Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики расчета потерь питьевой воды предприятиями, предоставляющими услуги по централизованному водоснабжению

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Методика, Приказ от 25.06.2014 № 180
редакция действует с 10.06.2016

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2014

м. Київ

N 180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2014 р. за N 1063/25840

Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 22 квітня 2016 року N 97

Відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", абзацу шостого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197, та з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стимулювання діяльності суб'єктів господарювання до зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, що додається.

2. Ця Методика не поширюється на суб'єктів господарювання, що розробляють технологічні нормативи використання води для внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

3. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (Дзезик С. С.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М. А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Білоусова А. Л.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. В. Мірошниченко

Виконавчий директор Всеукраїнської
асоціації органів місцевого
самоврядування "Асоціація міст України"

М. В. Пітцик

Виконувач обов'язків Голови
Держводагентства  України

М. В. Яцюк

Перший заступник Голови
Держенергоефективності України

В. В. Григоровський

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг

С. Л. Дунайло

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр екології
та природних ресурсів

А. В. Мохник

 

МЕТОДИКА
розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм здійснення розрахунку поточних індивідуальних технологічних нормативів втрат питної води (далі - ІТНВПВ) підприємствами, що надають послуги з централізованого водопостачання.

За цією Методикою не визначаються технологічні витрати на виробництво, транспортування та постачання питної води, а також на відведення та очищення стічних вод.

Ця Методика не поширюється на суб'єктів господарювання, що розробляють технологічні нормативи використання води для внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

2. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", постанові Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги".

II. Порядок визначення втрат питної води

1. Втрати води підприємства включають:

1) витоки питної води, у тому числі:

витоки при підйомі та очищенні;

витоки води з трубопроводів при аваріях;

сховані витоки води з трубопроводів;

витоки води з ємнісних споруд;

витоки води через нещільності арматури;

витоки води на водорозбірних колонках;

2) необліковані втрати питної води, у тому числі:

втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;

втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;

втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі;

технологічні втрати води на протипожежні цілі.

2. Для підприємств, сумарний ІТНВПВ яких не перевищує 200 м3 на 1000 м3 піднятої води, застосовується спрощений спосіб розрахунку згідно з розділом III цієї Методики. Втрати води при цьому не повинні перевищувати наведених у додатку 1 до цієї Методики граничних значень як за кожною складовою окремо, так і в сумі за розділом.

3. Результати розрахунків за спрощеним способом підприємство оформлює за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Методики. У випадках, коли окремі складові втрат відсутні, форма може бути скорочена.

4. Детальний розрахунок проводиться підприємством самостійно або на підставі договорів з іншими суб'єктами господарювання, укладених відповідно до законодавства відповідно до розділу IV цієї Методики.

5. За потреби для визначення окремих складових втрат можуть застосовуватись дані інструментального аналізу.

6. Результати детальних розрахунків підприємство подає у вигляді відповідного звіту.

III. Спрощений розрахунок ІТНВПВ

1. Спрощений розрахунок здійснюється за формулами, наведеними у додатку 1 до цієї Методики.

2. У знаменнику всіх розрахункових формул кількість піднятої води записується у тис. м3/рік.

3. При розрахунку всіх складових ІТНВПВ вони приводяться до тис. м3 піднятої води за фактичними даними за останній рік та позначаються як Qпід. У випадках, коли підприємство реалізує воду, забрану з водних об'єктів, або часткову очищену стічну воду, що за своєю санітарно-технічною якістю не відповідає вимогам до питної води і може бути використана для технологічних потреб виробництва інших підприємств або власних, значення Qпід зменшується на відповідну кількість води за формулою

Qпід = Qвлпід + Qпок - Qтех, тис. м3/рік,

(1)

де Qвлпід - власний підйом води підприємством, тис. м3/рік;

Qпок - кількість закупленої води, тис. м3/рік;

Qтех - підйом води з метою реалізації води непитної якості, зокрема для застосування у виробництві, тис. м3/рік.

4. При розрахунку втрат води згідно з пунктом 1.4 додатка 1 до цієї Методики коефіцієнт К приймається згідно з таблицею 1.

Таблиця 1. Значення коефіцієнта К

Вік споруд, років

< 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

>70

К

1,1

2,3

3,5

4,8

6,0

7,2

8,3

9,4

5. При розрахунках витрат води згідно з пунктами 1, 2 розділу II цієї Методики використовується фактична кількість води, що реалізована за засобами вимірювальної техніки та нормами водоспоживання у середньому за останні 3 роки.

6. Дані щодо кількості пожеж, необхідні при розрахунку втрат на пожежогасіння, підприємство може отримати від територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

IV. Детальний розрахунок ІТНВПВ

1. Витоки води

1. Витоки води при підйомі та очищенні розраховуються окремо в кожному конкретному випадку з урахуванням технологічної схеми забору і очищення води, переліку і стану наявних споруд, наявної запірної арматури тощо.

2. Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою

 

, м3/тис. м3,

(2)

де wi - жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м2;

H - середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.;

ti - час витікання води до локалізації аварії, год.

За відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії визначається як 1/6 розрахункового часу ліквідації аварії на трубопроводах систем водопостачання згідно з вимогами нормативно-технічних документів.

Площа перерізу wі визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів, зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору або:

wi = 2 х 10-4, м2.

(3)

При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати

wi = 0,05pd2i / 4, м2,

(4)

де dі - діаметр трубопроводу на даній ділянці, м.

При витіканні з переломів у трубах

wi = 0,75pd2i / 4, м2.

(5)

Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації, а за їх відсутності приймається таке співвідношення: зі свищами - 75 %, з тріщинами - 20 %, з переломом - 5 %.

У випадках просадних ґрунтів співвідношення може бути переглянуто і кількість аварій, пов'язаних з переломами, може бути збільшена до 10 %.

Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії при невідомому часі промивки (W122) здійснюється за формулою

 

, м3/тис. м3,

(6)

де N - кількість аварій на трубопроводі i-го діаметра, од.;

di - діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м;

Li - протяжність промивної ділянки, км. Для водоводів протяжність промивних ділянок приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних ділянок, визначених згідно з вимогами нормативно-технічних документів. Для розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м;

К1 - коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або дорівнює 2;

К2 - коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м3 у кінцевій точці ділянки.

Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними:

для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 5 км - до 4;

для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 3 км - до 6;

для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10.

У разі відомого часу промивки трубопроводу витрати води на скид, дезінфекцію та промивку розраховуються за формулою

, м3/тис. м3,

(7)

(формула 7 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 22.04.2016 р. N 97)

де N - кількість аварій на трубопроводі i-го діаметра, шт.;

Vi - швидкість води при гідравлічній промивці, м/с. Зазвичай приймається на рівні 1,5 м/с або за фактичними даними;

ti - фактичний час промивки i-ї ділянки, год.

3. Сховані витоки води з трубопроводів.

Рівень схованих витоків пов'язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів, а також з наявністю невиявлених свищів.

Значення першої складової розраховується за формулою

 

, м3/тис. м3,

(8)

де Li - довжина i-ї ділянки трубопроводу, км;

qi - допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з будівельними нормами;

Нсер - середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст.;

К - коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. Значення К можуть бути визначені експериментальним шляхом. За відсутності експериментальних даних його значення приймається за таблицею 2.

Таблиця 2. Значення коефіцієнта К

Вік трубопроводу, років

< 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

>70

К

1

2,1

3,2

4,4

5,5

6,5

7,5

8,5

Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою

 

, м3/тис. м3,

(9)

де Nсв - кількість невиявлених свищів;

ti - час витікання через невиявлені свищі протягом року (8760 годин).

Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою

Nсв = 0,0007 х Т х N,

(10)

де N - кількість аварій;

Т - строк служби трубопроводу в роках;

wi - площа отвору свища. За відсутності фактичних даних може прийматись рівною 2 х 10-4 м2.

4. Витоки з ємнісних споруд оцінюються за фактичними даними або розраховуються за формулою

 

, м3/тис. м3,

(11)

де еF - сумарна змочена поверхня резервуарів, водонапірних башт тощо, м2;

К - коефіцієнт, який залежить від віку споруд і визначається згідно з таблицею 1, м3/рік·м2.

5. Витоки води через нещільності арматури складаються з протікань через ущільнення при несправностях, а також з витрат внаслідок просочування води через закриту арматуру.

Перша складова розраховується за формулою

 

, м3/тис. м3,

(12)

де: d - доля арматури, яка має протікання. При невідомій кількості приймається 0,1;

n - загальна кількість одиниць арматури;

q - середні втрати води через ущільнення мережевої арматури, м3/добу. Цей показник оцінюється за фактичними даними, а за їх відсутності може прийматись на рівні 4,3 м3/добу.

Друга складова розраховується з паспортних даних арматури з урахуванням фактичного часу закриття за формулою

 

, м3/тис. м3,

(13)

де qn - допустимий рівень протікання води через закриту арматуру (з паспортних даних), м3/добу. За відсутності даних приймаються на рівні 4 л/год (0,096 м3/добу);

n - загальна кількість одиниць арматури, які перебувають в експлуатації.

6. Витоки води на водорозбірних колонках розраховуються за формулою

 

, м3/тис. м3,

(14)

де: N - кількість водорозбірних колонок;

d - доля колонок з витоками. При відсутності фактичних даних приймається значення 0,1.

2. Необліковані втрати води

1. Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки, складаються з втрат за рахунок розбору води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки (W211), за рахунок їх похибки (W212) та несправності (W213).

Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки та за рахунок їх похибок розраховуються за формулою

 

, м3/тис. м3,

(15)

де qпорi - поріг чутливості засобу вимірювальної техніки i-го калібру, м3/год;

ni - кількість засобів вимірювальної техніки i-го калібру;

ti - кількість годин роботи нижче порогу чутливості. За відсутності даних приймається 2190 год/рік.

Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки розраховуються за формулою

 

, м3/тис. м3,

(16)

де diВС - похибка засобів вимірювальної техніки, щодо яких здійснюються розрахунки за послуги водопостачання, у долях одиниці;

QiВС - кількість води, поданої водопровідною станцією, тис. м3/рік;

diАБ - похибка засобів вимірювальної техніки в абонентів, у долях одиниці;

QiАБ - кількість води, реалізованої за показниками засобів вимірювальної техніки, тис. м3/рік.

Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності розраховуються за формулою

 

, м3/тис. м3,

(17)

де nнес, dнес - відповідно кількість та доля несправних засобів вимірювальної техніки у абонентів;

nліч - загальна кількість засобів вимірювальної техніки в абонентів;

q - середня норма водоспоживання;

T - середній час від виявлення до заміни несправного засобу вимірювальної техніки на працюючий (пов'язаний з періодичністю перевірки даних).

За наявності великої кількості засобів вимірювальної техніки з різними характеристиками допускається застосування формули 2.1 додатка 1 до цієї Методики за умови, що значення даної складової нормативу не перевищує значення, встановленого відповідно до додатка 1.

2. Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води, розраховуються за формулою

 

, м3/тис. м3,

(18)

де Qнор - кількість води, реалізованої за нормами, м3/рік;

Qреал - загальна кількість реалізованої води, м3/рік.

Для міст із сезонними коливаннями чисельності населення більше 30 % розрахунок здійснюється за формулою

 

, м3/тис. м3,

(19)

де Ni - чисельність населення в i-му місяці року, осіб;

Nmin - найменша чисельність населення, зафіксована протягом року, осіб;

qнор - норма водопостачання, м3/(осіб·доба);

dнор - доля води, яка реалізується населенню за нормами водоспоживання, по відношенню до загальної кількості реалізованої води.

Коливання чисельності населення приймаються згідно з даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики.

3. Втрати, пов'язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі, встановлюються на підставі інструментального аналізу на рівні W23 = 12 м3/тис. м3.

4. Технологічні втрати води на протипожежні цілі складаються з втрат на пожежогасіння (W241) та втрат на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять (W242).

Втрати на пожежогасіння розраховуються за формулою

 

, м3/тис. м3,

(20)

де m - кількість автоцистерн, використаних при пожежогасінні, од.;

W - ємність однієї автоцистерни, м3;

q - витрати води на 1 ствол при пожежогасінні, м3/год;

n - кількість застосованих під час гасіння пожеж або проведення навчань пожежних гідрантів, кранів або систем автоматичного пожежогасіння;

t - тривалість роботи пожежних гідрантів, кранів або систем автоматичного пожежогасіння, год.

За відсутності необхідних даних розрахунки здійснюються за спрощеною формулою

 

, м3/тис. м3,

(21)

де Nппож - кількість пожеж у середньому за рік (за даними 3 минулих років). Для населених пунктів з населенням більше 10 тис. осіб розрахунки W*241 проводяться відповідно до ДБН В2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування".

Розрахунок витрат на перевірку пожежних гідрантів здійснюється за формулою

 

, м3/тис. м3,

(22)

де nгід - загальна кількість гідрантів;

t - тривалість перевірки гідрантів, год. Як правило, складає 0,12 год.;

q - витрати води, що виникають при перевірці одного пожежного гідранта, л/с (приймаються за фактичними даними або на рівні 15 л/с).

 

Заступник начальника Управління
водопровідно-каналізаційного господарства -
начальник відділу розвитку
водопровідно-каналізаційного господарства

Т. А. Медведь

 

Спрощений спосіб розрахунку втрат і необлікованих витрат води

N з/п

Складова ІТНВПВ

Розрахункові формули

Розшифрування величин

Граничне значення, м3/тис. м3

1

2

3

4

5

1

Витоки води, у т. ч.:

W1 = W11 + W12 + W13 + W14 + W15 + W16

 

 

1.1

Витоки води при підйомі та очищенні

W11 = (Qзаб - Qпод - Qтехн) / Qпід

Qзаб - фактична кількість піднятої води, м3/рік;
Qпод - фактична подача води в розподільну мережу, м3/рік;
Qтехн - технологічні витрати води при підйомі і очищенні (затверджене у технологічному регламенті значення), м3/рік

10

1.2

Витоки, пов'язані з аваріями на трубопроводах

W12 = 25200d2Nав / Qпід

d - середній діаметр водопровідної мережі, м;
Nав - середньорічна кількість аварій за даними 3 останніх років;
25200 - коефіцієнт переводу, м32

30

1.3

Сховані витоки води з водопровідних мереж

W13 = 11,7TNав / Qпід

Т - середній вік водопровідної мережі, років;
Nав - середньорічна кількість аварій за даними 3 останніх років;
11,7 - коефіцієнт переводу, м3/рік

85

1.4

Витоки з ємнісних споруд

W14 = К еF / Qпід

еF - сумарна змочена поверхня РЧВ, м2;
К - коефіцієнт, який залежить від віку споруд, м32

3

1.5

Витоки через нещільності арматури

W15 = 157nарм / Qпід

nарм - загальна кількість одиниць арматури, які перебувають в експлуатації;
157 - коефіцієнт переводу, м3

20

1.6

Витоки на водорозбірних колонках

W16 = 1652 Nкол / Qпід

Nкол - загальна кількість водорозбірних колонок;
1652- коефіцієнт переводу, м3

10

2

Необліковані втрати води, у т. ч.:

W2 = W21 + W22 + W23 + W24

 

 

2.1

Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки

W21 = 80 Qліч / Qреал

Qліч - об'єм води, реалізованої за засобами вимірювальної техніки, м3/рік;
Qреал - загальний об'єм реалізованої води, м3/рік;
80 - коефіцієнт переводу

20

2.2

Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води

W22 = 30 Qнор / Qреал

Qнор - об'єм води, реалізованої за нормативами водоспоживання, м3/рік;
Qреал - об'єм реалізованої води, м3/рік;
30 - коефіцієнт переводу, м3/рік

5

2.3

Втрати, пов'язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі

W23 = 12

 

12

2.4

Технологічні втрати води на протипожежні цілі

W24 = (162Nпож + 6,42nгід) / Qпід

Nпож - кількість пожеж в середньому за рік (за даними 3 минулих років);
nгід - загальна кількість пожежних гідрантів на мережі;
162; 6,42 - коефіцієнти переводу, м3

5

 

Всього втрат води

 

 

200

 

Форма розрахунків за спрощеним способом

N з/п

Складова НВПВ

Розрахункові формули

Значення величин,
м3/тис. м3

Розраховане значення, м3/1000 м3

1

Витоки води

W1 = W11 + W12 + W13 + W14 + W15 + W16

 

 

1.1

Витоки води при підйомі та очищенні

W11 = (Qзаб - Qпод - Qтехн) / Qпід

Qпод =
Qтехн =

 

1.2

Витоки, пов'язані з аваріями на трубопроводах

W12 = 25200d2Nав / Qпід

d =
Nав =

 

1.3

Сховані витоки води з водопровідних мереж

W13 = 11,7TNав / Qпід

Т =
Nав =

 

1.4

Витоки з ємнісних споруд

W14 = К еF / Qпід

еF =
К =

 

1.5

Витоки через нещільності арматури

W15 = 157 nарм / Qпід

nарм =

 

1.6

Витоки на водорозбірних колонках

W16 = 1652 Nкол / Qпід

Nкол =

 

2

Необліковані втрати води

W2 = W21 + W22 + W23 + W24

 

 

2.1

Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки

W21 = 80 Qліч / Qреал

Qліч =

 

2.2

Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води для населених пунктів з сезонними коливаннями чисельності населення вище 5 %

W22 = 30 Qнор / Qреал

Qнор =

 

2.3

Втрати, пов'язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі

W23 = 12

 

 

2.4

Технологічні втрати води на протипожежні цілі

W24 = (162Nпож + 6,42nгід) / Qпід

Nпож =
nгід =

 

 

Всього втрат і необлікованих втрат

 

 

 

 

Розрахунок досягнення перспективного ІТНВПВ

  

Тпер =
Тпод =
Wпер = 150; Wпод =

 

 

Затверджене значення втрат і необлікованих втрат

 

 

 

____________

Опрос