Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации в Службе безопасности Украины

СБУ
Приказ, Инструкция от 14.08.2014 № 498
редакция действует с 26.02.2019

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

14.08.2014

м. Київ

N 498

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2014 р. за N 1060/25837

Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Центрального управління Служби безпеки України
 від 14 квітня 2015 року N 251
,
від 8 січня 2019 року N 19

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", Основ законодавства України про охорону здоров'я, розділу 6 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, з метою удосконалення порядку проведення диспансеризації у Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Центрального управління Служби безпеки України від 18 травня 2012 року N 196 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 червня 2012 року за N 918/21230.

3. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Наливайченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони
здоров'я України

О. Мусій

Голова Об'єднаного комітету
профспілок СБ України

В. Шатілов

 

Інструкція
про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України (далі - СБУ) співробітників-військовослужбовців СБУ (далі - військовослужбовці), які проходять військову службу у підрозділах Центрального управління, регіональних органах, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладах, установах, організаціях і підприємствах СБУ, Штабі Антитерористичного центру при СБУ (далі - органи, підрозділи, заклади СБУ).

1.2. Державним службовцям, які уклали трудовий договір із СБУ, щорічні профілактичні медичні огляди проводяться в СБУ відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Головного управління державної служби України та Державного управління справами від 18 лютого 2003 року N 75/24/1 "Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2003 року за N 184/7505.

Попередні (при прийнятті на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічні обов'язкові медичні огляди осіб віком до 21 року проводяться в СБУ відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

Працівники СБУ проводять профілактичні медичні огляди у закладах охорони здоров'я СБУ.

(абзац третій пункту 1.2 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 08.01.2019 р. N 19)

1.3. У цій Інструкції поняття і терміни вживаються у таких значеннях:

динамічний нагляд - комплекс планових діагностичних та лікувально-профілактичних заходів стосовно військовослужбовців, віднесених до груп динамічного нагляду (спостереження), що здійснюються лікувально-профілактичними закладами СБУ;

диспансеризація - комплекс діагностичних, лікувально-профілактичних та організаційних заходів, що здійснюються лікувально-профілактичними закладами СБУ у взаємодії з керівництвом органів, підрозділів, закладів СБУ з метою активного виявлення військовослужбовців із захворюваннями на ранніх стадіях, з підвищеним ризиком виникнення захворювань, встановлення за ними за необхідності динамічного нагляду з розробкою та проведенням комплексу заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців;

профілактика захворювань - система заходів медичного та немедичного характеру, що здійснюються лікувально-профілактичними закладами СБУ у взаємодії з органами, підрозділами, закладами СБУ з метою попередження, зниження ризику розвитку відхилень у стані здоров'я та захворювань, уповільнення їх прогресування, зменшення несприятливих наслідків.

1.4. Диспансеризація включає:

медичний контроль за станом здоров'я військовослужбовців шляхом проведення щорічних поглиблених і контрольних медичних обстежень;

виявлення факторів, які негативно впливають на здоров'я військовослужбовців, із встановленням ступеня ризику розвитку захворювань;

проведення динамічного нагляду за станом здоров'я військовослужбовців;

проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, спрямованих на збереження та укріплення здоров'я військовослужбовців;

проведення серед військовослужбовців цілеспрямованої пропаганди медичних і гігієнічних знань, здорового способу життя;

систематичний аналіз стану здоров'я військовослужбовців, якості та ефективності щорічних поглиблених і контрольних медичних обстежень, розробку та здійснення заходів щодо її удосконалення.

1.5. Керівники лікувально-профілактичних закладів СБУ відповідають за якість та ефективність заходів, що проводяться при диспансеризації, взаємодіють з керівниками органів, підрозділів, закладів СБУ щодо організації їх проведення та зобов'язані забезпечити:

виявлення військовослужбовців з хронічними захворюваннями на ранніх стадіях та з підвищеним ризиком їх виникнення;

проведення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів, які повинні здійснюватися при диспансеризації військовослужбовців згідно з цією Інструкцією;

інформування керівників відповідних органів, підрозділів, закладів СБУ про дотримання військовослужбовцями графіка проходження поглибленого медичного обстеження, виконання інших заходів, що проводяться при диспансеризації, про кількісні показники загальної захворюваності і захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також про потребу військовослужбовців у лікуванні та оздоровленні.

1.6. Керівники органів, підрозділів, закладів СБУ відповідають за своєчасність проходження підпорядкованими військовослужбовцями щорічних поглиблених медичних та контрольних медичних обстежень та зобов'язані забезпечити:

прибуття військовослужбовців до лікувально-профілактичних закладів СБУ у строки, визначені графіком;

направлення військовослужбовців, які своєчасно не пройшли з поважних причин медичне обстеження, до лікувально-профілактичного закладу СБУ при першій можливості;

впровадження у підпорядкованих органах, підрозділах та закладах СБУ організаційних заходів щодо усунення шкідливих факторів або зменшення їх негативного впливу на здоров'я військовослужбовців, створення умов для реалізації лікувально-профілактичних заходів, визначених за результатами диспансеризації, проведення серед військовослужбовців цілеспрямованої пропаганди медичних і гігієнічних знань, здорового способу життя.

II. Порядок проведення диспансеризації

2.1. Наказом Центрального управління, проект якого готується ВМУ, затверджуються графіки проходження поглибленого медичного обстеження військовослужбовців органів, підрозділів, закладів, дислокованих у місті Києві та Київській області.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 08.01.2019 р. N 19)

Наказами начальників регіональних органів СБУ, проекти яких готуються військово-медичними службами ВМУ в регіональних органах СБУ (далі - ВМС), затверджуються графіки проходження поглибленого медичного обстеження військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ за місцем дислокації.

Графіки проходження поглибленого медичного обстеження військовослужбовців (далі - Графіки), визначені в абзацах першому та другому цього пункту, затверджуються до 20 грудня поточного року.

Органи, підрозділи та заклади СБУ за 30 календарних днів до проходження поглибленого медичного обстеження у поточному році згідно з Графіками на письмовий запит лікувально-профілактичного закладу СБУ надсилають списки військовослужбовців, які підлягають поглибленому медичному обстеженню.

2.2. Щорічні поглиблені медичні обстеження розпочинаються з медичного огляду лікарем-терапевтом цехової лікарської дільниці (лікарем-терапевтом дільничної поліклініки ВМС), який організовує проведення поглиблених медичних обстежень військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ в обсязі відповідно до їх віку:

1) до 35 років, визначеному згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) від 35 до 40 років, визначеному згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

3) від 40 до 45 років, визначеному згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

4) 45 років і більше, визначеному згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

2.3. Обсяг поглиблених медичних обстежень, визначених в підпунктах 1 - 4 пункту 2.2 цього розділу, може бути доповнений додатковими медичними обстеженнями:

1) перед проведенням щорічних поглиблених медичних обстежень та за результатами оцінки медичної документації - лікарем-терапевтом цехової лікарської дільниці (лікарем-терапевтом дільничним поліклініки ВМС);

2) військовослужбовцям, які віднесені до груп динамічного нагляду або високого ризику виникнення захворювань, - лікарем-терапевтом цехової лікарської дільниці (лікарем-терапевтом дільничним поліклініки ВМС), іншими лікарями-спеціалістами відповідно до нормативів надання медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах, рекомендованих Міністерством охорони здоров'я України, та методичних рекомендацій ВМУ.

2.4. Поглиблене медичне обстеження завершується оглядом лікаря-терапевта цехової лікарської дільниці (лікарем-терапевтом дільничним поліклініки ВМС) з внесенням відповідних записів до медичної карти амбулаторного хворого.

2.5. Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці (лікар-терапевт дільничний поліклініки ВМС) організовує заходи, що проводяться при диспансеризації, на своїй лікарській дільниці, відповідає за їх повноту та зобов'язаний:

1) здійснювати систематичний контроль за прибуттям військовослужбовців до лікувально-профілактичного закладу СБУ у строки, визначені Графіками, та згідно зі списками, надісланими органами, підрозділами, закладами СБУ;

2) своєчасно інформувати керівництво лікувально-профілактичного закладу СБУ про стан проходження військовослужбовцями органів, підрозділів і закладів СБУ поглиблених медичних обстежень, у тому числі посадовими особами керівного складу, у строки, встановлені згідно з Графіками;

3) контролювати проходження військовослужбовцями щорічних поглиблених та контрольних медичних обстежень;

4) здійснювати систематичний контроль за прибуттям до лікувально-профілактичного закладу СБУ для проходження щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ, які з будь-яких причин не пройшли його у строки, визначені згідно з Графіками;

5) виявляти осіб, які підлягають динамічному нагляду або належать до груп високого ризику виникнення захворювань, та здійснювати відповідні діагностичні та лікувально-профілактичні заходи;

6) формувати групи військовослужбовців, які потребують санаторно-курортного лікування, за профілем захворювань;

7) надавати рекомендації військовослужбовцям щодо модифікації факторів ризику та здорового способу життя;

8) проводити аналіз результатів диспансеризації та стану здоров'я військовослужбовців з розробкою плану лікувально-профілактичних заходів.

2.6. Поглиблене медичне обстеження військовослужбовців із числа керівного складу СБУ (від начальника органу, підрозділу, закладу СБУ і вище) проводиться в закладах охорони здоров'я СБУ, де вони перебувають на медичному обліку, а за їх бажанням - в центральному госпіталі ВМУ.

2.7. За результатами поглибленого медичного обстеження здійснюються:

1) розподіл військовослужбовців за групами здоров'я:

I група - військовослужбовці, у яких відсутні хронічні захворювання та порушення функцій окремих органів і систем або які мають незначні відхилення від визначених меж норми фізіологічних характеристик, що не впливають на функціональну діяльність організму;

II група - військовослужбовці, які мають хронічні захворювання без порушень або з незначними порушеннями функцій органів і систем, перебіг яких характеризується відсутністю загострень протягом декількох років;

III група - військовослужбовці, які мають хронічні захворювання з порушеннями функцій органів і систем, періодичними загостреннями та які потребують динамічного нагляду і лікування.

Військовослужбовці I та II груп здоров'я займаються фізичною підготовкою з оцінкою рівня їх фізичної підготовленості для вікових груп, визначених відповідно до Інструкції з організації фізичної та вогневої підготовки в Службі безпеки України, затвердженої наказом СБУ від 06 липня 2010 року N 369, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 792/18087 (далі - Інструкція з фізичної підготовки).

Військовослужбовці III групи здоров'я переводяться до наступної вікової групи від тієї, до якої військовослужбовці належать за віком, з оцінкою рівня їх фізичної підготовленості для відповідної вікової групи, до якої вони переведені.

Військовослужбовці, які за станом здоров'я не допущені до занять з фізичної підготовки, займаються фізичною культурою у групі лікувальної фізичної культури протягом строку та в порядку, що визначені Інструкцією з фізичної підготовки;

2) аналіз факторів, що негативно впливають на здоров'я кожного військовослужбовця, з подальшою розробкою рекомендацій щодо їх усунення або зменшення негативного впливу;

3) виявлення військовослужбовців, які за станом здоров'я підлягають динамічному нагляду, з подальшим проведенням діагностичних та лікувально-профілактичних заходів;

4) направлення на амбулаторне або стаціонарне лікування;

5) формування груп військовослужбовців, які потребують санаторно-курортного лікування, за профілем захворювань;

6) профілактика професійних захворювань військовослужбовців та їх ускладнень;

7) контрольні медичні обстеження;

8) цілеспрямована пропаганда санітарно-гігієнічних та медичних знань серед військовослужбовців з метою формування здорового способу життя, боротьби зі шкідливими звичками;

9) аналіз результатів обстежень та розробка і проведення заходів, спрямованих на підвищення якості та ефективності диспансеризації;

10) інформування керівників органів, підрозділів та закладів СБУ про необхідність направлення військовослужбовців до центрального госпіталю ВМУ або інших лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я для медичного обстеження та лікування.

2.8. При виявленні за результатами поглибленого медичного обстеження, динамічного нагляду у військовослужбовця хвороб, станів, фізичних вад, що можуть зумовлювати непридатність до військової служби в СБУ відповідно до Положення про медичний огляд у Службі безпеки України, затвердженого наказом Центрального управління СБУ від 03 січня 2019 року N 2/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за N 1932/22244 (далі - Положення про медичний огляд), проводяться такі заходи:

(абзац перший пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 08.01.2019 р. N 19)

1) лікар-терапевт цехової лікарської дільниці (лікар-терапевт дільничний поліклініки ВМС) доповідає про стан здоров'я військовослужбовця на лікарсько-консультативній комісії (далі - ЛКК) амбулаторно-поліклінічного закладу СБУ;

2) ЛКК визначає необхідність направлення військовослужбовця до центрального госпіталю ВМУ, інших закладів охорони здоров'я для медичного обстеження та лікування, за результатами чого видається висновок ЛКК;

3) за результатами лікування (обстеження) військовослужбовця в умовах стаціонару у разі підтвердження (виявлення) хвороб, станів, фізичних вад, що зумовлюють непридатність до військової служби в СБУ, відповідно до Положення про медичний огляд:

начальник ВМУ письмово протягом трьох робочих днів з дня завершення лікування (обстеження) інформує начальника органу, підрозділу, закладу СБУ за місцем проходження служби військовослужбовцем з урахуванням збереження лікарської таємниці про прогноз перебігу захворювання військовослужбовця та направлення його до військово-лікарської комісії (далі - ВЛК) для визначення ступеня придатності до військової служби;

начальник ВМС одночасно при наданні інформації згідно з абзацом другим цього підпункту письмово інформує начальника ВМУ про такого військовослужбовця для здійснення контролю, а в подальшому про направлення (не направлення) його на ВЛК у строк, визначений згідно з підпунктом 4 цього пункту, та про результати проведеної ВЛК;

(підпункт 3 пункту 2.8 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 08.01.2019 р. N 19)

4) керівник органу, підрозділу, закладу СБУ при отриманні від начальника ВМУ (начальника ВМС) відповідної письмової інформації забезпечує у десятиденний строк направлення військовослужбовця до військово-лікарської комісії відповідно до Положення про медичний огляд.

(підпункт 4 пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 14.04.2015 р. N 251)

III. Аналіз результатів диспансеризації

3.1. Аналіз результатів роботи лікувально-профілактичних закладів СБУ щодо проведення диспансеризації військовослужбовців СБУ здійснюється керівниками цих закладів з метою оцінки її якості та ефективності, виявлення недоліків та прийняття управлінських рішень відповідно до схеми аналізу результатів роботи лікувально-профілактичних закладів СБУ щодо проведення диспансеризації, наведеної в додатку 5 до цієї Інструкції.

3.2. Про результати диспансеризації доповідають письмово:

лікар-терапевт цехової лікарської дільниці (лікар-терапевт дільничний поліклініки ВМС) до 01 грудня за 11 місяців поточного року в порядку підпорядкування про стан виконання Графіків та дотримання заходів, що проводяться при диспансеризації;

начальник центральної поліклініки ВМУ до 05 грудня за 11 місяців поточного року - начальнику ВМУ;

начальники ВМС - начальнику відповідного регіонального органу СБУ раз на півріччя до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, а також до 05 грудня за 11 місяців поточного року - начальнику ВМУ.

3.3. При доповіді про результати диспансеризації посадовими особами, визначеними в пункті 3.2 цього розділу, зазначається про:

1) результати проведення поглибленого медичного обстеження військовослужбовців із зазначенням кількості осіб, які пройшли його за звітний період, та за наявності - про осіб, які його не пройшли;

2) загальну оцінку стану здоров'я військовослужбовців органу, підрозділу, закладу СБУ, показників загальної захворюваності та захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;

3) розподіл військовослужбовців органу, підрозділу, закладу СБУ за:

групами здоров'я;

групами осіб, які мають високий ризик виникнення захворювань;

групами динамічного нагляду;

групами осіб, які працюють в шкідливих умовах;

групами осіб, які потребують санаторно-курортного лікування за профілем захворювань;

4) фактори, які негативно впливають на здоров'я військовослужбовців, та пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на усунення або зменшення їх негативного впливу;

5) загальний план профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів на наступний календарний рік.

3.4. Списки військовослужбовців, які не пройшли поглиблені медичні обстеження, направляються лікувально-профілактичними закладами СБУ до відповідних органів, підрозділів, закладів СБУ за місцем проходження військової служби та до Управління роботи з особовим складом СБУ.

3.5. Начальник ВМУ з урахуванням доповідей начальників ВМС та начальника центральної поліклініки ВМУ до 15 грудня поточного року доповідає керівництву СБУ відповідно до розподілу функціональних обов'язків про результати проведення диспансеризації в СБУ в поточному році.

3.6. До 05 січня року, наступного за звітним періодом, паспорт здоров'я підрозділу, форма якого наведена в додатку 6 до цієї Інструкції, подається:

1) начальником ВМУ - начальникам органів, підрозділів, закладів СБУ, дислокованих у місті Києві;

2) начальниками ВМС - начальникам відповідних регіональних органів СБУ та начальнику ВМУ.

 

Начальник Військово-медичного
управління

Л. Шугалей

 

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком до 35 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Флюорографія органів грудної порожнини в одній проекції.

5. Електрокардіографія (один раз на 2 роки).

6. Медичний огляд лікарями:

стоматологом;

хірургом (для чоловіків - з обстеженням грудних залоз та яєчок);

офтальмологом;

невропатологом;

отоларингологом (один раз на 2 роки);

лікарем-гінекологом (для жінок) з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією.

 

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком від 35 до 40 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Визначення рівня глюкози в крові.

5. Флюорографія органів грудної порожнини в одній проекції.

6. Електрокардіографія.

7. Пальцеве дослідження прямої кишки.

8. Медичний огляд лікарями:

стоматологом;

хірургом (для чоловіків - з обстеженням грудних залоз та яєчок);

офтальмологом;

невропатологом;

отоларингологом;

лікарем-гінекологом (для жінок) з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією.

9. УЗД щитоподібної залози (один раз на 2 роки).

 

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком від 40 до 45 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Визначення рівня глюкози в крові.

5. Визначення загального холестерину, тригліцеридів крові.

6. Флюорографія органів грудної порожнини в 2 проекціях.

7. Електрокардіографія.

8. Езофагогастродуоденоскопія (за показаннями).

9. Пальцеве дослідження прямої кишки.

10. Вимірювання очного тиску (один раз на 2 роки).

11. УЗД черевної порожнини (за показаннями).

12. УЗД щитоподібної залози (один раз на 2 роки).

13. Медичний огляд лікарями:

стоматологом;

хірургом (для чоловіків - з обстеженням грудних залоз та яєчок);

офтальмологом;

невропатологом;

отоларингологом;

лікарем-урологом (для чоловіків раз на 2 роки);

лікарем-гінекологом (для жінок) з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією.

14. УЗД органів малого таза (за показаннями).

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 08.01.2019 р. N 19)

 

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком 45 років і більше

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Визначення рівня глюкози в крові.

5. Визначення загального холестерину, тригліцеридів крові.

6. Флюорографія органів грудної порожнини в 2 проекціях.

7. Електрокардіографія.

8. Езофагогастродуоденоскопія (за показаннями).

9. Пальцеве дослідження прямої кишки.

10. Фіброколоноскопія (за показаннями).

11. Вимірювання очного тиску (один раз на 2 роки).

12. УЗД черевної порожнини та позачеревинного простору (один раз на 2 роки);

13. УЗД щитоподібної залози (один раз на 2 роки).

14. Медичний огляд лікарями:

стоматологом;

хірургом (для чоловіків - з обстеженням грудних залоз та яєчок);

офтальмологом;

невропатологом;

отоларингологом;

лікарем-урологом (для чоловіків);

лікарем-гінекологом (для жінок) з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією.

15. УЗД малого таза.

16. Мамографія або УЗД молочних залоз (для жінок) один раз на 2 роки.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 08.01.2019 р. N 19)

 

СХЕМА
аналізу результатів роботи лікувально-профілактичних закладів СБУ щодо проведення диспансеризації

1. Якість диспансеризації оцінюється за такими показниками:

повнота (відсоток) охоплення поглибленими медичними обстеженнями військовослужбовців;

розподіл військовослужбовців за групами здоров'я (частка осіб, віднесених до груп здоров'я, від кількості обстежених при диспансеризації);

відсоток вперше виявлених захворювань під час поглиблених медичних обстежень від усього числа вперше виявлених хронічних захворювань;

виявлення хронічних захворювань на ранніх стадіях і причини занедбаних випадків;

своєчасність взяття хворих під динамічний нагляд, додержання обсягів поглиблених медичних обстежень;

повнота, своєчасність і якість проведення лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів особам, що знаходяться під динамічним наглядом та в групах підвищеного ризику розвитку захворювань та їх ускладнень.

2. Ефективність диспансеризації оцінюється за такими показниками (у порівнянні за два останні роки):

показники захворюваності, поширеності захворювань, смертності військовослужбовців;

показники захворюваності з урахуванням звільнень військовослужбовців від виконання ними обов'язків військової служби (у випадках та днях на 100 осіб);

чисельність групи військовослужбовців, які часто та довго хворіють;

поширеність факторів ризику виникнення захворювань серед військовослужбовців (гіперхолістеринемія, порушення толерантності до глюкози (цукровий діабет), підвищений артеріальний тиск, паління, надлишкова вага (індекс Кетле), гіподинамія);

частка військовослужбовців, які належать до групи високого ризику виникнення захворювань;

показники летальності серед військовослужбовців від захворювань, з приводу яких вони перебували під динамічним наглядом;

співвідношення кількості військовослужбовців, узятих та знятих з динамічного нагляду у зв'язку з одужанням (поліпшенням стану здоров'я);

чисельність військовослужбовців, які перебувають в групі лікувальної фізичної культури на кінець звітного періоду;

показник первинної інвалідності при звільненні з військової служби внаслідок захворювання (крім травм та поранень, отриманих під час несення військової служби), у тому числі через захворювання, за якими військовослужбовці перебували під динамічним наглядом.

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВ'Я ПІДРОЗДІЛУ

__________________________________________________________________
(найменування органу, підрозділу, закладу СБУ)

I. Загальні відомості

1.1. Начальник (керівник) ______________________________________________________________
                                                                                                (найменування органу, підрозділу, закладу СБУ,
_______________________________________
               військове звання, прізвище та ініціали)

1.2. Начальник закладу охорони здоров'я (лікар-терапевт цехової лікарської дільниці) _____________________________________________________________________________________
                                                                                      (військове звання, прізвище та ініціали)

1.3. Строки проходження поглиблених медичних обстежень військовослужбовцями органу, підрозділу, закладу СБУ, визначені графіком, затвердженим наказом ЦУ СБУ (начальника регіонального органу СБУ) від __.__.20__ N __, з __.__ по __.__.20__ року.

1.4. Кількість військовослужбовців органу, підрозділу, закладу СБУ, які:

почали проходити поглиблене медичне обстеження, ______ осіб;

пройшли поглиблене медичне обстеження, ______ осіб (____ %).

1.5. Список військовослужбовців, які не пройшли поглиблене медичне обстеження

N з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я та по батькові

Примітка

 

 

 

 

1.6. Відомості про стан здоров'я військовослужбовців

II. Розподіл
військовослужбовців за факторами та групами ризику розвитку основних захворювань та їх ускладнень

III. Розподіл
військовослужбовців за групами здоров'я

Група здоров'я

Військовослужбовці

звітний період

попередній звітний період

кількість

%

кількість

%

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IV. Основні профілактичні заходи, проведені у звітному періоді ______________________________
_____________________________________________________________________________________

V. Розділ виключено

V. Висновки та пропозиції _____________________________________________________________

Начальник закладу охорони здоров'я СБУ

____________
(підпис)

______________________
(ініціал імені та прізвище)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказами Центрального
 управління Служби безпеки України від 14.04.2015 р. N 251
,
від 08.01.2019 р. N 19)

____________

Опрос