адміністративних послуг, - на рахунки з обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в органах Казначейства України за балансовим рахунком 3125 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" за кодом класифікації доходів бюджету 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" (далі - рахунок 3125), на ім'я суб'єктів надання адміністративних послуг. Зазначені кошти в порядку, визначеному законодавством, з рахунку 3125 перераховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства України за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" (далі - рахунок 3522), на ім'я зазначених суб'єктів надання адміністративних послуг та спрямовуються для розрахунків з виробниками продукції.

7. Повернення помилково або надміру сплачених коштів суб'єкту звернення здійснюється з рахунку 3711 у строки, встановлені законодавством, та в межах поточних надходжень за день.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, здійснюється відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року N 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за N 1650/24182.

8. Порядок ведення бухгалтерського обліку коштів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року N 611 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1214/23746.

9. З метою здійснення контролю за надходженням коштів від надання адміністративних послуг та для забезпечення своєчасного відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку органи Казначейства України щодня в електронному вигляді надають суб'єктам надання адміністративних послуг виписки з відповідних рахунків 3711, 3111, 3125, 3522 в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту фінансового
забезпечення та бухгалтерського обліку
Міністерства внутрішніх справ України

О. В. Тахтай

Директор Департаменту фінансів
оборони, правоохоронних
органів і державної безпеки
Міністерства фінансів України

А. І. Гурська

Опрос