Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 12.08.2014 № 524
действует с 26.09.2014

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2014

м. Київ

N 524

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2014 р. за N 1054/25831

Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та з метою вдосконалення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за N 1109/15800 (зі змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

В. В. Гелетей

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я
України

О. Мусій

 

ЗМІНИ
до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

1. У главі 2 розділу I:

1) абзац сьомий підпункту 2.3.3 пункту 2.3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати абзацами сьомим - тринадцятим відповідно;

2) абзац четвертий підпункту 2.4.4 пункту 2.4 виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати абзацами четвертим - дванадцятим відповідно.

2. У розділі II:

1) графу 2 рядка 2 таблиці пункту 1.4 глави 1 після слів "при вступі" доповнити словами "і навчанні";

2) у пункті 3.3 глави 3 слова "зі зняттям з військового обліку" виключити;

3) главу 15 доповнити новим пунктом такого змісту:

"15.4. Медичний огляд військовослужбовців високомобільних військ для визначення придатності до служби у високомобільних військах проводиться відповідно до пункту 6.8 глави 6 цього Положення.

Зазначеним особам додатково виконується рентгенографія придаткових пазух носа";

4) у главі 18:

пункт 18.1 доповнити реченням такого змісту: "У направленні на медичний огляд ВЛК обов'язково зазначаються мета медичного огляду та набута військова облікова спеціальність.";

у пункті 18.2:

абзац третій після слів "за контрактом" доповнити словами ", крім кандидатів з числа військовослужбовців строкової військової служби";

абзац четвертий після слова "кандидата" доповнити словами ", крім кандидатів з числа військовослужбовців строкової військової служби";

пункт 18.8 викласти в такій редакції:

"18.8. При винесенні постанови ВЛК про непридатність кандидата до військової служби за контрактом з числа військовослужбовців строкової служби одночасно приймається постанова про придатність його до військової служби за графою I Розкладу хвороб. Обидві постанови оформляються свідоцтвом про хворобу та підлягають затвердженню штатною ВЛК.";

5) у главі 19:

пункт 19.12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Постанови ВЛК про придатність для підготовки до участі у ММО та придатність до участі у ММО дійсні протягом 12 місяців з дня огляду. Якщо протягом вказаного строку виїзд не відбувся або до виїзду незалежно від строку огляду у стані здоров'я оглянутого виникли зміни, проводиться повторний медичний огляд ВЛК.";

6) у главі 20:

у пункті 20.3:

абзац дев'ятий підпункту "а" після слова "спорудах" доповнити словами ", підрозділах спеціального призначення";

абзац дев'ятий підпункту "б" після слова "акванавтом" доповнити словами ", підрозділах спеціального призначення";

пункт 20.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У воєнний час за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.";

7) у главі 21:

пункт 21.7 викласти в такій редакції:

"21.7. Постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва) приймається відповідно до висновку, зазначеного в довідці про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), або засвідченої копії Акта про нещасний випадок (додаток 1 до Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 06 лютого 2001 року N 36, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за N 169/5360 (зі змінами)), у яких зазначаються обставини отримання поранення (контузії, травми, каліцтва). На військовослужбовців довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) оформляється у 2 примірниках, перший подається у госпітальну (гарнізонну) ВЛК, а другий зберігається постійно в особовій справі військовослужбовця. У виняткових випадках допускається розгляд ВЛК копії вказаної довідки, засвідченої відповідною посадовою особою та скріпленої гербовою печаткою військової частини (закладу охорони здоров'я Збройних Сил України).";

пункт 21.8 після слів "При медичному огляді" доповнити словом "військовослужбовців,";

пункт 21.21 після слова "дослідження" доповнити словами "(висновок експерта)";

пункт 21.24 викласти в такій редакції:

"21.24. Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), що видається військовослужбовцю або призваному на збори військовозобов'язаному, резервісту (Акт про нещасний випадок), зберігається в історії хвороби або у справах ВЛК, яка прийняла постанову про причинний зв'язок поранення (контузії, травми, каліцтва).";

в абзаці першому пункту 21.25 слова "При вирішенні питання про причинний зв'язок поранення, отриманого військовослужбовцем до введення Положення, ВЛК" замінити словами "При вирішенні питання про причинний зв'язок поранення (контузії, травми, каліцтва) ВЛК";

абзац другий пункту 21.25 викласти в такій редакції:

"Якщо довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) або Акт про нещасний випадок, що підтверджує обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва, на дату медичного огляду військовослужбовця (призваного на збори військовозобов'язаного, резервіста) відсутня, позаштатна ВЛК приймає постанову про причинний зв'язок поранення з таким формулюванням: "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби".".

3. Статтю 73 додатка 1 до Положення викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

Стаття 73

Включено: вагітність, пологи та післяпологовий період О00 - О99

а) з ускладненим перебігом

Потребують лікування, відпустки, звільнення

 

б) без ускладнень

-

Військовослужбовці придатні до військової служби

".

4. У додатку 2 до Положення:

в абзаці одинадцятому статті 1 слово "рік" замінити словами "два місяці";

доповнити статтю 4 новим абзацом такого змісту:

"Усі кандидати на військову службу за контрактом у разі діагностування у них хронічних вірусних гепатитів або вірусоносійства, незалежно від ступеня порушення функції, визнаються непридатними до військової служби за контрактом за відповідними пунктами цієї статті.";

абзац перший статті 73 викласти в такій редакції:

"Вагітні, незалежно від терміну та перебігу вагітності, на військову службу за контрактом не приймаються, визнаються непридатними до військової служби у військовому резерві, у миротворчому персоналі, при вступі на навчання до ВВНЗ, до підготовки до участі та до участі у ММО, а також - тимчасово непридатними за вимогами підпункту "ґ" пункту 20.3 глави 2 розділу II цього Положення. Вагітним військовослужбовцям-жінкам проходження військової служби за кордоном протипоказане.".

5. У додатку 5 до Положення слова "Начальник медичної служби військової частини (закладу) ___ (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)" виключити.

6. У додатку 13 до Положення пункт 12 після слів "Голова ВЛК ____ (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)" доповнити словами "Члени ВЛК ____ (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)".

7. У тексті Положення слово "аеромобільні" у всіх відмінках замінити словом "високомобільні" у відповідних відмінках.

8. У тексті Положення слова "внутрішні війська" у всіх відмінках замінити словами "Національна гвардія України" у відповідних відмінках.

 

Директор Військово-медичного департаменту
Міністерства оборони України
(Головний державний санітарний лікар
Міністерства оборони України)
полковник медичної служби

В. Б. Андронатій

Опрос