Идет загрузка документа (276 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил передачи на украинском языке географических названий и терминов Греции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ, Правила от 20.08.2014 № 311
действует с 23.09.2014

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2014

м. Київ

N 311

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2014 р. за N 1057/25834

Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Греції

Відповідно до статей 4, 6 Закону України "Про географічні назви", підпункту 7.60 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Греції, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Лазарь Т. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А. Є.

 

Міністр

І. О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. Я. Рудик

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПРАВИЛА
передачі українською мовою географічних назв і термінів Греції

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють норми передачі українською мовою географічних назв і термінів Греції та Кіпру в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях відповідно до положень Закону України "Про географічні назви" за нормами та правилами українського правопису.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

географічний термін - слово, що позначає рід географічного об'єкта, його фізичну або іншу характеристику;

передача географічних назв - процес передачі фонологічних, морфологічних та лексичних елементів якоїсь мови засобами іншої мови;

топонім - власна назва географічного об'єкта, що застосовується для його розпізнавання та встановлення відмінності від інших об'єктів;

традиційна назва - назва, яка вживається у певній мові для позначення географічного об'єкта, розташованого за межами території, де ця мова має статус державної чи офіційної, і відрізняється від назви географічного об'єкта мовою, якою спілкуються на території, де розташований цей географічний об'єкт.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про географічні назви".

1.3. Сучасна грецька мова має дві мовні форми - kaqareosa (катаревуса) і dhmotiu (димотика), які, маючи спільну фонетику, відрізняються за словниковим складом і граматикою.

Мовна форма катаревуса застосовується для написання грецьких топонімів у церковних документах та виданнях.

Державною мовою Грецької Республіки є грецька мова (димотика).

1.4. Абетка грецької мови складається з 24 літер:

A a (альфа), B b (віта), Г g (гамма), D d (дельта), E e (епсилон), Z z (зита), H h (іта), Q q (тита), I i (йота), K k (каппа), L l (ламбда), M m (мі), N n (ні), X x (ксі), O o (омікрон), П p (пі), P r (ро), S s V (сіґма), T t (таф), Y u (іпсилон), Ф j (фі), X c (хі), Y y (псі), W w (омеґа).

1.5. Написання назв географічних об'єктів Греції на грецьких картах відрізняється за формою, наприклад:

qnai (катаревуса) і qna (димотика).

1.6. На грецьких картах застосовуються офіційні та місцеві (побутові) географічні назви, наприклад назви річок:

celoV - sproptam;

crwn - MauroptamoV.

1.7. Українською мовою передаються грецькі офіційні географічні назви, написані виключно димотикою.

1.8. Грецькі географічні назви, що складаються з більш як трьох складів, мають знак наголосу.

1.9. Основними джерелами для встановлення правильного написання грецьких географічних назв є великомасштабні географічні карти і атласи останніх років видання грецькою мовою. Крім картографічних джерел, для встановлення правильного написання географічних назв грецькою мовою використовуються матеріали переписів населення, довідники, словники назв географічних об'єктів, довідники адміністративно-територіального устрою тощо.

II. Передача українською мовою грецьких літер і літеросполук

2.1. Грецькі географічні назви передаються українською мовою за фонетико-графічним принципом відповідно до літературної вимови сучасної грецької мови, фонетики і написання.

2.2. Закінчення множини ai і oi передаються українською мовою закінченнями -e та -i, наприклад Sptsai - Спеце.

2.3. Правила та приклади передачі українською мовою голосних грецької мови наведено в додатку 1 до цих Правил.

2.4. Правила та приклади передачі українською мовою літери g і літеросполук з літерою g грецької мови наведено в додатку 2 до цих Правил.

2.5. Подвоєні приголосні грецької мови передаються українською мовою однією літерою, наприклад:

bdlla - Авдела;

Kokkini - Кокінья;

Kuparssi - Кіпарісі;

Brroia - Верія.

Правила та приклади передачі українською мовою приголосних грецької мови наведено в додатку 3 до цих Правил.

III. Передача українською мовою грецьких географічних назв і термінів

3.1. Грецькі географічні назви, що складаються з кількох слів, передаються українською мовою через дефіс і з великої літери, наприклад:

gioV QedwroV - Айос-Теодорос;

Kur-Kal - Кіра-Калі;

Meglo Seirni - Мегало-Сіріні.

3.2. Географічні терміни, що позначають рід об'єкта (гора, річка, озеро тощо), транскрибуються, якщо назва утворена прикметником. Перед географічною назвою подається переклад географічного терміна українською мовою, наприклад:

Yhl Korj - г. Псілі-Корфі;

Meglo Boun - г. Мегало-Вуно;

Фeggri roV - г. Фенґарі;

Пuxari roV - г. Піксар'я;

d rmma - р. Ада.

3.3. Якщо прикметник, який входить до складу грецької географічної назви, стоїть після географічного терміна, то географічний термін перекладається українською мовою, наприклад:

kr. Bat - м. Ваті;

kr. spro - м. Аспро.

3.4. Географічний термін klpoV (затока) за будь-якого положення в складі географічної назви українською мовою завжди перекладається, наприклад:

ПatrakV klpoV - зат. Патраікос;

StrumonikoV klpoV - зат. Стрімонікос.

3.5. При передачі українською мовою грецької географічної назви, що складається з прикметника і географічного терміна, зберігається їх написання разом грецькою мовою, наприклад:

sprokboV - м. Аспрокавос;

Tourkoboni - г. Турковуні;

Yhlrach - г. Псілорахі.

3.6. При передачі українською мовою грецької географічної назви у родовому відмінку однини або множини географічний термін перекладається, а власна назва подається в називному відмінку, наприклад:

Boun tV XasiV - г. Хасья;

Korj tV krV - г. Акрі;

KlpoV KalonV - зат. Калоні;

KlpoV Mrtou - зат. Мірту;

ПorqmV Smou - прот. Самос.

3.7. Приклади географічних термінів та інших слів, що формують грецьку топонімію, наведено в додатку 4 до цих Правил.

3.8. Назви низки широковідомих географічних об'єктів Греції наводяться у традиційно усталеному написанні, яке закріпилося в українській літературі і картографії, що не відповідає нормам, встановленим цими Правилами.

Приклади традиційних назв географічних об'єктів Греції наведено в додатку 5 до цих Правил. До цього переліку не включено назви об'єктів, що мають лише історичне значення, наприклад руїни стародавніх міст, які на карті сучасної Греції наводяться відповідно до традицій їх передачі в підручниках з історії, наукових роботах тощо.

 

Директор Департаменту землеробства

Т. І. Лазарь

 

Правила та приклади передачі українською мовою голосних грецької мови

N з/п

Грецька літера чи літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

a
 
 
 

ai
 
 
 

aia
 
 
 
 

au

а
 
 
 

е
 
 
 

ея
 

еа
 

ав
 

аф

у всіх позиціях
 
 
 

у всіх позиціях
 
 
 

якщо на кінцеву a не падає наголос

якщо на кінцеву a падає наголос

перед голосними і дзвінкими приголосними

перед глухими приголосними і в кінці слова

rta - Арта
Asjka - Асфака
Dolian - Доліана
asmoV - Іазмос

Asumh - Есімі
Kastanai - Кастанее
Milai - Мілее
Srrai - Сере

stiaa - Істіея
 

Na Yar - Неа-Псара
 

Ag - Авго
Пalon - Павлон

Гlakh - Глафкі

2

e
 
 
 
 
 
 
 
 

ea
 
 
 
 
 
 

ei
 
 
 
 
eu

є
 

ьє


 

е
 

ея
 

еа
 
 
 

ь (')*
 
 

і

ев
 
 
 

еф

після голосних i, h, u та приголосних

після д, т, с, л, н

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

в інших випадках
 

якщо на кінцеву a не падає наголос

якщо на кінцеву a падає наголос, а також у прикметнику
na

між однією приголосною і наголошеною голосною
 

в інших випадках

перед голосними і дзвінкими приголосними
 
 

перед глухими приголосними і в кінці слова

rax - Ієракс
Kriez - Крієза

BasilhV - Васільєс

KaruV - Кар'єс
 

latoV - Елатос
etV - Аетос

Phca - Ріхея
Suka - Сікея

Пale pdauroV - Палеа-Епідаврос
 
Na Khjisi - Неа-Кіфісіа

reida - Ар'яда
Пlatei - Платья
Daskalein - Даскальон

Hrakleon - Іракліон

 
EuaggelismV - Евангелізмос
EroV - Еврос
Пaraskeu - Параскеві

Leka - Лефка
leuqera - Елефтере
Eplion - Ефпаліон

3

h
 
 
 
 

ha
 
 
 

hu

ь (')*
 

і
 

ія
 
 
 

іа

ів
 

іф

між однією приголосною
і наголошеною голосною

в інших випадках
 

якщо a - ненаголошена або якщо за ненаголошеної a цьому закінченню передує група приголосних

в інших випадках

перед голосними і дзвінкими приголосними

перед глухими приголосними і в кінці слова

Пalhmpela - Пальямбела
Пalhori - Пальюрі

Nhocwri - Ніохорі
drian - Адріані

Пaradaha - Параданія
 
 
 

har - Аіар

xhuia - Оксівія
 

LhunoV - Ліфнос

4

i
 
 

 
 

ia
 
 
 
 
 
 

 

ea
 

oia
 


 
 
 
 
 
 
 
 

a

ь (')*
 
 

і
 

ія
 
 
 
 
 
 

іа

ія
 

ія
 

і
 
 
 

й**
 
 
 

ія

між приголосною
і наголошеною голосною
 

в інших випадках
 

якщо a - ненаголошена
або якщо за ненаголошеної a цьому закінченню передує група приголосних.
Виняток становить числівник tra (три)

в інших випадках

якщо a - ненаголошена
 

якщо a - ненаголошена
 

у наголошеній позиції, а також в суфіксах koV, kon прикметників чоловічого і середнього роду

у ненаголошеній позиції
 
 
 

у всіх позиціях

Koliki - Кольякі
li - Елья
BeliV - Вельєс

erpetra - Ієрапетра
oV - Іос

mjiloca - Амфілохія
Гabri - Гаврія
 
 
 
 
Tra Nhsi - Тріа-Нісья

Boiatia - Віотіа

xunea - Оксінія
mjkleia - Амфіклія

Broia - Верія
Melboia - Мелівія

Mwratika - Мораітіка
Фanath - Фанаіті
EbokV klpoV -
затока Еввоікос

ГoV - Гайос
Гa - Гайя
Litob - Літовой
Skoupka - Скупейка

nw caa - Ано-Ахаія

5

o, w
 
 
 

oi

 
 
 
 
 

ou

о
 
 
 

ь (')*

 
 
і
 
 

у***

у всіх позиціях
 
 
 

у всіх позиціях
 
 

у всіх позиціях
 
 

у ненаголошеній позиції

rein - Оріні
rabwntsa - Аравоніца
Monbrush - Моноврісі
Пrwtocri - Протохорі

morjokklhsi -
Оморфоклісья
Kostakio - Костак'ї

Koklio - Кокліі
Oinh - Іноі
drmuloi - Ідромілі

Lampinou - Ламбіну
Oggra - Унгра
Kojh - Куфі

6

u
 

 
 
ua

 

ь (')*
 

і

ія

і

й

між однією приголосною
і наголошеною голосною

у всіх позиціях

у всіх позиціях

у наголошеній позиції

у ненаголошеній позиції

KraninaV - Краньйонас
Karu - Кар'я

DruopV - Дріопіс

Kra - Крія

Edrion - Евідріон

Kamnh - Каймені

____________
* При передачі українською мовою після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р ставиться апостроф, після д, т, с, л, н - ь, наступні грецькі голосні a, ai, i, ou передаються українською мовою відповідно літерами я, є, ї, ю.

** Наступні грецькі голосні a і ou передаються українською мовою відповідно літерами я, ю.

*** Після i, h голосна ou в наголошеному стані передається українською мовою літерою ю

 

Правила та приклади передачі українською мовою літери g і літеросполук з літерою g грецької мови

N з/п

Грецька літера чи літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

g

г

перед приголосними,
а також перед голосними a, o, w, ou

Гrhgri - Грігорі
mugdali - Амігдалья
Пurgki - Піргакі
Melhgo - Мелігу
Kalogwni - Калогонья

2

ge, gai

є
 


 

ьє

на початку слова і перед голосною

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

після д, т, с, л, н

Г'erakini - Єракіні
Pgaion - Рієон

StaugeroV - Став'єрос
 

ГalatgeV - Галатьєс

3

gh, gi, gu, gei, goi, gui

ї
 
 
 


 
 
 

ьї

на початку слова і перед голосною
 
 

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р
 
 

після д, т, с, л, н

Г'deV - Їдес
Г'qeion - Їтіон
Г'hromrion - Їромеріон
Пanaga - Панаїя

Пurg - Пір'ї
Xrusaug - Хрісав'ї
MargioV - Мар'їс
rguropoliV - Ар'їруполіс

Malgui - Мальї

4

gha, gia, gua, geia, goia, guia

я
 
 


 
 

ья

на початку слова і перед голосною
 

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р
 

після д, т, с, л, н

Г'iannits - Яніца
Г'ial - Ялі
Пlgia - Плая

'AgissoV - Аясос
BargideV - Вар'ядес
Mourgi - Мур'я

TriVgian - Трісьяні

5

ghо, giо, ghw, giw

йо
 
 

ьо

на початку слова і після голосної, а також після губних приголосних та r

після інших
приголосних

Г'iojurkia - Йофіракія
Agion - Ейон
Bagiwni - Вайонья

Khpourgi - Кіпурьо
Гourgitissa - Гурьотіса

6

ghou, giou, guou, geiou

ю

йю


 

ью

на початку слова

після голосної

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

після д, т, с, л, н

Гiora - Юра

Пanagioda - Панайюда

Margio - Мар'ю
 

Satgiour - Сатьюрі

7

gg

нґ

у середині слова

Фarggi - Фаранґі
Пaggaon - Панґеон
Oggra - Унґра
Eaggelstria - Еванґелістрія
LggoV - Лонґос
Stroggul - Стронґілі

8

gk

ґ
 
 

ґ
 
 

нґ

на початку слова
 
 

на початку та в середині слова у назвах, запозичених з інших мов

у середині слова

Гkina - Ґйона
Гkizla - Ґізела
Гkrekocri - Ґрекохорі

Mga Гkousgkounr - Мега-Ґузґунар
Zagklibrion - Заґліверіон

Пagkrti - Панґраті

9

gx

нкс

у всіх позиціях

Slpigx - Салпінкс

10

gc

нх

у всіх позиціях

Kogclia - Конхілія
gcaloV - Анхіалос

 

Правила та приклади передачі українською мовою приголосних грецької мови

N з/п

Грецька літера чи літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

b

в

у всіх позиціях

nbra - Анавра

2

d

д

у всіх позиціях

Dndra - Дендра

3

z

з

у всіх позиціях

Pzi - Різі

4

t

т

у всіх позиціях

TerYiqa - Терпсітея

5

l

л

у всіх позиціях

Lagkda - Ланґада

6

r

р

у всіх позиціях

Qrojaro - Трофарі

7

j

ф

у всіх позиціях

Фarggi - Фаранґі

8

c

х

у всіх позиціях

Lcaion - Лехеон

9

q

т

у всіх позиціях

QloV - Толос

10

k

к

у всіх позиціях, крім літеросполуки gk*

KluboV - Калівос
Kastrki - Кастракі
Sklbaina - Склавена

11

m
 
 
 

mp

м
 
 
 

б
 
 
 

мб

у всіх позиціях, крім літеросполуки mp**
 
 

на початку слова
 
 
 

у середині слова

Monembasa - Монемвасія
maliV - Амальяс
rminh - Ерміоні
Lamri - Ламірі

Mpoka - Бука
Mprsklabon - Бросклавон
Mpamp - Баба
Mpampni - Бамбіні

mpelki - Амбелакі
mporiV - Емборьос
Karamparm - Карамбайрам
Гkrmpobon - Ґрімбовон
Karmpousa - Карамбуса

12

n
 
 

nt

н
 
 

д

нд

у всіх позиціях, крім сполучення nt
 

на початку слова

у середині слова

Nerocri - Нерохорі
Karpension - Карпенісіон
Zlion - Зеліон

Ntoumpi - Думб'я

ntkura - Андікіра
SarantporoV - Сарандапорос
Пrantikn - Прандікон

13

x

кс

у всіх позиціях

Xhraki - Ксіраксья
xu - Оксья
Xrax - Харакс

14

p

п

у всіх позиціях, крім літеросполуки mp**

Пlma - Плама
Kpraina - Копрена
Пaparosi - Папарусі

15

s (V)

з
 
 
 
 
 

с

перед b, g, d, m, крім літеросполуки ts
 
 
 
 

в інших випадках

sbestocrion - Азвестохоріон
Qsbh - Тізві
Sburn - Звірон
Mosga - Музга
Kalesmnon - Калезменон

perandoV - Апірандос
Trionsi - Тріонісі
Stejanosaoi - Стефаносеі
Spai - Сапе

16

t
 
 

ts
 
 

tz

т
 
 

ц
 
 

дз

у всіх позиціях, крім літеросполук
nt, ts, tz

у всіх позиціях
 
 

у всіх позиціях

Tragna - Трагана
Пlatea - Платія
Sotejanin - Стефаніна

Bnitsa - Воніца
Koutsili - Куцільо
Tsaknocrion - Цакнохоріон

Гalatzna - Галадзона
TzitzibiV - Дзідзів'єс
TzkhdeV - Дзікідес
Smrtzi - Смірдзі
Tzwnaoi - Дзонеі

17

Y

пс

у всіх позиціях

Yian - Псіана
KaYocra - Капсохора

____________
* Приклади передачі українською мовою літеросполуки gk наведено в додатку 2 до цих Правил.
** У назвах, запозичених з інших мов, літеросполука mp в середині слова українською мовою передається через б і мб

 

Приклади географічних термінів та інших слів, що формують грецьку топонімію

Грецьке написання

Українська передача

Український переклад

gioV, ga, gio(n)

айос, аїя, айо(н)

святий

gkli

анґалі

бухта

gkurobgion

анґіроволіон

якірна стоянка

gor

агора

ринок, базар

grioV, gra, grio(n)

агріос, агрія, агріо(н)

дикий

groika

агрікія

сільська садиба, заміський будинок

grokpi, grokpion

агрокіпі, агрокіпіон

хутір, ферма

grV

агрос

поле, сільська місцевість

etV

аетос

орел

hdni, hdn

аідоні, аідон

соловей

agialV

ейялос

набережна, морський берег

kra, krh, kro

акра, акрі, акро

мис

krogili, krogiali

акройялі, акройялья

морський берег, пляж

kroqalassi

акроталасья

морський берег

krpoliV

акрополіс

акрополь, міська фортеця

kropotami

акропотам'я

берег річки

kroV, -a, -o(n)

акрос, -а, -о(н)

верхній, крайній

krreia

акрорія

вершина гори

krwtri, krwtrion

акротірі, акротіріон

мис

kt

акті

спадистий морський берег, піщаний пляж, мілина, узбережжя

ўalji

алафі

олень

lmurV, -, -n
(-V, -, -)

алмірос, -а, -он
(-ос, -і, -о)

солоний

lsoV

алсос

гай, лісок, парк

luk

алікі

солончак

mmoV

амос

пісок, гравій

mmoudi

амудья

банка, піщаний берег, пляж

mpli, mpelkhpoV, ompeloV

амбелі, амбелокіпос, амбелос

виноградник

mgdalo(n)

амігдало(н)

мигдаль

nblush, nblusiV

анавлісі, анавлісіс

джерело, струмок

nbra

анавра

струмок, потік

nabrustrion

анаврістіріон

джерело, струмок, фонтан

nglujon

анагліфон

рельєф

naskaj

анаскафі

розкопки

natol

анатолі

схід

natolikV, -, -(n)

анатолікос, -і, -о(н)

східний

ncwma

анахома

дамба

nw, nteroV, -a, -on
(-oV, -h, -o)

ано, анотерос, -а, -он
(-ос, -і, -о)

верхній

poika

апікія

колонія, поселення

pkVhmnoV kt

апокріміос акті

урвище, стрімка скеля, стрімчак

pw

апо

далекий

raxobli

араксоволі

якірна стоянка, невелика бухта

rciplagoV

архіпелагос

архіпелаг

sproV, -h, -o

аспрос, -і, -о

білий

stu

асті

місто

aln

авлон

долина, ущелина

atokinhtdromoV

афтокінітодромос

автострада

clodi, ladi

ахладі, ахладья

груша

baqV, -ea, -

ватіс, -ія, -і

глибокий, темний

boltoV

валтос

болото

berni

верані

руїни

breioV, -a, -o(n)

воріос, -ія, -іо(н)

північний

borV

ворас

північ

bou(n)

вуно(н)

гора

burkri, borkoV

вуркарі, вуркос

болото

bracwn

врахіон

рукав річки

braconhsV

врахонісіс

скелястий острів

brcoV

врахос

скеля, стрімчак

broc

врохи

річка, потік

brsiV

врисис

джерело, струмок, потік, фонтан

gadaroV

гайдарос

осел

galanV, -, -

галанос, -і, -о

блакитний, синій

gerki

єракі

сокіл

g

ї

земля, суходіл, країна, держава

gpedon

їпедон

земельна ділянка, поле

gpedon prosgeiewV

їпедон прозьйосеос

посадковий майданчик

gealV

ялос

морський берег, узбережжя, пляж

glukV, -ea, -

глікіс, -ія, -і

солодкий

glssa

глоса

коса

dsoV

дасос

ліс

djnh

дафні

лавр, лаврове дерево

dma

дема

гребля, дамба

dndro(n)

дендро(н)

дерево

dndrn, dendrnaV

дендрон, дендронас

гай, сад

dendrtopoV

дендротопос

місце, засаджене деревами, гай

dexamen

дексамені

басейн

derbni

дервені

ущелина

dstra

дестра

причал

dmoV

дімос

община, дім (адміністративна одиниця Греції)

dauloV

діавлос

протока

diokhsh, diokhsiV

діікісі, діікісіс

область (адміністративна одиниця Греції)

dirugaV, dirux

дьйорігас, дьйорікс

канал

drepnh, drepni, drepnon

дрепані, дрепанон

коса, серп

drmoV

дромос

шлях, дорога, вулиця

drumV

дрімос

ліс, діброва

dsh, dsiV

дісі, дісіс

захід

dutikV, -, -(n)

дітікос, -і, -о(н)

західний

kbol

екволі

гирло, місце впадіння річки

lain, ltuaV

елеон, елеоіас

оливковий гай

lth, lato

елаті, елато

сосна

lji, lajoV

елафі, елафос

олень

leqeroV, -a, -on
(-oV, -h, -o)

елефтерос, -а, -он
(-ос, -і, -о)

вільний

lh

елья

оливка, оливкове дерево

llhnikV, -, -(n)

елінікос, -і, -о(н)

грецький

loV

елос

болото

mporeon

емборіон, -і, -о(н)

ринок

xwterikV, -, -(n)

ексотерікос

зовнішній

parca

епархія

єпархія (адміністративна одиниця Греції), провінція

pneion

епініон

торговий порт, гавань

repion

еріпіон

руїни

rhmoV, -on (-oV, -h, -o)

ерімос, -он (-ос, -і, -о)

самотній, пустельний

ruqrV, -, -(n)

ерітрос, -а, -о(н)

червоний

swterikV, -, -(n)

есотерікос, -і, -о(н)

внутрішній

zeughlateon

зев'їлатіон

ферма, хутір

zugV

зігос

гірський хребет

peiroV

іпірос

материк, великий острів у групі невеликих островів

qlassa

таласа

море

qermV, -, -(n)

термос, -і, -о(н)

теплий, гарячий

rakaV, rax

ієракас, ієракс

сокіл

erV, -, -n (-V, -,-o)

ієрос, -а, -он (-ос, -і, -о)

святий

sqmV

істмос

перешийок

kboV

кавос

мис

kainorgioV, -a, -o, kainourgV

кенурйос, -я, -о, кенур'їс

новий

kallon

калоні

краса, красуня

kalgeroV, kalghroV

калоєрос, калоїрос

чернець

kompoV

камбос

поле, рівнина

kanli

каналі

канал

kstro(n)

кастро(н)

фортеця, замок

katarekthV

катарактіс

водоспад

ktw

като

нижній

kamnoV, -h, -o

кайменос, -і, -о

спалений, погорілий, бідний, нещасний

kejal, kejli

кефалі

голова

kejalbrush, kejalbruso

кефаловрісі, кефаловрісо

витік, верхів'я річки

kejalocri

кефалохорі

велике село

koilda

кілада

долина, улоговина

koilwma

кілома

западина

kkkinoV, -h, -o(n)

кокінос, -і, -о(н)

червоний

klpoV

колпос

бухта, затока

kontV, -, -

кондос, -і, -о

короткий, маленький

korj, koruj,
korjoboni

корфі, коріфі,
корфовуні

вершина гори

korwnda, korwnV

короніда, короніс

вершина

krnh

кріні

джерело, фонтан

ktma

ктіма

садиба, маєток

kuparssi, kuprissoV

кіпарісі, кіпарісос

кипарис

kuriak

кіріакі

неділя

lalkdi

ланґаді

видолинок, улоговина, ущелина

lagomi

лагумі

шахта, штольня, тунель

lkkoV

лакос

маленька бухта

leibdi, libdi

ліваді

лука, пасовище

leukV, -, -(n)

лефкос, -і, -о(н)

білий

lianV, -, -

ліанос

дрібний, тонкий

liqri, lqoV

літарі, літос

камінь

limni, limnaV, limn

лімані, ліменас, лімін

гавань, порт, рейд

lmnh

лімні

озеро

limnoqlassa

лімноталаса

лагуна

lggoV

лонґос

ліс

ljoV

лофос

пагорб

lugari

лігар'я

верба

lkoV

лікос

вовк

makrioV, makara, makrio(n)

макаріос, макарія, макаріо(н)

блаженний, щасливий

makrV, -, -n
(-V, -, -)

макрос, -а, -он
(-ос, -і, -о)

довгий

mntra, mantr

мандра, мандрі

обора, хлів для худоби

mrmaro(n)

мармаро(н)

мармур

maroV, -h, -o(n)

маврос, -і, -о(н)

чорний

macalV

махалас

район міста

megloV, -h, -o(n)

мегалос, -і, -о(н)

великий

mgaV, meglh, mga

мегас, мегалі, мега

величний

melanV, -h, -o(n)

меланос, -і, -о(н)

чорний

mli

мелі

мед

meli

мелья

ясен

mlissa

меліса

бджола

msoV, -h, -o(n)

месос, -і, -о(н)

середній

metlleon

металіон

рудник, шахта

metci

метохі

хутір, ферма

mhli

мілья

яблуня

mlo(n)

міло(н)

яблуко

mhtrpolh, mhtrpoliV

мітрополі, мітрополіс

столиця, метрополія, кафедральний собор

mikrV, -, -n
(-V, -, -o)

мікрос, -а, -он
(-ос, -і, -о)

малий

mna

міна

рудник, шахта

mnma

мніма

гробниця, могила

mloV

молос

мол, гребля

monastri, monastroion, mon

моні

монастірі, монастіріон, монастир

monliqoV, -on
(-oV, -h, -о)

монолітос, -он
(-ос, -і, -о)

зроблений з цілого каменю, монолітний

mnoV, -h, -o(n)

монос, -і, -о(н)

один, єдиний, одинокий

mora, mouri

морея, мур'я

шовковиця, тутове дерево

molki

мулкі

землеволодіння, маєток

mountV, -, -o

мундос, -і, -о

темний, коричневий

mpogzi

богазі

протока

mursnh, murti

мірсіні, міртія

миртове дерево, мирт

mrton

міртон

мирт

mth

міті

ніс, кінчик

nma

нама

джерело, струмок

naV

наос

храм, церква

nauphgeon

нафпіїон

верф, док

nastaqmoV

нафстатмос

військовий порт, військово-морська база

nekrpolh, nekrpoliV

некрополі, некрополіс

кладовище, некрополь

noV, -a, -o(n)

неос, -а, -о(н)

новий, молодий

ner

неро

вода

nhs, nsoV

нісі, нісос

острів

nsoi

нісі

острови

nkh

нікі

перемога

nom

номі

пасовище

nomV

номос

ном, округ (адміністративна одиниця Греції)

ntioV, nota, ntio(n)

нотіос, нотія, нотіо(н)

південний

ntoV

нотос

південь, південний вітер

xanqV, -, -(n)

ксантос, -і, -о(н)

білявий

xra

ксера

мілина, риф

xerbrush

ксероврісі

висохле джерело

xeronsi

ксеронісі

безплідний, пустельний острів

xerV, -, -,
xhrV, -, -n (-oV, -, -)

ксерос, -і, -о,
ксірос, -а, -он (-ос, -і, -о)

сухий, безводний

xhr

ксіра

земля, суходіл

xlo (n)

ксіло (н)

деревина

xunV, -, -

ксінос, -і, -о

кислий, неприємний

dV

одос

дорога, вулиця

dstrwma

одострома

шосе

morjoV, -h, -o

оморфос, -і, -о

гарний

reinV, -, -(n)

орінос, -і, -о(н)

гірський, гористий

rqV, -, -(n)

ортос, -і, -о(н)

прямий, стрімкий

rion

оріон

кордон

rmoV

ормос

порт, рейд, затока

ropdion

оропедіон

плоскогір'я, гірське плато

roV, rh

орос, орі

гора, гори

roseir

оросіра

гірська система, гірський хребет

cqh

охті

берег ріки

cqoV

охтос

горбок, купина

pazri

пазарі

ринок, базар

palaikastro(n)

палеокастро(н)

стара фортеця, старовинний замок

palaiV, -, -(n)

палеос, -а, -о(н)

старий

palti (-on)

палатіон

палац

palrroia

палірія

течія, потік

Пanaga

Панаїя, Панайя

Богоматір, Богородиця

paraqalassi, parala

параталасья, паралія

морський берег

paroika

парікія

поселення, колонія, район міста

pacV, pacea, pac

пахіс, пахія, пахі

товстий, огрядний

pedada, pedioV

педьяда, педьяс

рівнина

pedon

педіон

поле, рівнина

plagoV

пелагос

море

prama

перама

переправа, брід, пором

peoigli

періялі

морський берег

ptra

петра

камінь, скеля

phgdi

пігаді

колодязь, струмок, водойма

plgia

плая

схил, косогір

plka, plx

плака, плакс

плоский камінь, плита

platia

платія

міська площа

platea pogeisewV

платія апойосеос

злітний майданчик

platV, platea, plat

платіс, платія, платі

широкий, просторий

podi

подья

схил гори

pliV

поліс

місто

polcnh, polcnion

поліхні, поліхніон

містечко

porqmV

портмос

протока

proV

порос

прохід

potmi, potamV

потамі, потамос

потік, річка, струмок

potami

потам'я

русло

prsinoV, -h, -o(n)

прасінос, -і, -о(н)

зелений

prokumaa

прокімея

пристань, причал

prokumtia

прокіматія

мол, хвилеріз

prtwla

прохома

дамба, мол

plh

пілі

ворота

puln

пілон

головний вхід, портал

pxoV

піксос

самшит

prgoV

піргос

башта, замок

purswrV

пірсоріс

плавучий маяк

rciV

рахіс

хребет, гребінь

racola

рахула

пагорб, горб

reqro(n)

рітро(н)

річка, потік

rma, rmma, rema

рема, ревма

течія, потік, русло

repoqmela

репотемела

руїни

roa, roga

руа, руга

вулиця

roumni

румані

ліс

rakaV, rax

ріакас, ріакс

струмок

rmh

рімі

вулиця

sidhrdromoV

сідіродромос

залізниця

sidhrodromikV staqmV

сідіродромікос статмос

залізнична станція

skla

скала

пристань, причал

skpeloV

скопелос

підводний камінь, риф

soda

суда

рів

splaion, sphli

спілеон, спілья

печера, грот

spti, spti

спіті

будинок

spilV

спілас

підводний камінь, риф

staqmV

статмос

станція

staurV

ставрос

хрест

sten

стена

перевал, прохід

sten(n)

стенон

ущелина, протока

stenopora

стенопорія

вузький прохід, ущелина

stenopV

стенопос

перевал, прохід

stere, steri

стереа, стер'я

материк, континент, суходіл

stmio(n)

стоміо(н)

гирло

stmio(n) limnoV

стоміо(н) ліменос

вхід у порт

stroggloV, -h (on), stroggloV, -, -, stroumpoulV, -, -

стронґілос, -і (он), стронґілос, -і (о), струмбулос, -і, -о

круглий

tajeon

тафіон

кладовище, цвинтар

tacV, -ea, -

тахіс, -ія, -і

швидкий

teici, teico(n), tecoV

тіхйо, тіхіо(н), тіхос

стіна

tlma

телма

болото

tnagoV

тенагос

мілина, лагуна, лиман

tetrgwnon

тетрагонон

квартал міста

tzam

дзамі

мечеть

tocoV

тіхос

стіна

topli

тополі

тополя

tpoV

топос

місце, місцевість, країна

tounlo

тунело

тунель

torla

турла

баня, склепіння

tsijlki

ціфлікі

маєток, ферма

tsokna

цокана

загострена вершина, пік

tmboV

тімвос

могила

drojragmV, drojrkthV

ідрофрагмос, ідрофрактіс

загата, гребля

dwr

ідор

вода

preia

іпорія

підніжжя гори

YhlV, -, -

іпсілос, -і, -о

високий

Ywma

іпсома

височина

janri, janV

фанарі, фанос

маяк

jragx

фаранкс

яр, улоговина, ущелина

jroV

фарос

маяк

jlammouri

фламурі

липовий цвіт

jlompouro(n)

фламбуро(н)

стяг, прапор

joinki

фінікі

фінік

joiniki

фінік'я

фінікова пальма

jroV

форос

площа, ринок

jornoV

фурнос

піч, пекарня

jrorion

фруріон

форт, фортеця

jteli

фтелья

берест

jwli

фолья

гніздо, нора

caboza

хавуза

водойма, басейн

calki

халікі

рінь

calkwruceon

халкоріхіон

мідний рудник

cardra

харадра

яр, улоговина, ущелина

cersnhsoV

херсонісос

півострів

crhstV, -, -(n)

хрістос, -і, -о(н)

корисний, добрий

crusajnioV, -a, -o, crusV, -, -,
crusoV, -, -on

хрісафеніос, -а, -о, хрісос, -і, -о,
хрісус, -і, -ун

золотий

crusji, crusV

хрісафі, хрісос

золото

cra

хора

земля, суходіл, країна, держава, місцевість, місце, місто

cwrji (-on)

хорафі (-он)

нива, маєток

cwrioudki

хоріудакі

маленьке село, селище

Yaq

псаті

сухий очерет, солома

Yri

псарі

риба

YarV, -, -,
YarV, -ei, -

псарос, -а, -о,
псаріс, -я, -і

сірий, сивий

YhlV, -, -

псілос, -і, -о

високий

Ylwma

псілома

височина

YucrV, -, -n
(-V, -, -)

псіхрос, -а, -он
(-ос, -і, -о)

холодний

 

Приклади традиційних назв географічних об'єктів Греції

Грецьке написання

Передача за правилами

Традиційна назва

Aqhnai

Атіне, Атіна

Афіни, столиця Греції

AqwV

Атос

Афон, гора

Agaon ПlagoV

Ейеон

Егейське море

Agina

Еїна

Егіна, острів, нас. пункт

AxiV

Аксьйос

Вардар, річка

ArgolV

Арголіс

Арголіда, ном (округ)

Attik

Атікі

Аттіка, ном

Acaa

Ахаія

Ахея, ном

Boiwta

Віотія

Беотія, ном

Boreioi SpordeV

Воріі-Спорадес

Північні Споради, острови

Deljo

Делфі

Дельфи, місто

DwdeknhsoV

Додеканісос

Додеканес, ном, острови

Elikn

Елікон

Гелікон, гора, гори

EllV, Ellda

Елас, Елада

Греція

Eboia

Еввія

Евбея, острів

ZkuntoV

Закінтос

Закінф, острів

Hlea, HliV

Ілія, Іліс

Еліда, ном, місто

HpeiroV

Іпірос

Епір, область

Qermoplai

Термопіле

Фермопіли, гірський прохід

Qessala

Тесалія

Фессалія, область

Qessalonkh

Тесалоніки

Салоніки, ном, місто

Qbai

Тіве

Фіви, місто

Qrkh

Тракі

Фракія, область

Qrkikn ПlagoV

Тракікон

Фракійське море

dh, YhlwrethV,
YhlorethV

Іді, Іпсілорітіс,
Псілорітіс

Іда, гора

qkh

Ітакі

Ітака, острів

nioin soi

Іоніі

Іонічні острови

nioin ПlagoV

Іоніон

Іонічне море

wnnina

Іоаніна, Яніна

Яніна, ном, місто

Korinqa

Корінтія

Корінфія, ном

KorinqiakV

Корінтос

Корінфська затока

KorinqiakV klpoV

Корінтос

Корінфська бухта

KorinqiakV rmoV

Корінтос

Корінфський перешийок

Krth

Кріті

Кріт, острів

Krhtikn ПlagoV

Крітікон

Крітське море

KukldeV

Кікладес

Кіклади, ном, острови

KproV

Кіпрос

Кіпр, острів, республіка

LsboV, Mitulnh

Лезвос, Мітіліні

Лесбос, острів

LmnoV

Лімнос

Лемнос, острів

Maraqn

Маратон

Марафон, місто

Nauarnon, rmoV

Наварінон

Наварін, бухта

Ntioi SpordeV

Нотіі-Спорадес

Південні Споради, острови

Oth, ПrgoV

Іті, Пірґос

Ета, гора

lumpoV

Олімбос

Олімп, гора

ПarnassV

Парнасос

Парнас, гора

Пtrai, Пtra

Патре, Патра

Патри, місто

ПeiraieV, ПeiraaV

Піреефс, Піреас

Пірей, місто

ПelopnnhsoV

Пелопонісос

Пелопоннес, півострів

ПndoV

Піндос

Пінд, гори

SalamV

Саламіс

Саламін, місто, острів

Sprth

Спарті

Спарта, місто

Sterea llV

Стереа-Елас

Центральна Греція, область

TagetoV

Таєтос

Тайгет, гори

ФqiwtiV

Фтіотіс

Фтіотіда, ном

ФwkV

Фокіс

Фокіда, ном

____________

Опрос