Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 24 июня 2011 года N 92

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 25.06.2014 № 178
действует с 23.09.2014

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2014

м. Київ

N 178

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2014 р. за N 1061/25838

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 червня 2011 року N 92

Відповідно до частини третьої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року N 918 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 і від 13 квітня 2011 р. N 466"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни у заголовок та пункт 1 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 червня 2011 року N 92 "Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2011 року за N 885/19623, замінивши слова "відмов у реєстрації таких декларацій та" словами "повернених декларацій та відмов".

2. Затвердити Зміни до Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 червня 2011 року N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2011 року за N 885/19623, що додаються.

3. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О. М.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Ішутко С. Ю.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Мартинюк М. П.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби України з питань
захисту персональних даних

М. О. Бурмака

Голова
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Зміни
до Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів

1. У заголовку та тексті Порядку слова "відмов у реєстрації таких декларацій та" у всіх відмінках замінити словами "повернених декларацій та відмов" у відповідних відмінках.

2. Абзац третій пункту 1 виключити.

3. Абзац шостий пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим.

4. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Формування та внесення даних до єдиного реєстру покладаються на уповноважених наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України її посадових осіб та посадових осіб її територіальних органів (далі - уповноважені особи).".

5. У пункті 5 слова "територіальними органами Держархбудінспекції України" замінити словами "замовниками будівництва".

6. Пункти 7, 8 викласти у такій редакції:

"7. Підставою для внесення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України відомостей до єдиного реєстру є отримання нею повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт (далі - повідомлення), реєстрація декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт або про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація), видача дозволу на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл), видача сертифіката, повернення на доопрацювання декларацій та надання відмови у видачі дозволів чи сертифікатів.

8. У єдиний реєстр вносяться відомості про:

а) назву, дату та номер повідомлення, декларації, дозволу, сертифіката, повернення на доопрацювання декларацій та надання відмови у видачі дозволів чи сертифікатів;

б) найменування та адресу об'єкта будівництва;

в) замовника:

для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону;

для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, місце проживання;

г) Державну архітектурно-будівельну інспекцію України або її територіальний орган, які внесли відповідні дані до єдиного реєстру;

ґ) підрядну, проектну організацію (за наявності) (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, серія та номер ліцензії (за наявності));

д) авторський і технічний нагляд (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка його здійснює, серія та номер кваліфікаційного сертифіката);

е) документ, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (назва, дати реєстрації та видачі, орган, що видав документ).".

7. Доповнити Порядок новими пунктами такого змісту:

"10. Уповноважені особи мають печатку, на якій зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, а також найменування структурного підрозділу Державної архітектурно-будівельної інспекції України чи її територіального органу.

11. Уповноважені особи здійснюють перевірку повноти даних у поданих замовником деклараціях з дотриманням вимог пункту 20 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461, пункту 9 Порядку виконання підготовчих робіт та пункту 10 Порядку виконання будівельних робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 466, та за її наявності вносять дані до єдиного реєстру, а за її відсутності повертають їх замовнику на доопрацювання, про що вносять дані до єдиного реєстру. За фактом реєстрації уповноважені особи здійснюють оформлення та підписання відповідних повідомлень та декларацій.

12. Уповноважені особи на підставі прийнятого рішення про видачу чи відмову у видачі дозволів на виконання будівельних робіт чи сертифікатів здійснюють оформлення та підписання дозволів на виконання будівельних робіт, сертифікатів, відмов у їх видачі, про що вносять дані до єдиного реєстру.

13. У разі подання замовником за результатами виявлення помилки достовірних даних щодо інформації, яка потребує змін у повідомленні чи декларації, уповноважені особи здійснюють розгляд повідомлення чи декларації, у яких враховано зміни, відповідно до пункту 11 цього Порядку.

14. У випадку прийняття наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України чи її територіального органу про скасування реєстрації повідомлень чи декларацій або прийняття рішення суду про скасування реєстрації повідомлення чи декларації уповноважені особи виключають дані про їх реєстрацію з єдиного реєстру.

15. Уповноважені особи на підставі вмотивованих запитів органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб здійснюють надання інформаційної довідки про внесення відповідних даних до єдиного реєстру чи їх відсутність у ньому.".

 

Заступник директора Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва

В. М. Височин

Опрос