Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке составления, представления и рассмотрения запросов на получение публичной информации, распорядителем которой является Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей и/или ее территориальные органы

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Форма, Приказ от 20.08.2014 № 1015
действует с 23.09.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2014

м. Київ

N 1015

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2014 р. за N 1074/25851

Про порядок складання, подання та розгляду запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів та/або її територіальні органи

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складання, подання та розгляду запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів та/або її територіальні органи;

форму запиту на одержання публічної інформації в Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів та/або її територіальних органах.

2. Покласти персональну відповідальність за виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", цього наказу, а також за достовірність та своєчасне надання інформації для офіційного оприлюднення за запитами на публічну інформацію на керівників структурних підрозділів та територіальних органів Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.

3. Адміністративному управлінню Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів оприлюднити цей наказ на власному офіційному веб-сайті.

4. Департаменту документального забезпечення в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на виконувача обов'язків Голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Соколову О. П.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. Шеремета

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконувач обов'язків
Голови Державної
інспекції України з питань
захисту прав споживачів

О. Соколова

 

ПОРЯДОК
складання, подання та розгляду запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів та/або її територіальні органи

I. Складання та подання запитів на одержання публічної інформації

1. Запит на одержання публічної інформації подається Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів (далі - Держспоживінспекція України) та/або її територіальним органам фізичною, юридичною особами, об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом чи телефоном.

2. Запит на одержання публічної інформації складається в довільній формі.

3. Запит на одержання публічної інформації повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер контактного телефону, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може отримати форму для подання запиту на одержання публічної інформації:

у Держспоживінспекції України за адресою: вул. М. Горького, 174, каб. 103, м. Київ, 03680 у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по четвер з 09:00 до 13:00 та з 13:45 до 18:00, у п'ятницю з 09:00 до 13:00 та з 13:45 до 16:45) або на офіційному веб-сайті Держспоживінспекції України (www.dsiu.gov.ua) у розділі "Доступ до публічної інформації";

в її територіальних органах - у робочі дні згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку або на їхніх офіційних веб-сайтах.

5. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник самостійного структурного підрозділу, який у встановленому порядку організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Держспоживінспекція України та/або її територіальні органи (далі - відповідальний підрозділ), із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

6. Запит на одержання публічної інформації може бути поданий Держспоживінспекції України:

на поштову адресу: вул. М. Горького, 174, м. Київ, 03680;

на електронну адресу: info_zapit@dsiu.gov.ua;

телефаксом: (044) 528-56-00;

телефоном: (044) 528-84-74;

територіальним органам Держспоживінспекції України - на їхні поштові та електронні адреси.

II. Розгляд запитів на одержання публічної інформації

1. Відповідь на запит на одержання публічної інформації надається Держспоживінспекцією України та/або її територіальним органом протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту (реєстрації відповідальним підрозділом) у спосіб, обраний запитувачем (на поштову адресу, електронну адресу, телефаксом, телефоном).

2. Відповідальний підрозділ Держспоживінспекції України та/або її територіального органу реєструє письмовий запит на одержання публічної інформації та невідкладно (протягом одного робочого дня) передає його структурному підрозділу (підрозділам), у володінні якого (яких) перебуває запитувана інформація.

3. Протягом чотирьох робочих днів з дня реєстрації запиту на одержання публічної інформації структурні підрозділи Держспоживінспекції України та/або її територіального органу надають завізовані керівником структурного підрозділу інформаційні матеріали та проект відповіді на підпис Голові (заступникові Голови) Держспоживінспекції України та/або керівникові (заступникові керівника) її територіального органу відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4. Якщо на адресу Держспоживінспекції України та/або її територіального органу надійшов запит на одержання публічної інформації, розпорядником якої не є Держспоживінспекція України та/або її територіальний орган, відповідальний підрозділ повідомляє про це запитувача в строк, що не перевищує п'яти робочих днів. Якщо точно відомо, хто володіє запитуваною інформацією, відповідальний підрозділ направляє запит на одержання публічної інформації належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

III. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит на одержання публічної інформації надається безоплатно.

2. У разі якщо задоволення запиту на одержання публічної інформації передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 серпня 2012 року N 932 "Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за N 1499/21811.

4. У разі надання особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

IV. Відмова та відстрочення в задоволенні запиту на одержання публічної інформації

1. У задоволенні запиту на одержання публічної інформації може бути відмовлено в разі, якщо:

Держспоживінспекція України та/або її територіальні органи не володіють і не зобов'язані відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 3 розділу III цього Порядку;

не дотримано вимог до складання та подання запиту на одержання публічної інформації, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

2. Якщо запит на одержання публічної інформації стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

3. Рішення, дії чи бездіяльність працівників Держспоживінспекції України та/або її територіальних органів з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Директор департаменту
документального забезпечення

Ю. Соколовська

 

ФОРМА
запиту на одержання публічної інформації в Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів та/або її територіальних органах

Розпорядник інформації

Держспоживінспекція України або її територіальний орган

Запитувач

______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування
______________________________________________________________________
організації, прізвище, ім'я, по батькові представника організації -
______________________________________________________________________
для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу
______________________________________________________________________
юридичної особи, поштова або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
______________________________________________________________________________________
                                                 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

На поштову адресу

______________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

На електронну адресу

______________________________________________________________________
(e-mail)

Телефаксом

______________________________________________________________________
(номер телефаксу)

Телефоном

______________________________________________________________________
(номер телефону)

_____________
          (дата)

_________________
 (підпис)

 

Директор департаменту
документального забезпечення

Ю. Соколовська

Опрос